Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Fitre Ne Zaman Verilir?

Fitre her zaman verilebilir mi?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, 6/103-105).

 • Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 ; Müslim, Zekât, 12-21 ).
 • Işi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz.
 • Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20 ).
 • Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.

 1. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî,el-Mecmû’, 6/128).
 2. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması suretiyle onun bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
 3. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi birkaç fakire de dağıtılabilir (Merğinânî, el-Hidâye, 2/224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Fitre tam olarak ne zaman verilir?

Bayram günü fitre verilebilir mi? – Fitrenin bayram namazından evvel verilmesi daha faziletlidir. Eğer daha öncesinde verilmemişse bayram günü ve sonrasında da verilebilir. Ancak şafi mezhebine göre, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.

30 günlük fitre ne kadar?

Fitre nasıl hesaplanır? 30 günlük fitre ne kadar 2023? Fitre, her yıl Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın şükrü olarak maddi durumu yerinde olanlar tarafından ihtiyaç sahibi kimselere verilir. Bu yıl ramazanın başlangıcından gelecek yıl ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 70 lira olarak belirledi. Fitre Ne Zaman Verilir 30 GÜNLÜK FİTRE NE KADAR? Ramazan ayının bitmesiyle birlikte fitresini vermemiş olan Müslümanlar 30 günlük fitre miktarını merak ediyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca bu sene için belirlenen fitre miktarı günlük 70 TL olarak belirlendi. FİTRE NASIL HESAPLANIR? 30 günlük fitre miktarı 2100 TL’dir. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek. Buna göre 29 günlük fitre miktarı 2030 TL’dir. Fitre Ne Zaman Verilir FİTRE KAÇ GÜNLÜK VERİLİR? Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 Ramazan ayının başlangıcından 2024 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 70 TL olarak belirledi. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir gün içerisindeki iki öğünde tüketeceği gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygun görülmektedir.Her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. Fitre Ne Zaman Verilir FITRE NE ZAMANA KADAR VERILIR? İslam dünyasında fitre, vacip olan mali bir ibadettir. Fıtır sadakası, her yıl Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın şükrü olarak maddi durumu yerinde olanlar tarafından ihtiyaç sahibi kimselere verilir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı fitre tutarı olarak günlük 70 lira belirledi.

Fitre en az kaç günlük verilir?

Her ne kadar Ramazan ayının şükrü olarak Ramazan’ın son günlerinde veya Bayramın birinci günü verilir diye bilinse de ay içerisinde vermek doğrudur. Fitrenin bayramdan önce verilmesinin daha faziletli olduğu kabul edilmiş veya Ramazan’ın ilk günlerinde de verilmesi caiz bulunmuştur.

Fitreyi vermeyi unutursak ne olur?

Bütün ibadetlerde olduğu gibi sadaka-i fıtır yükümlülüğü de geciktirilmeyip zamanında yerine getirilmelidir. Bununla birlikte zamanında ödenmemişse, bu fitrelerin mümkün olan ilk fırsatta ödenmesi gerekir. Fitre yükümlülüğü, İmam Şâfiî, Ahmed b. Hanbel ve bir rivâyette İmam Mâlik’e göre Ramazan’ın son günü güneşin batmasıyla, İmam Ebû Hanîfe’ye ve diğer bazı müctehid imamlara göre ise bayram günü tan yerinin ağarmasıyla gerçekleşir.

Böyle olmakla birlikte fitre Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/367).

Şâfiî mezhebinde fitreyi, Ramazan’ın ilk günlerinde vermek caiz; meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya ertelemek ise haramdır (Nevevî, el-Mecmû’, 6/128). Fakihlerin çoğunluğuna göre fitrenin ödenmesinin bayramdan sonraya bırakılması mekruh olmakla birlikte yapılan ödeme kaza değil edadır.

Fitre vermenin şartları nelerdir?

Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür? Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî’, 2/70,72).

1 aylık fitre ne kadar?

Fitre 2023 Ne Kadar? Fitre Bedeli Kaç Para Oldu? Geçmiş Yıllara Ait Diyanet Fitre Miktarları Ramazan ayının diğer önemli ibadetlerinden birisi de fitredir. Her Müslümanın vermesi gereken maddi bir ibadettir. gücü yeten her Müslüman bireyin ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken sadakaya denir.

 • Fitre her yıl diyanet tarafından açıklanır.2023 yılına ait fitre miktarı da açıklandı.2023 Fitre Ne Kadar? Fitre miktarları her yıl Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.
 • Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınır.

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2024 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 70 TL olarak belirledi. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.

2002 32003 3,52004 3,852005 42006 4,52007 52008 62009 6,52010 72011 7,52012 8,52013 9,52014 102015 11,52016 152017 162018 192019 232020 272021 28 40 2023 70

Fitre Nedir? Fitre; halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitre Ne Zaman Verilir?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir.

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Işi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. Fitre Kimlere Verilir? Fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir.

Fitre sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Fitre Kimlere Verilmez? Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fitresini ve fidyesini kendi anası, babası, dede ve nineleri, çocukları, torunları ve onların çocuklarına vermez.

Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,Eşine,Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir. Günlük Oruç Fidyesi Ne Kadar? Oruç fidyesinin tutarı fitre sadakası kadardır.

 1. Bu fidyeler Ramazan’ın başlangıcında verilebileceği gibi, Ramazan’ın içinde veya sonunda da verilebilir.
 2. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir.
 3. Bu durumda olan kimseler, fidye vermeye güçleri yetmiyorsa Allah’tan bağışlanmalarını isterler.
 4. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse, fidyelerini vermiş bile olsalar tutamadıkları oruçları Hanefîlere göre kaza ederler.

Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz, bunlar nafile bağış/sadaka sayılır. : Fitre 2023 Ne Kadar? Fitre Bedeli Kaç Para Oldu? Geçmiş Yıllara Ait Diyanet Fitre Miktarları

1 fitre ne kadar?

Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı 2023. Fitre Ne Zaman Verilir Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini mağdurları için öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi vb.

maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

 • Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.”
 • Fitre nedir?
 • Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).
 • Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
 • Kimler fitre vermeli?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20). Fitre ne zaman verilir? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

 • Hatta bu daha faziletlidir.
 • Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir.
 • Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
 • Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.
 • Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre kimlere verilir? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

 1. Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
 2. a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
 3. b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
 4. c) Eşine,
 5. d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
 6. e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
 7. Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
 8. Fitre nasıl belirlenir?
 9. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
 10. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. : Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı 2023.

Fitre verirken ne denir?

İçerisine bulunduğumuz Ramazan ayı sebebiyle fitre ya da zekat verecek kişiler konuyla ilgili bazı durumlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Fitre verirken söylemek gerekir mi? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Paylaşmanın, yoksula ve fakire yardım etmenin çok büyük bir öneme sahip olduğu İslam dininde zekat vermek, hali ve vakti yerinde olan kişiler farz kılınmıştır.

 • Fitre ise Ramazan ayında verilmektedir.
 • Peki, Zekat verirken bunun zekat olduğunu söylemek gerekir mi? – Fitre ve zekat verilmesi durumu oldukça hassastır.
 • Paylaşmanın, yardım etmenin oldukça değerli olduğu İslam dininde bir kişiye yardım edilirken o kişinin gönlünü almak ve kendisini kötü hissetmemesini sağlamak esas olmalıdır.

Ramazan ayında bulunmamız sebebiyle de gerekli kişiler zekat ve fitre ödemelerini yapmaya başladı. Peki, Zekat ve fitre verirken bunun zekat ya da fitre olduğunu söylemek gerekir mi? ZEKAT VE FİTRE VERİRKEN BUNUN ZEKAT YA DA FİTRE OLDUĞUNU SÖYLEMEK GEREKİR Mİ? Zekat, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Zekat ya da fitre veren kişinin bunu karşı tarafa söylemesi gerekmez. Bunun için içten niyet etmesinin yeterli olduğu belirtilmekedir. Kişinin bunları verirken “bu benim zekâtımdır, fitremdir” demesine gerek duyulmamaktadır. Hatta karşı taraftaki kişinin incinmemesi için söylenmemesi daha uygun görülür.

ZEKAT VERMENİN BELİRLİ BİR ZAMANI VAR MIDIR? Zekat vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir.

Fitre 1 günlük mü?

Fidye nedir, hangi durumlarda gerekir? – Fidye, bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel demektir. Dinî bir terim olarak ise, oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedeli ifade eder.

 1. Ur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır.
 2. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).
See also:  Qual Pais Tem A Maior Parte Tropical?

Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

 1. Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir.
 2. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir.
 3. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 267).

Hac ve umre ile ilgili görevler yerine getirilirken meydana gelen bazı eksiklikler için uygulanması gereken maddi yaptırım da fidye kapsamına girer (Bakara, 2/196). Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder.

1 aylık oruç kefareti ne kadar 2023?

Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı 2023. Fitre Ne Zaman Verilir Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini mağdurları için öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi vb.

maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

 • Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.”
 • Fitre nedir?
 • Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).
 • Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
 • Kimler fitre vermeli?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20). Fitre ne zaman verilir? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre kimlere verilir? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

 1. Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
 2. a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
 3. b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
 4. c) Eşine,
 5. d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
 6. e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
 7. Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
 8. Fitre nasıl belirlenir?
 9. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
 10. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. : Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı 2023.

Oruç tutamayanlar için fitre ne kadar 2023?

2023 ORUÇ TUTAMAYANLAR NE KADAR PARA (FİDYE) VERECEK? – Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılında oruç tutamayacak kişilerin ödemesi gereken fidye miktarını açıkladı. Bu yıl fidye miktarı 70 TL olarak belirlendi. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir.

 1. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır.
 2. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir.
 3. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.
 4. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.

Henüz ulaşılmamış olan gelecek Ramazan ayı için farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamamaktadır.3 /4 Fitre Ne Zaman Verilir

30 gün oruç tutamayan ne kadar fitre verir?

2023 yılı oruç fidyesi ne kadar? Oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? Oruç bedeli olarak bilinen fidyenin kaç lira olduğu, elinde olmayan bir hastalık veya özür nedeniyle oruç tutamayanlar tarafından merak ediliyor. Fidye, hastalık gibi durumlardan dolayı oruç ibadetinin yerine getirilememesi halinde oruç kefareti olarak ödenen dini-mali bir yükümlülüktür.

 1. Fidye, oruç tutmaya engel hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır.
 2. Peki bu sene oruç tutamayanlar ne kadar para vermeli? 2023 oruç fidyesi ne kadar? İşte detaylar.
 3. Fidye, oruç tutmaya engel hastalığı olan veya yaşlılıktan dolayı oruç tutamayanların tutamadığı oruçlara karşılık verdiği paradır.

Bu senenin fitre bedeli ise Fidye miktarı ile aynıdır. İşte Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyenlerin ödeyeceği oruç kefareti Fitre Ne Zaman Verilir ORUÇ FİDYESİ NEDİR? Fidye kelime olarak bir kimsenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel anlamına gelmektedir. Dinen ise karşılığı ise bazı şartlar nedeniyle oruç tutamayanların vermesi gereken miktardır. Din İşleri Yüksek Kurulu, fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2023 yılı Fidye miktarı, Ramazan ayının başlangıcından bayrama kadar olan sürede günlük 40 TL olarak hesaplanıp ihtiyaç sahibine verilir.

 • Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir.
 • Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır.
 • Fidye (oruç bedeli) vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir.
 • Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

“O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olur da oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır.” (Bakara, 2/184). Fitre Ne Zaman Verilir 2023 ORUÇ FİDYESİ NE KADAR? Din İşleri Yüksek Kurulu, 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

 1. Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb.
 2. Maddelerden ayni olarak da verilebilir.
 3. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.” FİDYE NASIL HESAPLANIR? 2023 senesi için Diyanet İşleri tarafından belirlenen Fidye miktarı Asgari 70 TL olarak açıklandı.

Buna göre oruç tutulmayan her gün sayısı 70 ile çarpılarak ne kadar fidye miktarı belirlenir.2023 Oruç bedelinin kaç lira olduğu, elinde olmayan bir hastalık veya özür nedeniyle oruç tutamayanlar tarafından merak ediliyor. Fidye miktarı hesaplama: 70 x (Oruç tutulamayan gün sayısı) Oruç tutamayan bir Müslümanın 2023 için ödeyeceği günlük fidye miktarı 70 liradır. Fitre Ne Zaman Verilir FİDYE NE ZAMAN VERİLİR? Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği gibi, evvelinde veya sonunda da verilebilir. ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ? Oruç fidyesi, fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir.

Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Fitre verirken niyet edilir mi?

FİTRE Sadaka-i Fıtır Nedir? Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır.

Fıtır sadakası (fitre), insanın yaradılışına bir şükür olmak üzere sevab kazanmak kastıyla verdiği sadaka demektir. Fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş’esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır.

Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir. Fitre Kimlere Vâcibdir? Fitre vermek için şart olan, müslüman olmak, hür olmak ve aslî ihtiyaçlar dışında nisab miktarı mala sâhip olmaktır. Akıl ve bülûğ fitrede şart değildir. Zengin akıl hastalarının ve çocukların fitreleri, velileri tarafından verilmelidir.Fitre vâcib olduktan sonra nisab miktarı olan mal telef olsa bile, fitrenin ödenmesi şarttır.

Fitre Ne Zaman Ödenmelidir? Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur.

Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir. Bu görüş İmam Ebû Hanife’nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir.

Ödemenin bayram namazından sonraya te’hiri de câiz değildir. Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir. Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.

Kimler Fitre Verir? Nisab miktarı malı olan bir müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Zengin olan çocukların fitreleri, İmam-ı A’zam’a göre o çocuğun malından verilir. İmam-ı Muhammed’e göre ise, onu da babası verir.

 1. Bülûğa girmekle beraber aklî dengesi yerinde olmayan çocukların fitresini de yine babası verir.
 2. Henüz doğmayan çocuk için ise, fitre verilmez.
 3. Bir kimse, kendi evinde otursalar bile, babası, anası, dedesi, ninesi için fitre vermekle mükellef değildir.
 4. Akrabalar da böyledir.
 5. Babaları hayatta olsun olmasın dede, oğlunun fakir çocukları (torunları) için fitre vermekle mükellef değildir.

Bir kimse kendi hanımıyla büyük ve akıllı olan oğlunun fitresini vermekle mükellef değildir. Çünkü bunlar kendilerine sahip ve tek başlarına tasarrufa yetkilidirler. Fakat bunların müsaadesini alarak kocanın veya babanın onlar yerine fitre vermesi câiz olur.

 • Ve bunlar kendi evinde ve idaresi altında iseler izinsiz de verebilir.
 • Fakat aslolan herkesin kendi fitresini kendi malından ödemesidir.İmam-ı Şâfiî’ye göre kadının fitresini kadın zengin bile olsa kocası öder.
 • Fitre zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir.
 • Ve fakirlere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir.

Fitre verirken verilen şey’in fitre olduğunu belirtmek şart değildir. Fitreyi aralarında evlilik veya babalık – oğulluk (usul – füru’) ilişkileri olanlar birbirlerine veremezler. Meselâ bir kimse fitresini fakir olan kocasına veya babasına veya oğluna veremez.

Fitre Nasıl Ödenir? Bir kimse fitresini bir fakire verebilir. Fakat bir fitre bölünerek birkaç fakire verilemez. Müteaddit kimseler fitrelerini birleştirip tek bir fakire verebilirler. Müteaddit fitreler sahiplerinin izniyle karışmış halde fakirlere verilebilir. Her fitreyi ayrı ayrı vermek lüzumu yoktur.

Bununla beraber ayrı ayrı verilmesi daha güzel görülmüştür. Fitreler mükellefin bulunduğu yerin fakirlerine verilmelidir. Başka yerlere gönderilmek mekruhtur. Fitrenin Miktarı Ne Kadardır? Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir:1 – Buğday veya buğday unundan.

 • Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa’ (520 dirhem: 1667 gr.) dır.2 – Arpadan veya arpa unundan.
 • Bunun miktarı ise, bir sa’ (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.3 – Her türlü kuru üzümden.
 • Bunun miktarı da bir sa’ (3333 gr.) dır.4 – Kuru hurmadan.
 • Bunun miktarı ise yine 1 sa’ (3333 gr.) dır.
 • Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir.

Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir. Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden birinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir.

 • Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler.
 • Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır.
 • Onun o zenginliğine münasib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir.
 • Artık zenginlik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir.
 • Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler.

O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür. Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından 2023 Fitre Bedeli 70 TL Olarak Belirlenmiştir. Fitre ile Zekât Zengini Arasında Bir Fark Var mıdır? Vardır. Zekât verecek zengin için, nisab miktarı tutarında bir mal, bir yıl elde bulunmalıdır.

 1. Fitrede ise, bu şart yoktur.
 2. Fitrenin verileceği en son gün bile, nisab miktarı mal eline geçse, kendisine derhal fitre vâcib olur.Zekâtta günümüzde ekseriya nisab ölçüsü olarak altın alınmaktadır.
 3. Fitrede ise gümüşün esas alınması iyidir.
 4. Fitrenin zekâta göre daha geniş bir kitle tarafından verilmesinin sebebi de budur.
See also:  15 Gram 22 Ayar Bilezik Ne Kadar?

Yaşlılıktan veya hastalıktan dolayı Ramazan orucunu tutamayan kimseden fitre düşmez. Onların da bu vâcibi yerine getirmeleri icabeder. Fitre, İslâm memleketlerinde yaşayan gayr-ı müslimlere verilebilirse de küfür diyarındaki gayr-i müslimlere verilemez.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 Yılı Fitre Bedeli 70 TL olarak belirlenmiştir.

Oruç tutmayan birine fitre verilir mi?

Oruç tutacak gücü olduğu hâlde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (el-Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir.

Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 ; Müslim, Sıyâm, 149-150 ). Mazeretsiz oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş bile olsalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefîler’e göre kaza etmeleri gerekir.

Önceden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez (Kâsânî, Bedâî’, 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

Kimlere fitre vermek düşmez?

Fitre kimlere verilir? Kimler fitre vermeli? Fitre miktarı 2023. Fitre Ne Zaman Verilir Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini mağdurları için öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

 • Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.
 • Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi vb.

maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

 • Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.”
 • Fitre nedir?
 • Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).
 • Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
 • Kimler fitre vermeli?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20). Fitre ne zaman verilir? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre kimlere verilir? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

 1. Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
 2. a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
 3. b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
 4. c) Eşine,
 5. d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
 6. e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
 7. Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
 8. Fitre nasıl belirlenir?
 9. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
 10. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. : Fitre kimlere verilir? Kimler fitre vermeli? Fitre miktarı 2023.

Borcu olan fitre vermek zorunda mı?

Borcu Olan Fitre Verebilir mi? – Fitre sadakasını vermek isteyen Müslümanların merak ettiği bir diğer önemli soru ise borcu olan fitre verebilir mi sorusudur. Fitre sadakası verilebilmesi için en önemli şart nisab miktarda mala sahip olmaktadır. Bir Müslümanın borçları hesaplandığı zaman sahip olduğu mallar nisab miktarının altında kalıyor ise fitre sadakası verme yükümlülüğü ortadan kalkar.

 • Ancak bir Müslümanın borcu hesaplanıp mevcut mallarından düşüldüğü halde hala nisab miktarda mala sahip ise fitre sadakasını vermek kendisine vaciptir.
 • Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak bu yazımızda fitre ile ilgili en çok merak edilen sorulardan olan fitre nedir, kimler fitre vermeli ve borcu olanlar fitre verebilir mi soruları hakkında detaylı cevaplar vermeye çalıştık.

Siz de fitre yardımlarınız yurtiçindeki ve yurtdışındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşsın istiyorsanız sitemizde bulunan fitre kısmından fitre yardımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Böylece gönüllü yurtdışı ekibi tarafından İslami şartlar göz önünde bulundurularak belirlenen ilim talebelerine ve ihtiyaç sahibi ailelerine zekat yardımında bulunabilirsiniz.

Oruç tutmadım ne kadar fitre vermeliyim?

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE KADAR FİDYE VERECEK? 2023 FİDYE MİKTARI – Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılında oruç tutamayacak kişilerin ödemesi gereken fidye miktarını açıkladı. Bu yıl fidye miktarı 70 TL olarak belirlendi. Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir.

 • Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır.
 • Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir.
 • Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.
 • Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.

Henüz ulaşılmamış olan gelecek Ramazan ayı için farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamamaktadır.3 /4 Fitre Ne Zaman Verilir

Işi olmayan fitre verir mi?

Kimlerin fitre vermesi gerekir? Sual: Kimlerin fitre vermesi gerekir? Hangi ürünlerden verilebilir? CEVAP İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın fitre vermesi vacib olur. Nisaba malik değilse fitre vermesi vacib olmaz, fakat vermesi iyidir.

Bir hadis-i şerif: (Sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir.) (Ramazan orucu, gökle yer arasında durur. Sadaka-i fıtr verilince yükselir.) (Sadaka-i fıtr, oruçlunun, uygunsuz sözlerinden hâsıl olan günahları temizler.) Tezkiye, temize çıkarma, temizleme demektir.

Diğer üç mezhepte, bir günlük yiyeceği olanın fitre vermesi farzdır. Hadis-i şerifte, (Sadaka-i fıtrı, küçük büyük, zengin fakir herkesin vermesi gerekir) buyuruldu. (Ebu Davud) Dinen zengin olmayan herkes, fitre, zekât alabilir. İhtiyacı olan eşya ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan Müslümanın, fitre vermesi vacib olur.

 • Fitre, zekât alması, haram olur.
 • Fitre ve kurban nisabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da gerekmez.
 • Hastalık gibi herhangi bir özürden dolayı oruç tutamayan kimsenin de, zenginse fitre vermesi gerekir.
 • Ticaret için olmayan malların zekâtı verilmez.

Gelirleri nisaba dahil edilir. Nisaba malik olmayan herkes fakir sayılır, zekât alabilir. Nisaba malikse fitre vermesi vacip olur. Asgari maaş alan bir kimse, borçları çıktıktan sonra, nisaba malik ise, zengin sayılır, fitre vermesi gerekir. Sadaka-i fıtr, Ramazan-ı şerifte verilir.

 1. Ramazandan önce ve bayramdan sonra da vermek caizse de bayram namazından önce verilmiş olması daha çok sevabdır.
 2. Şâfiî’de Ramazandan önce verilmez.
 3. Bayramdan sonraya da bırakılmaz.
 4. Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez.
 5. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilebilir.

Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur. İmameyn’e göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir. (Mevkûfat) Sadaka-i fıtrın miktarı her yıl değişmez. Bir kişinin fitresi olarak her gün için değil, bir ay için yarım sa’ buğday veya un, yahut bir sa’ arpa, hurma veya kuru üzüm verilir.

 • Yarım sa ölçek, ihtiyatlı olarak 1750 gramdır.1750 gram buğday veya un yahut 3500 gram arpa, kuru üzüm veya hurma verilir.
 • Ya bu ürünlerden birini veya tutarını vermek gerekir.
 • Her sene, (Bu yıl fitre kaç lira?) diye sormaya lüzum yoktur.S.
 • Ebediyye’de, Cevhere kitabından alınarak, (Sadaka-i fıtr olarak, arpa, buğday yerine kıymetleri kadar altın, gümüş veya fülus, yani bakır, bronz para ve her çeşit mal verilebilir) deniliyor.

İhtiyaç hâlinde, fitreyi bu kavle göre, kâğıt para olarak vermek caiz olur. Bir sıkıntı, ihtiyaç yoksa altın olarak veya bildirilen ürünlerden vermelidir. Bir kimse, yanında kalan ana babasının ve âkıl bâliğ olan oğlunun fitresini, onlardan habersiz verse, sonradan bildirmek şartıyla caiz olur.

 • Başkalarınınkini, onlar ver demeden veremez.
 • Seferi yani yolcu olan kimsenin de, nisaba malikse fitre vermesi gerekir.
 • Sual: Fitre ne zaman vacip olur? CEVAP Kurban bayramının üçüncü günü nisaba malik olan zengindir.
 • Nisap, zekât nisabı gibidir.
 • Urbanda farklılık şöyledir: İhtiyacı olan eşyadan ve borçlarından fazla olarak, zekât nisabı kadar malı, parası bulunan her hür Müslümanın, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, tan yeri aydınlanırken, (Fitre) vermesi vacip olur.

Daha önce ve daha sonra vacip olmaz. Fitre ve kurban nisabı hesabına katılacak malın ticaret için olması şart olmadığı gibi, elinde bir yıl kalmış olması da lazım değildir. Bayramın birinci günü sabah namazı girdiği anda, nisap miktarı kadar mala malik olmak şarttır.

 • Sual: Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez, zekâtın hükümleri fitrede de geçerli mi?
 • CEVAP
 • Sual: Fitredeki vekalet, zekâttaki gibi mi?
 • CEVAP
 • Sual: Zekât gibi, fitreyi de hediye diye vermek caiz mi?
 • CEVAP
 • Sual: Hurma ile iftar eden fitresini hurmadan mı verir?
 • CEVAP
 • Sual: Telefonda vekalet olur mu?
 • CEVAP
 • Sual: 4 kişinin adam başı 1750 gram un vererek toplam 7 kilogram ile bir kişiye vekalet vererek fitresini ödemesi doğru mu?
 • CEVAP
 • Sual: Bir kişiye verip (ya da daha sonra vermek üzere anlaşıp) bu parayla payıma düşen miktarda un alarak dilediğine dilediğin kadar adıma fitre olarak vermeye seni vekil tayin ettim dersek o da kabul ettim dese bu şekilde verilen fitre caiz midir?
 • CEVAP
 • Sual: Teyzeye halaya amcaya dayıya fitre ve zekât verilir mi?
 • CEVAP
 • Sual: Fitre sadece fakirlere mi verilir?
 • CEVAP
 • Sual: Fakirler için arkadaşımdan vekil olarak fitre nasıl alabilirim?
 • CEVAP
 • Sual: Eşimin ve akıl baliğ olmamış çocuklarımın onlardan habersiz ve vekaletsiz fitrelerini verebilir miyim?
 • CEVAP
 • Sual: Ağabeyimin ve evli kız kardeşimin fitresini onlardan habersiz verebilir miyim?
 • CEVAP

Evet. Yani zekâttaki gibi. Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fakir olmak şartı ile kardeşe, geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa, üvey babaya, üvey anneye fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur.

İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir.(Mevkufat) Evet. Evet. Hayır. Senenin ekserisinde yediği şeyden verir. Olur. E-maille de olur. Doğru. O adam da un alıp verirse mesele yok. Daha kolay yol: 15- 20 kişinin vekaleti alınıp, alınan para ile bir çeyrek altın alınıp fakire verilirse bu iş halledilmiş olur.

Verilir. Evet. Zenginlerin vekili de olabilirsin, fakirlerin de. Bir fakirden vekalet alırsın. Yani fitremi almak ve dilediğin yere harcamak üzere seni vekil ettim der, sen de herkesten fitre alıp dilediğin yere verirsin. Eşiniz ve çocuklarınıza bakmak mecburiyetinde olduğunuz için habersiz verebilirsiniz.

 1. Veremezsiniz.
 2. Bir kimse, kendi malından, başkası için fitre verince, o önceden emretmiş ise, caiz olur.
 3. Emri ile vermemiş ise, sonradan razı olsa da, caiz olmaz.
 4. Onların malı veya parası ile vermiş ise, razı olunca caiz olur.
 5. Yahut onların sizi, (Sadaka-i fıtramı vermek üzere seni vekil ettim) demeleri gerekir.

Sual: Beş kişinin fitrelerini vermek üzere vekilim. Fitreleri toplu olarak mı yoksa herbiri için ayrı ayrı mı vermeliyim?

 1. CEVAP
 2. Sual: Şafii mezhebinde olan kimse ne kadar ve nasıl fitre vermesi gerekir?
 3. CEVAP

Hepsini birden verebilirsiniz.1680 gram buğday, pirinç, hurma, nohut, peynir verilebilir. Bunların yerine kağıt para verilemediği gibi altın ve gümüş de verilemez. Ayrıca sekiz sınıfa verilmesi gerekir. Üç sınıfa verilmesini caiz gören âlimler de varsa da bu üç sınıfı bulmak çok güçtür, yok gibidir.

 • CEVAP
 • Sual: Doğmamış anne karnındaki çocuğun fitresini vermek gerekir mi?
 • CEVAP
 • Sual: Nisap miktarı param var fakat 1 sene dolmadı, fitre vermem gerekiyor mu?
 • CEVAP
 • Sual: Ramazan ayında bayram namazından önce verilmesi gereken fitreyi, caiz olmayan kişilere verdiğini bayramdan sonra öğrenen bir kişinin ne yapması gerekir?
 • CEVAP

Bir özrü sebebi ile oruç tutmayanın da, sadaka-i fıtr vermesi gerekir. Verilmez. Fıtra için bir sene gerekmez. O an nisaba malikseniz vereceksiniz. Yeniden bir fakire verir. Sual: Zekâtım fitrelerimizle birlikte bir çeyrek altın tutuyor. Bir çeyrek altını hem zekâtım için hem de fitrelerim için verebilir miyim?

 1. CEVAP
 2. Sual: Fitreyi fazla vermek iyi olur mu?
 3. CEVAP
 4. Sual: Fitreyi yıllarca kağıt parayla veren kimsenin, altınla devir yapması lazım mı?
 5. CEVAP
 6. Sual: Zekât ve fitre aynı kişiye verilebilir mi?
 7. CEVAP
 8. Sual: Fakir kardeşe fitre verilir mi?
 9. CEVAP
 10. Sual: Kız kardeşime fitre verebilir miyim?
 11. CEVAP Fitrenizi zengin değilse kız kardeşinize veya çocuklarına vermenizde mahzur yoktur.
 12. Sual: Bir kimse, yanında kalan ana babasının ve âkıl bâliğ olan oğlunun fitresini, onlardan habersiz verse, caiz olur mu?
 13. CEVAP
 14. Sual: Delinin, fitre vermesi gerekir mi?
 15. CEVAP
 16. Sual: Seferi yani yolcu olan kimsenin, nisaba malikse fitre vermesi gerekir mi?
 17. CEVAP
 18. Sual: Küçük çocuk ve deli, zengin iseler, fitreleri kendi mallarından verilebilir mi?
 19. CEVAP
See also:  Sehven Ne Demek?

Evet verilir. Elbette. Devir yapmak iyi olur. Yapılmasa da, bir kavle göre sahihtir. Evet. Evet. Başkasının fitresini vermek Sonradan bildirmek şartıyla caiz olur. Delinin fitresi Evet, malı varsa fitresi kendi malından verilir. Velisi vermezse, deli iyileşirse, eski fitrelerini de kendisi verir.

 • İyileşmezse, zaten sorumlu olmaz.
 • Dürr-ül-muhtar) Yolcu fitre verir mi? Evet, gerekir.
 • Çocuğun fitresi Küçük çocuğun ve delinin malları varsa, yani zengin iseler, bunların fitreleri kendi mallarından verilir.
 • Velileri vermezse, çocuk büyüyünce, deli iyileşince, eski fitrelerini de kendileri verir.
 • Deli iyileşmezse zaten sorumlu olmaz.

(S. Ebediyye) Fıtrayı kâğıt parayla vermek Sual: S. Ebediyye’de, Cevhere kitabından alınarak, (Sadaka-i fıtr olarak, arpa, buğday yerine kıymetleri kadar altın, gümüş veya fülus, yani bakır, bronz para ve her çeşit mal verilebilir) deniliyor. İhtiyaç hâlinde, fıtrayı bu kavle göre, kâğıt para olarak vermekte mahzur var mıdır? CEVAP İhtiyaç olursa caiz olur.

Diğer âlimlere de uymak için altın olarak vermek iyi olur. Fitrenin vacib olması Sual: S. Ebediyye’de, (Bayramın birinci günü sabah namazı girdiği anda, nisap miktarı kadar mala malik olmak şarttır. O andan sonra nisaba kavuşanın, dünyaya veya imana gelenin fıtra vermesi vacib olmaz) deniyor. Bayramın birinci günü öğleden sonra, nisaba malik olana da fıtra vermek vacib olur mu? CEVAP Vacib olmaz.

(İbni Âbidin) Vacib olmasa da, fıtra az olduğu için herkesin vermesi iyi olur. Diğer üç mezhepte, bir günlük yiyeceği olanın fitre vermesi farzdır. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir: (Sadaka-i fıtr, zenginlerinize bir tezkiyedir. Fakirleriniz de verirse, Allahü teâlâ onlara daha çoğunu verir.) Fıtra verirken Sual: S.

Ebediyye’de okuduğumuza göre, yemin kefareti için, (On fakire her gün bir fıtra değerinde başka mal vermek de olur) deniyor. Kefaret orucunu tutamayan hastalar için de, (Bir günün kefareti için, altmış fakire bir gün veya bir fakire altmış gün bir fıtra değerinde başka mal vermek de olur) deniyor. Başka mal denince, din kitabı vermek daha uygun oluyor.

İlmihâl’de, (Sadaka-i fıtır verirken, bir fıtra değeri kadar altın, gümüş veya fülüs ve her çeşit mal verilebilir) diyor. Her çeşit malın içine din kitabının da girdiğini anlıyoruz. Fıtra yerine din kitabı verebilir miyiz? CEVAP Evet, muteber bir din kitabı, mesela İslam Ahlakı kitabı da verilebilir.

Evli kadının fitresini kim verir?

Bir kişi kimlerin fitresinden sorumludur? » Sorularla İslamiyet – Bir kişi kimlerin fitresinden sorumludur? 1. Bir ailede erkek olan kişi karısının fitresini vermekle sorumlu mudur? 2. Baba olan kişi ergenliğe girmemiş çocuğun fitresini vermekle yükümlü müdür? 3. Baba ergenliğe giren çocuğun fitresini vermekle sorumlu mudur?

 • Değerli kardeşimiz,
 • Ergenlik çağına erişen Müslüman erkeğin fitre vermesi gereklidir.
 • Evli olmayan Müslüman kadınlar fitrelerini kendileri öderler.
 • Evli kadınların fitresi Ebû Hanîfe’ye göre yine kendileri, diğer üç mezhebe göre ise fitre borcu nafakaya dahil olduğu için koca tarafından ödenir.
 • Çocukların malları varsa velileri fitrelerini bu maldan öder; malları yoksa nafakalarını temin etmekle yükümlü olan kimse çocuklara ait bu borcu kendi malından ödemek zorundadır.
 • Ancak İmam Muhammed çocukların fitrelerinin babaları tarafından ödeneceği, dolayısıyla babası olmayan çocuğun fitre yükümlülüğünün de bulunmayacağı görüşündedir.
 • Fakihlerin büyük çoğunluğu, kişinin fitre mükellefi sayılabilmesi için âkil bâliğ olmasının, ramazanı oruçlu geçirmesinin veya şehirde oturmasının şart koşulmadığını kabul ederken aksi görüşte olan fakihler de vardır.
 • Fitre verecek kimselerin sahip olmaları gereken malî güç hakkında da iki farklı görüş vardır:
 • Hanefîlerin dışındaki üç mezhebe göre, zekâtın vacip olması için gerekli görülen nisab miktarı bir mala sahip bulunma şartı fitrede aranmayıp mesken, ev eşyası ve temel ihtiyaç maddelerinden başka kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için bayram günü ve gecesinin (yirmi dört saatlik) yiyeceğinden fazlasına sahip olan her Müslüman fitre ile mükelleftir.

Hanefî mezhebinde ise, fitre sadece zekât vermekle yükümlü olan Müslümanlara vaciptir. Çünkü Hz. Peygamber (asm) bazı hadislerinde sadakanın ancak zenginliğin gereği olduğunu ifade etmiştir. (Müsned, II, 277, 501; V, 432; Dârimî, Zekât, 18; Buhârî, Zekât, 18) Bütün ibadetlerde olduğu gibi fitrede de ferdî-içtimaî, maddî-mânevî hikmetler vardır.

 1. Bazı âlimler, bu sözdeki mananın ilhamıyla fitreyi namazın eksiklerini telâfi eden sehiv secdesi ne benzetmişlerdir.
 2. Öte yandan mahiyetinde sevinç ve neşe bulunan bayramı, toplumdaki her ferdin ortak şekilde yaşayabilmesi için muhtaç kimselerin kısmen de olsa ihtiyaçları giderilerek sosyal dayanışmanın güzel bir örneği verilmiş olur.
 3. Bu dayanışmayı en yüksek seviyeye çıkarmak ve daha çok insana yardım etme zevkini verebilmek için, fitre miktarı asgari ölçüde tutulmuş ve ödeme kolaylıkları sağlanmıştır.

Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Bir kişi kimlerin fitresinden sorumludur? » Sorularla İslamiyet

Namaz kılmayan birine fitre verilir mi?

FİTRE ZEKÂTININ VERİLECEĞİ YERLER – Tam İlmihal – Büyük Taklid Merci’i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi Arama: Toplam kitaplar Tam İlmihal Hacc Amelleri SADE BİR ANLATIMLA KADINLARA ÖZEL HÜKÜMLER Özet Olarak İbadet Hükümleri 1972- Farz ihtiyat gereği fitre zekâtını sadece fakirlere vermek gerekir.

Fakirlerden kasıt, geçmiş konularda açıklanan müstahak şartlarına sahip olan fakir Şiîlerdir. Şehirde Şia fakirlerinden kimse olmazsa, diğer fakir Müslümanlara verilebilir. Fakat kesinlikle nasibilere verilmez.1973- İnsan fitreyi fakir olan Şiî bir çocuğun ihtiyaçlarına harcayabileceği gibi velisine teslim ederek çocuğun mülkiyetine de geçirebilir.1974- Kendisine fitre verilen fakirin âdil olması gerek-mez.

Ancak farz ihtiyat gereği içki içen, namaz kılmayan ve açıktan (alenî olarak) büyük günahları işleyen kimseye fitre verilmemelidir.1975- Fitreyi günah işlerde kullanacak olan kimseye, fitrenin verilmemesi gerekir.1976- Bir fakire, müstehap ihtiyat gereği, yaklaşık üç kilo yiyecek maddesinden az miktar fitre verilmemelidir.

 • Fakat toplanan fakirlere yetmeyecekse verebilir.
 • Fazla vermenin ise sakıncası yoktur.1977- Fitre olarak yaklaşık üç kilogram miktarında yiyecek maddelerinden verilmesi gereken bir cinsin değeri, normalinin iki kat üzerinde olur ve insan o iyi cinsin yarısını örneğin, üç kiloluk normal buğdayın yerine değeri onun iki katı olan iyi cins buğdayın yarısını fitre olarak verirse, yeterli olmaz.

Hatta onu, fitre verilmesi gereken malın kıymeti niyetiyle verse bile, yeterli değildir.1978- Fitrenin yarısını bir cinsten, meselâ buğdaydan ve diğer yarısını da başka bir cinsten, örneğin arpadan vermek caiz değildir. Hatta onu, fitrenin kıymeti niyetiyle vermek de yeterli değildir.1979- Fitre zekâtını verirken, akrabadan olan fakirleri, sonra fakir komşuları, diğerlerine mukaddem etmek müstehaptır.

 • Aynı şekilde ilim, din ve fazilet ehli fakirleri diğer fakirlere tercih etmek daha uygundur.1980- Bir kimse, fitresini fakir zannettiği birisine verdikten sonra onun fakir olmadığını anlarsa, eğer ona verilen mal mevcut bulunuyorsa, geri alıp müstahak birisine vermelidir.
 • Fakat malı ondan geri alamazsa, tekrar kendi malından fitre vermesi gerekir.

Ancak fitre olarak verdiği mal yok olmuşsa, eğer fitreyi alan kişi onun fitre zekâtı olduğunu biliyorduysa, karşılığını vermelidir. Fitre olduğunu bilmiyorduysa, karşılığını vermek alana farz olmaz. Kendisi fitrenin karşılığını vermelidir.1981- Bir kimseye, “Ben fakirim” demesi üzerine fitre verilmez.

Fitre son gün verilir mi?

Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı 2023. Fitre Ne Zaman Verilir Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini mağdurları için öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

 • Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir.
 • Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi vb.

maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

 • Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.”
 • Fitre nedir?
 • Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).
 • Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).
 • Kimler fitre vermeli?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20). Fitre ne zaman verilir? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

 1. Hatta bu daha faziletlidir.
 2. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir.
 3. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.
 4. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.
 5. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre kimlere verilir? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir.

 1. Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
 2. a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
 3. b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
 4. c) Eşine,
 5. d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
 6. e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
 7. Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
 8. Fitre nasıl belirlenir?
 9. Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.
 10. Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır. : Fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre miktarı 2023.

Iki kere fitre verilir mi?

Fıtır(Fitre) sadakası nedir ve ne zaman verilir? – Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105).

Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21). Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır.

Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur.

Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Fitre Bir günlük mü?

Fitre günlük mü verilir, aylık mı? Fitre kaç günlük verilir? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç ve fitre ile ilgili sorular gündeme geldi. Fıtır sadakası olarak da bilinen fitre, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2022 yılı için 40 TL olarak belirlendi. Fitre Ne Zaman Verilir

FİTRE KAÇ GÜNLÜK VERİLİR? Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. Her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.

Fitre Ne Zaman Verilir Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. FİTRE GÜNLÜK MÜ VERİLİR, AYLIK MI? Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Fitre Ne Zaman Verilir Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir gün içerisindeki iki öğünde tüketeceği gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygun görülmektedir. Fitre, günlük veya aylık olarak verilebilir. Durumu olan Müslümanlar, fitreyi ayık verebileceği gibi, günlük de verilebilir. Fitre Ne Zaman Verilir 2022 FİTRE NE ZAMAN VERİLECEK? Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Borcu olan fitre vermek zorunda mı?

Borcu Olan Fitre Verebilir mi? – Fitre sadakasını vermek isteyen Müslümanların merak ettiği bir diğer önemli soru ise borcu olan fitre verebilir mi sorusudur. Fitre sadakası verilebilmesi için en önemli şart nisab miktarda mala sahip olmaktadır. Bir Müslümanın borçları hesaplandığı zaman sahip olduğu mallar nisab miktarının altında kalıyor ise fitre sadakası verme yükümlülüğü ortadan kalkar.

 • Ancak bir Müslümanın borcu hesaplanıp mevcut mallarından düşüldüğü halde hala nisab miktarda mala sahip ise fitre sadakasını vermek kendisine vaciptir.
 • Hiranur İlim ve Hizmet Derneği olarak bu yazımızda fitre ile ilgili en çok merak edilen sorulardan olan fitre nedir, kimler fitre vermeli ve borcu olanlar fitre verebilir mi soruları hakkında detaylı cevaplar vermeye çalıştık.

Siz de fitre yardımlarınız yurtiçindeki ve yurtdışındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşsın istiyorsanız sitemizde bulunan fitre kısmından fitre yardımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Böylece gönüllü yurtdışı ekibi tarafından İslami şartlar göz önünde bulundurularak belirlenen ilim talebelerine ve ihtiyaç sahibi ailelerine zekat yardımında bulunabilirsiniz.