Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

MTemadiyen Ne Demek?

MTemadiyen Ne Demek

Mütemediyen ne demek?

MÜTEMEDİYEN NE DEMEK? Mütemadiyen sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; ‘ ara vermeden, sürekli olarak ‘ anlamına gelmektedir.

Mütemadiyen nasıl kullanılır?

Mütemadiyen Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Mütemadiye Cümle İçinde Kullanımı. MTemadiyen Ne Demek Mütemadiyen Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Mütamadiyen kelimesinin eskiyen bir kelime olmasına rağmen kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle karşınıza çıkabilecek olan bir kelime olduğu söylenebilir. Mütamadiyen kelimesinin sürekli bir biçimde ve hiç ara vermeksizin anlamına geldiği bilinmektedir.

Mütemadiyen Cümle İçinde Kullanımı Mütamadiyen kelimesinin eskimiş bir kelime olmasına rağmen dilimizde kullanıldığı söylenebilir.- Her buluşmamızda mütamadiyen eski günleri hatırlatır.- Her yıl mütamadiyen gerçekleştirilen yarışmalarda bu sene bizim okulumuz birinci oldu.- Mütamadiyen gerçekleşen yarışmalara her zaman katılım sağlar.- Senin için mütamadiyen özen gösteririm. Mütamadiyen Kelimesi Nasıl Kullanılır?

Mütamadiyen kelimesinin doğru bir şekilde kullanımı, mütamadiyen olarak yazılmalıdır. Kelimenin yanlış kullanımının ise metemadiyen olduğunu söylemek mümkündür. Mütamadiyen kelimesinin anlamı ise ara vermeden ve düzenli olarak manasına gelmektedir. Günlük konuşma dili içerisinde mütamadiyen kelimesi sık olarak kullanılmamaktadır.

Daha çok eski zamanlarda kullanılan bir kelime olduğu da bilinmektedir. Mütamadiyen Sözlük Anlamı Mütamadiyen kelimesinin sözlük anlamının ara vermeden manasına geldiğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda mütamadiyen, herhangi bir durumun durmadığını ve devam ettiğini ifade etmek için kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahiptir.

Mütamadiyen kelimesinin sözlükte yer alan anlamının ara vermeden devam eden bir durumu ifade ettiğini söylemek de mümkündür. : Mütemadiyen Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Mütemadiye Cümle İçinde Kullanımı.

Mütemadiyen konuşmak ne demek?

Mütemadiyen TDK’ya göre bir durumun ya da olgunun ve olayın sürekli şekilde devam etmesi etkisini anlatan bir kelime olarak öne çıkmaktadır.

Mütebeyyin ne demek?

(ﻣﺘﺒﻴّﻦ) sıf. (Ar. tebeyyun ‘belli olmak’tan mutebeyyin) Meydana çıkan, belli olan, açık, vâzıh, zâhir.

Müteşekkir ne anlama gelir?

(ﻣﺘﺸﻜّﺮ) sıf. (Ar. teşekkur’den muteşekkir) Teşekkür eden, teşekkür borcu olan, minnettar.

Mütevellit ne anlama gelir?

Mütevellit Ne Demek? TDK’ya Göre Mütevellit Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır? MTemadiyen Ne Demek Mütevellit Ne Demektir? Mütevellit kelimesi kelime manası doğmuş, dünyaya gelmiş, ileri gelen anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Mütevelli kelimesi aynı yönde bağlantılı bir anlam ilişkisi bulunmaktadır. Mütevellit olması muhtemel ve olması gereken anlamlarda da kullanılan bir kelimedir.

 1. Mütevellit kelimesi konuların meydana gelme ve sonuç ilişkisini açıklamak için kullanılan bir kelime olmaktadır.
 2. ​​​​​​Türk Dil Kurumuna Göre Mütevellit Kelime Anlamı Nedir? Türk Dil kurumuna göre mütevellit kelimesi meydana gelmek ve ileri gelmek anlamlarında kullanılmaktadır.
 3. Mütevellit kelimesi doğmuş, dünyaya gelmiş anlamına geldiği gibi belirli bir mevkiye gelmiş anlamında da kullanılmaktadır.

Mütevellit Kelimesi Nasıl Kullanılır? Mütevellit kelimesi yazılı ve resmi kaynaklarda daha çok kullanılan bir olayın hangi durumdan ortaya çıktığını açıklamaya yarayan bir kelimedir. Mütevellit kelimesi doğmuş dünyaya gelmiş anlamında da kullanılmaktadır.

 • Özellikle açıklama gerektiren konularda kullanımı daha çok tercih edilmektedir.
 • Günlük hayatta pek fazla kullanımı olmayan kelime daha çok resmi yazışmalarda ve yazılı belgelerde yer almaktadır.
 • Mütevellit kelimesi bir olayın ortaya çıkması sebebiyle oluşan sonuca kaynak göstermek niyetiyle kullanılmaktadır.
See also:  Qual A PrevisO Para Amanhã?

Örneğin kar yağmasından mütevellit bu çığ sonucu oluştu cümlesinde mütevellit ortaya çıkma nedenini belirtmek için kullanılmaktadır. Mütevellit kelimesi kısaca bu nedenle kelimesi ile aynı anlamda kullanılmaktadır. : Mütevellit Ne Demek? TDK’ya Göre Mütevellit Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Mütemadiyen nerede kullanılır?

Mütemadiyen Ne Demek? Tdk’da Mütemadi Ve Mütemadiyen Anlamı Nedir? Mütemadiyen Arapça kökenli bir kelimedir. Türkiye’de yerleşik olarak günümüzde hala yaygın şekilde kullanılır. Özellikle yazılı kaynaklar açısından önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

 1. Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında mütemadiyen kelimesi, ‘Ara vermeden ve sürekli’ şeklinde karşılık bulmaktadır.
 2. Mütemadiyen Ne Demek? Mütemadiyen sözlüğüne göre sürekli ya da ara vermeden şeklinde tabir edilmektedir.
 3. Herhangi bir durumun devam ettiğini ve durmadığını anlatan bir kelime olarak öne çıkıyor.

‘’Sabahın pembe, beyaz tülleri sarıldıkça mütemadiyen berraklaşan fezada çık yok.” A.H. Müftüoğlu TDK’da Mütemadi ve Mütemadiyen Anlamı Nedir? Mütemadiyen kelimesi üzerinden türemiş şekilde mütemadi sözcüğü de yer almaktadır. Ancak her iki kelimede eş anlamlı şeklinde birbirini tamamlamaktadır.

 1. Yani TDK üzerinden ele alındığında mütemadi kelimesi yine aralıksız ve sürekli ifadeleri üzerinden öne çıkar.
 2. Mütemadiyen kelimesi eski zamanlarda çok daha sık kullanılan bir sözcüktü.
 3. Bir durumun ya da konunun aralık vermeden düzenli olarak devam etmesini anlatır.
 4. Günümüzde her ne kadar çok yaygın olmasa bile hala kullanan birçok insan bulunuyor.

Özellikle İhtiyaç duyulduğunda ve gerekli zamanlarda aralıksız ve sürekli ifadelerini anlatabilmek için mütemadiyen kelimesi öne çıkarılır. Amaca uygun cümle içerisinde ya da tek başına kullanmak mümkündür. : Mütemadiyen Ne Demek? Tdk’da Mütemadi Ve Mütemadiyen Anlamı Nedir?

Muhayyilesi ne ne demek?

Muhayyile, sosyolojik düşünme tarihinin en özel alanlarından biridir. Muhakeme, tahkik etme, analiz yapma, yorumlama, anlama uğraşlarıyla yakından ilgili olan muhayyile, gerçeği yeniden kurma, onu kavrama, onun ardındaki ilişkileri ve nedenleri araştırma adımıdır.

Muhtever ne demek?

Günlük yaşantıda sıkça kullanılan ve kulağa yabancı gelen kelimelerden birisi de muteberdir. Vatandaşların daha çok sosyal yaşamda sıkça kullandıkları ve duydukları ancak anlamı pek bilinmeyen bir kelimelidir. Bunun için anlamının bilinmesi ve öğrenilmesi adına kelimenin TDK karşılığı nedir tarzı soruların yanıtlarını sizler için sunduk.

Arapça kökenli bir kelime olan muteber Türkçede farklı anlamlar için değiştirilerek kullanılabilmektedir. Muteber kelimesinin Türkçe karşılığında ise inanılır ve güvenilir anlamları yer alıyor. Muteber Ne Demek? Arapça kökenli olsa dahi dilimize türetilerek yerleşmiş olan muteber kelimesi, özellikle eski Türkçe ‘de yaygın olarak kullanılmaktaydı.

See also:  Qual A Moeda Da Venezuela?

Günümüzde halen yaşlı kesim tarafınca kullanılmakta olan muteber kelimesi itibarlı kişi ve güvenilir kişi anlamlarına geliyor. Öte yandan hatırı sayılır kişi ya da kişiler içinde yaygın olarak kullanılan muteber kelimesi değerli ve geçerli kişi anlamını da taşımaktadır.

Muteber TDK Kelime Anlamı Anlamını bilmediğimiz ancak günlük hayatta sıkça kullandığımız ya da sıkça duyduğumuz kelimelerin sayısı bir hayli fazladır. Bu kelimelerin çoğu yabancı kökenli olmakla beraber, Türkçe kökenli de olabilmektedir. Yabancı kökenli olan ve sıkça kullanılan kelimelerden birisi olan muteber kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor.

Muteber kelimesinin tam anlamını merak eden ve kelimeyi doğru cümlede kullanmak isteyen kişiler için TDK kelime anlamına bakılması gerekiyor. Muteber kelimesinin TDK anlamı değerli, geçerli, güvenilir ve saygın kişilerdir. Aynı zamanda sözü geçer kişiler içinde kullanılmaktadır.

Meftun ne anlama gelir?

Genelde tutkun olmak ya da birine tutulmak üzerine kullanılan bir sözcüktür. Meftun Ne Demek? Birine tutulmuş veya o kişiye gönül vermiş anlamları doğrusunda meftun kelimesi ön plana çıkar. Diğer bir ifadeyle aşkın içine düşmüş ve birine tutulmuş, baştan çıkmış kişi olarak değerlendirilir.

Aşikar kelimesi ne anlama gelir?

Aşikar Ne Demek? Tdk’ya Göre Aşikare, Aşikar Olmak Ve Aşikarlık Kelimesinin Anlamı Nedir? Açık, apaçık, meydanda ve belli olan gibi anlamlar üzerinden Türk Dil Kurumu’na göre aşikar sözcüğünü ifade etmek mümkün. Bir durumun net olarak ortaya çıktığı ve belli olduğunu gösteren bir anlatımdır.

Aşikar Nedir? Aşikar TDK açısından, ‘apaçık olan, açık olan bir durum ile beraber belli olan’ şeklinde ifade edilmektedir. Yaşanan herhangi bir durum karşısında o durumun nereye ulaştığını net açık şekilde gösteren durumdur. ‘’Tek bir yudum bile almıyordu bardağından ama zaten yeterince içtiği aşikardı.” E.

Şafak TDK’ya Göre Aşikare, Aşikar Olmak ve Aşikarlık Kelimesinin Anlamı Nedir? Aşikar kelimesi ile beraber bu sözcük üzerinden türemiş farklı kelime grupları da yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ilk olarak âşikâre kelimesini ele aldığımızda, ‘Hiç saklamadan, belli ederek açık açık’ anlamına geldiğini görüyoruz.

Aynı zamanda Türkçede çok sık kullanılan aşikar olmak sözcüğü ise, ‘Ortaya çıkmak, belli olmak ve belirgin olmak’ anlamına geldiğini dile getirmek mümkün. Bununla beraber olarak aşikarlık kelimesini ele aldığımızda, ‘Besbelli, açık ve belli olma durumu’ gibi karşılık üzerinden farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

Yaygın olarak tek başına veya cümle içerisinde Türkçede en fazla değerlendirilen etkin kelimeler arasında yer almaktadır. : Aşikar Ne Demek? Tdk’ya Göre Aşikare, Aşikar Olmak Ve Aşikarlık Kelimesinin Anlamı Nedir?

See also:  Qual O Melhor MagnSio?

Mübayin ne demek?

MÜBÂYİN.1. Ayrı, farklı olan, farklı, başka.

Müsteban olmak ne demek?

(ﻣﺴﺘﺒﺎﻥ) sıf. (Ar. istibāne ‘açık ve anlaşılır olmak’tan mustebān) Açıkça ortaya konmuş olan, şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılan, açık, âşikar, vâzıh : Ne sûretle mükâfat gördüğü ‘Nasîhatü’s-selâtîn’in sutûr-ı âtiyesinden müsteban olur (Âlî Mustafa Efendi).

Mütenahi ne anlama gelir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan mütenahi kelimesi, intiha sözcüğünden türetilmiştir. İntiha sona ermek ve tamamlamak anlamına gelirken, mütenahi, biten ve tamamlanan demektir. Bu kelime tamlamalarda ve kalıp ifadelerde son ve sonuç anlamında kullanılır.

 • Örneğin rivayet-i mütenahi tamlaması, hikayenin sonu manasına gelir.
 • Mütenahi ne demek, ne anlama gelir? Mütenahi TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.
 • Mütenahi kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir: 1- İntiha 2- Nihayet 3- Encam 4- Akıbet 5- Tamamlanan 6- Son Bulan 7- Biten 8- Tükenen 9- Neticelenen 10- Fani Mütenahi Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Yaklaşık olarak 7 asırdır kullanılmakta olan mütenahi kelimesinin sözlük anlamı nihayete eren ve sonlanandır.

Bu kelime cümle içerisinde sıfat olarak kullanıldığında, sonlu, ölümlü anlamına gelir. Örneğin: Mütenahi Beşer – Ölümlü İnsan. Başlayan ve bidayet eden kelimeleri mütenahi ile zıt anlamlıdır. Bu kelimeden türetilmiş olan birçok tamlama edebi eserlerde sıklıkla kullanılır.

Müzmin bir şekilde ne demek?

Aynı zamanda patolojik yalancılık veya psödoloji fantastika yani düşlemsel yalan olarak da bilinen mitomani, kompulsif dürtüler sonucunda veya alışkanlıktan dolayı sürekli, kronik bir şekilde yalan söyleme davranışına verilen isimdir.

Müteaddit defa ne demek?

Müteaddit Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Müteaddit Defa Ne Anlama Gelir?

 • Çok fazla anlamında kullanılan deyimler ve ikilemeler şunlardır:
 • 1- Tıklım tıklım
 • 2- Epey
 • 3- Denizde kum
 • 4- Say say bitmez
 • 5- Gani gani
 • 6- Hesaba gelmez
 • 7- kadar
 • 8- Sürüsüne bereket
 • Müteaddit Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

birçok, fazla fazla ve bol anlamına gelir. Hayli, fazla ve oldukça kelimeleri müteaddit ile eş anlamlıdır.

 1. Müteaddit Defa Ne Anlama Gelir?
 2. Müteaddit defa, birçok kez ve defalarca demektir.
 3. Örnek Cümleler
 4. 1- Onunla geçen yaz müteaddit defa görüşmemize rağmen bu yaz hiç bir araya gelmedik.
 5. 2- Seni müteaddit kez ikaz ettim ama beni dinlemedin.

: Müteaddit Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Müteaddit Defa Ne Anlama Gelir?

Bir Mükaleme ne demek?

Mükâleme – Nişanyan Sözlük. Arapça klm kökünden gelen mukālama(t) مكالمة ‘ söyleşme, karşılıklı konuşma ‘ sözcüğünden alıntıdır.