Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Muadil Ne Demek?

Muadil ürün ne demek?

Muadil Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Muadili Olmak Ne Anlama Gelir? kelimesi Türkçe bir kelime değildir. Muadil, Arapça bir kelimedir. Arapçada “muʿādil” şeklinde telaffuz edilmektedir. Türk Dil Kurumu muadil kelimesi hakkında detaylara değinmiştir.

 • Muadil Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Muadil sözcüğü hakkında Türk Dil Kurumunun açıklamaları şu şekildedir: – Eşit – Denk – Eş değer Muadili Olmak Ne Anlama Gelir? Bir mal veya malzeme alımlarında bazı ürünlerin denklerine göre daha ucuz olması rastlanan bir durumdur.
 • Bu ucuz olan ürünler, ihtiyaç duyulan ürünün orijinali olmayabilir.

Bu tür malzemelere muadil ürün denir. Yani orijinali ile aynı kalitede değildir. Ama onun göreceği işlevi kalitesi düşük olsa da görmeye çalışır. : Muadil Ne Demek, Tdk Sözlük Anlamı Nedir? Muadili Olmak Ne Anlama Gelir?

Muadil ne demek örnek cümle?

Muadil, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özelikle, kulanım anlamı bakımından sıklıkla tercih edilen kelimeler arasındadır. Bu bakımdan, muadil ne demek öğrenebilir ve cümlelerinizde sıklıkla kullanabilirsiniz. Sizin için muadil ne demek? Muadil kelimesinin anlamı nedir? Detaylarıyla derledik.

– Arapçadan gelen muadil kelimesi, eşdeğer sözcüğünden alıntıdır. Eşit ve denk anlamları taşımaktadır. Muadil Ne Demek? Muadil, arzulanan bir şeyin, özelikle istenilen özeliği bakımından, diğeriyle neredeyse tamamen aynı olma durumudur. Örnek bir cümle ile açıklayacak olursak, ‘Eczaneye gittim, ilacın aynısı yoktu ancak eczacı muadilini verdi.’ Genel olarak, tüm kaynaklara göre eş değer anlamı taşımakta olan muadil kelimesi, dilimizde sıklıkla kullanılır.

Özellikle ilaç sanayinde, muadil kelimesini çoğunlukla duymaktayız. Muadil kelimesi eş anlamlıları arasında ‘dengeşik’ kelimesi de bulunmaktadır. Eş değer anlamı taşır. Örnek bir cümle olarak kullanacak olursak; ‘Senden aldığım borcun karşılığını, eşdeğer bir olan bir para birimi ile ödemek isterim.’ Muadil TDK Kelime Anlamı TDK kaynaklarına göre, istenilen veya çok arzulanan bir şeyin olmaması veya kalmamış olması sebebiyle, onun yerine verilen veya verilmesi teklif edilen, eş değerlisi, denk olanı anlamına gelmektedir.

Muadil ne demek tıp?

Eşdeğer (muadil) ilaç, referans alınan orijinal ilaç ile aynı etkin maddeyi, aynı dozda, aynı ya da benzer farmasötik şekilde içeren, orijinal ilacın patent koruma süresi bittikten sonra üretilebilen ilaçtır.

Muadil Türkçe mi?

Arapça ˁdl kökünden gelen muˁādil معادِل ‘eşdeğer’ sözcüğünden alıntıdır.

Muadil ilaç aynı mıdır?

No: 396 | Yayın Tarihi: 07.09.2004 Salı İlaçtaki muamma; ilacın, â??hakkında ne denilmişse onun yapılacağı, anlaşılmaz bir madde hüviyetinden çıkartılarakâ?? bir tüketim maddesi halini aldığı; hastanın ise doktor baskısından kurtularak bilinçli bir tüketici olabildiği gün bitecek. Tüketici haklarını korumak amacıyla kurulan sivil toplum örgütleri, tabu gibi görülen bazı konularda önemli başarılara imza attı son yıllarda.

 1. Mobil ya da sabit telefon ile sayaç faturaları, kredi kartları sözleşmeleri, dövizle kredi alanların devalüasyona karşı korunması bunlardan sadece birkaçı.
 2. Hatalı bir malın iadesi ise artık neredeyse rutinleşen bir tüketici zaferi.
 3. Ancak bir konu var ki, asıl yıkılması gereken tabu orada; hasta ile ilaç ilişkisinde.

Şüphesiz bu tabu da yıkılacak. Ama kendiliğinden değil. Ne zaman mı? İlacın, â??hakkında ne denilmişse onun yapılacağı, anlaşılmaz bir madde hüviyetinden çıkartılarakâ?? bir tüketim maddesi halini aldığı; hastanın ise doktor baskısından kurtularak bilinçli bir tüketici olabildiği gün.

Türkiye’de ilaç tüketiminde tek sözü doktor söylüyor. Hasta ilaç hakkında bilgilendirilmiyor. Hastanın tek bildiği ilacın hangi ölçekte ve zaman aralıklarında vücuda nasıl tatbik edileceği. O ilacı niçin kullandığı, rahatsızlığının ilaçla iyileşme ihtimali, ilaca ne kadar ihtiyacı olduğu gibi konularda en ufak bilgisi ya da fikri yok.

Üstelik doktor zaten kendine ilacın asıl künyesini değil, o künye ile çıkan bir markasını öneriyor. Buna çok rahatlıkla dayatıyor da diyebiliriz. Çünkü sistem böyle işliyor. İlaç firmaları kendi markalarının reçeteye yazılması için doktorlara akla gelmedik manipülasyonlar uyguluyorlar.

 1. Dayatmanın en yamanını ise SSK yapıyor.35 milyon insanın şemsiyesine sığındığı kurum, hastalara marka seçme özgürlüğü tanımıyor.
 2. Eşdeğer ilacın en ucuzunu veriyor.
 3. Eşdeğer ilaçlar arasında uçurum var.
 4. İlaçta tüketicinin bilinçlenmesi gereken mihenk noktalarından en önemlisi eşdeğerlilik.
 5. Teknik tabirleriyle biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik.

Piyasada birbirine eş ya da yakın olduğu belirtilen ilaçların fiyatları arasındaki fark uçurum derecesinde. Acaba bu kalite farkından mı kaynaklanıyor yoksa işin içinde başka sebepler de var mı? Bunlar arasında kalite farkı yok denecek kadar azsa bazıları niçin cep yakıyor? Yok eğer ciddi manada kalite farkı sözkonusuysa milyonlarca SSK’lının ve son yıllarda aynı uygulamaya maruz kalan Bağâ??Kur’lunun sağlığı riske edilmiyor mu? Dosyamızda bu soruların cevaplarını bulacaksınız, ama şunu peşinen söylemek pekala mümkün: Evet bazı ilaçlar gerçekten de fahiş fiyatlarla satılıyor.

Ama bazıları ise hastalığı yok derecesinde iyileştirdiği halde sırf ucuzluğu sebebiyle hastaya dikte ediliyor. Bunun sebebi ise ilacın ruhsatlandırılması ve denetimi aşamasındaki tutarsızlıklar ile yetersizlikler. Bir de değişik zamanlarda çıkartılan ve her biri ayrı telden çalan mevzuatlar. Sağlık Bakanlığı’nın 2000 yılı verilerine göre Türkiye’de 76 ilaç, 11 de hammadde üretim yeri bulunuyor.

Ülke piyasasında faaliyet gösteren 36 yabancı sermayeli firmadan 8’i üretimini kendi yaparken, geriye kalanı ilacını ithalat yoluyla piyasaya sürüyor. Bunların dışında SSK ile Milli Savunma Bakanlığı ilaç fabrikaları, Ankara Kan Merkezi Plazma Fraksiyon Laboratuvarı ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi kamu adına üretim yapıyor.

Türkiye’deki üreticilerin 54’ü, ülke ilaç pazarının yüzde 90’ını temsil eden İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası’na (İEİS) üye. Türkiye’de şu anda yaklaşık 3 bin 100 (sunuş biçimiyle de; tablet, draje, kapsül, şurup olmasına göre 7 bin 200) çeşit ilaç üretiliyor. İEİS, ülkedeki üretimin dünya standartlarında olduğunu ve iç piyasa ihtiyacının yüzde 90’ını karşılayabildiğini açıklıyor.

Patent yerli üretimi bitirebilir. Patent Kanunu’nun 27 Haziran 1995 tarihinde yürürlüğe girdiği Türkiye’de, patentli ilaçların korunması için milat biçilen tarih 1 Ocak 1999. Ancak patent koruması fiili anlamda tam hayata geçmiş değil. Genellikle kopya ve jenerik ilaç üreten Türk yerli ilaç sanayii, bakanlığın takibine ve tarih kısıtlaması getirmesine rağmen biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik durumlarını belgeleyemedi.

 1. Bunun birinci sebebi yerli firmaların bunun için ayıracak bütçelerinin olmaması, diğer sebebi ise olsa bile bunu belirleyecek merkez sayısının yetersizliği.
 2. Bu yüzden bakanlığın şart koştuğu süre, yerli sektörün de talebiyle sürekli ileri bir tarihe erteleniyor.
 3. Gerçi ilaçta tek yetkili Sağlık Bakanlığı ama mali güç olmayınca yetki havada kalıyor.1995â??2000 yılları arasında bakanlığa bütçeden ayrılan payın ortalaması yüzde 2,9.

Patent başvurularındaki son durum, 31 Aralık 1999 itibariyle şöyle: Türk Patent Enstitüsü’ne 1617 ilaç adına başvuru yapıldı, 487’si patent aldı. Ne yazık ki bunların yalnızca 4’ü Türkiye’ye ait. Büyük çoğunluğu ABD, Almanya, İsviçre ve İngiltere menşeli ilaçlar.

 • Türkiye’de ilaç fiyatlarını belirleyen girdileri İEİS iki gruba ayırıyor.
 • Hammadde, ambalaj malzemesi, işçilik, işletme ve arâ??ge direkt; genel idare, satış pazarlama, tanıtma ve finansman ise indirekt girdi olarak kabul ediliyor.
 • Bunlara yüzde 9 depo ile yüzde 25 eczacı kârı ekleniyor.
 • Hammaddede Türkiye büyük oranda dışarıya bağımlı.

Dünya ilaç endüstrisinde kullanılan ikibini aşkın ilaç etkin maddesinden 48’i ülkede üretilebiliyor. En büyük ilaç alıcısı kamu 5 milyar dolara yaklaştığı kaydedilen Türk ilaç piyasasında en büyük alıcı yüzde 62’lik toplam oranla devlet ve sosyal sigorta kuruluşları.

İlaç tüketiminin yüzde 20’sini SSK, yüzde 16’sını konsolide bütçe, yüzde 14’ünü emekli sandığı, yüzde 7’sini Bağâ??Kur ve yüzde 5’ini diğer kitler yapıyor. İEİS, son 5 yıldır sürekli zarar etmekten yakınıyor. Bu zararda en büyük etken dizginlenemeyen enflasyon. Enflasyonda Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması 2,8.

İEİS’e göre ithal ürünlerin fiyatlandırma ve ruhsatlandırılmasındaki tedbirler de, yerli üreticiler aleyhine sınırlayıcı ve ayrımcı özellikler taşıyor. İEİS, bunun Dünya Ticaret Örgütü prensipleriyle bağdaşmadığını da kayda düşüyor. Ödeme düzenindeki aksamalar dolayısıyla Türk Eczacılar Birliği ile 10 yılı aşkın bir süredir ipleri koparan SSK, ilacı çok az sayıdaki kendi eczaneleri vasıtasıyla üyelerine ulaştırıyor.

Urumda muayene olmak ayrı bir dert iken, buna bir de ilaç kuyrukları eklendi. SSK, kuyruklar bir yana eşdeğer ilaç uygulamasıyla da tartışılıyor. Uygulamanın özünde, aynı özellikteki ilaç markalarından en ucuzunun hastaya verilmesi ilkesi yatıyor. Bu, iflas noktasındaki kurumu kurtarma ve tasarruf adına pozitif bir işlem gibi görünüyor.

See also:  Qual Melhor Remedio Para Candidiase?

Gibi diyoruz çünkü Türkiye’deki ana sıkıntı zaten burada. Eşdeğer kabul edilen ilaçlar gerçekten de öyle mi? Yani aynı kalite ve etkiye sahipler mi? Kurum bazı ilaçları kendisi üretiyor. Bazı firmalar sadece SSK’ya ilaç üretiyorlar. Dolayısıyla bunlar eczanelerde olmuyor.

 • Çoğu ilaç ise SSK için başka isimlerle üretiliyor.
 • Yani firma piyasada A ismi ile satılan ilacını B ismi ile SSK’ya özel ve çok ucuza imal ediyor.
 • Alitesiz ilacı denetlemek çok zor.
 • Türk Eczacılar Birliği 1.
 • Bölge Eczacı Odası Başkanı Zafer Kaplan’a göre, Türkiye’de ilaç konusunda tam bir muamma yaşanıyor.

Kaplan, SSK’nın uygulamasını prensip olarak doğru buluyor. Uygulamanın SSK’yı eleştirmek ve devletin elinden çıkarması için malzeme yapılmasına karşı. Uygulama ile kamu hazinesinin ciddi tasarrufta bulunduğuna inanıyor. Ama buna karşılık uygulamanın uygulanışındaki aksaklıklarda ve yatırıma öncelik vermemesinde kurumu suçlu buluyor.

Peki, ucuz ilaçlar aynı kalite ve etkiye sahip mi sorusuna evet diye cevap veremiyor. Hayır da demiyor, araştırılması gerektiğini söylemekle yetiniyor. Kaplan’ın şu cümlesi çok manidar: “Kalitesiz ilaç vardır. Çünkü Sağlık Bakanlığı yeterli denetimi yapamıyor.200 kişi ile 4â??5 milyar dolarlık bir sektör nasıl denetlenebilir?” İlaçta kaliteyi kullanılan hammadde ile üretim teknikleri etkiliyor.

Etkin madde üç aşağı beş yukarı aynı olsa da, üretim teknikleri kalitede son derece önemli bir role sahip. Üretim teknolojisindeki gerilik ilacı faydasızlaştırabiliyor. Yakında patentli ilaçların jeneriklerinin üretilemeyeceğini hatırlatan Kaplan, yerli üreticilerin büyük bir açmazla karşı karşıya olduklarını da söylüyor.

 • İleride üretim yapabilmek için ya patent gerekecek ya da biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik sertifikası.
 • Ancak bir ilacın sertifikası için bile klinik araştırmaya 80â??100 bin dolar ayırmak gerekiyor.
 • Üretici firmanın her ilaç için sertifika alması imkansız gibi görünüyor.
 • İşin açıkçası gelecekte ilaç fiyatları daha da el yakacak.

Patentle ilaç üreten firmalar arâ??ge girdisini ve uluslararası arenadaki rekabette harcadıklarını tüketiciden çıkarıyorlar. Kaplan, sertifikaları almak kaydıyla jenerik ilaç üretiminin ABD ve Avrupa’da bile devlet tarafından teşvik gördüğü bilgisini de aktarıyor.

Türk Eczacılar Birliği’nin, SSK’ya bir teklifi de var: Eczanelerde SSK rafı oluşturulması, buraya sadece kurum ilaçlarının konulması. Böylelikle de kuyrukların bitirilmesi. Üstelik bundan kâr payı da istemiyorlar. Reçete başına sembolik bir hizmet bedeli kâfi diyorlar. Ancak buna SSK’dan şimdiye kadar olumlu bir cevap gelmemiş.

Kaplan buna anlam veremiyor ve SSK’lının eline tutuşturulan ilaç hakkında gelip eczanelere danıştığını, kendilerinin de gönüllü olarak bu hizmeti zaten sunduklarını söylüyor. Doktor marka dikte etmemeli. Tüketiciler Birliği Başkanı Bülent Deniz ise öncelikle ilaç sanayii ile doktorların şeffaflaşması gerektiği üzerinde duruyor.

Şeffaflaşma ile insanlar hasta psikozundan kurtularak bilinçli bir tüketici olabilirler. Bunun için de doktorlar reçeteye ilaç isimleri yani marka değil, ilaçların etkin maddelerini ve jeneriklerini yazmalı. Bununla beraber ilaçta reklam yasağı kalkmalı. Reklamlar tüketicinin bilgilenmesini sağlıyor. Deniz’in konuyla ilgili tespitleri şöyle: “Türkiye’de ilaç hâlâ bir tabu.

Hasta bilgilenmeksizin ilacı alıyor. Doktorun da baskısıyla ister istemez pahalı ilacı almak zorunda kalıyor. Prospektüsten birşey anlaşılamadığı için de ilaç bilgilenmeden kullanılıyor. İlaç sanayii hastalara doğrudan değil de doktorlar ve hastaneler üzerinden ulaşabiliyor.” Deniz, SSK’nın eşdeğer ilaç uygulamasını, tekstilcilerin seri sonu ve defolu mal uygulamasına benzetiyor.

İlaç gibi bir konuda ilk önce tıbbın gerektirdiklerinin, ülkenin ekonomik koşullarından daha hayatiyet arz ettiğine vurgu yapıyor. Benzer ilaçlar arasındaki fiyat kıyaslaması elbette yapılmalı ama kalitesinden ve faydasından şüphe duyulan ilaçlar en ucuz diye hastaların önüne tek alternatif olarak konulmamalı.

Biyoyararlanım Nedir? İlacın etkin maddesinin, vücuttaki etki yerinde var olma hızı ve derecesidir. Örneğin 100 miligram dozunda uygulanan bir ilacın 80 miligramı etki edeceği yere ulaşabiliyorsa ilacın biyoyararlanımı yüzde 80’dir. Buna göre, damar içine uygulanan ilaçlarda, ilacın tümü doğrudan kana ulaştığından biyoyararlanım yüzde 100’dür.

 • Buna karşılık ağızdan alınan bir ilacın yüzde 40’ı emilmeyip bağırsaklarda kalıyorsa biyoyararlanım yüzde 60’a düşer.
 • Biyoeşdeğerlilik Nedir? Biyoyararlanımları kanıtlanarak ruhsat alınan ilaçların, başka firmalarca eşdeğerleri üretildiğinde, başka bir tesiste üretilen bu ilaçların gerçekten eşdeğer olup olmadıkları sorunu ortaya çıkmaktadır.

Bir muadil ilacın referans ilaçla biyoeşdeğer olup olmadığının ön koşulu muadil ilacın aynı etkin maddeyi, aynı miktarda ve aynı farmasötik formda içermesi, aynı yoldan uygulanır olmasıdır. Orijinal ilaç ile muadili olduğu ileri sürülen ilacın biyoyararlanımları karşılaştırılır ve biyoeşdeğer olup olmadıkları saptanır.

Muadil nerede kullanılır?

Muadil Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Muadil Ürün Örnekleri Nelerdir? Muadil Ne Demek Muadil Ne Demek? Herhangi bir durum karşısında eşdeğer ya da denk ve eş gibi unsurlar muadil olarak ifade edilir. Yani herhangi bir ürün ya da bir yapının örneği şeklinde anlatmak mümkün. Birbirine benzer şekilde ele alınır ve hem kullanımı hem de özellikleri bakımından aynıdır. Bu tür ürünler ya da birçok farklı unsur muadil olarak değerlendirilir.

Muadil TDK Sözlük Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumu bakımından ele alındığı zaman muadili kelimesi farklı sözcükler üzerinden ifade edilir. – Denk – Eşdeğer – Eş – Eşit

Bu şekilde yukarıda verilen farklı kelimeler üzerinden muadil kelimesi ele alınan ve kullanılır. Böylece örneğin herhangi bir ürüne benzer başka bir ürün şeklinde anlatmak mümkün. Muadil Ürün Örnekleri Nelerdir? Muadil kelimesi eşit ya da eş ile beraber denk gibi anlamlar doğrultusunda kullanılır.

 1. Özellikle farklı sektörler açısından ürünler için değerlendirilen bir sözcük olduğunu ifade etmek mümkün.
 2. Bu ürünler dahilinde herhangi bir ürüne benzeyen diğer ürünleri anlatır.
 3. Özellikle örneğin ilaçlar konusunda çok fazla kullanılır.
 4. Eğer bir ilaç bulunmaz ise o vakit muadil ilaç değerlendirilir.
 5. Çünkü aynı özellikleri ve yapıya sahiptir.

Aynı zamanda araçlar içinde yine kullanılır. Bu bağlamda araç geri alındığı vakit, yeni bir araç muayene araç olarak benzer şekilde özellikleri doğrultusunda verilir. Bu şekilde muadil kelimesini anlamı ile farklı seçenekler üzerinden çeşitlendirmek mümkün.

Muadil araç ne demek?

İkame Araç Nedir? – İkame araç, aracın yaptığı herhangi bir kaza durumunda tarafsız bir eksper tarafından yapılan incelemeye göre, hasar almış olan aracın trafiğe çıkmamasına karar verilirse; ilgili sigorta şirketinin en kısa süre içerisinde sigortalı için sağladığı yedek araca denir.

 1. Sigortalı sürücü için temin edilen ikame aracın, sürücünün aracının özelliklerine en yakın olan araç modelleri arasından sağlanması gerekir.
 2. İkame araç teminatı, genel yaygın inanışa göre her hasar sonrası kullanılmaz.
 3. Örneğin, küçük hasar kapsamında kabul edilen vuruk, çizilme ya da boya hasarları gibi durumlarda, sürüş aksamına herhangi bir bozulma olmadığı için ikame araç hizmeti verilmez.

Sigorta poliçesi yaptırırken, hangi durumlarda ikame araç teminatından faydalanılacağı konusunu ve kaç gün boyunca bu hizmetten yararlanabileceğinizi detaylı şekilde netleştirmeniz gerekir.

Muadil kitap ne demek?

Kitap kaybolmuş ve piyasada da bulunamıyor ise yönetimin belirleyeceği muadili bir kitap kullanıcı tarafından temin edilir.

Madilik ne demek?

Kaynağı ve kökeni belli olmayan ancak dilimizde azda olsa kullanılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu tür ilginç ve çok az bilinen kelimeler arasında madilik kelimesi de yer almaktadır. Madilik kelimesi insanların en az duyduğu kelimelerden birisidir. Madilik ne demek? Madilik ne anlama geliyor? Madilik TDK’ya göre sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

 • Madilik kelimesi genel olarak internet ortamında veya çeşitli televizyon kanallarında az da olsa duyulan kelimelerden birisidir.
 • Madilik kelimesi genel ve en anlaşılabilir şekilde kötülük yapmak anlamına gelmektedir.
 • Madilik Ne Demek? Özellikle sosyal hayatta insanlar tarafından çok az kullanılan bir kelime olan madilik kelimesini ilk defa duyanlar, bu kelimenin ne demek olduğunu merak ediyor.

Madilik kelimesi daha çok madilik yapmak olarak kullanılmakta ve kötülük ile kötülük yapmak anlamlarına gelmektedir. Madilik Ne Anlama Geliyor? Çeşitli dergi veya gazetelerde madilik kelimesi ile karşılaşan kişiler, kelimenin anlamını öğrenmek istiyor.

Muadil hangi dil?

Eş değer kelimesi İngilizcede equivalent kelimesiyle, Arapçada Türkçede de kullanılan muadil kelimesiyle, Farsçada ise مه اوآ /hemava kelimesiyle ifade edilmektedir.

Ucuz eşdeğer ilaç nedir?

Eşdeğer ilaçlar, orijinal ilaçlarla aynı farmakolojik etkilere sahip olan ancak orijinallere göre daha ucuz olan ilaçlardır. Eşdeğer ilaçların kullanılmasıyla hasta, orijinal ilaçlarla aynı etkin tedaviyi daha ucuza sağlamaktadır.

See also:  Qual A Cor Do Amor?

Orjinal Türkçe karşılığı nedir?

Orijinal ne demek? Orjinal mi, Orijinal mi olarak yazılır? Muadil Ne Demek Orijinal ne demek? Türk Dil Kurumu’na göre orijinal kelimesi ”özgün, fabrikası tarafından yapılan ve taklit olmayan araç gereçler, otantik, alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan” gibi anlamlara gelmektedir. Fransızca original kelimesinden Türkçeye geçmiş bir sözcüktür.

Aynı zamanda sıfat olarak kullanılır. Orjinal mi orijinal mi olarak yazılır? Türkçedeki bazı kelimelerde olduğu gibi bu kelimenin yazımında da çeşitli hatalar yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre bu kelimenin doğru yazımı ”orijinal” şeklindedir. Cümle İçinde Kullanımı Bu dükkanda satılan orijinal eşyalar pek çok turistin ilgisini çeker.

: Orijinal ne demek? Orjinal mi, Orijinal mi olarak yazılır?

Alternatif yol ne demek?

Alternatif Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Alternatif Olarak Ne Demek? kelimesi, Türkçeye Fransızcadan geçen bir kelime olmaktadır. İnsanların herhangi bir durumda seçme şansları var ise seçenekleri gözden geçirmeleri anlamında kullanılan bir kelimedir.

Alternatif Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Alternatif kelimesi anlam olarak, seçilmesi olağan olan birden fazla yol olması durumunda kişiye en mantıklı gelenin tercih edilmesi olarak ifade edilmektedir. Alternatifler bazı durumlarda insanların hoşuna gitmeyecek şekilde de olabilmektedir. Bu durum karşısında da kişiler kendileri için en faydalı seçeneği seçmektedirler.

Türk Dil Kurumuna göre alternatif kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar: seçenek, değişik, farklı, almaşık ve dalgalı olarak ifade edilmektedir. Alternatif Olarak Ne Demek? Alternatif olarak demek, bir durum karşısında birden fazla çözüm yolu mevcut bulunması halinde bu çözüm yollarından birini tercih etmek demektir.

Muayyer ne demek?

Muayyer, kelime anlamı olarak birden fazla anlamı taşıyan bir sözcük olarak bilinmektedir. Kullanım özelliği açısından geniş bir alana sahiptir. Günlük hayatta da kullanımı sık sık yapılmaktadır. Herhangi bir alanda da sıklıkla karşılaşılabilir. Arapça kökene sahip olan bu kelimenin anlamı olumludur.

Kullanıldığı cümlenin anlamını da olumlu yönde tutar. Peki, muayyer ne demektir? Ne anlama gelir ve TDK’ya göre muhayyer ne anlama gelmektedir tüm detayları ile derledik. – Muayyer, iki farklı anlamı ifade eden ve kullanım açısından iki farklı özellik sunan bir kelimedir. Kullanıldığı cümleye ve cümlenin içerisinde yer aldığı alana göre anlama sahip olur.

Muayyer Ne Demektir? Muayyer, kullanılabilir ve sağlamlığına güvenilen bir ürün anlamına gelir. Sorun meydana geldiği zaman geri iade edilebilen bir mal anlamına gelmektedir. Diğer anlamı ise Türk müziğinde yer alan bir makam olarak bilinmektedir. Bu anlamı daha çok müzik ve sanat alanında kullanılmaktadır.

Günlük hayatta ise ilk anlamı daha sık tercih edilmektedir ve kullanılmaktadır. Muayyer Ne Anlama Gelir? Muayyer kelime anlamı olarak iki anlam taşır. Bunların ilki Türk müziğinde kullanılmakta olan makamların bir tanesi olması ve geri verilebilen, iadesi gerçekleşebilen bir ürün anlamı da vardır. Muayyer Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? TDK’ya göre de beğenilmediği takdirde geri verilmesi mümkün olan eşya, ürün anlamını taşır.

Bunun yanı sıra Türk müziğindeki bir makamın anlamını da taşımaktadır.

Muadil ilaç vermek suç mu?

Balıkesir Eczacı Odası BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA Birliğimize Denizli Eczacı Odası tarafından 31.01.2013 tarih ve 0494 sayılı yazı ile, Bir meslektaşımız tarafından Oda´ya iletilen dilekçede, eczanesine gelen reçetede yazılı olan ilacın eczanesinde bulunmaması sebebi ile eşdeğeri olan ilacı verdiğini, daha sonra hastanın ilacı enjeksiyon yaptırmak için Aile Sağlığı Merkezine gittiğinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir hekim tarafından hastaya “sana öldürecek ilaç vermişler” denilerek hastanın eczanesine geri gönderildiğini ve konuyla ilgili Denizli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne şikayet dilekçesi yazdığı, Meslektaşımızın dilekçesine istinaden Denizli Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Eczacıya iletilen cevabi yazıda ise, muadil ilaç uygulaması ile eşdeğer madde içeren ilaçlar verilebiliyor olsa da, etken madde dışındaki yardımcı maddelerin farklı olabildiği ve bu yardımcı maddelere karşı reaksiyon gelişebildiğinin bilindiği, muadil olarak verilen ilacın daha önce reaksiyonlara sebep olduğu ve hekim tarafından yapılmak istenmediği, dolayısı ile güvenerek uyguladığı preperatı seçmek istediğinin anlaşıldığı ifade edilmekte olup, Ayrıca hasta tedavisinin hekim ve hasta arasındaki güvene dayandığı kadar hekimin ilaç güvenin de önemli olduğu, piyasada bulunmayan ilaçların ve hekim tarafından yazılan preparatın temininde sıkıntı yaşanan durumlarda Eczacıların muadil ilaç verirken hekim ile diyalog kurarak ilacı seçmesini önerilebileceği belirtilmekte idi.

Eczacıların almış oldukları eğitim doğrultusunda, hekim tarafından reçeteye yazılan ilaç yerine, aynı etkinlik, kalite ve güvenirlilikteki farmasötik eşdeğerini verme yetkisine sahip oldukları konusunun T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 18 Haziran 2009 tarihli Genelgesi ile de doğrulandığı, bu tür müdahalelerle Eczacıların eşdeğer ilaç verme hakkının engellenmeye çalışılması hususlarının değerlendirilmesi amacıyla T.C.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu´na 07.02.2013 tarih ve 4281 sayılı yazı yazılmış olup, Kurumdan gelen cevabi yazıda; iki ilacın da aynı etken maddeye sahip olduğu, sadece yardımcı maddelerinin farklı olduğu, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ilaç ruhsatlarında etkinlik, güvenilirlik açısından ilaçların denetim altında tutulduğu, bu bağlamda ilaçların farklı yardımcı maddeler içerseler bile (formülasyonları açısından) aynı farmasötik formda iseler ilgili Bakanlığın güvenlik şemsiyesi altında yer aldıkları, bahsi geçen ilaçların biyoeşdeğerlik, stabilite ve/veya diğer açılardan eşdeğer olarak tanımlanmış oldukları, Bu doğrultuda eczacılarımızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Bütçe Uygulama Tebliği (BUT) talimatları doğrultusunda muadil olan ilacı verebilecekleri ve bunun mesleki ve yasal bir hak olduğu, ayrıca ilacın en düşük fiyatlı olanının verilmesinde bir mahzur bulunmadığı bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca, ilacı kullanan hastanın muadil olan ilacı almak istememesi ve reçete edilen ilacı kullanmakta ısrarcı olması durumunda ise; reçete edilen ilacın, hastanın ödemesi gereken fark alınarak verilebileceği ya da eczanede bulunmuyorsa temin edilebileceği, hastanın belli maddelere allerjisi var ise, ilacı reçete eden hekimin bu hususa dikkat etmesi, hastanın eczacıya bilgi vermesi ve eczacının da muadil ilacı verirken bu hususa dikkat etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Gerek 18 Haziran 2009 tarihli Genelge, gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu´nun bildirimleri doğrultusunda eşdeğer ilaç verme yetki ve bilgisine sahip olan eczacılarımızın konu ile ilgili mağduriyet yaşamamaları için hastalara eşdeğer ilaç verirken yukarıda anılan hükümleri de göz önünde bulundurarak işlem yapmaları hususunda bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Hastalara muadil ilaç verilmesi etik midir?

Semih Güngör, ”Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikle düzenlenen eşdeğer ilaç uygulaması, gerek mevzuattaki, gerekse bilimsel literatürdeki eşdeğerlilik tanımına aykırıdır ” dedi.

Yalancı ilaç ne denir?

Plasebo (Teselli İlacı, Yalancı İlaç, Kukla İlaç, Şeker İlacı): Etkisiz Deney İlacı mı? Düşüncenin İyileştirilmesi mi? Plasebo etimolojik olarak Latinceden dünya dillerine geçmiş bir kelime olup, Türkçeye ‘hoşa gideceğim’, “memnun olacağım” ya da ‘benden hoşnut olunacak’ şeklinde tercüme edilebilir.

 1. Pek çok Hint Avrupa dilinde bu kelime Latince yazıldığı gibi kullanılmaktadır; Türkçede ise, ‘ plasebo ‘ olarak ifade edilmektedir.
 2. Plasebonun tıp ve farmakolojideki anlamı farklıdır.
 3. Bu her iki bilim dalında plasebo, dar ve geniş anlamda kullanılır.
 4. Dar anlamda plaseboyu; ilaç maddesi içermeyen ve bu nedenle de farmakolojik etkisi bulunmayan sözde ilaç, yani görünüşte ilaç olarak tanımlamak mümkündür.

Geniş anlamda plasebo kavramına, sözde müdahaleler, meselâ sözde ameliyatlar da dâhil edilmektedir 1, Plasebo kavramının klasik tanımı şu şekildedir: Plasebo; renk, şekil ve koku gibi özellikleriyle normal ilaçların ticarî şekillerinden herhangi biri (ampul, draje, şurup, vs.) şeklinde üretilmiş; fakat farmakolojik olarak etken (aktif) madde içermeyen ve hiçbir farmakolojik etkisi olmayan ilaç şekli yani preparatlardır (müstahzarlardır).

 • Plasebo (Placebo, Placare): Potansiyel tedaviye benzer şekilde tasarlanan inaktif madde veya işlemdir.
 • Plasebo; ilaçları, akapuntur gibi işlemleri veya cerrahi işlemleri taklit edebilir 2,
 • Tıpta çeşitli türlerde plasebo kullanılır.
 • Bu türler şu şekilde özetlenebilir 3 : 1.
 • Gerçek Plasebo: Bu tür plasebolar, şeker ve nişasta içeren görünüşte (sözde) ilaçlardır.

Ayrıca tad dengeleyici veya boya maddeleri de bu tür plasebolara karıştırılmaktadır. Bu tür plasebolara akapunktur iğneleri de dâhil edilmektedir.2. Aktif Plasebo: Bu tür plasebolar belirli araştırmalarda kullanılmaktadır. Aktif plaseboda ilacın etkisi değil, ilacın yan etkileri taklit edilmektedir.3.

 • Takma İsimli (Mahlaslı) Plasebo: Tıbbın ulaştığı bilgi ve araştırmalara göre, belli bir hastalıkta etkili olmadığı bilinmesine rağmen bu hastalık için kullanılan ilaçlardır.
 • Mahlaslı plasebonun ilgili hastalıkta etkili olmamasının nedeni ya dozajının gereğinden daha az olması ya da ilacın kullanıldığı etkili olduğu alana bu tür hastalıkların dâhil olmamasından kaynaklanmaktadır.4.
See also:  Qual Remedio Bom Para InfecçãO Urinaria?

En Geniş Anlamda Plasebo: Her türlü görünüşte tedavi plasebo olarak adlandırılabilir. Meselâ, görünüşte ameliyatlar. Farmakolojik etkisi olmayan plasebolara, saf plasebo denir. Çeşitli etkileri olan plasebolara ise, saf olmayan plasebo denir. Meselâ, aneljezik bir ilacın etkinliğinin araştırıldığı bir çalışmada uygulanmakta olan plasebo içeriği un ya da şeker ihtiva eden bir kapsülse bu saf plasebodur.

Buna karşın vitamin ihtiva ediyorsa saf olmayan plasebodur 4, Plasebo ilaçlarının yaptığı etkiye de; plasebo etkisi (placebo effect) ya da plasebo cevabı denir (hastanın tedaviye cevap vermesi anlamında). Bu tepkiyi veren şahsa da, “yalancı ilaca tepki verici” adı verilir. Hastalığın plasebo sayesinde organik mi ya da psikosomatik mi olduğu görülebilmektedir.

Efes ve Bergama antik şehirlerinde tıbbî tedavide, telkin etkisinden faydalanılmıştır. Hastalara sakinleştirici bitki suları içirilmiş, yeraltında tünele götürülmüş, din adamları kutsal sözler fısıldayarak onları takip edip, uyuklayan hastalar uyandıklarında bu ‘tanrısal’ seslerin etkisiyle kendilerini iyi hissetmişler.

 1. Plasebo’ kelimesi Katolik kilisesinde ‘ölüye yapılan telkin’ manasında kullanılmıştır 5,
 2. Şark kültüründe, dini işlerle görevli olan ve aynı zamanda hekimlik görevi ifa eden (meselâ, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin) kişilerin, hastalarına konuşarak da tedavi uyguladıkları bilinmektedir.
 3. Tarihte ilk defa Yunan filozof Platon’un (MÖ 427-347), bazı eserlerinde plasebo etkisinden bahsettiğini görüyoruz.

Zira Platon sözcüklerin de tedavi edici etkisinin bulunduğu fikrine sahipti. O’na göre tedavisi imkânsız hastalara ya da ağır hastalara sağlık durumunun kendisinin zannettiği gibi çok kötü olmadığını, hastalığının tedavi şansının bulunduğunu söylemek gerekir.

 1. Hasta bu şekilde de tedavi olabilir.
 2. Buna karşılık Hipokrat (MÖ 460-377) iyi hekimlik uygulamasında, hekimin görevinin danışmanlık değil, iyi bir yönlendirici olması gerektiğini ileri sürmektedir.
 3. Hekim hastasına neyi ne zaman yapması gerektiği konusunda doğru talimatlar vererek, onu tedavi sürecinde iyi yönlendirmelidir (meselâ, hangi ilacı hangi sıklıkta ve dozajda alınması vs) 6,19 ve 20.

yüzyılda hekimler hala kendi ilaçlarını kendileri ürettikleri için, plasebo fazla dikkat çekmiyordu. Yukarıda bahsettiğimiz Platon tarafından meşru hale getirilmiş tıbbî yalan bir etik prensibine dönüştüğünden, hekimler kanunî (yasal) ve vicdanî bakımdan bir sorun yaşamıyorlardı.

Ayrıca bu dönemde hekimlerin ellerinde pek çok hastalığın tedavisinde etkili olarak ilaç da bulunmamaktaydı. Plasebo etkisi üzerine modern anlamda ilk araştırma W.H.R. Rivers tarafından 1907 yılında yapılmıştır. Bugün plasebonun tıp camiasında fazla dikkate alınmamasının nedeni, plasebo ilacın etkisinin sadece psikolojik faktörler yardımıyla açıklanabilir olmasından kaynaklanmaktadır.

Hekim ve hastabakıcılara yapılan anonim çok sayıda anketin sonunda, plasebonun oldukça sık kullanıldığı sonucu çıkmıştır. Tahminlere göre, normal bir ilacın da plasebo etkisi % 20 ila % 80 arasında değişmektedir.

Muadil toner ne demek?

Muadil toner terimi Türk Dil Kurumuna göre eşdeğer,denk,benzer,eşit olarak tanımlanmaktadır. Yazıcı imalatçısı firmalar haricinde başka bir imalatçı tarafından üretilmiş tonerlere Muadil toner demekteyiz.Orjinalin eşdeğeri de denilebilir Yan sanayi diye de adlandırılırlar. Baskı maaliyetlerinin çok düşük olmasının esasında çok fazla sayıda üretim yapılması birinci esastır. Orjinal ürüne göre baskı maaliyeti %75 lere varan nisbette olabilmekte buda küçük,orta ve büyük ölçekli firmalara büyük avantajlar sağlamaktadır. Ülkemizde son 5 yılda Muadil Toner kullanımının arttığını görmekteyiz.İthalatçılar genelde yeni modellerin Muadilllerini kısa zaman zarfında Türkiye’ye getirme çabasına girmekte ve pazar payını arttırma hedeflerindedir. Firmamızca satılan muadil tonerlerde bu kapsamdadır. Bazı muadil tonerler kullan at şeklinde olup bazıları tekrar doluma müsait olarak üretilmektedir. Orjinal tonerlere göre atık hazneleri geniştir, bazı yazıcıların içinden çıkan demo tonerler gibi değildir.Dolayısıyla dolum sonrası toner tozu sızdırarak kağıda leke bırakmazlar. Muadil Tonerlerimiz orjinal havalı köpük ve karton ambalaj içinde satılmaktadır.Piyasada, biten tonerlerin toplanıp tekrar dolumundan sonra satılan tonerlere de muadil toner denilmektedir.Oysa bu tonerler remanufactured yani yenilenmiş tonerlerdir. Sitemizde satılan tonerler yenilenmiş tonerler değil, sıfır üretim muadil tonerlerdir. Muadil Tonerin Yazıcıyı Bozma veya Yazıcıya Zarar Verme İmkanı varmıdır ? Yukarıdada biraz değindiğimiz gibi artık Dünyada muadil toner büyük bir sektör olmuştur.Özellikle Çin menşeili imalatçılar baskı kalitesi ve kapasiteyi arttırmak için muadil tonerlere büyük Arge ve Test sonuçları aşamasından geçirip dünya pazarına öyle sunmaktadırlar.Bunu otomobil sektörü ile de kıyaslayabilirsiniz araç üreticisinin kullandığı fren balatası yerine piyasadan daha ucuza fren balatası almak gibide düşünülebilir,alınan fren balatasının arabaya bir zarar verme ihtimali olmaz.Malesef ülkemizde toner dolum recyle veya yenileme işlemi veyada muadil tonerlere çoğu yazıcı üretici servisleri en ufak arızada alakasız konularda bile olsa dolummu yaptınız yada muadil tonermi kullandınız gibi sonuçlara bağlayıp yazıcıları garanti dışı bırakabilmektedir; halbuki Avrupa vb. gelişmiş ülkelerde bu durum böyle değildir tam tersine dolum ve yenileme işlemlerini Yazıcı üreticileri bizzat kendileri yapmaktadır.İnternette küçük bi araştırma ile dünya üreticilerinin Recyle programlarının Türkiye’de geçersiz olduğunu göreceksiniz peki bundaki amaç nedir? Firmamız üzerinden Her Türlü yazıcınıza uygun muadil toner çözümleri alabilirsiniz. Toptan Muadil Toner alımı için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Muadil kartuş ne demek?

Muadil kartuş Nedir ? – PrintPen Muadil Kartuş ve Muadil Toner Posted at 20:27h in by Orijinal üreticisinden farklı bir üretici tarafından Lazer veya Mürekkep püskürtmeli yazıcıların ilgili modelleri ile uyumlu olarak çalışmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş kartuşlarıdır.

Madilik ne demek?

Kaynağı ve kökeni belli olmayan ancak dilimizde azda olsa kullanılan bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu tür ilginç ve çok az bilinen kelimeler arasında madilik kelimesi de yer almaktadır. Madilik kelimesi insanların en az duyduğu kelimelerden birisidir. Madilik ne demek? Madilik ne anlama geliyor? Madilik TDK’ya göre sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

– Madilik kelimesi genel olarak internet ortamında veya çeşitli televizyon kanallarında az da olsa duyulan kelimelerden birisidir. Madilik kelimesi genel ve en anlaşılabilir şekilde kötülük yapmak anlamına gelmektedir. Madilik Ne Demek? Özellikle sosyal hayatta insanlar tarafından çok az kullanılan bir kelime olan madilik kelimesini ilk defa duyanlar, bu kelimenin ne demek olduğunu merak ediyor.

Madilik kelimesi daha çok madilik yapmak olarak kullanılmakta ve kötülük ile kötülük yapmak anlamlarına gelmektedir. Madilik Ne Anlama Geliyor? Çeşitli dergi veya gazetelerde madilik kelimesi ile karşılaşan kişiler, kelimenin anlamını öğrenmek istiyor.

Muayyer ne demek?

Muayyer, kelime anlamı olarak birden fazla anlamı taşıyan bir sözcük olarak bilinmektedir. Kullanım özelliği açısından geniş bir alana sahiptir. Günlük hayatta da kullanımı sık sık yapılmaktadır. Herhangi bir alanda da sıklıkla karşılaşılabilir. Arapça kökene sahip olan bu kelimenin anlamı olumludur.

Ullanıldığı cümlenin anlamını da olumlu yönde tutar. Peki, muayyer ne demektir? Ne anlama gelir ve TDK’ya göre muhayyer ne anlama gelmektedir tüm detayları ile derledik. – Muayyer, iki farklı anlamı ifade eden ve kullanım açısından iki farklı özellik sunan bir kelimedir. Kullanıldığı cümleye ve cümlenin içerisinde yer aldığı alana göre anlama sahip olur.

Muayyer Ne Demektir? Muayyer, kullanılabilir ve sağlamlığına güvenilen bir ürün anlamına gelir. Sorun meydana geldiği zaman geri iade edilebilen bir mal anlamına gelmektedir. Diğer anlamı ise Türk müziğinde yer alan bir makam olarak bilinmektedir. Bu anlamı daha çok müzik ve sanat alanında kullanılmaktadır.

Günlük hayatta ise ilk anlamı daha sık tercih edilmektedir ve kullanılmaktadır. Muayyer Ne Anlama Gelir? Muayyer kelime anlamı olarak iki anlam taşır. Bunların ilki Türk müziğinde kullanılmakta olan makamların bir tanesi olması ve geri verilebilen, iadesi gerçekleşebilen bir ürün anlamı da vardır. Muayyer Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? TDK’ya göre de beğenilmediği takdirde geri verilmesi mümkün olan eşya, ürün anlamını taşır.

Bunun yanı sıra Türk müziğindeki bir makamın anlamını da taşımaktadır.