Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Mekruh Ne Demek?

Mekruh ne demek örnek?

Hanefîlik’te – Hanefîlikte mekrûh, tahrimen mekrûh ve tenzîhen mekrûh olmak üzere ikiye ayrılır. Tahrîmen mekrûh : Dinde yorumlanması veya göre yapılmaması istenen şeydir. Yapılması helalden çok, harama yakındır. Ancak, açık ayet gibi kesin olmayan bir delile dayandığından veya delaletindeki bir kapalılıktan dolayı haram sınıfına alınmamıştır.

 1. Bu sebeple amelî haram olarak da bilinir.
 2. Esin olmamakla birlikte bu tür fiilleri işleyenlerin de ahirette cezaya uğrayabileceğine inanılır.
 3. Bunlara örnek olarak sigara içmek, bahis olmasa bile tavla ve kâğıt oyunları gibi oyunlar oynamak, erkeğin altın takması ve ipek giymesi gösterilebilir.
 4. Tenzîhen mekrûh : bağlayıcı ve kesin olmayan bir tarzda yapılmamasını istediği fiildir.

Yapılmaması yapılmasından daha iyi olan davranışları tanımlar. Bu tür fiilleri işlemek cezâ ve kınanmayı gerektirmez; ancak terk eden övülür. Örneğin toplu bir ibadete katılacak kimsenin soğan-sarımsak yemesi ve ikindi namazından sonra kadar nafile namaz kılmak bu tür mekrûhlardandır.

Mekruh nedir kısa?

Şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiil anlamında usûl-i fıkıh terimi. Dünya ve âhirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü iş ve davranışı ifade eden bir terim.

Mekruh yaparsak ne olur?

Mekruh Nedir? Mekruh Olan Şeyler Nelerdir, Günah Mıdır? Mekruh Ne Demek Mekruh Nedir? Mekruh ise kesin haram olmamakla birlikte yapılması uygun görülmemiş olan amellerdir. Bu amellerin işlenmesi durumunda günah yazılmaz ancak mekruh amellerin alışkanlık haline getirilmesi günah olan amellere götürür. Bu nedenle yapılmaması uygun görülmüştür.

Mekruh ameller İslam’da terk edilmesi uygun görülen amellerdir. Sözlükte ise çirkinlik, kötülük, zorluk ve sıkıntı anlamına gelir. Mekruh Olan Şeyler Nelerdir, Günah mıdır? Hanefi mezhebine göre mekruh ikiye ayrılır: 1- Tahrimen Mekruh, azaba neden olma ihtimali olan ve harama yakın olan amellerdir. Vacibin terk edilmesi mekruhtur.2- Tenzihen Mekruh ise helal amele yakın olan ameldir.

Sünnetin ve adabın terki tenzihen mekruhtur. Bu mekruhu işleyen kişiye sevap olmadığı gibi azap ta yoktur. Tenkit edilir. Altın kaptan yemek, emaneti kullanmak, Anne ve Baba’yı adıyla çağırmak, balık dışındaki deniz ürünlerini yemek, canlı resmi olan elbise ile namaz kılmak gibi ameller mekruh amellerden bazılarıdır.

 • Şafi’ye göre ise mekruhun tanımı şu şekildedir: ‘Mekruhun çeşidi yoktur tektir.
 • Esin haram olmayan ve günaha yakın olan ameldir.
 • Terk eden övülür, yapana her hangi bir cevaz verilmez.
 • Mekruh sonuç olarak günah bir amel değildir, günaha yakın bir ameldir.
 • Mekruhu terk etmemek harama yakınlaştırır.
 • Haramdan sakınmak için mekruhlara dikkat etmek gerekir.

Mekruh olan amellerden uzak duranlar haramdan daha fazla uzaklaşır. : Mekruh Nedir? Mekruh Olan Şeyler Nelerdir, Günah Mıdır?

Mekruh nedir kaça ayrilir?

Mekruh birçok farklı anlama sahip olabilen, bakış açısına göre değişen bir kelimedir. Mekruh nedir, tahrimen ve tenzihen mehruh hangi anlamları taşımaktadır, sizler için tüm detayları ile geniş bir kaynak hazırladık. – Mekruh, dinen yapılması uygun görülmeyen davranışlara denir.

Bir diğer ifadeyle mekruh, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan insan davranışıdır. Şafi mezhebine göre mekruh tek çeşittir. Bunu yapan ceza almaz, yapmayan kişi sevap kazanır. Hanefi mezhebine gören ise iki ayrı kısımda incelenir. Bunlar; tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh şeklinde iki ayrı guruba ayrılır.

Mekruh Nedir? Sözlük anlamı ‘sevilmeyen şey’ olan mekruh, çirkinlik, çirkin davranışlar, uygunsuzluk manasına gelir. Haram gibi yapılması hoş görülmeyen davranışlara, eylemlere mekruh denmektedir. Mekruh olanı, haramdan ayıran bazı farklar bulunur. Bir şeyin mekruh olduğunu anlayabilmek için nasların iyi incelenmesi gereklidir.

Mezhebe göre farklılık gösteren mekruh durumlar, farklı biçimde tanımlanır. Hangi mezhebe tabi olunursa, o yolda mekruh duruma uyulmalıdır. Mekruh Ne Demek? Mekruh, dinen yapılması yasaklanmış olan veya uygun görülmeyen davranışlar için konulan tabirdir. Dinen, bir kişinin malını çarçur etmesi, haram değildir ama mekruhtur.

Uygun görülmeyen bir davranıştır. İsraf, dinin verdiği tanıma göre, haram değil, mekruhtur. Örnek mekruhun açıklamasını yapan alimler, kişinin mallarını israf etmek yerine, fakirlere dağıtması vaciptir. Şafi mezhebi, mekruhun tek çeşit olduğunu belirtmiştir.

Yapan kişi övgüye layık görülür. Yapmayan sadece kınanır ama cezalandırılmaz. Hanefi mezhebine göre durum daha farklıdır. İki ayrı kısma ayrılır. Bunlar tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh biçimindedir. Tahrimen Mekruh? Tahrimen mekruh, haram olmaya daha yakın mekruh ismidir. Bunun yapılması harama daha yakındır.

Yani yapan kişinin cezalandırılması söz konusu olabilir. Yapmayan kişi sevap kazanır. Tahrimen mekruh açıklaması, davranışın daha çok haramla ilişkisinin olmasıdır. Fakat davranış haram değildir. Sadece harama yakındır. Örnek olarak, başkasının evlenme teklifi yapmış olduğu kişiye evlilik teklifi yapmak tahrimen mekruh sayılır.

 1. Haram değil, harama yakındır.
 2. Bazı örnekleri şunlardır.
 3. Gümüş veya altın kapların içerisinde su veya başka şeyler içmek.
 4. Anne veya babayı isimleriyle çağırmak.
 5. Eşleri isimleriyle çağırmak.
 6. Balıklar dışında, denizde bulunan hayvanları yemek,
 7. Aynı yerde Kur’an’ı yüksek sesle okuyan birinin yanına oturup, kendisi de yüksek sesle Kur’an okumak.

– Namaz kılınan yerde uygunsuz hareketlerde bulunmak. Bu davranışlar, tahrimen mekruhtur Tenzihen Mekruh? Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh gibi Hanefi mezhebinin düsturu içerisinde yer alır. Tahrimen mekruhtan ayrıdır. Tenzihen mekruh, helale yakındır. Helal denmesi mümkün değildir.

Yapan kişiye günah yoktur. Yapmayan kişiye, sevap verilmez. Tenzihen mekruh daha çok zor zamanlarda yaşanan ve yapılan davranışlardır. Savaş esnasında, at etinin yenmesi, tenzihen mekruhtur. Mekruhun yapılmaması daha iyi veya kötü olmaz. Yapana sadece kınanır. Savaş esnasında at eti yemek, alimlere göre hoş davranış değildir.

Lakin, mecburi durum iştigal ettiğinden, buna günah yoktur. – Soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye gitmek veya bir topluma girmek. – Namaz esnasında ek duaları tekrar tekrar okumak, tenzihen mekruhtur. – Akşam namazı kılmadan nafile namazını kılmak.

– Eve ya da camiye girip ibadet yapmaya çalışmak, hayatı terk etmek. – Canlı resimli hayvanların olduğu seccadelerle namaz kılmak. – Farza çok az kalmışken, sünnet namaza başlamak. Diyanet İşlerinin Bu Konuda Açıklaması Şu Şekilde Mekruh, ya zanni bir delille, yükümlülükten yapılmaması gereken şey olur veya kat’i bir delille, yapılmaması istenen şeydir.

Zanni delili, hadis kitaplarına dayandırılır. Dayandırıldığı kitaplardan tam olarak emin olunmayabilir. Kat’i delilde ise hadisler kesindir. Ancak davranışta bir hayır olmaması durumunda yapılması istenmez. Tahrimen mekruh kesinken, tenzihen mekruh için kesinlik ifade edilmez.

Mekruhun tekrarı haram mı?

Tenzihen mekruhu işlemekte ısrar etmek haram mıdır? » Sorularla İslamiyet Soran : Sorularlaislami.

Değerli kardeşimiz,Tenzihen mekruh olan bir fiili işlemekte ısrar etmekle haram işlenmiş olunmaz. Tenzîhen Mekruh:

Allah ve Resulünün (asm) koyduğu yasağın, kesin ve bağlayıcı nitelikte olmaması halinde, fiil “tenzihen (helâla yakın) mekruh” adını alır. Camiye gidecek kimsenin soğan ve sarmısak vb. kokusu çevreyi rahatsız edecek şeyleri çiğ olarak yemesi gibi. Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: “Soğan ve sarmısak yiyen kimse, mescidimize gelmesin, evinde otursun.” (Buhârî, Ezan, 160; Ebû Dâvud, Et’ime, 41).

İkindi namazından sonra, güneş batmadan az önceye kadar nafile namaz kılmanın hükmü de tenzîhen mekruhtur. Tenzîhen mekruhu işlemek cezayı ve kınanmayı gerektirmez. Ancak her iki çeşit mekruhu terkeden kimse övülür. Hanefîler dışındaki mezhep imamları, Hanefîlerin “tahrîmen mekruh” saydıkları fiilleri de haram kapsamına alırlar.

Onlar, haram anlamında yasak edilmediğine dair işaret bulunan fiiller için yalnız “mekruh” terimini kullanmakla yetinirler. Meselâ; “Ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın.” (Mâide, 5/101) ayeti ile ” Allah, sizin için dedikoduyu, çok soru sormayı ve malı boşa harcamayı hoş görmedi.” (Buhârî, İstikrâz.19) hadisi buna örnek gösterilebilir.

Mekruh hükmü nedir?

MEKRÛH » Sorularla İslamiyet İslâm’ın, yükümlü müminlerin bazı fiillerine verdiği vasıf. Kerahet kökünden ism-i mef’ul. Kerahet; istememek, hoşlanmamak ve çirkin görmek demektir. Mekrûh ise; istenmeyen, hoşa gitmeyen, çirkin iş anlamındadır. Bir fıkıh terimi olarak mekrûh; Allah ve Resulunun, yapılmamasını, bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir.Yükümlünün fiilleri şu hükümlerden birisine girer: Farz, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit (bk.

“Ef’âl-i Mükellefin” mad.). Hanefîler dışındaki çoğunluk fakihlere göre, bu fiiller; vâcip, mendup, haram, mekruh ve mübah olmak üzere beş tanedir.Haram ve mekruh arasında bazı yakınlıklar vardır. Her ikisi de yasaklanan ya da hoş karşılanmayan veya çirkin olan fiilleri ifade eder. Ancak haram, Allah ve Resulunun kesin ve bağlayıcı şekilde yapılmamasını istediği fiilleri kapsar.

Buna şu nasslar örnek verilebilir: “Size analarınız, kızlarınız. (ile evlenmek) haram kılındı” (en-Nisâ, 4/23). “Müslüman bir kişinin malını onun gönül rızası olmaksızın (almak) helâl olmaz” (Ahmed b. Hanbel, V, 72); “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin” (el-En’âm, 6/151).Mekruhtaki yasaklık ise haramdaki kadar kesin ve bağlayıcı değildir.

 • Bir fiilin kerahet derecesinde yasak oluşu ayet ve hadislerde kullanılan bazı ifadelerden ve kastedilen kavramlardan anlaşılır.
 • Erahet lâfzının veya kesin haramlık bildirmediğine dair bir karine bulunan nehiy sıygasının kullanılması, ya da nassla fiili yapmamayı özendirici ifadelerin yer alması, mekruhu haramdan ayıran belli başlı özelliklerdir.Şu hadis-i şerifte haram ve mekruh fiilleri birlikte görmek mümkündür:”Şüphesiz Allahü Teâlâ, analara saygısızlık göstermeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken hakkı önlemeyi ve hak edilmeyen şeyi istemeyi haram kılmıştır.

Yine Allah, dedikoduyu, çok soru sormayı ve malları heder etmeyi sizin için mekruh görmüştür” (Buhârî, Rikâk, 22, Zekât, 53; Müslim, Akdiye, 10, 13, 14; Malik, Muvatta’, Kelâm, 20; Dârimî, Rikâk, 38).Mekruh anlamı taşıyan nehiy sıygasına şu ayet örnek verilebilir: “Ey iman edenler, Cum’a günü namaza çağrıldığı zaman, hemen Allahı anmaya koşun ve alış-verişi bırakın”(el-Cum’a, 62/9).

Bu ayetteki, “alışverişi bırakınız” sözü, “alış-veriş yapmayınız” anlamında, haramlık bildirecek bir nehiy uslûbudur. Ancak buradaki yasaklama, bizzat alım-satıma yönelik olmayıp, alım-satım fiilinin dışındaki bir durumdan kaynaklanmış olmaktadır. Bu da, cuma namazı sırasında yapılacak alış-verişin namaza gitmeyi engellemesidir.

Bu yüzden cuma namazı ile yükümlü bulunmayan kadın, çocuk veya gayri müslimlerin bu saatte alış-veriş yapmaları caiz görülmüştür.Yasağın dış bir sebebe dayanması yüzünden Hanefîler böyle bir alışverişe “tahrimen mekruh” derler ve akdi geçerli sayarlar.

Çoğunluk fakihlere göre ise, bu alış-verişin hükmü haramdır (bk. İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, Kahire 1952, II, 167-168; ez-Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletuh, Şam 1985, II, 263-264, IV, 240).Bazen fiilin yapılmamasını özendirici bir ifade kullanılmış olabilir. Meselâ; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Mehrin en iyisi en kolay olanıdır” (Ebû Dâvud, Nikâh).

Bu hadiste mehirde aşırı gidilmemesi teşvik edilmektedir.Hanefîlerde, haram ve mekruh kavramları, diğer mezheplere göre ban farklılıklar gösterir. Hanefîlere göre, haram; Kur’ân, mütevâtir veya meşhur sünnet gibi kesin bir delil ile kesin ve bağlayıcı tarzda, yapılmaması istenen fiildir.

Zina, ribâ, şarap içmek, kan ve murdar ölmüş hayvan eti yemek gibi. Haramın hükmü ise; fiili işleyenin cezaya çarptırılması, o fiilin haramlığını inkâr edenin kâfir ve mürted sayılmasıdır.Mekruh tahrîmen ve tenzîhen olmak üzere ikiye ayrılır.a) Tahrimen mekruh:Allah ve Resulunun bir fiilin yapılmamasını, kesin ve bağlayıcı tarzda istemiş olmakla birlikte, bu istek haberi vahit gibi zannî bir delil ile sabit olmuşsa, buna “tahrîmen (harama yakın) mekruh” denir.

Şu hadisi buna örnek gösterebiliriz: “Kişi, kardeşi izin vermedikçe, kardeşinin alış-verişi üzerine alış-verişe girişmesin ve dünürlük üzerine dünürlük yapmasın.” (bk. Buhârî, Nikâh, 45; Müslim, Büyü’, 8, Nikâh, 38, 49, 52, 54, 56). Hadiste, satış üstüne satış ve dünürlük üstüne dünürlük yapmaktan sakınılması kesin ve bağlayıcı bir tarzda istenmektedir.

 1. Bunun hükmü, haram olması gerekirken, hadisin haber-i vahit olması nedeniyle “Tahrimen mekruh” sayılmıştır.Tahrîmen mekruhu işlemek cezayı gerektirir.
 2. Ancak inkâr eden dinden çıkmaz.b) Tenzîhen mekruh:Allah ve Resulunun koyduğu yasağın, kesin ve bağlayıcı nitelikte olmaması halinde, fiil “tenzihen (helâla yakın) mekruh” adını alır.

Camiye gidecek kimsenin soğan ve sarmısak vb. kokusu çevreyi rahatsız edecek şeyleri çiğ olarak yemesi gibi. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Soğan ve sarmısak yiyen kimse, mescidimize gelmesin, evinde otursun.” (Buhârî, Ezan, 160; Ebû Dâvud, Et’ime, 41).

İkindi namazından sonra, güneş batmadan az önceye kadar nafile namaz kılmanın hükmü de tenzîhen mekruhtur.Tenzîhen mekruhu işlemek cezayı ve kınanmayı gerektirmez. Ancak her iki çeşit mekruhu terkeden kimse övülür. Hanefîler dışındaki mezhep imamları, Hanefîlerin Tahrîmen mekruh saydıkları fiilleri de haram kapsamına alırlar.

Onlar, haram anlamında yasak edilmediğine dair işaret bulunan fiiller için yalnız “mekruh” terimini kullanmakla yetinirler. Meselâ; “Ey iman edenler, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın.” (el-Mâide, 5/101) ayeti ile Allah, sizin için dedikoduyu, çok soru sormayı ve malı boşa harcamayı hoş görmedi” (Buhârî, İstikrâz.19) hadisi buna örnek gösterilebilir (bk.M.

Mekruh caiz mi?

Mekruh işlemek günah mıdır? Sual: Mekruhların hepsi aynı derece günah mıdır? CEVAP Mekruh ikiye ayrılır: Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh. Tahrimen mekruh: Vacibin terkidir. Harama yakın olan mekruhtur. Bunları kasıtla işleyen günahkâr olur. Cehennem azabına layık olur.

Namazda vacipleri özürsüz terk ederek tahrimen mekruh işleyenin, o namazı iade etmesi vaciptir. İmam-ı Muhammed, tahrimen mekruh haram demektir buyurdu. İmam-ı a’zam ile imam-ı Ebu Yusuf ise, harama yakındır dedi. Tahrimen mekruh işlemek, küçük günah olur. Küçük günaha devam edenin adaleti gider fâsık olur.

Tenzihen mekruh: Mubah, yani helal olan işlerine yakın olan, yahut, yapılmaması yapılmasından daha iyi olan işlerdir. Gayri müekked sünnetleri veya müstehapları yapmamak gibi. Mekruh tek başına kullanınca tahrimen mekruh anlaşılır. Tahrimen mekruhlardan bazıları: Akşam namazından önce nafile kılmak.

 1. Alınan kaporayı izinsiz kullanmak.
 2. Altın ve gümüş kap ile yiyip içmek ve kullanmak.
 3. Ana babayı ve kadın kocasını adı ile çağırmak.
 4. Balık hariç, deniz hayvanlarını, deniz haşaratını yemek.
 5. Birkaç kişinin, aynı yerde, yüksek sesle Kur’an okumaları.
 6. Cami resmi bulunan seccadeyi yere sermek.
 7. Camide yüksek sesle konuşmak, nutuk söylemek, kavga etmek, dünya kelamı ile meşgul olmak.

Camiye veya eve kapanıp hep ibadet etmek ve yiyip içip, evlenmek, gezmek gibi eğlenceleri terk etmek. Canlı resmi olan elbise ile namaz kılmak. Farz kılmaya az bir zaman varken sünnete başlamak. Sabahın sünneti hariç. Cenazeyi görünce, olduğu yerde ona karşı dikilip beklemek.

 • Fâsıkın ezan okuması ve imam olması.
 • Oturarak ezan okumak.
 • Fuhuş söz söylemek.
 • Hristiyan ve Yahudi kadın ile evlenmek.
 • Hutbe ile namaz arasında hatibin dünya işlerinden söylemesi.
 • Mesela kaybolan şemsiyemi bulan getirsin) demek gibi.
 • Başına mendil sarıp, tepesi açık namaz kılmak.
 • İkinci rekatta, ilk okuduğu âyetten öncekini okumak veya ikinci rekatta birinciden üç âyet uzun okumak.

Unutarak okursa, mekruh olmaz. İkinci rekatta birincide okuduğu âyeti tekrar okumak tenzihen mekruhtur. İmam olanın, kıraati ve tesbihleri sünnetten fazla okuması. İmamdan önce rükuya veya secdeye gitmek yahut önce kalkmak. İmamın arkasında Fatiha okumak.

 • İpekle veya çalınmış elbise ile namaz kılmak.
 • Adının özürsüz saçını kazıması.
 • Erkeklere benzetmemek şartı ile kulaklara kadar kısaltması caizdir.
 • Adınların birbiriyle öpüşmesi veya cenazeye gitmeleri.
 • Endisi muhtaç iken sadaka vermek.
 • Ibir, gösteriş için mendil kullanmak.
 • İhtiyaç için, mesela ter veya burun silmek için caizdir.

Kıbleye karşı ayaklarını veya bir ayağını uzatmak. Özür ile veya yanlışlıkla uzatmak mekruh olmaz. Koltuk ve kasık kıllarını tıraş etmeyi kırk günden fazla geciktirmek. Namaz vakti daraldığı zaman sünnet kılmak. Namazda müekked sünneti terk. Müekked olmayan sünneti terk, tenzihen mekruh olur.

 1. Sünnetleri özürsüz kılmamakta ısrar etmek, küçük günah olur.
 2. Sünnete önem vermeyen ise kâfir olur.
 3. Özürsüz nafile orucu bozmak, bozulan nafile orucu kaza etmemek.
 4. Ramazan olup olmadığı şüpheli olan günde, Ramazan orucu tutmak.
 5. Yatsıyı gecenin yarısından sonraya, ikindiyi akşama yakın vakte kadar geciktirmek.

Tavla, satranç gibi oyunları oynamak. Devamlı veya kumar ile yapılırsa haram olur. Zemzem suyu ile, yaprak ile, kağıt ile taharetlenmek. Tuvalette kıbleye önünü ve arkasını dönmek. Unutulursa veya başka özür varsa, mekruh olmaz. Zekâtı farz olduktan sonra vermeyip geciktirmek.

Sual: Tam İlmihal’de, (Midye yemek haramdır, akşam namazını yıldızlar çoğalıncaya kadar geciktirmek haramdır, ikindiyi, güneş batmasına bir mızrak boyu yaklaşıncaya kadar geciktirmek haramdır) gibi ifadeler geçmektedir. Bazı kitaplarda ise tahrimen mekruh deniyor. Bunun sebebi nedir? CEVAP İbni Abidin hazretleri buyuruyor ki: Bahr-ür raık kitabında, tahrimen mekruha haram demenin sahih olduğu beyan edilmiştir.

İmam-ı Muhammed’e göre tahrimen mekruh haramdır. Şeyhayn’a göre ise harama yakındır. (Redd-ül-muhtar) Sual: Devamlı mekruh olan şeyleri yapmak, küçük günaha devam etmek, ısrar ve inat etmek mi olur? Cevap: Tahrimen mekruh olan şeyi her zaman yapan kimse âdil değildir.

Mekruh değil ne demek?

Mekruh Nedir? Mekruh Değildir Ne Demektir? Tdk’ya Göre Mekruhluk Ne Anlama Gelir? Mekruh kelime anlamıyla; hoş görülmeyen, çirkin, yakışık almayan demektir. Arapça kökenlidir. Genellikle dini konularda bu terim ön plana çıkar. Müslümanlar için söylenmemesi, yenilmemesi, içilmemesi veya yapılmaması gereken durumlar için kullanılır.

Mekruhun Dini Anlamı Mekruh Değildir Ne Demektir? TDK’ya Göre Mekruhluk Ne Anlama Gelir?

İslam dininin, Müslümanlara yüklediği, uyması gereken eylemlerden biri de mekruhtur. Kerahet sözcüğünden türemiştir. Kerahet; istememek, hoşlanmamak ve çirkin görmek anlamına geliyor. Mekrûh ise; istenmeyen, hoşa gitmeyen, çirkin iş anlamına geliyor. Yapılacak herhangi bir işin veya eylemin dini yönden sakıncası yoktur demektir.

 1. Mekruh, sakıncalı durumlar için kullanıldığından, mekruh olmayan bir fiil, helal veya mübah sınıfına giriyor.
 2. TDK sözlüğü, mekruh sözcüğünü hem din bilgisi hem de sözlük anlamı bakımından ele almış.
 3. Din bilgisi anlamına göre; “İslam dininde, dinî bakımdan yasaklanmadığı hâlde yapılmaması istenen” şeklinde açıklanmış.

Sözlük anlamına göre; “İğrenç, tiksindirici” olarak açıklanmış. : Mekruh Nedir? Mekruh Değildir Ne Demektir? Tdk’ya Göre Mekruhluk Ne Anlama Gelir?

Helale yakın mekruh nedir?

Mekruh nedir: Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh ne demek? | Dini Bilgiler Sözlükte “çirkin bulmak, kötü görmek, istememek; meşakkat, sıkıntı, zorluk” gibi anlamlara gelen kerh (kürh, kerâhet, kerâhiyyet) kökünden türeyen mekrûh kelimesi “içerisinde zorluk ve sıkıntı bulunan, hoşa gitmeyen, çirkin ve kötü görülen şey” demektir.

Sözlük anlamı ‘sevilmeyen şey’ olan mekruh, çirkinlik, çirkin davranışlar, uygunsuzluk manasına gelir. Haram gibi yapılması hoş görülmeyen davranışlara, eylemlere mekruh denmektedir. Mekruh olanı, haramdan ayıran bazı farklar bulunur. Bir şeyin mekruh olduğunu anlayabilmek için nasların iyi incelenmesi gereklidir.

Mezhebe göre farklılık gösteren mekruh durumlar, farklı biçimde tanımlanır. Hangi mezhebe tabi olunursa, o yolda mekruh duruma uyulmalıdır. Mekruh, dinen yapılması yasaklanmış olan veya uygun görülmeyen davranışlar için konulan tabirdir. Dinen, bir kişinin malını çarçur etmesi, haram değildir ama mekruhtur.

 1. Uygun görülmeyen bir davranıştır.
 2. İsraf, dinin verdiği tanıma göre, haram değil, mekruhtur.
 3. Örnek mekruhun açıklamasını yapan alimler, kişinin mallarını israf etmek yerine, fakirlere dağıtması vaciptir.
 4. Şafi mezhebi, mekruhun tek çeşit olduğunu belirtmiştir.
 5. Yapan kişi övgüye layık görülür.
 6. Yapmayan sadece kınanır ama cezalandırılmaz.

Hanefi mezhebine göre durum daha farklıdır. İki ayrı kısma ayrılır. Bunlar tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh biçimindedir. Tahrimen mekruh, haram olmaya daha yakın mekruh ismidir. Bunun yapılması harama daha yakındır. Yani yapan kişinin cezalandırılması söz konusu olabilir.

– Gümüş veya altın kapların içerisinde su veya başka şeyler içmek. – Anne veya babayı isimleriyle çağırmak. Eşleri isimleriyle çağırmak. – Balıklar dışında, denizde bulunan hayvanları Yemek. – Aynı yerde Kur’an’ı yüksek sesle okuyan birinin yanına oturup, kendisi de yüksek sesle Kur’an okumak. – Namaz kılınan yerde uygunsuz hareketlerde bulunmak. Bu davranışlar, tahrimen mekruhtur.

Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh gibi Hanefi mezhebinin düsturu içerisinde yer alır. Tahrimen mekruhtan ayrıdır. Tenzihen mekruh, helale yakındır. Helal denmesi mümkün değildir. Yapan kişiye günah yoktur. Yapmayan kişiye, sevap verilmez. Tenzihen mekruh daha çok zor zamanlarda yaşanan ve yapılan davranışlardır.

– Soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye gitmek veya bir topluma girmek. – Namaz esnasında ek duaları tekrar tekrar okumak, tenzihen mekruhtur. – Akşam Namazı kılmadan nafile namazını kılmak. – Eve ya da camiye girip ibadet yapmaya çalışmak, hayatı terk etmek. – Canlı resimli hayvanların olduğu seccadelerle namaz kılmak. – Farza çok az kalmışken, sünnet namaza başlamak.

Diyanet İşleri Başkanlığı mekruh açıklaması; Mekruh, ya zanni bir delille, yükümlülükten yapılmaması gereken şey olur veya kat’i bir delille, yapılmaması istenen şeydir. Zanni delili, hadis kitaplarına dayandırılır. Dayandırıldığı kitaplardan tam olarak emin olunmayabilir. Kat’i delilde ise hadisler kesindir.

: Mekruh nedir: Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh ne demek? | Dini Bilgiler

Mekruh olan namaz kabul olur mu?

Mekruh olan bir namazı iade etmek şart mıdır? » Sorularla İslamiyet 1) Herhangi bir mekruh sebebi ile mekruh olan namaz örneğin resim heykel bulunan yerde namaz kılmak mekruh oluyor, bu ve bunun gibi mekruh sebeplerden dolayı namazı iade etmek şart mıdır? 2) Hanefi mezhebine göre iadesi vaciptir deniliyor vacip terimini biraz açabilir misiniz? 3) Resim, heykel vb.

 • Rükün ve şartların eksikliği dışında ayrıca kaçınılması, yapılmaması gereken bazı durum ve davranışlar vardır ki, bunların hepsine birden “müfsidat-ı salat” (namazı bozan şeyler) denir.
 • Bir namazın geçerli olmaması için rükün ve şartlarının yerine getirilmemesi veya namazı bozan durumlardan birinin meydana gelmesi gerekir.
 • Namaz kılarken mekruh bir fiil işlemek ise bu hususlar arasında yer almaz.

Dolayısıyla mekruh bir fiil işlendiğinde namazı bozmaz ve tekrar iade edilmesi gerekmez, Ancak bu tarz fiillerden kaçınmak gerekir.2. Namazın vaciplerinden birini, mesela Fatiha suresini okumayı kasten, yani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen mekruhtur.

Mekruhun azabı var mı?

Tenzihen mekruh olan bir şeyi terkedene sevap, yapana da azab yoktur, kınama vardır. Şafii mezhebine göre, mekruh tek çeşittir. Şer’in terkedilmesini kesin ve bağlayıcı olmadan istediği şeydir. Bunu terkeden medhedilir, sevap alır, yapan da zemmedilmez, cezalandırılmaz.

Namaz nasıl mekruh olur?

Namazın mekruhları Sual: Namaz kılarken, namazın farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine uyulduğu gibi, namazda mekruh olanlardan da sakınmak gerekir mi? Cevap: Bu konuda Dürr-ül-muhtâr ve bunun şerhi olan Redd-ül-muhtârda buyuruluyor ki: “Namazın mekruhları iki türlüdür: Yalnız mekruh denildiği zaman Tahrimen mekruh demektir ki, delilinden zan ile anlaşılan yasaklardır.

 • Yasak olmasına bir delil, senet bulunmayıp, yapılmaması iyi olan şeye Tenzihen mekruh denir.
 • Namaz içindeki vacipleri ve müekked sünnetleri yapmamak Tahrimen, müekked olmayan sünnetleri yapmamak ise Tenzihen mekruhtur.
 • Tenzihi mekruh helale, tahrimi mekruh ise harama yakındır.
 • Mekruh olarak kılınan namaz sahih olur ise de kabul olmaz.

Yani, o namaz için vaat edilen sevaba kavuşulamaz.” Sual: Namazda genel olarak işlenen mekruhlar nelerdir? CEVAP Mekruh; kerih, çirkin, beğenilmeyen iş demektir.Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek, tahrimen mekruh, müekked olmayan sünneti terk, tenzihen mekruh olur.

 • 4- Başı bir tarafa eğmek.
 • 5- Esnerken ağzı kapatmamak.
 • 6- Özürsüz gözleri yummak.
 • 7- Öndeki safta boş yer varken, geri safta kılmak.
 • 8- Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak.
 • 9- Canlı resmi asılı odada namaz kılmak.
 • 10- İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbise ile veya kötü kokulu çorap ile kılmak.
 • 11- Abdest sıkıştırırken kılmak.

12- Tekbir alırken ve teşehhüdde otururken parmakları açık veya kapalı tutmak.13- Secdeye inerken pantolonunu yukarı çekmek.14- Başı açık kılmak.15- Namazda ağırlığı, bir ayağa çok, diğerine az vermek.16- İmam namaza durunca, sabahın sünnetini caminin girişinde veya direk arkasında kılmayıp, saf arasında veya başka yerde kılmak.17- İmam, açıktan yani sesli okurken Sübhanekeyi okumak.18- Secdeye veya rükuya, imamdan önce başını koymak veya kaldırmak.19- Çıplak ayakla namaz kılmak.

 1. 20- Kolu sığalı veya kısa kollu gömlekle namaz kılmak.
 2. 21- Sağa-sola eğilmek, sallanmak.
 3. 22- Secdede burnu yere değmemek.
See also:  Turquia Fica Em Qual Continente?

23- Secdede bir ayağı kaldırmak.24- Kıyamda okuduğunu rükuda, rükuda okuduğunu kıyamda tamamlamak.25- Bir rükünde iki defa bir yeri kaşımak.26- Namazda 4-5 kişi duyacak kadar yüksek sesli okumak.27- İkinci rekâtta, birincide okuduğu âyeti tekrar okumak veya ondan evvelki bir âyeti okumak.

 • İkinci rekâtta birinciden üç âyet uzun okumak.28- Özürsüz teşehhüdde, sünnete uygun oturmamak.
 • Iyamda sünnete uygun olarak ayakları dört parmak kadar açmamak.29- Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak.30- Farzdan sonra hemen son sünnete kalkmamak.
 • Yahut konuşmak veya bir şey okumak.31- Namaz kılanın önünden geçmek veya önünden geçilebilecek yere namaza durmak.32- Namazın sünnetlerinden birini terk etmek.

Sünnet iki kısımdır: Birincisi Sünen-i hüda. Bunlar, müekked sünnetlerdir. İkincisi Sünen-i zevaid. Bunlar, müekked olmayan sünnetlerdir. Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek, tahrimen mekruh olur. Müekked olmayan sünneti terk, tenzihen mekruh olur.

 • Müstehabı terk, mekruh olmaz.
 • Tenzihi mekruh helale, tahrimi mekruh harama yakındır.
 • Mekruh olarak kılınan namaz sahih ise de, sevabı çok az olur.
 • İmad-ül-islam) Başı, kolları ve ayakları açık kılmak Sual: Erkeklerin, baş, kol ve ayakları açık olarak namaz kılmaları mekruh mu? CEVAP Evet mekruhtur.
 • Mekruh olan namaz sahih ise de, sevabı olmaz.

Bir erkek, namazda başı örtmeye önem vermediği için açık kılarsa, mekruh olur. Namaza önem vermediği için açarsa, kâfir olur. Kendini Allahü teâlâya karşı, küçük göstermek için, başı açık kılmak zarar vermez ise de, yine örtmek efdaldir. Harareti teskin ve rahatlık için açmak da mekruhtur.

Redd-ül-muhtar) Önemli kimselerin huzuruna çıkan kimsenin şık, temiz elbise giymesi gerekir. Allahü teâlânın huzuruna durulduğu zaman buna daha çok dikkat etmeli, büyüklerin karşısına çıkılamayan elbise ile namaz kılmamalıdır! Kur’an-ı kerimde (Her namaz kılarken, süslü elbiselerinizi giyiniz) buyuruluyor.

(Araf 31) Peygamber efendimiz başı açık kılmazdı. Sarıkla kılmanın önemini bildirerek buyuruyor ki: (Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan efdaldir.) Namazda başı hiç olmazsa, herhangi bir renkte olan takke ile örtmelidir! (Nimet-i İslam) da namazın mekruhlarının onbeşincisinin dipnotunda (Başı açık namaz kılmak mekruhtur) buyuruluyor.57.sinde de mekruh olduğu yine bildiriliyor.

Namazın mekruhlarının onbirincisinde ise, kolları açık namaz kılmanın mekruh olduğu bildiriliyor. Namaz kılarken düşen başlığı tek el ile alıp giyerek başı örtülü kılması o haliyle kılmasından daha iyidir. (Gurer ve Dürer) İbni Abidin hazretleri, namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki: Namazı, nalın veya mest ile kılmak, çıplak ayakla kılmaktan efdaldir.

Böylece, Yahudilere uyulmamış olur. Hadis-i şerifte, ( Yahudilere benzememek için namazları, nalın ile kılın ) buyuruldu. Resulullah ve Eshab-ı kiram, sokakta giydikleri nalın ile kılarlardı. Nalınları temiz idi ve Mescid-i Nebi kum döşeli idi. Kirli nalınla girilmezdi.

Redd-ül-muhtar) Ayakları herhangi bir şey ile örterek namaz kılmayı bildiren üç hadis-i şerif meali de şöyledir: (Yahudiler, namaz kılarken nalın veya mest ile ayaklarını örtmezler. Siz onlara muhalefet edin, nalın veya mest giyinin!) (Müşriklere muhalefet edin, namaz kılarken mestlerinizi giyin.) (Nalını olmayan, mestlerini giysin.) Temiz olmayan mest, nalın vesaire ile mescide girilmezdi.

Şimdi çorap giyerek bu sünnet yerine getirilir. Eshab-ı kiram kamis denilen ayağa kadar uzun olan gömlek ile, yani entari ile namaz kıldıkları için ayakları örtülmüş olurdu. Ayaklar örtülü kılınan namazın çok sevap olduğu Halebi, Berika ve Hadika kitaplarında da yazılıdır.

 • Müslüman olmayanlar, kiliselerinde başı açık, ayağı çıplak tapınıyor, onlar gibi, uygar ibadet etmeli diyerek, başı açık, ayağı çıplak kılmak, sandalyede veya yükseğe secde etmek caiz değildir.
 • Adınların ayaklarının açık olmasında iki kavil vardır.
 • Birinci kavle göre mekruh, ikinci kavle göre namaz bozulur.

Kadınlar, ya çorapla veya ayaklara kadar uzun etek veya entari giyerek namaz kılmalıdır! (M.Erbea) Takkenin alnı kapatması Sual: Secde ederken, kadınların başörtüsü, erkeklerin saçı veya takkesi alınlarına gelse, mahzuru olur mu? CEVAP Evet, tenzihen mekruh olur.

 • Alın, çıplak olarak secdeye değmelidir.
 • Sual: Namazda kıraati bitirmeden elleri aşağıya bırakmak uygun mudur? CEVAP Uygun değildir, sünnete aykırıdır, kıraat bitene kadar ellerin bağlı kalması sünnettir.
 • Sual: Parmakları birbirine geçirmek caiz mi? CEVAP Namazda tahrimen, hariçte tenzihen mekruhtur.
 • Sual: Mezarlıkta camiler var.

Kabre karşı namaz kılınır mı? CEVAP Önünde perde, duvar gibi bir şey olmazsa, kabre karşı namaz kılmak mekruhtur. (Marifetname)

 • Mescidin kıblesi ile kabir arasında, perde, duvar olursa veya kabir yanda ise, namaz mekruh olmaz. (Hindiyye)
 • (Kabre karşı namaz kılmayın!)
 • Sual: Çalgı aleti, tv, içki bulunan yere rahmet melekleri girer mi?

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: CEVAP Kumar ve çalgı aleti, tv, canlı resmi, haç resmi, köpek, cünüp, içki ve sarhoş bulunan yere rahmet melekleri girmez. Böyle yerlerde namaz kılmak mekruh olur ve edilen dua da makbul değildir. Sual: Kumar ve çalgı aleti, tv, canlı resmi, haç resmi, köpek, cünüp, içki ve sarhoş bulunan yere rahmet melekleri girmezse, ne kaybımız olur? CEVAP Mekruh olarak kılınan namaz sahih olur.

 • Yani o kimse, namaz borcundan kurtulursa da, namaz kılmakla hasıl olacak büyük sevaba kavuşamaz.
 • Eğer evde odada meleklerin girmesine mani olan bir şey varsa, o kişi meleklerin yapacağı bu duadan mahrum kalır.
 • Sual: Yatak odasında namaz kılmadığımız için, odanın duvarlarına ana-babamın ve diğer akrabalarımın resimlerini koydum.

Bir mahzuru var mı? CEVAP İki mahzuru vardır. Birincisi, insan ve hayvan resmini, belden yukarı asmak haramdır. Bitki ve cansızların resmini asmakta mahzur yoktur. İkincisi, canlı resmi bulunan odaya rahmet melekleri girmez. Resimli gazete bile bulunsa girmez.

 • Gazeteyi okuduktan sonra kapalı bir yere koymalıdır! Kapalı olursa girer.
 • Namaz kılınmayan yerlere, mesela banyoya, mutfağa, yatak odasına, çeşitli canlı resimlerini, mesela ana babamızın resimlerini, bir evliyanın resimlerini veya artist resimlerini koymanın günah olmadığını zannedenler var.
 • Bir zaruret olmadıkça, her türlü canlı resmini belden yukarı asmak haramdır.

Her türlü resmi albümde saklamalıdır. Ana babamızın veya bir evliyanın da olsa, resmini duvara asmak haramdır. Resmini duvara astığımız evliya, bu hareketimizden dolayı bizi sevmez. Aksine günah işlediğimiz için üzülür. Sual: Müzik dinlediğimiz televizyon veya radyo bulunun odada namaz kılmak mekruh mu? CEVAP İçki, kumar, çalgı aletleri bulunan mahalde namaz kılmanın mekruh olduğu ve buraya rahmet meleklerinin girmeyeceği ve burada yapılan duanın kabul olmayacağı (Tergib-üs-salât) da ve (Nisabül-ahbâr) da yazılıdır.

 1. Çalgı da dinlenen ve bakması haram olan resimlerine de bakılan şeyler, çalgı aleti gibidir.
 2. Televizyon kapalı da olsa orada namaz kılmak mekruh olur.
 3. Bir evde bağlama bulunsa çalınmasa bile o odada namaz kılmak mekruh olur.
 4. İçki içilmese bile, içki bulunan odada namaz kılmak mekruh olur.
 5. Duvardaki resme tapılmasa bile, canlı resmi bulunan evde namaz kılmak mekruh olur.

Bilgisayarda günah işleniyorsa o da dahildir, müzik çalınıyorsa o da dahildir. Sual: Bir odada namaz kılarken o odada herhangi büyüklükte ve herhangi içerikte bir veya daha fazla resim bulunması caiz mi? CEVAP Resim, namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde veya secde ettiği yerde olmazsa, böyle resimli battaniye, seccade üzerinde namaz kılmak mekruh olmaz.

Resim, yerlerde bulunduğu için ona hakaret edilmiş olur. Fakat secde edilen yerde ise, yahut basılan ve oturulan yerde ise sanki insan vücudunda bulunmuş gibidir. Namaz mekruh olur. Onun için üzerinde resim bulunan elbise ile namaz kılmamalıdır! Canlı resimleri göbekten yukarıda bulunursa, orada namaz kılmak mekruh olur.

Canlı resmi, basılan, oturulan yerde ise mekruh olmaz. Namaz kılanın arkasında göbekten yukarıda olursa tenzihen mekruh olur. İnsan ve hayvan resmini, belden yukarı asmak haramdır. Bitki ve cansızların resmini asmakta mahzur yoktur. Canlı resmi bulunan odaya rahmet melekleri girmez.

 • Resimli gazete bile bulunsa girmez.
 • Gazeteyi okuduktan sonra kapalı bir yere koymalıdır! Namaz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizasında, duvara çizilmiş veya beze, kağıda yapılarak asılmış veya konmuş ise, mekruhtur.
 • Sual: Bir odada namaz kılarken o odada bulunan resimleri ters çevirmek veya üstünü örtmek, namazın mekruh olmaması için çözüm olur mu? CEVAP Evet.

Ters çevrilirse veya üstü örtülürse mekruh olmaz. Sual: Namazda gözleriyle başka yerlere bakmak mekruh mu? CEVAP Evet, tenzihen mekruh olur. Sual: İdrar sıkıştırırken namaz kılmak uygun mu? CEVAP Mekruh olur. Selam verip namazdan çıkmalı, abdest alıp yeniden kılmak gerekir.

Sual: Abdesti sıkışık iken, yel sıkıştırırken, idrar sıkıştırırken namaz kılmak mekruh olur deniyor. Bu sıkışıklığın ölçüsü nedir? Mesela gaz sıkıştırıyor, bir süre sonra geçiyor, o zaman namaz kılsam mekruh olur mu? CEVAP Mekruh olmaz. Gelip geçen sıkışıklık mekruh etmez. Abdest sıkışıklığının, idrar sıkışıklığının ve yel sıkışıklığının ölçüsü şudur: Namaza durunca hatırına sıkışıklık gelmezse, huzura mani olmazsa, namaz mekruh olmaz.

Hep hatırımızda, namazı kılar kılmaz hemen tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsak, o zaman namaz mekruh olur. Sual: Şafii mezhebinde de takkesiz namaz kılmak mekruh mu? CEVAP Evet mekruhtur. Sual: Aynanın önünde namaz kılmak günah mıdır? CEVAP Eğer bakınca aynada şeklimiz görülüyorsa, dikkati çektiği için namaz mekruh olur.

 • Ayna üstüne bir şey asmalı, suretimiz görülmemelidir.
 • Sual: Namaz kılana anahtar nerede dense, o da parmakla gösterebilir mi? CEVAP Parmakla göstermesi mekruhtur.
 • Fakat ona uyabilmek için farz kılıyorsan parmağını kaldır dese, yahut kaç rekat kıldın dese o da parmağı ile iki üç diye gösterse mekruh olmaz.

Sual: Bazı kimseler, nafile bir namaz olan tesbih namazını cemaatle kılıyorlar. Nafile namazları cemaatle kılmanın mekruh olduğunu söyleyince, (Biz önce tesbih namazı kılmayı adıyoruz. Adayınca tesbih namazını kılmak vacip oluyor. Vacibi de cemaatle kılıyoruz.

Bazen de, cemaatle namaza duruyoruz. Sonra da bozuyoruz. Tekrar kılması vacip olacağı için cemaatle kılıyoruz) dediler. Böyle vacip yaparak cemaatle kılmak caiz mi? CEVAP Tesbih namazı, nafile olduğu için cemaatle kılınmaz. Dürer de deniyor ki: Ramazanın dışında, vitir de cemaat ile kılınmaz. Bu husus icma ile sabittir.

Ramazanda teravihten başka, cemaat ile nafile kılınmaz. Ancak çağrılmadan gelen bir kişi, birine iktida eder veya iki kişi, bir kişiye uyarsa, mekruh olmaz.3 kişide ihtilaf vardır.4 kişi olursa, ittifakla mekruh olur. Bir defa vacip de olsa cemaatle kılınmaz.

Vitir vacip olduğu halde, Ramazan haricinde cemaatle kılınmaz. Tesbih namazı nasıl cemaatle kılınabilir? Sual: Namazda bir sure atlayarak okumak mekruh mu? Aradaki sure uzun olsa yine mekruh olur mu? Mesela (Vettini)yi, sonra (İnna enzelna)yı okumak mekruh mudur? CEVAP Her namazda, ikinci rekatta birinci rekatta okuduğundan üç âyet uzun okumak mekruhtur.

İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğundan sonraki bir kısa sureyi atlayarak daha sonrakini okumak da mekruhtur. Buna göre, (Eraeytellezi) yi birinci rekatta okuyan kimsenin, ikinci rekatta (Kulya) yı okuması mekruh olur. Çünkü bir küçük sure olan (İnna ateyna) atlanmıştır.

(Vettini) den sonra (İnna enzelna) yı okumak mekruh değildir. Çünkü bu iki sure arasında uzun bir sure olan (İkra) diye başlayan sure bulunmaktadır. Sual: Yeşil ağaca doğru namaz kılmak gibi, ormanda ağaçları sütre edip namaz kılmak da mekruh mu? CEVAP Yeşil ağaca karşı kılmayı kastederek namaz kılmak mekruhtur.

Başka niyetle, mesela sütre için kılmak mekruh değildir. Sual: Namazda çocuk bir resmi karşıma koydu. Mekruh oldu mu? CEVAP Hayır. Sual: Önümdeki cemaatten birinin gömleğinde resim var idi. Namazım mekruh oldu mu? CEVAP Hayır. Sual: Bir erkek, dirsek ile bileği arasının dörtte birini açarak namaz kılsa, mekruh olur mu? CEVAP Evet.

Bir uzvun dörtte biri tamamı hükmündedir. Dirseğe kadar açılmasının mekruh oluşunda âlimlerin ittifakı vardır. Ama dörtte birinin açılmasında ittifak yoktur. Sual: Namaz kılarken, bir yazıya bakıp ne olduğu veya saate bakıp kaç olduğu anlaşılınca, namaz mekruh olur mu? CEVAP Evet. Sual: Vitir vacip namazını kılarken 3.

rekatta zammı sure olarak 2.rekatta okunan zammı surenin devamı olmayıp bir veya iki sure öncesi okunursa ne olur veya 3. rekat müstakil olarak kabul edilip bir önceki okunana bakılmaz mı? CEVAP Üçüncü rekat müstakil değildir. İkinci rekatta okunandan sonrakini veya daha aşağıdakilerini okumak gerekir.

Kasten öncekileri okunursa mekruh olur, unutularak okunursa mekruh olmaz. Sual: Namaz kılarken secde yerine iki metre uzakta kuş resmi olsa mekruh olur mu? CEVAP Genelde kuş resimleri net olmuyor, bunun için mekruh olmaz. Sual: (Canlı resmi insanın başında ise mekruh olur) ifadesindeki baş neresidir? CEVAP Tavandır.

Sual: (Secde edilmeyen yerlerinde resim bulunan seccadede namaz kılmak caizdir, fakat resim, ayak basılan veya oturulan yerde ise mekruh olur) ifadesinden kasıt nedir?. CEVAP Oturunca, basınca resim bedeninde sayılır. Oturulan, basılan yer de, secde edilen yer olur.

Sual: Vitirde sıra ile Felak, Nas, Fil suresini okumak mekruh mu? CEVAP Evet. Sual: Namaz kılarken, ağırlığı bir ayak üzerine vermek caiz mi? CEVAP Mekruhtur. Sual: Kazaların kılındığını göstermek caiz mi? CEVAP Mekruh ise de, bu zamanda belli olması hiç mahzur teşkil etmez. Herkesin kazasının olmadığı zamanlarda uygun değildi.

Sual: Maliki’de namazda Euzü okumak mekruh yazıyor, Maliki’yi taklit edenler ne yapacak, Euzüyü okuyacak mı? CEVAP Mezhep taklit edilirken sadece taklit ettiği mezhebin farzlarına uyar bir de müfsitlerinden kaçar. Mekruhlarına riayet etmez. Yani Euzü okuyacağız.

Çünkü kendi mezhebimizden çıkmış olmuyoruz. Sual: Herhangi bir sebeple namaz mekruh olursa bu namazı iade etmek vacip mi? CEVAP İki türlü mekruh var: Bir sünneti terk etmekle meydana gelen mekruh, bunun iadesi vacip değildir, vacibin terki ile meydana gelen mekruh var bunun iadesi vaciptir. İadesi vacip olan namazın vakti çıktı ise kaza edilir.

Mekruh vakitte namaz kılınca bunun iadesi vacip olmaz. Sual: Namaz kıldıktan sonra namazı mekruh yapacak bir resim gördüm. Namaz mekruh olur mu? CEVAP Kasıtlı olmayınca mekruh olmaz. Sual: Resmin namazı mekruh etmesi niyete bağlı değil mi? Biz zaten Allah’ın huzuruna duruyoruz, kalbimiz bununla dolu, yani yine de mekruh olur mu? CEVAP Burada niyetin rolü yok.

 1. Yani hiç kimse resme tapmaz.
 2. Bunu Allah biliyordu elbette.
 3. Ama yine yasaklamış.
 4. Resme karşı durmayın diye.
 5. Hatta aynada kendi görüntümüz olsa yine mekruh oluyor.
 6. Bazıları da Araplar pis olduğu için abdest ve yıkanma emri getirilmiştir, bizim yıkanmaya ihtiyacımız yok diyorlar.
 7. Halbuki dinimizde toprağa elimizi sürmekle de cünüplükten kurtuluyoruz.

Demek ki esas mesele temizlik değil emre uymaktır. Bu resim işi de öyle tapmakla falan ilgisi yok, resme karşı kılma denmiş bize düşen de emre uymak Sual: Paltoyla namaz kılarken paltonun eteklerinin secdede dizlerin altında kalması mekruh mudur? CEVAP Mekruh değildir.

Sual: Maliki mezhebini taklit ediyorum. Secdede ellerimin üstüne secde ediyorum. Bir sakıncası var mı? CEVAP Hanefi’de mekruhtur. Diğer üç mezhepte sahih değildir. Bu bakımdan el üstüne secde etmemeli. Sual: Havalar soğuk olduğu için genelde eldiven takıyorum. Mescit de bayağı soğuktu, dalgınlıkla eldivenleri çıkarmadan namaza durdum.

Eldiven ile namaz kılmak uygun mu? CEVAP Özürsüz eldivenle namaz kılmak mekruh olur. Soğuk olunca veya başka özür varsa mekruh olmaz. Sual: Âyet-el Kürsi’yi, tesbihleri ve duayı, Cuma namazında ve normal vakitlerde de son sünnetten sonra mı yapmalı yoksa farzdan sonra mı yapmalı, bir mecburiyet var mı? CEVAP Son sünnetten sonra yapma mecburiyeti vardır.

Son sünnetten önce okunursa mekruh olur. Sual: Gömlek kolları uzun olduğu zaman kolları geri kıvırıyoruz, fakat namaz kılarken düzeltiyoruz. Gömleğin kollarını içeri kıvırdığımız zaman ne olur böyle namaz kılınır mı bir sakıncası var mı? CEVAP Gömleğin kolunu içine veya dışına bükmekte mahzur olmaz. Mahzurlu olanı, sıyırıp etin görünmesidir.

Et görünmüyorsa sıyrılmanın mahzuru olmaz. Sual: Namazda Asrdan sonra Hümeze veya Kureyş, Kevserden sonra Kâfirun veya Tebbet okunur mu? CEVAP Okuma sırası yukarıdan aşağıya doğrudur, ters okumak mekruh olur, kasten olmayıp da unutarak ters okunursa mekruh olmaz.

Bir de okuduğumuz sureden sonraki sureyi atlayıp ondan sonrakini okumamız mekruh olur. En az iki sure atlamamız gerekir. Yahut hiç atlamayıp sıra ile okunur. Bir de ikinci okuduğumuz sure birinci sureden üç âyet miktarı fazla olmamalıdır, olursa namaz mekruh olur. Şimdi buna göre, Asrdan sonra Hümeze okunmaz çünkü Hümeze 3 âyetten daha fazladır hepsi 9 âyet, Asr ise üç âyet.

Kevserden sonra Kâfirun suresi de okunmaz, çünkü Kâfirun suresi Kevser suresinden üç âyet uzundur. Kevserden sonra Tebbet okunur çünkü üç âyet uzun değil iki âyet uzun. Sual: Yurt dışında yaşıyoruz. Caminin bulunmadığı yerlerde mecbur kalırsak, kilise, sinagog gibi yerlerde veya budist tapınağında da namaz kılabilir miyiz? CEVAP İslamiyet’te namaz her yerde kılınır, illa cami olması gerekmez.

 1. Dağda, bağda, ovada, bahçede, sokakta her yerde namaz kılınır.
 2. Ilisede bile kılınır.
 3. Fakat kilisede resim falan olduğu için mecbur kalmadıkça kılmamalı, namaz mekruh olur.
 4. Resim olmazsa kilisede de kılınır.
 5. Sual: Teşehhüdde parmak kaldırmanın hükmü nedir? CEVAP Şafii’de sünnettir.
 6. Hanefi’de ise, sünnet, mekruh ve haram diyenler olduğu için kaldırmamalıdır.

Sual: Bir hoca diyor ki, (Namazı başı açık kılmanın mekruh olmasının sebebi fıkıh kitaplarına göre şudur: Padişahın karşısına bile başı açık çıkmak edepsizliktir. Allah’ın huzurunda hiç başı açık durulur mu? Ama artık günümüzde devlet başkanlarının huzuruna başı açık çıkılabildiğine göre, namazdaki mekruhluk da kalkmalıdır) Gerçekten mekruhluğun sebebi bu zatın söylediği gibi mi? CEVAP Din zamana göre değişmez.

Başı kapatmak da söylenilen gerekçeye dayanmaz. Peygamber efendimiz namaz kılmazken de başını kapatırdı. Padişahlar değişir ama, padişahlar padişahı Allah değişmez. Sual: İlk rekatta İhlas, ikinci rekatta unutup Kevseri okumak mekruh mu? CEVAP Mekruh olmaz. Çünkü yanılmak özürdür. Sual: Esnemeye mani olmalı mı? CEVAP Dudağı ısırarak mani olmalı.

Namazda ise, esnemeye böyle mani olma imkanı var iken, el ile kapatmak mekruhtur Sual: Hanım yanında otururken, beyi namaza dursa mekruh mu? CEVAP Evet mekruh olur. Arada bir insan geçecek kadar boşluk olursa mekruh olmaz. Sual: Arkası dönük mahrem kadına doğru, namaz kılmak mekruh mu? CEVAP Mekruh olmaz.

Sual: Celsede durmanın azami müddeti var mı? CEVAP Vardır. Rükünleri geciktirmek mekruhtur. Sual: Yan yana iki odanın birinde resim var. Odaların kapısı açıktır. Resimsiz odada namaz kılmak mekruhsuz caiz olur mu? CEVAP Evet. Sual: Namaz kılarken yanlışlık yapan, mesela dört yerine üç rekat kılan bir arkadaşa namazdan sonra söylememek mekruh mu? CEVAP Evet.

Sual: Kolçak takarak namaz kılmak mekruh olur mu? CEVAP Hayır. Sual: Bazı camilerin kıble tarafındaki camlarda gece, ayna gibi yansıma oluyor, huşumuz bozuluyor. Ayna önünde namaz gibi mekruh oluyor mu? CEVAP Evet mekruh olur. Bunun çaresine bakılmalıdır.

 • Ible duvarlarını süslemek, huşuyu bozacak levhalar asmak da bu bakımdan mekruhtur.
 • İşlenmiş süslü seccadelerde bile namaz kılmak huşuya mani olacağı için mekruhtur.
 • Mekruha önem vermemek veya hafife almak tehlikelidir.
 • Sual: Cünüp veya hayzlı iken giyilen elbise ile namaz kılmakta bir mahzur var mıdır? CEVAP Hayır, hiçbir mahzur yoktur.

Sual: (Yağlı kirli boyacı elbisesi ile namaz kılmak caizdir. Çünkü ruhsatlardan istifade etmek gerekir) deniyor. Yanımızda temiz elbise varken de böyle ruhsatlardan faydalanmak caiz mi? CEVAP Yağlı kirli iş elbisesi ile namaz kılmak mekruh olur. Burada ruhsatlık bir iş yoktur.

Değiştirmek için elbisesi yoksa veya uzakta olan elbisesini giymek için gidince, namaz vakti çıkma tehlikesi varsa, kirli elbise ile namaz kılmak caiz olur. Yanında temiz elbisesi olanın kirli elbise ile namaz kılması, mekruh olur. Sual: Namazda Fatihanın son kısmını veya ondan sonra okunan surenin son kısmını rükuda bitirsek mahzuru olur mu? CEVAP Zamm-ı sureleri rükuda tamamlamak, dört mezhepte de mekruhtur.

Fatihayı tamamlamak ise, hanefide mekruhtur. Diğer üç mezhepte, namazı bozar. Sual: Sünneti ayrı yerde, farzı ayrı yerde ve son sünneti ayrı yerde kılmak daha fazla sevap mı olur? CEVAP Evet, farklı yerlerde kılmak müstehaptır. Namaz kılınan yer şahitlik edecektir.

 • Bunun için değişik yerlerde namaz kılmak daha sevaptır.
 • Farz kıldığı yerden biraz solda veya arkada kılmak daha iyidir.
 • Şir’a) İmamın, farz kıldığı yerde, son sünneti kılması mekruhtur.
 • Cemaatin kılması mekruh değil ise de, başka yerde kılmaları müstehaptır.
 • Son sünneti başka yerde, hatta yolda kimseyle konuşmayacaksa evde kılmak daha iyidir.

(İmdad) Cami kalabalık olunca, farzdan sonra aynı yerde son sünneti kılmak zorunda kalan, müstehap işlemek için yanındakini rahatsız ederek onu kendi yerine çekip, kendisi onun yerine geçmemelidir. Safları doldurmak Sual: Genelde bir saf cemaat oluyor.

 1. Birinci safın ortalarında bir iki kişilik boşluklar oluyor.
 2. İmam ikaz ediyor.
 3. Herkes yan yana gelerek bu boşlukları doldurmaya çalışıyor.
 4. Vakit kayboluyor, imam da namaza başlamış oluyor.
 5. Tek başına duran olmuyor, herkesin yanında birkaç kişi oluyor.
 6. Arada boşlukların kalması mekruh olur mu? CEVAP Tek başına duran yoksa mekruh olmaz.

Müezzin veya başkaları, bir veya birkaç kişiyle arkada dursalar da mekruh olmaz. Akşam namazı hariç, imam boşlukları doldurun diye ikaz etmemeli; çünkü Hanefi mezhebinde, sünnetle farz arasında konuşulmaz, hatta dua ve zikir bile yapılmaz. Sual: Namazda mazeretsiz gözleri yummak caiz midir? CEVAP Tenzihen mekruhtur.

 1. Zihni dağılmasın diye yummak mekruh olmaz.
 2. Sual: Pis kokan çorapla veya pis kokan başka bir şey ile camiye gidilirse, kul hakkı geçer mi? CEVAP Başkalarını herhangi bir şekilde rahatsız edince kul hakkı geçer.
 3. Pis kokulu şeylerle camiye girilmemeli.
 4. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Sarımsak, soğan, pırasa ve turp gibi kötü kokan bir şey yiyen, kokusu gitmeden mescidimize yaklaşmasın.) Sual: Bazıları, Nimet-i İslam kitabında, pijama ve gecelikle namaz kılmanın caiz olmadığı yazılı diyorlar.

Doğru mudur? CEVAP Pijama ile kılmak mekruh değildir. Fakat yağlı, kirli iş elbisesi ile, büyüklerin yanına çıkamayacak kıyafet ile, pis kokulu elbise ve çorap ile namaz kılmak mekruhtur. Başka elbisesi yoksa, mekruh olmaz. Nimet-i İslam kitabında, mekruhların 56.

 1. Çalgı aleti bulunan odada namaz kılmak mekruh olur. (Tergib-üs-salat, Nisab-ül-ahbar)
 2. Çalgı da dinlenen ve bakması haram olan resimlere de bakılan cihazlar çalgı aleti gibidir. (Seadet-i Ebediyye)
 3. Sual: Halı üzerinde namaz kılmak mekruh mudur?

Şu halde, radyo, TV, bilgisayar, video gibi aletlerde çalgı çalınıyorsa veya bakması haram olan resimler, görüntüler bulunuyorsa çalgı aleti gibidir. Orada kılınan namaz mekruh olur. Bu aletlerle hiç çalgı çalınmıyorsa veya bakması haram olan resimler bulunmuyorsa, bu aletlerin bulunduğu odada namaz kılmak mekruh olmaz.

 • CEVAP Hayır.
 • Secdenin toprak üzerine yapılması evlâdır.
 • Ancak soğuktan ve sıcaktan korumak yahut elbiseyi tozdan korumak maksadıyla herhangi bir sergi serilmesinde mahzur yoktur.
 • Sırf toprağa secde etmemek için, sergi sermek mekruh olur.
 • İslâm âlimlerinin çoğuna göre, halı, pösteki gibi bir şey üzerine secde etmekte mahzur yoktur.

İmâm-ı Mâlik hazretlerine göre, halı, pösteki gibi yer cinsinden olmayan bir şey üzerine secde edilmesi mekruhtur. İmâm-ı a’zam ve diğer imamlara göre mekruh değildir. Hanefi olup, Maliki’yi taklit eden için de, mekruh olmaz. Keten, kenevir ve pamuk gibi yer cinsinden olan sergiler üzerinde, namaz kılmakta mahzur yoktur.

Sual: Pirinç veya buğday çuvalları üzerine namaz kılmak mekruh mudur? CEVAP Hayır; çünkü serttir. Sual: Bütün namazlarda aynı sureleri okumak caiz midir? CEVAP İmâmın aynı namazların aynı rekatlarında, aynı âyetleri okumayı âdet edinmesi mekruhtur. Yalnız kılanlar için de, her namaz için böyledir denildi.

See also:  Kinaye Ne Demek?

Ara sıra başka âyet okumalıdır. Sual: Üstünde yazı bulunan elbiseyi, çorabı, namazda veya namaz dışında giymek, uygun mu? CEVAP Mümkün mertebe, yazısız olanları tercih etmeye çalışmalı. Çorabın altında yazı varsa, cemaatle namaz kılarken, arkamızda duranın gözüne takılabilir.

 • Ne yazıyor diye okursa, okuyanın namazı mekruh olur.
 • Namazda, elbisedeki yazı, dışarıdan görünecek şekilde ise, namaz mekruh olur.
 • İçeride ise, yani görünmüyorsa, namaz mekruh olmaz.
 • Uzun pantolon Sual : Paçaları yere değen pantolonla veya pijamayla namaz kılmak mekruh mudur? CEVAP Hayır.
 • Eğer paçalar çok uzunsa, topuklara kadar kıvrılabilir.

Namazda burnu silmek Sual: Alerjik nezle olduğum için, özellikle sabah namazlarında burnum akıyor. Camide halıya bulaşmaması için silmem mekruh olur mu? CEVAP Namazda faydalı hareketin zararı olmaz, Mesela, eliyle, alnındaki teri silmek veya burnundaki akıntıyı silmek mekruh değildir.

 1. Yalnız, bir rükünde el üç kere kaldırılırsa namaz bozulur.
 2. Takkeyi unutmak Sual: Unutarak, takkesiz namaza duran kimse, namazda hatırlasa, namazını bozup takkesini giymesi gerekir mi? CEVAP Hayır.
 3. Takkesiz namaz kılmak mekruhtur.
 4. Namazı özürsüz bozmaksa haramdır.
 5. Mekruhtan kaçmak yani takke giymek için haram işlenmez.

Yalınayak, başıkabak Sual: Şafii bir arkadaş, (Erkeklerin namazda yalınayak, başıkabak olmaları gerekir. Nitekim Hacda da böyle yapılıyor) diyerek takke takmıyor. Bu doğru mu? CEVAP Şafii’de namazda ayakların açık olması sünnettir; fakat başı kapalı olmalı.

Haccın durumuysa farklıdır. Tembellikle veya başı kapalı kılmanın önemini düşünmeden, başı açık namaz kılmak mekruhtur. Kendini aciz, zavallı göstermek, Allahü teâlâdan korktuğu için başını örtmemek mekruh olmaz. Fakat bunların da örtmesi, daha iyi olur; çünkü başı açmak, (Namazda ziynetli elbisenizi alınız, örtünüz) âyet-i kerimesine uymamak olur.

Namaz kılarken düşen başlığı, az hareketle yerden alıp örtmek iyi olur. Harareti teskin ve rahatlık için başı açmak da mekruhtur. (Seadet-i Ebediyye) Namazda başı hiç olmazsa, herhangi bir renkte olan takkeyle örtmelidir. Siyah başlık sünnettir. Takke, yün başlık, külah, kalensüve, kapüşon gibi başlıklar, sarığın yerini tutmazsa da, hiç olmazsa, başı örtmek sünneti, bunlarla yerine getirilmiş olur.

 • Tek başına imama uymak Sual: Müezzinin arka kısımda yeri var.
 • Orada tek başına veya bir iki kişiyle imama uyması mekruh olur mu? CEVAP Büyük veya küçük camilerde, müezzinin yanında bir kişi varsa namazı mekruh olmaz.
 • Tek başına durması mekruh olur.
 • Iraati sessiz okumak Sual: Namazda kıraatin sahih olması için Kur’anı sesli mi, sessiz mi okumak gerekir? CEVAP Kendi işitemeyeceği kadar sessiz okunursa namaz sahih olmaz.

Dua ve diğer zikirler de böyledir. Namazda, yüksek sesle okunması caiz olan yerler hariç, yüksek sesle okumak mekruhtur. Başkalarının huşuuna mani olacak veya onları şaşırtacak kadar yüksek sesle okumamalıdır. Sesli ve sessiz okumanın ölçüsü şöyle bildiriliyor: Ağızla okumaya kıraat denir.

Kendi kulakları işitecek kadar sesli okumaya, hafif okumak denir. Yanında olan kimselerin de işitecekleri kadar sesli okumaya, yüksek sesle okumak denir. Hafif sesle okuyanı, bir iki kişinin işitmesi mekruh olmaz. Sesli okumak, çok kişinin işitmesi demektir. (Bezzâziyye) Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Yüksek sesle dua etmek mekruhtur.) Peygamber efendimiz, yavaş sesle namaz kılan hazret-i Ebu Bekir’e, niye çok hafif sesle namaz kıldığını sordu.

O da, (Ya Resulallah, yalvardığım zat ne kadar yavaş okusam duyacağı için, hafif sesle okuyorum) dedi. Hazret-i Ömer’e de, niçin yüksek sesle okuduğunu sordu. O da, (Uyuyanları uyandırıyor, şeytanı kovuyorum) dedi. Bunun üzerine Resulallah efendimiz buyurdu ki: (Ya Eba Bekir, sen sesini biraz yükselt! Ya Ömer, sen de, sesini biraz kıs!) İki âyet-i kerime meali de şöyledir: (İçinden, yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam Rabbini an! Gafillerden olma!) (Namazda, sesini yükseltme, gizli de okuma, ikisi ortasında bir yol tut!) Sessiz okumak Sual: Namazda sessiz okunması gereken yerde, başkaları da duyacak şekilde okumak uygun mudur? CEVAP Sadece kendisi işitecek kadar sesli okumaya, hafif okumak denir.

 1. Yanındakilerin de işitecekleri kadar sesli okumaya, yüksek sesle okumak denir.
 2. Hafif okunacak yerde, diğerleri de duyacak kadar sesli okunursa, mekruh olur.
 3. Bir iki kişinin işitmesi, mekruh olmaz.
 4. Sesli okumak, çok kişinin işitmesi demektir.
 5. Başkalarının huşuuna mani olacak veya onları şaşırtacak kadar yüksek sesle okumamalıdır.

Vakit çıkarken Sual: Namaz vaktinin çıkmasına az zaman kalsa, fakat abdestimiz sıkıştırsa, bu hâldeyken namaz kılmak mekruh olur mu? CEVAP Küçük veya büyük abdesti sıkıştırırken yahut yel zorlarken namaza durmak mekruhtur. Namaz vaktini veya cenaze namazını kaçırmamak için olursa mekruh olmaz.

 1. Seadet-i Ebediyye) Sual: Namaz kılarken yel sıkıştırmasının ölçüsü nedir? Hangi durumda abdest tazelemelidir? CEVAP Devamlı ise yeniden abdest almak gerekir, gelip giden yel ise bozmak gerekmez.
 2. Boynunu bükmek Sual: Namaz kılarken boynu bir tarafa bükmek caiz midir? CEVAP Mekruhtur.
 3. Resimli yerde namaz kılmak Sual: Namaz kılınan yerde, resim nerede olursa namazı mekruh eder? CEVAP Canlı resmi, namaz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizasında, duvarda ise, mekruhtur.

Namaz kılanın arkasındaki duvarlarda ve tavanda ise, hafif mekruhtur. Resim, namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde, elbisesinde, elindeyse, mekruh olur; çünkü bastığı, oturduğu yer, bedenindeki elbise gibidir. (Seadet-i Ebediyye) Bir yerdeki resim, küçük olursa, yani yere koyunca, ayakta duran kimse, uzuvlarını ayırt edemezse, namaz mekruh olmaz.

 1. Namaz kılarken, oyuncak bebeklerden kıble tarafında olanların üstünü örtmelidir.
 2. Battaniye üzerinde, gözü net olmayan aslan resmi varsa, bu resim hükmünde değildir, fakat böyle resimli eşya almamaya dikkat etmeli.
 3. Şüpheli şeylerle çok meşgul olmak haram işlemeye sebep olur.
 4. Resimli çocuk elbiselerini satmak ve çocuklara giydirmek de mahzurludur.

Mümkün olduğu kadar, resimsiz olanları tercih etmelidir. Resimli gazete, açık olarak yerde de olsa, yine oraya rahmet melekleri girmez. Celsede çok durmak Sual: Cemaatle namaz kılarken imamın tesbihleri üçten yani sünnetten fazla söylemesi de mekruh olduğu halde, Mekke’deki vehhabi imamları rükû ve secdeleri uzatıyorlar.

 1. Celsede sünnetten çok durmaları mekruh olmuyor mu? CEVAP Onların itikadı bozuktur.
 2. İtikadı bozuk olanın, mekruh işlemesinin ne önemi olur ki? Namazın makbul olması için, önce imanın, itikadın doğru olması gerekir.
 3. Bunlar bozuksa, namazın bütün şartlarına riayet edilse de, yine faydası olmaz.
 4. Takkesiz namaz kılmak Sual: Seadet-i Ebediyye’de, (Tembellikle veya başı kapalı kılmanın ehemmiyetini düşünmeyerek, başı açık namaz kılmak mekruhtur.

Namaza ehemmiyet vermemekse küfürdür) deniyor. Başı kapatmak sünnettir. Sünnete önem vermemek küfür iken, niye burada mekruh deniyor? CEVAP Burada başı kapatmak sünnetine önem vermemek değil, tembellikle veya başı kapalı kılmanın, yani sünnetin önemini düşünmemek mekruh oluyor.

 • Takkenin sünnet olduğunu bilerek, kasten, (Sünnet de olsa başıma bir şey koymam) denirse, yani sünneti hafif görürse elbette küfür olur.
 • Sünneti de, farzı da tembellikle yapmamak küfür olmaz.
 • Bir farzı yapmamak küfür olmadığına göre, başı kapatma sünnetine riayet etmemeye de küfür denmez.
 • Haram işlemeye de küfür denmez.

Mesela bir kimse alışkanlık sebebiyle veya haramın tehlikesini düşünmeden gıybet etse, buna kâfir denmez. Yani haram veya mekruh işleyene, bunlara önem vermiyor denmez. Parmak çıtlatmak Sual: Parmak çıtlatmak mekruh mu? CEVAP Camide, namaz için safa girerken, namaza dururken ve namaz içinde parmakları çıtlatmak mekruhtur.

Haç resimli oda Sual: Hristiyanlarla çok samimi olan bir arkadaşımın evinin duvarında haç resmi var. Burada namaz kılmanın mahzuru olur mu? CEVAP Hristiyan kâfirlerin dini âyinlerini beğenmek ve zaruret yokken zünnar ve haç gibi küfür alametlerini kullanmak, bir de bunlara sevgi beslemek küfürdür. Haç resmi de canlı resmi gibidir.

O odada zaruretsiz namaz kılmak mekruh olur. Namazı mekruh eden resimler Sual: Hangi resimler, namazı mekruh etmez? Battaniyede, duvara asılan halıda, dayanılan yastıkta, aslan veya kedi sureti oluyor. Böyle suretler resim hükmünde midir? CEVAP Net olmayınca resim hükmünde olmaz.

 • Canlı resmi, basılan, oturulan, dayanılan şeyde ise, namazı mekruh olmaz. (Seadet-i Ebediyye)
 • Paradaki, yüzükteki ve her yerdeki resim, küçük olursa, yani yere koyunca, ayakta duran kimse, uzuvlarını ayırt edemezse, namaz mekruh olmaz. (Redd-ül muhtar)
 • Kalbi meşgul etmeyen canlı resmi, nerede bulunursa bulunsun, Şâfiî’de namazı mekruh yapmaz. (İslam Ahlakı)
 • Namazda meşgul eden renkli şey, nakış,, resim, yazı ve benzerleri mekruhtur. (Kıyamet ve Âhiret) Canlı resimli elbise
 • Sual:

Canlı resmi bulunan elbise giymek ve bununla namaz kılmakta mahzur var mıdır? CEVAP Resim çok küçükse, belirgin değilse mahzuru olmaz.

 1. Üzerinde canlı, yani insan veya hayvan resmi bulunan elbiseyle namaz kılmak tahrimen mekruhtur. (Redd-ül muhtar)
 2. Namazda giyilmese de, üzerinde canlı resmi bulunan elbise giymek, her zaman mekruhtur. (Hadika )
 3. Üzerinde yazı bulunan elbiseyi de resimli elbise gibi, namazda ve namaz dışında giymek mekruhtur. (İslam Ahlakı)
 4. Çoraptaki yazı Sual: Çorap altındaki yazı namazı mekruh eder mi?

CEVAP Evet, mekruh eder; çünkü bedeninde, yani elbisesindedir. Resim, namaz kılan kimsenin ayağı altında, oturduğu yerde, bedeninde, elinde ise, mekruh olur. (Seadet-i Ebediyye) İmamın sarığını kullanmak Sual: Takkesini unutan kimse, camiye girince, takke bulamasa, açıkta duran imamın sarığını kullanması caiz olur mu? CEVAP Caiz olur.

 1. Göz ucuyla bakmak Sual: Namazda yüzü döndürmeden göz ucuyla sağa sola bakmak caiz midir? Hindiyye’de beis yoktur yazıyor.
 2. CEVAP Dürr-ül-muhtar’da (Göz ucuyla bakmak tenzihen mekruhtur) yazıyor.
 3. İbni Abidin hazretleri burayı açıklarken buyuruyor ki: Namazda bakınmak yasaktır.
 4. İki hadis-i şerif şu mealdedir: (Sakın namazda bakınmayın; çünkü namazda bakınmak helak olmaktır.

Mutlaka bakınmak lazımsa, farzda değil de, hiç olmazsa nafile kılarken bakılabilir.) (Namazda bakınmak bir hırsızlıktır. Şeytan onu kulun namazından çalar.) Bu hadis-i şeriflerde özürsüz bakmak bildiriliyor. Bu da tahrimen mekruh olur. (Bahr) Zeylai ile Bakani’nin Mülteka şerhinde bildirildiğine göre, yüz hiç çevrilmezse, göz ucuyla bakmak mubahtır.

 • Çünkü Peygamber efendimiz, namazında gözünün ucuyla eshabına bakardı.
 • Bu ise evlanın hilafıdır.
 • İbni Abidin) Burada mubah, tenzihi ve tahrimi mekruh olarak üç kavil bildirilmektedir.
 • Ancak âlimlerin çoğu, yüzü çevirmeden göz ucuyla bakmanın tenzihi mekruh olmasını tercih etmişlerdir.
 • Televizyon bulunan oda Sual: Televizyon bulunan odada namaz kılınır mı? CEVAP Aletin suçu yoktur.

Alete günah işletiliyorsa, o zaman suçlu olur. Eğer o televizyonla uygunsuz şeyler seyrediliyorsa, çalgı dinleniyorsa, televizyon kapalı da olsa, bulunduğu odada namaz kılmak mekruh olur. Çalgı gibi günahlar yapılmıyorsa, o zaman mekruh olmaz. Maskeyle namaz Sual: Domuz gribinden dolayı veya başka sebeple maskeyle namaz kılmak caiz midir? CEVAP Caizdir.

 1. Latin yazısı ve resim Sual: Kıble istikametindeki duvarda, okunacak şekilde Latin harfleriyle yazılı yazılar bulunsa, bunlar resim hükmünde midir? Bu yazılara karşı namaz kılmak mekruh olur mu? CEVAP Resim hükmünde değildir, namazı mekruh etmez.
 2. Fakat yazı huşuyu bozabilir.
 3. Yazılara karşı namaz kılmamaya çalışmalı.

Yatsının sünnetleri Sual: Yatsının farzını, gece yarısına kadar geciktirmek mekruh olduğu gibi, sünnetleri de, geciktirmek mekruh olur mu? CEVAP Sadece farzı geciktirmek mekruhtur. Gecikse de sünnetleri kılmak mekruh olmaz, çünkü gece yarısından, sabah namazına kadar, yatsının ilk ve son sünneti dâhil, her çeşit nafile kılmak mekruh değildir.

 • Salona açılan kapılar Sual: Salonumuz evin ortasındadır.
 • Salona açılan kapılar var.
 • Diğer odalarda çalgı aleti ve duvarlarda resimler var.
 • Salonun kapısı açıkken, salonda kılınan namaz mekruh olur mu? CEVAP Kapılar açık olsa da mekruh olmaz.
 • Yine bunun gibi, tuvaletin önünde lavabolar oluyor.
 • Tuvaletin kapısı açıkken tuvaletin önündeki lavaboda abdest almakta da mahzur olmaz.

Hattâ açıkta pislik yoksa, tuvaletin içindeki lavabodan da, abdest almanın mahzuru olmaz. İki secde-i sehv yapmak Sual: Yatsının farzını kılarken, yanılıp birinci oturuşta Salli Bârikleri okudum. Hatırlayınca ayağa kalkıp devam ettim. Son oturuşta Salli Bârikleri okudum, secde-i sehv yaptıktan sonra, üçüncü rekâtta oturduğumu hatırladım.

 • Bir rekât daha kılıp oturdum.
 • Ettehıyyatü’yü okuyup secde-i sehv yaptım.
 • Bir namazda, birçok hata edilse de, bir kere secde-i sehv yapılıyor.
 • Ben iki kere yapmış oldum.
 • Namazım mekruh oldu mu? CEVAP Hayır, peş peşe iki secde-i sehv yapılmadığı için mekruh olmaz.
 • Yapılması gerekeni yapmışsınız.
 • Namazda Estagfirullah demek Sual: Alışkanlık hâline getirdiğim için her zaman Estagfirullah diyorum.

Bazen unutup namaz kılarken de söylüyorum. Namazım mekruh oluyor mu? CEVAP Hayır. Çoraptaki yazı Sual: Çorapta resim veya yazı olunca namaz mekruh oluyor. Çorabı ters çevirip giysek yine mekruh olur mu? CEVAP Ters çevirince resim veya yazı görülmüyorsa mekruh olmaz.

Cepteki para gibi olur. Ama mübarek bir isim veya resim varsa yine üstüne basmamalıdır. Sütre ve namaz Sual: Seadet-i Ebediyye’de, (Bir insanın yüzüne karşı namaz kılmak mekruhtur. Arada, namaz kılana sırtı dönük biri varsa, mekruh olmaz) deniyor. O kimse yatarak bize baksa veya gözleri yumuk olsa, uyusa, fakat yüzü bize dönük olsa, yine mekruh olur mu? Eğer önümüzde sütre varsa mekruh olmaz mı? CEVAP Uyusa da, yüzü bize dönükse mekruh olur.

Eğer sütre varsa, yüzü bize dönük olsa da mekruh olmaz. Sütre, bir arşın yani yaklaşık yarım metre boyunda bir şeydir. Sütre; direk, sandalye, sehpa, koltuk gibi herhangi bir eşya olabilir. İmam, namazı kılıp cemaate dönünce, hâlâ namaz kılan biri varsa, fakat namaz kılanın önünde biri ona sırtı dönük oturuyorsa, o kişi sütre sayılacağı için, imamın yüzüne karşı namaz kılmak mekruh olmaz.

 • Namaz kılan kıyama kalkınca, imamla yüz yüze, göz göze gelseler de mekruh olmadığı İbni Âbidin ‘de yazılıdır.
 • Çalgı aleti bulunan yerde namaz Sual: (Haber dinlenen veya belgesel izlenen bir TV’de, ara sıra şarkı da dinlense müzik aleti sayılmaz.
 • Orada namaz kılmak mekruh olmaz) deniyor.
 • TV müzik aleti değil mi? Orada kılınan namaz mekruh olmaz mı? CEVAP Tam İlmihal’de deniyor ki: Her türlü ses çıkaran aletlere (Mizmar) denir.

Davul, def, ney, zurna, keman, ud, hoparlör, teyp, televizyon, birer mizmardır. İçki, kumar, çalgı aletleri bulunan yerde namaz kılmak mekruhtur, buraya rahmet melekleri girmez. Çalgı da dinlenen ve bakması haram olan resimlerine de bakılan şeyler, çalgı aleti gibidir.

 1. Seadet-i Ebediyye) Demek ki çalgı da çalınıyorsa veya açık kadınlar da varsa, o alet çalgı aleti sayılıyor.
 2. Bir evde, bir müzik aleti bulunsa, çalınmasa bile, orada namaz kılmak mekruh olduğu gibi, TV kapalı da olsa, o odada namaz kılmak mekruh olur.
 3. Yazılı eşarpla namaz Sual: Yazılı eşarpla kılınan namazı, iade etmenin farz olduğu söyleniyor.

Böyle bir şey var mı? CEVAP Yazılı veya resimli eşarpla namaz kılmak mekruhtur. Namazın sevabı azalırsa da, iade etmek farz değildir. Eşarbın yazılı yeri, içte kalıp görünmezse mekruh da olmaz. Yanılıp başka sûre okumak Sual: Namaz kılarken, birinci rekâtta İhlas sûresini okuyan kimse, ikinci rekâtta Felak sûresini okuyacakken yanlışlıkla Kevser sûresini okumaya başlasa, Kevser ‘i bırakıp Felak sûresini okusa mekruh olur mu? CEVAP Evet, mekruh olur.

 1. Fıkıh kitaplarında diyor ki: Namaz kılan kimse, bir sûreyi okumaya başladıktan sonra, başka bir sûreyi okumak gerektiğini anlasa, başladığı sûreden bir harf bile okumuş olsa, bunu bırakıp, öteki sûreyi okuması mekruhtur.
 2. Başladığı sûreyi okumaya devam etmelidir.
 3. Asten böyle yapmadığı için mekruh da olmaz.

(Fetâva-i Hindiyye) Yazıya karşı namaz kılmak Sual: Latin harfleriyle olan yazılara karşı namaz kılmak, resme karşı namaz kılmak gibi mekruh olur mu? CEVAP Hayır, mekruh olmaz. Çünkü yazı, resim hükmünde değildir. Ama karşımızda bulunan yazılar, süsler veya şekiller, huşuya mâni olursa mekruh olur.

 • Onun için kıble duvarında tablo, dikkati çekecek süs veya yazılar bulunmamalı.
 • Namaz kılınan halılar ve seccadeler de, sade olmalı, üzerinde dikkati çekecek işlemeler, çiçekler ve süsler bulunmamalıdır.
 • Seccadeler sade olmalı veya ön yüzü süslüyse ters çevirip kılmalıdır.
 • Zihni meşgul eden şeyler mekruh olur.

Camilerin kıbleden başka duvarlarını süslemek caizse de, fazla süslü olmaları mekruh olur. Kıble duvarını kıymetli şeylerle, renklerle süslemek mekruhtur. (Redd-ül-muhtar) Resimli, nakışlı seccadeler zihni meşgul ediyorsa kullanmamalıdır. (Seadet-i Ebediyye) Kıble duvarını sade yapmalı, levha gibi hiçbir şey asmamalı, yazı da yazmamalıdır.

 1. Geçen gördüm.
 2. Ubbeli bir camide, mihrabın sağ ve soluna kocaman iki saat konmuş.
 3. Namaz kılan gayri ihtiyari saate bakabilir.
 4. Saatin kaç olduğunu öğrenince veya başka bir yazıyı okuyunca namazı mekruh olur.
 5. Saatler caminin yan duvarlarına konabilir.
 6. Şimdi bazı camilerde şekilli halılar görülmektedir.
 7. Düz halı sermelidir.

Caminin veya namaz kıldığımız odanın kıble duvarında da âyet, hadis, dînî levha bulunmamalı. Levhaları, âyetleri caminin sağ ve sol duvarına asmalıdır. Sual: Namazın ilk ve son oturuşlarında, kitaplarda bildirildiği gibi oturmamanın namaza bir zararı olur mu? Cevap: Namazda, ilk ve son teşehhütlerde, oturmalarda, sünnete uygun oturmamak, tenzihen mekruhtur.

 • Oturmakta özrü varsa, mekruh olmaz.
 • Sual: İmamdan önce rükü ve secdeye gitmenin hükmü nedir? Cevap: Rükü ve secdelere imamdan önce gidip başını koymak ve kaldırmak mekruhtur.
 • Sual: Namaz içinde ve namaz dışında parmakları çıtırdatmanın mahzuru var mıdır? Cevap: Camide, namaz için safa girerken, namaza dururken ve namaz içinde parmakları bükerek çıtırdatmak, iki elin parmaklarını birbiri arasına sokup çıtırdatmak mekruhtur.

Namaza hazırlanmadan önce, zaruret olursa mekruh olmaz. Sual: İş elbisesi ve pijama ile namaz kılmanın mahzuru olur mu? Cevap: İş elbisesi, büyüklerin yanına çıkamayacak elbise ile, pis kokan elbise ve çorap ile namaz kılmak mekruhtur. Namaz kılacak kimsenin başka elbisesi yoksa mekruh olmaz.

 • Ancak bu kimsenin parası varsa, alması lazımdır.
 • Pijama gibi gecelikle namaz kılmak mekruh değildir.
 • Sual: İnsan veya hayvan resmi bulunan elbise ile namaz kılınabilir mi ? Cevap: Üzerinde canlı resmi, insan veya hayvan resmi bulunan elbise ile namaz kılmak tahrimen mekruhtur.
 • Cansız resimleri bulunursa, mekruh olmaz.

İster hürmet, ister hakaret edilmek için olsun, ister büyük, ister küçük olsun, canlı resmi yapmak günahtır. Sual: Küçük ve büyük abdesti sıkışık olan veya yel zorlayan bir kimsenin, bu hâlde namaza durmasının bir mahzuru var mıdır? Cevap: Küçük ve büyük abdesti sıkıştırırken ve yel zorlarken namaza durmak mekruhtur.

Namaz arasında zorlarsa, namazı bozmalıdır. Bozmaz ise, günaha girer. Cemaati kaçırsa da, bozması efdal olur. Kerahetle kılmaktansa, cemaat sünnetini kaçırmak evladır. Namaz vaktini veya cenaze namazını kaçırmamak için, mekruh olmaz. Sual: Cemaatle namaz kılarken, öndeki safta boş yer varken arka safta tek başına durmanın bir mahzuru olur mu? Cevap: Öndeki safta boş yer varken, arkasındaki safta durmak ve safta yer yok iken, saf arkasında yalnız durmak mekruhtur.

Safta yer olmayınca, yalnız başına durmayıp, rüküya kadar, birini bekler. Kimse gelmezse, öndeki safa sıkışır. Öndeki safa sığmazsa, güvendiği birini arkaya, yanına çeker. Güvendiği kimse yoksa yalnız durur. Sual: Arazide namaz kılarken, secde yerindeki taşı, toprağı el ile temizlemenin, namaza bir zararı olur mu? Cevap: Arazide namaz kılarken, secde yerindeki taşı, toprağı ve benzeri namaza mani olan şeyleri el ile süpürmek, çekmek, mekruhtur.

 1. Eğer secde yapılacak yerdeki taş, toprak, secde yapmayı güçleştiriyorsa, bir hareketle yapmak, caiz olur ise de, bunları namazdan önce temizlemelidir.
 2. Sual: Namaz kılarken erkeklerin pantolon paçalarını, kadınların eteklerini çekmelerinin, mahzuru olur mu? Cevap: Rüku ve secdeye inerken etekleri, pantolon paçalarını kaldırmak, çekmek mekruhtur.

Sual: Namaz kılarken ceketi, gömleği giymeden omuza alarak bu şekilde namaz kılmanın mahzuru olur mu? Cevap: Elbiseyi giymeyip, omuzlarına alarak namaz kılmak mekruhtur. Sual: Namaz kılarken ceketin, paltonun önünün açık olması, mahzurlu mudur? Cevap: Ceketin ve paltonun önünü kapalı veya açık bulundurmak mekruh değildir.

Sual: Namazda gözleri yummanın, namaza bir zararı olur mu? Cevap: Namazda gözleri yummak tenzihen mekruhtur. Zihni dağılmasın diye yumarsa, mekruh olmaz. Sual: Oturmuş veya ayakta olanların sırtına doğru namaz kılınabilir mi? Cevap: Oturanların ve ayakta duranların arkalarına doğru namaz kılmak, konuşsalar bile, mekruh değildir.

Sual: Kıble tarafında manzara resimleri varsa, bu manzara resimlerine karşı namaz kılınabilir mi? Cevap: Cansız resimleri, mesela ağaç, manzara resimleri, nerede bulunursa bulunsun, bunlara karşı namaz kılmak mekruh olmaz. Çünkü, küçük, başsız ve cansız resimlere tapınılmamıştır.

 • Başı açık namaz kılmak Sual: Erkeklerin namaz kılarken, başlarını, kollarını ve ayaklarını da örtmesi gerekir mi, örtmezse ne olur?
 • Cevap:

Bu konuda Halebîde buyuruluyor ki: “Secdeye yatarken, kamis, yani entariyi ve pantolon paçalarını yukarı çekmek mekruhtur ve bunları yukarı çekip, kıvırıp da, namaza durmak mekruhtur. Kolları, bacakları, etekleri sığalı, kıvrık, kısa namaz kılmak da mekruhtur.” Tembellikle veya başı kapalı kılmanın ehemmiyetini düşünmeyerek, başı açık namaz kılmak mekruhtur.

 • Namaza ehemmiyet vermemek ise küfürdür.
 • Endini aciz, zavallı göstermek, Allahü teâlâdan korktuğu için başını örtmemek mekruh olmaz.
 • Yani, Allahü teâlânın korkusundan rengi sararıp, vücudu titreyip, kendini ve her şeyi unutan kimse, başını örtmezse, mekruh olmaz.
 • Fakat, bunların da örtmesi, daha iyi olur.

Çünkü, başı açmak; (Namazda ziynetli elbisenizi alınız, örtünüz!) âyet-i kerimesine uymamak olur. Başına beyaz sarık sarmak müstehabdır. Resûlullah efendimizin siyah sarık da sardığı Ma’rifetnâmede yazılıdır. Sarığının ucunu iki küreği arasına, iki karış uzatırdı.

 • Sual: İnsanın yüzüne karşı durup namaz kılmakta mahzur var mıdır? Cevap: Bir kimsenin yüzüne ve yüksek sesle konuşanların sırtına karşı namaz kılmak mekruhtur.
 • Sual: Namazda hiçbir özrü yokken, bir yere dayanarak namaz kılmanın mahzuru olur mu? Cevap: Farz namazı kılarken özürsüz olarak, duvara, direğe dayanmak mekruhtur.

Nafile namaz kılarken dayanmak mekruh olmaz. Sual: Kur’ân-ı kerime, yanan muma, elektrik lambasına karşı namaz kılmanın dinen bir mahzuru var mıdır? Cevap: Mushafa, kılıca, muma, kandile, lambaya, aleve, tabanca gibi harp aletlerine ve yatan, uyuyan kimseye karşı namaz kılmak mekruh değildir.

 1. Çünkü bunlara tapınılmamıştır.
 2. Mecusiler, ateşe tapar, aleve tapmaz.
 3. Alevli ateşe karşı namaz kılmak da mekruh olur.
 4. Sual: Namaz kılarken namazın içindeki sünnetleri terk etmenin hükmü nedir? Cevap: Namaz kılarken namazın sünnetlerinden birini terk etmek mekruhtur.
 5. Sual: Necaset bulunma ihtimali olan yerlerde mesela kabristan veya hamamlarda namaz kılınabilir mi? Cevap: Necis olmak ihtimali bulunan yerlerde, mesela kabristanda, hamam içinde ve kilisede kılmak mekruh olup, yıkayıp temizleyerek kılmak veya hamamın soyunma mahallinde kılmak ve kabristandaki mescitte kılmak mekruh olmaz.

Soğuk ve başka sebeple açık yerde kılınamazsa ve başka yer bulunamazsa, kilisede yalnız da, cemaat ile de kılmak caiz olur. Namazdan sonra hemen çıkmalıdır. Kilisedeki küfür alametleri boşaltılırsa, namaz kılmak hiç mekruh olmaz. Üstü açık necasete karşı kılmak da mekruhtur.

 1. Sual: Bir kimse, camide kendisi için yer ayırabilir mi? Cevap: Camide kişinin kendine muayyen yer ayırması mekruhtur.
 2. Sual: Farzı kıldıktan sonra ara vermeden son sünneti kılmak için hemen kalkmak mı gerekir? Cevap: Farzdan sonra son sünnete hemen kalkmamak mekruhtur.
 3. Sual: Namaz kılarken etrafına bakmak, namazı bozar mı? Cevap: Namazda başını, yüzünü etrafa çevirmek mekruhtur.

Gözleri ile etrafa bakmak, tenzihen mekruhtur. Namazda göğsü çevirince, namaz bozulur. Sual: Namaz kılarken eli böğre koymanın namaza bir zararı olur mu? Cevap: Namaz kılarken, eli böğre koymak mekruhtur. Sual: Namazda ilk rekatte okuduğu bir sûreyi veya uzun bir âyeti unutarak ikinci rekatte de tekrar okuyan bir kimsenin namazı kabul olur mu? Cevap: Bir kimsenin, namazda ikinci rekatte, birinci rekatte okuduğu âyeti tekrar okuması, tenzihen mekruhtur.

See also:  CNüP Ne Demek?

Haram ve mekruh nedir?

MEHRUH NEDİR? – Allah Teâlâ ve Resûlü’nün, yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarz ve üslupla istediği fiile mekruh denir. Haramla mekruh arasında bazı ortak noktalar vardır. Her ikisi de yasaklanan ya da hoş karşılanmayan veya çirkin olan fiilleri ifade eder.

Tenzihen mekruh ne demek örnek?

Mekruh nedir? Tenzihen mekruh ve tahrimen mekruh ne demek? | Dini Bilgiler sözlükte “sevilmeyip kerih, nahoş görülen şey” demektir. Bunun mastarı olan kerâhet de sözlükte “çirkinlik, sevimsizlik, bir şeyi sevmemek ve hoşlanmamak” gibi anlamlara gelir.

Fıkıh terimi olarak ise mekruh, şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiil ve davranışlardır. Gerek şâriin bu tarz yasaklaması gerekse bu yasaklamanın sonucu kerâhet diye anılır; yasaklanan fiil için de mekruh terimi kullanılır. Mekruh da haram gibi meşrû olmayan fiil ve davranış olmakla birlikte, aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Bir fiilin mekruh olduğunu tesbit edebilmek için nasların iyi incelenmesi gerekir. Zira şâri‘ bu hususu değişik üslûp ve şekillerde göstermiş olabilir:, bir fiilin yapılmamasını istemek üzere kerâhet lafzını kullanmış olabilir. Meselâ, “Allah, size dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı ve mal mülk ziyan etmenizi mekruh kılmıştır” (Buharî, “İstikrâz”, 19) hadisinde, dedikodunun, çok soru sormanın ve mal mülk ziyan etmenin mekruh olduğu bildirilmiştir.

 • Bir fiilin yapılmamasını istemek üzere, kendisinde haramlığa değil, mekruhluğa delâlet eden bir karînenin bulunduğu yasaklama ifadesi kullanmış olabilir.
 • Meselâ “Allah nezdinde helâllerin en sevimsizi boşamadır” (İbn Mâce, “Talâk”, 1) hadisinde, helâl lafzı kullanıldığından şâri‘ tarafından istenmeyen bu fiilin haram değil, mekruh olduğu anlaşılmaktadır.

‘ bazan da fiilin yapılmamasının tercihe şayan olduğunu dolaylı bir üslûpla istemiş olabilir. Meselâ, Hz. Peygamber, “Mehrin en iyisi en kolay olanıdır” hadisinde mehirde aşırılığın terkedilmesini teşvik etmiş ve mehirde aşırılığa gitmenin mekruh olduğunu zımnen ifade etmiştir.

Mekruh fiil işleyen cezayı hak etmez; bazan kınanma ve azarlamaya müstehak olur. Ancak mekruh fiili Allah rızâsı için terkeden, kişi, övülmeye ve sevaba müstehak olur. Bu açıklamalar fakihlerin çoğunluğuna göredir. Hanefî fakihlere göre ise mekruh iki nevidir: Bu, şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vâhid gibi zannî bir delil ile sabit olmuştur.

Bu tür mekruh harama yakın olup, vâcibin karşıtıdır. İki kişi arasında yapılan bir akdi bozmak üzere yeni bir fiyat teklif etmek, başkasının evlenme teklifinde bulunduğu kadına evlenme teklifinde bulunmak gibi. Vâciplerin terkedilmesi de mekruhtur. Bu nevi mekruhun hükmü, haram bir fiili işleyenin hükmü gibidir, yani cezayı gerektirir.

 • Ancak haramdan farkı, bunu inkâr eden kişi kâfir olmaz.
 • Fakihlerin çoğunluğu haramı, tahrîmen mekruhu da kapsayacak şekilde tanımlar.
 • Onlara göre haram “şâriin yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda kat‘î veya zannî bir delil ile istediği fiil”dir.
 • Şu halde Hanefîler’in tahrîmen mekruh olarak değerlendirdikleri fiillere, diğer mezhep fakihleri haram demektedirler.

Hanefîler’den İmam Muhammed de tahrîmen mekruhu haram olarak nitelendirmekle birlikte, zannî delil ile sabit olduğundan onu inkâr edenin küfrüne hükmedilemeyeceği kanaatindedir. Bu, şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir.

 • Bu tanım, cumhûr-ı fukahânın mekruh tanımına uygundur.
 • Tenzîhen mekruh, helâle yakın olup, mendubun karşıtıdır.
 • İkindi namazından sonra, güneşin batmasından az önce nâfile namaz kılmak, soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest alırken suyu israf etmek gibi fiiller bu kısma örnek verilebilir.
 • Bu nevi mekruhun hükmü, herhangi bir cezayı ve kınanmayı gerektirmemesidir.

Ancak tenzîhen mekruh hükmündeki fiili istemek, üstün ve faziletli olan davranış tarzının terkedilmesi demektir. Dinî literatürde yer alan ve özellikle ibadetler alanında sıklıkla söz konusu edilen mekruhlar -mendublarda olduğu gibi- mükellefleri dinî hayata, haramdan, kötü ve çirkin işlerden uzak durmaya hazırlayıcı, dinî vecîbelerin daha anlamlı ve verimli şekilde ifa edilmesini destekleyici bir işlev taşır.

Tahrimen mekruh nedir örnek?

TAHRÎMEN MEKRUH » Sorularla İslamiyet Şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiil olmakla beraber, bu talep haber-i vâhid gibi zannî bir delil ile sabit olmuştur. Başkasının alış-verişi sırasında alış-veriş teklifinde bulunmak, başkasının evlenme teklifi üzerine aynı teklifte bulunmak tahrimen mekruhtur.

 1. Çünkü Hz. Peygamber, “Kişi kardeşinin alış-verisi üzerine alış-veriş teklifinde bulunmasın ” ve “Kardeşinin evlilik teklifi üzerine aynı teklifte bulunmasın” (Buharî, Nikâh 45; Müslim, Büyü, 8, Nikâh, 38, 49, 52, 54, 56) buyurmuştur.
 2. Bu fiillerden sakınılması kesin ve bağlayıcı tarzda istenmiştir.
 3. Fakat bu talep haber-i vâhid ile yani zannî bir delil ile sabit olmuştur.Tahrîmen mekruhun haramdan ayrıldığı cihet şudur.

Haram, Şari’in Kur’an ayetleri, mütevatir veya meşhur sünnet gibi kat’î bir delille kesin olarak bir fiilin yapılmamasını istemesidir. Hırsızlık, zina, faiz alıp-verme, içki içme vb. gibi haramı inkar eden kişi kafir olur. Haram ve tahrimen mekruh cezayı gerektirme konusunda birleşmektedirler.Hükmü: Bu nev’iye giren fiilleri işlemek haram bir fiili işlemek gibi cezayı gerektirir, fakat haramdan farklı olarak, bu fiilin hükmünü inkar eden kişi kâfir sayılmaz (Zekyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, trc.İ.

Sigara içmek tahrimen mekruh mudur?

SİGARA HARAM MI MEKRUH MU? DİNİ HÜKMÜ NEDİR? – Son yıllarda yapılan birçok araştırma sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. Bazıları ölümcül olmak üzere çok sayıda hastalığın sebebi olması itibariyle sigaranın mübah görülmesi düşünülemez.

 1. Bazı alimler; sigaranın “tahrimen/harama yakın mekruh” olduğunu söylemişlerdir.
 2. Günümüzde bir çok alim ve fetva meclisi, kişinin kendisini tehlikeye atmama ve öldürmeme, başkalarına zarar vermeme, zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki temel ilkeleri esas alarak sigaranın haram olduğu görüşündedir.

Dolayısıyla bir müslümanın, pek çok zararı bünyesinde barındıran sigarayı içmesi caiz değildir.

Hangi davranış mekruh kapsamında değerlendirilir?

Mekruh nedir? Mekruh ne demek TDK? Mekruh davranış örnekleri. Mekruh Ne Demek 18 Ağustos 2022, Perşembe 19:38 Mekruh sözcüğü iki farklı anlam üzerinden ele alınır. Bu sözcüklerden biri İğrenç ya da tiksindirici gibi anlamlar kapsamında değerlendirilir. Ayrıca İslamiyet açısından yasaklanmamış olması ile birlikte, yapılmaması gereken durumları ifade eder. MEKRUH NEDİR? Genel olarak iki değişik anlamı kapsamında mekruh kelimesi ele alınır ve Türkçede kullanılır.

Tiksindirici, iğrenç ve iğrenti verici Dince yasaklanmamış olması ile yapılmaması gereken durumlar

Bu şekilde hem günlük yaşamda kullanılan kelime anlamı hem de dini açıdan ele alınması üzerinden mekruh kelimesi kullanılır. Genelde kesin ve bağlayıcı bir durum olmadan Müslümanlıkta, günlük yaşamda yapılmaması gereken önemli unsurları ele alır. MEKRUH NE DEMEK TDK? Tiksindirici ve iğrenç gibi anlamlar kapsamında Türk Dil Kurumu üzerinden mekruh kelimesi ifade edilir.

 1. Aynı zamanda İslamiyet üzerinden ve dinî açıdan yasaklanmamış olmasına rağmen, genel olarak Müslümanların yapmaması gereken durumlar üzerinden değerlendirilir.
 2. Bu şekilde özellikle birçok farklı dini açıdan kaynaklarda ve eserlerde kullanılan bir kelimedir.
 3. Ökeni Arapça olarak öne çıkan bu sözcük, Türkçe de aynı şekilde yerleşik olarak bulunur.

Özellikle günlük hayatta herhangi bir canlı ya da cansız varlık konusunda, tiksindirici ya da iğrenç olarak nitelendirilir. Diğer yandan hoş görülmeyen ya da beğenilmeyen tavırlar ve benzeri durumlar için de yine aynı anlamı ile kullanılabilir. MEKRUH DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ Mekruh davranış iki farklı yapı üzerinden ele alınır ve bu doğrultuda ifade edilir.

 • Öncelikle hoş karşılanmayan ve beğenilmeyen davranış ve tavırlar konusunda bu kelime grubu kullanılır.
 • Hatta bu durum tiksindirici ve iğrenç bulunan bir nokta üzerinden değerlendirilir.
 • Bununla beraber İslamiyet üzerinden ve dini açıdan, yasaklanmamış olması ile birlikte yapılmaması gereken davranışlar bütünüdür.

Bu davranışlar bütünü toplum tarafından kötü görünür ve kişinin dışlanmasına sebep olur. Bu iki farklı anlamı doğrultusunda Türkçede günlük yaşamda farklı yerlerde kullanılan bir kelime grubudur. : Mekruh nedir? Mekruh ne demek TDK? Mekruh davranış örnekleri.

Dinimiz islam tenzihen mekruh ne demek?

Tenzihen Mekruh Nedir, Haram Mıdır? Tenzihen Mekruh Örnekleri Nelerdir? Mekruh kavramı Hanefi mezhebine göre iki şekilde incelenmektedir. Bunlardan biri tenzihen mekruh ikincisi ise tahrimen mekruh olarak bilinmektedir. Tenzihen Mekruh Nedir? Haram mıdır? İslamda mekruh kavramı iki bölümde incelenmektedir.

Tenzihen Mekruh Örnekleri Nelerdir? ​​​​

Tenzihen mekruh durumunda yapılacak farz dışında amelleri terk etmek veya ertelemek gibi konular incelenmektedir. Tenzihen mekruh durumuna verilecek örnekler ise namazın sünnet veya adabını terk etmek örnek olarak verilebilmektedir. Mekruh olan işlerin yapılması da zamanla adet haline gelebileceği için ve harama meyletmeye neden olmasından dolayı yapılması doğru kabul edilmemektedir.

Müslümanlara neler haramdır?

Page 2 – Başlığın diğer anlamları için sayfasına bakınız.

Dini unvanlar

Haram (: حرام ); kurallarına aykırı olan, dinî bakımdan kesinlikle yasak olan eylemleri tanımlayan bir din, genel anlamda “dinî yasak” manasında ve dinlerde yapılması yasak olan davranışları tanımlamakta kullanılır. Fıkıh terminolojisinde ‘ın yapılmamasını mutlak biçimde emrettiği fiillere verilen genel isimdir.

Caiz değil demek ne demek?

Bir şeyi yemek ya da kullanmak konularında ‘caiz değildir’ sözü, haramdır ve helal değildir demektir. Örneğin ‘domuz etini yemek, içki içmek caiz değildir’ derken, haramdır ve helal değildir, anlamında kullanılır. Mekruh olan bir şey için de ‘keraheten caiz’ ifadesi kullanılır.

Hangi davranış mekruh?

Mekruh nedir: Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh ne demek? | Dini Bilgiler Sözlükte “çirkin bulmak, kötü görmek, istememek; meşakkat, sıkıntı, zorluk” gibi anlamlara gelen kerh (kürh, kerâhet, kerâhiyyet) kökünden türeyen mekrûh kelimesi “içerisinde zorluk ve sıkıntı bulunan, hoşa gitmeyen, çirkin ve kötü görülen şey” demektir.

Sözlük anlamı ‘sevilmeyen şey’ olan mekruh, çirkinlik, çirkin davranışlar, uygunsuzluk manasına gelir. Haram gibi yapılması hoş görülmeyen davranışlara, eylemlere mekruh denmektedir. Mekruh olanı, haramdan ayıran bazı farklar bulunur. Bir şeyin mekruh olduğunu anlayabilmek için nasların iyi incelenmesi gereklidir.

Mezhebe göre farklılık gösteren mekruh durumlar, farklı biçimde tanımlanır. Hangi mezhebe tabi olunursa, o yolda mekruh duruma uyulmalıdır. Mekruh, dinen yapılması yasaklanmış olan veya uygun görülmeyen davranışlar için konulan tabirdir. Dinen, bir kişinin malını çarçur etmesi, haram değildir ama mekruhtur.

 1. Uygun görülmeyen bir davranıştır.
 2. İsraf, dinin verdiği tanıma göre, haram değil, mekruhtur.
 3. Örnek mekruhun açıklamasını yapan alimler, kişinin mallarını israf etmek yerine, fakirlere dağıtması vaciptir.
 4. Şafi mezhebi, mekruhun tek çeşit olduğunu belirtmiştir.
 5. Yapan kişi övgüye layık görülür.
 6. Yapmayan sadece kınanır ama cezalandırılmaz.

Hanefi mezhebine göre durum daha farklıdır. İki ayrı kısma ayrılır. Bunlar tahrimen mekruh ve tenzihen mekruh biçimindedir. Tahrimen mekruh, haram olmaya daha yakın mekruh ismidir. Bunun yapılması harama daha yakındır. Yani yapan kişinin cezalandırılması söz konusu olabilir.

– Gümüş veya altın kapların içerisinde su veya başka şeyler içmek. – Anne veya babayı isimleriyle çağırmak. Eşleri isimleriyle çağırmak. – Balıklar dışında, denizde bulunan hayvanları Yemek. – Aynı yerde Kur’an’ı yüksek sesle okuyan birinin yanına oturup, kendisi de yüksek sesle Kur’an okumak. – Namaz kılınan yerde uygunsuz hareketlerde bulunmak. Bu davranışlar, tahrimen mekruhtur.

Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh gibi Hanefi mezhebinin düsturu içerisinde yer alır. Tahrimen mekruhtan ayrıdır. Tenzihen mekruh, helale yakındır. Helal denmesi mümkün değildir. Yapan kişiye günah yoktur. Yapmayan kişiye, sevap verilmez. Tenzihen mekruh daha çok zor zamanlarda yaşanan ve yapılan davranışlardır.

– Soğan veya sarımsak yedikten sonra camiye gitmek veya bir topluma girmek. – Namaz esnasında ek duaları tekrar tekrar okumak, tenzihen mekruhtur. – Akşam Namazı kılmadan nafile namazını kılmak. – Eve ya da camiye girip ibadet yapmaya çalışmak, hayatı terk etmek. – Canlı resimli hayvanların olduğu seccadelerle namaz kılmak. – Farza çok az kalmışken, sünnet namaza başlamak.

Diyanet İşleri Başkanlığı mekruh açıklaması; Mekruh, ya zanni bir delille, yükümlülükten yapılmaması gereken şey olur veya kat’i bir delille, yapılmaması istenen şeydir. Zanni delili, hadis kitaplarına dayandırılır. Dayandırıldığı kitaplardan tam olarak emin olunmayabilir. Kat’i delilde ise hadisler kesindir.

: Mekruh nedir: Tahrimen mekruh, tenzihen mekruh ne demek? | Dini Bilgiler

Namazın mekruh olması ne demek?

Bir Müslümanın namaz esnasında, namazın farz, vâcip, sünnet ve âdâbını en iyi şekilde yerine getirmeye gayret etmesi ve bu ibadetin mâna ve gayesine aykırı her türlü davranıştan da kaçınması gerekir. Namaza aykırı davranışlar, bu aykırılığın derecesine göre namazın mekruhları ve namazı bozan şeyler şeklinde ikili bir ayırım içinde ele alınır.

NAMAZIN MEKRUHLARI NELERDİR? Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara “namazın mekruhları” denir. Genel olarak namaz için öngörülmüş bulunan biçimsel yapıya aykırı olan davranışlar ile namazın gerektirdiği saygı, tâzim, tevazu, boyun bükme ve sükûnet haline de aykırı olan ve namazda kalbi meşgul edecek ve insanı ibadetin gerektirdiği kalp huzurundan ve huşûdan alıkoyacak davranışlar mekruh sayılmıştır.

Namaz esnasında elbiseyle veya vücudun bir yeriyle oynamak gibi namazla ilgisi olmayan ve onunla bağdaşmayan bir hareketin yapılması mekruhtur. Çünkü bu şekildeki davranışlar namazın biçimsel yapısına aykırıdır ve aynı zamanda namazın gerektirdiği saygı ve tâzim vaziyetiyle de bağdaşmamaktadır.

NAMAZIN SÜNNETLERİNİ TERK ETMEK MEKRUH MU? Bunun yanında namazın vâciplerinden ve sünnetlerinden birini terk etmek de mekruh sayılmaktadır. Namazın vâciplerinden birini, meselâ Fâtiha sûresini okumayı kasten yani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen mekruhtur. Bir vâcibin terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih yani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yani yeniden kılınması vâciptir.

Namazın sünnetlerinden birini, meselâ Sübhâneke okumayı, rükû veya secdelerdeki tesbihleri kasten terketmek mekruhtur. Namazın sünnetlerinden birini terketmek, genel olarak tenzîhen mekruh olmakla birlikte, tenzîhen mekruh sayılan şeylerin bir kısmı tahrîmen mekruha yakındır.

Meselâ müekked bir sünneti terketmek, bir vâcibi terketmek derecesine yakın bir mekruhluğu (kerâhet) ifade eder. Müstehap (mendup) olan bir şeyi terketmek ise mekruh olmayıp daha iyi ve faziletli olanı terketmek (terk-i evlâ) sayılır. NAMAZDA MEKRUH SAYILAN ŞEYLER: Namazda mekruh sayılan şeyler, maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: 1.

Bir zararın giderilmesi veya namazın tamamlanması amacı olmaksızın namaz dışı bir davranışta bulunmak Meselâ alnın secde mahalline yerleşmesini engelleyen sarık vb. şeyleri çekmek namazın tamamlanması amacı taşıdığından ve akrep gibi zararlı hayvanları öldürmek de bir zararın giderilmesi amacı taşıdığından mekruh sayılmamıştır.

Buna karşılık parmak çıtlatmak, giysisinin kolunu kıvırmak, bunu gerektiren bir özür olmadığı halde -peş peşe olmamak üzere- birkaç adım yürümek, sinek vb. haşeratla meşgul olmak gibi davranışlar mekruhtur. Namaz dışı davranış amel-i kesîr ( Namazı Bozan Şeyler ) boyutuna varırsa namaz bozulur.2. Namaza ilişkin fiilleri özürsüz yere, namazın sünnet ve âdâbına uymaksızın yerine getirmek Meselâ bir özrü olmaksızın duvar, direk, baston vb.

bir şeye hafifçe yaslanmak; daha dizleri yere koymadan elleri yere koymak, secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak; oturuşlar esnasında bağdaş kurmak veya dizleri dikmek; kıyam esnasında elleri yana bırakmak; erkekler için secde esnasında kolları tamamıyla yere yapıştırmak böyledir.3.

 1. Iyam, rükû ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden sonraya bırakmak Meselâ kıyamdan rükûa vardıktan sonra “Allahuekber” demek, rükûdan doğrulduktan sonra “Semiallahu limen hamideh” demek mekruhtur.
 2. Rükû tekbiri alınmaya ayakta iken başlanmalı, rükûa varırken bitirilmelidir.
 3. Söz ile fiil eş zamanlı olmalıdır.4.

Namazda esnemek, gerinmek ve boğazı açıyormuş gibi yapmak Mümkün olduğunca esnemeyi önlemeye çalışmalı, esnemek durumunda kalınca sağ el ile ağzı kapatmalıdır. Nezle vb. sebepten burnu akan kişi, burnunu mendille siler. Grip olan kişi de öksürecek olduğunda ağzını eliyle veya mendiliyle kapatmalıdır.

Bu durumda olan kişilerin mescide gelmeleri de mekruhtur.5. Namazda iken verilen selâmı el veya baş işaretiyle almak Tahrîmen mekruh olan bu fiille kimilerine göre namaz bozulur.6. Namazda huşû halini artırmak veya uygunsuz bir şeyi görmekten sakınma gibi bir amaç olmadıkça gözleri yummak, gözleri sağa sola veya aşağı yukarı çevirmek, başı hafifçe bir tarafa çevirip bakmak.7.

Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak Hz. Peygamber sıkışık durumda olan veya yemek hazırken namaza duran kişinin namazının faziletinin tam olmayacağını belirtmiştir (Müslim, “Mesâcid”, 67).8. Elbise, vücut veya namaz mahallinde namazın geçerliliğine engel olmayacak miktarda necâset bulunduğu halde namaz kılmak Dinen necis sayılmamakla birlikte kirli elbise ile namaz kılmak da mekruhtur.9.

Temiz olmayan şeylere karşı ve bunların yakınında, kişinin kendini ibadete vermesini engelleyecek ve zihni meşgul edecek yerlerde namaz kılmak Ateşe ve puta tapma inancını çağrıştırması düşüncesinden hareketle ateşe, insan veya hayvan tasviri bulunan resim ve heykele karşı namaz kılınması mekruh sayılmıştır.

Aynı şekilde bir insanın yüzüne karşı namaz kılmak da mekruhtur.10. Başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise içinde, sahibinin izni ve razılığı olmaksızın namaz kılmak.11. Dişlerin arasında kalmış yutulması namazı bozmayacak miktardaki yiyecek kırıntısını yutmak Yutulan şey nohut tanesi büyüklüğünde olursa namazı bozar.12.

Cemaatle namaz kılınırken, imamdan önce rükû ve secdeye gitmek veya ondan önce rükû veya secdeden doğrulmak Bu davranışın muktedînin namazını bozacağı, imamdan önce rükû ve secdeden başını kaldırmış kişinin rükû ve secdeye geri dönüp imamla birlikte hareket etmesi, aksi halde o rek’atın eksik kalacağı ve sonradan tamamlanması gerektiği, bu da yapılmazsa namazının bozulmuş olacağı görüşleri de mevcuttur.13.

Namazda kıraate ilişkin mekruhlar daha ziyade kıraatin sünnetlerinden birinin terki sebebiyle olur: İkinci rek’atta birinci rek’attan daha uzun okumak böyledir. Bir rek’atta bir sûrenin iki kere okunması veya farz namazlarda ilk iki rek’atta Fâtiha’dan sonra aynı sûrenin okunması mekruhtur; nâfile namazlarda mekruh değildir.

Hangi davranış mekruh kapsamında değerlendirilir?

Mekruh nedir? Mekruh ne demek TDK? Mekruh davranış örnekleri. Mekruh Ne Demek 18 Ağustos 2022, Perşembe 19:38 Mekruh sözcüğü iki farklı anlam üzerinden ele alınır. Bu sözcüklerden biri İğrenç ya da tiksindirici gibi anlamlar kapsamında değerlendirilir. Ayrıca İslamiyet açısından yasaklanmamış olması ile birlikte, yapılmaması gereken durumları ifade eder. MEKRUH NEDİR? Genel olarak iki değişik anlamı kapsamında mekruh kelimesi ele alınır ve Türkçede kullanılır.

Tiksindirici, iğrenç ve iğrenti verici Dince yasaklanmamış olması ile yapılmaması gereken durumlar

Bu şekilde hem günlük yaşamda kullanılan kelime anlamı hem de dini açıdan ele alınması üzerinden mekruh kelimesi kullanılır. Genelde kesin ve bağlayıcı bir durum olmadan Müslümanlıkta, günlük yaşamda yapılmaması gereken önemli unsurları ele alır. MEKRUH NE DEMEK TDK? Tiksindirici ve iğrenç gibi anlamlar kapsamında Türk Dil Kurumu üzerinden mekruh kelimesi ifade edilir.

Aynı zamanda İslamiyet üzerinden ve dinî açıdan yasaklanmamış olmasına rağmen, genel olarak Müslümanların yapmaması gereken durumlar üzerinden değerlendirilir. Bu şekilde özellikle birçok farklı dini açıdan kaynaklarda ve eserlerde kullanılan bir kelimedir. Kökeni Arapça olarak öne çıkan bu sözcük, Türkçe de aynı şekilde yerleşik olarak bulunur.

Özellikle günlük hayatta herhangi bir canlı ya da cansız varlık konusunda, tiksindirici ya da iğrenç olarak nitelendirilir. Diğer yandan hoş görülmeyen ya da beğenilmeyen tavırlar ve benzeri durumlar için de yine aynı anlamı ile kullanılabilir. MEKRUH DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ Mekruh davranış iki farklı yapı üzerinden ele alınır ve bu doğrultuda ifade edilir.

Öncelikle hoş karşılanmayan ve beğenilmeyen davranış ve tavırlar konusunda bu kelime grubu kullanılır. Hatta bu durum tiksindirici ve iğrenç bulunan bir nokta üzerinden değerlendirilir. Bununla beraber İslamiyet üzerinden ve dini açıdan, yasaklanmamış olması ile birlikte yapılmaması gereken davranışlar bütünüdür.

Bu davranışlar bütünü toplum tarafından kötü görünür ve kişinin dışlanmasına sebep olur. Bu iki farklı anlamı doğrultusunda Türkçede günlük yaşamda farklı yerlerde kullanılan bir kelime grubudur. : Mekruh nedir? Mekruh ne demek TDK? Mekruh davranış örnekleri.

Tenzihen mekruh ne demek örnek?

Mekruh nedir? Tenzihen mekruh ve tahrimen mekruh ne demek? | Dini Bilgiler sözlükte “sevilmeyip kerih, nahoş görülen şey” demektir. Bunun mastarı olan kerâhet de sözlükte “çirkinlik, sevimsizlik, bir şeyi sevmemek ve hoşlanmamak” gibi anlamlara gelir.

 • Fıkıh terimi olarak ise mekruh, şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan tarzda istediği fiil ve davranışlardır.
 • Gerek şâriin bu tarz yasaklaması gerekse bu yasaklamanın sonucu kerâhet diye anılır; yasaklanan fiil için de mekruh terimi kullanılır.
 • Mekruh da haram gibi meşrû olmayan fiil ve davranış olmakla birlikte, aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır.

Bir fiilin mekruh olduğunu tesbit edebilmek için nasların iyi incelenmesi gerekir. Zira şâri‘ bu hususu değişik üslûp ve şekillerde göstermiş olabilir:, bir fiilin yapılmamasını istemek üzere kerâhet lafzını kullanmış olabilir. Meselâ, “Allah, size dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı ve mal mülk ziyan etmenizi mekruh kılmıştır” (Buharî, “İstikrâz”, 19) hadisinde, dedikodunun, çok soru sormanın ve mal mülk ziyan etmenin mekruh olduğu bildirilmiştir.

 • Bir fiilin yapılmamasını istemek üzere, kendisinde haramlığa değil, mekruhluğa delâlet eden bir karînenin bulunduğu yasaklama ifadesi kullanmış olabilir.
 • Meselâ “Allah nezdinde helâllerin en sevimsizi boşamadır” (İbn Mâce, “Talâk”, 1) hadisinde, helâl lafzı kullanıldığından şâri‘ tarafından istenmeyen bu fiilin haram değil, mekruh olduğu anlaşılmaktadır.

‘ bazan da fiilin yapılmamasının tercihe şayan olduğunu dolaylı bir üslûpla istemiş olabilir. Meselâ, Hz. Peygamber, “Mehrin en iyisi en kolay olanıdır” hadisinde mehirde aşırılığın terkedilmesini teşvik etmiş ve mehirde aşırılığa gitmenin mekruh olduğunu zımnen ifade etmiştir.

Mekruh fiil işleyen cezayı hak etmez; bazan kınanma ve azarlamaya müstehak olur. Ancak mekruh fiili Allah rızâsı için terkeden, kişi, övülmeye ve sevaba müstehak olur. Bu açıklamalar fakihlerin çoğunluğuna göredir. Hanefî fakihlere göre ise mekruh iki nevidir: Bu, şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vâhid gibi zannî bir delil ile sabit olmuştur.

Bu tür mekruh harama yakın olup, vâcibin karşıtıdır. İki kişi arasında yapılan bir akdi bozmak üzere yeni bir fiyat teklif etmek, başkasının evlenme teklifinde bulunduğu kadına evlenme teklifinde bulunmak gibi. Vâciplerin terkedilmesi de mekruhtur. Bu nevi mekruhun hükmü, haram bir fiili işleyenin hükmü gibidir, yani cezayı gerektirir.

Ancak haramdan farkı, bunu inkâr eden kişi kâfir olmaz. Fakihlerin çoğunluğu haramı, tahrîmen mekruhu da kapsayacak şekilde tanımlar. Onlara göre haram “şâriin yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda kat‘î veya zannî bir delil ile istediği fiil”dir. Şu halde Hanefîler’in tahrîmen mekruh olarak değerlendirdikleri fiillere, diğer mezhep fakihleri haram demektedirler.

Hanefîler’den İmam Muhammed de tahrîmen mekruhu haram olarak nitelendirmekle birlikte, zannî delil ile sabit olduğundan onu inkâr edenin küfrüne hükmedilemeyeceği kanaatindedir. Bu, şâriin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir.

 • Bu tanım, cumhûr-ı fukahânın mekruh tanımına uygundur.
 • Tenzîhen mekruh, helâle yakın olup, mendubun karşıtıdır.
 • İkindi namazından sonra, güneşin batmasından az önce nâfile namaz kılmak, soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest alırken suyu israf etmek gibi fiiller bu kısma örnek verilebilir.
 • Bu nevi mekruhun hükmü, herhangi bir cezayı ve kınanmayı gerektirmemesidir.

Ancak tenzîhen mekruh hükmündeki fiili istemek, üstün ve faziletli olan davranış tarzının terkedilmesi demektir. Dinî literatürde yer alan ve özellikle ibadetler alanında sıklıkla söz konusu edilen mekruhlar -mendublarda olduğu gibi- mükellefleri dinî hayata, haramdan, kötü ve çirkin işlerden uzak durmaya hazırlayıcı, dinî vecîbelerin daha anlamlı ve verimli şekilde ifa edilmesini destekleyici bir işlev taşır.