Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Cool Ne Demek?

Cool insan kime denir?

Cool olmak ne demek? Cool ne demek? kelimesini yıllarda sık sık kullanmaya başladık, hatta dilimize ” diye bir kavram çoktan yerleşti. Tam Türkçe karşılığını bulmak biraz zor. Ama yine de cool kelimesi şöyle Türkçeleştirebilir: ‘Bir tarza sahip olmak’, ‘karizmatik olmak’ ya da ‘havalı olmak’.

Cool tavır nedir? ‘Cool olmak’ bir tavrı ifade eder. ‘Kayıtsızlık tavrı’ anlamına gelir. Kökenindeki ‘isyan’ anlamı günümüzde hâlâ anlamını koruyor. Ancak zamanla bu anlama ‘statü’ anlamı da eklendi. Özellikle üst gelir grubundaki insanların ‘kendini beğenen, kayıtsız kalma tavrı’ olarak bir ‘ayrıcalık simgesi’ne dönüştü.

Cool olmak ne demek? Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız cool olmak, güzel ya da yakışıklı olmaktan, hatta zengin veya güçlü olmaktan bile çok daha çekici olan bir özellik. Cool olanlar, başkaları ne der diye düşünmeden rahat tavırlar sergileyen, kendilerince yaşayan kişiler olarak tarif edilir.

 • Olaylar karşısında soğukkanlılıklarını korurlar, istiflerini bozmazlar, başkalarını umursamadıkları için cool bulunurlar.
 • Cool olmak ve popülerlik Cool olmak, popüler kültürde taviz vermemek anlamına da geliyor.
 • Itlesel davranmayı kabul etmeyen cool insanlar, kendilerini kimse seyretmiyormuş gibi davranırlar.

Ancak cool olmak sadece kişilerle de sınırlı değil. Günümüzde pek çok mekan ya da marka da ‘cool’ olmayı önemsiyor. Bu şekilde çok daha iyi bir PR/tanıtım yapacaklarını, daha nitelikli bir kitleye hitap edeceklerini umuyorlar. Cool kentler ise kendilerine özellikler barındıran, enerjisi yüksek ve kendi halinde şehirler olarak tanımlanıyor.

Cool olmak neden önemli? Sosyal medyanın hayatımıza dahil olmasından sonra herkesin kendisini ifade edebilmesi pratikleşti. Özellikle ünlülerin ulaşılmazlığı ortadan kayboldu. Hal böyle olunca, ünlülerin sıcak bir karşısında fevri ve yanlış bir harekette bulunması da kolaylaştı. Ancak bu doğru değil. Sosyal medyanın çekiciliğine rağmen ani tepkiler vermek yerine daha sakin hareket edilmeli, yanlışı düzeltmek isterken bir yanlışa daha sürüklenilmemeli.

Bunun da yolu cool olmaktan geçiyor. : Cool olmak ne demek?

Cool ne anlama gelir?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan cool kelimesi dilimize İngilizceden geçmiştir. ”Kuul” şeklinde telaffuz edilen bu kelimenin sözlük anlamı serindir. Ancak cool sözcüğü günümüzde daha çok soğukkanlı ve gösterişli manasında kullanılır.

Cool havalı demek mi?

İngilizce Cool Kelimesinin Kökeni – Eski İngilizcede “cōl”, Flemenkçede “coel”, Eski Yüksek Almanca’da “chuoli” ve Eski Norsçada “kala” olarak karşımıza çıkar cool kelimesi. Fakat en yaygın anlamı olan “havalı” olarak kullanılışı görece daha yenidir. Cool kelimesinin “havalı” anlamı 1930’larda Afrikan-Amerikan caz müzisyenlerinin kendi aralarında kullandıkları günlük dil ve jargondan ortaya çıkmıştır.

Cool ne zaman kullanılır?

COOL: Klimanın soğutma modudur. HEAT: Klimanın ısıtma modudur. DRY: Nem alma modudur. Çok nemli bölgelerde soğutma işlemi başlamadan önce çalıştırılmalıdır.

Cool Kız kime denir?

‘ havalı kız ‘ teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç cool girl i.

Erkeklerde cool ne demek?

Özellikle genç nüfus arasında yaygın olarak kullanılan ve sokak jargonu kabul edilen cool kelimesi pek çok kesim tarafından ilgiyle araştırılıyor. Özellikle internetin yaygınlaştığı yıllardan bu yana İngilizce kelimeler Türkçe içinde sıkça kullanılıyor.

Bu kelimelerden biri olan cool ne demek, kime cool denir? Sorusu hayli merak ediliyor. Bu bağlamda, ” Cool nedir, cool olmak ne anlama gelir?” sorularını haberimizde cevapladık. – İngilizce’den dilimize yerleşen ve konuşma dilinde sıkça kullanılan cool kelimesi, anlamından saparak kendine geniş bir kullanım alanı buldu.

Öyle ki, Türkçe kelimelerle birleşerek cool olmak, cool tavır, cool takılmak gibi söz gruplarına bile dahil oldu. Daha çok yeni nesil tarafından kullanılan cool kelimesi anlamı yönünden araştırılıyor. “Cool ne demek, kime cool denir?” sorusuna cevap arayanlar için haberimizde “Cool nedir, cool olmak ne anlama gelir?” sorularını yanıtladık ve birkaç örnek cümleyle konuyu pekiştirdik.

İşte cool kelimesinin anlamı COOL NE DEMEK TÜRKÇE KARŞILIĞI Cool İngilizce’de “cold, chilly, frosty, frigid” kelimeleriyle anlamdaş olarak “soğuk, serin” anlamlarına gelmektedir. Ancak zamanla bu anlamdan sapıp daha soyut bir anlam kazanmış, insan davranışlarını betimlemek üzere de kullanılır olmuştur.

Bu kullanımdaki Türkçe karşılığı “Klas, havalı, karizmatik” kelimeleriyle izah edilebilir. Ancak tam manasıyla çevirmek zordur. KİME COOL DENİR? Cool kelimesinin davranış betimlemedeki kullanımının kökünde “isyan ve umursamaz bir tavır” yatmaktadır. Bu ifade kişiye göre değişse de zamanla ortak bir fikir oluşmuş ve “cool” denildiği zaman akıllara benzer görünüş ve davranışa sahip kişiler gelmeye başlamıştır.

 • Cool olarak tanımlanan kişiler çoğunlukla soğukkanlı, umursamaz, olaylara tepkisiz ve kayıtsızdır.
 • COOL OLMAK NEDİR? Cool olmak popüler kültürde güzellik ve yakışıklılıktan daha üstün kabul edilen bir olgudur.
 • Özellikle gençler arasında cool olmak ve cool duruş popüler olmanın vazgeçilmez unsurları arasında kabul edilir.

Bu kişiler “başkaları ne der?” diye düşünmeyen, dünyanın merkezine kendilerini koyan kişilerdir. Ancak bu noktada cool olmakla megaloman olmak arasında çok ince bir çizgi vardır ve bu durumu çekici kılanın da tam olarak o ince çizgi olduğu kabul edilir.

 1. COOL ERKEK NE DEMEK? Cool olma meselesi, gençlerin ve aslında tüm toplumların mutabık olduğu ender meselelerden biridir.
 2. Güzellik/çirkinlik kavramları kişiye göre değişse de cool duruş konusunda pek çok kişi ortak bir paydada buluşur.
 3. Bu söz grubu, kendinden emin, umursamaz, vurdumduymaz, soğukkanlı ve havalı erkekler için kullanılır.

MODA SEKTÖRÜNDE COOL NE DEMEKTİR? Cool, moda sektöründe giyim ve tarz dergileri ile kataloglarındaki mankenlerin soğuk ve cansız duruşlarını ifade eden akıma verilen isimdir. Birçok sosyolog tarafından toplumdaki bireyselliğin yükselmesi, toplumsal bakış açısının daralması olarak yorumlanır.

Cool takılmak ne demek?

Cool Olmak Ne Demek? Son yıllarda dilimize “cool olmak” diye bir kavram yerleşti. Türkçede tam karşılığını bulmak zor ama cool olmayı, “bir tarza sahip olmak”, “karizmatik olmak” ya da “havalı olmak” gibi tanımlamak mümkün. Dick Pountain ve David Robins, cool olmanın muhalif bir tavrı simgelediğini ve köklerinin çok eskiye uzandığını söylerler.

Cool kelimesi ilk önce, zenci hapishane mahkûmlarının tavır ve davranışlarını anlatmak için kullanılmıştır. Bir mahkumun cool olması demek, gardiyanların baskısına ve eziyetine umursamaz bir kayıtsızlıkla cevap vermesi demektir. Cool olmak, kendi onurunu korumak için otoriteyi görmezden gelmektir. Cool kavramı önce hapisanelerden Amerika toplumunun günlük hayatına sıçramış ve bu deyiş zamanla bütün toplumlara yaygınlaşmıştır.

Cool olmanın kökeninde egemen gücün baskısına direnme vardır. Direniş şekli ise, egemen olanın baskısını kayıtsız bir tavırla yok saymaktır. Cool Ne Demek Cool kavramı, günümüze gelene kadar her kuşak tarafından yeniden yorumlandı ve anlamı değişti. Kökenindeki isyan anlamını korudu ama zamanla bu anlama bir de statü boyutu eklendi. Kendini beğenen bir kayıtsız kalma tavrına doğru evrim geçirdi ve bir ayrıcalık simgesine dönüştü.

Bugün cool olmak; güzel ya da yakışıklı olmaktan hatta zengin ya da güçlü olmaktan bile daha çekici bir özellik. Cool kişiler, cool yerler, cool markalar, cool kentler insanları kendilerine çekiyor. Cool olmak kitlesel olmayı dışlar. Eğer bir marka kitlesel bir markaysa, cool değildir. Zaten bu nedenle popüler olmak için taviz vermeyenler daha cool bulunur.

Kimse kendilerini izlemiyormuş gibi davranan insanlar cool olurlar. Beş yıldızlı uluslararası otel zincirleri en üstün lükse ve konfora sahip olmalarına rağmen cool bulunmaz ama özgün tasarımı olan butik oteller, hiç popüler olmadan cool olabilirler. Cool markalardan kitlesel marka yaratmak zordur ama her cool marka iyi bir “niş marka” olma potansiyeli taşır. Cool Ne Demek Bir insanın nasıl cool olacağının tek bir cevabı yok. Üstelik cool olmak isterken insanın pek ala sıradanlaşması hatta bayağılaşması bile mümkün. Çünkü bir insanın cool olmak için kendini zorlaması, çaba göstermesi, debelenmesi kendisini o kadar cool olmaktan uzaklaşır.

Cool olmanın doğasında, hangi işi yaparsa yapsın, insanın o işi “çaba göstermeden” yapması gibi bir sır var. Fakat görünüşe de aldanmamak lazım. Çünkü görüntüde hiç çaba sarf edilmeden yapılıyormuş gibi gelen cool davranışların hepsi büyük bir çalışma sonucu elde edilmiş davranışlardır. Cool olmak için insanın önce kendine özgü bir tavrı, bir davranışı ya da bir becerisi olması gerekir.

Sonra bunu çok çalışarak sanki bu onun kendi doğasına aitmiş gibi bir mükemmelliğe ulaşması gerekir. En sonunda ise bu tavrı, davranışı ya da beceriyi sergilerken sanki hiç çalışmamış, sanki dünyanın en kolay şeyiymiş gibi bir rahatlık ve doğallıkla sergilemesi gerekir.

Zenci bir mahkumun kendisine yapılan maddi ve manevi her türlü eziyete hiç kılı kıpırdamıyormuş, hiç canı acımıyormuş, hiç ruhu zedelenmiyormuş gibi karşılık vermesinin altında da büyük bir çaba vardır. Görüntüde ise zarif bir çabasızlık. Büyük komediyenlerin bizleri kahkahalara boğan şakaları da böyledir.

Bu komediyenler her şaka için uzun süre çalışırlar ve sonunda şakalarını en doğru sözler, en iyi ses tonu, en güzel mimik ve vücut hareketleriyle bize tek cümlede söyleyiverirler. Bu cümle ağızlarından sanki öylesine, orada, o anda çıkmış gibi gelse de aslında arkasında büyük bir emek vardır. : Cool Olmak Ne Demek?

See also:  Qual A Capital Do Cear?

Cool tarz ne demek?

Cool, moda sektöründe giyim ve tarz dergileri ile kataloglarındaki mankenlerin soğuk ve cansız duruşlarını ifade eden eğilime verilen addır. Birçok sosyologca toplumdaki bireyselliğin yükselmesi, toplumsal bakış açısının daralması olarak yorumlanır.

Moda ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi’ye katkı sağlayabilirsiniz.

Sosyal medyada cool ne demek?

COOL NE DEMEK? COOL KELİME ANLAMI NEDİR? – Cool nedir : Havalı Cool İngilizce bir kelimedir. Cool kelimesinin birçok anlamı vardır. Fakat günümüzde ülkemizde Cool kelimesi “Havalı” anlamında kullanılmaktadır. Yani ülkemizdeki cool kelimesinin 1. anlamı “havalı” ‘dır diyebiliriz. Cool kelimesinin diğer anlamları şu şekilde:

serinsoğukharikasoğukkanlıklasabartısızküstahtamı tamınauygun

Bunlara ek olarak cool kelimesi fiil olarak “soğutmak, serinlemek” manalarına gelirken, isim olarak da “serinlik, serin yer” anlamlarına gelmektedir. Lakin dediğimiz gibi sosyal medyada, internette, online oyunlarda vb. yerlerde cool kelimesinin anlamı “Havalı” demektir. Cool Ne Demek Cool

Cool nerelerde kullanılır?

Cool ne demek, Türkçesi nedir? Cool kime denir, ne için kullanılır? Cool Ne Demek 22 Ocak 2023, Pazar 14:51 Cool, İngilizce dilinden gelmiş bir sözcüktür. Sıklıkla kullanılır ve dilimizde de çok popülerdir. Türkçe yazılımı “cool” olarak yazılır. Ancak seslendirme esnasında “kuul” olarak çıkar. Ama yazım esnasında telaffuz edilen hali ile yazılması hatalıdır.

 • Doğru olanı yine ilk hali olan “Cool” ile yazılmasıdır.
 • COOL NE DEMEK? Cool, kelimenin ana dili olan İngilizce ‘de soğuk duran kişiler için kullanılır.
 • İnsanları rahatsız etmeyecek düzeyde soğuk tavır sergileyen kişi davranışını ifade eder.
 • Söyleyeceği sözü daha az kelime ile ifade eden ve çok konuşmayan kişi anlamına da gelir.

TÜRKÇESİ NEDİR? İngilizce ‘den dilimize geçen ve en sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bunun için birkaç kelime yerine de tercih edilir. Havalı olmak, soğukkanlı olmak, mesafeli olmak ve küstahlık yapmak gibi sıralanabilir. Gençlerin ergenlik döneminde içe dönük ve sessiz tavır sergileme dönemleri için de kullanılır.

 • COOL KİME DENİR? “Cool” kelimesi İngilizce ‘de çok az konuşan ve serin duran kişilere denir,
 • Ama Türkçe ‘de bunları çağrıştıran davranışlara da denir.
 • Bir topluluğa girdiğinde kendine baktıran ama herkese çok yüz vermeyen tabirine karşılık gelir.
 • İnsanlara kötü davranış sergileme anlamını içermez.
 • Rahatsız etmeyecek düzeyde mesafeli olan kişidir.

NE İÇİN KULLANILIR? Türkçe ‘de pek çok yakın anlamlı kelimede kullanılır. İnsanlara mesafeli davranan genel anlamında tercih edilir. Gençler arasında en çok “herkese yüz vermeyen ve havalı duran” anlamında kullanılır. İnsanlarla sürekli mesafeli konuşan davranışlara karşılık gelir. : Cool ne demek, Türkçesi nedir? Cool kime denir, ne için kullanılır?

Ve kul ne demek?

‘Kull’ bütün, tüm demektir. ‘Kül’ ise hepsi, tamamı demektir; alışılagelen demektir.

See also:  DoAlgaz YardıMı Ne Kadar?

Cool soğuk mu?

COOL (Soğutma) Modu: – Ortam sıcaklığını istediğiniz dereceye düşürmek için, güç düğmesine basarak açtığınız klimanızda, mode tuşuna basarak Cool (soğutma) modunu seçiniz. Daha sonra, kumanda üzerindeki yukarı, aşağı veya “+”, “-” gibi ikonlarla hedeflediğiniz sıcaklığı seçin.

Klimada Cool soğuk mu?

Soğuk ( Cool ) Modu İstenilen oda sıcaklığına ulaşıldıktan sonra kompresör kapanır, ancak fan çalışmaya devam eder. Bu, normal bir ‘inverter olmayan’ klimadaki çalışma yöntemidir.

Chill ne için kullanılır?

Amerika sokak jargonuna ait bir kelime olan chill, internet aracılığıyla Türkçe’ye de yerleşti. Özellikle sosyal medyada yaygın olarak kullanılan bu ifade, son zamanlarda popüler yabancı kelimeler arasında yer alarak Chill ne demek, chill ne anlamda kullanılır gibi sorguların müsebbibi oldu.

 1. Bu kapsamda, İngilizce chill kelimesinin anlamı nedir, chill time ne demek, chill mood ne demek gibi sorulara da yanıt arandı.
 2. İngilizce’den dilimize sosyal medya aracılığıyla geçen kelimeler arasında chill kelimesi de merak ediliyor.
 3. Vatandaşların chill ne demek, chill ne anlamda kullanılır gibi aramalarla incelediği bu kelime, chill time ve chill mood gibi tamlamalarda da yer alıyor.

Birçok kişi, İngilizce chill kelimesinin anlamı nedir sorusuyla bu kelimenin anlamını ve kullanım alanlarını inceliyor. İşte konuyla ilgili merak edilenler. CHILL NE DEMEK? İngilizce’de chill fiil olarak üşümek, ürpermek, donmak anlamlarına gelmektedir.

 • İsim olan chill kelimesinin manası ise soğuk, serin, dondurucu şeklindedir.
 • Mecazi olarak soğuk davranış, serin hareket anlamlarına gelen bu kelime sokak dilinde ise gevşemek, sakinleşmek, rahatlamak anlamlarında kullanılır.
 • Bu kelime, chill out şeklinde de kullanılmakta olup aynı anlamı taşımaktadır.

CHILL TIME NE DEMEK? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda genellikle “chill” ya da “chill time” ifadelerine rastlanır. Bir kahve fincanı, bir kitap, doğa fotoğrafı ya da bir müzik eşliğinde “chill time” etiketinin kullanıldığı görülür. Bu durumda bu ifade “rahatlama anı, huzur vakti, sakinleşme zamanı” gibi anlamlara gelir.

CHILL MOOD NE DEMEK? Mood “ruh hali” anlamına gelmektedir. Chill mood ise doğrudan çevirince “soğuk ruh hali” anlamını taşır. Bu ifadenin kastettiği asıl anlam ise “sakin ve rahat ruh hali” ya da “rahatlama modu” şeklindedir. I’M CHILLING NE DEMEK? Bu ifade, “oturuyorum, takılıyorum, boş vakit geçiriyorum” gibi anlamlara gelir.

Bunların yanı sıra “keyifli vakit geçiriyorum” manasına da gelir. CHILL OUT MÜZİK NEDİR? Chill kelimesinin yer aldığı kalıplardan bir diğeri de “chill out müzik” ifadesidir. Yarı Türkçe yarı İngilizce oluşumlu bu tamlama “gevşeten, rahatlatan müzik” anlamına gelmektedir.

Kız gibi davranan erkeklere ne deniyor?

Efeminelik, kadınsılık, femboyluk veya kadınsı tavırlı erkek, bir erkeğin davranış ve cinsiyet rolü olarak feminen davranışlar taşımasıdır. Efemine terimi de kadın doğasında mevcut olduğu varsayılan davranış özelliklerini sergileyen erkek bireyler için kullanılmaktadır.

Prenses anlamına gelen isim nedir?

BANU : Prenses; Hanımefendi.

Kezban diye kime denir?

Kezban isminin anlamı nedir? Kezban ne demek? Kezban ismi sözlüklerde ve birçok yerde ev hamını anlamına gelmektedir. Farsça bir kelimedir. Ked-bânû kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Kezban ismi İslam dininde “tükezziban” ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple ismin anlamı yanlış anlaşılmaktadır.

Ezban ismi Farsçadan “Kedban” kelimesinden türemiştir. “Kedban” kelimesi Türkçe karşılığı ev hanımı manasına gelmektedir. Kezban İsminin Özellikleri Nelerdir? Kezban isminin özelliklerinin başında özgürlükçü özellik gelmektedir. Özgürlüklerine düşkün ve gezmeyi seven kişilerdir. Cesaretli insanlardır. Kişiler karşısında ikna kabiliyetleri yüksek kişilerdir.

Güzel şeyler kendilerinde toplamayı severler ve can sıkıcı olaylardan hoşlanmazlar. Can sıkıntısına gelemezler. Düzenli insanlardır. Belirsizlikten hoşlanmazlar. Plan dahilinde ilerlerler ve her konuda çok titizlerdir. İleriyi görmeyi severler ve sürprizlerden hoşlanmazlar.

Cool Men ne?

Nivea Men Cool Kick Erkek Roll-On 50 ml, yoğun ter kokusunu önler. Benzersiz bir ferahlık sunarak cildinize gün boyu ferahlık ve hafiflik kazandırır. Koltuk altınızdaki ter kokusunu maskeleyen ve ıslaklığı azaltan ürün, kıyafetlerinizde hiçbir şekilde iz bırakmaz ve dermatolojik olarak test edilmiştir.

Karizmatik Erkek ne anlama gelir?

Karizmatik Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Karizmatik Kime Denir? Fransızca kökenli bir kelime olması ile beraber kelimesi Türkçede yerleşik bir sözcüktür. Tek başına ya da cümle içerisinde oldukça fazla kullanılan bir kelime olarak da ön plana çıkar.

Karizmatik Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Hem canlı hem de cansız varlıklar için ele alınabilecek bir anlamı olması ile beraber, Türk Dil Kurumu üzerinden karizmatik kelimesi belli bir ifadeye sahiptir;- EtkileyiciHerhangi bir durumu ayrıcalıklı ve etkili yanlarını ortaya çıkaran bir kelime şeklinde ifade edilebilmektedir. Karizmatik Kime Denir?

Karizmatik dendiği zaman genelde erkekler akla gelir ve fiziksel yönleri ile beraber davranışları üzerinde bu ifade sunulur. Ancak bu kelime sadece erkekler için kullanılmaz. Erkek ya da kadının karşı tarafta yarattığı etki ile beraber o kişiye karizmatik denir.

Cool yaşamak ne demek?

Cool Olmak Ne Demek? Son yıllarda dilimize “cool olmak” diye bir kavram yerleşti. Türkçede tam karşılığını bulmak zor ama cool olmayı, “bir tarza sahip olmak”, “karizmatik olmak” ya da “havalı olmak” gibi tanımlamak mümkün. Dick Pountain ve David Robins, cool olmanın muhalif bir tavrı simgelediğini ve köklerinin çok eskiye uzandığını söylerler.

 1. Cool kelimesi ilk önce, zenci hapishane mahkûmlarının tavır ve davranışlarını anlatmak için kullanılmıştır.
 2. Bir mahkumun cool olması demek, gardiyanların baskısına ve eziyetine umursamaz bir kayıtsızlıkla cevap vermesi demektir.
 3. Cool olmak, kendi onurunu korumak için otoriteyi görmezden gelmektir.
 4. Cool kavramı önce hapisanelerden Amerika toplumunun günlük hayatına sıçramış ve bu deyiş zamanla bütün toplumlara yaygınlaşmıştır.

Cool olmanın kökeninde egemen gücün baskısına direnme vardır. Direniş şekli ise, egemen olanın baskısını kayıtsız bir tavırla yok saymaktır. Cool Ne Demek Cool kavramı, günümüze gelene kadar her kuşak tarafından yeniden yorumlandı ve anlamı değişti. Kökenindeki isyan anlamını korudu ama zamanla bu anlama bir de statü boyutu eklendi. Kendini beğenen bir kayıtsız kalma tavrına doğru evrim geçirdi ve bir ayrıcalık simgesine dönüştü.

See also:  Di Apsesine Ne Iyi Gelir?

Bugün cool olmak; güzel ya da yakışıklı olmaktan hatta zengin ya da güçlü olmaktan bile daha çekici bir özellik. Cool kişiler, cool yerler, cool markalar, cool kentler insanları kendilerine çekiyor. Cool olmak kitlesel olmayı dışlar. Eğer bir marka kitlesel bir markaysa, cool değildir. Zaten bu nedenle popüler olmak için taviz vermeyenler daha cool bulunur.

Kimse kendilerini izlemiyormuş gibi davranan insanlar cool olurlar. Beş yıldızlı uluslararası otel zincirleri en üstün lükse ve konfora sahip olmalarına rağmen cool bulunmaz ama özgün tasarımı olan butik oteller, hiç popüler olmadan cool olabilirler. Cool markalardan kitlesel marka yaratmak zordur ama her cool marka iyi bir “niş marka” olma potansiyeli taşır. Cool Ne Demek Bir insanın nasıl cool olacağının tek bir cevabı yok. Üstelik cool olmak isterken insanın pek ala sıradanlaşması hatta bayağılaşması bile mümkün. Çünkü bir insanın cool olmak için kendini zorlaması, çaba göstermesi, debelenmesi kendisini o kadar cool olmaktan uzaklaşır.

 • Cool olmanın doğasında, hangi işi yaparsa yapsın, insanın o işi “çaba göstermeden” yapması gibi bir sır var.
 • Fakat görünüşe de aldanmamak lazım.
 • Çünkü görüntüde hiç çaba sarf edilmeden yapılıyormuş gibi gelen cool davranışların hepsi büyük bir çalışma sonucu elde edilmiş davranışlardır.
 • Cool olmak için insanın önce kendine özgü bir tavrı, bir davranışı ya da bir becerisi olması gerekir.

Sonra bunu çok çalışarak sanki bu onun kendi doğasına aitmiş gibi bir mükemmelliğe ulaşması gerekir. En sonunda ise bu tavrı, davranışı ya da beceriyi sergilerken sanki hiç çalışmamış, sanki dünyanın en kolay şeyiymiş gibi bir rahatlık ve doğallıkla sergilemesi gerekir.

Zenci bir mahkumun kendisine yapılan maddi ve manevi her türlü eziyete hiç kılı kıpırdamıyormuş, hiç canı acımıyormuş, hiç ruhu zedelenmiyormuş gibi karşılık vermesinin altında da büyük bir çaba vardır. Görüntüde ise zarif bir çabasızlık. Büyük komediyenlerin bizleri kahkahalara boğan şakaları da böyledir.

Bu komediyenler her şaka için uzun süre çalışırlar ve sonunda şakalarını en doğru sözler, en iyi ses tonu, en güzel mimik ve vücut hareketleriyle bize tek cümlede söyleyiverirler. Bu cümle ağızlarından sanki öylesine, orada, o anda çıkmış gibi gelse de aslında arkasında büyük bir emek vardır. : Cool Olmak Ne Demek?

Cool tarz ne demek?

Cool, moda sektöründe giyim ve tarz dergileri ile kataloglarındaki mankenlerin soğuk ve cansız duruşlarını ifade eden eğilime verilen addır. Birçok sosyologca toplumdaki bireyselliğin yükselmesi, toplumsal bakış açısının daralması olarak yorumlanır.

Moda ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi’ye katkı sağlayabilirsiniz.

Cool ne demek Sosyal Medya?

Gelişen ve değişen dünya düzeninde dildeki bazı kelimeler diğer kültürlerden etkilenerek dilimize girdi. Bunlardan kelimelerden biri de cool olmak veya cool davranmak. Türkçede kelime anlamı olarak kavramın tam bir karşılığı yok. Ancak bu kavramı havalı olmak, bir duruşa sahip olmak veya karizmatik olmak ile açıklanabilecek bir davranış biçimi diyebiliriz.

Peki cool olmak terimi nereden geliyor? İlk defa hapishanelerde kullanıldı Cool kelimesi ilk etapta siyahi hapishane mahkûmlarının tavır ve davranışlarını anlatmak için kullanıldı. Bir mahkûmun cool olması demek, gardiyanların baskısına ve eziyetine umursamaz bir kayıtsızlıkla cevap vermesi demekti. Cool olmak, kendi onurunu korumak için otoriteyi görmezden gelmek olarak adlandırılıyor.

Cool kavramı önce hapishanelerden Amerika toplumunun günlük hayatına sıçradı ve bu deyiş zamanla bütün toplumlarda yaygınlaştı. Cool olmak egemen olanın baskısını kayıtsız bir tavırla yok saymak olarak nitelendiriliyor. Cool kavramı, günümüze gelene kadar her kuşak tarafından yeniden yorumlandı ve anlamı değişti.

 1. Ökenindeki isyan anlamını korudu ama zamanla bu anlama bir de statü boyutu eklendi.
 2. Endini beğenen bir kayıtsız kalma tavrına doğru evrim geçirdi ve bir ayrıcalık simgesine dönüştü.
 3. Sosyal medyanın büyük etkisi var Bugün cool olmak; güzel ya da yakışıklı olmaktan hatta zengin ya da güçlü olmaktan bile daha çekici bir özellik.

Cool kişiler, cool yerler, cool markalar ve cool kentler insanları kendilerine çekiyor. Dijitalleşme ile birlikte sosyal medya kullanımının yaygınlaşması bu kavramın günümüzde yeniden yorumlanmasına neden oldu. Özellikle dijital dünyada birey olarak kendimizi sunma biçimimiz ile birlikte cool kavramı bir duruş ve prestij göstergesi haline geldi.

 • Cool olarak adlandırdığımız kişide nelere dikkat ediyoruz? Görünüşünüz, duruşunuz, jest ve mimikleriniz, giyim tarzınız ve bakış açınız sizin hakkınızda çevrenizdekilere çeşitli mesajlar veriyor.
 • Dolayısıyla kişinin sosyal yaşamı, sosyal ve ekonomik bağlantıları ve altyapısı, giyim tarzı ve buna benzer birçok özellik cool olarak nitelendirilmesine yardımcı oluyor.

Cool bir bireyde genellikle aranan özellikler ise aşağıdaki gibi sıralanıyor: Mizaç önemli Takındığınız mizaç ve bu mizaca uygun davranışlarınız sizin cool bir birey olarak yorumlanmanızı sağlar. Dolayısıyla samimi davranışlarını ve ortaya koyduğunuz karakter ile birlikte mizacınız size önemli bir imaj katacaktır.

 1. Giyinişimiz ve beden dilimiz Günlük hayatta tercih ettiğiniz giyim tarzınız cool olarak gösterilmenizi sağlayabilir.
 2. Örneğin gittiği ortamlarda sürekli takım elbise giyen biri ciddi ve yaptığı işe bakış açısını yansıtır.
 3. Bunun yanı sıra iletişim sürecinin büyük bir bölümünü oluşturan beden dili de cool davranışlarınızı pekiştirmenizde sizlere yardımcı olabilir.

Konuşmadaki üslup ve zaman Konuşma tarzı veya kullanılan kelimelerde bir cool’luk temsili olabilir. Günlük konuşma stilinden farklı bir tarzda konuşma sergilerseniz cool diye adlandırılmanız mümkün. Konuşmada zaman unsuru da önemlidir. Konuşmanın iki tarafa da bir şeyler katması gerektiğini ve zaman kaybına yol açmaması gerektiğini unutmamalısınız. Marka ve İletişim Uzmanı – Okumak için gittiği İzmir’e aşık oldu ve yerleşti. Tam zamanlı ajans insanı, yarı zamanlı kafe işletmecisi. Gastronomi ve seyahat okumaları yapmayı sever.