Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Anti Hbs Pozitif Ne Demek?

Anti Hbs Pozitif Ne Demek

Anti HBs pozitif çıkarsa ne olur?

» Hepatitis B Foundation Hepatit B için bir kan testi var mıdır? Doktorunuz veya sağlık kliniğinizin isteyebileceği, “hepatit B kan paneli” adında basit bir hepatit B kan testi vardır. Bu kan örneği doktorunuzun ofisinde alınabilir. Bu kan paneli sık kullanılan 3 testten oluşur.

 • Hepatit B kan testi sonuçlarınızı anlamak kafa karıştırıcı olabilir ve bu nedenle tanınızdan emin olmak gerekir – hepatit B enfeksiyonunuz mu var, hepatit B enfeksiyonundan iyileştiniz mi yoksa kronik hepatit B enfeksiyonunuz mu var?
 • Ayrıca hangi testlerin pozitif veya negatif olduğunu tam olarak anlamak için kan testlerinizin yazılı bir kopyasını istemeniz faydalıdır.
 • “Hepatit B kan panelini” oluşturan üç test nedir? Hepatit B kan paneli için sadece tek kan örneği gerekir ama son tanıyı koymak için gerekli üç testi içerir:• HBsAg (hepatit B yüzey antijeni) • HBsAb veya anti-HBs (hepatit B yüzey antikoru)
 • • HBcAb veya anti-HBc (hepatit B çekirdek antikoru)

Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) nedir? “Pozitif” veya “reaktif” bir HBsAg test sonucu kişinin hepatit B virüsü ile enfekte olduğunu gösterir ve bu “akut” veya “kronik” bir enfeksiyon olabilir. Enfekte kişiler virüsü kanları yoluyla başkalarına geçirebilir.

Hepatit B yüzey antikoru (HBsAb veya anti-HBs) nedir? “Pozitif” veya “reaktif” HBsAb (veya anti-HBs) test sonucu kişinin hepatit B aşısına başarıyla tepki gösterdiğine veya akut bir hepatit B enfeksiyonundan iyileştiğine işaret eder. Bu sonuç (negatif bir HBsAg sonucuyla birlikte) gelecekteki bir hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışık (korunmuş) olduğunuzu gösterir.

Hepatit B çekirdek antikoru (HBcAb) nedir? HBcAb, virüsün bir parçası olan bir antikordur – koruma sağlamaz. “Pozitif” veya “reaktif” HBcAb (veya anti-HBc) test sonucu geçmişte veya mevcut bir enfeksiyona işaret eder. Bu test sonucunun yorumlanması diğer iki testin sonuçlarına bağlıdır.

 1. Oruyucu yüzey antikoruyla (pozitif HBsAb veya anti-HBs) birlikte bulunması önceki enfeksiyon veya iyileşmeye işaret eder.
 2. Ronik enfeksiyonlu kişilerde genellikle virüsle birlikte bulunur (pozitif HBsAg).
 3. Is there a blood test for hepatitis B? There is a simple hepatitis B blood test that your doctor or health clinic can order called the “hepatitis B blood panel”.

This blood sample can be taken in the doctor’s office. There are 3 common tests that make up this blood panel. Sometimes the doctor may ask to check your blood again six months after your first visit to confirm your hepatitis B status. If you think you have been recently infected with hepatitis B, it can take up to 9 weeks before the virus will be detected in your blood.Understanding your hepatitis B blood test results can be confusing, so you want to be sure about your diagnosis – are you infected with hepatitis B, have you recovered from a hepatitis B infection, or do you have a chronic hepatitis B infection?

 1. In addition, it is helpful if you request a written copy of your blood tests so that you fully understand which tests are positive or negative.
 2. What three tests make up the “hepatitis B blood panel”? The hepatitis B blood panel requires only one blood sample but includes three tests that are needed to make a final diagnosis:• HBsAg (hepatitis B surface antigen) • HBsAb or anti-HBs (hepatitis B surface antibody)
 3. • HBcAb or anti-HBc (hepatitis B core antibody)

What is the hepatitis B surface antigen (HBsAg)? A “positive” or “reactive” HBsAg test result means that the person is infected with the hepatitis B virus, which can be an “acute” or a “chronic” infection. Infected people can pass the virus on to others through their blood.

 1. What is the hepatitis B surface antibody (HBsAb or anti-HBs)? A “positive” or “reactive” HBsAb (or anti-HBs) test result indicates that a person has either successfully responded to the hepatitis B vaccine or has recovered from an acute hepatitis B infection.
 2. This result (along with a negative HbsAg result) means that you are immune to (protected from) a future hepatitis B infection.

What is the hepatitis B core antibody (HBcAb)? The HBcAb is an antibody that is part of the virus- it does not provide protection. A “positive” or “reactive” HBcAb (or anti-HBc) test result indicates a past or present infection. The interpretation of this test result depends on the results of the other two tests.

Anti HBs pozitif tehlikeli midir?

Anti HBS pozitif zararlı mı? Anti hbs pozitif değeri, insanın hepatit b virüsüne karşı korunduğunu gösterir ve tehlikeli bir durum değildir.

Anti HBs pozitif olması iyi mi?

Anti HBs Pozitif Ne Demektir? (Anti HBS Yüksekliği) – Anti HBs pozitif demek (anti HBS yüksekliği), Hepatit B virüs enfeksiyonuna karşı, kandaki değeri ile de ilişkili olmak üzere, genel anlamda kişinin Hepatit B virüs enfeksiyonuna karşı korunmakta olunduğunun bir göstergesidir.

 • Hepatit B virüsü, vücuda girdikten sonra semptomatik/asemptomatik akut viral hepatit B virüs enfeksiyonuna yol açar.
 • Akut viral hepatit B virüs enfeksiyonu gelişen bir kişide en geç 6 ay içerisinde Anti HBs testi kanda pozitif olarak saptanırsa bu durum hastalıktan iyileşildiğinin bir göstergesidir.
 • Yani Hepatit B virüs enfeksiyonuna maruz kalan bir kişide bir süre sonra (en geç 6 ay içinde) kanda Anti HBs pozitif olarak saptanıyorsa bu durum; Hepatit B virüs enfeksiyonundan iyileşildiğini ve buna karşı korunulduğunu, bir daha hastalığa yakalanılmayacağını ve artık bulaştırıcılığın söz konusu olmadığını gösterir.

Anti HBs pozitifliği hastalığa yakalanmaksızın da sağlanabilir. Bu da Hepatit B virüsüne karşı mevcut aşılar ile aşılama şeması çerçevesinde dozlar tamamlanarak sağlanır. Zira aşı ile amaçlanan Hepatit B virüsünün S proteinine karşı antikor oluşumunun (Anti-HBs) sağlanmasıdır.

 1. Ancak bunun için öncesinde kişinin Hepatit B virüsü ile karşılaşmadığı gösterilmelidir.
 2. Hepatit B virüsünün S proteinine karşı antikor (anti HBs) ya hastalık bulaşarak vücuda giren Hepatit B virüsüne karşı aradan belirli bir süre (en geç 6 ay) geçtikten sonra ya da Hepatit B’ye karşı hastalanmaktan korumak amacıyla yapılan Hepatit B virüs aşılarının uygulanmaları sonucunda oluşur.

Gerek hastalığı geçiren, gerekse Hepatit B aşıları ile aşılanan herkeste anti HBs gelişmeyebilir yani reaktifleşmeyebilir. Bu durum;

 1. Hastalığa yakalanan kişilerde hastalığın iyileşmediğinin, hastalığın kronikleştiğinin bir göstergesidir (aradan 6 ay ve daha fazla süre geçtikten sonra). Böyle kişiler hastalığı kan, çeşitli vücut sıvıları ve dokular aracılığıyla başkalarına bulaştırırlar. Yanı sıra zaman içerisinde böyle kişilerin bir kısmı karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gelişimine aday kişiler haline gelirler.
 2. Hastalıktan korunmak amacıyla aşılanan kişilerde aşılanma sonucu istenilen etkinin oluşmadığının ve Hepatit B’ye karşı korunma sağlanamadığının bir göstergesidir.

Anti HBs pozitif değeri kaç olmalı?

Anti HBs testi kaç olmalı ? – Hastalara yapılacak müdahaleler anti HBs test sonuçları göz önünde bulundurularak yapılması uygun olacaktır. Anti HBs testi sonuç değerleri aşılı olan ve olmayan bireylerde değişkenlik gösterir. Aşı olanlarda pozitif sonuç aşı olmayan ve bu hastalıkla hiç karşılaşmamış bireylerde negatif sonuçlar beklemekteyiz. Anti Hbs Pozitif Ne Demek

Anti HBs neden pozitif çıkar?

Kişinin hepatit B virüsüne karşı bağışıklığı olup olmadığını değerlendirmeye yarayan anti HBs antikoru doğal yolla geçirilmiş enfeksiyon tablosundan veya aşı uygulamasından sonra pozitif hale gelir.

Anti HBs pozitif bulaştırır mı?

Hepatit B hastalığı, hepatit B virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit B Virüsü Nasıl Bulaşır? En yaygın bulaşma yolları;

Kontrol edilmemiş kan nakli ya da kan ürünlerinin kullanımı Sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri Anneden bebeğe doğum sırasında Kullanılmış enjektör paylaşımı Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı Sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanması Güvenli olmayan cinsel ilişki ile bulaşabilir.

Hepatit B Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Hastalık belirti ve bulguları, erişkinlerde bebekler veya çocuklardan daha sık meydana gelir. Yetişkinlerin yaklaşık % 50’sinde hastalık etkeni olan virüsle temas ettikten 45-160 gün (ortalama, 120 gün) sonra belirtiler görülebilir.

Halsizlik, yorgunluk İştahsızlık Bulantı, kusma Karın ağrısı Ateş Baş ağrısı Kas ve eklem ağrıları, artrit Deri döküntüleri Koyu renkli idrar Gözlerde ve ciltte sararma

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında Bulaştırıcılık Dönemi Ne Kadar Sürer? Akut veya kronik hepatit enfeksiyonu olmasına bakılmaksızın bütün HBsAg pozitif insanlar bulaştırıcı olarak kabul edilirler. (Hastalığın bulaşmasından sorumlu madde (HBsAg) kan ve vücut sıvılarında belirtilerin başlamasından 2 ay öncesinden belirtilerin çıkışının sonrasına kadar olan dönemde mevcuttur).

 1. Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunmak Neden Önemlidir? Akut Hepatit B Virüs (HBV) enfeksiyonu geçiren yetişkinlerin büyük bir kısmı genellikle tamamen iyileşebilir ve hastalığa karşı bağışıklık oluşur.
 2. Bununla birlikte akut hastalık geçiren insanların % 1-2’sinde fulminant hepatit adı verilen son derece ölümcül olan tablo gelişir.Akut HBV enfeksiyonu sonuçları ciddi olabilmesine rağmenHBV enfeksiyonu ile ilişkili ciddi sonuçların çoğu hastalığın kronikleşmesi ile gelişir.

Kronik karaciğer hastalığı, siroz veya karaciğer kanseri gibi hastalıklardan her yıl binlerce insan hayatını kaybetmektedir. Kimler Daha Fazla Risk Altındadır?

Hemodiyaliz hastaları Organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları, Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalan kişiler, Madde bağımlıları, Hepatit B taşıyıcılarının aile içi temaslılardan aşısız olanlar Çok sayıda cinsel eşi olan ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunan kişiler, Eşcinsel/biseksüel erkekler, Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler, Cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan hükümlüler ve çalışanlar Piercing, kalıcı dövme yaptırmayı planlayan kişiler, Berberler-kuaförler, manikür ve pedikürcüler Zihinsel engelli bakımevlerinde bulunan kişiler, Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler, Güvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar) Sağlık kurumlarında çalışan temizlik elemanları, 112 acil sağlık hizmetleri personeli ile acil durum, afet ve olağandışı durumlarda görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli ile kazalar ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler, Hepatit B’nin yaygın olarak görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişiler.

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunma Yolları Nelerdir?

Bütün gebe kadınlara kan testi bakılarak, hepatit B virüsü taşıyan annelerin bebeklerine doğum sonrası Hepatit B Koruyucu Serumu (Hepatit B İmmünglobülin) ve hepatit B aşısı uygulanmalıdır. Cinsel yolla bulaşmanın önlenmesi için aşı uygulanmalıdır. Aşı uygulaması istemeyen kişiler ile aşı uygulanmış ama henüz bağışıklık sağlanmamış kişiler bağışıklık oluşuncaya kadar olan dönemde kondom kullanmalıdırlar. Enjektör ve cerrahi malzemelerin steril veya tek kullanımlık olmasına dikkat edilmelidir. Damar içi madde kullanıcıları tarafından iğne, şırınga ve diğer enjeksiyon araç-gereçleri paylaşılmamalıdır. Dövme, piercing, akupunktur uygulaması yapılan yerlerde tek kullanımlık steril malzeme kullanılmalıdır. Aile içinde hepatit B taşıyıcısı olanlar kişiler ile toplu yaşam alanlarında (yurt, askeri birlik.) kalan kişiler traş makinesi, diş fırçası, tırnak makası gibi kişisel malzemeleri ortak kullanmamalıdır.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tıbbi hizmet ya da diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlardan sağlık hizmeti alınmalıdır. Ancak Hepatit B virüs enfeksiyonlarından korunmanın en etkin yolu aşılamadır.

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarının Tedavisi Nasıldır? Akut HBV enfeksiyonunun özgül bir tedavisi bulunmamaktadır.Tedavi destekleyicidir. Kronik HBVtedavisindeki amaç siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerlemenin önlenmesidir.Bu nedenle kronik hepatit B hastalarının, hastalık gelişimi ve tedavi seçenekleri açısından düzenli olarak takip edilmesi gereklidir.

Kronik hepatit B tedavisinde kullanılan çok çeşitli ilaç seçeneği mevcuttur. Tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilmekle birlikte virüsün vücuttan tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olmamaktadır. Genel olarak tedavi hastalığın derecesine göre ağızdan alınan bir antiviral ilaçtan karaciğer nakline kadar değişiklik göstermektedir.

Hepatit B Virüs Alınma Yaşı ile Hastalık Gelişimi Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır? Hepatit B virüs enfeksiyonlarının kronikleşmesi dolayısıyla ilerleyici sonuçlar doğurması yaş ile ters orantılıdır. Anneden HBV virüsü alan bebeklerin % 90’ı, 1-5 yaş arası HBV ile enfekte çocukların ise % 30- 50’si kronik olarak enfekte olur.Yetişkinlerde kronik HBV enfeksiyonu gelişme riski yaklaşık % 5′ tir.

 1. Bu nedenle bebeklik ve çocukluk dönemi aşılaması daha da önem kazanmaktadır.
 2. Gebe Kadınlarda Hepatit Taraması Yapılmalı mıdır? Yenidoğan bebeklerin acil temas sonrası tedavisi gerekliliğinin belirlenebilmesi için, tüm gebe kadınlara doğum öncesi HBsAg bakılmalıdır.
 3. HBV enfeksiyonu için risk altında olan kadınlar veya HBV enfeksiyonu geçiren kadınlar, doğum için hastaneye başvurdukları dönemde de tekrar test edilmelidirler.

Bebeklerde Hepatit B Aşısı Uygulama Takvimi Nasıldır? Bebeklerde ilk dozu doğumda ilk 72 saat tercihan 24 saat içinde uygulanmalıdır.1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda da 3. dozu uygulanır. Annesi Hepatit Taşıyıcısı Olan Yenidoğan Bebeğe HBV Enfeksiyonunun Önlenmesi İçin Neler Yapılmaktadır? Annesi hepatit B taşıyıcısı olan bebeklere, 12 saat içinde Hepatit B aşısı 1.dozu ile birlikte HBIG (Hepatit B İmmun Globulini) de uygulanmalıdır.2.doz 1.ayın sonunda ve 3.doz 6.

 • Ayın sonunda uygulanır.
 • Bebeğe son aşı dozundan dört-sekiz hafta sonra anti-HBs ve HBsAg testleri bakılmalıdır.
 • Bu şekilde hem aktif (aşı ile) ve hem de pasif (Hepatit B İmmun Globulini ile) bağışıklanan bebeklerin yaklaşık % 95’inde HBV enfeksiyonlarını önlemek mümkün olmaktadır.
 • Bebeklerde Hepatit B Aşısı Uygulama Takvimi Nasıldır? Bebeklerde ilk dozu doğumda ilk 72 saat tercihan 24 saat içinde uygulanmalıdır.1.

ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda da 3. dozu uygulanır. Bebeklik Dönemi Dışında Hepatit B Aşı Uygulaması Nasıldır? Bebeklik dönemi dışında da aşı uygulama takvimi 0-1-6 şeması şeklinde olmakla birlikte zorunlu hallerde hepatit B’nin 1. ve 2. dozu arasında en az 4 hafta, 2.

 • Ve 3. dozu arasında en az 8 hafta olmalı, ayrıca 3. doz 1.
 • Dozdan en az 16 hafta sonra uygulanmalıdır.
 • Aşının Etkinliği Nasıldır? 3 doz hepatit B aşısından sonra yetişkinlerin % 90’dan fazlasında, bebek-çocukların ve 19 yaşa kadar olan kişilerin % 95’inde yeterli yanıt gelişmektedir.
 • Fakat yaşa bağlı olarak değişiklikler, düşmeler gözlenebilir.40 yaşından sonra hastaların yaklaşık %90′ ında antikor yanıtı oluşurken 60 yaş üzerinde %75 bağışıklık oluşmaktadır.

Aşıya Yanıt Vermeyenlerde Yaklaşım Nasıl Olmalıdır? 3 doz aşı yapıldıktan sonra anti HBs yanıtı (≥10 mIU/ml) gelişmeyen kişilere 3 dozluk hepatit B aşı serisi tekrarlanır. Son dozdan 2 ay sonra antikor bakılır.2 kür aşı yapılmasına rağmen cevap vermeyenler %5’lik gruba Hepatit B virüs enfeksiyonları ile ilgili bilgilendirme yapılır ve olası temasta HBIG (Hepatit B İmmun Globulini) ile koruyuculuk sağlanır.

Aşının Kesin Yapılmaması Gereken Durum Var mıdır? Ekmek hamuru mayasına (Saccharomyces serevisiae) karşı gelişen çok şiddetli alerjik reaksiyon( anafilaktik reaksiyon) varlığında aşı uygulanmamalıdır. Hepatit B Aşısının Yan Etkileri Nelerdir? En sık bildirilen yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı ve hafif ateştir.

Halsizlik, baş ağrısı ve huzursuzluk gelişebilir. Ölümcül olabilecek düzeyde allerji (anaflaksi)aşı yan etkileri raporlarına göre her 600.000 kişide bir görülen nadir bir yan etkidir. Hepatit B Aşısı Kimlere Ücretsiz Olarak Yapılmaktadır? Çocukluk çağı ve risk grubunda yer alan kişilere aşı ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Anti HBs pozitif evlenebilir mi?

HBsAg taşıyan kişilerin evlenmesinde sakınca var mıdır? Hepatit B taşıyıcılığı evliliği belirleyici resmi muamele olan nikâh işlemine engel değildir. Evlenecek kişilerin birbirlerine ait sağlık sorunlarını özellikle evliliğin bir parçası olan ve cinsel ilişki ile bulaşabilen sağlık sorunlarını bilmeye hakkı vardır.

Anti HBs pozitif nasıl bulaşır?

Anti Hbs Pozitif Ne Demek Hepatit B tüm dünyada yaygın olarak görülen karaciğer iltihabıdır. Hastalığın etkeni hepatit B virüsüdür. Hepatit B virüsü insandan insana kan, kan ürünleri ve enfekte vücut sıvıları yoluyla bulaşır. Korunmasız seks, uyuşturucu ilaç kullanımı, steril olmayan iğneler ve tıbbi cihazlar ve gebelikte bebeğe bulaştırma diğer geçiş yollarıdır.

Hepatit B ; ortak kaptan yemek, içmek, havuza girmek, öpüşmek, öksürmek, aynı tuvaleti kullanmak gibi yollarla bulaşmaz. Hastalık akut veya kronik seyirli olabilir. Hiç belirti vermeyen sessiz taşıyıcılar olabilir. Hastalık sessiz taşıyıcılıktan, siroz ve karaciğer kanserine kadar değişen geniş bir yelpazede seyreder.

Günümüzde hepatit B önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Anti HBs ne zaman Pozitifleşir?

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Bu ayki konumuz; “Hepatit B”. Sorularımızı Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nden Dr. Necdet Kuyucu yanıtladı.1. Hepatit-B enfeksiyonu nedir ? Hepatit-B virüsünün neden olduğu, birincil olarak karaciğerde inflamasyon ve hepatosellüler hasarla seyreden bir hastalıktır. 2. Hepatit-B virüsünün yapısal özellikleri nelerdir? Kanda 20, 22 ve 42 nm çapında partiküller biçiminde bulunur. Bunlardan 20 ve 22 nm çağındaki partiküller enfeksiyöz değilken, 42 nm çapındaki partikül infeksiyözdür ve Dane partikülü ya da Hepatit-B virionu olarak adlandırılır.

 • Dane partikülü hepatit-B virion 27 nm çapında bir nekleokapsitten ve bunu çevreleyen 15-25 nm kalınlığında bir kılıftan oluşur.
 • Nükleokapsitte virüs DNA’sı, virüs DNA’sının sirküler yapısının oluşmasını sağlayan bir enzim olan DNA polimeraz, kor antijeni (HBcAg) ve korun bir protein yan ürünü olan çözünebilir e antijeni (HBeAg) bulunur.

HBV’nin dört antijeni vardır. Kılıf antijeni (HBsAg), kor antijenleri; HBcAg ve HBeAg ve DNA polimeraz. Bunlardan HBsAg, HBeAg ve DNA polimeraz kanda serbest formda saptanabilirken, HBcAg yalnızca hepatosit çekirdeğinde ve kanda Dane partikülü içinde bulunur ve serbest formda saptanamaz.3.

 1. HBV enfeksiyonunun dünyada ve Türkiye’deki durumu nedir ? HBV enfeksiyonu tüm dünyada oldukça yaygındır.
 2. Dünyada her yıl 50 milyon kişi HBV ile enfekte olmakta ve bugünkü sayılarla dünya nüfusunun 2/5’i (2 milyar) bu virüsle enfekte olmuş durumdadır.
 3. Her yıl HBV’ye bağlı nedenlerle 1-2 milyon insan ölmekte ve dünyada 350 milyon insan bu virüsün taşıyıcısıdır.

Ülkemizde her yıl 200 bin kişi bu virüsle enfekte olmaktadır ve her üç kişiden birisi bu enfeksiyonu geçirmiştir. Ülkemizde 3-3.5 milyon kişi bu virüsün taşıyıcısıdır.4. HBV enfeksiyonuna yakalanma riski kimlerde daha fazladır? HBV enfeksiyonu için herkes eşit derecede risk taşımaz.

 1. Bazı insanlarda, hastalarda ve gruplarda enfeksiyon daha sık görülür.
 2. HBV enfeksiyonu için risk taşıyan gruplar şunlardır: a) Sağlık personeli, b) Çok sayıda kan transfüzyonu yapılan hastalar, c) Hemofili ve hemodiyaliz hastaları, d) HBV taşıyan kişi ile aynı evi paylaşanlar, e) Birden fazla cinsel partneri olan heteroseksüeller, f) Homoseksüel ve biseksüel erkekler, g) Damar içi uyuşturucu kullananlar, h) Kişisel hijyenin iyi olmadığı bakım evi, yurt ve hapishane gibi yerlerde yaşayanlar, ı) HBsAg pozitif anneden doğan bebekler.5.

HBV nasıl bulaşır? HBV dört yolla bulaşır: a) Kan veya kan içeren sıvıların zedelenmiş deri veya mukoza ile teması sonucu (perkütan ya da parenteral bulaşma), b) İnsandan insana zedelenmiş deri ya da mukoza aracılığıyla (horizontal bulaşma), c) Cinsel yolla, d) Annenin kanının ya da kanlı sıvılarının bebeğe zedelenmiş derisi ya da mukozası aracılığıyla ya da göbek kordonu aracılığıyla geçmesi ile (perinatal bulaşma) bulaşı.

See also:  Keko Ne Demek?

HBV enfeksiyonunun inkübasyon peryodu alınan virüs miktarına ve kişinin immün sisteminin direncine bağlı olarak 45-180 gün (ortalama 60-90 gün) arasında değişir.6. HBV enfeksiyonunda hastalık belirtileri nelerdir ? HBV enfeksiyonunda; enfeksiyon sık ancak hastalık enderdir. Virüsü alanların yaklaşık %50-65’in de hiç bir hastalık belirtisi gelişmeden enfeksiyonu geçirir.

Virüsle enfekte olanların yaklaşık %30-50’inde kırıklık, yorgunluk, hafif ateş, mide bulantısı, karın ağrısı, eklem ve kas ağrıları gibi yakınma ve bulgular gelişir. Çocukların %10’undan azında, erişkinlerin %30-50’inde sarılık görülebilir. Virüsle enfekte olanların %1’inden daha azında enfeksiyon akut karaciğer yetmezliği ile fulminant bir gidiş gösterir.

 1. Akut enfeksiyonun yaklaşık 1-6 haftalık klinik seyri vardır.
 2. Bu sırada hastalarda değişen derecelerde karaciğer enzimleri ve bilirubinde yükselme gözlenir.7.
 3. HBV enfeksiyonunun çocuk ve erişkinlerde seyri nasıldır? Akut enfeksiyon çocuklarda erişkinlere göre daha hafif ve bulgu vermeden seyreder.
 4. Ancak bebeklerin immün sistemi nedeniyle enfeksiyon erişkinlere göre daha fazla oranda kronikleşmeye eğilimlidir.

Yenidoğanların %5-10’unda, 1-5 yaş grubundaki çocukların %70’inde, erişkinlerin ise %90-95’inde virüs 6 ay içinde vücuttan temizlenerek bağışıklık gelişir. Akut enfeksiyon erişkinlerin yalnızca %5-10’unda kronikleşirken, yenidoğanların %90-95’inde, çocuk ve adolesanların %30’unda kronikleşir ve virüs taşıyıcısı olur.

Bu hastaların kronik karaciğer hastalıkları yönünden uzman doktorlar tarafından izlenmesi gerekir. Kronik karaciğer hastalıkları geliştiğinde µ-interferon tedavisi kullanılabilir, ancak başarısı sınırlıdır.8. HBV taşıyıcısı kimlere denir ? Akut enfeksiyondan sonra 6 ay içinde virüse karşı bağışıklık geliştirmeyen, virüsü veya virüs proteinlerini kanlarında taşıyan kişilere taşıyıcı denir.

Öncelikle, bu kişiler virüsün sağlıklı bireylere bulaşmasında kaynaktırlar. Ayrıca bu kişilerde kronik aktif hepatit, siroz ve karaciğer kanseri gibi kronik karaciğer hastalıklarının gelişme riski yüksektir. Kronik hepatit-B ile karaciğer kanseri (primer hepatosellüler karsinoma) gelişmesi arasında sıkı bir ilişki vardır.

Ronik virüs taşıyıcılarında primer hepatosellüler karsinoma gelişme riski taşıyıcı olmayanlara göre 200 kat fazladır. Kronik HBV taşıyıcıları ile virüsün bulaşma yollarından birisi ile temas edenlere yalnızca aşı yapmak yeterli koruyuculuğu sağlar.9. Akut HBV enfeksiyonunun serolojik bulguları nelerdir ? Akut enfeksiyonda kanda ilk saptanan virüs antijeni HBsAg’dir.

Virüs alındıktan ortalama 4-6 hafta sonra kanda saptanır. HBsAg saptanmasından bir süre sonra kanda HBeAg pozitifleşir. HBsAg ve HBeAg’nin pozitif bulunduğu dönemde eğer bakılabilirse kanda HBV-DNA’sı ve DNA polimeraz da saptanabilir. Ayrıca HBsAg saptanmasından 3-5 hafta sonra da hepatit bulguları ile birlikte anti-HBc’nin pozitifleştiği görülür.

Endi kendini sınırlayan HBV enfeksiyonunda HBeAg, HBsAg kaybolmadan önce ve karaciğer enzimleri en yüksek düzeye çıkmasından kısa bir süre sonra saptanamaz ve kısa bir süre sonra bulaştırıcılığın azaldığının indeksi olarak antiHBe antikorları saptanır. HBsAg karşı oluşan antikor (anti-HBs), HBsAg kanda saptanamaz olduktan yaklaşık 2 hafta-2 ay sonra kanda saptanır duruma gelir.

Anti-HBs saptanması iyileşmeyi ve HBV karşı bağışıklığı gösteren bir belirteçtir ve yaşam boyu kalır. Bu sırada akut enfeksiyon sırasında saptanılan anti-HBc IgM niteliğindeki antikorlarda anti-HBc IgG sınıfından olmaya başlar.10. HBV enfeksiyonundan nasıl korunuruz ? Enfeksiyondan korunmanın en emin ve güvenilir yolu hepatit-B aşısı yaptırmaktır.

Hepatit-B aşısı rekombinant gen teknolojisi ile maya ya da memeli hücrelerinde üretildiklerinden son derece güvenilirdir ve bu tür enfeksiyonların bulaşmasına neden olmaz. Hepatit-B aşının kanser yaptığı söylentisi yanlıştır. Tam tersine aşı ile hepatit-B enfeksiyonundan korunulmazsa, HBV alınması ile böyle bir riske girmek söz konusudur.

Hepatit-B aşısı virüsle karşılaşmadan önce ya da karşılaştıktan sonra kullanılabilir. Her iki durumda da koruyucudur. : Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Hepatit B hastalığı nasıl anlaşılır?

Akut Hepatit B virüsü enfeksiyonu, Hepatit B virüsüne maruz kaldıktan sonra ilk 6 ay içinde oluşan kısa süreli hastalıktır ve şu şikayetlere yol açar: Ateş, bitkinlik, iştahsızlık, bulantı ve/veya kusma. Sarılık (sarı cilt veya göz rengi, koyu renkli idrar, kil renkli dışkı) Kas, eklem ve mide ağrısı

HBsAg yüksek çıkması ne demek?

B hepatitinin testleri ve göstergeleri – Bir insanda hepatit B virusunun var olup olmadığını veya hastalığın geçirilip geçirilmediğini gösteren bazı tetkikler vardır. Aşağıda bu testler yazılmıştır: HBsAg: Virusun dış kılıfını meydana getiren proteindir.

 1. Bir insanda hepatit B virusu bulunmaya devam ediyorsa HBsAg kanda mutlaka bulunur.
 2. HBsAg’nin pozitif olması (var olması) hastalığın şeklini veya derecesini göstermez; sadece virusun var veya yok olduğunu gösterir.
 3. Anti‐HBs: HBsAg’ye karşı vücudumuzun yaptığı antikordur.
 4. Yani bağışıklık sistemimizin virusa karşı savaşmasının bir ürünüdür.

Hastalığın düzeldiğini ve geçirildiğini gösterir. Yukarıda bahsedildiği gibi aşılanan kişilere de HBsAg verildiği için onlarda da anti-HBs ortaya çıkmaktadır. HBeAg: Virusun çok fazla çoğaldığını gösterir. Hastalığın erken dönemlerinde ve bağışıklık sisteminin virusa yeterli cevap vermediği durumlarda HBeAg kanda tespit edilir.

Bu sebeple genellikle çocuklarda ve gençlerde pozitif bulunur. Anti‐HBe: HBeAg’ye karşı vücudumuzun yaptığı antikordur. Koruyucu bir antikor olmadığı için hastalığı taşımaya devam edenlerde de pozitif bulunabilir. Hastalık eskidikçe ve hastalığa karşı yetersiz de olsa bir savaşma başladığı zaman anti-HBe pozitifleşir.

Bu sebeple hastalığın daha ileri dönemlerinde anti-HBe pozitif saptanır. Anti‐HBc: Hepatit B virusu ile karşılaşmış olan herkeste saptanan bir antikordur. Virus hala karaciğerde olsa da vücuttan atılmış olsa da anti-HBc pozitif bulunur. Virusla karşılaşmadıkları için aşılılarda antiHBc bulunmaz.

HBV DNA : Hepatit B virusunun geni anlamına gelir. İnsandaki kromozomların karşılığıdır. Yani HBV DNA virusun ta kendisi anlamına gelir. Hepatit B virusu karaciğerde çoğalmasına rağmen eğer fazla çoğalırsa kana da dökülür ve kanda saptanabilir. Ne kadar çoğalırsa, kandaki HBV DNA o kadar fazla bulunur. Hepatit B virusu karaciğerde sürekli bulunuyorsa az veya çok mutlaka çoğalıyor olması gerekir.

Eğer çoğalmaz ise bir süre sonra eskiyip ölen karaciğer hücreleriyle beraber yok olup gitmesi gerekir. Eğer bir kişi hepatit B virusunu taşımaya devam ediyorsa mutlaka virus çoğalıyor demektir. Önemli olan ne kadar çoğalmanın zararlı olduğudur. Çeşitli tecrübeler HBV DNA kanda mililitrede 2000 üniteden fazla ise bu çoğalmanın önemli olduğunu göstermektedir.

HBsAg ne kadar olmalı?

HBsAg Testi kaç olmalı? – Hepatit B hastalığının kişiye bulaşması sonucunda kan değerlerinde yükselme meydana gelir. Hbsag testi sonucunda negatif çıktığında hastada herhangi bir bulaşma olmadığını gösterir. Fakat test sonucu 1’in üzerinde çıktığı taktirde hastanın pozitif olduğu anlamı taşır.

 1. Fakat daha önceden bu hastalığı geçirmiş olan kişilerde test sonucunda 100 ve üzerinde değerler ile karşı karşıya kalınabilir.
 2. Bu durum hastanın bağışıklık kazandığının bir göstergesidir.
 3. Hepatit B aşısını olmayan bireylerde sonuçların negatif olması gerekir.
 4. Aşı olmuş bireylerde ise test sonucu 5-12 arasında değer gösterebilir.

Sonuçlar uzman hekim tarafından incelenerek hepatit virüsü olup olmadığı tespit edilir.

hepatit B hastalığı nasıl tedavi edilir?

Hepatit B Hastalığının Tedavi Yöntemleri Nelerdir? – Hepatit B hastalığının tanısı kan testiyle koyulur. Akut Hepatit B vakalarında çoğunlukla tedaviye ihtiyaç duyulmasa da semptomların yol açtığı yakınmaları azaltmak için destekleyici nitelikte bazı ilaçlar reçete edilebilir.

 • Ronik hepatit B vakalarında ise tedavi için pek çok farklı ilaç seçeneği bulunur.
 • Tedavinin amacı hastalığın, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserine dönüşme ihtimalini ortadan kaldırmaktır.
 • Uygulanan tedavi sayesinde kişi hepatit B kontrol altına alınabilse de Hepatit B virüsünün ortadan kaldırılması pek mümkün değildir.

Hepatit B tedavisi, çoğunlukla oral yolla alınan ilaçlarla yapılır. Ancak ilerlemiş vakalarda karaciğer nakli yapılması gerekebilir.

Anti HBS kaç olmalı Kadınlar Kulübü?

Anti HBS değerinin 5 mIU/ml değerinden yüksek olması pozitif değer olarak kabul edilse de aşılama sonrasında elde edilen 5 ile 12 mIU/ml arasındaki değer aşının tutmadığını gösterir.12 mIU/ml üzerindeki değerler ise aşının tuttuğunu ve tam olarak bağışıklık kazanıldığının göstergesidir.

hepatit B hastalığı ne demek?

Hepatit B, Hepatit B virüsünün (HBV) sebep olduğu ciddi bir karaciğer enfeksiyonudur. Bazı bireylerde Hepatit B enfeksiyonu kronik hâle gelebilir. Hepatit B virüsünü taşıyan kişilerde karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve siroz hastalığına yakalanma riski daha yüksektir.

hepatit B testi ne zaman yapılmalı?

Hepatit B – Hepatit B B hepatiti karaciğere etki eden B virüsünün (HBV) yaptığı akut bir karaciğer hastalığıdır. Virüs önce kana geçer; kan dolaşımı ile karaciğere gelir ve bu organı enfekte eder. Enfeksiyon karaciğerde ya geçici ya da sürekli kalan yapısal bozukluklara neden olur.

Hepatit B virüsü ve Önemi Hepatit B’ye neden olan ve sadece insanlara etki eden bir DNA virüsüdür. Buna Dane Partikülü de denir. Virüs ilk bulunduğu zamanlar Avustralya Antijeni olarak adlandırılmıştı. Bulaşma alanı çok geniş olduğu için önemlidir. Sigaradan sonra en yaygın kanser etkenidir. Hepatit B’nin görülme sıklığı Toplumda yöresel olarak değişmek üzere % 8-10 virüs taşıma oranı vardır.

Bu rakam doğu illerinde daha yüksektir. (Mardin de %20’nin üzerinde.) Tüm toplumun % 25-30’unu hepatit B geçirmiş olduğunu gösteren bulgular mevcuttur. Ülkemizde Altı milyondan fazla insanda B virüsü vardır. Ancak kişi çoğunlukla virüsü taşıdığını bilmemektedir.

 • Enfekte kanla (kan yoluyla bulaşma)
 • Enfekte sperma ile (seksüel yolla bulaşma)
 • Enfekte vaginal sıvı ile (seksüel yolla) bulaşır.

Ayrıca ter, gözyaşı gibi sıvılarla da geçebilir. Virüs kan ve akıntılı lezyonda en çok, vajinal sıvı ve spermde orta derecede, tükürükte az miktardadır. Enfekte olmuş kanın bir damlasından bile azının (zerresinin) bulaştırma için yeterli olduğu bilinmektedir. Sık görülen bulaşma şekilleri

 • B virüsü taşıyan kişi ile cinsel ilişkide bulunmak
 • Uyuşturucu kullanma alışkanlığı olanların ortak enjektör kullanması
 • Steril koşullara uyulmadan yapılan kulak delme işlemi
 • Steril koşullara uyulmadan yapılan burun, göbek delme işlemi (piercing)
 • Kan kardeşi olmak
 • Steril olmayan ustura, jilet, makas ve törpü ile yapılan tıraş, manikür ve pedikür.
 • Steril olmayan koşullarda yapılan sünnet işlemi.
 • Deri üzerine yapılan dövmeler (tek kullanımlık iğne kullanımında bile boyadan geçebilir.)
 • Çocuk emzirme
 • Tahtakurusu, sivrisinek ısırmaları
 • Hemodiyaliz makineleri
 • Başkalarına ait diş fırçası, ruj kullanmak
 • Ciltteki açık yaraların enfekte yüzey ile teması

Hastalık belirtileri Klinik belirtileri diğer hepatitlerden ayırmak çok zordur. Belirtiler çocuklarda daha hafiftir ve çoğunlukla fark edilmez. Ancak bebeklikte geçirilen hastalık, immün yetersizlik nedeniyle, daha kalıcı etki yapar.

 • Koyu çay renginde idrar
 • 3-5 gün devam eden hafif ateş.
 • İştahsızlık
 • İshal veya kabızlık
 • Karın bölgesinde ağrı ve huzursuzluk
 • Karaciğer bölgesinde ağrı ve hassasiyet
 • Eklem ağrıları
 • Bulantı ve kusma
 • Deride ve göz akında sarılık
 • Eklem ağrısı, baş ağrısı, kaşıntıdan oluşan üçlü şikâyet. (Caroli üçlüsü)

Hepatitin belirtileri olduğunda Hasta çoğunlukla grip ya da soğuk algınlığı geçirmekte olduğunu düşünür. (Benzer belirtiler taşırlar.) Laboratuvar bulguları

 • Genel kan sayımı yapılır. Hastaların bir bölümünde hemoglobin ve lökosit azalır.
 • Serolojik tetkikler yapılarak hepatitin cinsi belirlenir. (A, B, C, D, E, G)
 • Kanda HBsAg, HBeAg antijenlerinin varlığı gösterilebilir.
 • Karaciğer enzimlerinden SGOT (AST), SGPT (ALT) ve GGT tetkikleri yapılır. Normalde kanda az miktarda bulunan bu enzimler hepatitte defalarca yüksek çıkar.
 • Serumda bilirubin seviyesi yükselebilir.
 • Bazı ileri vakalarda protrombin zamanı uzar. (Kanama tehlikesi)

Laboratuvarda Hepatit Markerları (İşaretleyiciler) Hastalığın tanısı ve izlenmesinde yardımcı olarak kullanılan Antijen-Antikor tetkikleridir. Bunlar HBsAg, HBeAg, AntiHBc, AntiHBc IgM, AntiHBc IgG, Anti HBe, AntiHBs dir. Hepatit B Antijeni (HBsAg) HbsAg (yüzey antijeni) bulaşmayı izleyen 15-180 gün sonra ( kuluçka dönemi) kanda tespit edilebilir.2-6 ay süren akut hepatit döneminde kanda mevcuttur.

Hastaların %90’ında bu süre sonunda kanda kaybolur. %10 kişide ise ömür boyu müspet kalır. Hepatit B antikoru (Anti HBs) AntiHBs, B virüsüne karşı kanda oluşan antikordur. B antikoru genelde biraz geç olarak hatta kandan HBsAg kaybolduktan sonra ortaya çıkar. Hastalığın iyileşmeye yakın bir döneminde bir süre (buna pencere dönemi denir) kanda ne HBsAg ne de Anti HBs görülür.

İlk kez yapıldığında müspet çıkan AntiHBs’nin başlıca üç anlamı vardır:

 1. Geçirilmiş B enfeksiyonunun işareti olabilir.
 2. Kişiye daha önce hepatit B aşısı yapılmıştır.
 3. Daha önce hepatit B hiperimmünglobulin uygulanmıştır.

AntiHBc HBcAg (core antijeni) kanda gösterilmesi zor bir antijendir. Bu nedenle bu antijene karşı gelişmiş olan AntiHBc antikoruna bakılmaktadır. Bu antikor kanda yıllarca kalabilmesine rağmen bağışıklık sağlamaz. Ancak AntiHBc’nin AntiHBs ile birlikte bulunması enfeksiyonun kalmadığını gösterir.

Bu kişiler artık doğal aşıya sahip olmuş olup aşılanmaları gerekmez. AntiHBc IgM Akut enfeksiyonun erken döneminde ortaya çıkan antikordur. Nadiren kronik devrede de görülebilir. Akut hepatit B yi kronik hepatitten ayırmada yardımcı olur. HBeAg antijeni ve AntiHBe antikoru HBeAg enfeksiyonun akut safhasında HBsAg ile birlikte görülür.

Ancak HBsAg den önce kaybolur. Müspetliği 12 haftadan fazla sürerse kronik hepatite dönüşme sinyali verir. Varlığı enfeksiyonun göstergesidir. AntiHBe antikorunun oluşması ise tersine enfeksiyonun hafiflediği anlamına gelir. Bu durumda bulaştırıcılık azalmıştır.

 • HBV-DNA Kanda B virüsünün varlığını gösterir.
 • Virüsün çoğalmasının göstergesidir (viral replikasyon).
 • Virüsün kandaki miktarının belirlenmesi, hastanın tedavisi yönünden faydası çok büyüktür.
 • AntiHBs oluşumunda HBV-DNA genellikle negatife dönüşür.
 • Ancak AntiHBs’nin oluştuğu bazı hastalarda HBV-DNA müspet olabilir.

Bu nedenle HBV-DNA pozitifliği her zaman aktivite kanıtı olamaz. Hepatitte idrar tetkiki Hepatitin belli döneminde idrar koyu çay rengindedir. Normalde idrarda (bilirübin) mevcut olmadığı halde akut B hepatitinde fazla miktarda bulunur. İdrar tüpte sallanırsa sarı renkli köpük meydana gelir.

 • Normal idrarda az miktarda bulunan Ürobilinojen’ in miktarı ise çoğalır.
 • Oyu idrar iç çamaşırlarını sarıya boyar.
 • Hepatitte dışkı tetkiki Dışkının normal rengini veren sterkobilinojen karaciğerdeki ödem nedeniyle bağırsağa yeterince dökülemez ve dışkı rengi gri-beje döner (camcı macunu).
 • Bu durum hastalığın belli bir süresi içinde kendini gösterir.

Kısa bir süre sonra dışkı (gaita) rengi tekrar koyulaşır. Akut B hepatitinin kliniği Başlıca beş şekilde görülür.

 1. Sarılık yapan şekil (ikterik)
 2. Sarılık yapmayan şekil (anikterik)
 3. Tıkanma sarılığı oluşturan şekil (kolestatik)
 4. Hızla kötüye giden şekil (fulminant)
 5. Tekrarlayıp siroza veya ölüme neden olan şekil (supfulminant)

Hepatit B’nin klinik seyri B hepatiti A hepatitinden ağır seyreder. B virüsü taşıyanlara delta virüsü eklenirse durum daha da ciddileşir. Çoğu hepatit B 4-6 ayda geriler.%10 hastada ise kronik şekle dönüşür. (Bir kısmı persistans, bir kısmı da aktif) Kronikleşen hastalarda siroz ve karaciğer riski büyüktür.

 • Pratikte 100 bin B hepatitli hastadan 10 bini kronikleşir, 3 bin siroz, 300 karaciğer kanseri gelişir.
 • Hepatit B de sarılık görülmesi Akut B tipi hepatitte hastaların %40 ında sarılık görülür.
 • Ikterik şekil) % 60 kişide Sarılık görülmez (anikterik).
 • Bunlar klinik olarak belirti vermeyen hastalardır.
 • Bu hastaların %10 kadarı kronikleşir.

Genellikle eklem ağrıları nedeni ile doktora başvurulur. Post Hepatitik komplikasyonları Tamamen iyileşme olduğu halde belirli aralıklarla halsizlik, yorgunluk, hazımsızlık, bulantı gibi şikayetlerin olmasıdır. B u durum 1-2 yıl kadar sürebilir. Testler normaldir.

Sadece bilirubin hafif yükselebilir.) Tedavi gerekmeyen bir durumdur. Hepatit B taşıyıcılığı %7-8 oranında görülür. Erkeklerde üç misli fazladır. HBsAg nin kanda altı aydan fazla pozitif olarak kalması ve diğer testlerin normal olması taşıyıcılığı gösterir. Kişilerde hiçbir belirti kalmamıştır. Ancak taşıyıcıların sürekli takibi gerekir.

Zira B virüsü karaciğer kanseri için en büyük etkendir. Tüm taşıyıcıların kansere dönüşmesi söz konusu değildir. Taşıyıcıların yılda en az bir kez karaciğer tetkikleri (SGOT, SGPT, GGT, Alkalen Fosfataz ve AFP) ve ultrasonografi tetkiklerinin yapılması gerekir.

Hepatit B Tedavisi Akut Hepatit B’nin kesin ve özgül tedavisi yoktur. %40-50 oranında etkin olan ilaçlar ancak kronik durumlarda kullanılır(interferon, epivir gibi). Akut Hepatit B’de tedavi semptomatiktir. Hastanın şikâyetlerine göre tedavi yapılır. Yalnızca vitaminler verilir. Kusma bulantı yoksa sulu ve az yağlı yemekler tercih edilir.

Serum tedavisi gereksizdir. Yemekler hastanın istediği şekilde hazırlanır. İstemediklerinde ısrar edilmemelidir. Hiç gıda almayanlar için serum uygulaması yapılır. Özellikle hasta sahiplerinin ne yedirecekleri konusundaki paniği gereksizdir. Mide şikâyetleri kusma yoksa diyet kısıtlanmasına gerek yoktur.

 • Protein kısıtlaması yapılmaz; karbonhidratlı yiyecekler rahatlıkla verilebilir.
 • Akut hepatit B hastalarının kullanmayacağı ilaçlar Tüberküloz ilaçları (İNH, Rifampisin), doğum kontrol hapları, epilepsi ilaçları, diyabet ilaçları ve bazı antibiyotikler en az altı ay kullanılmaz.
 • Akut hepatit B de dinlenmenin yararı Yatarak dinlenme sırasında karaciğer kan akımı en yüksek düzeydedir.

Yani karaciğere kan fazla gelip karaciğer hücresinin yenilenme hızı artar. İlk günlerde 15-30 gün dinlenme yeterlidir. (SGOT, SGPT diğerlerine göre) Ancak bu dinlenme sırtüstü yatmak anlamına gelmez. Daha fazla uyumak ve mümkün olduğu kadar uzanmak şeklindedir.

Evin içindeki günlük aktiviteler (masada yemek, ayakta tıraş olmak, koltukta oturmak, yazı yazmak vs) aynen devam edebilir. Ayakta olunduğu zaman karaciğerdeki kan akımı yaklaşık %35-40 azalır. Kültürfizik yapıldığı zaman bu oran %75 e çıkar. Hepatit B virüsünden korunma B virüsü taşıyan hastaların vücudundan salgılanan tüm salgılarda ve kanda HBsAg mevcut olduğu için özellikle hekim, hastane, laboratuar personelinin dikkat etmesi ve yayılma konusunda bilinçlendirilmesi gerekir.

Hepatit B li hastaların bulunduğu ya da kan ve diğer tetkik maddelerinin geldiği tüm sağlık kuruluşlarında bulaşma riski (özellikle çalışanlara)fazladır. Hemen tüm işlemlerde eldiven kullanılması tercih edilir.Özellikle laboratuarlarda yemek yemek, çay ve kahve içmek kesinlikle yasaklanmalıdır.

 1. Hepatit B taşıyan kişinin ailesindeki diğer bireylerin nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirilmesi gerekir.
 2. Aile bireylerinin kendilerine ve başkalarına bulaştırılmaları önlenmelidir.
 3. Hepatit B virüsü için dezenfeksiyon Hepatit B virüsü oda sıcaklığında 6 ay, -200 derecede 15 yıl canlı kalır.600 derecede 10 saatte yok olmaz.

Ancak sıvı ortamda kaynatma ile 10 dakikada inaktive olur. Seyreltik çamaşır suyu (hypo) ile (%1 yoğunlukta ya da 1/10 sulandırılınca )30 dakikada inaktive olur.

 • Kuru sıcaklıkta 160 derecede 2 saatte
 • %1 lik çamaşır suyunda 30 dakikada
 • Sulu formalinde (%40) 12 saatte
 • Su ile kaynatmada 10 dakikada etkisiz hale gelir.

Korunmada aşılanma Koruma amacıyla aşılama yapılır. Aşı olarak eskiden ölü virüs içeren aşılar kullanılırdı. Bugün kullanılan aşılar hemen tamamen gen teknolojisi ile oluşturulmuş 2. Kuşak aşılardır. (Virüs değil antijen içerir). Kullanılan aşıya göre bir aşı takvimi uygulanır.

 • Hepatit B aşısı yaptırmadan önce yapılacak testler En doğru uygulama HBsAg, AntiHBs, Total AntiHBC nin birlikte yapılmasıdır.
 • Ancak ucuz olması için HBsAg ile AntiHBs’ nin kontrol edilmesi yeterlidir.
 • Hiç test yapılmadan da aşı yapılabilir.
 • Aşının koruyuculuğu Aşının koruyuculuğu, Antikor (Anti HBs) seviyesi 10 Ü’yi aştıktan sonra tama yakındır.
See also:  Yks SNavı Ne Zaman?

Antikor oluşmayan bazı durumlarda aşı programı yenilenir. Yeni eğilimlere göre, aşı programı tam olarak uygulanıp antikor seviyesi 10 Ü’yi aşınca pekiştirme aşısı (rapel) gerekmez. Ömür boyu koruyuculuk sağlanmış olur. HEPATİT B İÇİN SIK SORULAR Hepatit B nedir? B hepatiti B virüsünün (HBV) yaptığı akut bir karaciğer hastalığıdır.

Virüs önce kana geçer; kan dolaşımı ile karaciğere gelir ve bu organı enfekte eder. Hepatit B virüsünün kuluçka süresi ne kadardır? Virüs vücuda girdikten 15-180 gün sonra kişide HBsAg müspetleşir. Akut Hepatit ile Kronik hepatitin farkı nedir? Kuluçka dönemi sonrasında HBsAg’nin müspetliğinin 2-6 ay sürmesi doğal olup sonunda AntiHBs’nin oluşması beklenir.

AntiHBs kanda ömür boyu müspet kalır. %10 hastada ise kronik şekle dönüşür (bir kısmı persistans, bir kısmı da aktif). Bunlarda HBsAg müspetliği devam eder. Sarılıksız Hepatit B geçirilir mi? A,B,C hepatitleri birbirlerine çok benzer. Akut B tipi hepatitte hastaların %40 ında sarılık görülür.

Ikterik şekil) % 60 kişide Sarılık görülmez (anikterik). Bunlar klinik olarak belirti vermeyen hastalardır. Bu hastaların %10 kadarı kronikleşir. Genellikle eklem ağrıları nedeni ile doktora başvurulur. Hepatit B’nin Laboratuvar tanısı nasıl konur? Karaciğer enzimlerinden SGOT (AST), SGPT (ALT) laboratuvar tetkiklerinin başında gelir.

Normalde kanda az miktarda bulunan bu enzimler hepatitte defalarca yüksek çıkar. Serumda bilirubin seviyesi yükselebilir. Kesin teşhis A, B, C virüslerinin serolojik incelenmesiyle konur. Anti HBs müsbetliği ne anlama gelir? HBsAg ye karşı oluşan antikorların başlıca üç anlamı vardır:

 1. Geçirilmiş B enfeksiyonunun işareti olabilir.
 2. Kişiye daha önce hepatit B aşısı yapılmıştır.
 3. Daha önce hepatit B hiperimmünglobulin uygulanmıştır.

AntiHBc IgG/Total müspetliği ne demektir? AntiHBc nin AntiHBs ile birlikte müspetliği kişinin artık doğal olarak bağışıklık kazandığını gösterir. Bu bağışıklık ömür boyu sürer. Bu kişilerin aşılanması gereksizdir. (Aşı yapılırsa zararı yoktur) HBV-DNA nedir? HBsAg’si müspet olan kişilerde kanda B virüsünün varlığını gösterir.

 1. Şahıs enfekte olmayabilir
 2. Şahıs enfekte olur ama hasta olmayabilir.
 3. Hem enfekte olur hem hastalanabilir.

Hepatit B taşıyıcıları izlenmeli mi? Evet. Çünkü bunların siroz ve karaciğer kanseri olma riski büyüktür. Pratikte 100 bin B hepatitli hastadan 10 bini kronikleşir, 3 bin siroz, 300 karaciğer kanseri gelişir. B virüsü taşıyan kişilerin 6-12 ayda bir Karaciğer testleri ve ultrasonografisi yapılmalıdır.

 • Hepatit B’nin Tedavisi var mı? Akut hepatit B’nin kesin ve özgül bir tedavisi yoktur.
 • Hastanın şikâyetlerine göre tedavi yapılır.
 • Bilinenin aksine diyet kısıtlaması yoktur.
 • Serum tedavisi gereksizdir Dinlenme en iyi tedavidir(15 gün yeter).
 • 40-50 oranında etkin olan ilaçlar ancak kronik durumlarda kullanılır(interferon, epivir gibi).

B hepatiti geçiren bir kimse tekrar hepatit B olur mu? Hepatit B geçiren kimsede antikor (AntiHBs) oluşmuşsa bu kişi hastalığı tekrar geçirmez. Ancak bu antikor kişiyi sadece B hepatitine karşı korur. Diğer hepatitlere (A, C, D, E, G) karşı bulaşma olasılığını ortadan kaldırmaz.

 • Hekim, diş hekimi, diş teknisyeni, hemşire, laborantlar, kan bankası çalışanları,
 • Sık sık kan alan hemofili, talasemi hastaları,
 • Hemodiyaliz hastaları
 • B virüsü taşıyan kişi ile aynı evde oturanlar
 • B virüsü taşıyan biri ile evli olanlar (seks arkadaşlığı yapanlar)
 • B virüsü taşıyan anneden doğan çocuklar
 • Riskli seks yaşantısı olanlar.(seks partnerini çok sık değiştirenler, homoseksüel erkekler, grup seks yapanlar, genelev kadınları)
 • Damar yolu ile uyuşturucu kullananlar
 • Uzun süre hapishanede kalanlar.

Enfekte şahıs ne kadar süre ile virüsü yayar? Enfekte olmuş bir kimse, kanında B virüsü bulunduğu sürece bu virüsü devamlı yayabilir. Enfeksiyonu alan yetişkinlerin çoğu bu virüsten ilk 4-6 ay içinde arınırlarsa da, her 10 kişiden 1 kişi hayat boyu taşıyıcı (carrier) olarak kalır ve muhtemelen hayat boyu atamazlar.

 • Heteroseksüel (karşı cinsle) ilişki ile %33
 • Damar yolu enjeksiyonu ile %17
 • Homoseksüel ilişki ile %16
 • Aynı evde yaşamakla %3
 • Sağlık çalışanı olma ile %1
 • Diğerleri %4

Anneden bebeğe geçiş B virüsü taşıyan anneden virüs plasenta yoluyla bebeğe geçebilir. Anne gebeliğin ilk altı ayında hepatit B ye yakalanmışsa enfeksiyonun geçme olasılığı azdır. Ancak son üç ayda hastalanmışsa bebek büyük olasılıkla enfekte olur. Anne HBs Ag den başka HBe Ag taşıyorsa bulaşma daha kolaydır.

 • Enfekte biri ile kondomsuz seksüel ilişki.
 • Enfekte biri ile kanamaya neden olan yollarla ilişki
 • Ağızda yara ve kanama varken oral seks ile ilişki.

Hangi tür Cinsel ilişki güvenlidir? Her türlü ilişkide (Vajinal, anal, oral) risk mevcuttur. Ağızda diş eti kanaması veya yaralar varsa ıslak öpüşme bile sakıncalıdır. Virüs taşıma olasılığı bulunan biri ile seks amacı ile karşı karşıya gelen kişinin birbirlerine nasıl davranacaklarını, karşılıklı nelere müsaade edebileceklerini önceden konuşmaları, her iki tarafın sağlığı için önemlidir.

En güvenilir seks ilişkisi tek eşli olmaktır. Hepatit B öpüşme ile geçer mi? Sosyal öpüşme (yanak yanağa) zararlı olmayabilir. Ancak ıslak öpücük ve dudak dudağa öpüşme kesinlikle sakıncalıdır. Özellikle fırçalama sırasında oluşan diş üzerindeki kanamadan ağız tükürük salgısına karışmış bir zerre kan bile bulaşma nedenidir.

Hepatit B den korunmak için neye dikkat edilir?

 • Enjektörleri, dövme, akupunktur vb. iğneleri ortak kullanılmamalı.
 • Bilinen ya da bilinmeyen insan kanıyla temas edilmemeli.
 • Kondomsuz seks yapılmamalı.

Manikür yaptırmakla Hepatit B virüsü geçer mi? Enfekte kanın damlasının binde bir bile (yani zerresi) dahi bulaşma için yeterlidir. Dolayısı ile

 • Kirli enjektörün kazara batması
 • Steril şartlarda yapılmayan, manikür, pedikür, piercing, kulak delme, sünnet işlemleri
 • Kan kardeşi olmak
 • Kullanılmış jilet, ustura kullanmak

Hepatit B yi bulaştırmak için yeterlidir. B hepatitli hastayı ziyaret etmek mümkün müdür? Bu hastaları ziyarette sakınca yoktur. Çünkü virüs havadan geçmez. El sıkışmak, sarılmak hatta yanak yanağa dokunmakla hastalık bulaşmaz. (ıslak dudakla öpmek risklidir.) Hepatitli hasta yemek hazırlayabilir mi? Hepatit B, C, D li hastanın elinde yara ve kanama yoksa yemek hazırlamasında sakınca yoktur.

 1. Eşler arasında %5
 2. Çocuklarda %18 (erkeklerde daha fazla
 3. Kronik hepatitli yakınlarında %19 dur.

B hepatitini önleyici aşı var mıdır? Evet vardır. Yeni doğan tüm bebeklere, yüksek risk taşıyan kişilere, nikahtan önce tüm anne ve baba adaylarına mutlaka aşı yapılmalıdır.20 yaşına kadar aşı olmakta yarar vardır. Yurdumuzda hangi aşılar kullanılmaktadır? Yurdumuzda Engerix B (Smith Kline Beecham) ve Pasteur Gen Hevac aşıları kullanılmaktadır Uygulama: Omuzda üst kol dış yüzü, deltoid kas içine yapılır.

 • B pozitif anneden doğan çocuğa ise uyluğun ön yan (antero-lateral bölgesi kası içine) yapılır.
 • Aşılama Takvimi: Her yaş grubuna 3 doz uygulanır.
 • 0-1-6 aylarda) Ya da 0-1-2-12 aylarda olmak üzere 4 doz yapılabilir.
 • Antikor titresinin 10 IU/ml olması koruma için yeterlidir.
 • Hepatit B aşısı yaptırmadan önce hangi testler yapılmalı? En doğru uygulama HBsAg, AntiHBs, Total AntiHBC nin birlikte yapılmasıdır.

Ancak ucuz olması için HBsAg ile AntiHBs nin kontrol edilmesi yeterlidir. Hiç test yapılmadan aşı yapılırsa da zararı olmaz Aşının koruyuculuğu ne kadardır? İkinci kuşak (rekombinand) aşılarda güvenirlilik tama yakındır. Bazen 3 doz aşıdan sonra koruyucu antikor gelişmeyebilir.

 • Fırsat buldukça dinleniniz.
 • Alkollü içkilerden uzak durun
 • Doktor tavsiyesi dışında ilaç almayın.
 • Doğum kontrol hapı kullanmayın
 • Hamile iseniz virüs taşıdığınızı doktora mutlaka bildirin. Hepatit ölü veya sakat doğum oranını arttırmaz. Ancak düşük riski mümkündür.
 • Doğumda bebeğinizi aşılatınız.
 • Uyuşturucu madde kullanmayınız.
 • Hafif kültürfizik yapabilirsiniz.
 • Hatta yorulmamak şartı ile tenis bile oynayabilirsiniz.
 • Kan kontrolünü ne sıklıkta yaptıracağınızı doktorunuza sorunuz.
 • Ağır yağlı ve çok acılı gıdalardan kaçınınız. Sağlıklı beslenmeye dikkat ediniz.

B virüsü taşıyan bir kişi olarak başkasını korumak için neler yapmalısınız ?

 • Vücudunuzdaki en küçük bir yarayı bile sarın, kapalı tutun.
 • Yaranızdan sızan kana ve sıvıya dokunmayın. Elleriniz bu sıvıya değmişse mutlaka sıcak su ile sabunlayın.
 • Kanınızın bulaştığı yara bantları, adet petleri v.b şeyleri plastik torbalara koyup sıkıca bağladıktan sonra çöpe atın.
 • Yere damlamış kan lekelerini önce kağıt havlu ile silin sonra sulandırılmış çamaşır suyu ile temizleyin.
 • Seks yaptığınız kişiye durumunuzu anlatın mutlaka aşılanmasını söyleyin. Aşıdan sonra antikor oluşup oluşmadığını öğrenin antikor oluşuncaya kadar kondom kullanın/kullandırın.
 • Hiç kimsenin sizin kanınıza veya vücut sıvınıza dokunmasına izin vermeyin.
 • Hiç kimseye çiğnediğiniz cikleti çıkarıp vermeyin.
 • Hiç kimseye diş fırçanızı, jiletinizi, tırnak makası, törpünüzü, rujunuzu v.b şeylerinizi vermeyin ve ortak kullanmayın.
 • Yiyecek ve içecekleri beraber yudumlamayın.
 • Ağzınızdan çıkan bir şeyi çocuğunuza vermeyin.
 • İçtiğiniz sigarayı yanınızdakilerle paylaşmayın.
 • Kan ve organ bağışında bulunmayın.
 • Bebeğinizi emzirmeyin.
 • Tüp bebek için sperminizi vermeyin.

Hepatit B’li kişi ne yapamaz?

 • Kan bağışı yapamaz
 • Organ bağışı yamamaz
 • Bebek emziremez

Hepatit B virüsü ile enfekte iğnenin ele batmasında ya da virüs taşıyan kişi ile şüpheli cinsel temasta bulunulduğunda ne yapılmalı? İlk 24 saat içinde, hekim önerisi ile, HBIG iğnesi yapılır. (yüksek titrasyonda AntiHBs içeren hepatit B immünglobulin) Hemen ardından hepatit B aşısı yapılır.

 • Böbrek diyaliz hastalarına
 • Bakım evlerinde yaşayan çocuklara (özellikle zihin özürlü kişiler)

Virüs bulaştıktan sonra:

 • Hepatit B geçiren kişi ile cinsel ilişkiden sonra
 • Laboratuarda pipetle ağza kan çekilmesi ile
 • Bulaşık iğnenin ele batmasından sonra
 • Enfekte anneden doğan çocuğa uygulama yapılır.
 • Aşıya rağmen annenin emzirmemesi istenir.

Kaynaklar

 1. Muzaffer Gürakar, A’dan Z’ye Hepatit
 2. Düzce Üniversitesi, Hepatitler
 3. Alper Hatipoğlu, Viral hepatit
 4. Sağlık Bakanlığı, Hepatit B hakkında
 5. N.Tülek, Hepatit B enfeksiyonları
 6. İbrahim Baydar, Hepatitte aşılanma

Hepatit B aşısı neden tutmaz?

Hepatit İle İlgili Bilmek İstediklerimiz SORU-1-: Hepatit A aşısı tutup tumadığını nasıl analayabiliriz? Yanıt-1-: Anti-HAV İgG testinini kanda bakılması gereklidir. Pozitif çıkarsa aşı koruyucudur. Negatif çıkarsa tekrar yapılması gerekir. Soru-2-: Hepatit A ‘lı bir çocuk anenanesi veya dedesi ile öpüşerek temas ederse hepatit A geçirmemiş ve anti-HAV iG G negatif ise ne yapılması gerekir? Yanıt-2- : Dede veya anneanne Hepatit A geçirmemiş ise şeker,böbrek yetemezliğ,kemoterpi /kanser için ), immunosüpressif ajan (bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç) kullanıyor iseler hepatit A aşısı ve genel immunglobulin uygulanması gerekmektedir.

Bu önlemlere rağmen hepatit A hafif olarak geçirilebilir. Soru-3-: Hepatit A karaciğer nakline gidecek kadar ağır seyredebilir mi ? Yanıt-3-: Hepatit A %1 olasılıkla fulminant ( ağır) heaptit şeklinde seyredebilir ve karaciğer nakli olasılığı ortaya çıkabilir. Adolesans (12-15 yaş ) ve genç yaş grubundad da ağır seyir görülebilir.

Soru-4-: Hepatit B aşısı olunca ve aşı tutunca tüm hepatit B etkenlerine karşı koruyuculık elde edilir mi ? Yanıt-4-: Hepatit B aşısında zarf proteinleri bulunur. Aşı yapılan organizma (kişi) bu zarf proteini taşıyan Hepatit B tiplerine karşı koruyuculuk kazanır.

Zarfproteini olmayan %1-2 gibi tüm hepatiti B tipleri içinde az bir kısmına karşı koruyuculuk elde edilememiş olur. Soru-5-: Kan nakillerinde hepatit B (HBV) testleri bakılarak hazırlanan torba kanlar tamamen Hepatit B açısından temiz midir? Yanıt-5-: Türkiye’de torba kanlarda HbsAg testi yapılıp HBV DNA testi yapılmayan kanlarda hepatit B bulaşma riski sıfır değildir.

ABD, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde hem HbSAg hem de HBV DNA bakılan torba kanlar daha güvenlidir.

Soru-6-: Hepatit B (HBV) öpme ile bulaşır mı? Yanıt-6-: Hepatit B ‘li bir kişinin tükrük salgısında HBV bulunabildiği için öpme sırasında karşıdaki kişinin örneğin ağzının öpülmesi sırasında ağzında küçük bir çizik veya yara mevcut ise rahatlıkla bulaşma olabilir. Soru-7-: Hepatit B taşıyıcısı olan bir kişi gastroenterolog doktora takip olmalı mıdır?

Yanıt-7-: HBV taşıyıcısı olan bir kişide HBV ‘nin ne zaman alevlenebileceği ve ne zaman sorun çıkaracağı bilinmemektedir. Bazı olgulrda düşük olasılıkta olmakla beraber karaciğer kanseri gelişimide söz konusudur. bu nedenle HBV taşıyıcısının 6 ay veya yılda bir gasatroenterolojiye başvurusu uygundur.

 • Soru-8-: Hepatit B aşısının tutup tumadığını nasıl anlarız? Yanıt-8-: Bakılması gereken tes kanda anti-HbsAg dir Bu test pozitif ve 100 IU/L üzerinde ise koruyuculık yeterlidir.
 • Bu düzeyin altında veya negatif ise Hepatit B aşısı yeniden yapılmalıdır.
 • Tekrar tutmaz ise immune system araştırılmalıdır.
 • Soru-9- Hepatit B aşısı tutan ve koruyuculuğu belirlenen bir kişi daha sonra aşısını kontrol etirmeli midir? Yanıt-9-: Yaklaşık beş yılda bir Anti-HbsAg bakılarak aşının koruyucu olup olmadığı kontrol edidlmelidir.

Bu konuda net bir görüş olmamakla beraber Pratik uygulamada bu yöntem ile yetersiz koruyucu aşılı olgular yakalanabilmektedirler. Eğer test negatif veya düşük düzeyde ise Hepatit B aşısı yinelenmelidir. Soru-10-: Hepatit B hastası (kronik hepatit veya karaciğer sirozu) olduğu sonradan öğrenilen birkişi ile kondom ( kaput-preservatif kullanmadan ) cinsel temas sonrası hastalığın gelişmesinini engellenmesi için ne yapılabilir? Yanıt-10-: Bu koşullarda bir cinsel temas söz konusu ise hepatitis B’ li olan kişinin bualştırıcılığı olduğu dönemde (HBV DNA pzoitifliği) virüsün geçme olaslılığı çok yüksektir.

 1. Hasta olmayan kişinin anti-HbsAg si pozitif ve 100 IU/L üzerinde ise hastalığa yakalnma olasılığı oldukça düşüktür.
 2. Bu durumda mutant tip ( HbsAg taşımayan değişik tip HBV) aşıdan kaçabilir.
 3. Bu olasılık için hepatit B immunglobulini uygulanabilir.
 4. Aşı koruyucu değil ise anti-HbsAg negative veya 100 IU/l altında ise aşı yapılmalıdır.

Aşının koruyucu olacağı bir ay sonrasına kadar hepatit B immunglobulini uygulanmalıdır. Bu uygulamların allerji riski nedeni ile mutlaka doctor gözetiminde ve gerekli önlemler alınarak uygulanması gereklidir. Soru-11-: Kronik hepatitili bir olguda özel diyet uygulanması gerekli midir? Yanıt-11: Karaciğer hastalığında uygulanacak diyet hastalığın çeşidine ve evresine göre farklılıklar göstermektedir.

Kronik hepatit olan bir olguda dikkat edilmesis gereken alkol alınmamasıdır. Haftada bir, 15 günde bir veya ayda bir alkol alınması dahi uygundeğildir. Et ve türevlerinini yoğun tüketilmemesi gerekir. Yetişkin bir kişinin günlük 75 gr et tüketmesi söz konusu iken bu hastalarda 40-50 gr alımı uygundur. Bunun pratik olarak karşılığı bir günde 3-4 adet orta boy köfte veya eş deeğeri et, tavuk veya balık şeklinde söylenebilir.

Her gün yerine hafatada 3 gün yumurta tüketimi uygundur. Her gün orta yağlı 1 bardak süt alınabilir. tuz oranına dikkat etmek gerekir. mümkün olduğu oranda tuz kısıtlamasına gidimelidir. Bir tencere yemeğe 1 çay kaşığı tuz konabilir. Peynir az tuzlu, zeytin az tuzlu olabilir.

Ekmek mümkün olursa tuzsuz veya az tuzlu yenmelidir. Alınması gereken enginar gibi özel bir gıda gerekli değildir. Değişik otların tğketilmesi yararlı olamadığı gibi aksine zararlı olabileceğinden ısırgan otu vb. değişik otlar yenmemelidir. Mantar tüketilmemelidir. Soru-12-: Karaciğer sirozlu karnında asidi (suyu) olan hastanın diyeti nasıl olmalıdır? Yanıt-12 -: Karnında asid olan karaciğer sirozlu olguda en önemli kaçınılması gereken tuzdur.

tuz alımı ile vücutta su tutulması ve karındaki suyun artması söz konusudur. Bu nedenle tuz kısıtlaması gereklidir. -a: Bir tencere yemeğe yarım çay laşığından az tuz konmalıdır. -b: Peynir lor olmalı, zeytin tuzsuz olmalıdır. Ekmek tuzsuz olmalıdır. -c: Soda, et, tavuk buyyonları kullanılmamalıdır.

 1. D: Çerez, kraker tatlı biküvit, kek gibi ürünler dışarıdan alınıp kullanılmamalıdır.
 2. Tuz dışında protein kısıtlnamlıdır.
 3. Günde 3 adet köfte veya eşdeğeri et, tavuk veya balık tüketilebilir.
 4. Bilinç bulanıklığı varsa protein tamamen kalıdırılır.
 5. Alkol tamamen yasaklanır.
 6. Nonsteroid anti inflamatuvar ilaçların tümü, diklofenak, indometacin, etoksikam,indomethacin, asetil salisilik asit ( aspirin ) gibi tüm ilçalar yasaklanmalıdır.

Ağrı kesici olarak parasetamol grubu ilaçlar kullanılabilir. Hastanın alacağı diğer tüm ilaçlar gastroenterolog tarafından kontrol edilmelidir. bunların içinde en önemli olanlardan biri ise sakinleştiriciler ve anti-depresanlardır. Asidi olan olguda ayrıca su kısıtlamasına gidilmeelidir.

 1. Bir günde ( bir sabah saat 08.00 dan ertesi sabah 08.00 a kadar ) toplam 5-6 bardak (noraml 200 cc lik) su bardağından su,süt,tuzsuz ayran,meyve suyu,çorba gibi sıvı gıdalar alınmalıdır.
 2. Toplam 5-6 bardak olmalıdır.
 3. Soru-13-: Hepatit B ve Hepatit C karaciğer kanserine sebep olabilir mi? Yanıt-13-: Hem Hepatit B (HBV) hem de Hepatit C (HCV) karaciğer kanserine sebep olabilmektedir.

Taşıyıcı olan hepatit B ve C ‘de bile kanser gelişim riski mevcuttur. HBV ‘de %5-10 oranında HCV ‘de is ibiraz daha yüksek oranda karaciğer kanseri gelişebilir. Alkol kullanımı söz konusu ise bu olasılık daha da artar HBV HCV ile ya da Hepatit Delta virüsü (HDV) ile birlikte ise karaciğer kanser gelişim riski daha da yüksek oranda olabilir.

 • Bu nedenler ile toplumda HB, HCV ve HDV varlığını belirlemek,tarama yapmak ve bu olguları tedavi etmek veya kanser gelişim riski yönünden yakından izlemek son derece önemlidir.
 • Soru-14: Hepatit virüseri ile enfekte olan (hepatit B,hepatic C veya Hepatit D ) bir olguda kanser geliştiği nasıl anlaşılır? Yanıt-14- Kanser ortaya çıktığunda mide – yemek bousu kanaması,karında asit gelişmesi, birikimi, zayıflama,karın ağrısı gibi yakınmalar ortaya çıkabilir.

Önemli olan hastanın bu seviyeye gelmeden önce izlenmesi ve gereki önlemlerin alınmasıdır. Erken dönemde yakalanan karaciğer kanserlerinde karaciğer nakli (transplantasyonu) hayat kurtarıcıdır. : Hepatit İle İlgili Bilmek İstediklerimiz

Hepatit testi ne demek?

Hepatit Testi Fiyatları 2023, karaciğere yerleşen bir iltihap olan Hepatit hastalığının kesin ve net tanısının koyulabilmesi için yapılan bir tarama testi olarak bilinmektedir. Hepatit testi, Hepatit B bulaş riski olan kişilere, bu hastalığın belirtilerini taşıyan ve belirtilerin başka bir nedene bağlanamadığı kişilere yapılmaktadır.

Hepatit B, akut hepatit oluşumuna ya da kronik hepatite neden olabilmektedir. Bu nedenle de yıllar içerisinde hastalık belirtisi göstermemekler birlikte çeşitli kronik karaciğer hastalıklarına, karaciğer kanserine neden olabilmektedir. Hepatit B’nin doğru ve erken zamanda teşhis edilmesi, buna yönelik etkin tedavi yöntemlerinin uygulanması son derece önemlidir.

Aksi takdirde hayatı tehdit eden sonuçların ortaya çıkması olasıdır.

Hepatit B virüsü vücuttan nasıl atılır?

Prof.Dr. Orhan Özgür / Kronik Hepatit B Hepatit B; Aşısı olan tehlike yanımızda! Aşısı olan hastalık tehlikeli bir hastalık olmamalıdır! Ancak veriler bunun tam tersini söylüyor.Hepatit B hakkında ne yazık ki çok az şey biliyoruz.Herkesin az ya da çok hepatit B riski altında olduğunu biliyor musunuz?Hepatit B virüsünün çok kolay bulaştığını ve virüsün çok dayanıklı olduğunu biliyor musunuz?Ülkemizde ve dünyada hepatit B nedeniyle her yıl kaç kişi yaşamını yitiriyor? 1.Hepatit B nedir ve ülkemizdeki sıklığı nedir? Hepatit B virüsü, halk arasında olarak bilinen ‘”’ yani “karaciğer iltihaplanması”na neden olan bir,

 • HBV” olarak kısaltılmaktadır.
 • HBV; 40-45 nm boyutlarında olan bir virüstür.
 • Virüs vücuda çeşitli yollardan girebilir ve hücreler içine yerleşir.
 • Hepatit B ülkemizin değişik bölgelerinda değişik sıklıkta görülmektedir.
 • Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu da enfeksiyon sıklığı %10′ lara dek çıkmakta, Batı da ise %5′ lere dek düşmektedir.Ortalama sıklığı %7-8 dolayındadır.Sayısal veri olarak Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon hepatit B hastası bulunmaktadır.
See also:  Quando Sera O Debate Na Globo?

Kronik hepatit B enfeksiyonu sonucunda oluşan hastalıklar tüm dünyada büyük bir problemdir. Tüm dünyada yaklaşık 350 -400 milyon kişi kronik hepatit B hastasıdır ve her yıl bu kişilerin 500.000-750.000’i karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir.2.Hepatit B’nin belirtileri nelerdir? Hepatit B infeksiyonu geçiren erişkinlerin yaklaşık %70’inde herhangi bir şikayet veya belirti görülmez.

Hepatit geçirmekte olan hastaların ancak bir kısmında bulantı, iştahsızlık, yorgunluk, kas ağrısı, eklem ağrısı, hafif ateş, ishal veya kusma, baş ağrısı, koyu renkli idrar görülebilir.Bazen ciltte ve gözlerin beyaz kısmında sararma görülür.Sarılık olması tanıyı kolaylaştırır zira sarılık olduğu zaman hasta hemen doktora koşar.Sarılık olmadığı zaman hasta hepatit geçirdiğini çoğu kez anlayamaz.Çoğu zaman hastalar gripal bir enfeksiyon geçirdiğini zanneder.Akut hepatit B hastalarının %0,1-0,5’inde ise ‘’ Fulminan Hepatit” olarak adlandırılan öldürücü bir tablo gelişebilir.

Akut hepatit B geçiren erişkin yaş grubundaki hastaların %90-95’i tedavisiz olarak kendiliğinden iyileşir.Buna karşılık hepatit B ile enfekte olan küçük bebeklerin %90’i, çocukların %30-60’i ve erişkinlerin %5’i hepatit B enfeksiyonunu yenemez ve virüsü vücutlarından atamazlar.

Bu kişilerde hepatit B enfeksiyonu kronik olarak devam eder ve tablo kronik hepatit B olarak adlandırılır. Hepatit B’nin sık görüldüğü ülkelerde hastalığın akibeti daha kötü seyretmektedir.Beş yıllık süre içinde kronik hepatit B’den siroza geçiş riski %12-20 dolayındadır.Sirozdan karaciğer kanser gelişme riski 5 yılda %6-15 dolayındadır.

Bu rakamlar oldukça büyük rakamlardır.3. HBV nasıl bulaşır? Hepatit B, hepatit B’li kişilerin kan veya vücut sıvıları yoluyla bulaşır. HBV virüsü en yoğun olarak kanda ve yaralardaki sıvılarda bulunur. Yine vajinal sıvıda ve spermde de HBV virüsü orta yoğunlukta bulunur.

Hepatit B, virüslü kan ve kan ürünlerinin alınması, özellikle cerrahi girişimler ve ciddi diş tedavileri, taşıyıcı ya da hasta birinin kullandığı iğnenin vücuda girmesi, virüslü kesici ve delici aletlerin batması, hepatit B olan hastanın diş fırçasının kullanılması, özellikle hastalığın vücutta aktif olduğu dönemde hastayla tükrük ve salya yoluyla yakın temas, doğum sırasında hepatit B’li anneden bebeğe geçiş, evlilik dışı riskli,korunmasız cinsel ilişkiler, başlıca bulaş yollarıdır.Tıraş bıçağı, tırnak makası gibi aletlerin ortak kullanımı da hastalığın bulaşmasında etken olabilir.

Kalabalık ailelerde, kreş, yurt, cezaevi ve okullarda horizontal (yatay ) geçiş dediğimiz yolla kişiden kişiye yakın temas ile bulaş söz konusu olabilmektedir. Başkasına ait diş fırçası,tırnak makası, traş makinelerini kesinlikle kullanmayınız.Kuaförde sakal traşından önce jiletin değiştiğinden %100 emin olmak gereklidir.Yine kuaförlerde bir önceki kişiye kullanılan havluların size kullanılmasına kesinlikle izin vermeyiniz.Hepatit B virüsü vücut dışında en az 7 gün boyunca canlılığını devam ettirir ve görüntüde kan olmasa bile virüs bulaştığı nesnelerin üzerinde canlılığını sürdürür.

Hepatit B’nin bulaşma riski, HIV virüsünün bulaşma riskinden 50-100 kat daha fazladır.4. Hepatit B geçiren bir kişi ne kadar süreyle hastalığı bulaştırabilir? Akut veya kronik hepatit B geçirmekte olan bir kişi kanında hepatit B virüsü bulunduğu sürece hastalığı bulaştırabilir. Bir kişinin kanında virüs bulunup bulunmadığı ise sadece kan testi ile anlaşılabilir.

Hepatit B virüsünü taşıyan kişiler virüsü başkalarına bulaştırmamak için çok dikkatli olmalıdırlar. Sıklıkla hepatit B ve C’li hastalar hastalığını gizlemektedirler. Bu kişiler herhangi bir tıbbi müdahale öncesi hepatit B virüsü taşıdıklarını mutlaka söylemeleri gerekir,Çünkü sağlık ekibinin hepatit B’ye karşı önleyici tedbirleri alması ve diğer hastaları koruması son derece önemlidir.

Bu kişiler ile aynı evde yaşıyan tüm aile bireyleri ve cinsel partnerleri mutlaka hepatit B’ye karşı aşılanmalıdırlar. Aşılamadan sonra eşler arasında cinsel temas sonucu bulaşma riski tamamen ortadan kalkmaktadır.Hepatit B virüsünü taşıyan kişiler kan vermemeli, diş fırçası, jilet ve diğer kişisel bakım ürünlerini başkaları ile paylaşmamalıdırlar.

Hepatit B hapşırma, sarılma, öksürme, yiyecek ve su, çatal, bıçak, tabak veya bardak vs paylaşımı ile bulaşmaz. Bu kişileri aile içinde ve iş ortamında tecrit etmemek gereklidir.Hele hele eşlerin birbirinden uzaklaşması son derece gereksiz ve yanlış bir davranıştır.5.

Hepatit B virüsüne maruz kalınca ne yapmalıyız? Hemen bir sağlık kuruluşuna baş vurmanız gereklidir.Eğer hepatit B aşısı yaptırmamış bir kişi hepatit B virüsünü taşıyan bir kişinin kan veya diğer vücut sıvıları ile temas ederse veya herhangi bir koruyucu tedbir almadan hepatit B virüsü taşıyan bir kişi ile cinsel temasta bulunursa en kısa zamanda hepatit B aşısının ilk dozunu ve hepatit B immünglobulini (hepatit B virüsüne karşı koruyucu antikorlar içeren kan ürünü) almalıdır.

Bu ilk uygulamayı takiben 2 doz daha hepatit B aşısı yapılmalıdır.6.Hepatit B enfeksiyonu birden fazla kez geçirilebilir mi? Hayır. Akut hepatit B geçiren hastalarda virüse karşı koruyucu antikorlar geliştiğinde kişi hastalığa karşı bağışık olur ve tekrar hepatit b geçirmesi engellenir.

Bu kişilerde kanda hepatit B antijeni ve antikoru bakılarak hastaya ayrıntılı bilgi verilebilir.7.Hepatit B taşıyıcısı nedir? Bu kişilerde normal sağlıklı kişilere göre risk var mıdır?Bu kişilerin takibi nasıl yapılmalıdır? En önemli soru budur.Çünkü günümüzde taşıyıcı ile hasta ayrımının yapılmasında çok ciddi hatalar ile karşılaşıyoruz.Hasta bir kişiye taşıyıcı, taşıyıcı bir kişiye ise hastalık tanısının konduğunu ne yazık ki sık görmekteyiz.Bu hastalarda ilk tanı aşamasında bu konu ile ilgili bilgi ve tecrübesi olan bir hekim ile konsultasyon şarttır.

Akut hepatit B geçirenlerin %90’dan fazlası tedavisiz, kendiliğinden sağlığına kavuşur.Hepatit B virüsü vucuttan atılır.Ancak %6-7’inde virüs vucutta kalır.Anti HBs adı verilen antikor oluşmaz. Kanda HBsAg adı verilen antijen pozitiftir.Hastalığı geçirdikten sonra bu özellikleri taşıyan yani vucudunda virüsü taşımaya devam eden hastalara Hepatit B taşıyıcısı denir.Bu durum halk arasında gizli sarılık olarak bilinir.

 • Hepatit B taşıyıcısı olan hastaların genellikle herhangi bir yakınması yoktur.
 • Genel sağlık kontrolü sırasında veya kan bağışı esnasında yapılan tahlillerde hepatit B taşıyıcılığın farkına varılır.
 • Hastaların çoğunda taşıyıcılık hali yaşam boyu devam eder.Hepatit B taşıyıcıları normal yaşamlarını rahatlıkla sürdürebilirler.

Bir araştırmada ; 317 hepatit B taşıyıcısı 16 yıl boyunca takip edilmiş.Bunların 3’ü siroz hastalığı nedeniyle kaybedilmiş.Hiçbirinde karaciğer kanseri gelişmemiş.Bir yıl içinde batı ülkelerinde taşıyıcı hastaların % 0,5-2’inde Asya ülkelerinde ise %0,1-0,8’inde kendiliğinden, tedavisiz olarak HBsAg (-) olabilmektedir.

 • Hepatit B taşıyıcıları, gerekli önlemlerin alınmadığı durumlarda, yakın çevrelerine virüsü bulaştırabilir.Nadiren de olsa hastalık aktifleşerek karaciğer sirozu veya karaciğer kanserine dönüşebilir.
 • Bu nedenle hepatit B taşıyıcısı olan kişiler mutlaka en erken 6 ayda bir, en geç 12 ayda bir bu konu ile ilgili bilgisi ve tecrübesi olan bir hekim tarafından kontrol edilmelidir.Her kontrolde karaciğer kan testleri, hepatit belirteçleri,alfa-feto protein denilen karaciğer kanseri tanısında kullanılan tümör belirteci ve karaciğer ultrasonografisi mutlaka yapılmalıdır.

”Ben taşıyıcıyım, ben de herhangi bir risk yok ‘’ diye düşünmek son derece yanlıştır.Eskiden bu hastalar için kullanılan ‘ ‘sağlıklı taşıyıcı” terimi günümüzde terk edilmiştir. Zira kanında hepatit B mikrobu taşıyan bir kişiye sağlıklı demek mümkün değildir.

Hepatit B taşıyıcıları kesinlikle alkol almamalıdır.Ancak sosyal içici olarak 15-20 günde bir şarap (bir kadeh) içebilirler.Ayrıca beslenmelerine dikkat etmeleri, katı yağ ve yağlı gıdalardan mümkün olduğunca uzak durmalıdırlar.Birtakım ilaçlar karaciğere fazlasıyla yük bindirir.Bu nedenle doktoruna danışmadan bilinçsiz ve kontrolsüz ilaç kullanmamalıdırlar.8.Hepatit B’nin aşısı var mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Annede Hepatit B taşıyıcılığı yoksa doğumdan itibaren ilk 2 ay içinde herhangi bir zamanda yapılabilir.

Annede taşıyıcılık olması halinde hepatit B aşısının ilk dozunu ve hepatit B immünglobulini (hepatit B virüsüne karşı koruyucu antikorlar içeren kan ürünü) doğumdan sonra ilk 24 saat içinde yapılması gerekmektedir. Bu durumda her gebe anne adayının hepatit B taşıyıcılık durumu bebek doğmadan önce belirlenmelidir.

Annede taşıyıcılık olmasa bile bu aşının doğumdan itibaren yapılması önerilmektedir. Aşının ilk dozundan 1 ay sonra 2. dozu, 6 ay sonra 3. dozu yapılmalıdır. Anne taşıyıcı ise bu takvim 0-1-2-12. aylar olarak değişir. Aşının yeterli bağışıklık oluşturup oluşturmadığı tespit edilebilir, ancak rutin olarak böyle bir uygulama gerekli değildir.Antikor düzeyinin 100 Ü üzerinde olması tercih edilir.

Hepatit B aşısının neredeyse hiçbir yan etkisi yoktur, çoğu zaman ateş ve yapılan bölgede şişlik bile olmaz. Daha önceden aşılanmamış herkesin her yaşta bu aşıyı olması mümkündür. Ancak aşılanmadan önce kan testi ile bireyin hepatit B taşıyıcılık durumu veya bağışıklık durumu değerlendirilmelidir.Yani kanda HBsAg ve Anti HBs bakılmalıdır.Her iki test (-) ise aşı yapılmalıdır.

 1. Benim kişisel kanaatım risk altında olsun veya olmasın herkesin hepatit B ‘ye karşı aşılanması gereklidir.”Haydi herkes aşıya”parolamız olmalıdır.9.
 2. Hepatit B’nin güncel tedavisi nedir? Akut hepatit B hastalarda herhangi bir tıbbi tedaviye gerek yoktur.Çünkü erişkinlerde hastalık %90-95 kendiliğinden iyileşmektedir.Bu hastaların istirahat etmesi tedavi için yeterlidir.Yine bu hastalarda sıkı bir diyete gerek yoktur.

Günümüzde Kronik hepatit B enfeksiyonu tedavisinde kullanılan 6 adet ilaç eczanelerde bulunmaktadır.İnterferon, lamivudine, adefovir, telbivudine, entekavir, tenofovir.İnterferon iğneleri haftada bir cilt altına yapılmaktadır.İnterferon bazı özellikleri taşıyan, seçilmiş hastalara uygulanmaktadır.Tedavinin yan etkileri oldukça fazladır.Hastaların yakın takip altında olması gerekir.Bu tedavinin avantajı tedavi süresinin 1 yıl olmasıdır.

Hepatit B tedavisinde günümüzde en çok tercih edilen ilaçlar entekavir ve tenofovir’dir.Bu ilaçlar ile tedavi süresi belirsizdir.Daha çok yaşam boyu tedavi olarak düşünmekteyiz.Bu ilaçlar son derece etkili ilaçlar olup yan etkisi yoktur, kullanımları son derece kolaydır.Bu ilaçların tedavi başarısı %90 üzerindedir.İlaçlara karşı direnç gelişme riski yok denecek kadar azdır.10.Hepatit B tedavisi ile ilgili kişisel tecrübelerinizi aktarır mısınız.

KTÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bilim dalımızda yıllardır hepatit B’li hastalarımızı başarıyla tedavi etmekteyiz.Sonuçlar son derece yüz güldürücü. Benim bizzat tedavi ettiğim 200 dolayında kronik hepatit B hastası mevcut.Bu hastaların 80 kadarı Entecavir, 80-90 kadarı Tenofovir, geri kalan hastalarım ise; interferon, Lamivudin ve Telbivudin tedavisi altındadır.Bu hastalarda kişisel tercihimiz güçlü antiviral etkili ve direnç riski çok düşük olan Entecavir ve tenofovir’den yanadır.Entecavir ve Tenofovir tedavisi alan hastalarımda HBV-DNA (-) leşme oranı %90 üzerindedir.Bu rakamlar hepatit B tedavisi için çok güzel sonuçlardır.

Anti HBs önemli mi?

Anti HBs Nedir? Anti HBs Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık sağlayan antikorların varlığını ifade eder. Hepatit B virüsü karaciğerde enfeksiyona neden olan bir viral hastalıktır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak anti HBs antikoru bu virüse karşı koruma sağlayarak hastalığın ilerlemesini engelleyebilir.

hepatit B taşıyıcısı aşı olursa ne olur?

Aşının koruyuculuğu %90-95’tir. Eğer aşılanma ile yeterli antikor titresi elde edilmişse koruyuculuk %100’e ulaşır. Aşılama, Hepatit B taşıyıcılarına veya aktif hasta olanlara yapılamaz.

Anti HBs pozitif evlenebilir mi?

HBsAg taşıyan kişilerin evlenmesinde sakınca var mıdır? Hepatit B taşıyıcılığı evliliği belirleyici resmi muamele olan nikâh işlemine engel değildir. Evlenecek kişilerin birbirlerine ait sağlık sorunlarını özellikle evliliğin bir parçası olan ve cinsel ilişki ile bulaşabilen sağlık sorunlarını bilmeye hakkı vardır.

Anti HBs pozitif nasıl bulaşır?

Anti Hbs Pozitif Ne Demek Hepatit B tüm dünyada yaygın olarak görülen karaciğer iltihabıdır. Hastalığın etkeni hepatit B virüsüdür. Hepatit B virüsü insandan insana kan, kan ürünleri ve enfekte vücut sıvıları yoluyla bulaşır. Korunmasız seks, uyuşturucu ilaç kullanımı, steril olmayan iğneler ve tıbbi cihazlar ve gebelikte bebeğe bulaştırma diğer geçiş yollarıdır.

 • Hepatit B ; ortak kaptan yemek, içmek, havuza girmek, öpüşmek, öksürmek, aynı tuvaleti kullanmak gibi yollarla bulaşmaz.
 • Hastalık akut veya kronik seyirli olabilir.
 • Hiç belirti vermeyen sessiz taşıyıcılar olabilir.
 • Hastalık sessiz taşıyıcılıktan, siroz ve karaciğer kanserine kadar değişen geniş bir yelpazede seyreder.

Günümüzde hepatit B önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Anti HBs ne zaman Pozitifleşir?

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Bu ayki konumuz; “Hepatit B”. Sorularımızı Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi’nden Dr. Necdet Kuyucu yanıtladı.1. Hepatit-B enfeksiyonu nedir ? Hepatit-B virüsünün neden olduğu, birincil olarak karaciğerde inflamasyon ve hepatosellüler hasarla seyreden bir hastalıktır. 2. Hepatit-B virüsünün yapısal özellikleri nelerdir? Kanda 20, 22 ve 42 nm çapında partiküller biçiminde bulunur. Bunlardan 20 ve 22 nm çağındaki partiküller enfeksiyöz değilken, 42 nm çapındaki partikül infeksiyözdür ve Dane partikülü ya da Hepatit-B virionu olarak adlandırılır.

 1. Dane partikülü hepatit-B virion 27 nm çapında bir nekleokapsitten ve bunu çevreleyen 15-25 nm kalınlığında bir kılıftan oluşur.
 2. Nükleokapsitte virüs DNA’sı, virüs DNA’sının sirküler yapısının oluşmasını sağlayan bir enzim olan DNA polimeraz, kor antijeni (HBcAg) ve korun bir protein yan ürünü olan çözünebilir e antijeni (HBeAg) bulunur.

HBV’nin dört antijeni vardır. Kılıf antijeni (HBsAg), kor antijenleri; HBcAg ve HBeAg ve DNA polimeraz. Bunlardan HBsAg, HBeAg ve DNA polimeraz kanda serbest formda saptanabilirken, HBcAg yalnızca hepatosit çekirdeğinde ve kanda Dane partikülü içinde bulunur ve serbest formda saptanamaz.3.

HBV enfeksiyonunun dünyada ve Türkiye’deki durumu nedir ? HBV enfeksiyonu tüm dünyada oldukça yaygındır. Dünyada her yıl 50 milyon kişi HBV ile enfekte olmakta ve bugünkü sayılarla dünya nüfusunun 2/5’i (2 milyar) bu virüsle enfekte olmuş durumdadır. Her yıl HBV’ye bağlı nedenlerle 1-2 milyon insan ölmekte ve dünyada 350 milyon insan bu virüsün taşıyıcısıdır.

Ülkemizde her yıl 200 bin kişi bu virüsle enfekte olmaktadır ve her üç kişiden birisi bu enfeksiyonu geçirmiştir. Ülkemizde 3-3.5 milyon kişi bu virüsün taşıyıcısıdır.4. HBV enfeksiyonuna yakalanma riski kimlerde daha fazladır? HBV enfeksiyonu için herkes eşit derecede risk taşımaz.

Bazı insanlarda, hastalarda ve gruplarda enfeksiyon daha sık görülür. HBV enfeksiyonu için risk taşıyan gruplar şunlardır: a) Sağlık personeli, b) Çok sayıda kan transfüzyonu yapılan hastalar, c) Hemofili ve hemodiyaliz hastaları, d) HBV taşıyan kişi ile aynı evi paylaşanlar, e) Birden fazla cinsel partneri olan heteroseksüeller, f) Homoseksüel ve biseksüel erkekler, g) Damar içi uyuşturucu kullananlar, h) Kişisel hijyenin iyi olmadığı bakım evi, yurt ve hapishane gibi yerlerde yaşayanlar, ı) HBsAg pozitif anneden doğan bebekler.5.

HBV nasıl bulaşır? HBV dört yolla bulaşır: a) Kan veya kan içeren sıvıların zedelenmiş deri veya mukoza ile teması sonucu (perkütan ya da parenteral bulaşma), b) İnsandan insana zedelenmiş deri ya da mukoza aracılığıyla (horizontal bulaşma), c) Cinsel yolla, d) Annenin kanının ya da kanlı sıvılarının bebeğe zedelenmiş derisi ya da mukozası aracılığıyla ya da göbek kordonu aracılığıyla geçmesi ile (perinatal bulaşma) bulaşı.

 1. HBV enfeksiyonunun inkübasyon peryodu alınan virüs miktarına ve kişinin immün sisteminin direncine bağlı olarak 45-180 gün (ortalama 60-90 gün) arasında değişir.6.
 2. HBV enfeksiyonunda hastalık belirtileri nelerdir ? HBV enfeksiyonunda; enfeksiyon sık ancak hastalık enderdir.
 3. Virüsü alanların yaklaşık %50-65’in de hiç bir hastalık belirtisi gelişmeden enfeksiyonu geçirir.

Virüsle enfekte olanların yaklaşık %30-50’inde kırıklık, yorgunluk, hafif ateş, mide bulantısı, karın ağrısı, eklem ve kas ağrıları gibi yakınma ve bulgular gelişir. Çocukların %10’undan azında, erişkinlerin %30-50’inde sarılık görülebilir. Virüsle enfekte olanların %1’inden daha azında enfeksiyon akut karaciğer yetmezliği ile fulminant bir gidiş gösterir.

Akut enfeksiyonun yaklaşık 1-6 haftalık klinik seyri vardır. Bu sırada hastalarda değişen derecelerde karaciğer enzimleri ve bilirubinde yükselme gözlenir.7. HBV enfeksiyonunun çocuk ve erişkinlerde seyri nasıldır? Akut enfeksiyon çocuklarda erişkinlere göre daha hafif ve bulgu vermeden seyreder. Ancak bebeklerin immün sistemi nedeniyle enfeksiyon erişkinlere göre daha fazla oranda kronikleşmeye eğilimlidir.

Yenidoğanların %5-10’unda, 1-5 yaş grubundaki çocukların %70’inde, erişkinlerin ise %90-95’inde virüs 6 ay içinde vücuttan temizlenerek bağışıklık gelişir. Akut enfeksiyon erişkinlerin yalnızca %5-10’unda kronikleşirken, yenidoğanların %90-95’inde, çocuk ve adolesanların %30’unda kronikleşir ve virüs taşıyıcısı olur.

Bu hastaların kronik karaciğer hastalıkları yönünden uzman doktorlar tarafından izlenmesi gerekir. Kronik karaciğer hastalıkları geliştiğinde µ-interferon tedavisi kullanılabilir, ancak başarısı sınırlıdır.8. HBV taşıyıcısı kimlere denir ? Akut enfeksiyondan sonra 6 ay içinde virüse karşı bağışıklık geliştirmeyen, virüsü veya virüs proteinlerini kanlarında taşıyan kişilere taşıyıcı denir.

Öncelikle, bu kişiler virüsün sağlıklı bireylere bulaşmasında kaynaktırlar. Ayrıca bu kişilerde kronik aktif hepatit, siroz ve karaciğer kanseri gibi kronik karaciğer hastalıklarının gelişme riski yüksektir. Kronik hepatit-B ile karaciğer kanseri (primer hepatosellüler karsinoma) gelişmesi arasında sıkı bir ilişki vardır.

Kronik virüs taşıyıcılarında primer hepatosellüler karsinoma gelişme riski taşıyıcı olmayanlara göre 200 kat fazladır. Kronik HBV taşıyıcıları ile virüsün bulaşma yollarından birisi ile temas edenlere yalnızca aşı yapmak yeterli koruyuculuğu sağlar.9. Akut HBV enfeksiyonunun serolojik bulguları nelerdir ? Akut enfeksiyonda kanda ilk saptanan virüs antijeni HBsAg’dir.

Virüs alındıktan ortalama 4-6 hafta sonra kanda saptanır. HBsAg saptanmasından bir süre sonra kanda HBeAg pozitifleşir. HBsAg ve HBeAg’nin pozitif bulunduğu dönemde eğer bakılabilirse kanda HBV-DNA’sı ve DNA polimeraz da saptanabilir. Ayrıca HBsAg saptanmasından 3-5 hafta sonra da hepatit bulguları ile birlikte anti-HBc’nin pozitifleştiği görülür.

Kendi kendini sınırlayan HBV enfeksiyonunda HBeAg, HBsAg kaybolmadan önce ve karaciğer enzimleri en yüksek düzeye çıkmasından kısa bir süre sonra saptanamaz ve kısa bir süre sonra bulaştırıcılığın azaldığının indeksi olarak antiHBe antikorları saptanır. HBsAg karşı oluşan antikor (anti-HBs), HBsAg kanda saptanamaz olduktan yaklaşık 2 hafta-2 ay sonra kanda saptanır duruma gelir.

Anti-HBs saptanması iyileşmeyi ve HBV karşı bağışıklığı gösteren bir belirteçtir ve yaşam boyu kalır. Bu sırada akut enfeksiyon sırasında saptanılan anti-HBc IgM niteliğindeki antikorlarda anti-HBc IgG sınıfından olmaya başlar.10. HBV enfeksiyonundan nasıl korunuruz ? Enfeksiyondan korunmanın en emin ve güvenilir yolu hepatit-B aşısı yaptırmaktır.

 1. Hepatit-B aşısı rekombinant gen teknolojisi ile maya ya da memeli hücrelerinde üretildiklerinden son derece güvenilirdir ve bu tür enfeksiyonların bulaşmasına neden olmaz.
 2. Hepatit-B aşının kanser yaptığı söylentisi yanlıştır.
 3. Tam tersine aşı ile hepatit-B enfeksiyonundan korunulmazsa, HBV alınması ile böyle bir riske girmek söz konusudur.

Hepatit-B aşısı virüsle karşılaşmadan önce ya da karşılaştıktan sonra kullanılabilir. Her iki durumda da koruyucudur. : Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

Anti HBs önemli mi?

Anti HBs Nedir? Anti HBs Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık sağlayan antikorların varlığını ifade eder. Hepatit B virüsü karaciğerde enfeksiyona neden olan bir viral hastalıktır ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak anti HBs antikoru bu virüse karşı koruma sağlayarak hastalığın ilerlemesini engelleyebilir.