Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Cimcif Ne Demek?

CIF CIF ne anlama geliyor?

CIF (Cost Insurance and Freight) İngilizce açılımı “Cost Insurance and Freight” olan kısaltma; mal bedeli, sigorta ve navlun masraflarının satıcı tarafından üstlenilmiş olduğu teslim şeklini ifade etmektedir. GÖRÜŞ BİLDİR

FOB teslim şekli ne demek?

FOB İngilizce Free On Board (FOB) terimi, tedarikçinin malzemeyi yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğunu içerir. Fabrikadan gümrüğüne kadar olan taşıma masrafları ile liman gümrüğü ve liman masrafları tedarikçiye aittir. Malzeme gemi güvertesine taşındıktan sonraki sorumluluk ise müşteriye aittir.

ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini Vikipedi’ye katkı sağlayabilirsiniz.

” sayfasından alınmıştır : FOB

FOB ve CIF ne demek?

Incoterms çeşitlerinden en yaygın olarak kullanılanları, CIF ve FOB kayıtlarıdır. Cost, Insurance and Freight (CIF) kaydı, masraflar, sigorta primi ve navlun ödenmiş olarak teslimi ifade ederken; Free on Board (FOB) kaydı, gemi bordasında teslim anlamına gelmektedir.

FCA teslim ne demek?

FCA, İngilizce Free Carrier teriminin kısaltılmış şeklidir. Uluslararası ticarette, satıcının ülkesinde teslim yeri belirterek taşımacıya teslim anlamına gelmektedir. Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve belirlenen yere kadar olan yurt içi nakliye masrafları satıcıya aittir. Alıcı ise, belirlenen yerden sonraki nakliye ve alıcı ülkedeki ithalat formalitelerinden sorumludur.

g t d

Incoterms 2020

EXW · FCA · FAS · FOB · CFR · CIF · CPT · CIP · DAF · DES · DEQ · DDU · DDP

DAF teslim şekli nedir?

9) SINIRDA TESLİM / DELIVERED AT FRONTIER ( DAF ) (2011 Yılında Yürürlükten Kaldırılmıştır) Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer ya da noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder.

CIP teslim şekli ne demek?

Yeni Yılda Uluslararası Ticarette Yeni Kavramlar: INCOTERMS 2020’ye Doğru Incoterms uluslararası ticaretin en önemli kavramlarından biri. İlk kez 1936 yılında Uluslararası Ticaret Odasınca yayımlanan INCOTERMS uzun bir aradan sonra yeniden güncelleniyor. *Bunlardan FAS, FOB, CFR ve CIF yalnız deniz taşımacılığında, diğer teslim şekilleri ise çok vasıtalı olanlar dahil herhangi bir taşıma türü için kullanılabilir. CIF ve CIP arasında ne fark var? CIF (cost, insurance and freight) deniz yolu ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve mal bedeli dışında, nakliye ve sigorta masraflarının da satıcının üzerinde olduğu bir teslim türü olarak tanımlanabilir.

CIP (carriage and insurance paid to) teslim şekli ise herhangi bir taşıma türü için kullanılabilir. Bu teslim şeklinde de malın bedeli dışında, sigorta, navlun ve yükleme masraflarını satıcı üstlenmektedir. Incoterms 2010’da satıcının sigorta sorumluluğu, her iki teslim türü için aynıydı ve eşyanın türüne göre dar kapsamlı bir nakliyat sigortasını ifade ediyordu.

Incoterms 2020 ile birlikte bunun değiştiğini görüyoruz. CIF teslim şeklinde sınırlı kapsamlı bir sigorta yeterli iken, CIP Teslim şeklinde satıcının tüm riskleri içine alacak biçimde bir sigorta yapması zorunlu hale getirilmiş. Elbette tarafların daha düşük veya daha yüksek bir sigorta kapsamını belirleyip, sözleşmelerinde buna özel bir düzenleme yapmalarının önünde herhangi bir engel olmadığını da hatırlatalım.

FCA’da bir yenilik FCA (Free Carrier)- Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim türünde, satıcı malların gümrük işlemlerini tamamlayarak belirtilen tarih ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu teslim şekli çok vasıtalı olanlar dahil herhangi bir taşıma türü için yapılabiliyor.

Bu nedenledir ki eşyanın taşıyıcının gözetimine devri ile satıcının sorumluluğu bitse de kimi durumlarda eşyanın yükleme işlemleri henüz tamamlanmamış olabiliyor. Özellikle deniz yolu ile yapılan taşımacılıkta, FCA kullanıldığında eşya gemiye yüklemeden önce satıcının teslimat yükümlülüğü tamamlanmış oluyordu.

 1. Bankalar kendilerinden yükleme bildirimini içeren bir konşimento talep ettiklerinde ise bu durum bir sorun haline gelebiliyordu.
 2. Incoterms 2020 ile birlikte FCA teslim türünde ilk kez bu soruna ilişkin bir yöntem getirildiğini görüyoruz.
 3. Alıcı ve satıcı eşya gemiye yüklendikten sonra, alıcının vereceği bir talimat ile yükleme tarihini içeren bir konşimento taşıyıcı tarafından satıcıya sunulması konusunda anlaşabilir.

Bu durumda satıcı bu konşimentoyu bankalar aracılığıyla alıcıya göndermek durumundadır. Bir uçtan diğer uca (EXW vs DDP) EXW ( Ex Works) ” Ticari İşletmede Teslim” türünde satıcının, DDP (Delivered Duty Paid) ” Vergileri Ödenmiş Teslim” türünde ise alıcının sorumlukları ve buna bağlı risklerin diğer teslim şekilleriyle karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu biliyoruz.

 • Bu durum değişmiyor.
 • Bu noktada küçük bir hatırlatma: EXW teslim türünün yurt içi teslimlerde daha kolay uygulandığını, uluslararası ticaret planlandığında, FCA’nın daha uygun bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.
 • DDP teslim şeklinde ise satıcının ithalata bağlı vergileri ödemesi gerekiyor.
 • Bu şartın sağlanamadığı durumlarda D’li diğer teslim türlerinin düşünülmesini bekleyebiliriz.

Özetle Incoterms’in iki ucunda yer alan bu teslim türlerinden birinin seçilmesi sırasında, farklı ülkelerin ulusal mevzuatından kaynaklanan kısıtlamaların göz önüne alınmasında fayda olduğunu hatırlatalım. DAT kalkıyor DAP kalıyor DAT (delivered at terminal) Terminalde Teslimi, DAP (delivered at place) ise Belirtilen Noktada Teslimi ifade ediyor.

Dikkatle incelendiğinde iki teslim şekli arasında önemli bir fark yok. Tarafların belirlediği yer, herhangi bir yer olabileceği gibi terminal de olabilecektir. Belki de bu nedenle Incoterms 2020’de DAT teslim şeklinin kaldırıldığını, DAP teslim şeklinin devam ettiğini görüyoruz. DPU hayatımıza giriyor Bunun yerine DPU (delivered at place unloaded) denilen yeni bir teslim şekli hayatımıza giriyor.

Bu teslim şeklinin en önemli özelliği eşyanın boşaltılmasını zorunlu tutmasıdır. Taraflarca belirlenen yerde eşyanın boşaltılmasından sonra alıcıya teslim edileceğini, bu noktaya kadar ortaya çıkacak tüm masraf ve risklerin satıcıya ait olduğunu anlıyoruz.

D’li teslim şekillerinde sigorta D’li teslim şekillerinde sigorta konusu 2018 yılından itibaren gündemimizde. Hatırlanacağı üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili ‘() alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için ilgili firmasından alıcı-satıcı arasında düzenlenmiş olan bir sigorta sözleşmesinin olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenilmesi, böyle bir sözleşmenin bulunması halinde ise sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair herhangi bir madde bulunmaması durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek söz konusu sigorta masrafının 4458 sayılı Kanun’un 27/e maddesine göre gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekmektedir(.)’ şeklinde bir talimatı vardı.

Incoterms 2020’de de D’li teslim şekillerinde tarafların herhangi bir sigorta ödeme zorunluluğu bulunmadığı belirtildiğinden, bu konunun teslim şekillerine ilişkin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Sorumlu vergicilik bakışıyla, 1 Ocak 2020 ve sonrasını kapsayacak uluslararası satın alma anlaşmalarında INCOTERMS 2020 kurallarının dikkate alınmasında fayda olduğunu, başka bir deyişle, yeni yapılacak ticari anlaşmalar sırasında hangi Incoterms kurallarının geçerli olacağının sözleşmelerde açıkça belirtilmesinin mağduriyetleri önleme açısından önemli olacağını değerlendiriyoruz.

FOB ile FCA arasında ne fark var?

FOB teslim şeklinde, teslim yeri geminin içidir. Yükleme masrafları ve yükleme sırasında oluşabilecek tüm riskler satıcıya ait olacaktır. FCA teslim şeklinde ise malların, alıcısının (ithalatçının) tayin ettiği taşımacıya teslim edilmesinden itibaren tüm riskler ve masraflar alıcıya geçmiş olacaktır.

FCA ve EXW arasındaki fark nedir?

Dünya nüfusundaki artış, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte uluslararası ticaretin hacmi geçmiş yıllara oranla daha da büyümüş ve önemi artmıştır. Bu durum zaten net olması gereken uluslararası ticarete yönelik kuralların önemini bir kat daha artırmıştır.

Uluslararası ticaret kapsamında değerlendirilen malların nereye teslim edileceği, bu ticaretten doğan masrafların kimin tarafından üstlenileceği ya da taraflar arasında ne şekilde paylaştırılacağı, yapılan ticari faaliyette söz konusu olan malların sigorta ve taşıma sözleşmelerinin ne şekilde yapılacağı gibi konuların, ticarete dahil olan taraflar nezdinde netleştirilmesi zaruridir.

Bu konuların herhangi bir tartışmaya sebep vermeden, tüm çerçevelerinin net bir şekilde belirlenmesi için ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından, INCOTERMS (Uluslararası Ticari Terimler) olarak adlandırılan ve ticari faaliyetlerde alıcı ve satıcı taraf arasındaki yükümlülükleri belirleyen, uluslararası platformda kabul edilmiş bir kural listesi dikkate alınmaktadır.

ICC’nin ilk kez 1936 yılında yayımladığı INCOTERMS, en son 1 Ocak 2020’de güncellenmiştir. INCOTERMS, uluslararası ticarette uyulması gereken kuralları bize göstermekte ve açmaza düşüldüğünde yol göstermektedir ancak sonuçta uluslararası bir kanun değildir ve belirlenen kurallara uyulması kanuni bir yükümlülük teşkil etmemektedir.

Elbette ki tüm ticari faaliyetlerde, ticareti gerçekleştiren tarafların, ticari kuralları ICC’den bağımsız şekilde, kendi aralarında düzenleyebilmeleri de mümkündür. Ancak ICC’nin temel amacı uluslararası ticarette ihtiyaç duyulan bankacılık işlemlerinde ya da karşılıklı imzalanan sözleşmelerde atıfta bulunulabilecek sağlam bir dayanak ortaya koymaktır.

 1. Bu sayede de ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların da çözümünün bir miktar kolaylaşmasını sağlamaktır.1 Ocak 2020 tarihinde yayımlanan INCOTERMS’e göre, uluslararası ticarette tanımlanmış toplam 11 farklı teslim şekli bulunmaktadır.
 2. Bu teslim şekilleri de tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar ve sadece denizyolları ile su içi taşımalarını kapsayan kurallar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar ve kısa açıklamaları şu şekildedir:

EXW (Ex Works): Ticari işletmede teslim FCA (Free Carrier): Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim CPT (Carriage Paid To): Taşıma ücreti ödenmiş teslim CIP (Carriage and Insurance Paid To): Taşıma ve sigorta ödenmiş teslim CIP (Carriage and Insurance Paid To): Taşıma ve sigorta ödenmiş teslim DDP (Delivered Duty Paid): Gümrük vergileri ödenmiş teslim DAP (Delivered at Place): Belirlenen noktada teslim DAT (Delivered at Terminal): Terminalde teslim

Deniz yolu ve su içi yolunda kullanılan kurallar ve kısa açıklamaları şu şekildedir:

FAS (Free Alongside Ship): Gemi yanında teslim FOB (Free on Board): Gemi bordasında teslim CFR (Cost and Freight): Navlun ödenmiş teslim CIF (Cost, Insurance, Freight): Sigorta, masraflar ve navlun ödenmiş teslim. Navlunun ne olduğunu ve CIF teriminin detaylarını öğrenmek için Navlun Nedir? başlıklı blog içeriğimizi ziyaret edebilirsiniz.

INCOTERMS kurallarının bizim yazımıza konu olan kısmı ise FCA olarak kısaltılan Free Carrier’dir. FCA teslim şeklinde, ihracatçı konumunda olan satıcı, malların tüm gümrük işlemlerini tamamlayarak önceden belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcıya teslim eder ve bu sayede sorumluluğun kendine ait bölümünü yerine getirmiş olur.

Teslimatın gerçekleşmesi ile birlikte malların tüm sorumluluğu ve risk alıcı tarafa geçmiş olur. Bu andan itibaren mallarla ilgili tüm masraflar, sigorta, acente ve navlun giderleri artık alıcının sorumluluğundadır. FCA’da Satıcının Temel Sorumlulukları: Satıcı, karşılıklı imzalanan sözleşme koşullarına göre malları hazırlar, bulunduğu ülkede talep edilecek tüm belgeleri düzenler ve malların gümrük masraflarını öder.

Hazır olan malların teslimatını önceden belirlenmiş olan tarihte, önceden belirlenen noktaya teslim eder. Teslim gerçekleşene kadar doğan tüm masraflar ve olası tüm riskler satıcıya aittir. Teslim sonrasında ise tüm sorumluluk alıcı tarafa geçmiş olur.

 • FCA’da Alıcının Temel Sorumlulukları: Alıcı taraf, satıcı ile imzaladıkları sözleşme uyarınca malın tüm bedelini öder.
 • İthalat ile ilgili gerekli olan tüm izinleri alarak ve belgeleri toplayarak, malın tabi olduğu gümrük vergilerini ve diğer masrafları öder.
 • Lojistik firması ile anlaşma sağlayarak, malın navlun ücretini karşılar.

Sonrasında, sözleşme gereği önceden belirlenen yerde ve tarihte mallarını teslim alır. Bu sayede mallarla ilgili tüm sorumluluğu ve riskleri satıcıdan devralmış olur. Bu aşamadan sonra alıcı, mallarının taşınması için bir lojistik firması ile anlaşma sağlar.

 1. Malın türü, ulaşması gereken destinasyon ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak havayolu taşımacılığı, karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, nehir ya da demiryolu lojistik servislerinden biri ya da birkaçı kullanılarak malın lojistik planlaması gerçekleştirilir.
 2. Alıcı firma tüm bu lojistik süreci yönetebilecek bir lojistik firması ile anlaşma sağlar.

FCA’da Lojistik Firmanın Temel Sorumlulukları: FCA teslim biçiminde lojistik süreçleri yönetecek firmanın sorumluluğu malları belirlenen yerden alması ile birlikte sınırlı şekilde başlar. Lojistik yönetimi üstlenen firma ile satıcı taraf arasında bir sözleşme yapılması söz konusu olabilir.

DDP ve DAP arasındaki fark nedir?

Incoterms 2010 ile Incoterms 2020 arasındaki farklar nelerdir? – Incoterms küresel ticaret dünyasındaki değişiklikler ve trendlerle beraber son dönemlerde 10 yılda bir güncellenmektedir. Bu güncellemeler aksi belirtilmedikçe tüm teslim şekillerini etkilemektedir. Son gelen güncelleme olan Incoterms 2020’nin bir önceki Incoterms 2010’dan farkları şu şekildedir:

Incoterms 2020’de FCA (Taşıyıcıya Masrafsız Teslim), malların gemilere yüklenmesinden önce konşimentoya yerleşik bir yükleme kaydı yapılması ek seçeneğini sağlar.Incoterms A9/B9 kurallarında masraflar merkezi bir hâle getirilmiştir.CIP taşıma şekli, asgari Enstitü Emtea Klozu teminatı içeren en az bir sigorta gerektirmektedir.Free Carrier (FCA, Taşıyıcıya Masrafsız Teslim), Delivered at Place (DAP, Belirtilen Adreste Teslim), Delivered at Place Unloaded (DPU, Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim) ve Delivered Duty Paid (DDP, Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim) teslim şekillerinde malların herhangi bir üçüncü taraf taşıyıcı olmaksızın, kendi taşıma araçları kullanılarak taşınabileceğini belirtmektedir.Delivered at Terminal (DAT, Terminalde Teslim), varış noktasının sadece bir “terminal” değil, herhangi bir nokta olabileceğini belirtmek için Delivered at Place Unloaded (DPU, Belirtilen Yerde Eşya Boşaltılmış Teslim) şeklinde değiştirilmiştir.

DAP teslim ne demek?

DAP – Belirlenen Yerde Teslim Satıcı, belirlenen adrese taşınırken oluşacak masrafları ve riskleri karşılamaktadır. Malzemeler belirlenen yere vardığında ve boşaltılmaya hazır olduğunda dağıtım için sınıflandırılır. İhracat ve İthalat sorumlulukları DAT ile aynıdır.

CF teslim şekli ne demek?

Teslim Şekilleri – Dış ticarette teslim şekilleri standartlaştırılmış olup tüm ülkelerde aynı terimler kullanılmaktadır. Teslim şekilleri satıcının sorumluluğunun nereye kadar olduğunu (taşıma, yükleme boşaltma, gümrük işlemleri, sigorta, hasar vb) ve alıcının sorumluluğunun nerede başladığını belirtmektedir.

Teslim şekli, dış ticaretle ilgili bir sözleşme yapıldığında, sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Şu noktada unutulmamalıdır ki, satıcı ne kadar fazla sorumluluk yüklenirse bunu fiyata yansıtır. Teslim şekilleri İngilizce kısaltmalarla ifade edilmektedir. Uluslararasında standart olarak kullanılan teslim şekilleri ve bunların taraflara yüklediği sorumluluklar aşağıda açıklanmıştır.

EXW (Exworks): İşyerinde teslim: Satıcı (ihracatçı) sözleşmede belirtilen ve alıcı ile mutabık kalınan işyerinde (fabrika, depo vb.) malları alıcıya (ithalatçı) teslim eder. Teslim yeri ihracatçının ülkesindedir ve teslim ihracatla ilgili gümrükleme işlemleri yapılmadan gerçekleşir.

Bu teslim şeklinde satıcının sorumluluğu anlaşılan miktardaki malı, sözleşmede belirtilen yer ve zamanda hazır ederek alıcıya teslim etmektir. Teslimden sonra tüm sorumluluklar alıcıya geçer. Dolayısıyla alıcı, ihracat ile ilgili gümrükleme işlemlerinden ve malların teslim yerinden varış yerine kadar taşınması ve sigortasından sorumlu olup bunlarla ilgili tüm masraflar da alıcıya aittir.

Bu teslim şekli satıcıya en az, alıcıya en fazla sorumluluk yükleyen teslim şeklidir. FCA (Free Carrier): Taşıyıcıya teslim: Satıcı ihracat gümrükleme işlemleri yapılmış malları alıcının belirttiği yerde ve alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim eder.

 • Teslim yeri yine ihracatçının ülkesindedir.
 • Ancak bu teslim şeklinde, satıcı ihracat gümrükleme işlemlerini yaptırmaktan ve malları sağlam olarak taşıyıcıya teslim etmekten sorumludur.
 • Bundan sonraki tüm sorumluluklar alıcıya aittir.
 • Taşıma ücretini ve malların varış yerine kadar sigorta ücretini alıcı öder.

Eğer mallar satıcıya ait bir yerde (işyeri, fabrika, depo vb.) araca teslim edilirse, malların yükleme sorumluluğu satıcıya aittir, aksi halde satıcı yüklemeden sorumlu değildir. FAS (Free Alongside Ship): Gemi yanında teslim: Satıcı malları ihracat gümrükleme işlemleri tamamlanmış şekilde, alıcı tarafından belirlenen limanda, alıcının belirttiği geminin yanında hazır eder.

 1. Malları geminin yanında hazır etmekle satıcının sorumlulukları biter.
 2. Bu noktadan itibaren tüm sorumluluklar alıcıya aittir.
 3. Alıcı malları gemiye yükletmekten, varış limanında boşaltmaktan, ithalat gümrükleme işlemlerinden, buradan varış noktasına taşımaktan ve malları teslim aldıktan sonra tüm sigorta işlemlerinden sorumludur.

Bu terim sadece deniz taşımacılığında kullanılır. FOB (Free on Board): Gemide teslim: Bunun FAS’tan farkı teslimin gemi yanında değil, fakat malların geminin küpeştesini aşması ile gerçekleşmesidir. Bu da göstermektedir ki ayrılış limanındaki yükleme işlemleri de (mallar geminin küpeştesini aşıncaya kadar) satıcıya aittir.

Bundan sonra alıcının yükümlülükleri başlar ve bunlar FAS teslim şeklinde olduğu gibidir. Bu terim de sadece deniz taşımacılığında kullanılır. CFR (Cost and Freight): Navlun (taşıma masrafı) ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinde navlunu (taşıma masrafını) satıcı öder. Dolayısıyla burada alıcının belirttiği varış limanına malları getirmek için taşıma sözleşmesini satıcı yapar ve taşıma masrafını da satıcı öder.

Ancak satıcının malların ziyanı ve hasarı ile ilgili sorumluluğu FOB teslim şeklinde olduğu gibi, mallar gemi küpeştesini geçinceye kadardır. Bu noktadan itibaren ziyan ve hasarla ilgili tüm sorumluluklar alıcıya geçer. Bu nedenle malları gemi küpeştesinden itibaren ziyan ve hasara karşı sigortalamak ve sigorta masrafını ödemek alıcıya aittir.

 • Varış limanında malların boşaltılmasından, ithalat gümrükleme işlemlerinden ve varış noktasına taşımaktan ve bunlarla ilgili tüm sigorta işlemlerinden yine alıcı sorumludur.
 • Bu teslim şekli de sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
 • CIF (Cost, Insurance and Freight): Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinin CFR’den farkı mallar varış limanına gelinceye kadar deniz sigortasını yaptırmak ve bedelini ödemek sorumluluğunun da satıcıya ait olmasıdır.

Varış limanından itibaren alıcının sorumlulukları aynen CFR teslim şeklinde olduğu gibidir. Ancak şu noktanın belirtilmesinde yarar vardır. Deniz sigortası satıcı tarafından yaptırılmış olmakla beraber malların teslimi, mallar gemi küpeştesini geçtiğinde gerçekleşmektedir.

Satıcı, alıcı adına sigortayı yaptırmaktadır. Yani, risk gerçekleşirse sigortadan tazminat alınması ile ilgili işlemleri alıcı yürütmek durumundadır. Çünkü mallar geminin küpeştesini geçtiği anda, malların hukuki sahibi alıcı olmaktadır. Bu teslim şekli de sadece deniz taşımacılığında kullanılır. CPT (Carriage Paid To): Belirtilen varış yerine kadar navlunu ödenmiş olarak teslim: Burada satıcı, malları kendi seçtiği bir taşıyıcıya teslim eder ve alıcının belirttiği varış noktasına kadar taşıma masraflarını da karşılar.

İthalat gümrüklemesi alıcıya aittir. Satıcının ziyan ve hasar sorumluluğu malları taşıyıcıya teslim etmesi ile biter. Bu noktadan itibaren ziyan ve hasar sorumluluğu, taşıma sigortasının yaptırılması ve sigorta bedelinin ödenmesi alıcıya aittir. Bu teslim şekli CFR’nin, deniz yolu hariç diğer taşıma türlerinde kullanılan şeklidir.

Karma taşımada da (örneğin belirli bir yere kadar denizyoluyla, sonra demiryolu ve kara yoluyla gibi) CPT terimi kullanılır. CIP (Carriage and Insurance Paid To): Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim: CIF teslim şeklinin deniz yolu dışındaki taşımalarda ve karma taşımalarda kullanılan türüdür.

CPT’den farkı taşıma sigortasını da satıcının yaptırması ve sigorta bedelini de satıcının ödemesidir. DAF (Delivered at Frontier): Belirtilen sınırda teslim: Daha çok demiryolu ve karayolu taşımacılığında kullanılır. Satıcı taşıma aracını seçer, ihracat gümrük işlemlerini yapar, malları yükler, belirtilen yere kadar navlunu öder ve taşıma aracından boşaltılmamış olarak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce olacak şekilde alıcıya teslim eder.

 • Bu noktadan itibaren taşıma ve tüm diğer sorumluluk ve masraflar alıcıya aittir.
 • DES (Delivered Ex Ship): Belirtilen varış limanında gemide teslim: Burada mallar belirtilen varış limanında geminin bordasında alıcıya teslim edilmektedir.
 • FOB, CFR ve CIF teslim şekillerinde, sigorta bedeli ödensin veya ödenmesinin teslim (malların hukuki mülkiyetinin el değiştirmesi) ilk yükleme limanında mallar küpeşteyi geçtiğinde alıcıya geçmekteydi.

DES teslim şeklinde ise, malların alıcıya geçmesi varış limanında ve gemi bordasında olmaktadır. Dolayısıyla, burada varış limanına kadar tüm sorumluluk ve masraflar satıcıya aittir. Ancak teslim gemide gerçekleştiğinden boşaltma işlemleri dâhil bundan sonraki tüm işlem, sorumluluk ve masraflar alıcıya aittir.

 • Bu terim sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
 • DEQ (Delivered Ex Quay): Belirlenen varış limanında rıhtımda teslim: DES teslim şeklinden farkı varış limanında boşaltma işlemlerinin de satıcı tarafından yaptırılmasıdır.
 • Burada teslimat mallar gemiden boşaltıldıktan sonra rıhtımda gerçekleşir.
 • Bu terim de sadece deniz taşımacılığında kullanılır.

DDU (Delivered Duty Unpaid): Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeden teslim: İthalat için gümrükleme işlemleri tamamlanmamış olarak malların belirtilen varış noktasında taşıma aracından boşaltılmadan alıcıya teslim edilmesini ifade eder. Teslimat gerçekleşinceye kadar tüm sorumluluk ve masraflar satıcıya aittir.

 1. Teslimat gerçekleştikten sonra tüm sorumluluk ve masraflar alıcıya geçer.
 2. Tüm taşıma şekilleri için kullanılabilir.
 3. DDP (Delivered Duty Paid): Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinin DDU teslim şeklinden farkı malların ithalat gümrük işlemleri tamamlanmış olarak alıcıya teslimidir.

Bu teslim şekli alıcıya en az, satıcıya en fazla sorumluluk yükleyen teslim şeklidir. Teslim şekillerinin seçimi bir fayda-maliyet analizi yapılmasını gerektirir. Satıcı açısından sorumluluklar arttıkça (alıcının sorumlulukları azaldıkça), satıcının talep edeceği fiyat da artmaktadır.

 1. Öte yandan, satıcı açısından sorumluluklar azaldıkça (alıcının sorumlulukları arttıkça), satıcı tarafından talep edilen fiyat düşmektedir.
 2. Bu nedenle, eğer alıcı satıcı tarafından yerine getirilecek bazı işlemleri (örneğin taşıma) kendisi daha az maliyetle yerine getirebilirse daha fazla sorumluluk alabilir.

Örneğin, Almanya’ya hem ihracat hem de ithalat yaptığınızı düşünelim. Almanya’ya malları götüren TIR’lar dönüşte ithal malları teslim alabilir. Dolayısıyla teslim şeklini bu hususu göz önüne alarak belirlemeniz daha akılcı olur. Örneğin, Hollanda’dan ithalat yapıyorsunuz.

Aynı zamanda Bulgaristan’a da ihracat yapıyorsunuz. Malları Bulgar hududunda (Türkiye ile bitişik olmayan hududunda) teslim alabilirsiniz. Bu kararları verirken her teslim şeklinin fayda ve maliyetini değerlendirmeniz gerekir. Teslim şekilleri belirlenirken bazı hukuki durumların da göz önüne alınması gerekir.

Örneğin alıcı, ihracatçı ülkede ihracatla ilgili gümrükleme işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getiremiyorsa EXW teslim şeklini seçmemelidir. Benzer şekilde, ihracatçı, ithalatçının ülkesinde ithalatla ilgili gümrükleme işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getiremiyorsa DDP teslim şekli kullanılmamalıdır.

CFS teslim şekli nedir?

Dış ticaret işlemlerinde en sık kullanılan İngilizce terimlerin yer aldığı sözlüğümüzün “C” harfi ile başlayan terimlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Cabotage – Kabotaj. Bir ülkenin kendi karasuları içerisindeki yerel taşımalarının o ülke bandralı gemiler ile yapılmasına olanak tanıyan hukuka verilen isimdir.

C & F – Teslim şekilleri içerisinde yer alan CFR teriminin eski gösterim biçimi. Incoterms 2010 ve Incoterms 2000 içerisinde kullanımına yer verilmemiştir. CAD – “Cash against documents” olarak İngilizce’si kullanılan, vesaik mukabili ödeme şeklinin kısaltılmış biçimidir. CAF – Bakınız. Currency adjustment factor.

Call – Banka teminat mektubu içeren işlemlerde lehtarın ödeme için bankaya başvuru yapmasına verilen isimlerden birisidir. Banka teminat mektubu kuralları ödeme için başvuru yapılması işlemi ise “Demand” terimi ile karşılanmaktadır. Cancel : İptal etmek.

 1. CBD – Cash before delivery.
 2. Bir çeşit peşin ödemeli dış ticaret işlemini açıklamaktadır.
 3. Bu tip işlemlerde ihracatçı siparişi aldıktan sonra üretime başlayıp sevkiyata hazır hale getirir, fakat yükleme için ödemenin gelmesini bekler.
 4. Cargo aircraft only – Sadece kargo taşıması yapan uçakları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

Bu tip uçaklar yolcu taşımazlar. Carnet – ATA carnet. ATA Karnesi. Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, geçici olarak yurtdışı edilip tekrar geri getirelecek eşyaların ihracatında ve tekrar geri getirilmesinde kullanılan bir gümrük dökümanıdır. Genellikle ticaret odaları ve ihracatçı birlikleri tarafından düzenlenmektedirler.

 1. Temel kullanım alanlarından birisini fuar için yurtdışına götürülecek eşyalar oluşturmaktadır.
 2. Cartel – Organization formed to regulate or control the production, pricing, or marketing practices of its members in order to limit competition and maximize market power.
 3. Carriage and insurance paid to (CIP) – Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlanmış olan teslim şekillerinden birisidir.

CIP teslim, tüm taşıma yöntemleri ile birlikte kullanılabilmektedir. Bu teslim şekline göre ihracatçı, ithalatçı firmanın ülkesinde yer alan ve üzerinde daha önceden anlaşmaya varılan noktaya kadar navlun ve sigorta ödemesini yapmaktadır. CIP teslim şeklinde unutulmaması gereken en temel ayrıntı ise ihracatçının malları ana taşımacıya teslim ettiği noktada malların teslimatını gerçekleştirmiş olduğudur.

Dolayısı ile her ne kadar CIP teslim şeklinde faturada navlunu ve nakliye sigortasını satıcı ödemiş gözükse de, risk çok daha önce ihracatçıdan ithalatçıya geçmektedir. Carriage paid to (CPT) – Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlanmış olan teslim şekillerinden birisidir. CPT teslim, tüm taşıma yöntemleri ile birlikte kullanılabilmektedir.

Bu teslim şekline göre ihracatçı, ithalatçı firmanın ülkesinde yer alan ve üzerinde daha önceden anlaşmaya varılan noktaya kadar navlun bedelinin ödemesini yapmaktadır. CPT teslim şeklinde unutulmaması gereken en temel ayrıntı ise ihracatçının malları ana taşımacıya teslim ettiği noktada malların teslimatını gerçekleştirmiş olduğudur.

Dolayısı ile her ne kadar CPT teslim şeklinde faturada navlunu satıcı ödemiş gözükse de, risk çok daha önce ihracatçıdan ithalatçıya geçmektedir. Cash against documents (CAD) – Vesaik mukabili ödeme. ICC’nin hazırlamış olduğu kurallar çerçevesinde, bankaların aracılık etmesi ile yürüyen ve dış ticarette kullanılan bir ödeme şeklidir.

Vesaik mukabili işlemlerde bankalar herhangi bir ödeme garantisi vermezler. Bu yüzden vesaik mukabili ödeme akreditifli ödemeye nazaran daha risklidir. Belgeler bankalarca incelenmediği için de akreditifli ödemeye nazaran daha kolay bir ödeme şeklidir.

 • Cash in advance (CIA) – Peşin ödeme.
 • Malların yüklemesi yapılmadan önce ihracatçı firmanın mal bedelini almış olduğu ödeme şeklidir.
 • Genellikle ihracatçı firmaların daha baskın olduğu veya firmaya özel üretim yapılan durumlarda kullanılmaktadır.
 • Ayrıca ihracatçı firmaya güven oluşturana kadar ithalat yapan firmaların peşin ödemeli siparişler verdiği de görülmektedir.

İhracatçı açısından en güvenilir ödeme yöntemidir. Cash with order (CWO) – Alıcıların siparişi geçer geçmez aynı zamanda ödemeyi de yaptıkları dış ticaret işlemleri için kullanılan bir terimdir. CBM – Cubic meter: Metreküp. Taşıma aracının ve araca yüklenen malın hacminin ölçülmesinde kullanılan hacim ölçüsü birimidir.

 1. En x boy x yükseklik formülü ile hesaplanır.
 2. Özellikle konşimentolarda malın brüt ağırlığı ile beraber kaç metreküp hacminde alan kapladığı da yazabilmektedir.
 3. Certificate of free sale – Genellikle ABD’deki gıda, kozmetik, ilaç firmalarının üretmiş oldukları ürünler için ihracat aşamasında ABD hükümetinin düzenlemiş olduğu belgedir.

Bu belge söz konusu ürünlerin ABD yasalarına uygun olarak üretildiğini kanıtlamaktadır ve ithalatın yapıldığı ülkenin resmi kurumlarına adeta malın üretim şartları ile ilgili olarak güvence vermektedir. Certificate of inspection – Gözetim Belgesi. Bağımsız denetim firmalarının, genellikle yükleme öncesinde, malların teknik özelliklerinin satış sözleşmesinde belirlenen kriterlere uygun olup olmadığını saptamak için yapmış oldukları denetim faaliyetlerinin sonuç raporunu içeren belgeye gözetim belgesi denilmektedir.

Gözetim belgeleri ithalatçı firmaların malların kalitesine ilişkin elde edebileceği en sağlıklı verilerden birisini sunar. Akreditifli işlemlerde kilit rol oynamaktadır. Certificate of manufacture – Üretici sertifikası. Hangi firma tarafından malların üretildiğini gösteren sertifikadır. Akreditifli işlemlerde özellikle S.Arabistan, Umman, Kuwait gibi Körfez ülkeleri tarafından istenilen bir belge çeşididir.

Bazı durumlarda ise ticari faturaya kayıt düşülmesi ile yetinildiği ve üretici sertifikasının talep edilmediği görülmektedir. Certificate of origin – Menşe Şehadetnamesi. Yabancı ülkelerin resmi kurumları tarafından ithalatı yapılan ürünlerin gümrük vergilerini tespit etmek amacıyla talep etmiş oldukları, malın menşeini gösteren belgelerin genel adıdır.

Tercihli menşe belgeleri ve tercihsiz menşe belgeleri olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Tercihsiz menşe belgeleri herhangi bir imtiyazlı gümrük tarifesi imkanı sağlamaz. (Örnek ABC Menşe Şehadetnamesi) Tercihli menşe belgeleri ise imtiyazlı gümrük tarifesi imkanı sağlar. (Örnek GSP Form A, EUR1) C & F – Bakınız Cost and freight.

CFR – Bakınız Cost and freight. CFS – Container freight station. Konteyner yük istasyonu. Taşıyıcı firmalar, liman işletmecisi firmaların sağlamış oldukları ekipman ve işçilerle, liman içerisinde konteyner dolumu yapabilmektediler. Liman sahasında, konteyner içerisine malların dökme olarak veya peletler halinde yüklemesinin yapıldığı veya konteyner içerisindeki malların konteyner dışına boşaltılmasının sağlandığı alanlara konteyner yük istasyonu denilmektedir.

 1. CFS/CFS – Taşıyıcıların konteyner yük istasyonunda teslim aldıkları konteyner içine istiflenmemiş malları, varış limanında bir diğer konteyner yük istasyonuna tekrar istiflenmemiş olarak teslim etmelerini açıklayan bir terimdir.
 2. CFS/CY – Taşıyıcıların konteyner yük istasyonunda teslim aldıkları konteyner içine istiflenmemiş malları, varış limanında bir konteyner terminalinde konteyner içerisinde etmelerini açıklayan bir terimdir.

Chamber of Commerce – Ticaret odası. Ticaret odaları uluslararası ticarete yön veren en örgütlü kurumlardan birisidir. Akreditifli ödeme kurallarının hazırlanması ve yayınlanması, uluslararası teslim şekilleri kurallarının hazırlanması ve yayınlanması, vesaik mukabili ödemelerin kurallarının hazırlanması ve yayınlanması, banka ödeme yükümlülüğü kurallarının hazırlanması ve yayınlanması ile uluslararası tahkim işlemleri ticaret odalarının en üst yürütme organı olan ICC International Chamber of Commerce (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından yürütülmektedir.

 • Ayrıca ticaret odaları Dünya genelinde tercihsiz menşe şehadetnamelerini ve ATA karnelerini düzenleyen kurumdur.
 • Ticaret odaları ayrıca fatura tasdiği de yapmaktadır.
 • Charter party – Dökme yüklemerde kullanılmak üzere, kiralayan (charterer) ile gemi sahibi (ship owner) arasında imzalanan yazılı gemi kiralama kontratına verilen isimdir.

Time charter (belirli bir zaman için gemi kiralama) ve voyage charter (belirli bir sefer için gemi kiralama) olmak üzere iki temel gemi kiralama kontratı çeşidi bulunmaktadır. Gemi kiralama sözleşmelerinde genellikle kiralayanın gemi sahibine ödeyeceği navlun bedeli ile geminin hangi limanlar arasında kullanılmak üzere kiralandığı belirtilmektedir.

 • Ayrıca pek çok ülkeden ihraç edilen farklı yükler için kullanımda olan çeşitli matbu gemi kira sözleşmeleri bulunmaktadır.
 • Bu standart gemi kiralama sözleşmelerinin çoğunluğunu Bimco hazırlamaktadır.
 • CHB – Customhouse Broker : Gümrük müşaviri.
 • CIA – Bakınız.
 • Cash in Advance: Peşin ödeme.
 • C & I (Cost and Insurance) – Incoterms 2010 veya Incoterms 2000 içerisinde tanımlanmamış bir teslim şekli olup, toplam fiyata mal bedeli ve sigortanın dahil olduğunu göstermektedir.

Incoterms içerisinde tanımlanmadığı için kullanılmaması tavsiye edilmektedir. CIF – See Cost, insurance & freight: Mal bedeli, navlun ve sigorta ödenmiş olarak teslim. CIF & C – Cost, insurance, freight and commission: Mal bedeli, navlun, sigorta ve komisyon ücreti dahil fiyat ayrıca CIF & I – Cost, insurance, freight, and interest: Mal bedeli, navlun sigorta ve faiz dahil fiyat; ve CIF & CI – Cost, insurance, freight, commission and interest: Mal bedeli, navlun sigorta, komisyon ve faiz dahil fiyat olarak tanımlanmaktadır.

Herhangi yasal bir anlaşmazlığa yol açmamak için bu şekilde gösterilen teslim şekillerini kullanmaktan kaçınmak gerekir, çünkü bu terimlerin hiçbirisi Incoterms içerisinde yer almamaktadır. CIP – Bakınız Carriage and insurance paid to(named point). CISG – U.N. Convention on the Contract for the International Sale of Goods.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması. Civil Commotion: Halk ayaklanması. Civil Commotion Clause: Halk ayaklanması klozu. Nakliye sigortalarında ilave ücret karşılığında eklenebilen, halk ayaklanması sonucunda yaşanacak zararları tazmin etmeye yönelik sigorta maddesidir Claim – Zarar tazmin talebi.

 1. Dış ticaret işlemlerinde nakliye sigortası kapsamında ortaya çıkan zararların tazmini için sigorta şirketine başvuru yapılmasıdır.
 2. Nakliye sigorta poliçesi altında sigorta firmasından tazminat talebini sigortalı firma (assured) tarafından yapabilir.
 3. Eğer sigorta temlik edilebilir biçimde (assignable) olarak düzenlenmiş ise bu durumda temlik edilen firma gerekli evraklarla beraber sigorta firmasından tazminat talebinde bulunabilmektedir.

Elbette tazminat talep eden firmanın sigorta edilebilir menfaate (insurable interest) sahip olması gerekmektedir. Claused bill of lading – Türkçe’ye kirli konşimento olarak çevrilen fakat daha doğru kullanımının ” Kayıtlı Konşimento ” veya ” Kayıt İçeren Konşimento ” olması gereken uluslararası taşımacılık terimidir.

 1. Taşıyıcı tarafından malların dış görünüş itibari ile hasarlı olarak teslim alındığını, malların dış ambalajlarında çarpma, akıntı, sızma gibi hasarların bulunduğunu göstermektedir.
 2. Tam tersi ise ” Temiz Konşimento ” yani ” Clean Bill of Lading ” olarak isimlendirilmektedir. Cld.
 3. Cleared (through customs)- Malların gümrük işlemlerinin tamamlanıp ithalat yapılan ülkede serbest dolaşıma girmesini açıklar.

Clean bill of lading – Malların taşıyıcı tarafından dış görünüş itibari ile herhangi bir hasar olmaksızın teslim alındığını gösteren konşimentolara verilen isimdir. Konteyner ile yapılan yüklemelerde taşıyıcıların malları görmesi mümkün olmadığı için, konşimentolarda taşıyıcıların malları dış görünüş itibari ile sağlam olarak (apparent good order and condition) teslim aldıkları belirtilmektedir.

Clean draft – BElgesiz akreditifler. Sadece poliçe ibrazı şart koşulan akreditif türlerdir. Çok nadir olarak kullanılırlar. Mal alım satımında kullanılan ticari akreditifler altında kullanılmamaktadırlar. Daha ziyade teminat akreditifleri (standby letter of credit) altında nadir olarak kullanım alanları mevcuttur.

Clean report of findings – Bu terim, yükleme öncesi yapılan bağımsız denetim sonucunda düzenlenen gözetim sertikasına yazılmakta olup, malların satış sözleşmesindeki şartlara uygun olarak üretildiğinin tespit edildiğini belirtmektedir. Akreditifli ödemelerde bankalarca talep edilebileceği gibi, satış sözleşmelerinde ve teknik ihale şartnamelerinde de kullanılabilmektedir.

 • CLP – Container Load Plan : Konteyner yükleme planı.
 • Bir konteynere ne kadar ürün yüklenebileceğini anlamak için yükleme öncesinde yapılan planlamadır.
 • Onteyner yükleme planları 2 boyutlu (2d) veya 3 boyutlu (3d) online programlar yardımı ile yapılabilmektedir.
 • Onteyner yükleme planları yapılırken hacimsel ürün yerleştirmesinin yanı sıra, brüt ağırlık değerlerine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Paletli yüklemelerde ise konteynerlere sığacak palet adedinin bulunması konteyner yükleme planı yapmanın en pratik yollarından birisidir. Deneyimli yükleme personelleri, tekrar tekrar aynı ürünleri yükledikleri için, herhangi bir programa ihtiyaç duymaksızın yükleme adetlerini söyleyebilmektedirler.

Pazarlama ve operasyon departmanlarında çalışan kişilerin de konteyner yükleme planı yapabiliyor olması, kendi işlerine vakıf olmaları açısından önemli bir artıdır. CMR – CMR konvansiyonu. Tam adı “Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele” olan devletlerarası sözleşme. Bu konvansiyonda tarif edilen karayolu taşıma belgesi ise “CMR belgesi” veya daha genel biçimde sadece “CMR” olarak isimlendirilmektedir.

COD – Collect (Cash) on delivery: Genellikle parakende satış yapan online mağazaların ödemeyi mal teslim edilirken, kapıda müşterilerden talep etmiş oldukları ödeme şeklidir. Collecting bank – Tahsil bankası. Vesaik mukabili ödemelerde gönderi bankası namına, alıcıdan vesaik bedelini tahsil eden veya alıcının poliçe kabulüne mütekaip evrakları alıcıya teslim eden bankadır.

Tahsil bankaları oldukça kısıtlı bir sorumluluk çerçevesinde vesaik mukabili ödemelerde işlem yaparlar. Commercial attaché – Ticari Ateşe. Ekonomi Bakanlığının Başkonsolosluklar bünyesindeki yurtdışı ihtisas birimlerinden Ticaret Ataşeliklerinde sürekli olarak görevlendirilen ve Ticaret Ataşesi kadrosunda bulunan diplomatik statüye haiz personel.

Commercial invoice – Ticari fatura. Yabancı fatura veya İngilizce fatura olarak da bilinir. Dış ticaretteki en temel belgelerden birisidir. İthalat aşamasında malın gümrük kıymetinin saptanmasından, malın kaç kap olduğuna, alıcı ve satıcının ünvanlarından, ödemenin ne şekilde yapılacağına kadar pek çok detay ticari fatura sayesinde öğrenilebilmektedir.

Ticari faturalar satıcı tarafından, firmanın antetli kağıdı üzerine düzenlenmektedir. Genellikle İngilizce olarak tanzim edilen ticari faturaları, yurt içinde kullanılan Maliye Bakanlığı kaşeli Türkçe ihracat faturaları ile karıştırmamak gerekmektedir. Commission agent – Broker. Komisyon bazında firmaların mal alım veya satım işlemlerine yardımcı olan firmalara veya şahıslara verilen isimdir.

Common external tariff – Ayrıca “Common Customs Tariff” olarak da bilinen ve Türkçe’ye “ortak gümrük tarifesi” olarak çevrilen uluslararası ekonomi terimidir. Ortak gümrük tarifesi gümrük birliği uygulayan ülkeler tarafından dış Dünya’ya karşı uygulanan ortak gümrük tarifesini tanımlamaktadır.

Örneğin Avrupa Birliği ülkeleri kendi içlerinde herhangi bir gümrük tarifesi uygulamazlar iken, Avrupa Birliği dışındaki ülkelere ise tek bir ortak gümrük tarifesi uygulamaktadırlar. Common market – Ortak pazar. Birden fazla devletin bir araya gelerek oluşturdukları, malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbestçe dolaşıma tabi tutulduğu bölgelere ortak pazar veya tek pazar denilmektedir.

Ortak pazar, gümrük birliğinden daha ileri düzeyde bir ekonomik birliktelik olup, şuanda Avrupa Birliği’nin erişmiş olduğu ekonomik ve siyasal birliktelikten bir önceki oluşumdur. Common carrier – carrier, taşıyıcı. Competent authority – Yetkilendirilmiş kurum.

 • Bir ülke sınırları içerisinde, sorumluluğu altına giren olaylar ile ilgili olarak yasal olarak işlemlerin yürütülmesini gözeten, gerekli durumlarda soruşturma ve denetim yetkisini de elinde bulunduran, çoğunlukla özerk resmi kurumlardır.
 • Örneğin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, “Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ” uyarınca belirli radyoaktif maddelerin ithalatında izin alınması gereken yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Aynı şekilde, belirli ilaçların yurtdışından ithalatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumun’dan izin alınması gerekmektedir. Yetkilendirilmiş kurumlara ilişkin ithalat ve ihracat örnekleri çoğaltılabilir. Complying presentation : Uygun ibraz. Akreditif şartlarına uygun olarak evrak ibraz edilmesi karşılığında, akreditif altında ödemeye hak kazanılmasını açıklar.

 • Compound duty – Birleşik gümrük vergisi.
 • Bir üründen ithalat esnasında, hem ürünlerin bedeli üzerinden alınan ad valorem gümrük vergileri alınması, hem de ürüne has olarak saptanmış özel gümrük vergilerinin birlikte tahsil edilmesi durumudur.
 • Confirmation: Teyit.
 • Akreditifli işlemlerde amir banka dışında, ikinci bir bankanın daha akreditif lehtarına ödeme garantisi vermesidir.

Confirmed export letter of credit – Teyitli ihracat akreditifi. İhracatçı firmanın, lehine açılmış olan bir akreditife kendi ülkesinde yer alan bir bankadan teyit eklettirmesi ile oluşan teyitli akreditifler, teyitsiz akreditiflere nazaran daha güvenli bir ödeme aracı olarak kabul edilmektedirler.

Teyitli akreditiflerin mantığı ihracatçı firma ile aynı ülkede yer alan teyit bankasının akreditife ödeme garantisi vermesine dayanmaktadır. Fakat verilen bu ödeme garantisi koşullu bir garanti olup, yalnızca uygun evrak ibrazında geçerli olmaktadır. Birçok teyit bankası hem akreditifleri sert okudukları için oluşan rezerv sebebi ile, hem de ödeme onayının ancak amir bankadan gelmesi üzerine ödeme ile ilgili işlem yaptıkları için günlük hayatta teyitli akreditiflerin ihracatçı firmalara pek bir faydası olmamaktadır.

Confirming bank – Teyit bankası. Amir bankanın vermiş olduğu yetkiye istinaden, akreditif lehtarı yani ihracatçı firma ile anlaşarak akreditife teyidini ekleyen bankaya teyit bankası denilir. Teyit bankaları genellikle ihracatçı ile aynı ülkede yer alırlar.

Bazı durumlarda ise teyit bankaları ne ihracatçının ülkesinde ne de ithalatçının ülkesinde yer almazlar, finansal olarak güçlü 3. bir ülkede yer alırlar. Örneğin, Etiyopya’da açılmış olan bir akreditife Almanya’da yerleşik Commerzbank tarafından teyit eklenmesi gibi. Conlinebill – BIMCO (Baltic and International Maritime Conference) tarafından matbu olarak basılan ve konteyner taşımacılığı yapan firmaların kullandığı bir çeşit konşimentodur.

Connecting Carrier – Feeder servisi olarak da bilinen ve ana taşıma gemisine yük konsolidasyonu yapan gemilere verilen isimdir. Consignee – Alıcı, ithalatçı firma. Uluslararası ticarete konu olan bir mal alım satım işleminde, malların alıcısıdır. Genellikle ithalatçı firmalar “consignee” olarak dış ticaret belgelerinde yer almaktadırlar.

 1. Ciro edilebilir dış ticaret belgeleri, örneğin konşimento, poliçe, sigorta poliçesi, ise akreditifli ve vesaik mukabili işlemlerde bankaların emrine düzenlenebilmektedir.
 2. Consignment – Konsinye ihracat.
 3. Esin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi konsiye ihracat olarak tanımlanmaktadır.

Consolidator – Parsiyel yükleri birleştirip full konteyner veya full tır haline getirdikten sonra taşımasını yapan firmalara verilen isimdir. Esas itibari ile freight forwarder ‘lik (yük komisyonculuğu) yapan firmaların ortaya çıkış nedeni yük konsolidasyonu yapmalarıydı.

 • Consular invoice – Konsolosluk faturası.
 • Bazı ülkelere yapılan ihracatlarda, ihracat evraklarının ithalat ülkesinin konsolosluğu tarafından onaylanması istenilmektedir.
 • Örneğin, Yemen’e yapılan ihracatlarda ticari fatura ve menşe şahadetnamesinin Yemen Konsolosluğu tarafından onaylanması şart koşulmaktadır.

Bazı ülkelerin konsolosluk onaylı evrak talep etmesinin esas nedeni gümrük vergilerinin düşmesine engel olmaktır. Ayrıca konsolosluk giderlerinin önemli bölümü bu şekilde verilen konsolosluk onaylarından sağlanmaktadır. Container freight station (CFS) – Konteyner yük istasyonu.

 • Liman sahasında, konteyner içerisine malların dökme olarak veya peletler halinde yüklemesinin yapıldığı veya konteyner içerisindeki malların konteyner dışına boşaltılmasının sağlandığı alanlara konteyner yük istasyonu denilmektedir.
 • Onteyner yük istasyonunda LCL (Less Container Load) parsiyel yükler birleştirilerek FCL (Full Container Load) tam konteyner yüküne dönüştürülür.

Container – Vehicle designed to transport cargo of many types in continuous transportation. They are constructed as to not fail under stress or handling over a long period of time. Most ocean vessels can accommodate 20′ and 40′ length ocean containers for below deck storage and any size above deck.

Containers may be ventilated, insulated, flat rack (open sided), reefer (refrigerated), vehicle rack, or open top. Container services charges – Bakınız Terminal handling charges. Container yard (CY) – Konteyner terminali. Liman içerisinde veya limana yakın yerlerde konteynerlerin depolandığı alanlara verilen isimdir.

Containership – Konteyner gemisi. Konteyner taşımacılığında kullanılan kargo gemileridir. Konteyner gemileri konteyner taşımacılığı yapmak için özel olarak tasarlanmış gemilerdir. Conventional tariff – GATT müzakereleri sonucunda varılan anlaşmalar neticesinde uygulanmakta olan gümrük tarifeleri.

Convertible currency – Konvertibl para, serbest döviz. Dünya genelinde serbest olarak, herhangi bir kısıtlamaya maruz bırakılmaksızın diğer para birimlerine çevrilebilen dövizlere verilen isimdir. Correspondent bank – Muhabir banka. Birbirleri ile ticari ilişki içerisinde olan ve iki farklı ülkede yerleşik bankaları tanımlamak için kullanılan terimdir.

Dış ticaret açısından, akreditifli ödemeler ile vesaik mukabili ödemelerde önem kazanmaktadırlar. Cost and freight (CFR) – Mal bedeli ve navlun ödenmiş olarak teslim. Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde tanımlanmış, uluslararası ticarette kullanılan bir teslim şeklidir.

Yalnızca denizyolu taşımalarında kullanılabilmektedir. CFR teslim şeklinde, ticari faturada gösterilen toplam tutar, mal bedelinin yanı sıra yükleme limanı ile boşaltma limanı arasındaki taşımayı içeren navlun bedelini de kapsamaktadır. CFR teslim ile ilgili olarak unutulmaması gereken en önemli özellik ise satıcının teslim sorumluluğunu yükleme limanında, mallar gemiye yüklendiği anda gerçekleştirmiş olduğudur.

Cost, insurance & freight (CIF) – Mal bedeli, navlun ve sigorta ödenmiş olarak teslim. Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde uluslararası ticarette kullanılan bir teslim şeklidir. Sadece denizyolu yüklemelerde kullanılabilir. Satıcının teslim sorumluluğu yükleme limanında malların gemiye yüklenmesi ile sona ermektedir.

Satıcı navlunu ödemekle ve minimum tutarlı bir nakliye sigortası yapmakla da mükelleftir. Counter-guarantee: Kontrgaranti. Teminat mektuplarında teyit mekanizması olmadığı için kullanılan alternatif yöntemdir. Kontrgaranti bir banka tarafından diğer bir bankaya düzenlenen bir teminat mektubudur. Counterpurchase – Karşı satınalma.

Karşılıklı ticaret çeşitlerinden birisi olan karşı satınalma, özellikle büyük tutarlı ulusal satınalma sözleşmelerine eklenen bir madde ile yürürlüğe girmektedir. Örneğin Boeing firmasından 5 milyar USD’lik bir saldırı helikopteri alınmasına dair yapılan sözleşmeye, sözleşme tutarının %10’u kadarlık bir mal ve hizmetin söz konusu firma tarafından Türkiye’den satın alınması şart koşulmuş olabilmektedir.

Yapılan bu sözleşme ile beraber, Boing firması asıl szöleşmeden bağımsız olarak imzalayacağı satınalma sözleşmeleri ile Türkiye’deki üreticilerden 500 milyon USD tutarında mal veya hizmet satın alacaktır. Countertrade – Karşılıklı ticaret veya bağlı ticaret olarak geçen uluslararası ticaret terimidir.

Genellikle devlet şirketleri arasında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde veya bir devlet şirketi ile çok büyük bir uluslararası şirket arasında yapılan ihracat ve ithalat işlemlerinde bu tarz ticaret ortaya çıkmaktadır. Barter (takas), counter-purchase (karşı satınalım), buy back (geri satınalım) başlıca bağlı ticaret çeşitleridir.

 • Countervailing duty (CVD) – Telafi edici gümrük vergisi.
 • Yerli üreticileri korumak amacıyla, dampingli mal üreten ülke ürünlerine konulan, söz konusu damping avantajını ortadan kaldıran gümrük vergisine verilen isimdir.
 • GATT anlaşmasının 6.
 • Maddesi ithalat yapılan ülkedeki üreticilerin korunması amacıyla konulacak telefi edici vergilere onay vermektedir.

Country of export destination – İhraç malının nihai varış ülkesi. Country of origin – Menşe ülkesi. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke menşelidir. Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede bu amaçla donatılmış işletmelerde yapılması gerekir.

Bir malın hangi ülkenin menşeine ait olduğu gümrüklere ibraz edilecek olan menşe şahadetnameleri ile kanıtlanır. Country of transshipment : Aktarma ülkesi. Bazı konteyner taşıyıcıları, bir ülkeden almış oldukları yükü doğrudan alıcının ülkesine taşımak yerine 3. bir ülkede aktarmaya tabii tutmaktadırlar.

Konteynerlerin aktarmaya tabii tutulduğu bu ülkeye aktarma ülkesi denilmektedir. Örneğin, İstanbul Nemport Limanın’dan Almanya’nın Bremerhaven Limanı’na taşınmak üzere yola çıkan konteynerlerin Mısır’ın İskenderiye Limanın’da gemiden indirilmesi ve yeni bir gemiye yüklenmesi sonucunda, Mısır aktarma ülkesi olurken, İskenderiye Limanı ise aktarma limanı olmaktadır.

 • Cover note – Kuvertür notları.
 • Sigorta komisyoncuları tarafından düzenlenen ve nakliye sigortasının hangi şartlar ile yapılacağının beyan edildiği, ön sigorta sözleşmesi niteliğindeki evraklardır.
 • Uvertür notları akreditif kuralları dahilinde sigorta belgesi olarak değerlendirilmez.
 • Bunun en önemli sebebi ise kuvertür notlarının bir proforma fatura niteliğinde olması, düzenlenme tarihi itibari ile herhangi bir sigorta sözleşmesini ihtiva etmemeleridir.

CPT – Bakınız. Carriage paid to. Credit risk insurance – İngilizce’de trade credit insurance veya export credit insurance olarak da kullanılan, Türkçe’ye ihracat kredi sigortası olarak çevrilen uluslararası finansman terimidir. Vadeli ihracat alacaklarının ödenmeme riskine karşın bir sigorta firmasınca sigortalanma işlemidir.

 1. Not: İhracat kredi sigortalarının kesinlikle kargo sigortaları ile karıştırılmaması gerekmektedir.
 2. Credit Agreement – Taşıyıcı ile yükleyici firma arasında imzalanan, yükleyicinin taşıma bedelini belirli bir vade sonunda ödeneceğini taahhüt etmesi sonucunda, malların taşıyıcı tarafından alıcısına teslim edilmesini öngören yazılı sözleşmelerdir.

c/s – Case(s). CSC – Container service charge. Bakınız. Terminal handling charge. Cumulative Revolving Letter of Credit – Kümülatif rotatif akreditif. Rotatif akreditif çeşididir. Bir dönem boyunca kullanılmayan akreditif bedellerinin daha sonraki dönemlerde kullanılabilmesine olanak sağlayan rotatif akreditif türüdür.

 • Currency Adjustment Factor (CAF) – Kur parite faktörü.
 • Döviz piyasalarında yaşanan fiyat dalgalanmalarından taşıyıcıların etkilenmemeleri için denizyolu taşımacılığında tespit edilen navlun fiyatlarına navlunun belirli bir yüzdesi bazında eklenen tutardır.
 • Customs broker – Gümrük komisyoncusu.
 • Individual or firm licensed to enter and clear goods through customs.

Customs duty – Çoğunlukla ürünlerin ithalatı esnasında alınan, gümrük tarifeleri, telafi edici vergiler, anti-damping vergisi gibi kalemleri de içeren, gümrük vergilerinin genel adıdır. Customs – Gümrük veya gümrükleme işlemi olarak iki farklı anlamda kullanılmaktadır.

 1. Customs bonded warehouse – Gümrüklü antrepo.
 2. Customs import value – Eşyanın gümrük kıymeti.
 3. Eşyanın gümrük kıymeti, gümrüğe ibraz edilen malın hangi bedel üzerinden gümrük vergilerine tabii tutulacağını göstermektedir.
 4. Eşyanın gümrük kıymeti normal şartlar altında ticari faturada beyan edilen tutardır.

Fakat gümrüğe ticari fatura ibraz edilmemiş ise veya ibraz edilen ticari faturanın yanlış bir değer gösterdiğine dair kuvvetli şüphe mevcut ise bu durumda sırası ile aşağıdaki yöntemler vasıtası ile eşyanın gümrük kıymeti tespit edilir.

Aynı eşyanın satış bedeli yöntemi Benzer eşyanın satış bedeli yöntemi İndirgeme yöntemi Hesaplanmış kıymet yöntemi

Customs tariff – Gümrük tarifesi. Çoğunlukla ithalat esnasında, nadiren de bazı ürünler için ihracat aşamasında alınan bir çeşit gümrük vergisidir. Customs union – Gümrük birliği. Cut-off – Bir gemiye yüklenmek için rezervasyonu yapılan yükün, limanda veya konteyner terminalinde nakliyeciye teslim edilmesi için izin verilen son teslimat günü.

Cw – Commercial weight: Ticari ağırlık. CWO – Cash with order: Sipariş ile beraber mal bedelinin de yükleme öncesi peşin olarak gönderildiği durumları açıklamak için kullanılır. cwt – Hundredweight : D aha çok İngiltere ve ABD’de kullanılan bir ağırlık ölçüsü. İngiltere’de 112 libre yani 50kg’lık bir ağırlığa denk gelecek şekilde kullanılırken, ABD’de ise 100 libre yani 45,5kg’a denk gelecek şekilde kullanılmaktadır.

CY – Bakınız Container Yard. CY/CFS – Taşıyıcıların FCL (tam konteyner yükü) olarak teslim aldıkları malları, varış limanında konteyner yük istasyonuna konteynerden boşaltılmış ve istiflenmemiş olarak teslim etmelerini açıklayan bir terimdir. CY/CY – Taşıyıcıların, yükleme limanındaki bir konteyner terminalinden teslim aldıkları konteyner içerisindeki malları, varış limanında yine bir konteyner limanına konteyner içerisinde teslim etmeleri ile taşıma sorumluluklarını yerine getirmiş olduklarını açıklayan, uluslararası taşımacılık terimidir.

Ihracatta CPT ne demek?

‘ CPT /Taşıma Ödenmiş Olarak’ teslim şeklinde ise ‘Satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde teslim edeceğini. ifade eder’ denilmektedir. Başka bir deyişle ihracatçı malları, taşımacıya teslim ettiği anda riskler alıcıya geçer.

DAP ta navlunu kim öder?

DAP’ta Alıcı Yükümlülükleri Nedir? – Yurtdışı DAP teslimat, aynı zamanda alıcı yükümlülüklerini de tanımlar. Alıcı, sözleşme kurallarına uygun bir şekilde mal bedelini öder. Ayrıca şu gibi sorumlulukları da gözlemlenir;

Uygulandığı ölçüde, her türlü ithalat iznini veya diğer resmi izinleri almalıdır. Hasar ve masrafları da kendisine aittir. Malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların teslim alınması sonrasında, teslim edilene kadar tüm masraflar sorumluluğundadır. Taşıma sözleşmesi kapsamında, söz konusu masrafların satıcıya ait olacağını belirten durumlar dışında malların ilgili yere teslimi için gelen taşıma aracından boşaltılması için masrafları öder. Uygulandığı ölçüde malların ithali için ödenmesi gereken tüm resimler, vergiler, diğer harçlar ve masraflar ödenmelidir.

Ayrıca ihraç ülkesi yetkililerinin emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları dışında, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

EXW teslim şekli ne demek?

Exworks, alıcının yani ithalatçının, malları, satıcının yani ihracatçının fabrika veya deposundan teslim alarak, nihai varış noktasına kadar, gümrükleme, sevkiyat, sigorta dahil tüm masraf ve riski üstlendiği süreci ifade eder.

DAP mı DDP mi?

GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMİŞ OLARAK / DELIVERED DUTY PAID (DDP) Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder. Eğer taraflar, malların ithalat için gümrüklenmesine ilişkin tüm hasar ve masrafların alıcı tarafından üstlenilmesini istiyorlarsa, DAP Kuralı kullanılmalıdır.

Door to port ne demek?

Lojistik Terimler – Ünal Nakliyat İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

Sektörel Bilgiler » Lojistik Terimler

/td>

ul>

 • ULUSLARARASI LOJİSTİK TERİMLERİ
 • A
 • ADR (Agreement on Dangerous Goods by Road) : Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart. ALL IN : Her şey dahil fiyat.Çıkıştan varışa kadar tüm masrafları kapsayan anlaşma.

  AMS (Automated Manifest System) : Otomatik manifesto sistemi. ABD ve Kanada gümrüklerinde uygulanır. Bu ülkelere yapılan ihracatlarda güvenlik gerekçesiyle 24 saat öncesinde bildirme zorunluluğu karşılığında AMS ücreti alınır. ATA (Actual Time of Arrival) : Gerçekleşen Varış Zamanı. ATA Carnet (ATA Karnesi) : ATA karneleri uluslararası Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

  ATS (Actual Time of Sailing) : Gerçekleşen Kalkış Zamanı. ATR : Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir.

  • ARRIVAL NOTICE (VARIŞ iHBARI) : Kargo varış limanına ulaştıktan sonra konşimentonun “notify” kısımında yer alan firmaya gönderilen ihbar.
  • AWB (Air WayBill) : Havayolu taşıma senedidir.
  • Uluslararası havayolu taşıma şirketlerince düzenlenen ve malların belirlenen yere taşınmak üzere teslim alındığını belirten ve yapılacak taşımanın sözleşmesini de içeren belgedir.

  Malların mülkiyet hakkını temsil etme yetkisini evrağa sahip olanlara vermedikleri için havayolu konşimentoları ciro edilebilir özellikte değildirler, kıymetli evrak sayılmazlar.

  1. B

  BAF (Bunker Adjustment Factor) : Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya göre armatörün bu değişiklikten etkilenmemek için her ay belirlediği navlun kalemi. BARREL : (BBL) Varil.60 ‘F’de 42 galon sıvıyı taşıyabilen kap. Bill of Lading – B/L (KONŞİMENTO) : Üzerinde yükleyici, alıcı,ihbar mercii den başlayarak her türlü bilginin yeraldığı kıymetli bir evraktır.

  Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren,gönderenin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir.Malın alıcısına genellikle önceden gönderilen bu belge, alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir.Alıcı,bu belge olmaksızın malları teslim alamaz. BREAK BULK CARGO : Standart araçlara ve konteynerlere sığmayan dökme yük.

  Bu yükleri taşımak için özel dökme yük gemileri mevcuttur. BONDED WAREHOUSE : Gümrüklü antrepo.Gümrük yetkilileri tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanıncaya kadar malın depolanmasına izin verdiği antrepo. BOOKING : Rezervasyon.

  • C

  CAF : “Currency Adjustment Factor” için kısaltma.Döviz ayarlama faktörü.Deniz hat işletmecilerini dalgalanan akaryakıt fiyatlarından korumak için kullanılır. CARGO : Taşımaya konu olan yük. CARGO MANIFEST (ÖZET BEYAN) : Yük Manifestosu. Belirli bir seferde taşınan yükün göndericisi ve alıcısı ile eşyanın cinsi ve miktarını gösteren liste.

  CARRIER (TAŞIYICI) : Bir taşıma kontratı gereği taşımanın kara,hava,deniz,demiryolu,iç suyolu veya kombine olarak gerçekleştirilmesi sorumluluğunu üstlenen kişi yada kuruluş. CARTAGE : İç taşıma.Aynı ülkenin şehirleri arasında yapılan karayolu veya demiryolu taşıması. CBM : “Cubic Meter” için kısaltma.Metreküp.

  CERTIFICATE OF ORIGIN (MENŞE ŞAHADETNAMESİ) : Varış limanından istenen malın nerede imal edildiğini ve diğer detayları gösteren belge.: Maların hangi ülke menşeine ait olduğunu gösterir belgedir. Genellikle ticaret odaları tarafından tasdik edilmekle beraber sanayi odalarınca da tasdik edilebilmektedirler.

  Özellikli menşe şahadetnameleri olan FORM A Belgesi ve EUR1 belgesi ile karıştırılmamalıdır. CLAIM : Taşıma sırasında zarar gören veya eksik çıkan malların ödenmesi için taşıyıcıya yapılan tazminat talebi. CMR :. Uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen karayolu taşıma belgesidir. Ciro ve devir edilemez.

  COMBINED TRANSPORT (KOMBİNE TAŞIMA) : Kara/Deniz/hava gibi birden fazla taşıma şeklini bir arada kapsayan taşıma şekli. COMMODITY (MAL CiNSi) : Taşinan malın tam adı. COMMERCIAL INVOICE : Ticari mal faturası. İhracatçıyla ithalatçı arasında tüm işlemlerin kaydedildiği,taşınan mal için düzenlenen evraklara temel teşkil eden fatura.

  • CONSIGNEE (ALICI) : Taşıma evraklarında,taşınan malları teslim almakla yetkili kılınan kişi yada firma.
  • CONSIGNOR : Konşimentoda malın göndericisi olarak belirtilen kişi.
  • CONSOLIDATION (KONSOLİDASYON) : Aynı sevkıyatla gidecek farklı kaynaklardan yüklerin birleştirilmesi.
  • CONTAINER (KONTEYNER) : Uluslararası standartlara sahip taşımacılık sistemi içinde verimli, güvenli ve hasarsız bir şekilde malzeme taşıması için üretilmiş, yeniden kullanılabilir çelik kutu şeklinde yapılardır.

  CONTAINER YARD (CY) : Konteyner alanı.Yüklü veya boş konteynerlerin elleçlendiği,yüklendiği,boşaltıldığı,depolandığı alan. COST : Maliyet, masraf. CUSTOMER : Müşteri. CUSTOMS BROKER : Gümrük müşaviri. CUSTOMS CLEARANCE (GÜMRÜKLEME) : Gümrük işlemlerinin yapılması, gümrük muayenesi.

  1. D

  DEBIT NOTE : Borç makbuzu. Faturaya benzer fakat fatura kullanmanın uygun olmadığı yerlerde kullanılan makbuz. DELAY : Gecikme, erteleme. DELIVERY : Kargonun teslim edilmesi. DEMURRAGE (DEMURAJ) : Konteyner bekleme ücreti. DELIVERY ORDER (ORDİNO) : Konşimentoda yazılı malların çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimattır.

  DESTINATION : Varış yeri,istikamet,destinasyon.Taşıyıcının malı alıcı veya acentesine teslim edeceği yer. DIRECT SERVICE (DIREKT SERVIS) : Konteynerin çıkış limanında yüklendiği gemi ile varış limanına boşaltılması suretiyle verilen servis. DOOR TO DOOR : Kapıdan kapıya taşıma şeklini ifade eder. DOOR TO PORT : Kapıdan limana taşıma şeklini ifade eder.

  DOZVALA : Uluslar arası karayolunda düzenlenmiş geçiş belgesi.

  • E

  ENDORSEMENT : Ciro.Çek/bono/konşimento gibi kıymetli evrakın arkasına atılan imza.Ciro,kıymetli evraka konu olan değerin hamiline devredildiğini gösterir. ETA (Estimated Time of Arrival) : Tahmini Varış Zamanı ETD (Estimated Time of Departure) : Tahmini Kalkış Zamanı EUR 1 : EUR.1 Dolaşım Sertifikası Türkiye’nin Türk mallarını teşvik amaçlı Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Ticaret Odaları tarafından onaylanan ve Gümrük İdaresince vize edilen belgedir.

  1. F

  FCL (Full Container Load) : Kompe yük. Konteynerin tamamının bir yükleyici tarafından doldurulup kullanılması. FCR (Forwarders Certificate of Receipt) : Forwarder eşya teslim alındı belgesi demektir. Eşyanın sevk edilmek veya alıcının emrine hazır tutulmak üzere Freight Forwarder tarafından dış görünüş itibarıyla iyi durumda teslim ve kontrol altında teslim alındığını kanıtlar.

  FEEDER VESSEL (FEEDER GEMİ) : Aktarma servisleri için kullanılan küçük kapasiteli kısa mesafe gemileri. FIATA : “Federastion International des Associations de Trasitaires et Assimillés” için kısaltma.Uluslararası Freight Forwarder Dernekleri Federasyonu.Merkezi Zürih’te bulunan,93 ulusal taşımacılık,freight forwarder,gümrük acenteleri ve lojistik dernek ve federasyonun üye bulunduğu birlik.

  FIXED COSTS : Sabit maliyetler, faaliyete bağlı olmayan masraflar.Taşımacılıkta terminal,depo,antrepo vb.kiraları,emlak vergisi ve diğer sabit vergiler bu tür masraflardır. FLAT RACK CONTAINER : İçine yandan ve üstten mal yüklenebilen kenar ve duvarları olmayan platform şeklindeki konteyner.

  • FLIGHT : Uçuş.
  • FORCE MAJEURE (MÜCBİR SEBEP) : Doğal afetler, isyan, ayaklanma, iç karışıklıklar,savaş hali, terör eylemleri, grev veya lokavtlar veya kendi kontrolü dışındaki diğer nedenlere bağlı olarak faaliyetinde meydana gelecek kesintiden kaynaklanan sonuçlardan dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk üstlenmeme durumu.

  FORK LIFT : Palet,kızak ve sandıkların kaldırılıp indirilesi için kullanılan iş makinesi. FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi) Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan, Rusya Federasyonu,Japonya,Beyaz Rusya,Ukrayna ve Kazakistan ülkelerine yapılan ihacatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.

  • FREE IN (FI) : Limandaki yükleme masrafı.
  • FREE OUT (FO) : Limandaki boşaltma masrafı.
  • FREE IN – FREE OUT : Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil değildir.
  • FREE IN – LINER OUT : Yükleme ücreti navluna dağil değildir.
  • Tahliye ücreti navluna dahil edilmiştir.
  • FREE TIME : Serbest,ücretsiz süre.Yükleme/boşaltma ekipmanlarının ücretsiz olarak kullanılabileceği ilave zaman.

  FREE ZONE (SERBEST BÖLGE) : Genel olarak serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir.

  • G

  GEÇİCİ KABUL : Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır. GEN-SET : Soğutmalı konteyner kullanıminda taşıma sırasında konteyneri soğutan parça.

  1. H

  HANDLING : Elleçleme hizmeti. HAZ MAT : “Hazardeous Materials” için kısaltma.Tehlikeli madde. HB/L (House Bill of Lading) : Deniz yolunda forwarder tarafından düzenlenen ara konşimentodur. HAWB (House Air Waybill) : Konsolide edilmiş yükler için hava kargo acentesi tarafından düzenlenen havayolu konşimentosu.

  • I

  IATA : “Internatıonal Air Transport Organisation” için kullanılan kısaltma.Uluslararası Hava Taşımacılığında Yolcu ve Kargo Taşımacılığın tariflerini ve yetkilendirilmelerini denetleyen örgüt. IGLOO : Hava taşımacılığında kullanılan ve uçak gövdesi şeklinde konteyner.

  IMCO Surcharge: Denizyoluyla taşınan tehlikeli maddeler için talep edilen ilave ücrettir. INCOTERMS 2010 : Dünya genelinde her yıl yapılmakta olan dış ticaretin büyük bir kısmında kullanılan, dünya çapında bir sözleşmesel standart olarak kabul gören Incoterms kuralları, 1936’da Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından yaratıldığından buyana, uluslararası ticaretin gelişimine ayak uydurabilmesi için düzenli olarak güncellenmiştir.

  Incoterms kuralları, temel olarak malların satıcı tarafından alıcıya tesliminde taraflara düşen görevleri, masrafları ve hasarı düzenler. Hem ulusal hem uluslararası satım sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan bu kurallar, ticari terimlerin değişik ülkelerde yapılan farklı yorumlarının oluşturduğu belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını, yanlış anlamaların ve masraflı ihtilafların sayısının azaltılmasını sağlamaktadır.

  • Teslim şekilleri aşağıda detaylarıyla anlatılmıştır; İŞYERİNDE TESLİM / EX WORKS (EXW) “İş yerinde teslim” terimi, satıcının malları, kendi yerinde veya ismen belirlenmiş başkaca bir yerde (fabrika, depo, işyeri gibi) alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmesini ifade eder.
  • EXW, satıcı açısından asgari yükümlülüğü temsil eder.

  FCA (Free Carrier – Taşıyıcıya masrafsız) uluslararası ticaret için daha uygunken, bu kural iç ticaret için uygundur. Teslim şeklinin özellikleri : Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir.

  • Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder.
  • Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve risk alıcı tarafından karşılanır.
  • Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak belirtilen tarihte veya süre içinde yine anlaşmada belirtilen yerde (Fabrika, depo, işyeri vb.) herhangi bir taşıma aracına yüklenmemiş olarak, malları alıcının emrine amade tutar.

  Malların emrine hazır tutulduğunu alıcıya bildirir. Alıcının ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi için yardımcı olur. Alıcının talep etmesi halinde, tüm masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere taşıma acentası ile anlaşma yaparak, düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir.

  • Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur.
  • Eğer belirlenen teslim yerinde üzerinde net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun birkaç nokta varsa, satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir.
  • Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ödemelidir.

  Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Tüm masraf ve risk kendisine ait olmak üzere, mallara ilişkin her türlü ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan lisans, vb. idari ve ticari belgeleri düzenlemek, gerekli izinleri almak, gümrük işlemlerini yaptırmak ve gümrük vergilerini ödemekle sorumludur.

  • Malları satıcının işletmesinde teslim aldığı andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflar Alıcının sorumluluğundadır.
  • Malların taşıtılması amacıyla taşıma acentası ile anlaşarak navlun bedelini öder.
  • Alıcı, malları teslim aldığına dair gereken belge ve delilleri satıcıya sağlamalıdır.
  • Alıcı, ihraç ülkesince öngörülen muayene masrafları dahil, yükleme öncesi her türlü muıayene masraflarını ödemelidir.

  TAŞIYICIYA MASRAFSIZ / FREE CARRIER (FCA) “Taşıyıcıya Masrafsız” kuralı, satıcının malları, satıcının işyerinde veya belirlenen başka bir yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya veya başka bir kişiye teslim etmesini ifade eder. Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur.

  • Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.
  • Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.
  • Satıcının Yükümlülükleri : FCA kuralı, satıcının malları uygulandığı ölçüde ihracat için gümrüklemesini gerektirir.
  • Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı, malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.

  Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının talep etmesi üzerine durumunda taşıma acentası ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşır. Malları taşıyıcıya veya taşıma acentasının gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder.

  1. Eğer belirlenen teslim yerinde üzerinde net olarak anlaşılan belirli bir nokta yoksa ve eğer uygun birkaç nokta varsa, satıcı bu noktalardan kendi amacına en uygun olanını seçebilir.
  2. Teslim anına kadar bütün masraf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir.
  3. Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir.

  Satıcı, masrafları kendine ait olmak üzere, malların teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını alıcıya verir. Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.

  1. İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gümrük vergisi ve masraflarını ödemekle yükümlüdür.
  2. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun ücretini öder.
  3. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

  TAŞIMA ÖDENMİŞ OLARAK / CARRIAGE PAID TO (CPT) “Taşıma Ödenmiş Olarak” kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için gerekli taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder.

  CPT kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CFR veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır.

  Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar alıcıya geçer. Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar.

  1. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar.
  2. Gümrük işlemlerini tamamlar.
  3. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder.
  4. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtulur.
  5. Teslimi gerçekleştirildiği ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

  Satıcı, malların teslim edilebilmesi için gerekli kontrol işlemleriyle (kalite kontrolü, ölçüm, tartım, sayım vb.) ilgili masrafları ve ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları ödemelidir. Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

  İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır. Navlun bedeline dahil değilse boşaltma masraflarını ödeyerek cirolu konşimentoyu acentadan teslim alır.

  Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. TAŞIMA VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK / CARRIAGE AND INSURED PAID TO (CIP) “Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak” kuralı, satıcının malları kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye belirlenen yerde (eğer taraflarca böyle bir yer kararlaştırılmamış ise) teslim edeceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken taşıma sözleşmesini yapmak ve taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder.

  CIP kuralı kullanıldığında (tıpkı CPT, CFR veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir. Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir.

  Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakliyat sigortası yaptırır.Ancak alıcı olağandışı risklere (grev, savaş, doğal afet vb.) karşı sigorta yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir.

  • Satıcı tarafından mal bedelinin %10 fazlası ile yaptırılır.
  • Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır.
  • Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı, malların ihracı için gerekli tüm belgeleri düzenlemeli ve gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.

  Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlamakta satıcının sorumluluğundadır. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, gönderdiği malın sigortasını yaptırır.

  • Alıcıya, sigorta poliçesini veya sigorta teminatına ilişkin diğer bir kanıt vermelidir.
  • Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur.
  • Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.
  • Teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

  Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

  1. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır.
  2. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar.
  3. İthalat için ödenmesi gereken tüm resimleri, vergileri ve diğer harçları, gümrük işlemlerine ilişkin masrafları öder.

  TERMİNALDE TESLİM / DELIVERED AT TERMINAL (DAT) (YÜRÜRLÜK: 01.01.2011) “Terminalde Teslim” kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde veya limanında belirlenen terminalde gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder.

  Terminal terimi, rıhtım, depo, konteyner sahası veya yol, demiryolu veya hava kargo istasyonu gibi üstü açık veya kapalı olabilecek herhangi bir yeri kapsar. Taraflar malların terminalden başka bir yere taşınması ve elleçlenmesi ile ilgili hasarın ve masrafların satıcı tarafından üstlenilmesini amaçlıyorsa, DAP veya DDP kuralları kullanılmalıdır.

  Teslim şeklinin özellikleri : malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere varış noktasında alıcıya sağlanması (teslim edilmesini) anlamına gelip, daha önceki DEQ klozunun yerini alıp, DEQ’in aksine, multimodal (çoklu vasıta için) kullanılabilir. DAT Başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında (bu nokta bir liman ya da gümrük antreposu veya alıcının fabrikası olabilir) boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılmasıdır.

  Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. Kaldırılan terimlerden DAF, DES ve DDU yerine getirilmiş bir terimdir.malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir. Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır.

  Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır.

  Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde veya limanında kararlaştırılan terminalde, gelen taşıma aracından boşaltarak alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir. Eğer belirli bir terminal kararlaştırılmamış ise, satıcı kararlaştırılan varma yerinde veya limanında kendi amacına en uygun terminali seçebilir.

  Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergiler ve diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder.

  1. Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.
  2. Uygulandığı ölçüde, alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.
  3. Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır.

  Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. BELİRLENEN YERDE TESLİM / DELIVERED AT PLACE (DAP) (YÜRÜRLÜK: 01.01.2011) “Belirlenen Yerde Teslim” kuralı, satıcının malları belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.

  Teslim şeklinin özellikleri : malların, taşıma vasıtasınca boşaltılmak üzere belirtilen belirli bir noktada alıcıya sağlanması (teslim edilmesi) anlamına gelir. DAP daha önceki DAF, DES, ve DDU’nun yerini almıştır. DAP başka bir deyişle, Eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan boşaltma yerinde (bir liman iskelesi, gümrük noktası, havalimanı) boşaltma için hazır durumda nakliye aracının üzerinde alıcı emrine bırakılmasıdır.

  Tüm gümrük işlemleri, masrafları, gümrükte doğan vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir. malların belirlenen yere taşıma maliyetlerini/ terminal bağlantılı zarar risklerini satıcı üstlenir. Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlamalıdır.

  Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü izni almalı ve malların ihracı veya teslimden önce başka bir ülkeden geçişi için gerekli gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır.

  Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Satıcı, malları kararlaştırılan tarihte, varma yerinde, eğer varsa kararlaştırılan noktada, gelen taşıma aracından boşaltılmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakarak teslim etmelidir.

  Satıcı, uygun olarak teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, malların yukarıda anlatıldığı şekilde tesliminden önce ihracat için gerekli gümrükleme masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergiler ve diğer harçları, malların herhangi bir ülkeden geçişine ilişkin masrafları öder.

  Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. Uygulandığı ölçüde, alıcı, hasar ve masrafları kendisine ait olmak üzere, her türlü ithalat iznini veya diğer resmi izni almalı ve malların ithali için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır.

  Malların yukarıda anlatıldığı şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin tüm masraflar alıcının sorumluluğundadır. Taşıma sözleşmesi uyarınca bu masrafların satıcıya ait olacağının düzenlendiği haller dışında, malların belirlenen varma yerinde teslim alınabilmesi için gelen taşıma aracından boşaltılması için gerekli masrafları öder.

  Uygulandığı ölçüde, malların ithali için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ve diğer masrafları alıcı ödemelidir. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.

  • GÜMRÜK VERGİLERİ ÖDENMİŞ OLARAK / DELIVERED DUTY PAID (DDP) “Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim” kuralı, satıcının malları ithalat için gümrüklenmiş olarak ve belirlenen varma yerinde gelen taşıma aracında boşaltmaya hazır şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder.
  • Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır; ancak DDP teslim şeklinde satıcı bir de gümrük vergilerini ödemek zorundadır.

  Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder. Eğer taraflar, malların ithalat için gümrüklenmesine ilişkin tüm hasar ve masrafların alıcı tarafından üstlenilmesini istiyorlarsa, DAP Kuralı kullanılmalıdır. Satıcının Yükümlülükleri : DDP Kuralı, satıcı açısından azami yükümlülüğü gösterir.

  • Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar.
  • Endi ülkesinde ve Alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar.
  • İhracat ve İthalat Gümrük işlemlerini tamamlar.
  • Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır.
  • Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur.

  Taşıyıcı aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir. Teslimi alıcının ülkesinde belirlenen yerde ve tarihte gümrük vergilerini de ödemek suretiyle gerçekleştirir. Satım sözleşmesinde aksi açıkça kararlaştırılmamışsa, ithalata ilişkin ödenmesi gereken KDV ve diğer tüm vergiler satıcıya aittir.

  • Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malları teslim alır.
  • Malların öngörüldüğü şekilde teslim edildiği andan itibaren bu mallarla ilgili bütün masrafları karşılar.
  • Alıcının satıcıya karşı ihraç veya ithal ülkesi yetkililerinin emrettiği herhangi bir yükleme öncesi muayene masrafını ödemek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

  GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ / FREE ALONGSIDE SHİP ( FAS) “Gemi Doğrultusunda Masrafsız” kuralı, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda (örneğin bir rıhtımda veya bir mavnada) bırakarak teslim etmesini ifade eder.

  Malların konteynerde olduğu hallerde, satıcının malları gemi doğrultusunda değil de bir terminalde taşıyıcıya teslim etmesi olağandır. Bu gibi durumlarda, bu kural uygun değildir ve FCA kuralı kullanılmalıdır. Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur.

  Mallar gemi rıhtımında ise, yükleme yerine getirerek., Gemi açıkta demirli ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Tesliminden itibaren malların kaybolması veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır.

  1. Bu teslim şeklinde ihracat ile ilgili tüm belgeler alıcı tarafından hazırlanır.
  2. Gümrük işlemleri de alıcı tarafından yapılır.
  3. Alıcı firma bu ülkede ihracatçı gibi hareket edebilmesi mümkün değilse bu teslim şekli seçilmemelidir.
  4. Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme şartları uyarınca malları hazırlar.

  Alıcının isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere; alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idari ve ticari belgeleri almasında yardımcı olur. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur.

  1. Mallar belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlar.
  2. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer.
  3. Alıcının isteği üzerine; satıcı masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya gönderir.

  Ve gecikmeksizin gerekli bildirimlerde bulunur. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir. Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.

  1. İhracat ve ithalat ile ilgili gerekli belgeleri hazırlar, Gümrük masraflarının tümünü öder.
  2. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak, geminin yükleme limanına yaklaşık ne zaman varacağını satıcıya bildirir.
  3. Yükleme emrine hazır tutulan malları teslim alır.
  4. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.

  Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. GEMİDE MASRAFSIZ / FREE ON BOARD (FOB) “Gemide Masrafsız” kuralı, satıcının malları belirlenen yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen gemide veya bu şekilde teslim edilen malları temin ederek teslim etmesini ifade eder.

  Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, FCA kuralı kullanılmalıdır. Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir.

  Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar Alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder. Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar.

  Belirlenen limanda, belirlenen tarihte alcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar. Satıcının alıcıya karşı taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Alıcıya yüklemenin yapıldığını bildirir.

  Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya gönderir. Malların geminin küpeştesini (Güvertesini) geçene kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıp Satıcının sorumluluğundadır.

  Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir. Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar.

  Gümrük vergilerini öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun bedelini öder. Yükleme limanında mallar geminin küpeştesini geçtikten sonra malla ilgili tüm masraf ve riskler Alıcının sorumluluğundadır. Uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir.

  1. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir.
  2. MASRAFLAR VE NAVLUN / COST AND FREIGH (CFR) “Masraflar ve Navlun” kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder.

  Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, CPT kuralı kullanılmalıdır. CFR kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CIF kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

  • Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir.
  • Gümrük işlemlerini yaptırır ve Navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir.
  • Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.
  • Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar.

  Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi yapmalıdır.

  Satıcının alıcıya karşı sigorta sözleşmesi yapmak yükümlülüğü yoktur. Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

  Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır.

  1. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır.
  2. Uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve taşıma sözleşmesi kapsamında olmaması kaydıyla, malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ait masrafları ödemelidir.

  Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. MASRAFLAR, SİGORTA VE NAVLUN / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) “Masraflar, Sigorta ve Navlun” kuralı, satıcının malları gemide teslim etmesini veya zaten bu şekilde teslim edilmiş malları tedarik etmesini ifade eder.

  Bu kural, satıcını malları gemiye yüklenmeden önce bir terminalde taşıyıcıya teslim ettiği haller için uygun olmayabilir. Örneğin mallar konteynerde olduğu zaman bu şekilde teslim edilmeleri olağandır. Bu gibi durumlarda, CIP kuralı kullanılmalıdır. CIF kuralı kullanıldığında (tıpkı CIP, CPT veya CFR kurallarında olduğu gibi), satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varma yerine ulaştığında değil, malları ilgili kural uyarınca taşıyıcıya tevdi ettiğinde yerine getirir.

  Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir.

  Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki masraflar ve risk alıcıya geçer. Satıcının Yükümlülükleri : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar.

  Gümrük işlemlerini tamamlar. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, malların belirlene terminale kadar taşınması için taşıma sözleşmesi ve sigorta sözleşmesi yapmalıdır. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder.

  1. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder.
  2. Malları yaklaşık hani tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir.
  3. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.
  4. Uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları ödemelidir.

  Alıcının Yükümlülükleri : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını boşaltır.

  Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar alıcı tarafından karşılanır. Alıcı, ihraç ülkesi yetkililerinim emrettiği yükleme öncesi muayene masrafları hariç olmak üzere, diğer zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ödemelidir. INCREASE : Fiyat artışı, zam.

  INSURANCE : Sigorta. INTERMODAL : Kargo konteynerinin farklı taşımacılık modları (deniz-kara-tren-hava) arasında hareketi. IRU : Uluslararası Karayolları Taşımacıları Birliği ISPS (International Security Port Surcharge): Liman güvenlik ücreti demektir.

  1. L

  LADEN : Aracın veya geminin bordasına yüklü halde. LASHING : Yükün konteynere veya araca sabitlenmesi işlemidir. LCL (Less than Container Load) : Parsiyel yük; bir konteyneri dolduramayacak ihracatçıların yüklerini ifade eder. Bunlar yine aynı varış noktasına gidecek başka yüklerle birleştirilerek bir konteynere yüklenir.

  L/C : “Letter of Credit” için kısaltma. Akreditif,Kredi Mektubu. LINER IN (LI) : Yükleme masrafının armatöre ait olması. LINER OUT (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması. LINER IN – LINER IN : Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil edilmiştir. LINER IN – LINER OUT : Yükleme ücreti navluna dahil edilmiştir.

  Tahliye ücreti navluna dahil edilmemiştir. LOW-BED (DEVE BOYNU TREYLER) : Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurtiçi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların ve ya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur.

  • M

  MB/L (Master bill of Lading) : Gemi acentesi tarafından düzenlenen ana konşimentodur. MAWB (Master Air Waybill) : Ana havayolu konşimentosu. Aynı uçak için gönderilen konsolide edilmiş münferit kargo için düzenlenen konşimentodur. MONITORING : Reefer konteynerin limanda izlenmesi, ısısının takip edilmesi işlemidir.

  Ekstra masraf oluşturur. N NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) : Gemisi veya acenteliği olmadığı halde, armatörler ile karşılıklı teyit edilmiş anlaşmalarla faaliyet gösteren taşıyıcı. NOTIFY : Konşimento üzerinde yüklemenin ihbar adresini gösterir. O ON BOARD DATE : Yükleme tarihi. OOG (Out Of Gauge) : Standart konteyner tiplerine sığmayan, taşmalı kargo.

  OPEN TOP CONTAINER : Üstü açık konteyner. Yükleme ve boşaltmanın üstten yapılabildiği, üzeri sökülebilir tavan kapağı olan veya branda ile kaplı konteyner tipi.

  1. P

  PACKING LIST (ÇEKİ LİSTESİ) : Koli, ambalaj listesi. Kargonun içindeki eşyaların adet,parça, ağırlık, boyut ve numaralarını gösteren ayrıntılı liste. PALLET (PALET) : Kargonun yükleme ve boşaltmasını kolaylaştırmak için altına yerleştirilen ahşap yada metal platform.

  PICK-UP : Yüklemeye konu olan kargonun yükleyicinin fabrika veya deposundan teslim alınması. PORT : Liman. PORT CONGESTION : Liman sıkışıklığı. PORT OF DISCHARGE / POD : Boşaltma limanı. PORT OF LOADING / POL : Yükleme limanı. PORT TO PORT : Limandan limana taşıma şeklini ifade eder. PRE-CARRIAGE : Kargonun esas yükleme yerine kadarki ön taşıması.

  PROFIT : Kar, kazanç.

  • R

  REEFER CONTAINER : Soğutmalı konteyner. Navlunları genelde standart ücretin üzerine soğutmalı konteyner farkı eklenerek teklif edilir. REFRIGERATED VAN (FRIGO ARAÇ) : Belirli bir ısıda şoklanmış emtianın bir yerden başka bir yere taşınması için özel olarak yalıtım malzemesiyle hazırlanmış, konteyner, yarı romörk a vb.

  1. S

  SEAL : Konteyneri kapamak için kullanılan mühür. SHIPPER (YÜKLEYİCİ) : İhracatçı. SHIPPING INSTRUCTION : Yükleme Talimatı. STACK : Liman terminali, konteyner istasyonu veya deposundaki konteyner,palet vb.nin düzgün biçimde birbiri üstüne istif edilmesi.

  • T

  TEU : 1 TEU 20 feet’lik koyteyneri ifade etmektedir. İngilizce “Twenty-foot Equivalent Unit” kelimelerinin kısaltmasıdır. TERMS : Anlaşma koşulları, şartlar. TIR : Uluslararası Karayolu Taşımacılığı. (Fransızca: Transports Internationaux Routiers ) TIR CARNET (TIR KARNESI) : TIR konvansiyonu uyarınca karayolu ile yapılacak uluslararası taşımacılıkta araçlar için düzenlenen, TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu, gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimlerin tehsil edilmemesi veya teminat aranmamasını sağlayan belgedir.

  THC (Terminal Handling Charge) : Gemiye yükleme ya da gemiden indirme ile ilgili olan lokal navlun kalemi. TRAILER (TREYLER) : Römork. Motorlu araçla çekilen yük taşımak için çekilen, yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıt. Yük taşımaya uygun kapalı veya açık yeri bulunan çekici veya itici bir araçla hareket ettirerek yükletilen veya boşaltılan ve çekici veya iticiden ayrılabilen taşıma aracı.

  TRANSHIPMENT (AKTARMA) : Konteynerin çıkış limanı ile varış limanı harici başka bir limanda gemi değiştirmesine verilen ad. TRANSHIPMENT PORT : Aktarma Limanı. TRANSIT TIME : Transit süresi. TRANSIT TRANSPORT : Dış ticarette, satış sözleşmesinde taraf olan işletmenin ülkelerinden başka üçüncü bir ülke üzerinden yapılan taşıma.

  1. U
  2. UNSTUFFING : Konteynerin içini boşaltma.
  3. V

  VESSEL : Gemi. VESSEL SCHEDULE : Gemi Programı. VOLUME : Hacim.

  • W
  • WAREHOUSE (ANTREPO) : Gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.

  : Lojistik Terimler – Ünal Nakliyat İnşaat Turizm San. Tic. Ltd. Şti.

  DAT teslim şekli ne oldu?

  DAT (Terminalde Teslim Edildi) Kısaltmasını DPU Olarak Değiştirme – DAT teslim yöntemi “Terminalde Teslim” anlamına gelirken, bu kısaltma Incoterms® 2020 tarafından DPU “Belirtilen Yerde Boşaltıldığında Teslim” olarak değiştirildi. Incoterms® 2010 kurallarında, DAT kısaltması teslimatın yalnızca terminalde yapılabileceği anlamına geldiğinden, teslimatin herhangi bir yerde yapılabileceğini vurgulamak için Incoterms® 2020’de terim değiştirilmiş ve “terminal” terimi kısaltmadan çıkarılmıştır.

  CIF ödeme şekli nedir?

  Yeni Yılda Uluslararası Ticarette Yeni Kavramlar: INCOTERMS 2020’ye Doğru Incoterms uluslararası ticaretin en önemli kavramlarından biri. İlk kez 1936 yılında Uluslararası Ticaret Odasınca yayımlanan INCOTERMS uzun bir aradan sonra yeniden güncelleniyor. *Bunlardan FAS, FOB, CFR ve CIF yalnız deniz taşımacılığında, diğer teslim şekilleri ise çok vasıtalı olanlar dahil herhangi bir taşıma türü için kullanılabilir. CIF ve CIP arasında ne fark var? CIF (cost, insurance and freight) deniz yolu ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve mal bedeli dışında, nakliye ve sigorta masraflarının da satıcının üzerinde olduğu bir teslim türü olarak tanımlanabilir.

  CIP (carriage and insurance paid to) teslim şekli ise herhangi bir taşıma türü için kullanılabilir. Bu teslim şeklinde de malın bedeli dışında, sigorta, navlun ve yükleme masraflarını satıcı üstlenmektedir. Incoterms 2010’da satıcının sigorta sorumluluğu, her iki teslim türü için aynıydı ve eşyanın türüne göre dar kapsamlı bir nakliyat sigortasını ifade ediyordu.

  Incoterms 2020 ile birlikte bunun değiştiğini görüyoruz. CIF teslim şeklinde sınırlı kapsamlı bir sigorta yeterli iken, CIP Teslim şeklinde satıcının tüm riskleri içine alacak biçimde bir sigorta yapması zorunlu hale getirilmiş. Elbette tarafların daha düşük veya daha yüksek bir sigorta kapsamını belirleyip, sözleşmelerinde buna özel bir düzenleme yapmalarının önünde herhangi bir engel olmadığını da hatırlatalım.

  FCA’da bir yenilik FCA (Free Carrier)- Belirlenen Yerde Taşımacıya Teslim türünde, satıcı malların gümrük işlemlerini tamamlayarak belirtilen tarih ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu teslim şekli çok vasıtalı olanlar dahil herhangi bir taşıma türü için yapılabiliyor.

  Bu nedenledir ki eşyanın taşıyıcının gözetimine devri ile satıcının sorumluluğu bitse de kimi durumlarda eşyanın yükleme işlemleri henüz tamamlanmamış olabiliyor. Özellikle deniz yolu ile yapılan taşımacılıkta, FCA kullanıldığında eşya gemiye yüklemeden önce satıcının teslimat yükümlülüğü tamamlanmış oluyordu.

  1. Bankalar kendilerinden yükleme bildirimini içeren bir konşimento talep ettiklerinde ise bu durum bir sorun haline gelebiliyordu.
  2. Incoterms 2020 ile birlikte FCA teslim türünde ilk kez bu soruna ilişkin bir yöntem getirildiğini görüyoruz.
  3. Alıcı ve satıcı eşya gemiye yüklendikten sonra, alıcının vereceği bir talimat ile yükleme tarihini içeren bir konşimento taşıyıcı tarafından satıcıya sunulması konusunda anlaşabilir.

  Bu durumda satıcı bu konşimentoyu bankalar aracılığıyla alıcıya göndermek durumundadır. Bir uçtan diğer uca (EXW vs DDP) EXW ( Ex Works) ” Ticari İşletmede Teslim” türünde satıcının, DDP (Delivered Duty Paid) ” Vergileri Ödenmiş Teslim” türünde ise alıcının sorumlukları ve buna bağlı risklerin diğer teslim şekilleriyle karşılaştırıldığında daha düşük olduğunu biliyoruz.

  • Bu durum değişmiyor.
  • Bu noktada küçük bir hatırlatma: EXW teslim türünün yurt içi teslimlerde daha kolay uygulandığını, uluslararası ticaret planlandığında, FCA’nın daha uygun bir alternatif olduğunu söyleyebiliriz.
  • DDP teslim şeklinde ise satıcının ithalata bağlı vergileri ödemesi gerekiyor.
  • Bu şartın sağlanamadığı durumlarda D’li diğer teslim türlerinin düşünülmesini bekleyebiliriz.

  Özetle Incoterms’in iki ucunda yer alan bu teslim türlerinden birinin seçilmesi sırasında, farklı ülkelerin ulusal mevzuatından kaynaklanan kısıtlamaların göz önüne alınmasında fayda olduğunu hatırlatalım. DAT kalkıyor DAP kalıyor DAT (delivered at terminal) Terminalde Teslimi, DAP (delivered at place) ise Belirtilen Noktada Teslimi ifade ediyor.

  • Dikkatle incelendiğinde iki teslim şekli arasında önemli bir fark yok.
  • Tarafların belirlediği yer, herhangi bir yer olabileceği gibi terminal de olabilecektir.
  • Belki de bu nedenle Incoterms 2020’de DAT teslim şeklinin kaldırıldığını, DAP teslim şeklinin devam ettiğini görüyoruz.
  • DPU hayatımıza giriyor Bunun yerine DPU (delivered at place unloaded) denilen yeni bir teslim şekli hayatımıza giriyor.

  Bu teslim şeklinin en önemli özelliği eşyanın boşaltılmasını zorunlu tutmasıdır. Taraflarca belirlenen yerde eşyanın boşaltılmasından sonra alıcıya teslim edileceğini, bu noktaya kadar ortaya çıkacak tüm masraf ve risklerin satıcıya ait olduğunu anlıyoruz.

  • D’li teslim şekillerinde sigorta D’li teslim şekillerinde sigorta konusu 2018 yılından itibaren gündemimizde.
  • Hatırlanacağı üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili ‘() alıcı tarafından herhangi bir sigorta ödemesi beyanı yapılmayan DAP, DAT ve DDP gibi teslim şekillerine konu ithalat beyannameleri için ilgili firmasından alıcı-satıcı arasında düzenlenmiş olan bir sigorta sözleşmesinin olup olmadığının sorulması ve ibrazının istenilmesi, böyle bir sözleşmenin bulunması halinde ise sözleşmede sigorta yükümlülüğünün satıcıya ait olduğuna dair herhangi bir madde bulunmaması durumunda sigorta yükümlülüğünün alıcıda olduğu kabul edilerek söz konusu sigorta masrafının 4458 sayılı Kanun’un 27/e maddesine göre gümrük kıymetine ilave edilmesi gerekmektedir(.)’ şeklinde bir talimatı vardı.

  Incoterms 2020’de de D’li teslim şekillerinde tarafların herhangi bir sigorta ödeme zorunluluğu bulunmadığı belirtildiğinden, bu konunun teslim şekillerine ilişkin gündemi meşgul etmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Sorumlu vergicilik bakışıyla, 1 Ocak 2020 ve sonrasını kapsayacak uluslararası satın alma anlaşmalarında INCOTERMS 2020 kurallarının dikkate alınmasında fayda olduğunu, başka bir deyişle, yeni yapılacak ticari anlaşmalar sırasında hangi Incoterms kurallarının geçerli olacağının sözleşmelerde açıkça belirtilmesinin mağduriyetleri önleme açısından önemli olacağını değerlendiriyoruz.

  CIF te navlunu kim öder?

  Teslim Şekilleri – Dış ticarette teslim şekilleri standartlaştırılmış olup tüm ülkelerde aynı terimler kullanılmaktadır. Teslim şekilleri satıcının sorumluluğunun nereye kadar olduğunu (taşıma, yükleme boşaltma, gümrük işlemleri, sigorta, hasar vb) ve alıcının sorumluluğunun nerede başladığını belirtmektedir.

  Teslim şekli, dış ticaretle ilgili bir sözleşme yapıldığında, sözleşmede açık olarak belirtilmelidir. Şu noktada unutulmamalıdır ki, satıcı ne kadar fazla sorumluluk yüklenirse bunu fiyata yansıtır. Teslim şekilleri İngilizce kısaltmalarla ifade edilmektedir. Uluslararasında standart olarak kullanılan teslim şekilleri ve bunların taraflara yüklediği sorumluluklar aşağıda açıklanmıştır.

  EXW (Exworks): İşyerinde teslim: Satıcı (ihracatçı) sözleşmede belirtilen ve alıcı ile mutabık kalınan işyerinde (fabrika, depo vb.) malları alıcıya (ithalatçı) teslim eder. Teslim yeri ihracatçının ülkesindedir ve teslim ihracatla ilgili gümrükleme işlemleri yapılmadan gerçekleşir.

  Bu teslim şeklinde satıcının sorumluluğu anlaşılan miktardaki malı, sözleşmede belirtilen yer ve zamanda hazır ederek alıcıya teslim etmektir. Teslimden sonra tüm sorumluluklar alıcıya geçer. Dolayısıyla alıcı, ihracat ile ilgili gümrükleme işlemlerinden ve malların teslim yerinden varış yerine kadar taşınması ve sigortasından sorumlu olup bunlarla ilgili tüm masraflar da alıcıya aittir.

  Bu teslim şekli satıcıya en az, alıcıya en fazla sorumluluk yükleyen teslim şeklidir. FCA (Free Carrier): Taşıyıcıya teslim: Satıcı ihracat gümrükleme işlemleri yapılmış malları alıcının belirttiği yerde ve alıcı tarafından belirtilen taşıyıcıya teslim eder.

  1. Teslim yeri yine ihracatçının ülkesindedir.
  2. Ancak bu teslim şeklinde, satıcı ihracat gümrükleme işlemlerini yaptırmaktan ve malları sağlam olarak taşıyıcıya teslim etmekten sorumludur.
  3. Bundan sonraki tüm sorumluluklar alıcıya aittir.
  4. Taşıma ücretini ve malların varış yerine kadar sigorta ücretini alıcı öder.

  Eğer mallar satıcıya ait bir yerde (işyeri, fabrika, depo vb.) araca teslim edilirse, malların yükleme sorumluluğu satıcıya aittir, aksi halde satıcı yüklemeden sorumlu değildir. FAS (Free Alongside Ship): Gemi yanında teslim: Satıcı malları ihracat gümrükleme işlemleri tamamlanmış şekilde, alıcı tarafından belirlenen limanda, alıcının belirttiği geminin yanında hazır eder.

  • Malları geminin yanında hazır etmekle satıcının sorumlulukları biter.
  • Bu noktadan itibaren tüm sorumluluklar alıcıya aittir.
  • Alıcı malları gemiye yükletmekten, varış limanında boşaltmaktan, ithalat gümrükleme işlemlerinden, buradan varış noktasına taşımaktan ve malları teslim aldıktan sonra tüm sigorta işlemlerinden sorumludur.

  Bu terim sadece deniz taşımacılığında kullanılır. FOB (Free on Board): Gemide teslim: Bunun FAS’tan farkı teslimin gemi yanında değil, fakat malların geminin küpeştesini aşması ile gerçekleşmesidir. Bu da göstermektedir ki ayrılış limanındaki yükleme işlemleri de (mallar geminin küpeştesini aşıncaya kadar) satıcıya aittir.

  1. Bundan sonra alıcının yükümlülükleri başlar ve bunlar FAS teslim şeklinde olduğu gibidir.
  2. Bu terim de sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
  3. CFR (Cost and Freight): Navlun (taşıma masrafı) ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinde navlunu (taşıma masrafını) satıcı öder.
  4. Dolayısıyla burada alıcının belirttiği varış limanına malları getirmek için taşıma sözleşmesini satıcı yapar ve taşıma masrafını da satıcı öder.

  Ancak satıcının malların ziyanı ve hasarı ile ilgili sorumluluğu FOB teslim şeklinde olduğu gibi, mallar gemi küpeştesini geçinceye kadardır. Bu noktadan itibaren ziyan ve hasarla ilgili tüm sorumluluklar alıcıya geçer. Bu nedenle malları gemi küpeştesinden itibaren ziyan ve hasara karşı sigortalamak ve sigorta masrafını ödemek alıcıya aittir.

  • Varış limanında malların boşaltılmasından, ithalat gümrükleme işlemlerinden ve varış noktasına taşımaktan ve bunlarla ilgili tüm sigorta işlemlerinden yine alıcı sorumludur.
  • Bu teslim şekli de sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
  • CIF (Cost, Insurance and Freight): Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinin CFR’den farkı mallar varış limanına gelinceye kadar deniz sigortasını yaptırmak ve bedelini ödemek sorumluluğunun da satıcıya ait olmasıdır.

  Varış limanından itibaren alıcının sorumlulukları aynen CFR teslim şeklinde olduğu gibidir. Ancak şu noktanın belirtilmesinde yarar vardır. Deniz sigortası satıcı tarafından yaptırılmış olmakla beraber malların teslimi, mallar gemi küpeştesini geçtiğinde gerçekleşmektedir.

  Satıcı, alıcı adına sigortayı yaptırmaktadır. Yani, risk gerçekleşirse sigortadan tazminat alınması ile ilgili işlemleri alıcı yürütmek durumundadır. Çünkü mallar geminin küpeştesini geçtiği anda, malların hukuki sahibi alıcı olmaktadır. Bu teslim şekli de sadece deniz taşımacılığında kullanılır. CPT (Carriage Paid To): Belirtilen varış yerine kadar navlunu ödenmiş olarak teslim: Burada satıcı, malları kendi seçtiği bir taşıyıcıya teslim eder ve alıcının belirttiği varış noktasına kadar taşıma masraflarını da karşılar.

  İthalat gümrüklemesi alıcıya aittir. Satıcının ziyan ve hasar sorumluluğu malları taşıyıcıya teslim etmesi ile biter. Bu noktadan itibaren ziyan ve hasar sorumluluğu, taşıma sigortasının yaptırılması ve sigorta bedelinin ödenmesi alıcıya aittir. Bu teslim şekli CFR’nin, deniz yolu hariç diğer taşıma türlerinde kullanılan şeklidir.

  Karma taşımada da (örneğin belirli bir yere kadar denizyoluyla, sonra demiryolu ve kara yoluyla gibi) CPT terimi kullanılır. CIP (Carriage and Insurance Paid To): Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak teslim: CIF teslim şeklinin deniz yolu dışındaki taşımalarda ve karma taşımalarda kullanılan türüdür.

  CPT’den farkı taşıma sigortasını da satıcının yaptırması ve sigorta bedelini de satıcının ödemesidir. DAF (Delivered at Frontier): Belirtilen sınırda teslim: Daha çok demiryolu ve karayolu taşımacılığında kullanılır. Satıcı taşıma aracını seçer, ihracat gümrük işlemlerini yapar, malları yükler, belirtilen yere kadar navlunu öder ve taşıma aracından boşaltılmamış olarak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce olacak şekilde alıcıya teslim eder.

  Bu noktadan itibaren taşıma ve tüm diğer sorumluluk ve masraflar alıcıya aittir. DES (Delivered Ex Ship): Belirtilen varış limanında gemide teslim: Burada mallar belirtilen varış limanında geminin bordasında alıcıya teslim edilmektedir. FOB, CFR ve CIF teslim şekillerinde, sigorta bedeli ödensin veya ödenmesinin teslim (malların hukuki mülkiyetinin el değiştirmesi) ilk yükleme limanında mallar küpeşteyi geçtiğinde alıcıya geçmekteydi.

  DES teslim şeklinde ise, malların alıcıya geçmesi varış limanında ve gemi bordasında olmaktadır. Dolayısıyla, burada varış limanına kadar tüm sorumluluk ve masraflar satıcıya aittir. Ancak teslim gemide gerçekleştiğinden boşaltma işlemleri dâhil bundan sonraki tüm işlem, sorumluluk ve masraflar alıcıya aittir.

  1. Bu terim sadece deniz taşımacılığında kullanılır.
  2. DEQ (Delivered Ex Quay): Belirlenen varış limanında rıhtımda teslim: DES teslim şeklinden farkı varış limanında boşaltma işlemlerinin de satıcı tarafından yaptırılmasıdır.
  3. Burada teslimat mallar gemiden boşaltıldıktan sonra rıhtımda gerçekleşir.
  4. Bu terim de sadece deniz taşımacılığında kullanılır.

  DDU (Delivered Duty Unpaid): Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmeden teslim: İthalat için gümrükleme işlemleri tamamlanmamış olarak malların belirtilen varış noktasında taşıma aracından boşaltılmadan alıcıya teslim edilmesini ifade eder. Teslimat gerçekleşinceye kadar tüm sorumluluk ve masraflar satıcıya aittir.

  • Teslimat gerçekleştikten sonra tüm sorumluluk ve masraflar alıcıya geçer.
  • Tüm taşıma şekilleri için kullanılabilir.
  • DDP (Delivered Duty Paid): Belirtilen varış yerinde gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim: Bu teslim şeklinin DDU teslim şeklinden farkı malların ithalat gümrük işlemleri tamamlanmış olarak alıcıya teslimidir.

  Bu teslim şekli alıcıya en az, satıcıya en fazla sorumluluk yükleyen teslim şeklidir. Teslim şekillerinin seçimi bir fayda-maliyet analizi yapılmasını gerektirir. Satıcı açısından sorumluluklar arttıkça (alıcının sorumlulukları azaldıkça), satıcının talep edeceği fiyat da artmaktadır.

  1. Öte yandan, satıcı açısından sorumluluklar azaldıkça (alıcının sorumlulukları arttıkça), satıcı tarafından talep edilen fiyat düşmektedir.
  2. Bu nedenle, eğer alıcı satıcı tarafından yerine getirilecek bazı işlemleri (örneğin taşıma) kendisi daha az maliyetle yerine getirebilirse daha fazla sorumluluk alabilir.

  Örneğin, Almanya’ya hem ihracat hem de ithalat yaptığınızı düşünelim. Almanya’ya malları götüren TIR’lar dönüşte ithal malları teslim alabilir. Dolayısıyla teslim şeklini bu hususu göz önüne alarak belirlemeniz daha akılcı olur. Örneğin, Hollanda’dan ithalat yapıyorsunuz.

  Aynı zamanda Bulgaristan’a da ihracat yapıyorsunuz. Malları Bulgar hududunda (Türkiye ile bitişik olmayan hududunda) teslim alabilirsiniz. Bu kararları verirken her teslim şeklinin fayda ve maliyetini değerlendirmeniz gerekir. Teslim şekilleri belirlenirken bazı hukuki durumların da göz önüne alınması gerekir.

  Örneğin alıcı, ihracatçı ülkede ihracatla ilgili gümrükleme işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getiremiyorsa EXW teslim şeklini seçmemelidir. Benzer şekilde, ihracatçı, ithalatçının ülkesinde ithalatla ilgili gümrükleme işlemlerini doğrudan veya dolaylı olarak yerine getiremiyorsa DDP teslim şekli kullanılmamalıdır.

  CIF nasıl kullanılır?

  Mutfak evyesi nasıl temizlenir? – Mutfak evyesi temizlemek aslında o kadar kolaydır ki Parlayan bir mutfak evyesi hayalinize çok yakınsınız. Cif Power & Shine Mutfak Sprey’in özel formülünden faydalanın ve inatçı kirleri evyenizden hızlıca çıkarın. Güç harcamadan, parmak izleri ve yağ lekelerine elveda deyin.

  CIF nerede kullanılır?

  Temizlikte Etkili Çözümler Sunan Cif Nedir? – Cif, evinizdeki tüm yüzeyler için uzman temizlik çözümleri sunar. Cif ürünleri krem sprey ya da jel şeklinde bulunur. Cif krem, sprey ve jellerinin kolayca uygulanması sayesinde kireç, yağ, küf gibi zorlu lekelerle mücadelenizde en büyük yardımcınızdır.

  Cif çeşitleri birden fazla yüzey için kullanılabilir. Cif kremi zorlu lekelerin olduğu yüzeylere uygulamanız halinde, hızlıca nüfuz ederek kirlerin kolayca çıkmasını sağlar. Farklı yüzeylerde kullanabileceğiz, çok amaçlı jel ya da spreylerle yüzeylerinizin ilk günkü kadar parlak olmasını sağlarsınız. Çok amaçlı Cif ürünlerini dilerseniz direkt lekeye uygulayabilir ya da suyun içine dökeceğiniz birkaç damla ile yer yüzeylerinde de üstün temizlik ve ferahlık sağlayabilirsiniz.

  Çünkü Cif tarafından üretilen çok amaçlı temizlik ürünlerinin geliştirilen formülleri içeriğinde çamaşır suyu bulundurarak kalıcı bir çözüm sağlar. Tüm Cif ürünleri içeriğindeki parfüm esanslarıyla da evinizin kokusunu değiştirir. Cif ürünleri içerisinde bulundurduğu portakal, limon, menekşe, kiraz ve okyanus esintisi kokularıyla evinizin temizlik sonrasında güzel kokmasını sağlar.

  1. Cif ürünlerini mutfak tezgahı, lavabo, küvet, fayans, zemin, tezgah, aspiratör ve ocak gibi inatçı lekelerin bulunduğu tüm alanlarda uygulayabilirsiniz.
  2. Böylece tek ürünle üstün temizlik performansı sağlarsınız.
  3. Birkaç damlayla üstün leke çıkarma etkisi sağlayan Cif markası, bu özelliğiyle kullanıcı dostu ve tasarruflu bir temizlik sunar.

  Tüm yüzeyler için özel formüllerle geliştirilen Cif ürünlerini tercih ederek siz de parlak ve etkili bir temizliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Yüzeyleri çizmeden en iyi şekilde temizleyebilmenin yollarından olan krem temizleyici kullanmak yada yaygın bilinen ve Cif markasının dilimize kattığı adı ile ciflemek (cifledim, cifledin, cifledik gibi) 1965 yılından beri hepimizin doğru tercihi konumundadır.

  • Cif Krem 1965’ten beri temizlikte yenilmezlik ünvanını koruyor.
  • Asla çıkmaz dediğiniz lekeleri kolayca temizleyebilmeniz için hizmetinizde.
  • Eşsiz temizlik gücü ve içerdiği milyonlarca mikropartikül ile en zor kirleri bile kolayca temizlersiniz.
  • Temizliğin kokusu evinizde! Amonyak, limon, frezya müge çiçeği, çamaşır sulu çeşitleri gibi çeşitleri ile de her temizlik zevkine hitabeden portföyü ile Cif her an yanınızda.

  Cif Amonyaklı Krem in etkin temizleme gücü ile mutfakta ki inatçı lekelere artın son. Tüm inatçı lekeleri kolayca çıkaran bu güzel ürün uygulandığı bölgeyi çizmeden, aşındırmadan eşsiz bir temizlik sağlar. Şimdi birkaç basit tıklama ile Ofix.com’ dan siparişinizi oluşturabilir, en kısa zamanda ürününüzü kapınızdan teslim alabilirsiniz.