Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Itikaf Ne Demek?

İtikâf nedir nasıl yapılır?

Dinî bir terim olarak itikâf akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılman bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikâfa giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder.

Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir.

Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur (Merğinânî, el-Hidâye, 1/129-131). Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır (Buhârî, İ‘tikâf, 1 ; Müslim, İ‘tikâf, 1-5 ).

Nâfile olan itikâfın en azı bir gündür. İmam Ebû Yûsuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken; İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğinânî, el-Hidâye, 1/129). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğinânî, el-Hidâye, 1/129).

Şâfiî mezhebine göre ise mescit dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamber’in (s.a.s.) eşlerinin mescide itikâfa girdikleri rivâyet edilmiştir (Müslim, İ‘tikâf, 5-6 ). Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir (Şîrâzî, el-Mühezzeb, 1/350; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/188-191).

İtikâf dini anlamı nedir?

Sözlükte ‘hapsetmek, alıkoymak; bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak’ anlamlarındaki akf kökünden türeyen i’tikâf, bu mânaları yanında kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutmasını, fıkıh terimi olarak da ibadet amacıyla ve belirli bir şekilde camide kalmasını ifade eder.

İtikâf nedir ne zaman yapılır?

İtikaf kaç gündür? – Hz. Peygamber Ramazan’ın son on gününde itikafa girerdi. Bu on günde itikaf sünnettir. Vacip olan itikâfın en azı bir gündür. Nafile itikaf için Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur.

İtikâf kaç gün olur?

Arapça kökenli bir sözcük olan itikaf ”akf” kökünden türetilmiştir. Akf kelimesinin sözlük anlamı kalmak, durmak ve beklemektir. İtikaf ise cami ve mescit gibi ibadethanelerden birine kapanıp Allah’ı zikretmek ve sadece ibadetle meşgul olmak anlamına gelir.

 • Dünya ile tüm ilgi ve alakasını kesip inzivaya çekilen dervişler için de aynı kelime kullanılır.
 • İtikaf nedir ve nasıl yapılır? İtikafa girmek için nasıl niyet edilir ve nelere dikkat edilmelidir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
 • İtikafa çeşitli mezheplerde ve tarikatlarda farklı şekilde uygulanmıştır.

Örneğin Mevlevilerde toplam 1001 gün süren ”çile” de itikaf olarak değerlendirilir.1001 gün boyunca hücre adı verilen odalardan birine kapanan derviş, zamanının çoğunu Allah’ı zikrederek ve ibadet ederek geçirir. İtikaf Nedir ve Nasıl Yapılır? İtikaf, genellikle camilerde ve mescitlerde gerçekleştirilen bir ibadettir.

Belli bir sürede camide kalan kişi, tüm ihtiyaçlarını cami içerisinde giderir. Ancak belli başlı gereksinimlerini karşılamak için camiden dışarı çıkar. Peygamber efendimiz, Ramazan ayının son on gününü camide geçirirdi. Hz. Muhammed’in sahabesi ve eşleri tarafından da yapılan itikaf ibadeti, farz değil sünnettir.

Allah ile daha yakın olmak isteyen mümin kullar itikafa çekilerek, zamanlarının çoğunu ibadet ve zikir ile geçirirler. İtikaf en fazla 10 gün sürer. En kısa itikafın süresi ise 1 gün olarak belirlenmiştir. Bu ibadet, kulun imanının tazelenmesine, manen arınmasına ve nefsini terbiye etmesini sağlar.

 • İtikaf, kulun dünyaya olan ilgisini azaltır.
 • İç dünyasına ve Allah’a yönelen kul, geçmiş günahları için tövbe eder ve Allah’tan mağfiret diler.
 • Adınlar, camilerde itikafa giremez.
 • Fakat evlerinde namaz kılmak ve Kuran okumak için kullandıkları bir odada 1 ile 10 gün arasında itikafa girmeleri dinen caizdir.

Bu ibadet sadece Ramazan ayında yapılır. Ramazan ayının son on gününde itikafa girmek ise sünnettir. İtikafa Girmek İçin Nasıl Niyet Edilir? İtikafa girmek için ””neveytü’l-itikâfe” şeklinde niyet edilmelidir. ”Niyet ettim itikafa girmeye” şeklinde Türkçe niyet etmek de caizdir.

İtikaf Sırasında Nelere Dikkat Edilmelidir? İtikafa girmek için Müslüman ve akıl baliğ olmak gerekir. Aynı zamanda itikafa giren kişinin belli başı şartları yerine getirmesi elzemdir. Bu ibadet esnasında mümkün olduğunca dünya hakkında konuşulmamalı ve ahiret hayatına yönelmelidir. Bu nedenle zikirde olmalı, Allahu Teala, esma-i hüsnadaki en güzel isimlerle anılmalıdır.

İtikaftaki kişi beş vakit dışında sık sık namaz kılmalı ve Kuran okumalıdır. Tefekkür de itikafın şartları arasında yer alır. Kuran’ı Kerim, yavaş yavaş ve tefekkür ederek okunmalı, ayetlerdeki gizli manalar hakkında uzun uzun düşünülmelidir. Bakara Suresinin 187.

 • Ayetinde cami ya da mescitlerde itikafa giren kişilerin dikkat etmesi gereken şeyler bildirilir.
 • İtikafta olan kişilerin eşleriyle cinsel ilişkiye girmesi yasaktır.
 • Bunun dışında yemek, içmek ve uyumak gibi ihtiyaçların tamamı cami içerisinde karşılanmalıdır.
 • İtikaf, aynı zamanda inzivaya çekilmek anlamına geldiği camiye gelen diğer kişilerle mümkün olduğunca az konuşulmalı ve dünya işleriyle ilgilenilmemelidir.

Belli başlı durumlarda itikaf ibadetinin yapıldığı cami ya da mescit terk edilebilir. Örneğin kişi canına ya da malına zarar geleceği endişesini kapıldıysa, camiden dışarı çıkabilir. Tuvalete gitmek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde gusül abdesti almak için de camiden çıkılmasında bir sakınca yoktur.

Itikafın amacı nedir?

İtikâfın gayesi; dünyayla ilişkileri minimum düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kalması, daha fazla ibadet ve dua ile meşgul olarak Allah’a daha çok yakınlaşmasıdır.

Kadınlar için itikaf nasıl olur?

İtikâf nedir, kadınlar nasıl yapar? Sual: İtikâf nedir? Kadınlar evde itikâfa girebilir mi? CEVAP Ramazan ayının son on gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye, itikâf denir. Ramazan-ı şerifte itikâf, müekked sünnettir. Ancak itikâf, sünnet-i kifâye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikâfa girerse, diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez.

(Bir devenin iki sağımı kadar itikâf eden, bir köle azat etmiş gibi sevab kazanır.) (Ramazanda on gün itikâf eden, iki defa hac yapmış gibi sevab kazanır.) (Allah rızası için bir gün itikâf, insanı Cehennemden çok uzaklaştırır.)

Sünnet iki türlüdür: Sünnet-i hüda ve sünnet-i zevaid. Camide itikâf etmek, ezan okumak, ikamet getirmek ve cemaatle namaz kılmak sünnet-i hüdadır. Bunlar, İslam dininin şiarıdır. Bu ümmete mahsustur. (Hadikat-ün-nediyye) Resulullah efendimiz, (Mirac gecesi, beşinci gökte, Osman’ın suretini gördüm.

Bu mertebeye neyle eriştin, dedim. Mescitte itikâf etmekle diye cevap verdi) buyurdu. (M. Çihâr Yâr-i Güzin) İtikâf; oruç, namaz gibi adak olunur. (Hastam iyi olursa, itikâfa gireceğim) denmez. (Hastam iyi olursa, Allah rızası için, şu kadar gün itikâfa gireceğim) demek adak olur. (Seadet-i Ebediyye) İtikâf gibi başlı başına ibadet olan bir şeyi nezredenin, bunu yerine getirmesi gerekir.

(Dürer) Kadınlar camide itikâf yapmaz. Evdeyse şarta bağlıdır. Eğer mescid olarak kullandıkları bir oda varsa, o odada itikâfa girebilirler. Yemek yapmak, temizlik gibi ev işlerinin hiçbiri yapılmaz. Sadece ibadetle uğraşılır. Abdest gibi zaruri işleri yapmanın mahzuru olmaz.

Evde itikafa girebilir mi?

Müslümanlar salgında evin bir odasında itikafa girebilir Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, itikafın beş vakit namaz kılınan bir mescit veya mescit hükmündeki bir yerde ibadet niyetiyle ve belirli kurallara uyarak, belirli bir süre durmak olduğunu söyledi.

 1. İtikafa girecek Müslümanın akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağında ve bazı hallerden temizlenmiş olması gerektiğini belirten Demirhan, şunları söyledi: “İtikaf, insanın nefsani arzulardan sıyrılmasına ve dünyevi meşgalelerden uzaklaşmasına vesile olur.
 2. Böylece kişi, genel anlamda hayatın anlamı üzerinde tefekkür etme ve manevi bir ufka erişme imkanı bulur.
See also:  Kyk Burs Ne Zaman Yatacak?

Vaktini namaz, Kur’an tilaveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle değerlendirir.”

 • “Ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletlidir”
 • Demirhan, itikafa girecek kişinin mescitte yemek yiyip içtiğini, istirahat ettiğini, burada giderilmesi mümkün olmayan zaruri ve doğal ihtiyaçları için dışarı çıkabildiğini söyledi.
 • İhtiyacı giderdikten sonra hemen itikaf mahalline geri dönülmesi gerektiğini dile getiren Demirhan, şöyle konuştu:

“Yılın herhangi bir zamanında itikafa girmek mümkün olmakla birlikte ramazanın son 10 gününde itikaf daha faziletlidir. Nitekim Allah Resulü, Medine’ye hicretten sonra vefatına kadar ramazanın son 10 gününde itikafa girmiş, hanımları ve birçok sahabe de onunla beraber itikaf yapmışlardır.

 1. Demirhan önceki yıllarda, İstanbul’da belirlenen camilerde, dünya ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen birçok Müslümanın itikafa girdiğini söyledi.
 2. “Mücbir sebeplerde itikafa evlerde girilmesi caiz görülmüştür”
 3. önlemleri nedeniyle geçen yıl Müslümanların camilerde itikafa giremediğine dikkati çeken Demirhan şöyle devam etti:

“Normal dönemlerde itikafın yapıldığı yerin mescit olması esastır. İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür.

Bir Müslüman, evinin mescit edindiği bir odasında itikafa girerek, Kur’an okumak, namaz kılmak, tövbe, istiğfar, dua etmek, Kelime-i Tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Allah’ın varlığı birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak suretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edebilir.

Şu kadar var ki mücbir sebeplerin ortadan kalkması durumunda erkeklerin evde itikaf yapması caiz değildir.” : Müslümanlar salgında evin bir odasında itikafa girebilir

İtikaf farz mıdır?

Ramazan’ın son on gününde itikafa girmek sünnettir. Çünkü Peygamber Efendimiz ramazan orucunun farz kılınmasından itibaren ömrünün sonuna kadar her ramazan ayının son on gününde itikafa girmiştir. Bir yerleşim merkezinde bulunan müslümanlardan birisi bu sünneti yerine getirirse, diğerleri üzerinden bu görev düşer.

Itikafa 1 saat girilir mi?

İtikâf nasıl yapılır? İtikâfı bozan şeyler nelerdir? » Sorularla İslamiyet İTİKÂF: Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl bâliğ veya temyiz kudretine sahip bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.

İtikâf, Kur’an ve sünnetle sabittir. Kur’an’da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken; “. Camilerde itikâfta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın.” (Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka bir ayette itikâf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir. Nitekim, “İbrâhim ve İsmâil’e: Evimi onu ziyaret edenler, ibadet için orada kalanlar (âkifîn), rükû ve secde edenler için tertemiz tutun diye ahid -emir- verdik.” (Bakara 2/125) mealindeki ayet, bir yönüyle buna işaret etmektedir.

Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.s) özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Âîşe’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Resulullah (s.a.s) Ramazan’ın son on gününde itikâf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir.

 1. Daha sonra Hz.
 2. Peygamber’in zevceleri itikâfı sürdürmüşlerdir.” (Ahmed b.
 3. Hanbel, Müsned, II, 67, 129; bk.
 4. Buhârî, İ’tikâf, 1-18; Ezân, 12, 135; Hayz 10; Müslim, İ’tikâf, 1-6; Ebû Dâvud, Ramazân, 3; Savm, 77).
 5. Ebu Hanife’ye göre içinde beş vakit namaz kılınan her mescidde itikâfta bulunmak caizdir.
 6. Ebu Hanife ve İmam Mâlik’e göre itikâfın nâfile olarak en azı bir gündür.

Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur. Mesciddeki itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikâfta bulunabilir (ez-Zebîdî, Tecrîd-i”Sarîh, Terc.

Itikaf da konuşulur mu?

İtikaf esnasında başkalarıyla konuşmak caiz mi? – İslam Soru-Cevap Allah’a hamd olsun. İtikaf, Allah’a ibadet etmek amacıyla mescit dışına çıkmamaktır. İtikaftan amaç insanın Allah’ın itaatine vakit ayırması ve onu meşgul eden herşeyden uzak durmasıdır.

 • Bu nedenle Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Mescidte küçük bir çadırda itikafa girerdi.
 • Böylece mescitte bulunan kişilerle meşgul olmaz, onları görmez onlarda onu görmezdi.
 • İtikafa giren kimse bu amacı unutmamalı, bununla birlikte şayet ihtiyaç kadarıyla insanlarla konuşur veya onun ziyaretine gelen kişiyle konuşursa sakıncası yoktur.

Ancak bu konuşma kısık sesle olması ve diğer Kur’an okuyan zikir yapan veya namaz kılan kişileri rahatsız etmesin. Konuşma, kişiyi itikaf amacından meşgul etmeyecek şekilde kısa olması gerekir. Ali bin Huseyin Radiyallahu anhu, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hanımı Safiyye’nin şunu anlattığını söyledi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ramazanın son on günü mescid’de itikafta iken onu ziyarete gittim.

İbn Dakik el İd Rahimehullah şöyle dedi:Bu hadis, kadının itikafta bulunan bir kimseyi ziyaret etmesi ve onunla konuşmasının caiz olduğunu gösteriyor. (El İhkam 2/45)Şey ibn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “İtikafa girenin davranışları üç türdür: Mübah, Meşru/Mustehap ve Yasak olan davranışlardır.

Meşru olan eylemler: Allah’a ibadet etmek, itaatte bulunmak ve Allah’a yaklaştıran eylemlerle meşgul olmak. Şüphesiz bu itikafın amacıdır. Ve onun için mescidte bulunması gerekmiştir. Yasak olan eylemler: Mazeretsiz mescidten çıkmak, alım satım yapmak, eşiyle cinsel ilişki kurmak gibi itikafın amacına zıt olan davranışlardır.

 • Zira bu davranışlar itikafı geçersiz kılar.
 • Üçüncüsü caiz ve mübah olan eylemlerdir: İnsanlarla konuşmak, hal hatır sormak gibi mübah olan eylemlerdir.
 • Mecmu Fetava ve Resail el Useymin 20/175-176) Şeyh şöyle devam etmektedir: İtikaf birkaç arkadaşın mescidin bir köşesinde muhabbet edip zaman geçirmeleri değil.

Amaç Allah’a yaklaştıran ibadetlerle meşgul olmaktır. Sakın vaktinizi boş konuşmalarla kaybetmeyin. Ancak ihtiyaç için konuşmakta sakınca yoktur. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem eşi Safiye bint Huyeyn ile konuşmuştur. Daha sonra evine göndermek için yerinden kalkmıştır.

 • El Lika el Şehri 8/70) ü Şeyh bin Baz Rahimehullah şöyle dedi: Mescidlerde konuşmak şayet az olup kardeşler arasında olan hal hatır sormak ve dünyevi işlerle ilgiliyse sakıncası yoktur.
 • Fakat konuşma çok olursa mekruh olur.
 • Zira mescidi dünyevi konuşma yeri olarak tahsis etmek mekruhtur.
 • Şüphesiz mescidler Allah’ın zikri, Kur’an okumak ve beş vakit namaz kılmak, nafile namaı kılmak, itikaf ve ilim tahsili gibi faydalı eylemler için yerlerdir.

Ancak dünyevi sohbetler için kullanmak mekruhtur. İhtiyaç durumunda olan kısa konuşmalar hal hatır sormak gibi kısa sohbetlerin sakıncası yoktur. (Nur ala derb 2/706) daha detaylı bilgi için ( ) nolu soruların cevaplarına bakınız. En iyisini Allah bilir.

Itikatta ne yapılır?

Itikâf yapmak isteyen kişi, itikâf niyetiyle mescid veya mescid hükmündeki bir yerde kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini namaz, Kur’ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla deðerlendirir.

Itikafda yemek yenir mi?

İTİKÂFTAKİ KADININ YEMEK PİŞİRMESİ » Sorularla İslamiyet Kadın itikafta iken kocası için yemek pişirebilir mi?Konunun anlaşılabilmesi için şu bilgileri hatırlamamız gerekir.1- Itikâfin mescidde yapılması şarttır. Buna göre, eğer kadın evinin bir köşesini mescid edinmemişse onun itikâfi da sahih olmaz.2- Kadının itikâfı ancak kocanın izni ile sahih olur.

Kocası kendisine itikâf için izin verdikten sonra artık ona engel olamaz. Çünkü zevceye verilen izin, onun menfaatlerini kendi mülküne vermek (temlik) demektir. Kadının da mülk edinme ehliyeti bulunduğu için bundan dönülemez.3- Kadının itikâf adâması (böylece itikâfı kendisine vacip kılması) sahih ise de, bu adağını yerine getirmesi kocamın iznine bağlı bulunduğundan, izinsiz olarak itikâf adayan kadın kocası bundan engelleyebilir.4- Bir ay itikâfa izin veren kocanın zevcesi aralıksız itikâf yapmak istediğinde kocası ona parça parça itikâf yapmasını emredebilir.5- Itikâfa girenin yemesi, içmesi, uyuması, kendisi ya da çoluk çocuğu için muhtaç olduğu şeyi satın alması mescidde olur.

Bunlar için çıkarsa itikafı bozulur.6- Yukardaki biIgiler vacip olan (yani adanmış, nezredilmiş bulunan) itikâflar içindir. Nafile itikâflarda hareket serbestisi biraz daha fazladır. Buna göre kocası kendisine “yemeğini pişirme” şartı ile izin veren, ya da nafile itikâfa girerken bu niyetle giren kadın, çıkıp evinin yemeğini pişirebilir.7- Yalnız gündüzleri itikafa niyet etmek de sahih olduğu için, böyle niyet eden bir kadın da geceleri (oruç tutulmayan saatler) çıkıp ev işlerini yapabilir.

See also:  Muris Ne Demek?

Gündüz itikafa girilir mi?

İtikafa girmek isteyen kimse, ne zaman girer ve ne zaman çıkar? – İslam Soru-Cevap Allah’a hamd olsun., Dört mezhep imamı başta olmak üzere alimlerin çoğu, Ramazan ayının son on gününde itikafa girmek isteyen kişi 21. Gecede güneş batmadan mescide girmesi gerektiğinde ittifak etmişlerdir.

Bu konuda dayandıkları deliller şu şekildedir: 1- Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Ramazan ayının son on günlerinde itikafa girmesi sabit olmuştur. (Buhari, Muslim) buna göre peygamberimiz itikafta gündüzleri değil geceleri esas alırdı. Zira ayet-i Kerimede şöyle geçmektedir: “Ve on geceye. Yemin olsun)” Fecr/2 böylece on günün açılımı on gecedir.

Bunun üzerine son on gün yirmi birinci geceden başlar.2- İtikafın en büyük amacı kadir gecesini ihya etmektir.21. Gece tekli gecelerdendir. Kadir gecesi bu tekli gecede olması muhtemeldir. Böylece 21. g gecede itikafta bulunmak gerekir. Bununla birlikte Aişe Radiyallahu anha’dan şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem itikafa girmek istediğinde sabah namazını kılar ve itikafa girerdi” (Buhari 2041, Muslim 1173) Bazı selef alimleri hadisin görünüşüne göre görüş bildirmişlerdir.

Daimi Fetva Kurulu ve Şeyh bin Baz, bu görüştedirler. Fakat alimlerin cumhuru bu hadisin zahirine göre amel eden kişilere şu şekilde cevap vermişlerdir: birincisi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem güneş batımından önce itikafa girmiş ancak itikaf için kendine özel hazırladığı yere sabah namazından sonra girmiştir.

İkincisi: Hanbeli Ebu Yala el Kadi hadisi şöyle yorumladı: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sabah namazında sonra itikafa girmesi Ramazanın 20. Gününde olurdu.

3- İtikaftan çıkış, Ramazan ayının son gününde güneş batımıyla gerçekleşir.İbn Useymin Rahimehullah şöyle soruldu: İtikafta bulunan kişi bayram gecesinde güneş batımından sonra mı yoksa bayram günü sabah namazından sonra mı çıkar?Cevap: Ramazan ayı bitimiyle itikaf biter, Ramazan ayı bayram gecesi güneş batımıyla sona erer.

Şayet itikafta bulunan kimse bayram günü sabah namazına kadar kalır ve itikafından bayram namazına gitmek isterse bunda sakınca yoktur. Bunu yapan bazı selef alimleri olmuştur. Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: Şafii ve mezhep alimleri şöyle dedi: İster Ramazan ayı otuza tamamlansın ister tamamlanmasın, Ramazan ayının son on gününde itikaf konusunda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e tabi olmak isteyen kimse; mescide 21.

 1. Gecede güneş batımından önce girer, bayram gecesi güneş batımından sonra çıkar.
 2. Ancak daha faziletlisi bayram namazını kılıncaya kadar bayram gecesini de mescitte geçirmesidir.
 3. Musalla (namaz kılınacak meydan)da namaz kılınıyorsa İtikaftan bayram namazına çıkar ve orada kılar.
 4. Elmecmu 6/323) İtikaftan direk bayram namazına çıkacaksa, bayram namazından önce yıkanması ve süslenmesi müntahaptır.

Çünkü bunlar bayramın sünnetlerindendir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için () nolu sorunun cevabına bakınız. En iyisini Allah bilir. : İtikafa girmek isteyen kimse, ne zaman girer ve ne zaman çıkar? – İslam Soru-Cevap

Kadınlar itikafa nasıl niyet edilir?

İtikafa nasıl niyet edilir? – İtikafa girmek isteyen kişi “Ya Rabbi senin rızan için şu mescitte şu kadar gün itikaf ve ikamete niyet ettim” diyerek itikafa girebilir. Adak itikafını yapacaksa “niyet etim üzerime vacip olan itikafa” diyerek itikafa girebilir.1.

İtikaflı kişi gücü nispetinde namaz kılmalı, Kur’an okumalı ve zikirle meşgul olmalıdır.2. Ramazan ayı haricinde ise oruç tutmaya çalışmalıdır.3. Gereksiz söz ve davranışlardan kaçınmalıdır.4. İtikaf esnasında hayırdan başka söz söylememelidir.5. Temiz elbise giyip güzel koku sürünmelidir.6. Mümkünse Ramazan’ın son on gününde ve mescitlerin en faziletlisinde yapılmalıdır.1.

Şer’i bir mazeret olmaksızın dışarı çıkmak.2. Hasta ziyareti veya cenazeye katılmak için dışarı çıkmak.3. Hanımıyla birlikte olmak veya hanımına dokunmak.4. Şarhoş olmak.5. Uzun süre bayılmak.6. Kadınların itikafta adet veya loğusa olması.7. Mürted olmak.

Peygamberimiz S.a.v Itikafta neler yapardı?

İtikaf İbadeti Başladı Ramazan ayının son on gününe girdik. Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinden biri olan itikâf ibadetini yapmak isteyenler bugünden itibaren camilerde kalacak. İtikâfa girenler bayrama kadar, dünya telaşından uzaklaşıp Allah rızası için gece gündüz ibadetle meşgul olacak.

 1. İtikâf bir kimsenin kendisini kulluğa adamasıdır.
 2. İtikâf ibadeti, Peygamber Efendimiz’in Ramazan’daki en önemli sünnetlerinden birisi.
 3. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan’ın son on gününde yapılıyor.
 4. Sevgili peygamberimiz ramazanın son 10 günü geldiği zaman itikâfa girer yani mescidi nebevide kalırdı mescitte kalırdı.

Peygamberimiz evinden ayrılır mescide gelir mescitte ibadet eder yani kendisini adeta ibadete hasrederdi. İtikâf için müminler en az bir hafta, en uzun 10 gün süreyle camilerde kalıyor ve dünya hayatından büyük oranda uzaklaşıyor. Bütün kalbiyle, cismiyle Allah’a yöneliyor.

Günlerini ibadet ve dua ile geçiriyor. Kişi şöyle düşünecek Peygamber Efendimiz nasıl Hira’ya gitmişse. Orda ibadet ediyorsa kendisini tefekküre vermişse itikâfta olan kimse de tamamen kendini ibadete ve tefekküre verecek ve orada kendi kulluğunun muhasebesini yapacak. Oradan çıktıktan sonra da daha iyi bir kul olmanın gayreti içinde olacaktır.

Peki müminler itikaf ibadeti esnasında nelere dikkat etmeli? İtikâf esnasında kişi yiyebilir, içebilir, yiyeceğini içeceğini camide mescitte yapar kendisini burada onun dışında ibadete hasreder. Dünya kelamı veya dünyevi işlerle meşgul olmaz. Ancak zaruret miktarınca insanlarla konuşabilir çok acil bir ihtiyacı yoksa mescitten dışarı çıkamaz, tabi bedensel ihtiyaçları için çıkabilir.

 • Bu önemli sünneti yerine getirmek isteyenler bugünden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği camilerde gece gündüz ibadet yapabilecek.
 • Allah’tan af ve mağfiret dileyecek; itikâfın sonunda ise mübarek Ramazan bayramına erişecek.
 • Bu önemli sünneti yerine getirmek için birçok mümin dün geceden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği camilerde itikâfa girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt genelinde 4 bin 655 camiyi, itikâfa girmek isteyenler için hazırladı. Ankara’da Kocatepe ve Maltepe camileri başta olmak üzere 107 camide, İstanbul’da da 285 camide itikafa girilebilecek. İtikâfa girilebilen camilerin tamamına ise başkanlığın ramazan ayı için hazırladığı “ramazan.diyanet.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

Itikafta dua edilir mi?

İtikafta birey, dînî bilinç düzeyi yüksek, hayatın lüzumlu veya lüzumsuz şeylerinden Allah’a yönelme gayretiyle ibadete, zikre ve duaya sarılır. Bu da onun maneviyatını yükseltebilir ve dünyevi endişe ve kaygılarını giderebilir.

Peygamber Efendimiz itikafa nasıl girerdi?

Ramazanın son on gününü süsleyen ve en önemli ibadetlerden olan itikaf günümüzde anlamını korumaya devam ediyor. Peki, Peygamber Efendimizin Ramazan ayının son 10 gününde girdiği itikâflardan birinde bir “Türk çadırı”nda kaldığını biliyor muydunuz? Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Demirci, Derin Tarih okuyucuları için Peygamber Efendimizin itikaf günlerini nasıl geçirdiğini yazdı. Haber Merkezi 26 Haziran 2016, 09:00 Son Güncelleme: 16 Haziran 2017, 11:01 Derin Tarih Itikaf Ne Demek Hz. Peygamber’in Ramazan’ın son 10 günü “itikâfa” girmesi bu ayın en dikkate değer ibadetlerinden biridir. Oruç bir irade terbiyesi, arınma ve yıllık yenilenmeye vesile olması açısından Müslümanın ahlak ve ibadet hayatında önemli yer tutar. Ancak bu ibadet sadece yeme içmeden kesilmeyle sınırlı tutulmamıştır.

 • Hz. Peygamber (sas) tarafından ruh tezkiyesi ile duyu ve duygularımızın temizliği yanında her an Allah ile birlikte olacak şekilde yoğun bir ibadet programı da uygulandığını hatırlayalım.
 • Onu yakından tanıyanlar Ramazan ayı geldiği zaman ibadet ve Allah’a yaklaşmak için adeta “paçayı sıvadığını” belirtirler.
See also:  Felek Ne Demek?

Buradan hareketle Hz. Peygamber’in Ramazan’ın son 10 günü “itikâfa” girmesi bu ayın en dikkate değer ibadetlerinden biridir. “Hapsetmek, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak, kişinin kendisini sıradan davranışlardan uzak tutması” anlamlarına gelen itikâfın kavramsal karşılığı “ibadet amacıyla ve belirli kurallar doğrultusunda camide kalmak”, yaygın olarak da “Ramazanın son 10 gününü camiden hiç çıkmayarak sürekli ibadetle geçirmek” olarak tanımlanabilir.

 1. Hz. Peygamber bu ibadeti bizzat uyguladığından, itikâf bugüne kadar devam edegelen bir ibadet olmuştur.
 2. Hatta Kur’an-ı Kerim’de konuyla ilgili “Mescitlerde itikâfta bulunduğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın” (Bakara, 187) mealinde bir ayet dahi vardır.
 3. En eski İslam kaynakları ve hadis kitaplarına göre Hz.

Peygamber Ramazanın son 10 gününde sürekli itikâfa girmiş, ölünceye kadar da bu adetini aksatmadan sürdürmüştür. Bir defasında itikâfı terk etmek zorunda kalınca Ramazandan sonraki Şevval ayında tamamladığı bilinir. Efendimiz Ramazan ayı dışında oruçsuz olarak itikâf yapmadığından ve Hz.

 • Aişe’nin “Oruçsuz itikâf olmaz” sözlerinden hareketle bu ibadet bir anlamda Ramazana özgüdür diyebiliriz.
 • Ubbetu’t-Türkiyye” de kaldı Hz.
 • Peygamber itikâfa ilk zamanlarda Ramazanın ilk 10 gününde, sonra ikinci 10 gününde girmiş, ancak daha sonra oruç günlerinin en faziletli dönemi olan ve Kadir gecesini de içinde saklayan son 10 günde girmeyi tercih etmiştir.

İtikâfa gireceği gün sabah namazını kılar, sonra Mescid-i Nebevi’nin bir kenarında bu iş için kurulan ve içine bir yatak serilen çadırına girerdi. Kaynaklarda Hz. Peygamber’in itikâfa girdiği yer olarak mescidin arka kısmında, “tevbe direği” diye adlandırılan direğin kıble kısmı gösterilir.

 1. Sonraki dönemlerde Mescid-i Nebevi’yi ziyarete gelenlere, Nafi ve Abdullah b.
 2. Ömer tarafından özellikle bu itikâf mahallinin gösterilmesi, bu mekânın yaygın olarak bu özelliği ile bilindiğine işaret eder. Hz.
 3. Peygamber’in bir Ramazanda itikâf için kurulmasını istediği çadırın “Kubbetu’t-Türkiyye” diye tabir edilen bir Türk çadırı olduğu bilinir (İbn Mace, İtikâf Babı).

Bazı kaynaklar bu çadırın Türk halklarının kullandığı keçeden yapılma, üstü açık tipik bir Orta Asya çadırı olduğunu, üstündeki açık kısmına Hz. Peygamber’in bir hasır koydurduğunu yazarlar. Peygamber Efendimizin bu çadırda itikâfa girdiği yıl Hz. Aişe, Hz.

 1. Hafsa ve Hz.
 2. Zeynep de bir çadır kurdurarak itikâfa girmek istemişlerdi.
 3. Hanımlarının bu yarışını görünce Hz.
 4. Peygamber’in “istifham-ı inkârî” (olumsuz cihet) ile “Siz hayır ve takva mı istiyorsunuz?” diyerek itikâftan çıktığı, bunun yerine Şevval ayında 10 gün itikâf ettiği belirtilmektedir (İbn-i Mace, İtikâf Babı).

Hz. Peygamber itikafa yalnız girerdi, yanında kimse olmazdı. Kendisi de zorunlu ihtiyaçlarının dışında itikâf çadırından çıkmazdı. Bir seferinde bir ihtiyacı için çıktığında yolu üzerindeki bir hastayı ziyaret etmiş ama ayaküstü halini hatırını sorduktan oyalanmayarak dönmüştür.

Hatta bir keresinde çadırından çıkmadan sadece kafasını dışarı çıkarmış, Hz. Aişe validemiz de bu halde iken başını yıkayıp saçlarını taramıştı. Aynı şekilde camiye gelen cemaate çadırından çıkmadan, kapısını açarak oradan konuşmuştu. Bir rivayette şöyle bir olay aktarılmaktadır: “Resulûllah mescidde keçeden mamul bir Türk çadırında itikâfa girdi.

Çadırın kapı yerinde bir hasır parçası vardı. Resulûllah bu hasırı eliyle aldı ve çadırın bir tarafına koydu. Sonra başını çadırdan çıkardı ve cemaate konuşma yaptı”. Buradan anlaşılıyor ki, Resulullah Efendimiz itikâf sırasında zaruri ihtiyaçları dışında başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor, itikâf mahalli dışına çıkmıyordu.

 • Bu süre içinde “Mescitlerde itikafta bulunduğunuz zaman kadınlara yaklaşmayın” ayeti gereğince itikâf halindeyken hanımları ile hiçbir şekilde ilişki kurmamıştır.
 • Yalnız diğer hanımları ve yakınları onu çadırında ziyaret edebilirlerdi.
 • Bir defasında hanımları yatsıdan sonra ziyarete gelmişler, diğer hanımlar kalkarken Safiye validemiz bir saat daha kalmış, kalkıp evine gitmek istediğinde ise Hz.

Peygamber “Acele etme, ben seni götürürüm” demiş, sonra da vakit geç olduğundan onu mescidin hemen bitişiğindeki Usame b. Zeyd’in evinin yanındaki odasına kadar götürmüştür. Bütün bunlar Hz. Peygamber’in itikâf halindeyken tam bir inziva ve tefekkür hali yaşadığını, zaruri ihtiyaçlarının dışında hiçbir şeyle ilgilenmediğini gösteriyor.

 1. Hz. Peygamber itikâfa girdiğinde Cebrail (as) gelir, o zaman kadar nazil olan Kur’an ayetlerini karşılıklı olarak okurlardı.
 2. İslam tarihinde bu olaya “Kur’an’ın Arzı” denilmektedir.
 3. Ancak bu keyfiyetin nasıl cereyan ettiğinin detaylarını tam olarak bilemiyoruz.
 4. Gerçek şudur ki, bu süre içinde vahyolunan ayetler baştan sona gözden geçiriliyor, surelerin sıralaması yapılıyordu.

Hemen tüm güvenilir hadis kitaplarında (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Beyhaki, Darimi, Müsned) Hz. Peygamber’in vefat ettiği sene istisnai olarak Ramazanın son 20 gününü itikâfta geçirdiği bildirilmektedir. Ayrıca bu itikâfında Cebrail ile Kur’an-ı Kerim’i karşılıklı olarak iki defa okudukları, bir anlamda Kur’an’a son şeklini verdikleri rivayet edilir.

Allah’ın Resulünün vefatından sonra hanımları onun sünnetine uygun olarak her Ramazanın son 10 gününde itikâfa girmişler, böylece sünnetini devam ettirmişlerdir. Diğer sahabeler de aynı şekilde itikâf sünnetini yerine getirdiler. Buradan da anlaşılıyor ki itikâf sadece Hz. Peygamber’e has bir ibadet değil, bilakis onun Müslümanlara emanet bıraktığı sünnetlerden biridir.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

Kadınlar itikâfa nasıl girer sorularla islamiyet?

3. Îtikâf, içinde cemaatle namaz kılınan herhangi bir mescid ve camide yapılmalıdır. Büyük camilerde yapılması efdaldir. Bu hüküm erkekler içindir. Kadınlar kendi evlerinde devamlı namaz kıldıkları, bir nevi mescid edindikleri bir odada îtikâfa girerler.

Itikat nasıl yapılır?

Itikâf yapmak isteyen kişi, itikâf niyetiyle mescid veya mescid hükmündeki bir yerde kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Vaktini namaz, Kur’ân tilâveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle veya dinî bilgi ve kültürünü artıracak sohbet ve okumalarla deðerlendirir.

Kadınlar için itikaf nasıl olur?

İtikâf nedir, kadınlar nasıl yapar? – Dinimiz İslam Sual: İtikâf nedir? Kadınlar evde itikâfa girebilir mi? CEVAP Ramazan ayının son on gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye, itikâf denir. Ramazan-ı şerifte itikâf, müekked sünnettir. Ancak itikâf, sünnet-i kifâye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikâfa girerse, diğerlerinin bu sünneti yapması gerekmez.

(Bir devenin iki sağımı kadar itikâf eden, bir köle azat etmiş gibi sevab kazanır.) (Ramazanda on gün itikâf eden, iki defa hac yapmış gibi sevab kazanır.) (Allah rızası için bir gün itikâf, insanı Cehennemden çok uzaklaştırır.)

Sünnet iki türlüdür: Sünnet-i hüda ve sünnet-i zevaid. Camide itikâf etmek, ezan okumak, ikamet getirmek ve cemaatle namaz kılmak sünnet-i hüdadır. Bunlar, İslam dininin şiarıdır. Bu ümmete mahsustur. (Hadikat-ün-nediyye) Resulullah efendimiz, (Mirac gecesi, beşinci gökte, Osman’ın suretini gördüm.

 • Bu mertebeye neyle eriştin, dedim.
 • Mescitte itikâf etmekle diye cevap verdi) buyurdu. (M.
 • Çihâr Yâr-i Güzin) İtikâf; oruç, namaz gibi adak olunur.
 • Hastam iyi olursa, itikâfa gireceğim) denmez.
 • Hastam iyi olursa, Allah rızası için, şu kadar gün itikâfa gireceğim) demek adak olur.
 • Seadet-i Ebediyye) İtikâf gibi başlı başına ibadet olan bir şeyi nezredenin, bunu yerine getirmesi gerekir.

(Dürer) Kadınlar camide itikâf yapmaz. Evdeyse şarta bağlıdır. Eğer mescid olarak kullandıkları bir oda varsa, o odada itikâfa girebilirler. Yemek yapmak, temizlik gibi ev işlerinin hiçbiri yapılmaz. Sadece ibadetle uğraşılır. Abdest gibi zaruri işleri yapmanın mahzuru olmaz.