Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

6 Mart Ne Kandili?

6 Mart hangi Kandil oluyor?

İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.2023 Kadir Gecesi Ne Zaman? 2023 Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelmektedir.

6 Mart 2023 Berat kandilinde ne yapılır?

Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur? – Berat kandili orucu ne zaman tutulur 2023 yılında hangi güne denk gelir diyenler, şimdi belirteceğiniz tarihi bir köşeye not almalı. Şaban ayının 15. gecesi berat kandili orucunun tutulacağı gündür. Bu mübarek gün ise 6 Mart 2023 tarihinde denk gelmektedir.

Berat kandilinde oruç tutmak ve sevaba girmek isteyenler 6 Mart 2023 Pazartesi gecesini bolca dua ve ibadetle geçirebilir. Sahur yapıp iftara kadar bekleyeceğiniz bu mübarek günde, kazanacağınız sevaplar size manevi doygunluk verecektir. Bu gece, dua edenler ve ibadet edenler aynı dualarda buluşacaktır.

Berat kandilinin bereketini artırmak için hem oruç tutup hem de diğer ibadetlerinizi yerine getirebilirsiniz. Bu gecenin hürmeti adına aç ve açıkta olan yoksulları doyurabilirsiniz. Yaşlıların bakımı ve ev ihtiyacı konusunda onlara yardım edebilirsiniz. 6 Mart Ne Kandili

Berat Kandili ne anlama geliyor?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Başlığın diğer anlamları için Beraat sayfasına bakınız. Berat Kandili ( Arapça : ليلة منتصف شعبان, Şaban’ın yarısı ), İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir.16.

 1. Yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu ‘nda II.
 2. Selim ‘den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.
 3. Berat (Berâet), Arapçada ”temize çıkma” anlamına gelir.
 4. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed ‘in bir hadisi vardır:

Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim.” buyurur. ( İbn Mâce )

Ayrıca Berat gecesi, Kur’an ‘ın Levh-i Mahfûz ‘dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzâl” denir. Kadir Gecesi ‘nde ise Peygamber’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denir.

Berat Gecesi Kim affedilmez?

Berat Kandili gecesi Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet“tir. Beraat sözlükte; bir zorluktan kurtarmak ve beri olmak demektir. Peki Berat Kandili namazı kaç rekattır? Berat Kandili namazında hangi dua ve ayetler okunur? Üç ayların ikincisi olan Şabân ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gecedir.

 • Ur’ân-ı Kerîm, Levh-i Mahfûz’a bu gece indi.
 • Allahu Teâlâ, ezelde hiçbir şey yaratmadan önce, her şeyi takdîr etti, diledi.
 • Bunlardan, bir yıl içinde olacak her şeyi, bu gece meleklere bildirir.
 • Rahmet kapılarının açılıp, duâların kabul olacağı dört geceden biridir.
 • Bu gece mahlukatın bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, doğup öleceklerine, ecellerine ve hacıların adetlerine dair Allah tarafından meleklere malumat verileceği beyan olunmaktadır.

(1) Beraet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir. Sahih hadîslerin beyanına göre: Şaban ayının on beşinci gecesi tövbe eden mü’minler, Allah’ın af ve mağfireti ile günahlarından ve dolayısıyla Cehennem’den Berat edecekler, kurtulacaklardır.

(2) Şaban’ın ortasındaki geceye Berat isminin dışında; mâ’nen verimli, feyizli, bereketli ve kutsi bir gece olduğu için Mübarek Gece; iyi değerlendirildiği takdirde günahlardan arınma ve suçlardan temize çıkma imkânı taraf-ı İlâhî’den verildiği için ‘Sâk (Berat, Ferman, Kurtuluş Belgesi) Gecesi’; lütuf ve ihsanı aşkın, af ve merhameti engin olan Allah’ın ikram ve iltifatlarına erişildiği için de ‘Rahmet Gecesi’ de denilmiştir.

(3) Berat gecesinin hayırları ve hususiyeti hakkında sahih hadîs-i şerîflerden bir-ikisi şöyledir: “Allah Tealâ, Şaban ayının on beşinci gecesinde -rahmetiyle- dünya semasına iner, orada tecelli eder ve Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok sayıda günahkârı affeder.” (4) Başka bir rivayete göre de Hz.

Peygamber: “Şaban’ın ortasındaki geceyi ibadetle ihya ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah Tealâ o akşam güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen, ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan, ona afiyet vereyim.

Yok mu şöyle, yok mu böyle!’ der.” buyurmuştur. (5) Bir diğer hadiste ise, Berat Kandili’nde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdesi verilmiştir. (6) Bir kısım âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Kabe-i Muazzama yönüne çevrilmesinin Hicret’in ikinci yılında Berat Gecesi’nde vuku bulduğunu kabul etmeleri de geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır.

Bazı müfessirler, “Biz Onu (Kur’ân’ı) kutlu bir gecede indirdik. Çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O öyle bir gecedir ki, her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir.” (7) âyetinde belirtilen gecenin Berat Gecesi olduğunu söylemişlerdir. İslâm âlimlerinin çoğunluğuna göre ise ayette kastedilen gece Kadir Gecesi ‘dir.

Çünkü diğer âyetlerde Kur’ân’ın Ramazan ayında (8) ve Kadir Gecesi ‘nde (9) indiği açıkça bildirilmektedir. Bu takdirde Kur’ân’ın tamamının Berat gecesi Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indiği, Kadir Gecesin’de de görevli kâtipler tarafından istinsah edilip, âyetlerin Cebrail tarafından Efendimiz (sas)’e peyderpey indirilmeye başlandığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır ki bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir.

 1. 10) Bazı âlimlere göre; Berat Gecesi, emirlerin Levh-i Mahfuz’dan istinsahına başlanır, kâtip melekler bu geceden, gelecek seneye rastlayan aynı geceye kadar olacak olan olayları yazar ve bu işler, Kadir Gecesi bitirilir.
 2. Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)’e; harpler, zelzeleler, saikalar, çöküntülerle ilgili defter Cebrail (as)’e; amellerle alakalı defter, dünya göğünün görevlisi ve yine büyük melek olan İsrafil (as)’e; musibetlere ait nüsha da Azrail (as)’e teslim olunur.

(11) Resûlullah (sas): “Allah Tealâ tüm şeyleri Berat Gecesi’nde takdir eder. Kadir gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder.” buyurmuştur. Berat gecesinde eceller ve rızıklar; Kadir Gecesi’nde ise hayır, bereket ve selametle alâkalı işler takdir edilir.

 • Adir Gecesi’nde sayesinde dinin güç-kuvvet bulduğu şeylerin takdir edildiği; Berat Gecesi’nde ise o yıl ölecek olanların isimlerinin kaydedilip ölüm meleğinin teslim edildiği de söylenmiştir.
 • 12) İslâm Alimlerine göre Berat Gecesi’nin için de beş özellik bulunmaktadır: 1- Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.2- Bu gece yapılan ibadetin (kılınan namazların, okunan Kur’ân’ların, yapılan dua ve zikirlerin, tevbe ve istiğfarların), gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür.3- İlâhî ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir.4- Mağfiret (bağışlanma) gecesidir.5- Resul-i Ekrem’e şefaat hakkının tamamı (şefaat-ı taamme) bu gece verilmiştir.

(13) Bazı hadis-i Şerifler de ise bu gece her tarafı kaplayan rahmet ve mağfiretten ve ayrıca aşağıdaki kimselerin tövbe etmezlerse affedilmeyecekleri ve Allah’ın rahmet ve sonsuz şefkatinden mahrum bırakılacakları haber verilmektedir.1- Allah’a ortak koşanlar.2- Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler.3- Müslümanların arasına fitne sokanlar.4- Akraba bağını koparanlar.5- Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler.6- Anne ve babalarına isyanda devam edenler.7- Devamlı içki içenler.

 • 14) Şayet, bu kimseler Allah’a tövbe eder ve günahlarından vazgeçerlerse, elbetteki ilahi rahmet onları da saracak ve şu ayetin müjdesi onlara da ulaşacaktır.
 • De ki: “Ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.
 • Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar.
 • Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (15) Hz.

Resulullah bu geceyi nasıl ihya etmiştir? Hz. Peygamber’in Şaban ayına ve özellikle bu ayın içindeki Berat Gecesi’ne ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan çoğu âlimler; bu geceyi namaz kılarak, Kur’ân okuyarak ve dua ederek geçirmenin çok büyük sevaba vesile olacağını söylemişlerdir.

Hz. Aişe (ra) şöyle anlatmıştır: “Resûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimiz Şaban ayının on beşinci gecesi olan Beraat Gecesi’nde: – Ya Aişe! Bu gece hangi gecedir? buyurdu. Ben de: – Allah ve Resûlü en iyi bilir. dedim. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: – Bu gece Şaban’ın on beşinci gecesidir.

Bu gecede dünya işleri ve kulların amelleri Allah-u Teâla’ya arz olunur. Bu gece Allah’ın Cehennem’den affettiği kimselerin adedi, Benî Kelb Kabîlesi’nin koyunlarının kılları miktarıncadır. (Bu gece rızıklar dağıtılır, bir sene içinde öleceklerin listesi Azrail’e verilir).

Buyurdu. Ve: – Sen bu geceyi benim ibâdetle geçirmeme izin verir misin? dedi. Ben: – Evet, buyurun, dedim. Resulullah (sav) namaz kılmaya başladı. Fatiha ve küçük bir sûre okuyarak kıyâmını hafif tuttu. Secdesini ise gecenin yarısına kadar uzattı. Sonra ikinci rek’ata kalktı. Birinci rek’attaki kıraat gibi kıraatını hafif ettikten sonra, secdeye vardı.

See also:  Qual A FunO Da Membrana PlasmáTica?

Ve sabaha kadar secdede kaldı. Ben Resulullah’ın o kadar uzun secdede kalmasından ve kendisinden geçmiş görünmesinden, ruhu kabz oldu sanmıştım. Bu endişe ile kendisine yaklaştım. Mûbarek ayaklarına dokununca vefat etmediğini anladım.” (16) Berat gecesi bu kadar kıymetli ve böyle fırsatı bol bir geceyken, şimdi soralım kendimize, ibadet ve hizmetlerde gaflet ve gevşekliğe pek hevesli olan nefsimizi bir hesaba çekelim.

 1. Mesela şöyle diyelim: Ey Nefsim! Allah-u Zülcelal kullarını affetmek için bak Berat Gecesi’ni bir fırsat olarak vermiştir.
 2. Alemlerin Efendisi olmasına rağmen ve Allah-u Zülcelal’in kendisini günahlardan koruduğu halde, Peygamber Efendimiz bu gecede sabaha kadar ibadet ve taat etmiştir.
 3. Ey Nefsim! Sen kendi halini bir düşün.

Bu kadar hata ve günahın içerisinde ve bu kadar acizliğinle senin bu gecelere ve bu gibi fırsatlara daha çok ihtiyacın yok mu? Bu gecede affedilen kulların arasına girmek ve Allah-u Zülcelal’in rızasını kazanmak istemez misin? Eğer istiyorsan, bu geceyi değerlendir, Allah-u Zülcelal’e yönel, affedilmen için gözyaşı dök, yalvar.

 • Bilmiş ol ki kurtuluşun ancak Allah’ın yolundadır.
 • 17) Berat Kandili namazı: Berat Kandili gecesinde 100 rekat namaz kılınır.
 • Her rekatta fatihadan sonra 10 ihlas okunur.
 • Her kim o gecede 30 ihlas okuyarak 12 rekat namaz kılarsa cennetteki yerini görmeden ölmez.14 rekat namaz kılar, namazdan sonra 14 fatiha, 14 felak, 14 nas sürelerini okursa ve 1 kerede tövbe süresinin sonunu (legad caeküm) kendine 20 makbul Hac, 20 sene makbul oruç sevabı verilir.

Ve yine o gece oruca niyet edilir. Her kim 1 fatiha, 10 ihlasla 12 rekat namaz kılarsa günahları affedilir, ömrü bereketlenir. Berat gecesi 2 gözün birine 3 kere, diğerine 2 kere sürme çekmek göz rahatsızlığından korur. Berat Kandili Mesajları Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar.

 1. Ainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle.
 2. İyi Kandiller.
 3. Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun.
 4. Saadetiniz kaim olsun.
 5. Andiliniz kutlu olsun.
 6. Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun.
 7. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun.
 8. Andiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun. Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir.

Andiliniz hayırlı olsun! Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun! Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin.

Kandiliniz mübarek olsun. Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Beraat Kandiliniz mübarek olsun Kaynak: Haberler.Com / Güncel

Berat Kandilinde ne istenir?

KANDİL GECESİ İBADETLERİ; Berat Kandiline özel bir ibadet şekli var mı nasıl ibadet edilmeli? gecesinde nasıl ibadet edilir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan kandil gecelerinde kılınacak olan namazların ardından okunacak olan Kuran-ı Kerim ve ardından edilecek dualar ile bu özel gecede günahlardan arınmak af ve mağfiret dilenmek için Yüce Allah’a yalvarılacak.

 • BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR BU GECEYE ÖZEL BİR İBADET ŞEKLİ VAR MI?
 • Kandil gecelerine özel bir ibadet şekli bulunmamakla birlikte bu özel gecelerde yapılabilecek olan ibadetler şu şekilde sıralanabilir;
 • ‘an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur’an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
 • 1. İstiğfar:
 • 2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)
 • 3. Fatiha-i Şerife
 • 4. Ayet’ül-Kürsî

5. Tevbe Sûresinin 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm) 6.14 kere Yâsîn, Yâsîn, dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf’te 7 zahiri, 7 batini “Mübîn” vardır. Böylece o da 14 olur.)

 1. 7. İhlas-ı Şerif
 2. 8. Felak Sûresi
 3. 9. Nâs Sûresi

10. “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l- azîm.” duası 14 kere.11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed).

 • Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.
 • BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR? Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir.
 • Ur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir.
 • Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.

 1. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir.
 2. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır1.Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.

 1. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.
 2. Yüce dinimiz İslam ve ahiret, madde ve mana dengesine; akıl, düşünce, duygu ve bilginin ahenkli şekilde buluşturulmasına dayanır.
 3. Günümüzde ferdi ve toplumsal hayatımızdaki maddi ve manevi değerler dengesi bozulmuş, dünyevîleşme, bencillik gibi olumsuzluklar ruh sağlığımızı bozmaya başlamıştır.

Oysa Yüce dinimiz İslâm, insanın maddî ihtiyaçları kadar ruhî ihtiyaçlarını da dikkate almış, onun devamlı surette Yüce Yaratanla bağlantı içinde olmasına önem vermiştir. Berat gecesini idrak ettiğimiz bugünlerde hepimiz Yüce Allah’ın Kur’an’da kendisinden ümit kesmememizi isteyen ve bizleri affedeceğini2 müjdeleyen mesajına kulak vermeli ve kendimize çekidüzen vermeliyiz.

Berat Kandili nasıl ibadet etmeliyiz?

İnsanın Rabbine en yakın olduğu anın namaz olduğu ve hatta namazdaki secde olduğu buyurulur. Bu sebeple Berat Kandilinde yapılacak ibadetler özellikle akşam ve yatsı namazlarını camide cemaatle kılmakla birlikte bu gece akşam ile yatsı veya yatsı ile imsak vaktine kadar kılınacak namazlardır.

6 Mart Berat Kandili oruç tutulur mu?

Berat Kandilinde oruç tutulur mu? Kandil orucu tek gün tutulur mu? 6 Mart Ne Kandili Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir.16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nda II. Selim’den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Peki ama Berat kandilinde oruç tutulur mu?

İslam Peygamberi Hz. Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur. Berat Kandili orucu tutulur mu?

Peygamberimiz, “Allah Teâlâ Şabanın 15.gecesinde dünya semasına iner, Ben-i Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları bağışlar.” buyurmuştur. Şaban ayının 15. gecesi berat kandili orucunun tutulacağı gündür.2023 yılında Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Bu kapsamda Berat Kandili’nde oruçlu olmak isteyen kişiler, 5 Mart gecesi sahur yaparak 6 Mart gününü oruçlu geçirebilirler. Hazreti Muhammed’in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: “Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim.

Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur. : Berat Kandilinde oruç tutulur mu? Kandil orucu tek gün tutulur mu?

Berat Kandilinde nasıl dua edilir?

Berat Kandilinde Nasıl Dua Edilir? – Şaban-ı şerifin on beşinci günü, yani Berat gecesi akşam namazından sonra üç kere Yasin suresi ve her birinin sonunda Berat duası okunur. Birinci Yasin-i Şeriften sonra bu dua okunurken Allah’ın ahiret mutluluğuna erecek said kullarından olmak niyetiyle okunur.

İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunur. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan uzak olup hayırlı rızık için okunur. Yapacağımız ibadet ve duaların muhakkak kabul olunacağına ve Allah-u Teâla’nın biz kullarına olan ikram ve izzetinin bol olacağına inanarak, umut ve idrak içerisinde Berat Gecesi ve günü ibadetle değerlendirilmelidir.

Buradan hareketle, oruç, zikir ve namaz ibadetlerine ek olarak bol bol tövbe edilmeli ve Kur’an-ı Kerim okunmalıdır.

Berat Kandilinin sevabı nedir?

BERAT KANDİLİ’NDE NE OLMUŞTUR? – Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna “inzâl” denir. Kadir Gecesi’nde ise Peygamber’e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denir. Hazreti Muhammed’in, Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: “Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.

 1. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim.
 2. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim.
 3. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim.
 4. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim’ buyurur.
 5. Bu gecede Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.
See also:  Infaz Ne Demek?

Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. 6 Mart Ne Kandili

Kimlerin öleceği hangi kandilde belli olur?

Geçtiğimiz günlerde kutladığımız kandilin ardından Berat Kandili yaklaşıyor ve müminler tarafından Berat Kandili ne zaman sorusuna cevap aranıyor. Berat Kandili’nde edilen dualar kabul olur, Berat gecesinde doğacak çocuklar, ölecek kişiler deftere yazılır. 6 Mart Ne Kandili 2019 yılında iki kandili kutladık sıra Berat kandiline geldi. Şaban ayı içinde idrak edeceğimiz tek kandil olan Berat Kandili aklanma, temize çıkma anlamına geliyor. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat Kandili’ne sayılı günler kala Müslüman alemi Berat Kandili’nin ne zaman idrak edileceğini araştırıyor.

Peki Berat Kandili ne zaman? İşte Berat Kandili’yle ilgili detaylar KANDİL NE ZAMAN? Üç aylar içinde birçok kandil günü bulunduruyor ve kandil tarihleri merak ediliyor. Şaban ayı içerinde tek kandil olan Berat Kandiline sayılı günler kaldı. Peki Berat Kandili ne zaman? Haberimizden Hicri takvime göre tüm kandil tarihlerini öğrenebilirsiniz.19 Nisan 2019 Cuma günü Berat Kandili.8 Kasım 2019 Cuma Mevlid Kandili.

BERAT KANDİLİ NEDİR? ANLAM VE ÖNEMİ Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak demektir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Mü’minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabi ve feyzi vardır.

 1. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:”Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın.
 2. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz.
 3. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: ‘Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim.

Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim’ buyurur.” (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. 6 Mart Ne Kandili BERAT GECESİ HADİSLERİ NELER? Berat Gecesi ve Şaban ayının mucizelerine dair hadis-i şeriflerden bazıları şöyledir: *Berat gecesigöklerin kapıları açılır, melekler müminlere müjde verir ve ibadete teşvik ederler. *Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib Gecesi, Berat Gecesi, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı gecesi.

 1. Allahü teâlâ, Şaban ayının 15.
 2. Gecesinde rahmetiyle tecelli ederek, kendisine şirk koşan ve Müslüman kardeşine kin güdenler hariç, herkesi affeder.
 3. Şabanın 15.
 4. Gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin! O gece Allahü teâlâ buyurur ki: “Af isteyen yok mu, affedeyim.
 5. Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim.

Dertli yok mu, sıhhat, afiyet vereyim. Ne isteyen varsa istesin, vereyim.” Bu hâl, sabaha kadar devam eder. *Şaban ayının 15. gecesi, rahmet-i ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü teâlâya ortak koşan mağfiret olunmaz.

 • Cebrail aleyhisselam gelip, “Kalk, namaz kıl ve dua et! Bu gece Şaban ayının 15.
 • Gecesidir” dedi.
 • Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder.
 • Yalnız, müşrik, büyücü, falcı, cimri, kinci, müşahin, içkici, faizci ve zaniyi affetmez.) *Allahü teâlâ Berat gecesinde, kâfirler hariç, müminleri mağfiret eder.

Kindarları da, bu huylarını bırakıncaya kadar mağfiret etmez. *Allahü teâlâ, Şabanın 15. gecesinde müşrik ve müşahin hariç herkesi affeder.) *Allahü teâlâ, Şabanın yarısının gecesinde, dünya semasına tecelli eder. Benikelb kabîlesinin koyunlarının kıllarından daha çok kimsenin günahlarını affeder. 6 Mart Ne Kandili BERAT KANDİLİ ORUCU Berat Kandili ‘nin içinde olduğu ay olan Şaban ayını Peygamberimiz Hazreti Muhammed hep oruç ile geçirmiştir. Ramazan ayı dışında en çok oruç tutup namaz kıldığı ay bu aydır. Berat Kandili ‘ni oruçlu geçirmek önemil bir ibadettir. Genellikle kandil günlerinden önce oruç tutulup kandil karşılanır.

 1. Ancak İslam alimleri Berat Kandili orucunun kandil gecesinin gündüzünde tutulmasını öneriyor.
 2. Berat Kandili gecesinde nafile namazı kılınmalıdır.
 3. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir.
 4. Bu namaz yüz rekâttır.
 5. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR? Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr denir. Bu namaz 100 (yüz) rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır. BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL NİYET EDİLİR? 100 rekatlık Berat Kandili namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nâil olur.

 • Berat Kandili namazına şöyle niyet edilir; “Ya rabbi, niyet ettim rızâ-yı şerifin için namaza.
 • Beni afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle.
 • Asvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip, süedâ defterine kaydeyle” NAMAZIN KILINIŞI Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir.

Namazın kılınışı şöyledir; – 2 rekatta bir selam vererek kılınır. – Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur. – İlk rekatlarda Fatiha’dan önce Sübhaneke okunur. – Fatiha’da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake’de Besmele çekilmez.

Berat Gecesi Kader değişir mi?

Mübarek Ramazan ayına girmeye sayılı günler kala çok önemli bir güne doğru yaklaşıyoruz. Bu önemli günün adı Berat Kandili’dir. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, İslam dininde en önemli kabul edilen günlerdir biridir. Çünkü Berat gününde, 1 yıl içinde gerçekleşecek olan ameller, ömür süreleri, ölüm nedenleri, yükselmeler ve alçalmalar yani hayatımızla ilgili her şey Levh-i Mahfuz’a yani kader kitabına yazılır.

“Allah Teala tüm şeyleri Berat Gecesi’nde takdir eder. Kadir Gecesi gelince de bu şeyleri sahiplerine teslim eder.” (Fahrüddin Razi, Tefsirü’l Kebir, 23/293). Onun için böylesine önemli bir güne önceden hazırlık yapıp kesinlikle fırsat bilmeliyiz. Yine bu geceyi önemli kılan özelliklerden biri de Allah’ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ederek kullarına, “‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.

Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim” diye buyurmasıdır. “YOK MU İSTEĞİ OLAN” Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Berat Kandili’ne ilişkin şöyle buyurur: “Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim.Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.

 1. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim” (İbn Mâce, Sünen, “İkâmetü’s-salât” 191).
 2. Bu nedenledir ki bu geceye arınma, kurtulma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olmak anlamına gelen “Berat” adı verilmiştir.
 3. Böylesine önemli bir geceyi hele ki Yüce Yaradan’ın bu çağrısına gönlümüzü açmalı ve kurtuluşa erenlerden olmak için gayret göstermeliyiz.17 Mart Perşembe günü gelmeden kendimize çeki düzen verip o geceye hazırlıklı olmalıyız.

İnşallah Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) bizlere müjdelediği bu çağrıya koşmak, bizi hem bu dünyada hem de sonsuz alemde kurtuluşa erdirir. KIYMETİNİ BİLELİM Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Tefsirlerde Kur’an-ı kerimin, Levh-il-mahfuza bu gece indirildiği bildirilmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu gecenin özelliklerini Hz. Aişe (ra) validemize anlatırken şöyle buyurmuştur: “Bu gece Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.”(Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118).

Bizler de bu gece, kendi kendimizi ‘Nerede hata yaptık? Kimin kalbini kırdık? Kime zulüm ve haksızlık ettik? Kime iftira attık? Kime zarar verdik? Allah’ın razı olduğu gibi dosdoğru bir hayata yaşadık mı?’ gibi sorularla hesaba çekerek erdemli, adil ve iyi bir insan olmak için gayret göstermeliyiz.

Özellikle işlenin günahlara bir daha yapmamak üzere tövbe edip Allah’tan af dilemek, kaza namazlarını kılmak, Kuran okumak böyle gecelerde çok önemlidir. Yüce Allah, bizleri böyle gecelerin kadri ve kıymetini bilen, duaları kabul olan ve rahmetiyle muamele ettiği kullarından eylesin. Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir.

Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın,

17 Mart’ta hangi kandil var?

Bugün kandil mi? 17 Mart ne kandili? Diyanet Berat Kandili tarihi 2022! 6 Mart Ne Kandili Milyonlarca Müslüman için mübarek kabul edilen kandil gecelerinin ilk ikisi Regaip Kandili ve Miraç Kandili geride kaldı.2022 yılının üçüncü kandili olan aynı zamanda Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili ise mart ayında idrak edilecek. Kandilin yaklaşması nedeniyle bugün mü sorgulamaları hız kazandı.

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ? Tüm dini günlerde olduğu gibi kandillerin de günleri her sene değişiyor. Bu nedenle kandil günlerinin hangi gün olduğu bazen vatandaşlar tarafından karıştırılabiliyor. Diyanet takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek. Berat gecesi, Şaban ayının 14.

gününü 15. gününe bağlayan gece olarak geçiyor. Müslüman alemi için önemli olan Berat Kandili yılın üçüncü kandili olarak yer alıyor. Berat Kandili Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlayacak ve 18 Mart imsak vaktine kadar devam edecek. 6 Mart Ne Kandili BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ NEDİR? Berat (Berâet), Arapça’da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.Hazreti Muhammed, şöyle buyuruyor;”Şaban ayının 15’inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun.

See also:  Sc Ne Demek?

2022 KANDİL GÜNLERİ 01/02 Şubat 2022 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece Regaip Kandili27/28 Şubat 2022 Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece Miraç Kandili 17/18 Mart 2022 Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece Berat Kandili 07/08 Ekim 2022 Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Mevlid Kandili

27/28 Nisan 2022 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece Kadir Gecesi : Bugün kandil mi? 17 Mart ne kandili? Diyanet Berat Kandili tarihi 2022!

5 Mart ne kandili?

REGAİB KANDİLİ RECEB AYININ İLK PERŞEMBE GECESİDİR –

MİLADİ YIL TARİH GÜN HİCRİ YIL
2027 2 ARALIK 4 RECEB 1449
2026 10 ARALIK 1 RECEB 1447
2025 25 ARALIK 5 RECEB 1447
2025 2 OCAK 2 RECEB 1446
2024 11 OCAK 29 C.AHİR 1445
2023 26 OCAK 4 RECEB 1444
2022 3 ŞUBAT 2 RECEB 1443
2021 18 ŞUBAT 6 RECEB 1442
2020 27 ŞUBAT 3 RECEB 1441
2019 7 MART 30 C.AHİR 1440
2018 22 MART 4 RECEB 1439
2017 30 MART 2 RECEB 1438
2016 7 NİSAN 29 C.AHİR 1437
2015 23 NİSAN 4 RECEB 1436
2014 1 MAYIS 2 RECEB 1435
2013 16 MAYIS 6 RECEB 1434
2012 24 MAYIS 3 RECEB 1433
2011 2 HAZİRAN 30 C.AHİR 1432
2010 17 HAZİRAN 5 RECEB 1431
2009 25 HAZİRAN 2 RECEB 1430
2008 3 TEMMUZ 29 C.AHİR 1429
2007 19 TEMMUZ 4 RECEB 1428
2006 27 TEMMUZ 2 RECEB 1427
2005 11 AĞUSTOS 6 RECEB 1426
2004 19 AĞUSTOS 03 RECEB 1425
2003 28 AĞUSTOS 30 C.AHİR 1424
2002 12 EYLÜL 5 RECEB 1423
2001 20 EYLÜL 3 RECEB 1422
2000 28 EYLÜL 30 C.AHİR 1421
1999 14 EKİM 4 RECEB 1420
1998 22 EKİM 1 RECEB 1419
1997 6 KASIM 5 RECEB 1418
1996 14 KASIM 3 RECEB 1417
1995 23 KASIM 30 C.AHİR 1416
1994 8 ARALIK 5 RECEB 1415
1993 16 ARALIK 3 RECEB 1414
1992 24 ARALIK 29 C.AHİR 1413
1992 9 OCAK 4 RECEB 1412
1991 17 OCAK 1 RECEB 1411
1990 1 ŞUBAT 5 RECEB 1410
1989 9 ŞUBAT 3 RECEB 1409
1988 18 ŞUBAT 30 C.AHİR 1408
1987 5 MART 5 RECEB 1407
1986 13 MART 2 RECEB 1406
1985 28 MART 6 RECEB 1405
1984 5 NİSAN 3 RECEB 1404
1983 14 NİSAN 1 RECEB 1403
1982 29 NİSAN 5 RECEB 1402
1981 7 MAYIS 3 RECEB 1401
1980 15 MAYIS 1 RECEB 1400
1979 31 MAYIS 5 RECEB 1399
1978 8 HAZİRAN 2 RECEB 1398
1977 23 HAZİRAN 6 RECEB 1397
1976 1 TEMMUZ 3 RECEB 1396
1975 10 TEMMUZ 1 RECEB 1395
1974 25 TEMMUZ 5 RECEB 1394
1973 2 AĞUSTOS 3 RECEB 1393
1972 10 AĞUSTOS 30 C.AHİR 1392
1971 26 AĞUSTOS 4 RECEB 1391
1970 3 EYLÜL 1 RECEB 1390
1969 18 EYLÜL 6 RECEB 1389
1968 26 EYLÜL 3 RECEB 1388
1967 5 EKİM 1 RECEB 1387
1966 20 EKİM 6 RECEB 1386
1965 28 EKİM 3 RECEB 1385
1964 5 KASIM 30 C.AHİR 1384
1963 21 KASIM 4 RECEB 1383
1962 29 KASIM 2 RECEB 1382
1961 14 ARALIK 6 RECEB 1381
1960 22 ARALIK 3 RECEB 1380
1959 31 ARALIK 1 RECEB 1379
1959 15 OCAK 6 RECEB 1378
1958 23 OCAK 3 RECEB 1377
1957 31 OCAK 30 C.AHİR 1376
1956 16 ŞUBAT 4 RECEB 1375
1955 24 ŞUBAT 1 RECEB 1374
1954 11 MART 6 RECEB 1373
1953 19 MART 3 RECEB 1372
1952 27 MART 1 RECEB 1371
1951 12 NİSAN 5 RECEB 1370
1950 20 NİSAN 2 RECEB 1369
1949 5 MAYIS 6 RECEB 1368
1948 13 MAYIS 4 RECEB 1367
1947 22 MAYIS 1 RECEB 1366
1946 6 HAZİRAN 6 RECEB 1365
1945 14 HAZİRAN 4 RECEB 1364
1944 22 HAZİRAN 1 RECEB 1363
1943 8 TEMMUZ 5 RECEB 1362
1942 16 TEMMUZ 2 RECEB 1361
1941 31 TEMMUZ 6 RECEB 1360
1940 8 AĞUSTOS 4 RECEB 1359
1939 17 AĞUSTOS 2 RECEB 1358
1938 1 EYLÜL 6 RECEB 1357
1937 9 EYLÜL 3 RECEB 1356
1936 17 EYLÜL 30 C.AHİR 1355
1935 3 EKİM 4 RECEB 1354
1934 11 EKİM 1 RECEB 1353
1933 26 EKİM 6 RECEB 1352
1932 3 KASIM 4 RECEB 1351
1931 12 KASIM 1 RECEB 1350
1930 27 KASIM 6 RECEB 1349
1929 5 ARALIK 3 RECEB 1348
1928 13 ARALIK 30 C.AHİR 1347
1927 29 ARALIK 4 RECEB 1346
1927 6 OCAK 2 RECEB 1345
1926 14 OCAK 29 C.AHİR 1344
1925 29 OCAK 4 RECEB 1343
1924 7 ŞUBAT 1 RECEB 1342
1923 22 ŞUBAT 6 RECEB 1341
1922 2 MART 3 RECEB 1340
1921 10 MART 29 C.AHİR 1339
1920 25 MART 5 RECEB 1338
1919 3 NİSAN 2 RECEB 1337
1918 11 NİSAN 29 C.AHİR 1336
1917 26 NİSAN 4 RECEB 1335
1916 4 MAYIS 1 RECEB 1334
1915 20 MAYIS 6 RECEB 1333
1914 28 MAYIS 3 RECEB 1332
1913 5 HAZİRAN 29 C.AHİR 1331
1912 20 HAZİRAN 5 RECEB 1330
1911 29 HAZİRAN 2 RECEB 1329
1910 14 TEMMUZ 6 RECEB 1328
1909 22 TEMMUZ 4 RECEB 1327
1908 30 TEMMUZ 1 RECEB 1326
1907 15 AĞUSTOS 6 RECEB 1325
1906 23 AĞUSTOS 3 RECEB 1324
1905 31 AĞUSTOS 29 C.AHİR 1323
1904 15 EYLÜL 5 RECEB 1322
1903 24 EYLÜL 2 RECEB 1321
1902 9 EKİM 6 RECEB 1320
1901 17 EKİM 4 RECEB 1319
1900 25 EKİM 1 RECEB 1318

8 Mart Berat Kandili mi?

Berat Kandili ne zaman, bugün mü? 6 Mart Berat Kandili mi? 2023 dini günler takvimi. Berat Kandili’nde birçok Müslüman oruç tutmak, namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerini yerine getiriyor. Ellerin Allah için açıldığı bu önemli gece hakkında detaylar araştırılıyor.

 1. Peki Berat Kandili ne zaman, bugün mü? 6 Mart Berat Kandili mi? Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’nde, Allâh’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir.
 2. İşte 2023 dini günler takvimi.
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl, Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe ( bugün ) denk geliyor. 6 Mart Ne Kandili

Miraç gecesi ne zaman?

2024 Miraç Kandili ‘nin ne zaman idrak edilecek, yüz binlerce Müslüman vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Receb ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili bu yıl yine dualar ve ibadetlerle geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi sonrasında Miraç Kandili tarihi belli oldu. 6 Mart Ne Kandili 2024 KANDİL TAKVİMİ Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Berat Kandili 6 yı 7 ye bağlayan gece mi?

Bugün Kandil mi, Berat Kandili bugün mü? 15 Şaban Berat Kandili 6 Mart Pazartesi mi, 7 Mart Salı mı? İslam alimlerinin ikindi vaktiyle ilgili içtihadı kandil ibadetlerinde önemli bir yer tutuyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi Berat Kandili tarihi. – Habertürk Giriş: 06.03.2023 – 14:32 Güncelleme: 06.03.2023 – 14:32 ABONE OL 1 Bugün kandil mi? Berat Kandili bugün mü, ne zaman? Şaban Ayı;2nın bugün 14. günü. Yarın ise Şaban ayının 15. gecesi. İslam alimlerinin içtihatına göre bir günün gecesi ertesi günün ikindi vaktiyle başlıyor. Yani bugün ikindi vaktiyle birlikte 6 Mart Pazartesiyi 7 Mart salı gününe bağlayan15 Şaban gecesi Berat Kandili gecesi idrak edilmeye başlanacak. BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 2023 Berat Kandili 6 Mart Pazartesiyi 7 Mart Salı gününe bağlayan gece yani bu akşam idrak edilecek. İslam alimlerinin yaygın içitahdına göre gün bir önceki günün ikindi vaktiyle başlayacağı için esasen Berat Gecesi ibaetkerine yarın yani 6 Mart pazartesi ikindi vaktiyle başlanıyor. BERAT KANDİLİ’NİN FAZİLETİ, ANLAM VE ÖNEMİ Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.