Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Hazreti Ne Demek?

Hazreti diye kime denir?

Hz Ne Demek? TDK’ya göre Hazretleri Kelimesinin Anlamı Nedir? Hazreti kelimesi özellikle dini içeriklerde ve yazılarda en fazla görülen kelimelerden birisidir. Hazreti kelimesi daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelimedir. Fakat kişiler bu kelimeyi kullanırken anlam olarak içeriklerini pek bilmemektedir.

 1. Hz Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Hazreti kelimesinin ilk bilinen sözlük anlamı “Allah’ın isimleri” olarak açıklanmıştır.
 2. Genellikle kutsal sayılan kişileri ifade etmek için isimden önce Hazreti kelimesi kullanılır.
 3. Allah’ın isimlerinden biri ve her ismi anlamında kullanıldığı için Hazreti kelimesi dini bir içeriğe de sahiptir.

TDK’ya Göre Hazretleri Kelimesinin Anlamı Nedir? TDK’ya göre Hazretleri kelimesinin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmıştır; Hazretleri: Saygı duyulan kişi ya da makamlar için kullanılan bir kelimedir. Genellikle kişileri ifade ederken kullanılır. Bu kişiler genel karakter olarak ya da makam olarak saygı duyulması gereken kişilerdir.

Hazreti ne anlama geliyor?

Hz

Vikisözlük’te ile ilgili tanım bulabilirsiniz.

Hz aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Hazreti veya Hz., yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla getirilen unvan veya Hz, frekans (sıklık) birimi HZ, meteorolojide

Bu sayfası Hz ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Eğer bir bu sayfaya eriştiyseniz, lütfen kullandığınız bağlantıyı ilgili maddeye yönlendirin.

” sayfasından alınmıştır : Hz

Hazreti ne demek Diyanet?

Hazret pek çok farklı yerde kullanılan ve Türkçede yer alan kelimeler arasında bulunmaktadır. Pek çok kişi bu kelime hakkında bilgi almak ve nerelerde kullanıldığını öğrenmek için araştırma gerçekleştiriyor. Peki, Hazret ne demek? Hazreti nedir? Hazret TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Hazret kelimesi saygı duyulan ve çok eski tarihi olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ise Hazret kelimesinin karşılığı, ‘Kutsal sayılan kimselerin adlarının başına gelen unvan’ şeklinde yer aldığı görülüyor. Hazret Ne Demek? Hazret kelimesi kutsal olarak bilinen ve büyük saygı duyulan kişiler için onlara verilen unvan şeklinde bilinmektedir.

Aynı zamanda ‘yanında veya yakınında bulunan, önünde olmak’ ve benzeri gibi farklı anlamları da gelebiliyor. Özellikle de Allah’ın her sıfatı, her ismi ve her fiili için Hazret kelimesi kullanılmaktadır. O yüzden İslami açıdan ve dini kökenli olarak büyük öneme sahip kelimeler arasında yer aldığını söylemek mümkün.

Hazreti Ne Demek? Kutsal sayılan kişiler için onların isimlerinin başına unvan olarak Hazret gelmektedir. Böylece bu kişiler Hazreti olarak yani kutsal olan bireyler şeklinde tanımlanır. Aynı zamanda Allah’ın her bir ismi ya da fiilinin tecellisine de Hazret denmektedir. Genel olarak ise saygı duyulan her kişi adına hazret kelimesinin geldiğini söylemek mümkün.

Özellikle geçmişten günümüze kadar gelen ve Tarihte yer almış pek çok ismi bu unvanı kullandığı bilinmektedir.

Hazreti ne demek dini?

Hazret Hazret (: hadrat ), geçmiş tazim edici tabir. Hadrat ın harfi harfine tercümesi “huzur”dur. Tekil izafet olarak kullanıldığında, yüksek şahsiyetlere hitaben kelimeden sonra geçer: Hazreti Muhammed veya Hazreti Kuran gibi. Çoğul izafet olarak kullanıldığında önemli dini şahsiyetler veya kutsal ya da saygıdeğer bir öndere hitaben başlık olarak geçer: Kral Hazretleri, Majesteleri Hazretleri veya Hazretleri gibi.

Araplar Hazreti diyor mu?

Araplar ise hazret yerine daha çok ‘seyyidünâ’ (efendimiz) ifadesine yer verirler.

Hazreti demek gunah mı?

Ana Sayfa İslam Ahlak Soran : turkvatandasi Tarih: 23.11.2017 – 01:07 | Güncelleme: 13.07.2020 – 14:36 Soru Detayı – Hazretleri ne demektir? – Saygı duyduğumuz birisine hazretleri diyebilir miyiz? – Günümüzde arkadaşlarıma hazreti diye (örneğin Hz. Fırat) seslenebilir miyim? Cevap Değerli kardeşimiz, Bu ifade din büyükleri, alimler ve salihler için kullanıldığından ulu orta kullanmak, önüne gelene “hazret” demek edebe aykırı olur.

Allah’a Hazreti Allah denir mi?

Allah’a Hazret denilir mi? » Sorularla İslamiyet Soran : Anonim – Allah’a Hazret demek şirk midir?

Değerli kardeşimiz, Hazret, saygı ifadesi olarak, Allah Teala, peygamberler ve alimler için kullanılır.Hazret-i Allah, Hak Teala Hazretleri, Hazret-i Âdem, İmam Azam Hazretleri, Hazret-i Mevlana gibi. Yüce Allah, Aziz Allah demek nasıl caiz ise, Hazret-i Allah demek de caizdir ve bir saygı ifadesidir.

Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Allah’a Hazret denilir mi? » Sorularla İslamiyet

Hazreti ne demek kökeni?

Arapça ḥażret (=hazırda bulunan) sözünden. Arapça ḥużūr (=hazırda bulunma) ve ḥāzır (=göz önünde olan) kelimeleriyle bağlantılıdır. Arapça ḥażret sözünün çoğulu ḥażerāt’tır.

Hz ne demek peygamber?

Hazret Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Hazreti Ne Anlama Gelir? Hazret-i Risalet, peygamberimizin isimlerinden biridir. Bu kelime yüce peygamber manasına gelir. Hazret Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Hem İslam dinine hem de Türk örf ve adetlerine göre, önemli şahsiyetlerin sadece ismini zikretmek uygun değildir.

Örnek Cümleler 1- Hazreti Adem, hem yaratılan ilk insan, hem de Allah tarafından görevlendirilen ilk peygamberdir.2- Hazreti Yusuf, kardeşleri tarafından kuyuya atılmış olsa da hayatı boyunca onlar hakkında tek kelime kötü söz söylememiştir.

: Hazret Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Hazreti Ne Anlama Gelir?

Şeyh hazretleri ne demek?

Müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi anlamında tasavvuf terimi. Hak yolunda sâlike rehberlik yapan kimse ve tarikat kurucusu anlamında tasavvuf terimi. Anadolu’da kurulan bazı tarikatlarda belli bir mertebeye ulaşan dervişlere verilen unvan.

Hazreti demek şart mı?

Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, Hz. Peygamber (sas) gerek kendisi için gerek Sahabe için ‘Seyyid/Efendi’ kelimelerinin kullanılmasına herhangi bir yasak getirmemiş, bilakis, kullanmış ve kullanılmasını tavsiye etmiştir.

See also:  Qual A SaturaO Normal?

Efendi Hazretleri demek ne demek?

Şeyhülislâmlar ve hıristiyan din büyükleri için de efendi unvanı kullanılmıştır. Bâlâya kadar rütbe sahibi olanlara efendi denilirken bu rütbeyi alanlara ‘atûfetlü beyefendi hazretleri’ denilmiştir. Tanzimat’tan sonra ise resmî olarak sadece okur yazarlar ve mektep talebeleri bu unvanla anılmıştır.

Nebi ne demek ne demek?

Peygamber = Nebi + Rasul – Türkçede kullanılan ve aslı Farsça olan peygamber kelimesi, Arapça aslında nebi ve rasul kelimesinin ikisinin birden anlamını içerir. Nebi, Allah’tan mesaj alan ve bu mesajı insanlara haber veren anlamına gelir ve İslam inancına göre Allah’tan mesaj alan ve bu mesajı haber verenlerin sonuncusu (Hâtemü’l-Enbiyâ) Muhammed’dir,

Savıyla ne demek?

S.a.v., ‘Allah’ın selamı onun üzerine olsun’ anlamına gelen ‘sallallâhu aleyhi ve sellem’ (Arapça: صلى الله عليه و سلم) sözcüğünün kısaltılmışı. İslâm peygamberi Muhammed’in adı anıldıktan sonra söylenir.

Majesteleri ne demektir?

Majeste TDK sözlük anlamı şu şekildedir: isim,mecaz Devlet başkanları için kullanılan san. esk. Hükümdarlara verilen san.

Peygamberimiz Türkler için ne dedi?

Türk milletinin İslam’a girdikten sonra yüzyıllar boyunca İslam’ın bayraktarlığını yaptığını biliyoruz. Bu özellik elbette Müslüman Türk milleti için onurdur. Emevi ve sonraki dönemlerde İslam’la ilgilenen milletimiz Osmanlı döneminde İslam âleminin hamiliğini yapmıştır.

Mısırlı alim Muhammed Gazali’nin ‘ el-isti’mar ‘ -sömürgecilik- adlı eserinde Mısır’daki Arap milliyetçilerine söylediği söz bu milletin tarihi konumunu ne kadar güzel anlatıyor. Varsayınız Osmanlı hiçbir şey yapmasaydı, Ortadoğu’ya Hıristiyanların girmesine beş asır engel olması bile şeref olarak onlara yeterdi.

Hz. Peygamber’in ahir dönemi anlatan hadislerinden birinde Türk kavmine şöyle bir atıfta bulunduğu ifade ediliyor: Ayakkabıları kıldan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Siz yüzleri kılıflı kalkanlar gibi, gözleri küçük, burunları yassı olan bir kavimle savaşmadıkça kıyamet kopmaz (Buhari, Cihad, 95; Menakıb, 25; Müslim, Fiten, 62 (2912); Ebu Davud, Melahim, 9; Tirmizi, Fiten, 2216).

Bu hadisin Moğol istilasıyla ilgisi var der hadis alimleri. Aynı isimli hadis alimine göre burada kastedilen Türkler, İslam’a girmeyen tatarlar ve Cengiz Han ve torunu Hülagu’nun komutasındaki ordulardır. Aynı ; bu savaşın Horasan’ı kılıçtan geçiren Rey, Kazvin ve Meraga’yı yıkan güçler olduğunu söyler.

(Ebu Davud, Şerhi, c:14, s: 426-427) *** Hz. Peygamber (s.a.v.) Türklerin İslam’a gireceğine işareten şöyle buyurmuştur: ” Türkler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın” (Ebu Davud, Melahim, 8 (4302). Peygamberimiz’in (s.a.v.) ‘ Türklere dokunmayın ‘ sözü, bu milletin İslam’ın güçlenmesine yapacağı katkıya işaret olabilir.

 1. İslam’a giren Türkler; sonra bu dini o kadar iyi özümsedi ki o dinin öncüleri oldular.
 2. Herhalde Hz.
 3. Peygamber’in (s.a.v.) dört halifesi hariç, daha sonraki dönemlerde en büyük hizmeti İslam’a giren Türk milleti yapmıştır.
 4. Aslında Kütüb-i Sitte dediğimiz hadis alimlerinin hepsi Arap olmayan bir coğrafyadan dünyaya İslam’ı yaydılar.

İmam Buhari Özbek, İmam Müslim Horasan, İmam Nesai Horasan, İmam Ebu Davud Sicistan, İmam İbn Mace Kazvin, İmam Tırmizi Özbekistan’dan çıkarak dünyaya ışık verdiler. Adı geçen alimlerin doğdukları mıntıkanın bir kısmının bugünkü İran sınırında olması sizleri yanıltmasın.

Çünkü o dönemde İran Sünni geleneğe bağlıydı. İran Safeviler döneminden (1501) itibaren Şialığa geçti. *** İslam’a giren Türkler tefsir, hadis ve diğer alanlarda İslam’a büyük hizmetler yaptı: Büyük tefsirci ‘Zamahşeri’ Türktür. İlk hadis alimlerinden Süleyman et-Teymi (v:1431) Türk’tür. Büyük hadisçi: ‘Abdullah bin Mübarek (v: 181) Müsned adlı eserin sahibi Abd bin Humeyd (v: 243) Süneni Darimi’nin müellifi İmam Darimi (v: 255) Ebu Davud’un şerh edicisi Hattabi (v: 388) Alaaddin Moğoltay et-Türki (v:792) Buhari şerh edicisi, Ayni (v:855) Hadis ricalinin tasnifçilerinden Zehebi ve daha binlerce büyük İslam aliminin hepsi Türk kökenlidir.

*** Bizden öncekiler İslam’a böyle çalıştılar. Böyle gayret ettiler. Öncüydüler. İslam’a âşıktılar. Kuran’a hizmetkârlık yaptılar. Hz. Peygamber’e (s.a.v.) müthiş bir aşkla bağlandılar. Harameyn’i korumayı varlık sebebi saydılar. Medine müdafaası bu milletin alnındaki en büyük şeref lahikasıdır.

İslam’a hizmet edenler şerefle yad edilir. İslam’dan uzaklaşıp ihanet edenler ise, tarihin unutulmuş bedbahtları olarak hep kahırla hatırlanacaklardır. Milletimizin İslam’a girip İslam’a hizmet ettikleri dönemi hep dua ve rahmetle hatırlayacağız. SEN YERİ YARAMAZSIN! Kuran-ı Kerim övünmeyi yasaklıyor. Çünkü kendisiyle övünen, nefsini azmanlaştıran nice insan vardır ki Rabbin huzurunda bir sivrisinek kanadı kadar ağırlığa, kıymete sahip değildir.

Övünmek, ahirette bir pişmanlık sebebidir. Kişi öldüğünde cenazede onu övenleri gören melekler ölenin ruhuna: ‘ Sen böyle miydin! Sen şöyle miydin ‘ diyerek alay ederler. Dünyanın zıddına, ahiretteki kilosunu yüzüne söylerler. Ruhunu daraltırlar. Yüce Rabbimiz övünmeyi yasaklıyor.

Şöyle buyuruyor: ” Nefislerinizi (olduğundan farklı gösterip) temize çıkarmayın. (Kötülük ve günahtan) korunanın kim olduğunu Allah en iyi bilendir.” (Necm, 32) *** Tevazu bir müminin ahlakının bel kemiği olmalıdır. Yüce Allah şöyle buyurdu: ” Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin” (İsra, 37) Yüce Allah büyüklenenleri sevmez (Nahl, 23) *** Hz.

Peygamber (s.a.v.) böbürlenen bir gafilin halini bizlere şöyle anlatıyor: “Adamın biri böbürlenerek yürürken, Allah onu yerin dibine geçirdi ve bu kişi kıyamete kadar batmaya devam edecektir.” *** Şeytana, şeytan olma yolunu açan şey ‘kibirdir’ (Bakara, 34).

Onun için hem huzurdan, hem cennetten, hem meleklerden, hem ru’yetten -Allah’ı görmekten- ve hem de rızadan kovuldu. Hz. Lokman’ın oğluna tavsiyesi de buydu: ” Allah kibir taslayanı, kendini beğenip övüneni sevmez” (Lokman, 8). Hadislerin Kuran’a arzı meselesi Kafasına ve nefsine uymayan hadisleri inkâr eden hadis karşıtı kişiler, bazı kitaplarda geçen bir rivayeti önünüze koyarlar.

Bu rivayete göre -güya- Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuş: “Size herhangi bir hadis intikal ettiğinde onu Kuran’la karşılaştırın. Eğer Kuran’a uygunsa onu alıp onunla amel edin. Yok eğer Kuran’a uygun değilse, onunla amel etmeyin. Onu reddedin.” Bu sözü yorumlayanlara göre, hadisler ancak Kuran’ın temas ettiği konulara değindiği ve ek bir hüküm koymadığı zamanlar itibara alınır.

Bunlar bunu söyleyip, böylece hadislerle gelen bütün uygulamaları reddetmeye çalışır. Tabii bu arada namazların vakitleri, nasıl kılınacağı, her rekatta kaç secde ve rüku yapılacağı, namazın rekatları, zekâtın detayı, oruçla ilgili detaylar gibi bütün hususlar ortada kalır. Bu rivayet ve bu rivayetin benzeri bütün versiyonlarını İmam Şafii ( v: 204) reddeder.

Beyhaki (v: 458) de bu rivayetin ravilerini zayıf ilan eder, Acluni ( v:1162); Sağani (v: 650) ve benzeri onlarca hadis otoritesi bu rivayetleri uydurma ilan ederler. Haysemi (v: 807); Zehebi ( v: 748); Darekutni (v: 385) bu rivayetlerin ravilerini şiddetle tenkit ederler.

See also:  Qual O Dia Da Blak Flayd Lojas 2022?

İbn Main ‘in (v: 458) görüşü de böyledir, İmam Kutubi (v: 671) bu rivayetleri reddeder. ” Batıl ve asılsızdır ” der. İbn Hazm der ki: “Sahih bir haberin Kuran’a muhalif olması imkânsızdır. Her hadis dindir. Ya Kuran’ın kısa geçtiği bir hükmünü tefsir eder, ya onun bir hükmünü açar. Hadislerin görevi Kuran-ı Kerim’i tefsir etmektir.” Kuran-ı Kerim’e aykırı bir hadis olmayacağı ortadadır.

Çünkü hadisler Kuran’ın birer tefsiridir. Veya Kuran-ı Kerim’in özet geçtiği -mücmel- bir hükmü detaylandırmak üzere peygamberimize bildirilmiştir. Ebu Hanife’nin dediği gibi, Sahih hadisle Kuran-ı Kerim arasında bir çelişme olamaz. Hz. Peygamber (s.a.v.) zaman zaman bir konuda sözünü söyler ve sonra “dilerseniz bu ayeti okuyun” derdi.

Böylece Kuran ve hadisi aynı bilgi formu içinde bize takdim ederdi. Sahabe de bildikleri bilgileri Kuran doğrultusunda işletmişlerdir. Sahih hadisin gayesi; Kuran-ı Kerim’in emirlerini uygulama alanında düzenlemedir. Bu açıdan sahih hadis, Kuran’a karşı bir bilgi değil; Kuran’ın doğru anlaşılmasına bizi yönlendiren bir nebevi uygulamadır.

Onun için İmamı Azam “Ben Allah’ın kitabını alırım. Onda bulamazsam Resulullah’ın sünnetini alırım ” der. Bu, elbette çok ciddi ve uzun bir bilimsel makale konusudur. Burada sadece konuya işaret ettik. Hadislerin Kuran’a arzı rivayeti önemli hadis kitaplarında yer almamıştır.

 • Sağani, Acluni gibi tenkidçilerin eserlerinde yer bulmuştur.
 • Bu rivayet müdrec bir rivayettir.
 • Amil Çakın, Hadislerin Kuran’a Arzı, AVİFD, XXXIV, 1993 -240 -243) Not: Müdrec: Bir hadiste sened veya metne esasında olmayan bir ilave girmişse bu rivayete denir.
 • Dikkat etmemiz gereken önemli nokta şudur: Gerektiğinde Buhari, Müslim gibi önemli kitaplarda olan rivayetleri rahatça inkâr edenlerin tezlerini savunmak için böyle reddedilmiş bir rivayete sarılıp onu gayeleri doğrultusunda kullanmaları büyük çelişkidir.

Ve bilimsel verilere göre hareket etmemektir. (Suyuti, Miiftah, 36; İbn Hacer, Tahrib, I, 218; Zehebi, Mizan, 1, 639; Acluni, Kesful Hafa, 1, 89; Heysemi, Mecme, I, 170; Şafii, Risale, 33; Şatıbi, Muvafakat, IV, 19-20) Mekke’de yapılanı yapmalıyız Sıkıntılarımız var.

Birbirimizin yüzüne rahmetle bakmıyoruz. Kötülemek için fırsat kolluyoruz. Daha yığınla eksiğimiz var. Çözüm Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’de yaptığını yapmaktır. Hz. Resul (s.a.v.) Mekke’de toplumu İslam’la tanıştırdı. Cahiliye kalıntılarını söküp attı. Irk, aşiret ve kavmiyetçilik yerine ‘ ümmet, millet ‘ kavramını yerleştirdi.

Halkı cahiliye adetlerinden İslam’a çevirdi. Putperestliği yıktı. Doğru bir imanla tanıştırdı. Böylece güçlü küfre karşı ilkeleri olan davetçileri yerleştirdi. Kavmiyetçilik hastalığının çaresi diğer bir kavmiyet değil, ancak ve ancak imandır, takvadır ve ihlastır.

Bu da eğitimle, bilgi ile ve okuyarak elde edilir. Hz. Peygamber Medine’de ne yaptı? Peygamberimiz (s.a.v), Medine’ye gelince düşman olan aşiretleri barıştırdı. Müslüman olanları ‘ din kardeşliği ‘ ile, Müslüman olmayan Medinelileri ise ‘ Medine birliği ‘ ile bir arada tuttu. Kısa sürede kendisinin kuyusunu kazmaya çalışan bütün kuvvetleri etkisizleştirdi.

Sonra da bütün Arap yarımadasına yayılacak bir davete başladı. Coğrafyamızda, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’de yaptıklarını yapacak bir bilinç ve organizasyon oluşturmalıyız. Elimizde büyük bir tecrübe var. Yeniden okuyup, düşünüp, tatbik etmeliyiz.

Birbirimizi suçlamak yerine, eksikleri görüp hastalıkları tedavi etmeli, yaraları sarmalıyız. Coğrafyamızdaki terör faaliyetlerine karşı en güçlü silah; birlik, dostluk, beraberlik, konuşmak, diyalog ve karşılıklı fikir alışverişidir. Ancak teröre yönelişi engellemek için ‘ Müslüman ve bilinçli ‘ gençlik yetiştiremezsek diğer bütün çözümler geçici çözüm olur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın,

Peygamber Efendimiz hangi Irktandir?

Hz. Peygamber’in mensup olduğu Arap kabilesi. Adnânîler’in Mudar kolundan olup genellikle kabul edildiğine göre adını Kureyş lakabıyla bilinen Fihr b. Mâlik’ten alır. Bu zatın asıl adının Kureyş, lakabının Fihr olduğu da belirtilir.

Peygamber Efendimiz aslen nereli?

Genel bakış – Muhammed, bazı kaynaklara göre 570, bazı kaynaklara göre ise 571 yılında Arabistan ‘ın Mekke şehrinde dünyaya geldi. Doğumundan önce babasını, 6 yaşında ise annesini kaybeden Muhammed, amcası Ebu Talib tarafından büyütülüp gözetildi. İlerleyen yıllarda çobanlık yaptı, çoğunlukla ise tüccar olarak çalıştı. Melek Cebrâil ‘in Muhammed’e vahiy getirdiğini gösteren bir minyatür, Muhammed’in bazı geceler, Nur Dağı ‘ndaki Hira Mağarası ‘nda düzenli aralıklarla inzivaya çekilip dua etme alışkanlığı vardı. Bu alışkanlık 35 yaşından sonra yaygınlaştı.40 yaşında oradayken, İslami inanışa göre Kur’an’da yer alacak ilk ayetler Muhammed’e indirildi ve Muhammed, bunların kendisine görünen Cebrail meleği aracılığıyla indirildiğini söyledi.

See also:  Gaflet Ne Demek?

İlk başta yakınlarını uyaran Muhammed, üç yıl sonra da insanları topluca İslam’a davet etmeye başladı. Allah’ın bir olduğunu, Allah tarafından kabul görmenin tek yolunun Allah’a teslim olmak olduğunu öğretti. Kendisinin Allah’ın peygamberi ve resulü olduğunu, diğer peygamberler ile aynı kandan geldiğini anlattı.

İlk başta kendisine az sayıda takipçi bulan Muhammed, Mekke’de bazı aşiretlerin, hatta bazı akrabalarının düşmanlığıyla karşılaştı. Bu dönemde taraftarlarının şiddet içeren ağır muameleler görmesi sebebiyle, bazı takipçilerini 615 yılında Habeşistan ‘daki Aksum Krallığı ‘na gönderdi.622 yılına gelindiğinde de, kendisine inananlarla birlikte topluca Medine’ye göç etti Muhammed, Medine’ye geldiğinde Medine Sözleşmesi ile oradaki aşiretleri tek çatı altında birleştirdi.

Mekke kabileleri ve paganları ile aralıklı olarak süren sekiz yıllık savaşlardan sonra, kendisine iman edenlerin sayısı 10.000’i aşmıştı.630 yılında, 10.000 kişilik büyük bir Müslüman ordusunun başında, Mekke’nin kuşatılması sonrasında yapılan antlaşma ile kansız bir şekilde Mekke’nin kontrolünü eline aldı,

Şehre girip tüm putları yıktı ve daha sonra takipçilerini Doğu Arabistan ‘da geriye kalan tüm putperest tapınakları yıkmaları için yolladı. Kısa sürede yapılan birçok sefer ve gazadan sonra Arabistan’ın büyük bölümünü ele geçirdi. Muhammed 632 yılında, Veda Haccı ‘ndan ve Veda Hutbesi ile Arafat Dağı ‘nda 100.000’den fazla Müslümana topluca seslendikten sonra Medine ‘ye döndü.

Melek gibi demek caiz mi?

Bu tabir caiz değildir.Bir insanı meleğe benzetmek meleklerin vasfını inkar etmek gibidir.

Allah benim ömrümden alsın ona versin demek caiz mi?

Bir kişinin canını kurtarabilmek için, kendi canını vermek günah mıdır? » Sorularla İslamiyet – “Ömründen alınıp başkasına verilmesi” için dua etmek uygun mudur? Değerli kardeşimiz, Prensip olarak bir insanın “Îsar hasleti” denilen, “başkasını kendine tercih etmesi” övgüye değer bir meziyettir.

 • Bu tercihin en zirve noktası, başkasının canını kendi canından aziz bilmek ve bu sebeple de canını onun canını kurtarma uğruna feda etmektir.
 • Esasen burada bir dua söz konusudur.
 • Yani insan çok sevdiği birisi için “Allah’ım, benim ömrümden al, ona ver.” diyebilir.
 • Şayet bu dua Allah’ın hikmetine uygun ise, bu duayı kabul edip öyle muamele edebilir; bunun Kur’an ve sünnet ile çelişen bir tarafı yoktur.

Nasıl bir iyilik ya da sadaka -ölüm de dahil- belaları geri çevirebiliyor ise, pekala dua da bela ve musibetleri, hatta ölümü de geri çevirebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.” (bk. Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, III/63) demiştir.

 • Bu gibi hadisler zımni olarak duayı da içine alabilir.
 • Diğer taraftan, sahabe efendilerimizin harp meydanlarında Peygamber Efendimize (asm) cansiperane set olmaları, bir nevi bu fedakârlığın başka bir boyutudur.
 • Bediüzzaman Hazretleri de -gerek savaş esnasında, gerek hapisteki- bazı arkadaşları için “Benim yerime şehit oldu / benim yerime öldü.” ifadesini kullanır.

Bu ifadeden de anlaşılıyor ki, canını sevdiği bir kimsenin canına feda etmesi caizdir. Zaten savaşlar esnasında şehit olanlar da bir manada – Allah rızasını kazanmak için – geriye kalan başka insanların / müminlerin canlarını kurtarmak için canlarını vermişlerdir.

Tabii ki bu söylediklerimiz genel bir prensiptir. Yoksa, mümin bir insanın kâfir bir insanı kurtarmak için canını vermesi uygun değildir. Çünkü Allah’a kulluk eden bir canın Allah’a isyan eden bir can yerine ölmesi, kulluğun esprisine aykırıdır. Bunun gibi, dünyada kaldığı takdirde hakka ve hakikate hizmet etme noktasında çok ileride olan, adalet ve ibadetiyle hem Allah’a hem kullara güzel hizmet veren bir insanın gafil, fasık, insanlığa hiçbir faydası olmayan bir kimseye kendini feda etmesinin de doğru olduğunu düşünmüyoruz.

Bunun gibi – istisna teşkil edecek- daha başka detaylar da olabilir. Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet : Bir kişinin canını kurtarabilmek için, kendi canını vermek günah mıdır? » Sorularla İslamiyet

Hazreti ne zaman kullanılır?

Peygamberlerin ve din büyüklerinin isimlerinden önce saygı ifadesi olarak kullanılan hazret kelimesi, huzur sözcüğünden türetilmiştir. Huzur, saygıdeğer bir kişinin yanında bulunmak demektir.

Allah’a Hazreti Allah denir mi?

Allah’a Hazret denilir mi? » Sorularla İslamiyet Soran : Anonim – Allah’a Hazret demek şirk midir?

Değerli kardeşimiz, Hazret, saygı ifadesi olarak, Allah Teala, peygamberler ve alimler için kullanılır.Hazret-i Allah, Hak Teala Hazretleri, Hazret-i Âdem, İmam Azam Hazretleri, Hazret-i Mevlana gibi. Yüce Allah, Aziz Allah demek nasıl caiz ise, Hazret-i Allah demek de caizdir ve bir saygı ifadesidir.

Selam ve dua ile.Sorularla İslamiyet Yorum yapmak için veya : Allah’a Hazret denilir mi? » Sorularla İslamiyet

Hazreti ne demek kökeni?

Arapça ḥażret (=hazırda bulunan) sözünden. Arapça ḥużūr (=hazırda bulunma) ve ḥāzır (=göz önünde olan) kelimeleriyle bağlantılıdır. Arapça ḥażret sözünün çoğulu ḥażerāt’tır.

Efendi Hazretleri demek ne demek?

Şeyhülislâmlar ve hıristiyan din büyükleri için de efendi unvanı kullanılmıştır. Bâlâya kadar rütbe sahibi olanlara efendi denilirken bu rütbeyi alanlara ‘atûfetlü beyefendi hazretleri’ denilmiştir. Tanzimat’tan sonra ise resmî olarak sadece okur yazarlar ve mektep talebeleri bu unvanla anılmıştır.