Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Inovatif Ne Demek?

İnovatif ne anlama gelir?

İnovatif Nedir? İnovatif Fikir Örnekleri? Türkçede”yenilik” anlamını ifade eden inovasyon Latinceden dilimize yerleşmiştir. Var olan problemleri yeni fikirler ile birleştirerek, çözümlemek amaçlı yapılan çalışmalardır. İnovatif kelimesinin dilimizde tam olarak karşılığı “yenilikçi” olarak geçmektedir.

 1. Daha genel anlamı ile yeni fikirler, farklı düşünceler yaratarak, uygulamaya geçmektir.
 2. Yeni fikirlerin amacı, meydana gelen problemleri çözüp yenilemek veya ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar geliştirmektir.
 3. Mevcut ürün veya hizmetlerin, kullanılabilir, insanların ihtiyacını çözecek kapasiteye gelmesini sağlamak amaçlanır.

Ortaya yeni düzenlenmiş ürün veya hizmetlerin çıkarılması ve satış işlemlerinin uygulamaya alınmasıyla inovasyon meydana gelmiş olur. Bilginin ekonomiye katlı sağlaması ve topluma değer katması ile inovasyon sürecinin işlemesinden bahsedebiliriz. İnovasyon, teknolojik, ekonomik ve sosyal işleyişin toplamını oluşturur.

İnovatif düşünce sistemine ayak uyduran bireyler ortaya yeni fikirlerin çıkmasında öncü olurlar. İnovasyon süreklilik gerektiren bir faaliyet şeklidir. Bu faaliyetlerin sürekliliği toplumların gelişmişlik düzeyine ulaşmasında önemli etkenlerden birini oluşturur. İnovatif düşünce ilk olarak toplumun inovasyon kültürünü benimsemesi ile hayata geçer.

İnovatif düşünce sürecinin devreye girmesi ile bir ürüne veya hizmete yönelik geçmişte tasarlanmış fikirler, uygulamalar geçerliliğini kaybederek, yeni fikir ve uygulamalarla hazırlanan yeni formuna ulaşmış olur. İnovasyon akla gelebilecek her alanda oluşturulabilir.

Bireyler eğitimlerini tamamlarken aynı zamanda yeni fikirler yaratabilmek için çalışmalar yapmaları gerekiyor. Öğrenilen farklı teknikler doğrultusunda yenilikçi hareketlere temsilci olabilirler. Eğitim süreci kişinin gelişimi için çok önemlidir. Enstitü kapsamındaki online eğitim seçenekleri içinde yer alan yaratıcı ve tasarım odaklı düşünme eğitimi, yaratıcılığın gerçekte bir düşünme şekli olduğunu ve edilen teknik bilgiler ile hayata geçirebilmeniz konusunda, yol almanızı sağlayacaktır.

İnovatif düşünme sürecini değerlendirdiğimizde, karşımıza 5 aşamadan meydana gelmiş süreç yönetimi olarak çıkıyor.

Problemi teşhis etme süreci; inovatif düşüncenin başlangıçtaki ilk aşaması problemin doğru tespitidir. Çözüm üretme, buluş ortaya çıkma süreci; insanın doğasında otomatik olarak eyleme geçen mekanizmadır. Bu süreç düşünce, bilgi, birikim hepsinin harmanlanmasıyla yeni bir tasarımın meydana gelmesinde rol oynar. Deneyim süreci; ortaya çıkan yeni fikrin deneyimlenmesi, bir sonraki adım için ihtiyaç olan verileri elde etmemizi sağlar. Bu süreç olumlu ve olumsuz yanları ortaya koymak için önemlidir. Ölçme, değerleme süreci; deneyimleyerek elde ettiğimiz sonuçların ayrışarak sağladığı faydaların, ihtiyaçların değerlendirilmesi. Sonlandırma süreci; ölçme ve değerleme sonucunda kişilere veya kurumlara hizmet etmeyen buluşların tespit edilerek varlığına son verilme sürecidir.

İlgili Eğitim: İnovatif fikirler, ürüne veya hizmete değer katan, müşterilerin bir bedel karşılığında erişimini sağlayacak işleyiş sürecini oluşturur. Birçok alanda inovatif fikirlerin meydana getirdiği ürünlere, hizmetlere ulaşmak mümkündür.

Ürün inovasyonu örnekleri; ürün inovasyonu, bireylerin kullanımını arttıran yeni ürünler veya var olan ürünlerin geliştirilmiş formlarını müşteri ile buluşturmaktır. Örnek olarak LG firması, bir kağıt gibi kıvrılarak yuvarlanan bir ekran geliştirdi. Taşınabilirlik için önemli bir inovasyon örneğidir. Bir başka örnek, kumaş üreten bir firmanın leke tutmayan kumaş piyasaya sürmesi önemli bir ürün inovasyonudur. Bir elektronik firmasının çamaşır makinasına kurutma yeniliğini ekleyerek, piyasaya sürmesi inovasyona önemli bir örnektir. Radikal inovatif fikirler; en önemli örneklerinden biri Amazon şirketi tarafından ortaya konmuştur. Ev eşyalarını, yeniden sıralamayı amaçlayan WIFI bağlantısı ile küçük bir cihaz olan “Dash butonu” evde var olan eşyaları sıralayarak, eksik tespiti için arttırıcı bir buluştur. Süreç İnavasyonu; ticari kuruluşlar, yenilik süreci anlayışı ile ürün ve hizmet üretim sürecinde çok başarılı sonuçlar elde etmişlerdir. Zara firması süreç inovasyonu için çok iyi bir örnektir. değeri için kulaktan kulağa yönetimine inanırlar. Ayrıca tasarlanan giysilerin sezondan önce %15-20′ si ve sezon başında %50-60’ı üretime alınır. Diğer tasarımların tamamı sezon sürecince üretilir. Buradaki amaç müşteri isteklerine doğru cevap verebilmektir. Bir çok firma bu alanda kendine yenilikler katmayı hedefler. Teknolojik inovatif fikirler; teknolojik yenilikler, ürün ve hizmet üretimi tasarımına teşvik etmede büyük etkendir. En önemli teknolojik yeniliklere örnek, yenilenebilir enerji alanındaki yeniliklerdir. Jeotermal enerji, rüzgar türbinleri, okyanus dalga gücü teknolojik buluşlar içinde yer alır. İşletmelerde yer alan inovasyon; Bir iş yerinin gelişim ve yaşam sürecinde yenilikler çok önemlidir. İş dünyasında yenilik elde etmek için çalışanlara sunulan sağlık çalışma ortamları önemli yer tutar. Yeni fikirlerin ortaya çıkması için yapılan beyin fırtınası esnasında çalışanların fikirlerini dinlemeli, önemsemeli ve görüşlerini saygı ile dinlemelidir. Facebook, WhatsApp yenilik üreten ticari firmalara önemli örneklerdir.

İnovatif kişilik ne demek?

İnovatif düşünmenin tanımı, sorunlara yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar bulma yeteneğidir. Yaratıcı ve esnek olmakla ilgilidir. İnovatif yani yenilikçi düşünce, statükoyu değiştiren veya ona meydan okuyan sonuçlar içerir. İşyerinde bu, hem çalışanlar hem de müşteriler için daha iyi iş uygulamaları üretmek üzere düşünmenin yollarını aramak anlamına gelir.

Teknoloji hızla ilerlerken, başarılı, hatta uzun bir kariyere sahip olmak istiyorsanız esnek olma ve değişime uyum sağlama beceriniz çok önemlidir. İnovatif düşünmeyi bazen yeni ürünler bulmak ile eş anlamlı duyabilirsiniz, ancak bu onun yalnızca bir yönüdür. İnovatif düşünme gerçekte yaratıcı problem çözmedir ve işyerinde rolünüz ne olursa olsun işte işinizde geliştirip kullanabileceğiniz bir beceridir.

Aynı eski şeyleri aynı eski yöntemlerle yaparak geçinmeye çalışan bireyler ve kuruluşlar, kendilerini hızla geride bulurlar. Piyasaya liderlik etmek bir yana, rekabetçi kalabilmek için kuruluşlar işyerinde yenilikçi düşünceyi teşvik etmeli ve bireyler yeni fikirlere, süreçlere ve fırsatlara açık olmalıdır.

Yenilikçi Düşünme Becerileri Örnekleri Yenilikçilerin sahip olduğu ve yeni fikirlere katkıda bulunmalarına yardımcı olan özelliklerlerden bahsedecek olursak: 1-Yenilikçi olma Yenilikçi olmak genellikle sanatsal yeteneklerle ilişkilendirilir, ancak yenilikçi olmak bir zihniyet ya da dünyaya farklı şekilde bakmanın bir yolu olabilir.

Yenilikçi bireyler, beyin fırtınası gibi birçok yöntemle fikir üretirler. Ayrıca yeni fikirleri uygulamaya koymak için yöntemler uygularlar.2-Eleştirel Düşünme Yenilikçiler, bir durumu analiz etmek ve bir çözüme ulaşmak için tümevarım ve tümdengelim akıl yürütmeyi kullanırlar.

 • Yenilik yapmak için bu düşünürler bilgiyi sentezler ve bilgiyi yorumlayıp sonuçlar çıkarmak için bağlantı kurarlar.
 • Eleştirel düşünme aynı zamanda fikirleri değerlendirmek ve süreç boyunca yansıtmak anlamına gelir.
 • Yenilikçiler, bir parçanın diğerini veya bütünü nasıl etkilediğini düşünerek soruna bakarlar.3-Merak Etme Yenilikçiler çevrelerindeki dünya hakkında pek çok soru sorarlar.

Sürecin iyileştirilebileceğini düşünüyorlarsa, bir şeyi yapmanın geleneksel yöntemlerini de sorgularlar.4-Problem Çözme Yenilikçi düşünceyi uygulayanlar, sorunları çözmenin yollarını da ararlar. Bir problemi çözmenin alternatif yollarını ararlar, genellikle başarısızlıktan ders alırlar ve risk almaktan korkmazlar.

Yenilikçiler bir süreci değiştirebilir veya bir projenin yarısında pes etmek yerine başka bir çözüm bulabilirler.5-Özgün Olma Yenilikçi düşünürler fikirlerini ifade etmenin yeni yollarını bulurlar. Başkalarıyla paylaşmak için benzersiz fikirler tasarlayarak, yenilikçi yönleriyle statükoyu değiştirirler.6-İletişim Kurma İnovatif düşünenler fikirlerini etkili bir şekilde paylaşabilirler.

İletişim kurabilir ve kendi yaratıcı düşüncelerini detaylandırabilirler. Yenilikçiler ayrıca diğerlerinde yeniliği motive edebilir ve teşvik edebilir. İnovatif Düşünme Becerileri Nasıl Geliştirilebilir? Herkes yenilikçi olma potansiyeline sahiptir. İşte inovatif düşünme becerilerinizi geliştirmenin bazı yolları:

İş yerinde ve özel yaşamınızda yaratıcı olmak için fırsatlar arayın.Bir zorlukla karşılaştığınızda bir çözüm listesi yapın.Kendinize başarısız olma fırsatı verin ve hatalarınızdan ders almayı öğrenin.Başarısız girişimleri bir fikri test etmenin ve bir sonraki çözüme geçmenin bir yolu olarak düşünün.Farklı bakış açısıyla yaratıcı çözümler bulmaya çalışın.Mesleki ve kişisel gelişim yoluyla bilginizi arttırın.Becerilerinizi öğrenmek ve geliştirmek için fırsatlar bulun.Yenilikçi problem çözme yöntemlerini keşfedin ve kendi yenilikçi düşüncenize ilham vermeye yardımcı olacak fikirleri üretmeyi öğrenin.Karmaşık bilgiyi basit ve faydalı hale dönüştürün. Bilgi karmaşasından anlamlı yeni fikirler çıkarın.

İnovatif düşünen çalışanlara, verimliliği arttırdıkları ve müşterilere yeni teklifler getiren girişimleri aktif olarak takip ettikleri için değer verilir. Bu çalışanlar genellikle çalışma ortamlarını canlandırırlar. İş yerinde inovatif düşünmeyi göstermenin bazı yolları şunlardır:

İlk çözüm sunan siz olun. Düzeltilmesi gereken bir sorun veya geliştirilebilecek bir süreç fark ederseniz konuşun. Durumu nasıl iyileştireceğinizle ilgili fikirlerinizi bir ekip lideri veya yöneticisi ile saygıyla paylaşın.Yeni fikirlerinizi yazdığınız bir fikir listesi veya günlük tutun. Önemli fikirleri hatırlamanız veya paylaşmanız gerektiğinde bu notlara bakın.Şirketinizi daha iyi yönde etkilemek için kendi konumunuz dahilinde yeni süreçler veya çözümler oluşturarak yenilikçi fikirler uygulayın.Yenilikçi fikirlerinizi yöneticinizle resmi bir toplantınız olduğunda paylaşmak için bir şans isteyin. İş arkadaşlarınızla yenilikçi fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın ve ortak bir hedefe ulaşmak için bir plan yapın.

Başarılı bir inovasyon kültürünün ana bileşenleri, kendini yansıtmaya güçlü bir bağlılık, güvenli bir ortamda açık iletişim ve değişime istekliliktir. Konu ilginizi çekiyor ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız sizi Stratejik İşler Okulu seminerlerimize davet etmek isteriz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.

See also:  Qual A Cor Do Sangue Quando Aborta?

İnovatif düşünce nedir örnekler?

İnovatif düşünme, birçok kişiden farklı düşünme, problemleri daha geniş bakış açısıyla görme ve yeni fikirler üretmedir. İnovatif Düşünce Örnekleri: Yağmurda Kuru Kalan Bank: Kış aylarında veya yağmurlu havalarda ıslak banklara oturmak istemeyiz.

İnovatif düşünme ne demektir?

İnovatif düşünme, fikirler ve çözümler üretmek için kullanılan yaratıcı bir düşünce sürecidir. Sorunlara veya prosedürlere yaklaşmak için yeni yöntemler bulmayı içeren karmaşık bir düşünce sistemidir. Yenilikçi düşünce, bilineni değiştiren veya meydan okuyan sonuçlar üretir.

İnovatif bakış açısı ne demek?

İnovatif yaklaşımda bilgi/fikir üretilirken, hayal edilen yaratıcı ve yenilikçi fikirler, aynı zamanda topluma da yarar sağlamaya yöneliktir. Bilginin görece daha kolay ulaşılabilir olduğu günümüzde inovatif düşünce her zamankinden daha büyük bir öneme sahiptir.

İnovatif ürün nedir?

Mevcut ürünün üzerinde yapılan farklı ve yeni değişiklikler yapılarak piyasaya sunulmasına ürün inovasyonu denir. Yeni bir şeyler icat etmek değil, var olan ürün üzerinde yenilikler ve değişiklikler yapmaktır. Bütün geliştirilen örnekler, ürün inovasyonu ile başlar.

 1. Günümüzde ticari işletmeler, rekabet ortamında öne çıkmak ve müşterilerin ihtiyaçlarını en üst seviyede gidermek için çaba göstermektedir.
 2. Ürünlerini sürekli geliştirip, mevcut ürünlerin benzersiz ve kullanım kolaylığı sağlaması için çalışmaktadırlar.
 3. İşletme yöneticileri geliştirilen ürünün büyüme stratejileri ve rekabet ortamında ilerlemek için oldukça önemli olduğunun bilincindedir.

İşletmeler müşterilere üstün hizmet vermek ve değer yaratmak için rekabet ederler. Yapılan her yenilik sizi rakiplerinizden ayıran en önemli unsurdur. Enstitü tarafından online ve ücretsiz olarak verilen Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İnovasyon Eğitimi ile yaratıcılık becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

 • Bu online eğitimler sayesinde farklı bakış açısı kazanmayı da öğrenirsiniz.
 • Müşterilerin ücret ödeyerek alacağı mal veya hizmetin geliştirilip, yeni ve farklı bir şekilde sunulması inovasyondur.
 • Ürün inovasyonunun asıl amacı ürünlerin diğer ürünlerden ayırt edilmesini sağlamak ve müşteriler için cazip hale getirmektir.

Bütün yaratıcı düşüncelerin özünde inovasyon vardır. Günümüzde hızla gelişen teknolojinin yararları ve artan rekabet koşullarında işletmeler fark yaratabilmek için sürekli yenilenmek durumundadır. Bu şekilde farklı ve yenilikçi ürünler üreterek pazarlama yapıp, kar sağlayabilirler.

Pazarlama teknikleri ve rekabet ortamı içerisinde birbirine benzer birçok ürünü hepimiz görüyoruz. Artık bu benzer ürünlerin kaliteli olması ve erişim kolaylığı gibi özellikleri bunları ayrıştırmıyor. Tam tersine bu özellikleri olması gereken standart olarak yerini alıyor. Fark yaratıp, ilgi çeken ürünler müşteri ilgisini çekiyor.

Bu şekilde ürüne anlam katan işletmeler rakiplerinin önüne geçebiliyor. Gelin hep birlikte yaratıcı ürün inovasyonu örnekleri ile tanışalım. Ürün inovasyonunun sayısız örneği vardır, ancak en ünlülerinden biri 1908’de Ford Model T’nin piyasaya sürülmesidir.

 • Model T, seri üretilen ilk otomobildi ve ulaşımda devrim yarattı.
 • Yenilikçi montaj hattı üretim süreci sayesinde piyasadaki diğer arabalardan çok daha düşük fiyata satılarak daha geniş bir kitleye ulaşması sağlandı.
 • Ürün inovasyonunun bir başka örneği, 1971’de ilk ticari mikroişlemcinin piyasaya sürülmesidir.

Bu küçük çip, toplum üzerinde derin bir etkisi olan kişisel bilgisayarların gelişmesinin yolunu açmıştır. Daha yakın yıllarda, akıllı telefon pazarında birçok ürün inovasyonu örneği yaşandı. Örneğin, Apple’ın iPhone’u dokunmatik ekranlı bir cihazla etkileşim kurmanın yeni bir yolunu tanıttı ve Google’ın Android işletim sistemi akıllı telefonları daha geniş bir kitle için daha erişilebilir hale getirdi.

Inovatif ne demek TDK?

İnovasyon Ne Demek? Tdk’ya Göre İnovasyon Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır? Inovatif Ne Demek İnovasyon Ne Demek? Daha önce benzerine rastlanmamış, tamamen özgün ve yaratıcı fikirlerin ticarileşmesine inovasyon adı verilir. Bir fikrin inovasyon olarak tanımlanması için daha önce bir başkası tarafından yapılmamış olmaması gerekir. Örneğin bir reklam filminin tamamen özgün bir senaryoyla ve ana fikirle çekilmesi inovasyon olarak nitelendirilir.2010 yılından sonra hayatımıza girmiş olan bu kelime bankacılık, e-ticaret, sosyal medya uzmanlığı ve turizm gibi sektörlerde de sıklıkla kullanılıyor.

TDK’ya göre İnovasyon Kelime Anlamı Nedir? İnovasyon Kelimesi Nasıl Kullanılır? 2- Toplantıda sunduğum inovatif projeler herkes tarafından çok beğenildi.

TDK’ya göre inovasyon, radikal, orijinal ve farklı düşüncelerin hayata geçirilmesi demektir. Türkçede sıklıkla kullanılan çığır açıcı deyimi inovasyon ile yakın anlamlıdır. Örnek Cümleler: 1- Müdür bugünkü toplantıda sektörde artık geleneksel fikirleri bırakıp inovasyona yönelmemiz gerektiğini söyledi.2- Artık değişim ve inovasyon zamanı! Bu kelimenin sıfat olarak kullanımı da mevcuttur.

Inovatif eğitim ne demek?

Eğitimde İnovasyon Günümüzde ekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler, küreselleşme toplumları etkilemekte ve dönüştürmektedir. Toplumların geleceğini şekillendiren eğitim de bu dönüşüm karşısında geleneksel yöntemleri aşmak, değişime uyum sağlamak, beklentileri karşılamak ve geleceğe hazır olmak durumundadır.

 • Eğitimde inovasyon, geleneksel yöntemler yerine, değişimleri ve gelişmeleri yansıtan, çok disiplinli ve gelecek odaklı yeni fikirlerin ortaya konması, eğitim süreçlerinde yer alması demektir.
 • Bu, doğru teknolojilerin ve yöntemlerin kullanılmasını, etkili süreçlerin geliştirilmesini ve geleceğin bugünden kestirilmesini içermektedir.

Eğitim bilimcilerin yönetiminde çok disiplinli INOVEDS ekibi, gerektiğinde danışman havuzunda yer alan yerli ve yabancı uzmanların da katılımıyla, birlikte çalıştığı kurumlar için yenilikçi, uygulanabilir, sonuç alıcı çözümler üretir. INOVEDS kaliteli eğitim yolundaki problemleri çözmek, kurumları geliştirmek ve onları gelecek için desteklemek amacıyla eğitimde inovasyonu çalışmalarının merkezine alır, işbirliği yaptığı kişi ve kuruluşlarla birlikte kaliteli eğitimi yaşama geçirir. Inovatif Ne Demek Copyright © 1997-2017 Mask Ltd. Tüm hakları saklıdır. : Eğitimde İnovasyon

İnovasyon yapan kişiye ne denir?

İnovasyon Uzmanı Ne Demek? – İnovasyon uzmanı, kurumların mevcut hizmetlerini ya da yeni hizmetlerini daha yüksek katma değerle sunmasını ve buna bağlı olarak daha kârlı hale gelmesini sağlayan kişidir. İnovasyon uzmanları, özel kurumlar ya da danışmanlık şirketlerinde çalışabilir.

İnovasyon ne anlama gelir?

İnovasyon, öne çıkan ürün ve hizmetleri geliştirmeye ve pazarlamaya yönelik önemli bir sistematik uygulamadır. Etimolojik olarak ise inovasyon kelime kökeni olarak, Latince kökenli innovare (yenilik) kelimesinden türetilmiştir. İnovasyon kelimesinin TDK sözlüğündeki karşılığı ise ‘yenileşim’ olarak belirtilmiştir.

Yaratıcılık ve inovatif yaklaşım nedir?

Yaratıcılık, bir şey yaratmak için hayal gücünün veya orijinal fikirlerin kullanılması olarak tanımlanır. İnovasyon ise yeni bir yöntem, fikir, ürün vb. anlamına gelir. Bu açıdan baktığınızda yazarlar, ressamlar, müzisyenler ve diğer sanatçılar için yaratıcılık çok önemlidir.

İnovasyon becerisi ne demek?

İnovasyon Ne Demek? – İnovasyon, yenileştirmek, geliştirmek, değiştirmek ve daha verimli süreçler, ürünler ya da hizmetler yaratmaktır. İşletmeler için inovasyon dinamik ürünler oluşturmak, yeni fikirler ortaya atmak veya var olan ürünleri ve hizmetleri geliştirmektir.

İnovasyon ne demek sorusunun yanıtı ise var olan problemleri yenilikçi fikirler ile birleştirerek çözüm üretmek için kullanılan çalışmaların tümüdür. İhtiyaçlara yönelik yeni uygulamalar geliştirerek en etkili çözüm yöntemleri ile sorunları ortadan kaldırmayı hedefler. Bir ürünün icadı gibi değil icat edilmiş bir ürünün geliştirilmesini, değiştirilmesini sağlayan bir düşüncedir.

Yenilikçi ve faydalı düşünceleri icraata dökerek yaratıcı fikirlerin bulunmasını sağlamaktır.

Her yeni olan şey inovasyon mudur?

İnovasyonun temel dinamiğini ‘ yeni olan her şey değil, ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüşen ya da dönüştürülen yenilikler ‘ oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekonomik ve sosyal bir katma değeri olmayan bir şeyin ne kadar yeni, farklı,orijinal ya da yaratıcı olursa olsun inovasyon olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.

İnovasyon çeşitleri nelerdir?

İnovasyonun pek çok çeşidi olsa da temel olarak dört inovasyon çeşidi öne çıkmaktadır. Başlıca inovasyon çeşitleri; ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu ve pazarlama inovasyonu olarak sıralanabilir. Ürün İnovasyonu: Mevcut ürün üzerinde farklı ve yeni değişiklikler yapılarak piyasaya sunulmasına ürün inovasyonu denir.

Ürün inovasyonu alanındaki yenilikler, sunulan özelliklerden ürünün kalitesine kadar her şeyi içermektedir. Bu alandaki yenilikler, temel bir ürüne gerçek değer katabilecek tamamlayıcı ürünler ve hizmetler etrafında dönmektedir. Ürün inovasyonunda kilit nokta, ürüne önemli bir değer katmaya çalışmaktır.

Cep telefonu üreticileri, her yıl bir telefonlarının yeni bir sürümünü yayınlama eğilimindedir. Üretici bunu yaparken benzersiz bir şey sunmaya çalışır. Ürün inovasyonu, sahip olduklarınızı geliştirmekle ilgilidir. Müşteri geri bildirimlerini alırsınız ve onu geliştirilmiş bir ürüne dönüştürürsünüz.

Damladığında etrafı kirletmeyen kupa Piyasadaki ambalaj algısını baştan yazacak bir cips paketi. Kolay açılır ve kolay servis edilebilir şekilde tasarlanmış. Dışarıda duran banklara özellikle kış ve ilkbahar gibi yağışlı mevsimlerde oturma şansınız yok. Bu konuda harika bir inovasyon örneği görülebilir. Bankların köşesine iliştirilen kollar sayesinde banklardaki oturmalık alan döndürülebiliyor ve böylece kuru tarafı çevirip dilediğiniz gibi oturabilirsiniz.

See also:  GNeş YanığıNa Ne Iyi Gelir?

Hizmet İnovasyonu: Yeni bir hizmet yaklaşımında bulunmak veya mevcut hizmeti önemli ölçüde değiştirerek sunmaya hizmet inovasyonu denir. Hizmet inovasyonu, müşteriler için yeni hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılmasını içeren inovasyon türüdür. Hizmet inovasyonu, müşteri deneyimi etrafında döner ve hizmetle ilgili yeniliklerle başlar.

İnternet üzerinden yemek sipariş verilmesi Market alışverişinin kapıya kadar getirilmesi Otobüslerde televizyon yayını yapılması

Süreç İnovasyonu: Bir ürünün üretimi ya da dağıtımında farklı yöntemlerin geliştirilmesi veya mevcut yöntemlerin iyileştirilmesine süreç inovasyonu adı verilir. Süreç İnovasyonlarına aşağıdaki örnekler verilebilir:

Ford tarafından geliştirilen üretim bandı yönteminin hayata geçirilmesi, Günümüz imalat sanayisinde talaşlı imalat adını verdiğimiz alanlardaki silindirik ya da farklı formlardaki iş parçalarının üzerinden kesici takımlar vasıtasıyla talaş kaldırılması gereken durumlarda CNC Tezgahların kullanılmaya başlanması Hizmet sektörüne baktığımızda ATM’lerin hayata geçmesi İnternet üzerinden uçak bileti, tren bileti ve otobüs bileti satın alınmaya başlanması

Pazarlama İnovasyonu: Bir ürünün ya da ambalajının farklı tasarımlarla yenilenmesi, farklı pazarlama yaklaşımlarının kullanılması veya mevcut yaklaşımların geliştirilmesine pazarlama inovasyonu adı verilir. Pazarlama inovasyonu, yeni ürün ve hizmetlerin Pazar başarısının desteklenmesine katkıda bulunan tüm inüvasyon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

İnovasyonun asıl görev ve misyonunun Pazar başarısı olduğu düşünülürse, inovasyon pazarlamasının inovasyon sürecinde son derece önemli bir rol oynadığı ortaya çıkar. Burada ürün veya hizmet eksisi ile aynı olabilir ama bunun tüketiciye sunuluş şekli çok farklı olabilir. Örnek vermek gerekirse; bebek şampuan şişesini düşünelim.

Bir bebeği veya çocuğu yıkarken saniyelerle yarışıyorsunuz ve stresli bir noktada şampuanı iki elle kapağını açıp dökmek bir problem haline gelebilir. Bu yüzden bebek şampuanları pompalı şişelerde sunulmaktadır. Pazarlama inovasyonuna aşağıdaki örnekler verilebilir:

1943 yılında kurulan ve bugün Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren montaja hazır mobilya ürünlerinin yapay cennetinin kurucusu olan bir firmanın artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ürünlerinin nasıl görüneceğine dair etkili bir hizmet sunmaya başlaması sonucu en başarılı pazarlama inovasyon örnekleri arasında sayılabilir. Marka bilinirliği yüksek olan kozmetik markalarından birinin imza attığı pazarlama inovasyonu örneği sayesinde kozmetik ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar dijital olarak makyajlı hallerini görebilmekte ve ürün bazında makyajlarını tazeleyebilmektedirler. Bu uygulama en başarılı pazarlama inovasyon örnekleri arasında yerini almıştır. Çocuklar için yarış arabası şeklinde yatak modeli tasarlanması da pazarlama inovasyonuna örnek olabilir.

Şirketler, günümüz piyasa koşullarında rekabetçi kalabilmek için bir ya da birden fazla inovasyon türünü kendi alanına özelleştirerek uygulamalıdır. Oğuz TAŞBOLAT KalDer Üyesi BİTES Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri A.Ş. Kıdemli Kalite Mühendisi

İnovatif Türkçe mi?

Inovatif Ne Demek? Inovatif TDK sözlük anlamı nedir? –

Inovatif kelimesinin TDK sözlüğe göre 1 farklı anlamı vardır. Inovatif kelimesinin kökeni İngilizce dilidir. Inovatif kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı innovative şeklindedir.

Inovatif TDK sözlük anlamı şu şekildedir: : İnovatif ne demek? İnovatif kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Inovasyona neden ihtiyaç duyulur?

İnovasyon Neden Önemlidir? – Çünkü bir ürünü, üretimi, fikri, ihtiyacı geliştirmeye ve değiştirmeye temel oluşturur. Değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye hızlı ulaşma ihtiyacı ve rakebeti, inovatif yaklaşım ve inovatif kurum kültürünü de önemli hale getirmiştir.

 1. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni düşüncelerin ekonomiye dönüşmesi, pazarın ihtiyacını karşılaması, insan kaynağı sağlaması, bilim-teknoloji-arge ile paralel ilerlemesi, kurum için yönetim süreci oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.
 2. Pazarda rekabet avantajı sağlarken iş modeli ortaya çıkmasını da sağlar.

Tüm bunların dışında inovasyon günlük yaşamda insanların refah düzeyini ve yaşam kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir. Alanına göre değişmekle birlikte hem kurumlar hem de bireyler için maliyet ve kar avantajı sağlayabilir. Bir ülkedeki inovasyon yapan işletme sayısı ne kadar fazla ise o ülkedeki insanların yaşam şartları da o kadar yüksektir.

İnovasyon nedir ve önemi?

İnovasyon Kavramı Neden Önemli Özellikleri
Yenilikçilik; yaratıcı fikirlerin ticari olarak uygulanması Rekabet ortamında ayakta kalabilmek, başarılı olabilmek için Süreklilik, yaratıcı fikirler, fayda sağlama
Eski sorunlara yeni çözümler geliştirme Sorunları çözme ve mevcut ihtiyaçları karşılamada etkin rol oynar Risk alabilme, yeni ve daha iyi bir şey yaratma
Teknolojik, sosyal, organizasyonel yenilikler Marka ve firma için adaptasyon ve rekabet gücünü artırma Teknolojik gelişmelere uygun olma, sosyal düzenlemeler, organizasyonel değişiklikler
Sürekli yenilenme ve geliştirme Başarılı olma ve gelişmiş ekonomilerle rekabet etme Sürekli gelişme, hedefe yönelik eylemler, somut gelişmeler
Yeni ürün veya hizmetler geliştirme Pazarda farklılaşma ve marka değerini artırma Yenilikçilik, yaratıcılık, pazarda fark yaratma
Yeni pazarlama stratejileri oluşturma Pazar payını artırma ve satışları yükseltme Stratejik düşünme, analiz yeteneği, risk yönetimi
Daha iyi organizasyonel yapıların oluşturulması İş verimliliği ve etkinliği artırma Yönetim becerileri, organizasyon yeteneği, liderlik
Sosyal inovasyon; topluma katkı sağlayacak yaratıcı çözümler Sosyal sorumluluk ve topluma katkı Sosyal bilinç, problem çözme becerisi, topluma katkı sağlama
Estetik ve sanatsal yenilikler Ürün ve hizmetlerin estetik değerini artırma Yaratıcılık, estetik anlayış, sanatsal bakış açısı
Yaratıcı fikirlerin ticari olarak değerlendirilmesi Ekonomik büyüme ve gelir getiri sağlama Fikirlerin ticari değerlendirilmesi, yaratıcılık, ekonomik bilgi

İnovasyon kelimesini, sanki hepimiz ne anlama geldiğini biliyormuş gibi kullanırız. Terim, genel olarak iş dünyası, kamu ve toplum genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürünlere, süreçlere ve organizasyonel değişime atıfta bulunmak için kullanılır.

Ama inovasyon nedir? Gördüğünde nasıl tanırsın? Sanayi Devrimi’nden önceki inovasyona baktığımızda, yeni teknolojiler veya toplumu organize etme yolları gibi bugün “sosyal” yenilikler olarak adlandırılacak şeylere odaklanmaya eğilimliyiz. Daha sonra daha iyi mal ve hizmetler üreterek ekonomik büyümeyi ve iş yaratmayı yönlendiren icatlar olarak görülmeye başlayan şeylere nispeten az ilgi gösterildi (Barnes & Edgell 1978).

Bunlar Francis Bacon ve René Descartes gibi filozoflar için önemli konulardı. Ancak gelişmekte olan sanayi şehirlerinin karşılaştığı zorluklarla mücadele ederken çoğu insanın endişe duyduğu şeyler bunlar değildi. Avrupa’nın büyük siyasi devrimleri aynı zamanda sosyal inovasyonu da içeriyordu.

Bu da onların kahramanlarının sahip olduklarını korumak için çok fazla çabalamak yerine neden yeni siyasi düzenler yaratmak istediklerini açıklıyordu. Sanayi Devrimi’nden bu yana, görme eğiliminde olduğumuz şey, teknolojide yeniliktir. Bu yenilikler, II. Dünya Savaşı’ndan sonra politika ve teknolojik araştırmaların ana odak noktası haline geldi.

İnovasyonu nasıl tanırız? Bu sorunun yanıtlanmasının bir yolu, ‘üretim işlevi’ yaklaşımı olarak adlandırılan şeydir. Bu, tüm üretim faktörlerinin – sermaye, emek ve hammaddeler – yeni mallar üretildiğinde veya hizmetler sunulduğunda farklı şekillerde birleşme eğiliminde olduğunu varsayar.

Ekonomilerin, halihazırda sahip olduklarıyla yaptıklarını geliştirmek yerine, halihazırda üretilenleri artırarak daha fazla büyüyebileceklerini savunur (Solow 1956). Başka bir deyişle, ‘tamamen yeni’ bir şey icat etmek için zaman harcamak bize fayda sağlamaz çünkü ekonominin üretebileceği şeylerde hiçbir artış olmayacaktır.

Bir ekonomiye gerçekten fayda sağlayan yenilik türü, halihazırda sahip olduklarımızdan daha fazlasını yapan ekonomistlerin “genel amaçlı teknolojiler” (GPT’ler) dediği şeyi içerir (Romer 1990). Çoğu insan yeniliğin icat ve yeni ürünler veya hizmetler anlamına geldiğini düşünür.

 1. Ancak bunlar nelerdir, onlar olarak ne sayılır ve bu yöneticiler için ne anlama gelir? Akademik literatürde buluş ve yenilik arasında net bir ayrım yoktur.
 2. İnovasyon” organizasyonların içinde olup bitenlere uygulanmama eğiliminde olsa da, birbirlerinin yerine kullanılma eğilimindedirler (Zucker 1987; Rosenberg & Nelson 1992; Rothaermel 2006).

Bu, ekonomide “üretim”in ifade ettiği güçlü bir geleneği yansıtır. Türkçe’de yenilik, yenilikçilik anlamına gelen inovasyon uygulama alanı çok geniş olan, temelinde fayda sağlayıcı yaratıcı fikirlerin geliştirilip ticari olarak uygulanmasıdır. Bu yenilenme, çağın getirdiği imkânlar ile ihtiyaçları bir araya getirerek gerçekleştirilir.

 1. İnovasyon, eski sorunlara yeni fikirler ve çözümler geliştirme eylemidir.
 2. İnovasyoncular, yeni ve daha iyi bir şey yaratmak için risk alan kişilerdir.
 3. İnovasyon kelimesi Latincede “içine” anlamına gelen “in” ve “yeni” anlamına gelen “novus” kelimelerinden gelmektedir.
 4. İnovasyon herhangi bir zamanda herhangi birinden gelebilir – sadece bilim adamları veya mucitler için değildir.
 5. İnsanlar genellikle bir sorunu çözmek veya piyasadaki mevcut ürünler tarafından karşılanmayan bir ihtiyacı karşılamak istedikleri için yenilik yaparlar.
 6. Teknolojik, organizasyonel, yönetimsel, sosyal, estetik/sanatsal ve daha fazlasını içeren birçok farklı yenilik türü vardır!

dolayısıyla iş hayatında başarılı olmak isteyen her birey inovasyon ve yaratıcı düşünceyi kavramalı ve çalışma sistemini buna göre şekillendirmelidir. Her marka ve firma internet çağında tüm dünya ile rekabet halindedir ve bu sebeple sürekli yenilenmek, adapte olmak, inovasyonu kendisine ilke edinmek zorundadır.

 • İnovasyon sürekliliğini olan bir sistemdir. Yani bir şirket kendini, ürün ya da hizmetini sürekli olarak yenilerse başarılı olabilir. Çağı yakalamak, çözüm üretmek ve daha iyisini yapabilmek için sürekli ve sistemli bir çalışma gerekir.
 • İnovasyon yaratıcı bir fikirden ibaret değildir. Çıkış noktası bu olsa da, o fikri hayata geçirmek ve elde edilen somut değişimin de fayda sağlar hatta ticari bir gelir getirici özelliğinin olması gerekir.
 • Ürün, hizmet, pazarlama hangi konuda inovasyon yaparsanız yapın ortaya çıkan sonuç gerçek bir değişim olmalıdır. Örneğin bir marka kendine ait elektrik süpürgesinde yaptığı yenilikle bir öncekine göre fark yaratacak ve kullanıcı açısından bir çözüm olacak şekilde olmalıdır.
 • İnovasyon iyi bir analiz gerektirir ve bu analizlerin sonuçlarından ortaya çıkan yaratım sürecidir.
 • İnovasyon çözüm odaklı bir sistemdir.
 • İnovasyonun zincirleme bir etki hacmi vardır. Bilinçli yönetimle yapılan inovasyon çalışmaları tüketiciden işletmeye, bölgeye ve ülkeye geçen bir etki alanı oluşturur.

2 inovasyon ve çeşitleri nelerdir?

İnovasyonun pek çok çeşidi olsa da temel olarak dört inovasyon çeşidi öne çıkmaktadır. Başlıca inovasyon çeşitleri; ürün inovasyonu, hizmet inovasyonu, süreç inovasyonu ve pazarlama inovasyonu olarak sıralanabilir. Ürün İnovasyonu: Mevcut ürün üzerinde farklı ve yeni değişiklikler yapılarak piyasaya sunulmasına ürün inovasyonu denir.

 • Ürün inovasyonu alanındaki yenilikler, sunulan özelliklerden ürünün kalitesine kadar her şeyi içermektedir.
 • Bu alandaki yenilikler, temel bir ürüne gerçek değer katabilecek tamamlayıcı ürünler ve hizmetler etrafında dönmektedir.
 • Ürün inovasyonunda kilit nokta, ürüne önemli bir değer katmaya çalışmaktır.

Cep telefonu üreticileri, her yıl bir telefonlarının yeni bir sürümünü yayınlama eğilimindedir. Üretici bunu yaparken benzersiz bir şey sunmaya çalışır. Ürün inovasyonu, sahip olduklarınızı geliştirmekle ilgilidir. Müşteri geri bildirimlerini alırsınız ve onu geliştirilmiş bir ürüne dönüştürürsünüz.

Damladığında etrafı kirletmeyen kupa Piyasadaki ambalaj algısını baştan yazacak bir cips paketi. Kolay açılır ve kolay servis edilebilir şekilde tasarlanmış. Dışarıda duran banklara özellikle kış ve ilkbahar gibi yağışlı mevsimlerde oturma şansınız yok. Bu konuda harika bir inovasyon örneği görülebilir. Bankların köşesine iliştirilen kollar sayesinde banklardaki oturmalık alan döndürülebiliyor ve böylece kuru tarafı çevirip dilediğiniz gibi oturabilirsiniz.

Hizmet İnovasyonu: Yeni bir hizmet yaklaşımında bulunmak veya mevcut hizmeti önemli ölçüde değiştirerek sunmaya hizmet inovasyonu denir. Hizmet inovasyonu, müşteriler için yeni hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılmasını içeren inovasyon türüdür. Hizmet inovasyonu, müşteri deneyimi etrafında döner ve hizmetle ilgili yeniliklerle başlar.

İnternet üzerinden yemek sipariş verilmesi Market alışverişinin kapıya kadar getirilmesi Otobüslerde televizyon yayını yapılması

Süreç İnovasyonu: Bir ürünün üretimi ya da dağıtımında farklı yöntemlerin geliştirilmesi veya mevcut yöntemlerin iyileştirilmesine süreç inovasyonu adı verilir. Süreç İnovasyonlarına aşağıdaki örnekler verilebilir:

Ford tarafından geliştirilen üretim bandı yönteminin hayata geçirilmesi, Günümüz imalat sanayisinde talaşlı imalat adını verdiğimiz alanlardaki silindirik ya da farklı formlardaki iş parçalarının üzerinden kesici takımlar vasıtasıyla talaş kaldırılması gereken durumlarda CNC Tezgahların kullanılmaya başlanması Hizmet sektörüne baktığımızda ATM’lerin hayata geçmesi İnternet üzerinden uçak bileti, tren bileti ve otobüs bileti satın alınmaya başlanması

Pazarlama İnovasyonu: Bir ürünün ya da ambalajının farklı tasarımlarla yenilenmesi, farklı pazarlama yaklaşımlarının kullanılması veya mevcut yaklaşımların geliştirilmesine pazarlama inovasyonu adı verilir. Pazarlama inovasyonu, yeni ürün ve hizmetlerin Pazar başarısının desteklenmesine katkıda bulunan tüm inüvasyon yönetimi faaliyetlerini kapsamaktadır.

İnovasyonun asıl görev ve misyonunun Pazar başarısı olduğu düşünülürse, inovasyon pazarlamasının inovasyon sürecinde son derece önemli bir rol oynadığı ortaya çıkar. Burada ürün veya hizmet eksisi ile aynı olabilir ama bunun tüketiciye sunuluş şekli çok farklı olabilir. Örnek vermek gerekirse; bebek şampuan şişesini düşünelim.

Bir bebeği veya çocuğu yıkarken saniyelerle yarışıyorsunuz ve stresli bir noktada şampuanı iki elle kapağını açıp dökmek bir problem haline gelebilir. Bu yüzden bebek şampuanları pompalı şişelerde sunulmaktadır. Pazarlama inovasyonuna aşağıdaki örnekler verilebilir:

1943 yılında kurulan ve bugün Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren montaja hazır mobilya ürünlerinin yapay cennetinin kurucusu olan bir firmanın artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ürünlerinin nasıl görüneceğine dair etkili bir hizmet sunmaya başlaması sonucu en başarılı pazarlama inovasyon örnekleri arasında sayılabilir. Marka bilinirliği yüksek olan kozmetik markalarından birinin imza attığı pazarlama inovasyonu örneği sayesinde kozmetik ürünleri satın almak isteyen kullanıcılar dijital olarak makyajlı hallerini görebilmekte ve ürün bazında makyajlarını tazeleyebilmektedirler. Bu uygulama en başarılı pazarlama inovasyon örnekleri arasında yerini almıştır. Çocuklar için yarış arabası şeklinde yatak modeli tasarlanması da pazarlama inovasyonuna örnek olabilir.

Şirketler, günümüz piyasa koşullarında rekabetçi kalabilmek için bir ya da birden fazla inovasyon türünü kendi alanına özelleştirerek uygulamalıdır. Oğuz TAŞBOLAT KalDer Üyesi BİTES Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri A.Ş. Kıdemli Kalite Mühendisi

Tarihteki ilk inovasyon nedir?

Elektrik – Tarihteki en iyi inovasyon örnekleri listemizin ilk sırasında elektrik yer alıyor. Elektriğin inovasyona dönüşü ile ilgili sayfalarca yazı hazırlayabiliriz. Nikola Tesla tarafından keşfedilen elektrik tüm dünyanın kaderini ve tarihini değiştiriyor. Inovatif Ne Demek

İnovasyon ne anlama gelir?

Vikipedi, özgür ansiklopedi İnovasyon (günlük dilde yenilik ), yeni yaratıcı fikirlerin veya buluşların ticaret, endüstri ve hizmet gibi ekonomik alanlara uygun hale getirilip uygulanmasıdır. Uluslararası ölçü standartları kurumu ISO, inovasyonu “değeri gerçekleştiren veya yeniden dağıtan yeni veya değiştirilmiş bir varlık” olarak tanımlamaktadır.

Diğerlerinin farklı tanımları vardır; tanımlardaki ortak unsur yeniliğe, iyileştirmeye ve fikirlerin veya teknolojilerin yayılmasına odaklanmaktır. Bir diğer tanımıyla, gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler süreci. İnovasyonun tanımı konusunda, uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında OECD ile Avrupa İstatistik Kurumu ‘nun birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir.

Kılavuzun halen yürürlükte olan 2005 sürümünde inovasyon aşağıdaki şekilde tanımlanır: “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (ürün veya hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin veya iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

İnovatif ne demek TDK?

İnovasyon Ne Demek? Tdk’ya Göre İnovasyon Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır? Inovatif Ne Demek İnovasyon Ne Demek? Daha önce benzerine rastlanmamış, tamamen özgün ve yaratıcı fikirlerin ticarileşmesine inovasyon adı verilir. Bir fikrin inovasyon olarak tanımlanması için daha önce bir başkası tarafından yapılmamış olmaması gerekir. Örneğin bir reklam filminin tamamen özgün bir senaryoyla ve ana fikirle çekilmesi inovasyon olarak nitelendirilir.2010 yılından sonra hayatımıza girmiş olan bu kelime bankacılık, e-ticaret, sosyal medya uzmanlığı ve turizm gibi sektörlerde de sıklıkla kullanılıyor.

TDK’ya göre İnovasyon Kelime Anlamı Nedir? İnovasyon Kelimesi Nasıl Kullanılır? 2- Toplantıda sunduğum inovatif projeler herkes tarafından çok beğenildi.

TDK’ya göre inovasyon, radikal, orijinal ve farklı düşüncelerin hayata geçirilmesi demektir. Türkçede sıklıkla kullanılan çığır açıcı deyimi inovasyon ile yakın anlamlıdır. Örnek Cümleler: 1- Müdür bugünkü toplantıda sektörde artık geleneksel fikirleri bırakıp inovasyona yönelmemiz gerektiğini söyledi.2- Artık değişim ve inovasyon zamanı! Bu kelimenin sıfat olarak kullanımı da mevcuttur.

İnovatif eğitim ne demek?

Eğitimde İnovasyon Günümüzde ekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler, küreselleşme toplumları etkilemekte ve dönüştürmektedir. Toplumların geleceğini şekillendiren eğitim de bu dönüşüm karşısında geleneksel yöntemleri aşmak, değişime uyum sağlamak, beklentileri karşılamak ve geleceğe hazır olmak durumundadır.

Eğitimde inovasyon, geleneksel yöntemler yerine, değişimleri ve gelişmeleri yansıtan, çok disiplinli ve gelecek odaklı yeni fikirlerin ortaya konması, eğitim süreçlerinde yer alması demektir. Bu, doğru teknolojilerin ve yöntemlerin kullanılmasını, etkili süreçlerin geliştirilmesini ve geleceğin bugünden kestirilmesini içermektedir.

Eğitim bilimcilerin yönetiminde çok disiplinli INOVEDS ekibi, gerektiğinde danışman havuzunda yer alan yerli ve yabancı uzmanların da katılımıyla, birlikte çalıştığı kurumlar için yenilikçi, uygulanabilir, sonuç alıcı çözümler üretir. INOVEDS kaliteli eğitim yolundaki problemleri çözmek, kurumları geliştirmek ve onları gelecek için desteklemek amacıyla eğitimde inovasyonu çalışmalarının merkezine alır, işbirliği yaptığı kişi ve kuruluşlarla birlikte kaliteli eğitimi yaşama geçirir. Inovatif Ne Demek Copyright © 1997-2017 Mask Ltd. Tüm hakları saklıdır. : Eğitimde İnovasyon

İnovasyon yapan kişiye ne denir?

İnovasyon Uzmanı Ne Demek? – İnovasyon uzmanı, kurumların mevcut hizmetlerini ya da yeni hizmetlerini daha yüksek katma değerle sunmasını ve buna bağlı olarak daha kârlı hale gelmesini sağlayan kişidir. İnovasyon uzmanları, özel kurumlar ya da danışmanlık şirketlerinde çalışabilir.