Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Furacin Merhem Ne IE Yarar?

Furacin içinde antibiyotik var mı?

İkinci derece yüzeyel yanıklarda antibiyotikli pomad (furacin pomad) ile steril likid vazelin kullanımının yara iyileştirme sürecine etkisinin karşılaştırılması Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü YazarınınSoyadı: ÖZYAMANER Adı: GüldenDanışmanlarının Adı: Şule Soyadı: ECEVİT ALPARAdı: Selçuk Soyadı: AKINTezin Kabul Tarihi: 24.11.2004Program : Yüksek Lisans Anabilimdalı: Hemşirelik Esasları AnabilimdalıTürkçe Tez Başlığı: İkinci Derece Yüzeyel Yanıklarda Antibiyotikli Pomad (Furacin Pomad) İle Steril Likid Vazelin Kullanımının Yara İyileşme Sürecine Etkisinin KarşılaştırılmasıTürkçe Özet:Araştırma ikinci derece yüzeysel yanıklarda antibiyotikli pomad ile steril likide vazelin kullanımının yara iyileşme sürecine etkisinin karşılaştırılması amacıyla planlanmış deneysel bir çalışmadır.Şubat 2003 – Kasım 2003 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Uludağ Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Şubat 2003- Kasım 2003 tarihleri arasında Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran ikinci derece yüzeyel yanıklı 50 hasta, örneklemini ise sistemik hastalığı olmayan ve o sırada antibiyotik tedavisi almayan araştırmaya katılmayı kabul eden 37 hasta oluşturmuştur. Araştırmanın deney ve kontrol grubunu aynı hastalar oluşturmuştur. Çünkü; araştırmada belirli bir ayrım (yaş, cinsiyet gibi.) yapılmamıştır ve her bireyin yara iyileşme süreci farklı olduğu için çalışmanın sonucunu etkileyeceği düşünülerek her iki yöntem de aynı hastada kullanılmıştır. Çalışmada ilk pansumanda hastanın yanık bölgesine tülle gress koyulmuş, yaranın sağ tarafına yada üstte kalan kısmına antibiyotikli pomad (nitrofurazon pomad), sol tarafına yada altta kalan kısmına ise steril likid vazelin sürülmüş, diğer pansumanlarda tülle gres kaldırılmadan aynı işlemler tekrarlanmış ve her iki tarafta da epitelizasyon oluşma zamanı gözlenmiştir. Hastalara dört günde bir pansuman yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak hastanın tanıtıcı özellikleri, yanık oluş biçimi, bölgesi ve yanığın oluştuğu yer ile bilgileri ve epitelizasyon oluşma zamanlarını içeren, araştırmacı tarafından hazırlanan bir form kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde lisanslı SPSS ( Statistical Packgage for Social Sciences ) paket programından yüzde dağılımları ve oranlar arası farkı bulmak için “z” testi kullanılmıştır. Hastaların % 56,7′ sinin erkek, yaş ortalamalarının 28, 53 ± 2, 77, % 43, 3′ ünün lise mezunu olduğu saptanmıştır. Olgulara yapılan pansumanlarda nitrofurazon pomad ile steril likid vazelin kullanılan bölgelerinde epitelizasyon oluşumu karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Olguların; beden kütle indeksleri, yanık oluş biçimleri, tedaviden önce ve tedavi sırasında ağırlıklı olarak aldıkları besinler ile nitrofurazon pomad ve steril likid vazelin kullanımına göre epitelizasyon oluşumları arasında da anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p > 0,05) Çalışma sonucunda ikinci derece yüzeyel yanıklı vakalarımızda hem epitelizasyon oluşumu hem de enfeksiyon gelişmemesi açısından antibiyotikli pomad kullanımının mutlaka gerekli olmadığı, yalnızca steril likid vazelin kullanılmasının yeterli olduğu görüşüne varılmıştır. İngilizce Tez Başlığı: The Comparıson Of The Impact Of Usıng Antıbıotıc Pomade (Nıtrofurazon Pomade) And Sterıle Lıquıd Vaselın Durıng The Healıng Process Of Second Degree Superfıcıal Burn Woundsİngilizce Tez Özeti:The study has been planned experimentally in order to compare the impact of using antibiotic pomade and sterile liquid vaselin during the healing process of second degree superficial burn wounds. The research has been carried out in Plastic and Reconstructive Surgery Department’s Policlinic of Education, Application and Research Hospital of Uludağ University in Bursa between the months of February and November in 2003. The universe of the research was, the patients who were applied for second degree superficial burn injuries. The group is made of 37 randomly chosen patients out of 50 patients who do not have systemic disease, and who do not use antibiotics lately. The experiment and control groups were also made of the same patients. The main reason for this is, no specific segmentation amoung the group members is considered (i.e. age, sex ) and also each individual healing process is different from another and this has an influence on the research results, both methods were applied to the same patient. As a first step of the experiment, tulle gress was placed on the wounded area during the first wound dressing process, and antibiotic pomade was applied to the upper or right side of the wounded area, where as sterile liquid vaselin was applied to the bottom or left side, and for the rest of the wound dressings was applied by using the same technique but without replacing the tulle gress, and as a result of this epitelisation period is observed on both parts.During the evaluation of the results SPSS (Statistical Package for Social Sciences) licenced software “z” test was used in order obtain percentages and differenciation between them.56,7 % of the patients were man, age-avarage were 28, 53 ± 2, 77, and 43,3 % high-school graduated. Epitelisation period was compared on the both nitrofurazon pomade & sterile vaselin applied areas, and no specific differenciation statistically worthed was observed. There are also no other specific differenciations found by comparing the patients body – weight indexes, cause of the burn injury, patients’ eating habits before and during the healing period with epitelisation period on the both nitrofurazon pomade & sterile vaselin applied areas.As a result of the experiment, it is decided that antibiotic pomade is not a must for healing second degree superficial burn injuries in order to protect patients from infection or to accelerate epitalisation period, and sterile liquid vaselin is only enough to heal injuries by itself. Yanıklar, Hemşirelik Esasları : İkinci derece yüzeyel yanıklarda antibiyotikli pomad (furacin pomad) ile steril likid vazelin kullanımının yara iyileştirme sürecine etkisinin karşılaştırılması

See also:  Qual A Data De Hoje?

Furacin etken maddesi nedir?

Etkin madde: Bir gram merhem 20 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı madde(ler): Lanolin susuz 46 mg/ g Setil alkol 4 mg/ g Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız. Merhem Beyaza yakın renkte viskoz merhem, belirgin kokusu yoktur.

Nitrofurazon krem ne işe yarar?

Nitrofurazon, nitrofuran sınıfına ait bir antimikrobiyal organik bileşiktir. En yaygın olarak topikal bir antibiyotik merhem olarak kullanılır. Gram pozitif bakterilere, gram negatif bakterilere karşı etkilidir ve tripanozomiyaz tedavisinde kullanılabilir.

Daha güvenli ve daha etkili ürünler ortaya çıktıkça tıpta kullanımı azalmıştır. Nitrofurazon, California Prop 65 altında listelenmiştir ve hayvan çalışmaları sırasında mutajenik ve kanserojen olduğuna dair açık kanıtlar göstermiştir ve ABD’de insan kullanımı için durdurulmuştur. Madde soluk sarı ve kristaldir.

Bir zamanlar çiftlik hayvanları için antibiyotik olarak yaygın olarak kullanılmıştır.

Frozen krem nedir?

İğnesiz mezoterapi olarak da tanımlanan Frozen Face, sahip olduğu soğuk başlığı sayesinde ağrısız ve acısız bir şekilde cilt yüzeyindeki ince kırışıklıkların azalmasını sağlar. Cilt dokusunu daha sıkı ve dolgun hale getirir.

Furacin nerelere sürülür?

FURACİN, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların (mikropların) oluşturduğu piyoderma (ciltteki sivilceli durum), dermatoz (deride oluşan hastalık) gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser (derideki bir tür yara) enfeksiyonların ve otitis eksterna (dış kulak iltihabı)

Furacin ne zaman kullanılır?

FURACİN, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların (mikropların) oluşturduğu piyoderma (ciltte sivilceli durum), dermatoz (deride oluşan hastalık) gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser (derideki bir tür yara) enfeksiyonların ve otitis eksterna (dış kulak iltihabı)

Furacin kaç gün kullanılır?

Geniş yanık alanlarının steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanır. Postoperatif (ameliyat sonrası) vakalarda FURACEPT’in üzerine vazelinli gazlı bez konması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde pansumanın 5-7 gün açılmadan bırakılması mümkün olur.

See also:  Qual Semana Estamos?

Merhem ne işe yarar?

Merhem – Vikipedi Merhem, vücut yüzeyini yatıştırmak için kullanılan tıbbi bir, Merhemler yaygın olarak saklanılır. cilde, yaralara ve mukozalaradır. İçinde baz ve eşit şekilde dağıtılmış tıbbi maddelerden oluşan yumuşak vardır. Dağılmış sistemlerin tipine göre, merhemler homojen (alaşımlar, çözeltiler), süspansiyon, emülsiyon olabilirler.

 1. Tutarlı özelliklere bağlı olarak gerçek merhem,,, türünde olur.
 2. Merhemlerin hazırlanmasında tıbbi kullanım için onaylanmış içerikler kullanılır.
 3. Lipofil merhemler hidrokarbon (, hidrokarbon alaşımları), yağ (doğal, hidrojene yağlar,, ve yağ benzeri maddeler içeren alaşımlar), ve başka maddeler içermektedir.

Hidrofil merhemler yüksek moleküler ağırlıklı karbonhidrat ve protein jelleri (selüloz eterleri,,, ), inorganik maddeler (), sentetik yüksek moleküler bileşiklerden (PEO, PVP, poliakrilamid) oluşur. Hidrofil-lipofil merhemler emülgatörlü lipofilik bazlar ( veya diğer emülgatörlerle alaşımı), yağ asitlerinin sodyum, potasyum, trietanolamin tuzları, tween-80 maddelerinden oluşur.

ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini Vikipedi’ye katkı sağlayabilirsiniz.

FUCİDİN merhem sodyum Fusidat ne için kullanılır?

FUCİDİN’nin etken maddesi olan sodyum fusidat; bir antibiyotik olup bir çok mikroorganizma üzerinde güçlü antibakteriyel (bakterileri tahrip eden veya onların çoğalmasını engelleyen) etkiye sahiptir. FUCİDİN’e duyarlı organizmaların oluşturduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Furacin merhem pipiye sürülür mü?

Sünnet Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar; 4 Ocak 2021 Pazartesi | Sağlıklı Yaşam Furacin Merhem Ne IE Yarar • Baticon ile pipi boyandıktan sonra Furacin el değmeden pipi merhemlenmelidir. • Kanama: ilk 24 saatte sızıntı tarzında kanama doğaldır. Ancak damlama tarzında ve silindiğinde hemen yenisi ile dolan kanama müdahaleyi gerektirebilir. Ikınma ile kanama dozu artabilir.

 1. Bu durumda 30 dk kadar beklenmelidir.
 2. Anama buna rağmen durmaz ise hastaneye başvurulmalıdır.
 3. Banyo: Aksi söylenmemiş ise 4-5.
 4. Gün banyo yapılabilir.
 5. Her gün banyo yapmak pipinin hızla toparlamasına yardım eder.
 6. Banyo öncesi vücut silinebilir.
 7. Ilık banyo pansuman işlevi görür.
 8. Ayakta duş alma tarzında yapılmalı ve pipiye fazladan işlem yapılmamalıdır.

Dikişler banyoda kendi düşer. Almak gerekmez. • Yara iyileşmesi: Her türlü yaranın iyileşmesinin tamamlanması 4 haftayı bulur. Ancak istenen güzellikte yara iyileşmesi 7. Gün civarında gerçekleşir.48 saati geçen dönemde ağrı ve kızarıklık varlığı iltihaplanmadan dolayı olabilir.

Yapışık sünnet derisine bağlı olarak pipi ucunda kabuk oluşabilir. Banyo ile geçer. Minik şişlik, kızarıklık ve morluklar cerrahi işleme bağlı olup, 7 gün kadar sürebilir. Sünnet sonrası pipi ucunu koruyucu rolü olan deriyi kaybetmek, pipinin hassasiyetini artırabilir. Bu durumun 4 ay sürdüğü gözlenebilmektedir.

Sünnet sonrası ateş olmaz.37.2 0C den fazla ateş bu pipinin iltihap kaptığını gösterir. Sünnet sonrası rutin antibiyotik kullanmak gerekmez. Ancak iltihabi durum varsa doktorunuz reçete edecektir. Sünnet sonrası kontrol yoktur. Ancak istenen hergün hastanemize başvurulabilir.

Nitrofuran nerede kullanılır?

Nitrofuranlar, yemlerde ve hayvansal gıdalarda kullanımı toksik etkileri nedeniyle yasaklanmıştır. Özellikle yemlerde büyümeyi hızlandırmak, bakteriyel enfeksiyonu önlemek amacıyla önceden nitrofan kullanılmaktaydı. Nitrofuranlar hızlı metabolite olurlar.

 1. Nitrofuranlar hayvan dokularında proteine bağlı metabolitler olarak bulunurlar.
 2. Nitrofuranlar kanserojen yapıları nedeniyle yemlerde ve gıdalarda kullanımı yasaklanmıştır.
 3. Nitrofuranlar, furan halkasının 5 konumunda bir nitro grubu ile karakterize edilen geniş bir bileşik grubudur.
 4. Bu grubun en önemli üyeleri furaltadon, nitrofurantoin, nitrofurazon ve furazolidondur.

Geniş antimikrobiyal etkileri nedeniyle veterinerlik ve tıp alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitrofuranlar üzerinde gerçekleştirilen toksikolojik çalışmalar kanserojenik ve genotoksik etkilerini ortaya koymuştur. Bu nedenle gıda yoluyla insan vücuduna girmesi risk oluşturmaktadır.

Nitrofurans neden kullanılır?

Nitrofurantoin, idrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan antibakteriyel bir ilaçtır, ancak böbrek enfeksiyonları için o kadar etkili değildir. Ağızdan alınır. Yaygın yan etkiler mide bulantısı, iştahsızlık, ishal ve baş ağrılarını içerir.

See also:  Kezban Ne Demek?

Nadiren uyuşukluk, akciğer sorunları veya karaciğer sorunları ortaya çıkabilir. Böbrek sorunları olan kişilerde kullanılmamalıdır. Hamilelik sırasında genellikle güvenli gibi görünse de doğuma yakın kullanılmamalıdır. Genellikle bakteri üremesini yavaşlatarak çalışır, ancak idrarda bulunan yüksek konsantrasyonlarda bakteri ölümüne neden olabilir.

Nitrofurantoin ilk olarak 1953’te satılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün Temel İlaçlar Listesi’nde yer almaktadır. Jenerik ilaç olarak mevcuttur.

Fucidin krem Agriya iyi gelir mi?

FUCİDİN H, enfeksiyonun eşlik ettiği veya enfeksiyon riski taşıyan kontakt dermatit veya atopik dermatit dahil olmak üzere dermatit (genellikle enflamasyon, kızarıklık, kabuklanmış yara ve kaşıntı ile seyreden ve alerjik kaynaklı da olabilen ekzema tipi deri hastalıkları) tedavisinde kullanılır.

Furacin piercing için kullanılır mı?

Piercing Bakımı Nasıl Yapılır? – Piercing bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin uygulanan bölgeyi dış etkenlerden korumak olduğunu söyleyebiliriz. Delim işleminden sonra piercing takılan bölgenin su ile temasından kaçınılması gerekir, Bu durum hem yüz hem de vücut piercingleri için geçerlidir. Piercing bakımı için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Piercing bakım spreyleri ile enfeksiyon riskini minimum seviyeye indirmek mümkün. Piercing bölgesini temiz tutmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için bu ürünleri kullanabilirsiniz. Piercingi günde bir ya da iki defa ileri geri oynatarak bölgeyi peçete yardımıyla kurulayınız. Bu işlem sırasında ellerinizin temiz olması önemlidir. Thiocilline, Fucidin ve Bactroban gibi antibiyotik içeren kremler, piercing bakımı için tercih edilebilir. Bu kremleri günde bir ya da iki defa piercing bölgesine uygulamanız yeterlidir. Delim işlemi yapılan bölge; ıslak, nemli veya kremli kalmamalıdır. Bunun için krem sürdükten ya da sprey sıktıktan sonra kalan ürünleri temizlemeye özen göstermenizi öneriyoruz.

Bakım rutinini eksiksiz olarak uyguladığınız takdirde kısa sürede piercing iyileşme belirtilerini fark etmeniz mümkün. Bölgedeki şişliğin, kızarıklığın ve kaşıntının azalması iyiye işarettir. Bakım için önerdiğimiz işlemleri uyguladığınızda hızlı ve ağrısız bir iyileşme süreci yaşayabilirsiniz.

Furacin kaç gün kullanılır?

Geniş yanık alanlarının steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanır. Postoperatif (ameliyat sonrası) vakalarda FURACEPT’in üzerine vazelinli gazlı bez konması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde pansumanın 5-7 gün açılmadan bırakılması mümkün olur.

Furaderm ilaç ne işe yarar?

FURADERM, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların oluşturduğu piyoderma, dermatoz gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser enfeksiyonlarında endikedir.

Furacin piercing için kullanılır mı?

Piercing Bakımı Nasıl Yapılır? – Piercing bakımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birinin uygulanan bölgeyi dış etkenlerden korumak olduğunu söyleyebiliriz. Delim işleminden sonra piercing takılan bölgenin su ile temasından kaçınılması gerekir, Bu durum hem yüz hem de vücut piercingleri için geçerlidir. Piercing bakımı için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Piercing bakım spreyleri ile enfeksiyon riskini minimum seviyeye indirmek mümkün. Piercing bölgesini temiz tutmak ve iyileşmeyi hızlandırmak için bu ürünleri kullanabilirsiniz. Piercingi günde bir ya da iki defa ileri geri oynatarak bölgeyi peçete yardımıyla kurulayınız. Bu işlem sırasında ellerinizin temiz olması önemlidir. Thiocilline, Fucidin ve Bactroban gibi antibiyotik içeren kremler, piercing bakımı için tercih edilebilir. Bu kremleri günde bir ya da iki defa piercing bölgesine uygulamanız yeterlidir. Delim işlemi yapılan bölge; ıslak, nemli veya kremli kalmamalıdır. Bunun için krem sürdükten ya da sprey sıktıktan sonra kalan ürünleri temizlemeye özen göstermenizi öneriyoruz.

Bakım rutinini eksiksiz olarak uyguladığınız takdirde kısa sürede piercing iyileşme belirtilerini fark etmeniz mümkün. Bölgedeki şişliğin, kızarıklığın ve kaşıntının azalması iyiye işarettir. Bakım için önerdiğimiz işlemleri uyguladığınızda hızlı ve ağrısız bir iyileşme süreci yaşayabilirsiniz.