Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

CNüP Ne Demek?

Cünüp iken ne olur?

Cünüp ya da cenabet, bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesine engel olan manevi kirlilik haline verilen isimdir. Kelime olarak ise ‘’uzaklaşmak” anlamına gelir. Cünüp olan bir kimse namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi temel ibadetler başta olmak üzere birçok ibadeti yerine getiremez.

Cünüplük durumunda ilk uygun fırsatta gusül abdestinin alınması gerekir. Cünüp gezmek günah mı sorusu da bu noktada sıkça araştırılır. Cenabet gezmek haram mı, zararları nedir ve nelere sebep olur gibi sorular da sıkça merak edilmektedir. Diyanet İşleri’nin resmi internet sitesinde cünüp gezmek günah mıdır sorusu hakkında ayrıntılı bilgiler yer almıştır.

İşte cenabet gezmek günah mıdır sorusunun cevabı – Cünüplük ya da bir diğer söyleyişle cenabet olmak kelime olarak ”uzaklaşmak” anlamına gelir. Bu durum bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesini engelleyen manevi kirlilik durumudur. Cünüplük, büyük kirlilik (hades-i ekber) sayıldığından dolayı bu hali devam eden kimsenin namaz, kılması, tilavet secdesi, Kur’an okuması ve Kâbe’yi tavaf etmesi caiz değildir.

Öte yandan cünüp gezmek sorusu da sıkça araştırılmaktadır. Cenabet gezmek haram mı, zararları nelerdir ve nelere sebep olur gibi sorular merak edilmektedir. Peki, cenabet gezmek günah mı? İşte tüm ayrıntılar CÜNÜP (CENABET) GEZMEK GÜNAH MI? Cünüplük, birçok ibadetin yerine getirilmesine engel olan bir durumdur.

Bu halde olan bir kimse namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Bu nedenle de bu ibadetlerin yapılmasına engel olan bu durumdan ilk fırsatta gusül abdesti alarak kurtulmaya çalışması gerekir. Gusül abdesti alması gereken bir kimse ihtiyaç halinde ise herhangi bir namazının geçmesine sebebiyet vermeden avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir.

Yiyip içebilir ve başka işlerle uğraşabilir. (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24). Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23). Ancak cünüplük halinde olan bir kimsenin namazını geçirecek şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram olduğu belirtilmiştir.

Elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Zorunlu bir durum olmadıkça cünüp halindeki bir kişi gezmemeli, yememeli ve içmemelidir. İlk fırsatta gusül abdesti alınmalıdır. CÜNÜPLÜK NASIL GİDERİLİR? Cünüplüğün giderilmesi için gusül abdesti alınması gerekir.

Su bulunmadığı ya da suyun kullanılması için engel bir durum mevcut ise teyemmüm abdestinin de cünüplüğü giderdiği belirtilmektedir. Ancak sadece zorunlu durumlarda teyemmüm alınması gereklidir. CÜNÜPLÜK HALİ İLE İLGİLİ AYET Konuyla ilgili Maide suresinin 6. Ayeti şöyle; Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın.

Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin).

Erkeklerde cünüp ne demek?

Sözlükte ‘uzaklaşmak’ mânasına gelen cenâbet kelimesi, fıkıh terimi olarak cinsî münasebette bulunan veya başka sebeplerle cinsî zevk duyarak menisi akan kimsenin durumunu ifade eder. Kişiyi bazı ibadetleri yerine getirmekten uzaklaştıran bu duruma cenâbet, bu halde olan kimseye de cünüp denilmiştir.

Cünüp olunca neler yapılmaz?

Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’ân okumak gibi ibadetleri ve taatleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır. Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27 ; Müslim, Hayız, 21-24 ).

 1. Çünkü cünüplük hali, abdest veya gusül gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir.
 2. Nitekim Hz.
 3. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23 ; Müslim, Hayız, 116 ).
 4. Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür.

Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça kişi hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.

Iliskiye girmeden cünüp olunur mu?

Rebi’ şöyle dedi: Kastedilen kişi, menisini akıtmak istememiş olsa da Sünnetin delaletiyle de cünüplük şöyledir: Erkeğin, cinselorganının sünnetli yerini, kadının cinselorganının içine girdirecek kadar kadına yaklaşmasıdır. Yahut cinsel bir birleşme olmadan da (atılan su) meninin akmasıyla cünüplük hasıl olur.

Cünüp yatmak günah mıdır?

Cünüplük, büyük kirlilik hali olarak sayıldığından bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesine engel olan manevi bir kirlilik halidir. Cünüp olan bir kimse Kur’an okuyamaz ve namaz kılamaz. Kur’an-ı Kerim’de de bu konu hakkında ‘’Ona sadece temiz olanlar dokunur” ayeti yer almaktadır.

Bu durumdan kurtulmak için ise gusül abdesti almak şarttır. Cünüp olarak uyumak, yemek yemek, içmek günah mı sorusu da bu noktada akıllara gelir. Cünüpken uyunur mu, yemek yenir mi gibi sorular en çok araştırılan konulardan birisidir. İşte, Cünüp olarak uyumak, yemek yemek, içmek günah mı sorularının yanıtı ve diğer tüm ayrıntılar – Bazı temel ibadetlerin yerine getirilmesine engel olan manevi kirlilik haline cünüplük denir.

Cenabet olarak da adlandırılır. Cünüplük büyük kirlilik sayıldığından cünüp olan bir kimse namaz kılamaz ve Kur’an okuyamaz. Bu ibadetlerin yerine getirilebilmesi için gusül abdesti alarak yıkanılması gerekir. Cünüp olarak uyumak, yemek yemek, içmek günah mı sorusu da bu noktada sıkça sorulan sorulardan birisi olarak dikkat çeker.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde de bu soruya cevap olarak hadisler ve açıklamalar yer almıştır. Peki, cünüpken (cenabet) uyunur mu, yemek yenir mi? İşte cünüp olarak uyumak ve yemek yemek günah mı sorusunun cevabı CÜNÜPKEN UYUMAK, YEMEK YEMEK VE İÇMEK GÜNAH MI? Cünüp olan bir kişi bazı temel ibadetleri yerine getiremez.

Örneğin; namaz kılamaz ve Kur’an okuyamaz. Bununla beraber Kur’an-ı Kerim’e dokunamaz. Dolayısıyla, cünüplük durumuna düşen bir kişinin bu durumdan kurtulmak için ilk fırsatta gusül abdesti alması gerekir. Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyacı olursa herhangi bir vakit namazını geçirmeme şartıyla avret mahallinin temizliğini yapıp, abdest alarak veya sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir.

(Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24). Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23). Cünüp bir kişinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi ise haramdır.

Elini ağzını yıkamadan yiyip içmesinin ise mekruh olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle zorunlu bir hal olmadıkça ilk fırsatta boy abdestinin alınması gerekmektedir.

Kadınlarda cünüp nasıl olur?

Cenabet Hükümleri – Tam İlmihal – Büyük Taklid Merci’i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi Arama: Toplam kitaplar Tam İlmihal Hacc Amelleri SADE BİR ANLATIMLA KADINLARA ÖZEL HÜKÜMLER Özet Olarak İbadet Hükümleri 344- İnsan, iki yolla cünüp olur: 1 ) Cinsel ilişkide bulunmak.2 ) İnsandan meni çıkması.

İster uyku hâlinde olsun, ister uyanık; az olsun veya çok olsun; olsun veya şehvetsiz; ihtiyarî olsun veya gayriihtiyarî, fark etmez.345- İnsandan bir ıslaklık gelir ve meni mi, idrar mı veya bunlardan başka bir şey mi olduğunu bilmezse; eğer şehvetle ve atılarak dışarı çıkar ve akmasından sonra bedende gevşeklik meydana gelirse o ıslaklık meni hükmündedir.

Çıkan yaşlıkta, bu üç özellikten hiçbirisi veya bunlardan birisi olmazsa, meni hükmünü taşımaz. Ama hastalarda bu rutubetin atılarak çıkmasına ve akmasından sonra bedenin gevşmesi gerekmez, şehvetle çıkarsa meni hükmündedir. Şakalaşma esnasında veya şehveti düşüncelerden dolayı kadının kendisinden gelen rutubet temizdir, gusul gerektirmez ve abdesti de bozmaz.

 1. Fakat kadınlardan genellikle şehvetin doruğunda gelen, meni geldi denilecek derecede olan, elbiseye de bulaşan sıvı necistir ve cenabete sebep olur.
 2. Yine farz ihtiyat gereği zevkin doruğuna ulaşmadan gelen, benzerinin ise tam doyuma ulaştıktan donra geldiği fazla sıvı da aynı hükümdedir.346- Hasta olmayan birinden bir akıntı olur ve önceki hükümde açıklanan üç özellikten birini taşır ancak diğer özellikleri taşıyıp taşımadığını bilmezse, önceden abdest almış idiyse o abdestiyle namaz kılabilir.

Abdesti yok idiyse abdest almalıdır, gusül almasına gerek yoktur.347- Meni çıktıktan sonra idrar yapılması müstehaptır. İdrar yapılmaz da gusülden sonra meni mi, yoksa başka bir akıntı mı olduğu bilinmeyen bir rutubet çıkarsa, meni hükmünü taşır.348- Cinsel ilişki hâlinde, sünnet yeri kadar bir kısım veya daha fazlası dâhil olursa, önden olsun veya arkadan, bulûğ çağına ermiş olsunlar veya ermemiş olsunlar meni gelmese bile, her ikisi de cünüp olur.349- Cinsel ilişkide sünnet yerine kadar bir kısmın dâhil olup olmadığında şüpheye düşülürse, gusül farz olmaz.350- Eğer insan “Allah’a sığınırız” bir hayvanla cinsel ilişkide bulunur ve ondan meni gelirse, yalnızca gusül kâfidir.

Gece cünüp olup olmadığını nasıl anlarız?

Guslü gerektiren ve gerektirmeyen hâller Sual: Guslü gerektiren haller nelerdir? CEVAP Guslü gerektiren haller şunlardır: 1- Hayz veya lohusalık hali bitince yahut cünüp olunca gusletmek farzdır. Hayz bitince, cünüp de olursa, ikisi için bir gusül yetişir.

 1. Adın cünüp iken hayz görürse, isterse hemen gusleder, isterse hayz bitene kadar bekler, sonra ikisi için bir defa gusleder.2- Zekerin ucu, sünnet derisi altındaki yuvarlak kısım, ferce girince, meni gelmese de, erkek de, kadın da cünüp olur.
 2. Yuvarlak kısım girmezse, cünüp olmaz.3- Erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı meni, yerinden şehvetle kopup çıkarsa cünüp olunur.4- İhtilamla yani rüyada şehvetlenip uyandığı zaman, meni akmış olduğunu gören erkek ve kadın cünüp olur.
See also:  Kolesterol YKsekliğI VüCutta Ne Yapar?

Rüyada ilişkide bulunduğunu görür, fakat uyanınca meni akmamışsa, meni yoksa gusletmez. Bazı âlimler kadının menisi içeri akar, ihtiyaten yıkanması iyi olur demişlerdir.5- Şehvetle yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, daha sonra buradan, şehvetsiz de çıksa, gusletmek gerekir.

 1. İdrar yaptıktan veya bir müddet uyuduktan sonra çıkarsa gusül gerekmez.6- İstimna guslü gerektirir.7 – Cünüp olup, idrar yapmadan guslettikten sonra erkekte meninin geri kalan kısmı, şehvetsiz aksa, tekrar gusletmek gerekir.
 2. Bunun için, gusülden önce idrara çıkıp, idrar yolunda kalmış olan meni parçasını çıkardıktan sonra gusletmek lazımdır.

Kadın yıkandıktan sonra kendisinden meni gelirse kendi menisi olduğu takdirde guslü tekrarlar; namazı tekrarlamaz. Kendi menisi gelmemişse bir şey icap etmez.8- Zekerin ucu, dübüre girince, meni aksa da, akmasa da, her ikisine gusletmek farz olur. Hayz halinde de, temiz iken de kadına dübüründen yaklaşmak haramdır.

 • Büyük günahtır.
 • Livata veya cinsi sapıklık denilen oğlan kirletmek daha büyük günahtır.
 • Hayvana tecavüz edene de gusül gerekir.
 • Çok çirkin ve büyük günahtır.9- İhtilam olduğunu hatırlamadan, meni görenin, gusletmesi lazımdır.
 • Uyanıp, çamaşırında meni gören, ihtilam olduğunu hatırlamasa da gusleder.
 • Mezi sansa ihtiyaten gusleder.10- Kadın, kocasını düşünürken şehvetlense, sonra titreyerek, kasılarak sarımtırak bir akıntı yani meni gelse, gusül gerekir.

Guslü gerektirmeyen hâller Sual: Guslü gerektirmeyen haller nelerdir? CEVAP Halk arasında guslü gerektirdiği sanılan bazı hâller, guslü gerektirmez. Guslü gerektirmeyen haller: 1- Bir erkek, bir kadını yahut bir erkeği çıplak görse, gusül gerekmez. Bakarken şehvetlenip meni gelirse gusül gerekir, mezi gelirse, yine gusül gerekmez.

2- Bir kadın, kendi kocasını veya bir kadını çıplak görse gusül gerekmez.3- Karı-koca oynaşırken, çıplak resme bakarken veya düşünürken mezi gelse, fakat meni gelmese gusül gerekmez.4- İdrar yaptıktan sonra veya büyük abdestten sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirmez.5 – Ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi bir sebeple meni çıkınca, Şafii’de gusül lazım olur, diğer üç mezhepte lazım olmaz.

6- İhtilâm olduğunu hatırlayan, uyanınca çamaşırında meni görmezse gusletmesi gerekmez. İhtilam olan, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görürse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi akarsa, gusül gerekmez.7- Cünüp olup guslettikten sonra, kadından kocasının menisi çıksa gusül gerekmez.8- Kadın veya erkek, etek tıraşı olsa gusül gerekmez.9 – Kadınların süründüğü kokuyu erkekler koklarsa, koku sürünene de, koklayana da gusül gerekmez.

 1. Abdesti bile bozmaz.
 2. Ancak bayanların kocalarından başka kimseler için koku sürünmesi caiz değildir.10- Cünüpken giyilen kıyafeti, üstünde necaset yoksa, tekrar giymekte ve o elbiseyle namaz kılmakta mahzur yoktur.
 3. Meni, vedi, mezi nedir? Sual: Meni, vedi, mezi, prostat salgısı nedir? Guslü gerektirir mi? CEVAP Meni, cinsel ilişki veya mastürbasyon sonunda haz ve heyecanla gelen yapışkan sıvıdır.

Erkek menisine sperm denir. Kadından gelen meni sarımtıraktır. Vedi, idrardan sonra çıkan beyaz, bulanık, koyu, yapışkan bir sıvıdır. Mezi, zevk zamanında çıkar. Şehvetlenince, açık resimlere bakınca veya şehvetle öpüşünce ve sürtününce veya böyle şeyler düşününce gelen birkaç damla renksiz yapışkan sıvıdır.

 1. Prostat salgısı, genelde idrardan sonra gelen, koyu, yapışkan bir sıvıdır.
 2. Şehvetle gelen meni hariç, hiç biri guslü gerektirmez.
 3. Adınlarda meni gelmesi daha zor olur.
 4. Meni gelmez de, mezi denen akıcı sıvı gelirse gusül gerekmez.
 5. Meni, titreyerek gelir, kasılmalar olur.
 6. Gelenin mezi mi, yoksa meni mi olduğu bu şekilde de, anlaşılabilir.

Meni gelmezse Sual: Prostat ameliyatı oldum. Sperm torbacıklarımı aldıkları için testislerde sperm birikemiyor. Eşimle beraber olduğum zaman sperm gelmiyor. Rüyada ihtilam oluyorum; ama dışarı bir akıntı çıkmıyor. Bazen herhangi bir sebep olmadan idrarda koyu bir akıntı görüyorum, acaba sperm mi diye merak ediyorum.

 • Cünüp oluyor muyum, gusletmem gerekiyor mu? CEVAP Eşle beraber olunca sperm gelmese de, yine gusül gerekir.
 • Rüyada ihtilam olunca dışarı bir akıntı çıkmamışsa, gusül gerekmez.
 • Gusül için meninin şehvetle dışarı çıkması gerekir.
 • Meni herhangi bir sebeple şehvetsiz çıksa Hanefi’de gusül gerekmez.
 • İdrarda görülen prostat sıvısı olabilir.

Tahlil ettirmek iyi olur. Meni bile olsa, şehvetsiz gelince guslü gerektirmez. Eğer şehvetle yerinden kopup, daha sonra şehvetsiz olarak çıksa, gusül gerekir. Meni görülmezse Sual: Ameliyatla meni kanalı idrar torbasına bağlandı. İhtilamda meni idrar torbasına akarmış.

İdrarda meni göremiyorum. Gusül lazım mı? CEVAP Meni görülmezse gusül gerekmez. Muayene olunca Sual: Kadın, kadın hastalıklarından dolayı, erkek doktora, rahminden muayene olsa, gusletmesi gerekir mi? Ültrasonla muayene olunca gusül gerekir mi? Kadın ön veya arkasına parmak sokunca gusletmesi gerekir diyenler var, gerekmez diyenler var.

Hangisi doğrudur? CEVAP İkisi de doğru sayılmaz, açıklamaya ihtiyaç vardır. İçeri parmak girince, lezzet duymazsa gusül gerekmez. Lezzet duyarsa gusül gerekir. Lezzet almak, şehvet duymak demektir. Seadet-i Ebediyye ‘de Redd-ül-muhtar ‘dan alarak diyor ki: Çocuk zekeri, hayvan zekeri, ölü zekeri, zeker gibi her şey veya parmak kullanınca içeri girdiği zaman, lezzet duyarsa, gusletmesi lazım olur.

 1. Lezzet duymazsa, gusletmesi iyi olur.
 2. Cünübün âdet görmesi Sual: Cünüp kadın, hayz olursa yıkanması gerekir mi? CEVAP Yıkanması şart değildir.
 3. Cünüp iken tırnak ve saç kesmesi mekruh, hayzlı iken mekruh değildir.
 4. Bunun için yıkanması iyidir.
 5. Doğum yaptırmak Sual: Erkek veya bayan kadın doktoru veya ebe, Ramazanda, abdestli iken bir kadına doğum yaptırsa, doktorun orucu, guslü veya abdesti bozulur mu? CEVAP Hanefi mezhebindeki kadın doktorunun veya ebenin, Ramazan-ı şerifte doğum yaptırmakla orucu, abdesti ve guslü bozulmuş olmaz.

Zaruretsiz erkek doktora doğum yaptırmak caiz olmaz. Bir kere gusledilir Sual: Hayzı bittiği halde, gusletmeden beyiyle beraber olup yatan, sonra rüyada ihtilam olan, yani gusletmeden önce, iki kere daha cünüp olan, şimdi, kaç kere gusletmesi gerekir? CEVAP Kaç kere cünüp olunursa olsun, bir kere gusletmek yeterli olur.

 1. Namaz vakti çıkmadan, hemen gusledilmesi gerekir.
 2. Namaz kılmadan vakit çıkarsa, namazını kazaya bıraktığı için de, ayrıca büyük günah olur.
 3. Tuğla eriyinceye kadar Sual: Livata yapınca veya Çingene’yle zina edince, tuğla eriyinceye kadar yıkanmak mı gerekir? CEVAP Hayır, öyle bir şey yok, hurafedir.
 4. Livata ve zina, büyük günahsa da, bir kere gusleden temiz olur.

Livata, erkeğin erkekle ilişkiye girmesi; Zina, erkekle kadının nikâhsız olarak cinsel ilişkide bulunması demektir. Müslüman olunca Sual: Bir gayrimüslim, Müslüman olunca, gusletmesine gerek var mı? CEVAP Cünüp olduktan sonra yıkanmışsa, Müslüman olunca gusletmesi müstehabdır.

 1. Cünüp kâfir, kir için yıkanmışsa cünüplüğü de kalmaz; çünkü Hanefi’de gusülde niyet farz değildir.
 2. Yıkanmakla gusletmiş olur.
 3. Cünüp olduktan sonra yıkanmamışsa, Müslüman olunca gusletmesi farzdır.
 4. İslam Ahlakı) Gusül gerekmez Sual: Sitenizde, (Şehvetle yerinden ayrılan meni, idrar yolunda kalıp, daha sonra buradan, şehvetsiz de çıksa, gusletmek gerekir) deniyor.

Prostat rahatsızlığı sebebiyle, ihtilam olduğum hâlde, meni çıkmıyor. Belki idrara karışmış olabilir, fakat idrarda da görülmüyor. Görülmediği için gusül gerekmez mi? CEVAP Görülmedikçe gusül gerekmez, fakat ihtiyaten gusletmek iyidir. Sual: Dişlerde meydana gelen kireçlenmeler sebebiyle, buraların altına su ulaşmıyor.

 1. Bu sebepten dolayı başka bir mezhebi taklit etmek gerekir mi? Cevap: Dartr veya kefeki denilen ve dişlerin dibinde hasıl olan kireçlenmeler, salgılardan, kendiliklerinden hasıl oldukları için ve buna mani olan çare, ilaç bulunmadığı için, bunların mevcut olmasında zaruret vardır.
 2. İzale edilmesinde harac olanlar, derideki çıbanın, yaranın üstündeki zar, kabuk gibi olup, altlarını yıkamak, dört mezhepte de lazım olmaz.

Bunun için, başka mezhebi taklit lazım olmaz. Sual: Uykusunda ihtilam olduğunu hatırlayan fakat uyanınca iç çamaşırında meni bulaşığı görmeyen kimsenin, yine de gusül alması gerekir mi? Cevap: İhtilam olan kimse, uyanınca, yatakta, elbise veya bacağında yaşlık görse, bunun mezi denilen beyaz akıcı sıvı olduğunu anlarsa veya uyanık iken mezi aksa, gusül lazım olmaz.

İhtilam olduğunu hatırlamadan, meni görse, gusül lazım olduğu, söz birliği ile bildirildi. Mezi sansa ihtiyaten gusül lazım olur. İhtilam olduğunu, hatırlayan kimse, bir yerde meni görmezse, gusletmez. Sual: Ağır bir şey kaldırınca, insandan meni gelirse, bu sebepten dolayı gusül almak gerekir mi? Cevap: Dayak yemek, ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle insandan meni çıkınca, Hanefi ve Maliki mezhebinde gusül lazım olmaz.

Şafii mezhebinde ise, lazım olur. Şafii mezhebini taklit eden Hanefinin, buna da dikkat etmesi lazımdır.

Cünüp yatmak ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Cünüp veya cenâbet, İslam ‘a göre cinsel ilişkide bulunduğu veya vücudundan meni çıktığı hâlde henüz boy abdesti alarak temizlenmemiş olan (kişi). Bu kavram gündelik konuşmada pis veya hoşlanılmayan kimseleri tanımlamak amacıyla da kullanılır.

31 den sonra normal abdest alınır mı?

Gusül, abdesti de içerdiğinden abdesti bozacak bir durum meydana gelmedikçe daha sonra ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira Hz. Âişe, Resûl Ekrem’in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivâyet etmiştir (Ebû Dâvûd, 96 ; Tirmizî, Tahâret, 79 ).

Zevk suyu cünüp olur mu?

Birine bakmak veya birine dokunmak neticesinde eğer şehvetle meni gelirse bu, guslü gerektirir. Akan şeyin rengi ve kokusundan meni olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer akan şey beyaz renkli ince bir sıvıysa bu meni değil, mezidir. Dolayısıyla boy abdestini gerektirmez, sadece abdestinizi bozar.

Cünüp iken kıllar kesilir mi?

Bu sebeple âdet, lohusalık ve cünüp hâlinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde, koltuk altı ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur.

Cünüp gezmek zararlı mı?

Cünüp olan kişinin yaptığı işler pis midir? Cünüp gezmek günah mıdır? » Sorularla İslamiyet Soran : wezircik Cünüp olan bir insanın (bay veya bayan) gusül abdesti almadan önce yaptığı veya yapmak zorunda kaldığı tüm işler pis midir? Sabun-şampuan ve diş fırçası kullanılmadan alınan gusül sahih midir? Zira vucudumuz kirleniyor, terliyor hatta bazı vucutlar aşırı yağlanıyor? Bunda ölçü nedir? Nelere dikkat edilmelidir? Değerli kardeşimiz, Cünüp olan kimseye yasak olan şeyler aşağıya alınmıştır: 1.

 1. Namaz kılmak, 2.
 2. Abe’yi tavaf etmek, 3.
 3. Ur’ân-ı Kerîm’e dokunmak ve onu taşımak.
 4. Binâenaleyh üzerine âyet-i kerîme yazılı olan madeni veya kağıt paraya abdestsiz veya cünüp olarak dokunmak veya taşımak caiz değildir.
 5. Mecma’ul-Emhur, I/26) Bunun dışında cünüp olan kimse günlük işlerini yapabilir, kadın evinde temizliğini ve diğer işleri yapabilir, yaptığı işlerin hepsi temizdir.
See also:  Qual Sintomas De VesCula Inflamada?

Ancak imkan varsa önce gusletmek daha uygun olur. Guslederken farz olan bütün bedenin yıkanmasıdır. Bu bakımdan şampuan veya sabun kullanmak şart değildir. Şampuan veya sabun kullanılarak alınan gusül abdesti geçerlidir. Bir insanın cenabet gezmesi günah değildir.

Kadın kendini tatmin ederse gusül gerekir mi?

Ancak kadınlarda meninin çıkması söz konusu olmayacağından cinsel doyuma ulaşmakla (orgazm) istimnâ hükmü sabit olur. Yani erkekte meninin çıkması, kadında orgazmın gerçekleşmesi halinde istimnâ gusül yapmayı gerektirir. Aksi takdirde gusül gerekmez ve bunun ibadetlere de bir etkisi yoktur.

Eşinin cinsel organına dokunmak gusül abdesti almak gerekir mi?

İmâm Şâfiî’ye göre abdestin bozulmasına neden olan bu hususlar kadınlar için de geçerlidir. Dolayısıyla kadın kendisinin veya eşinin cinsel or- ganına dokunursa abdesti bozulur. Kişinin, cinsel organına değil de yakın çevresine; meselâ husyelerine, kalçalarına veya baldırlarına dokunması abdestine zarar vermez.

Kadınlarda meni ne kadar gelir?

Kadın da ihtilam olur mu? Kadından meni gelir mi? » Sorularla İslamiyet Soran : urban Değerli kardeşimiz, Erkek olsun kadın olsun ihtilam olur. Meni dışarıya çıkarsa gusül icab eder. Erkek için bu hal tabii olduğu gibi kadın için de tabiidir. Ancak bu hal kadınlarda az görülür.

 1. İmam Muhammed`e göre kadın ihtilam olur.
 2. Fakat meninin dışarıya çıktığını görmezse ihtiyaten yıkanması daha iyidir.
 3. Çünkü kadından çıkan meninin geri dönmesi muhtemeldir.
 4. Peygamberimizin eşlerinden Hz.
 5. Ümmü Seleme yanında Ümmü Süleym adındaki hanım Peygamberimize (asm) gelerek şöyle sorar: – Ya Resulullah! Rüyasında kocasının kendisiyle cinsi yakınlıkta bulunduğunu görürse, kadının gusletmesi gerekir mi? Bunun üzerine Ümmü Seleme, Ümmü Süleym’e şöyle der: – Baltayı taşa vurdun ya Ümmü Süleym! Resulullah huzurunda kadınları küçük düşürdün.

Allah iyiliğini versin!. Ümmü Süleym’de şu cevabı verir: – Şüphe yok ki Cenab-ı Hak, gerçeği öğrenmek için utanmayı emretmez. Bizim bilemediğimiz bu durumları Peygamberimize sormamız, onları bilmememizden daha hayırlıdır. Bunu üzerine Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: – Çıkmaza esas giren sensin.

 • Allah senin iyiliğini versin ya Ümmü Seleme, rüyalanan kadının menisi geldiği zaman yıkanması gerekir.” (bk.
 • Ebu Davut,Taharet 95 ; Tirmizi Taharet 82) Doyum (Orgazm): Gerilimin sonunda, kadın denetleyemediği ve denetlemek istemediği gerilimin kendini aştığını hisseder.
 • Genelde şu şekilde algılanır: Kadının leğen boşluğu derinlerinde dölyolunun orgazm manşeti denilen bölümünde, birbirini takip eden kasılmalarla orgazm kendini belli eder.

Sanki bir silkinme nöbeti gibi olur. Orta dereceli bir orgazmda kadın 3-5, kuvvetli bir orgazmda 8-12 kere kasılma hisseder. Başta karın bölgesi kasları olmak üzere hepsi kasılır. Makat çevresi adalelerinde de şiddetli kasılmalar olur. Kadında orgazma ulaşmaya bazı yörelerde “gelme” denir.

Eş ile sevişmek gusül gerektirir mi?

VAİZ YILMAZ CENABETLİK ( CÜNÜPLÜK HALİ ) Çok değerli kirkagac.net okuyucuları! Sizleri selamların en güzeli olan rabbimin selamıyla selamlıyorum efendim. Yüce Allah’ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Hayırlı günler, hayırlı cumalar efendim! Bu haftaki Cuma sohbetimizde; ‘ Cünüplük hali ve gusül abdesti ‘ konusu üzerinde duracağız.

 1. Çok Önemli bir konu! Efendim, üzülerek söylüyorum ki, özellikle ergenlik çağına yeni girmiş gençlerimizin büyük bir kısmı bu konuda yeterli bilgiye sahip değil.
 2. Bu konuyu ailelerine sormaktan utanıyorlar.
 3. Okullarda da maalesef tam manasıyla anlatılmıyor.
 4. Öyleyse gelin hep beraber bu konuya bir göz atalım! Bilmemek ayıp değil Güzel bir söz var: ‘’ Bilmemek ayıp değil; öğrenmemek ayıp.” diye.

Mutlak bilgi, yüce Allaha mahsustur. O’nun dışında hepimizin hataları, kusurları, eksiklikleri vardır. Önemli olan bu eksikliklerimizin farkına varıp, onları telafi etme noktasında gayret göstermektir.

 • CENABETLİK ( Cünüplük ) NEDİR?
 • -Gusül abdesti almayı gerektiren durumdur.
 • -Kişinin büyük abdestinin olmamasıdır.
 • -Boy abdesti ( Gusül) alması gerektiği halde almayan kişinin durumudur.
 • -Cinsel ilişkiye giren veya değişik sebeplerle inzal olan ( boşalan) kimsenin durumudur.
 • HANGİ DURUMLARDA CENABET ( CÜNÜP ) OLUNUR?
 • 1) Cinsel ilişkiden sonra, ( Boşalma olsa da olmasa da gusül abdesti gerekir.
 • Hadis kitaplarında şöyle geçer: Erkeklik uzvunun sünnet edilen kısmının tamamı kadının fercine girerse, boşalma olmamış olsa bile gusül abdesti gerekir.)
 • 2) Rüya sebebiyle boşalma sonucunda,

3) Kişinin kendini tatmin ederek boşalması sonucunda. Arapçada, istimna denir. Türkçedeki tam karşılığı mastürbasyon’dur.

 1. 4) Meni gelmesi durumunda gusül abdesti almak şart olur.
 2. 5) Gusül abdesti aldıktan sonra akıntı hala devam ediyorsa, yani meni boşalmaya devam ediyorsa, gusül abdesti yenilenmelidir.
 3. 6) Uykudan uyandığında elbisesinde meni gören kişinin, cünüp olduğunu hatırlamasa bile gusül abdesti alması gerekir.
 4. 7) Bayanların, Hayız ve Nifas gibi özel hallerinden sonra gusül abdesti almaları gerekir.
 5. 8) Yeni Müslüman olmuş kişinin de İslam’a girerken gusül abdesti alması gerekir.
 6. CÜNÜP HALDEYKEN NELER YAPILAMAZ?
 7. 1) Cünüp bir kimse temizlenip gusül abdesti alıncaya kadar hiçbir namaz kılamaz.

2) Kur’an okuyamaz, Kur’ana el süremez. Ancak, besmele çekip dua edebilir.

 • 3) Kâbeyi tavaf edemez.
 • 4) Çok mecbur kalınmadığı müddetçe, cünüp halde camiye girmek de doğru görülmemiştir.
 • Cünüp halde yemek yenebilir mi?

Bazı İslam âlimleri, her ne kadar ‘cünüp haldeyken ağız çalkalanıp yemek yenebilir.’ deseler de en doğrusu, güzelce gusül abdesti aldıktan sonra yemektir. Cünüp halde gezip dolaşmak Cünüp olan kişinin, eğer akıntı bitmiş ise, hiç vakit kaybetmeden yıkanıp gusül abdesti alması gerekir.

 1. Yani, yatsı namazından sonra cünüp olan bir kimsenin, en geç mutlaka sabah namazına kadar gusül abdestini almış olması gerekir.
 2. GUSÜL NE DEMEKTİR?
 3. Gusül; ‘’ Yıkamak” demektir.

Gusül abdesti, ‘ Cünüp olan kimsenin bütün bedenini, hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkaması’ demektir. Gusül abdestine, boy abdesti de denir. Allah c.c kur’an-ı kerim’de: ‘ ‘ Eğer cünüp iseniz iyice temizleniniz.” buyurmaktadır. ( Maide,6) GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI Farz demek, ‘ olmazsa olmaz ‘ demektir.

 • Farzlardan herhangi birisi eksik olduğunda o ibadet geçersizdir.
 • Dolayısıyla gusül abdestinin de geçerli olabilmesi için mutlaka şu 3 farzın yerine getirilmiş olması gerekir.
 • Guslün Farzı 3 tür a) Ağız temizliği: Gusül abdesti alınırken ağız bol su ile çalkalanır.
 • Üç kez ağza bol su alınıp gargara yapılır.

Buna mazmaza da denir. Ağzında takma dişleri olan kardeşlerimiz, suyun ağzın içine daha güzel temas etmesi için takma dişlerini gusül alırken çıkarmaları gerekir. b) Burun temizliği: Burna su çekilir ve burun bol su ile temizlenir. Buna istinşak denir. c) Bütün bedenin yıkanması: Gusül abdesti alırken suyun bütün bedene ulaşmasına özen gösterilir.

 • GUSLÜN SÜNNETLERİ
 • 1) Gusül abdestine ‘ Euzü besmele ‘ ile başlamak,
 • 2) Gusül abdesti almak için niyet etmek : ‘’ Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya” denir.

3) Gusülde evvelâ elleri, sonra avret yerlerini yıkamak, Bedende veya avret mahallinde meni veya benzeri bir pislik varsa, onları gidermek.4) Gusül abdestinden önce namaz abdesti almak, 5) Abdest aldıktan sonra, evvelâ üç kere başa, sonra üç defa sağ omuza, sonra da üç defa sol omuza su dökünmek.

 • Suyu her uzva ilk döküşte her yerini iyice ovalamalıdır.
 • GUSÜL ABDESTİNİN ALINIŞI Önce besmele çekilir, niyet edilir.
 • Eller bileklere kadar yıkanır.
 • Üzerinde bir pislik varsa, avret mahallinde de pislik olmasa dahi yıkanır.
 • Sağ avuca su alınıp ağza çekilir, boğaz ve dişlerin arası üç kere çalkalanır.
 • Oruçlu ise, boğazdan su kaçmamasına dikkat edilir.

Sonra sağ elle burna üç defa su çekilir. Her defasında sol elle burun temizliği yapılır. Daha sonra Namaz Abdesti gibi abdest alınır. Ayakların altında su toplanırsa ayakların yıkanması en sona bırakılır. Abdestten sonra, önce başa sonra sağ ve sol omuzlara üç kere su dökülür ve her seferinde vücut ovuşturulur.

Hiç bir kuru yer kalmayıncaya kadar bütün vücut yıkanır. Göbek çukuru, küpe delikleri, saç ve sakal dipleri ve kulak kıvrımlarının ıslanmasına dikkat gösteriler. Guslün Adabı Gusülde dua okunmaz, üzerinde bir örtü yoksa kıbleye dönülmez ve gereksiz yere konuşulmaz. İşte farzlarına ve sünnetlerine riayet edilerek yapılan gusül budur.

Rabbim ibadetlerimizi kabul buyursun. Allaha emanet olun efendim. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın ********* ********* ********* Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2011, 01:00 : VAİZ YILMAZ

Cünüp olarak ne kadar durulur?

Değerli kardeşimiz, Bir namaz vaktinden fazla cünüp durmak haramdır. Bu sebeple vakit kaybetmeden en kısa zamanda gusül almaya gayret etmek gerekir. Mesela, yatsı namazından sonra cünüp olan kimsenin sabah namazı çıkmadan gusletmesi gerekir. İlave bilgi için tıklayınız: Gusül Abdestinde Besmele ve Niyet Şart Mıdır? Guslü gerektiren hallerle ilgili bilinmesi gerekenler Selam ve dua ile.

Cünüp gezilir mi?

Guslü geciktirmek Sual: Yatsıyı kıldıktan sonra cünüp olan, ne vakte kadar cünüp dursa günah olmaz? CEVAP Yatsı namazını kıldıktan sonra cünüp olanın sabah namazına kadar guslünü tehir etmesi caizse de hemen yıkanması elbette çok iyi olur. İmam-ı Gazali hazretleri, (Cünüp olup gusletmeden bir namaz vaktini geçirene, ateşten gömlek giydirilecektir) buyuruyor.

 • Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüp geçirirse, çok azap görür.
 • Mesela, öğle ezanından sonra cünüp olanın öğle namazını kılmamışsa, ikindi vaktine öğleyi kılacak kadar zaman kalınca gusletmesi farz olur.
 • Farzı yapmak çok sevap, yapmamak büyük bir günahtır.
 • Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Canlı resmi, köpek ve cünüp bulunan odaya rahmet melekleri girmez.) (Cünübe, sarhoşa rahmet meleği yaklaşmaz.) (Gusletmek için kalkana, üzerindeki kıl sayısınca sevap verilir, o kadar günahı affolur, Cennetteki derecesi yükselir.
See also:  Ek Ders Creti Ne Kadar?

Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur. Allahü teâlâ meleklerine, “Bakın bu kulum, gece üşenmeden kalkıp emrime uymak için guslediyor. Şahit olun ki, bunun günahlarını af ve mağfiret eyledim” buyurur.) Guslü terk eden Sual: Guslü terk eden dinden çıkar mı? CEVAP Guslü terk eden dinden çıkmazsa da büyük günah işlemiş olur.

Gusülsüz gezen, namaz kılamaz. Namaz kılmamak insanı küfre sürükleyen büyük günahlardandır. Böyle bir kimsenin de imanını kaybetmesi çok kolay olur. Onun için guslü geciktirmemelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ buyuruyor ki: Şu üç şeye devam eden, gerçek dostumdur. Bunları terk eden de, gerçek düşmanımdır.

Bu üç şey, namaz, oruç ve cünüplükten gusüldür.) Allahü teâlânın düşmanım dediği ve rahmet meleklerinin uzak durduğu bir kimsenin evinde huzur, bereket diye bir şey kalır mı? Gençler ve gusül Sual: Sabah ihtilam olarak kalktığımda gusül almam gerekiyor.

 1. Fakat okula geç kalmamak için guslü namaz vakitleri geçse dahi okuldan geldikten sonra almam mümkün mü? CEVAP İki dakikada gusletmek mümkündür.
 2. Namaz vakitlerini cünüp geçirmek haramdır.
 3. Namaz kılmamak da ayrıca haramdır.
 4. Çifte haram işlemek daha büyük günahtır.
 5. Cünüp gezmek Sual: Annemle babam, benim sık sık banyo etmeme mani oluyorlar.

Cünüp geziyorum. Cünüp ölen, kâfir olarak mı ölür? CEVAP Cünüp gezmek büyük günahsa da, cünüp gezerek günah işleyene kâfir denmez. Namaz kılmamak çok büyük günahtır. Cünüp gezen, namaz da kılamaz. Uygun bir şekilde yıkanmanızın gerektiğini bildirmeniz gerekir.

 • Hayzı biten kadın Sual: Sabah güneş doğunca hayzı biten kadın, öğle namazına kadar guslü geciktirebilir mi? CEVAP Öğle namazını vaktinde kılacak kadar guslü geciktirmesi caiz olur; fakat ilk fırsatta gusletmesi iyi olur.
 • Cünüpken ölmek Sual : (Cünüpken ölen kâfir olarak ölür) deniyor.
 • Böyle bir şey var mıdır? CEVAP Hayır, öyle bir şey yoktur.

Eshab-ı kiramdan Hanzala hazretleri, gusletmeye vakit bulamadığı için, Uhud Savaşı’nda cünüp olarak şehit olmuş, onu melekler yıkamıştı. Bunun için (Gasîl-ül-melâike) ismi ile şereflenmişti. Meleklerin yıkadığı, guslettirdiği zat demektir. Sual: Cünüp kimse, boy abdesti almadan bir şey yiyip, içebilir mi? Cevap: Cünübün elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmesi tenzihen mekruhtur.

 1. Çünkü ağzına, eline sürülen su, müstamel olur.
 2. Müstamel suyu içmek ise mekruhtur.
 3. Hayız gören kadın böyle değildir.
 4. Çünkü hayız halinde iken gusül abdesti alması emir olunmadı.
 5. Gusül gerektiğinde acele etmelidir Sual: Bir kimse, gusül gerektiren bir durumda, boy abdestini almakta acele mi etmeli veya ne zamana kadar bunu geciktirebilir? Cevap: Cünüp kimse, kılmadığı namaz vakti çıkıncaya kadar gusül etmezse, günah olmaz.

Daha fazla geciktirmesi büyük günahtır. Hadîs-i şerifte; (Kirlenince, çabuk gusül abdesti alın! Çünkü kirâmen kâtibîn melekleri, cünüp gezen kimseden incinir) buyuruldu. İmâm-ı Gazâlî hazretleri buyurdu ki: “Bir kimse, rüyada bana dedi ki; ‘Bir miktar zaman cünüp kaldım.

Şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hala ateş içindeyim.” Peygamber efendimiz buyuruyor ki: (Gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince yani pek çok sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayırlı olur.

Allahü teâlâ, meleklere, bu kuluma bakınız! Gece, üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cünüplükten gusül ediyor. Şahit olunuz ki, bu kulumun günahlarını af ve mağfiret eyledim buyurur.) Sual: Cünüpken uyumanın dinen mahzuru var mıdır? Cevap: Cünüp iken uyumak, günah değildir.

Cünüp olup olmadığından emin değilim ne yapmalıyım?

Cünüp olan kimse yıkanmak için su ve uygun bir yer bulamazsa ne yapar? Yıkanmak için su bulamayan veya soğukta gusül abdesti aldığı takdirde hastalanacağı kanaatinde olan ya da gusül abdesti alabileceği uygun bir yer bulamayan cünüp kimse, teyemmüm ederek namazını kılar.

Bir kadın rüyasında boşalır mı?

Kadınlarda – Kadınlarda gece emisyonlarının sıklığı, tıpkı erkeklerde olduğu gibi değişkendir.1953’te seks araştırmacısı Alfred Kinsey, soru sorduğu kadınların yaklaşık %40’ının bir veya daha fazla gece orgazmı veya ıslak rüya yaşamış olduklarını rapor etmiştir.

Durumu yaşadıklarını bildirenler, ıslak rüyaların genellikle yılda birkaç kez meydana geldiğini, ilk deneyimin 13 yaş kadar erken görülebileceğini ve genellikle 21 yaşında meydana geldiğini belirtmiştir. Kinsey, kadın gece orgazmlarını tanımlarken uyku sırasında kişiyi uyandıracak olma kıstasını kullanmıştır.

Araştırmalar, erkeklerin kadınlara kıyasla daha sık ve yaygınca spontan noktürnal cinsel deneyimlere sahip olduğunu bulmuştur. Kadın ıslak rüyalarının kesin olarak tanımlanması erkek ıslak rüyalarına göre daha zor olabilir; çünkü boşalma genellikle erkek orgazmı ile ilişkilidir, vajinal ıslanma ise orgazmı göstermeyebilir.

Idrar yaparken sperm gelmesi abdesti bozar mı?

Vedi Nedir? Vedi Sonrası Güsul Abdesti Almak Gerekir Mi? Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2021 19:37 Müslümanlar için ibadet etmek son derece önemlidir. Bunun için gün boyu abdestli olmak gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda abdest almak yetmez ve gusül abdesti almakta gerekmektedir.

 1. Sizler için Vedi nedir? Vedi sonrası gusül abdesti almak gerekir mi? Tüm detayları ile derledik.
 2. Hem erkekler hem de kadınlar için gusül abdesti almayı gerektiren durunlar vardır.
 3. Yaşanan bu olumsuz durumlarda bir an önce gusül abdesti almak gerekmektedir.
 4. Aksi halde kişinin namaz kılması ve ibadet etmesi söz konusu olmayacaktır.

Çünkü gusül abdesti almak gereken durumlarda kişi pis sayılmaktadır. Bu yüzden normal abdesti aldıktan sonra gusül abdesti almakta gerekir. Abdesti Bozan Durumlar İnsanların başına gelen birçok durumun abdesti bozduğu görülmektedir. Bu kişilerin mutlaka abdestlerini tekrardan almaları gerekmektedir.

 • İdrar, meni gelmesi, ağız dolusu kusmak, şuurunu kaybetmek, sarhoş olmak ve bunlara benzer durumların abdesti bozduğu görülmüştür.
 • Abdesti bozulan kişinin tekrar abdest alması gerekmektedir.
 • Tabi bazı durumlarda ise abdest ile birlikte gusül abdesti almakta gerekmektedir.
 • Gusül Abdesti Nedir? Gusül abdesti, boy abdesti olarak bilinen ve tüm vücudun yıkanması ile alınan abdesttir.

Özellikle cinsel ilişki ve meni gelmesi durumlarında gusül abdesti almak gerekmektedir. İnsanlar tarafından en çok merak edilen 4 çeşit durum vardır. Bu 4 durumu yaşayan kişiler gusül abdesti alıp almaması gerektiğini sıklıkla merak etmektedirler.1- Meni: Özelikle cinsel birleşmeden sonra gelen beyaz renkli ve akışkan bir sıvıdır.

 1. Bu sıvı cinsel birleşme dışında da zaman zaman gelebilir.
 2. Bu durumu yaşayanların gusül abdesti alması gerekmektedir.2- İdrar: İdrar yapan kişinin abdest alması yeterli olacaktır.
 3. Bazen idrar sonrası meni geldiği görülmektedir.
 4. Bu durumda gusül abdesti almakta lazımdır.3- Mezi: Mezi, cinsel düşünce ve buna benzer durumlarda gelen bir sıvıdır.

Bu sıvının meni ile karıştırıldığı olmuştur. Benzer yapıları olsa da Mezi daha açık bir renge sahiptir ve sızıntı şeklindedir. Bu durumda abdest almak yeterli olacaktır.4- Vedi: Vedi adı verilen sıvı ise karşı cinsi düşünme veya idrar sonrası gelmektedir.

Bu sıvının gelmesi sonrasında ise abdest almak gerekmektedir. Vedi Nedir? Vedi, idrardan sonra ortaya çıkan beyaz renkli ve koyu bir sıvıdır. Vedi dediğimiz sıvı küçük abdesti yaptıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Akan bu sıvı yapışkan bir özelliktedir. Kokusu yoktur ve beyazımsı bir rengi vardır. İnsanların cinselliği düşünmeleri ve buna benzer durumlarda çeşitli sıvılar görülebilir.

Bu sıvılardan en yaygın olanı menidir. Meni, katı ve kokulu bir sıvı olduğu için kolayca anlaşılmaktadır. Meni gelen kişiler abdest aldıktan sonra boy abdestide almaktadır. Ancak meni dışında farklı sıvılar geldiği zaman insanların aklı karışmaktadır. Vedi ve buna benzer sıvıların gelmesi sonucunda ne yapılması gerektiği merak edilmektedir.

Çünkü bu durum birçok insanın başına gelebilecek olan bir durumdur. Vedi Sonrası Gusül Abdesti Almak Gerekir mi? İdrardan sonra ortaya çıkan beyazımsı ve yapışkan bir sıvı olan vedi birçok kişide görülebilir. Zamansız bir şekilde ortaya çıkan vedi ile insanların aklı karışmaktadır. Bu sıvıyı gören kişiler gusül abdesti alıp almaması gerektiğini merak etmektedirler.

Vedi, yapısı itibariyle meni veya meziye benzese de bu sıvıda dolayı gusül abdesti almak gerekmez. Vedi ası verilen sıvının gelmesi abdesti bozar ancak gusül abdesti almayı gerektirmez. Yani vedi akıntısı görülen kişiler abdest tazelemek zorundadırlar.

Cünüp hali nasıl olur?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Cünüp veya cenâbet, İslam ‘a göre cinsel ilişkide bulunduğu veya vücudundan meni çıktığı hâlde henüz boy abdesti alarak temizlenmemiş olan (kişi). Bu kavram gündelik konuşmada pis veya hoşlanılmayan kimseleri tanımlamak amacıyla da kullanılır.

Cünüp iken hayır yapılır mı?

Cünüp haldeyken yapılan sevaplar geçerli olur mu? » Sorularla İslamiyet Soran : MiNiK_KuS Değerli kardeşimiz, Cünüp haldeyken yapılması haram olan bazı şeyler vardır. Bunun dışındaki yapılan hayırlar geçerlidir ve yapana sevap kazandırır. Mesela, bir kişi cünüpken bir muhtaca sadaka verse, sadaka sevabı kazanır, dua etse duasına icabet edilir.

31 den sonra normal abdest alınır mı?

Gusül, abdesti de içerdiğinden abdesti bozacak bir durum meydana gelmedikçe daha sonra ayrıca abdest almaya gerek yoktur. Zira Hz. Âişe, Resûl Ekrem’in (s.a.s.) guslettikten sonra ayrıca namaz abdesti almadığını rivâyet etmiştir (Ebû Dâvûd, 96 ; Tirmizî, Tahâret, 79 ).

Zevk suyu cünüp olur mu?

Birine bakmak veya birine dokunmak neticesinde eğer şehvetle meni gelirse bu, guslü gerektirir. Akan şeyin rengi ve kokusundan meni olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer akan şey beyaz renkli ince bir sıvıysa bu meni değil, mezidir. Dolayısıyla boy abdestini gerektirmez, sadece abdestinizi bozar.