Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Narsist Ne Demek?

Narsist bir insan nasıl olur?

Narsist Kelimesi Ne Anlama Gelir ve Narsist Kişilik Bozukluğu Nedir? – Türk Dil Kurumu tarafından Türkçe’ye özsever olarak çevrilen narsist kelimesi abartılı bir öz-önem duygusuna sahip, son derece benmerkezci olan kişileri tanımlamak için kullanılır.

 1. Narsist kelimesinin bir diğer anlamı ise fiziksel görünümüyle aşırı ilgilenen kişidir.
 2. Narsist kişilik bozukluğu ise özellikle abartılı bir kendini beğenmişlik duygusu, kendisine sürekli hayranlık duyulması ihtiyacı, başkaları için empati eksikliği, başarılardan aşırı gurur duyma ve küçümseyen veya tepeden bakan tutumlarla karakterize bir kişilik bozukluğudur.

Açık veya gizli kalabilen bu özellikler, narsist kişilik bozukluğunun temel özelliklerindendir. Yaygın olarak görülmesine ve çoğu zaman diğer psikiyatrik bozukluklarla beraber olmasına rağmen üzerinde en az çalışılan kişilik bozukluklarından birisidir.

Tedavinin oldukça zor olduğu bu durumda beraber ortaya çıkan diğer bozuklukların tedavisi de zorlaşabilir. Yapılan çalışmalarda narsist kişilik bozukluğunun ortaya çıkma sıklığı ve sosyodemografik özellikleri tanı kriterlerinin halen gelişme aşamasında olması nedeniyle net bir şekilde ortaya konamamıştır.

Ancak Avrupa ve ABD genelinde yapılan çalışmalar görülme sıklığının yüzde 0 ile 6.2 arasında olduğunu ve erkeklerde görülme oranının kadınlara göre daha fazla olduğunu göstermiştir. Klinik çalışmalarda ise kliniklere ayaktan başvuran nüfusta NKB görülme oranının yüzde 1 ila 17 arasında olduğu bulunmuştur.

Narsist bir erkek nasıl anlaşılır?

Narsistik kişilik bozukluğu nedir? – Narsistik kişilik bozukluğunun ayırt edici özellikleri, kişinin kendisini diğer insanlardan üstün görmesi, diğer insanlara karşı empati eksikliği ve hayranlık duyulma ihtiyacıdır. Narsist kişiler sıklıkla kibirli, benmerkezci, çıkarcı ve talepkar olarak tanımlanır.

 • Ayrıca görkemli fantezileri olabilir ve özel muameleyi hak ettiklerini düşünebilirler.
 • Narsist özellikler tipik olarak erken yetişkinlik döneminde başlar ve iş, ilişkiler gibi birçok bağlamda hayatı etkiler.
 • Narsist kişilik bozukluğuna sahip insanlar genellikle bir şekilde eşsiz, benzersiz olduğuna inandıkları veya bir şekilde özel yetenekleri olduğuna inandıkları diğer insanlarla ilişki kurmaya çalışırlar, bu da kendilerinin benlik saygısını artırabilir.

Kendilerine karşı aşırı hayranlık duyulması ve ilgi gösterilmesini aramaya meyillidirler ve eleştiriye veya yenilgiye tahammül etmekte güçlük çekerler. Narsist kişilik bozukluğu tedavisi zor bir hastalık olmasına rağmen, terapi, bu durumdaki kişilerin benlik duygularını ve ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bir narsist ne ister?

Narsistik kişilik bozukluğunda kişiler kendilerine aşırı güvenir, kendilerine hayran olur ve sürekli kendilerini ön plana çıkaracak durumların içinde bulunmak ister. Aynı şekilde çevresindeki kişilerin de kendisini sürekli olarak övmesini ve hayran olmasını isterler.

Narsist neyi sevmez?

Yunan mitolojisinden günümüze kadar gelen narsist kelimesi mitolojik kahraman Narkissos’dan gelir “Abartılı şekilde kendine hayran olma, kendini beğenme, tüm güçlülük ve büyüklenmecilik” olarak tanımlanan narsistik kişilik bozukluğu na sahip kişiler kendilerini yüceltirken, diğerlerini küçümseme ve aşağılama eğiliminde olurlar.

‘Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, hayranlık beklentisi ve empati yapamama, narsisistik kişilik bozukluğunun temel özelliklerindendir. Narsisistler, genellikle insanların takdirini, onayını, sevgisini, beğenisini ve hayranlığını kazanmanın peşinde koşarlar, yürekten ve derinden sevemezler ya da üzüntü duyamazlar.

Dışarıdan soğuk, mesafeli, kibirli, kendini beğenmiş ve çekici görünen narsist kişinin bu görüntüsünün altında, aslında incinmeye karşı aşırı derecede duyarlı, kırılgan, kendine güveninde ve kendine verdiği değerde eksiklikler bulunan bir yapı vardır.

NARSİSİZM BELİRTİLERİ NELER? Narsist kişiliğe sahip kişilerin çoğunlukla şu karakter özellikleri vardır: Narsist insanlar karşılarındaki insanları dinlemeyi sevmezler. İlgi odağının daima kendileri olmasından hoşlanırlar. Kurallara uymaktan hoşlanmaz, üstünlük tavrını kabul edemezler. Eleştiri kaldıramazlar.

Yeni fikirlere açık değillerdir, daima haklı olduklarını düşünürler. Kolay sinirlenip bu durumdan karşı tarafı sorumlu tutarlar. NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ VAR MI? Narsistik kişilik bozukluğunun belli bir tedavisi olmamasına rağmen, terapiler iyileşmeye yardımcı olabilir.

Etiketler : Haberler – Narsistik Kişilik Bozukluğu Sağlık Narsist

Narsistler cinselliğe düşkün mü?

Narsisizm nedir? Narsistler genellikle gerçekten veya yürekten sevemezler Narsisistik Kişilik Bozukluğu erkeklerde çok ciddi cinsel sorunlara yol açabiliyor Cinsellik ruhun ve bedenin paylaşılmasıdır Anne-baba olmak sorumluluk ister CİSED’in Türk kamuoyuna deklarasyonu

Nergis çiçeğine adını veren Narkissos’un mitolojik hikâyesinden adını alan Narsisizm, halk arasında “kendini beğenmişlik, insanlara yüksekten bakma, kendini sevme ve kendine âşık olma” olarak bilinir. Oysaki aslında “Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB)” kendini sevmekten değil, özde kendini sevmemekten, kendini beğenmişlikten değil özde kendini değersiz hissetmekten veya kendine aşık olmaktan değil özde kendinden nefret etmeden kaynaklanabilen psikolojik bir bozukluktur.

 1. Daha çok erkeklerde görülen bu bozukluk, erkeğin cinsel yaşamında da sorunlara yol açabilmektedir.
 2. Açıklamalarıyla ve anket çalışmalarıyla ülkemizde gündem yaratan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) narsisistik kişilik yapısının neden olabileceği cinsel sorunlar konusunda çok çarpıcı bir basın açıklaması yaptı.

Narsisizm nedir? Toplumda kendini aşırı derecede sevme ve beğenme olarak bilinen narsisizmin, aslında kişinin çocuklukta anne ve babasından alamadığı sevgi ve ilgiyi başkalarından alabilmek için sürekli bir değerli olma, beğenilme, ilgi görme çabası içinde olma sı olduğunu söyleyen CİSED Genel Başkanı Cem Keçe ; “Narsisistik Kişilik Bozukluğu olan kişiler, başkalarının düşünce ve isteklerine gerekli ilgiyi gösteremezler, onlar için her zaman kendileri önemlidir.

Plan ve hedeflerine ulaşamadıklarında ya da bekledikleri ilgiyi göremediklerinde yıkıma uğrayabilirler. Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, hayranlık beklentisi ve empati yapamama Narsisistik Kişilik Bozukluğu’nun temel özelliklerindendir.” dedi. Narsistler genellikle gerçekten veya yürekten sevemezler Narsistlerin genellikle insanların takdirini, onayını, sevgisini, beğenisini ve hayranlığını kazanmanın peşinde koştuğunu ifade eden CİSED Genel Başkan Yardımcısı Psk.

Gülüm Bacanak ; “Narsistlerin duygusal yaşamları sığdır, duygusal derinlikten yoksundurlar. Yani gerçekten, yürekten ve derinden sevemezler ya da üzüntü duyamazlar. Dışarıdan soğuk, mesafeli, kibirli, kendini beğenmiş ve çekici görünen narsist kişinin bu görüntüsünün altında, aslında incinmeye karşı aşırı derecede duyarlı, kırılgan, kendine güveninde ve kendine verdiği değerde eksiklikler bulunan bir yapı vardır.” dedi.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu erkeklerde çok ciddi cinsel sorunlara yol açabiliyor Narisistik Kişilik Bozukluğu tanısı alan kişilerin %80’inin erkek olduğunu ifade eden CİSED Genel Başkanı Cem Keçe ; “Narsist kişiler genellikle tedaviye derin bir boşluk duygusu, can sıkıntısı, iç daralması, hayattan keyif alamama, anlamsızlık ve umutsuzluk şikâyetleriyle başvururlar.

Erken boşalma, sertleşme sorunları, eşcinsel yönelim, sık mastürbasyon yapma, hiperseksüalite veya sapkın cinsel fanteziler narsist kişilerde en sık görülen cinsel sorunlardır.” dedi. Cinsellik ruhun ve bedenin paylaşılmasıdır Narsist kişinin cinselliği hazzın paylaşılması, sevginin ifadesi ya da partneriyle ruhunun ve bedeninin bütünleşmesi olarak yaşayamayacağını söyleyen CİSED Genel Başkan Yardımcısı Psk.

Gülüm Bacanak ;” Cinsellik ruhun ve bedenin paylaşılmasıdır, ancak narsist bir kişi için cinsellik bir savaştır, bir mücadeledir. Çocukluğundan itibaren içinde var olan boşluğu cinsellikle doldurmaya çalışabilir ve cinselliği yaşadığı partnerini kendisinin ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu biri olarak görür.

Partnerinin duyguları, düşünceleri, istekleri onun için önemli değildir. Narsist kişiler ilişkinin başlarında cinsel arzusu yüksek, hiperseksüel kişiler olarak görülebilirler, ancak ilişkileri ilerledikçe bu ilgileri azalır ve cinsel sorunlar ortaya çıkabilir.

Mastürbasyon ve fanteziler onların cinselliğinde önemli bir yer tutar.” dedi. Anne-baba olmak sorumluluk ister Belli düzeyde narsisizmin her insanın içinde bulunduğunu ve kendini beğenmenin ve değerli bulmanın kişinin iş ve sosyal başarısı için bir güdüleyici olduğunu söyleyen CİSED Genel Sekreteri Psk.

Dnş. Fatoş Ayrık; “Ancak kendini beğenme ve değerli bulma belli bir düzeyin üzerinde ise ve aslında temelinde kişi değersizliğiyle yüzleşmekten kaçıyorsa, o zaman sorun var demektir. İnsanın kişiliğinin temeli 0-3 yaş döneminde atılır. Çocuk 3 yaşına kadar ne yaşıyorsa, anneden ve babadan neler öğreniyorsa, annenin ve babanın davranışlarından nasıl etkileniyorsa hayatının geri kalanını da bu öğrendikleri üzerine inşa eder.

Çocuğun anne-baba ilgisinden yoksun olması kadar ihtiyaçlarının fazlaca doyurulması da ileride narsisistik bir yapı geliştirmesine neden olabilir,” dedi. CİSED’in Türk kamuoyuna deklarasyonu Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği olarak anne-baba eğitimlerini çok önemsediklerini belirten CİSED Genel Sekreteri Psk.

Dnş. Fatoş Ayrık; “Anne-baba olmak ve bir insanı yetiştirmek kolay bir sorumluluk değildir. Bu sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirilebilmesi anne-baba olmayı düşünen çiftlerin de bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Böylece ruhen daha sağlıklı nesiller yetişeceğine inanıyoruz.

CİSED’in Türk kamuoyuna deklarasyonu 1- Anaokulundan başlayarak Cinsel Eğitim yasal olarak şart olmalıdır. 2-Ergenlik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır. 3-Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır. 4-Evlilik Öncesi Anne, Baba ve Eş Eğitimleri yasal olarak şart olmalıdır.

5- Cinsel sağlık bilimine üniversitelerimizde Seksoloji A.B.D. adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.6- Cinsel sağlık bilimi için ” multidisipliner bir yaklaşım” şart olmalıdır.

Narsist insan tehlikeli mi?

‘Kısa kişinin kendisine aşık olması olarak tanımlanan narsisizm, en yaygın tanımıyla ciddi bir kişilik bozukluğudur. Patolojik düzeyde narsisizmi olan bireyler, ileri seviyeli şiddete meyilli olabilirler. Bu da onları zaman zaman tehlikeli hale getirebilir.’

Narsist bir insan aşık olur mu?

Narsisistik aşk Aşık olma kapasitesi, kadın ve erkek beraberliğinin olmazsa olmaz unsurudur. Bir kadın ve bir erkek aşkı sözkonusu olduğunda, ilişki derinleşemiyorsa taraflardan birinin veya her ikisinin narsisistik özelliklerinin ön planda olduğu düşünülmelidir.

Mitolojide, Narkisos(narcissus) su perilerinin gözdesi genç bir adamdır. Ona çok aşık olan su perisi Eko, bir gün ona yaklaşır ve Narkisos tarafından reddedilir. Buna çok üzülen Eko, geride yalnızca yankılanan sesini bırakarak yok olur gider. Diğer su perileri Narkisos’ un cezalandırılmasını isterler ve tanrılar, Narkisos’un da karşılıksız bir aşk yaşayarak cezalandırılmasına karar verirler.

Narkisos, bir gün dağdaki bir su birikintisinde kendi yansımasını görür ve buna aşık olur. Elini değdiğinde bir türlü ulaşamadığı gölgesine dalıp gider ve en sonunda suya düşerek boğulur. Mitolojiden yola çıkarak psikiyatride “narsisizm” başliğı altında, çeşitli alt gruplarda da isimlendirerek bir tanı kategorisi oluşturulmuştur.

Bizim konumuz ise “narsisistik aşktır”. İlişki içinde kendisini yalnız ve değersiz hisseden kişilerin, bu özelliği tanıyıp ona göre karar vermeleri, doyumlu ve mutlu bir birliktelik yaşayabilmeleri için oldukça önemlidir. Narsisistik kişilik, öteki ile kurduğu ilişkide “sen” e yatırım yapamayan, libidinal(cinsel,yaşam) enerjiyi kendisinden karşısındakine akıtamayan kişilerdir.

Bu kişilerin birçoğu aşık olamazlar. Rastgele cinsel ilişkilere girerler, sanki aşıkmış gibi görünürler ama aslında değildirler. Başka kişiler tarafından çekici ve değerli bulunan kişilere daha çok cinsel heyecan duyar. Bu aşk gibi görünse de geçici bir hevestir.

 1. Çünkü heyecan duyduğu kişiyi ele geçirdikten sonra, “fetih” ihtiyacını doyurur.
 2. Sonrasında arzuladığı bu kişiyi hızla değersizleştirme süreci işler ve hem cinsel heyecan hem de kişisel ilgi hızla ortadan kalkar.
 3. Cinsel heyecan duyar ve orgazm olur ama bir aşk nesnesine yatırım yapamaz.
 4. Cinsel eylem sırasında daha çok yatakta seyirci konumunda olabilir.

Tam anlamıyla cinsel deneyime kendini kaptırması genellikle zordur. Bu nedenlerle çeşitli düzeylerde sapkın cinsel fantazileri vardır. Narsisistik kişilerde, karşı cinsi idealleştirme salt cinsel bir ilgiden ibarettir. Ötekine ilgi cinsel alanla sınırlı kalmıştır.

Derinlemesine bir ilişki kapasitesi gelişmemiştir. Arzu duyduğu ve beraber olduğu kişinin, kendisini sahiplenip sömüreceği korkusunu çok yoğun bir biçimde yaşar. Narsisiste göre, bütün ilişkiler “sömürenlerle sömürülenler” arasında yaşanır ve “özgürlük” bundan kaçışın tek yoludur. Zaten aşkın nesnesi olan kişi de kendi ego ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir araçtır.

Yolunun üzerinde deposuna benzin doldurduğu istasyonlardan biridir; sadece istasyon. Narsisistik kişiler geçici olarak birlikte oldukları kişiyi, sonrasında “küçük görerek” değersizleştirip uzaklaşırlar. Bu aslında kendi bilinçdışındaki kadına karşı kıskançlık ve öfkenin yansıtılmasıdır.

Erken dönemde anneye duyulan aşk-nefret ilişkisinin sağlıklı olarak bütünleştirilememesidir.Böylece ilişkiye girdiği kişiyi yıkıcı bir şekilde yok etme isteğinin verdiği kaygıdan; o kişiyi değersizleştirerek kaçıp kurtulmaya çalışır. Bu kişilerin henüz “fethedilmemiş” kadınlarla birleşme fantazileri vardır.

Hayran olunmaya muhtaçtır, bütün ilişkilerini bu ihtiyaç üzerinden kurar. Karşısındakinin verdiği şeylere şükran duymaz. Kendisinden beklentiye girilmesinden de hoşlanmaz. Benmerkezci bir talepkarlık vardır.Talepler karşılanmadığında ise öfke biriktirir.

 1. Sadistik, mazoşistik ve yıkıcı narsizm tipleri vardır.
 2. Aşk ilşkisinde de bunların yansımaları görülür.
 3. Yani, narsisistin aşkı “ben ve ben” ilişkisidir.
 4. Urduğu ilişkiler, sık sık sönmeye mahkum olan egosunu şişirmeye yöneliktir.
 5. Bunun karşısında “Niye bana vermiyorsun?, Niye beni görmüyorsun?” demek sadece havanda su dövmektir! Gidene “yas” tutmaz çünkü hiçbir yatırımı yoktur hatta bununla da övünür.

Hemen diğerine geçiş yapar ama o da “Ayna ayna söyle bana kim en güzel güzel ve güçlü bu dünyada?” sorusuna alacağı iyi cevaplar için. Ta ki ayna; “Senden başka da güzel ve güçlü var biraz ötede” diyene kadar. Sonrası mı? Bu başka bir yazının konusu olacak kadar uzun.

Narsist ler kıskanç olur mu?

Kıskançtır – Narsist insan sürekli kendini başkalarıyla kıyaslar. Farklı konularda başkalarına göre nasıl olduğu onun için çok önemlidir. Bu da kıskançlığı ve çekememezliği beraberinde getirir. yorar, bıktırır. Bu durumun sonucunda çoğunlukla kaybeden olan taraf olmakta da istikrarlı bir başarı gösterir.

Narsist kişiler eşine nasıl davranır?

Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik konusu birçok kişi tarafından merak edilir. Narsistik kişilik bozukluğu, insanların kendilerine ve çevrelerine güçlü bir özgüven, üstünlük ve gereksiz bir ilgi beklentisi göstermelerine neden olan bir psikolojik durumdur.

Bu insanlar, diğer insanların görüşlerine ve hislerine saygı göstermeyebilir ve kendilerine güvensiz hissetmelerine rağmen, kendilerine olağanüstü bir güç ve değer atfetme eğiliminde olabilirler. İşte narsistik kişilik bozukluğu ve evlenme hakkında merak edilenler: Narsistik kişilik bozukluğu olan insanlar, evlilik hayatında da bu davranışlarını sergileyebilirler.

Bunlar, eşlerini ve çocuklarını kendi ihtiyaçlarından üstün tutar ve onlara saygı göstermezler. Eşlerine karşı kontrol ya da şiddet eğilimi gösterebilirler ve evlilikte eşitliği ve adaleti desteklemek yerine, kendilerine ait olduğunu düşündükleri şeyleri kontrol etmeyi tercih edebilirler.

Dolayısıyla narsistik kişilik bozukluğu ve evlililik hassas bir durumdur. Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik, mutsuzluk ve çatışmalara neden olabilir ve eşlerin birbirlerine olan güvenini, saygısını zedeleyebilir. Narsistik kişilik bozukluğu olan bir insan, evlilikte sürekli olarak tatmin olmayabilir ve farklı kişilerle olmayı isteyebilir.

Ayrıca, bu bozukluğa sahip olan insanlar, evlilikte karşı cinsi yok sayabilir ve partnerinin hislerini ve ihtiyaçlarını dikkate almayabilirler. Bu da evlilikte ciddi anlamda eşitsizlik ve dengesizliklere sebep olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik için tedavi, psikolojik destek ve terapi gerekir.

 • Terapinin amacı, kişinin daha iyi bir şekilde empati kurmasını ve diğer insanların hislerini dikkate almasını öğrenmesidir.
 • Eşleri de bu süreçte terapiye katılmalı ve eşitliği ve adaleti desteklemeyi öğrenmelidir.
 • Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik ikilisi ilişkide ciddi anlamda sorunları beraberinde getirebilir.

Bununla birlikte, evlilikte narsistik bir partnerle başa çıkmak zordur ve zaman zaman zor ve meşakkatli olabilir. Ancak, terapi ve psikolojik destek almak, eşler arasındaki iletişimi ve anlaşmayı geliştirebilir ve evliliği daha sağlıklı ve mutlu hale getirebilir.

Eşler, evlilikte birbirlerine destek olmalı ve ortak amaçlarına ulaşmak için birlikte çalışmalıdır. Ayrıca, evlilikte sürekli olarak kendilerini geliştirmek ve iletişimi geliştirmek için çaba harcamalıdır. Narsistik kişilik bozukluğu ve evlilik zorlu ve meşakkatli bir yoldan feçer, ancak narsistik kişilik bozukluğu olan bir partnerle başa çıkmak daha da zordur.

Bu nedenle, eşler, birbirlerine yardım etmek ve terapiye gitmek gibi adımlar atmalı. Bu sayede, evlilikte daha mutlu ve sağlıklı bir ortam oluşabilir. Zamandan tasarruf ederek mekân konforundan ödün vermediğiniz online terapi ile terapi sürecinize hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz.

Narsist nasıl özler?

Narsist bireyler yalnızca kendi isteklerini önemseme ve hayranlık duyulma ihtiyacı yanı sıra empati eksikliği, kibirli olma ve ayrıcalık bekleme gibi karakteristik özellikler gösteren kişilik bozukluğuna sahip kişilerdir.

Narsisti ne üzer?

Narsist kişilik bozukluğu, temel olarak kişinin kendine duyduğu özgüvenin, normalden çok daha fazla olması durumudur. Bu rahatsızlıkta ortaya çıkan belirtilerin hepsinin altında, kişinin duyduğu bu aşırı özgüven sorunu yatar. Bu kişiler kendilerini diğer insanlardan daha üstün ve daha özel hisseder.

See also:  Kolesterol Ne Iyi Gelir?

Narsist neden öfkelidir?

Narsistik Öfke Patlaması Nedir? Yazar: Meditial – 23 July 2018 15:00 Kendini beğenmiş, başkalarının yaşattıklarına ve yaşadıklarına duyarsız kalan, sürekli olarak kendini ön plana çıkarmak isteyen kişiler narsistik olarak adlandırılır. Bu kişiler kendileriyle meşgul gibi görünseler bile, kendilerini değersiz, yüzeysel ve aşağılık derecede hissetme eğilimi içindedirler.

 • Başkalarının eleştirilerine gelemezler.
 • Arşısındakileri kendi istekleri ve amaçları için kullanmayı severler.
 • Güç ve sevgide doyumsuz, kendilerini eşi bulunmaz biri olarak görme özellikleri vardır.
 • Imseyle empati kuramazlar.
 • Arşısındakilerden onay ve ilgi beklerler.
 • Beklentileri karşılanmadığında benlik saygıları sarsılır, kırgınlık ve çökkünlük yaşarlar.

Kendilerine ilgi göstermeyen, saygı duymayan herkesi küçümserler. Hayallerini abartmaya, kendilerini haklı çıkartmaya, başkalarını kandırmaya çabalarlar. Umutsuzluğa kapılmadan, tüm gerçekleri saptırırlar. Başkalarına imrenir, rahatlarından ödün vermezler. Narsist Ne Demek Narsistik kişiler yaşamları süresince kendini onaylamanın ve bu büyüklenmeci hissi yaşamanın peşinde koşmaktadır. Bu durumun temel sebebi erken dönemde, kendini ifade etmeye çalışan çocuğun beklenmedik ruhsal yaralanmalar karşısında sahte bir benlik oluşturarak, gerçek benliğini gömmesi durumudur.

 1. Birey erken zamanda anne ve babası ile yaşadığı ilişkilerde kendini değil de onların istediği benliği yaşarsa gerçek benliğini bir ömür boyu sürgüne gönderebilir.
 2. Sürgün hayatının yansımalarını mutlaka olacaktır.
 3. Duygusal patlamalar, aniden öfke nöbetleri, kızgınlık, suskunluk, kasıtlı ihmal veya alaycılık gibi pasif agresif eylemlere kadar uzanan ruhsal yansımalar yaşanır.

Bütünüyle bir narsisti ele veren duygusal deneyimse Narsistik Öfke’dir. Narsistik öfkeyi normal öfkeden ayıran nokta, narsistlerin istekleri karşısında bu isteklerin yerine getirilmemesi durumudur. Bu durum karşısında mantıksız, orantısız ve saldırganca davranışlarda bulunurlar.

 • Çünkü onları isteklerini yerine getirmemek demek kendilerince hayal ettikleri imajlarına bir saldırı demektir.
 • Normal şartlarda da isteği yerine getirilmeyen bir birey öfkelenebilir.
 • Fakat, öfkesini yatıştırabilmek için kendince sebepler bulur.
 • Narsist bireydeyse bu reddedilişi kendi benliklerine saldırı olarak görülür bu nedenle yoğun bir öfke nöbeti geçirirler.

Hangi Durumlarda Öfke Nöbetleri Ortaya Çıkar?

Narsist bireye, düşündüklerinin doğru olmadığını açıkça ifade ettiğiniz zaman öfke patlaması yaşayabilirler. Çünkü yanlış ile yüzleşmek istemezler. Eleştirileriniz makul ve yapıcı olsa bile ona yol göstermemiz asla hoşlarına gitmez. Çevrelerindeki bireylerin önceliklerini umursamazlar ve bu konuda ikaz edilmek onları öfkelendirir. Sosyal normlar, kurallar onlar için can sıkıcı olabilmektedir. Çünkü idealize ettikleri benliklerine bir darbe olarak gördüklerinde öfkelenirler. Sosyal ve fiziksel çevrelerini kontrol edemediklerinde öfkelebilimektedirler. Çevrelerini manipülasyon etmeyi severler, karşısındakini yetersiz hissettirme gibi yöntemlerle kontrol etmeye çalışırlar. Bunu başaramadıklarındaysa ikili ilişkilerde öfkelenebilmektedirler.

Tedavi Yöntemleri; Bu bozukluk kronikleşme eğilimi gösterdiğinden, tedavi oldukça zor olmaktadır. Tedavideki amaç benlik saygısının korunması şeklinde olmaktadır. Tedavi sırasında gerçek benliğe erişilmeden, yapay benlik üzerinde çalışmak sonuçsuz kalacaktır. Terapistler gerçek ve yapay benlik ile birlikte çalışmalıdır. : Narsistik Öfke Patlaması Nedir?

Narsist takıntı yapar mı?

Narsisizm Türleri – Narsizmin farklı türleri bulunur ve her biri kendi içerinde ortak ve farklı özellikler gösterebilir. Sağlıklı Narsizm: Sağlıklı narsizm normal bir durumdur ve hemen her insanda bulunur. Gerçeklerle uyumlu olduğu sürece bir sorun oluşturmaz.

 1. Öte yandan narsizm kişinin kendi değerini bilmesi, nelere hakkının olduğunu anlaması görevini üstlenen bir dürtü olarak vardır.
 2. Büyüklenmeci Narsizm: Bu yapıdaki kişiler kendi yeteneklerini, haklılıklarını öne çıkartırlar.
 3. Bu durum bir takıntı halindedir.
 4. Etrafındakileri nasıl etkilediklerini umursamadan büyüklenmeci tavırlarını sürdürürler.

Savunmasız ya da Kırılgan Narsizm: Büyüklenmeci narsizmin zıttıdır. Bu kişiler genellikle utangaç ve duyarlı tiplerdir. Diğer yapısal nitelikleri ise kıskançlık ve başkalarının eleştirilerine karşı fazla tepkili olmalarıdır. Kendilerine karşı yapılan eleştirilere karşı aşırı bir savunma ve tepki gösterirler.

 1. Reddedilme ve utanç kaygısıyla pasif öfkeye kapılırlar.
 2. Cinsel Narsizm: Cinsel narsizm sorunu olanlar bu konudaki performanslarına karşı takıntılı insanlardır.
 3. Başkalarının, onların performansını övmelerine ihtiyaç duyar, kendilerine hayranlık duyulmasını isterler.
 4. Çevresindekileri manipüle edebilmek için cinselliği kullanırlar.

Somatik Narsizm: Somatik narsistler nasıl göründüklerine takıntı seviyesinde önem verirler. Bu kişiler için nasıl giyindikleri, hangi aksesuarları kullandıkları ve bedensel görüntüleri, kaç kilo oldukları, saçlarının nasıl göründüğü aşırı derecede önemlidir.

 1. Endilerini gerçek hallerinden daha güzel, daha güçlü görürler.
 2. Bu yapıları nedeniyle başka insanları dış görünüşlerine bakarak eleştirirler.
 3. Serebral Narsizm: Somatik narsisizmin zıttı olarak dış görünüşe değil kişilerin entelektüel özelliklerine önem verirler.
 4. Tabii öncelikle kendilerini herkesten daha entelektüel ve zeki görürler.

Başka insanları ise bu alanlarda yetersiz bulurlar ve bu düşüncelerini karşısındakilere hissettirmeye çalışırlar. Manevi Narsizm: Bu kişiler kendi inançlarını ve maneviyatlarını herkesten daha üstün ve değerli görürler. Bu yanlarını ön plana çıkarır, karşılarındaki insanlara üstünlük taslayarak onları değersizleştirmeye çabalarlar.

Ötü Niyetli Narsizm: Kötücül narsizm türler arasındaki en tehlikeli olandır. Narsizmin en zarar verici türüdür. Kötü niyetli narsizmde anti sosyal kişilik özellikleri de bulunurken buna sadizm de eklenebilir. *Bu içeriğin geliştirilmesinde Tıbbi Direktörlük katkı sağlamıştır. *Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz.

Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız. İçeriklerde Acıbadem Sağlık Grubu’nun tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgiler yer almamaktadır.

Bir insan neden narsist olur?

Özsevici (Narsistik) Kişilik Bozukluğu | Sağlık Rehberi | Medilife Sağlık Grubu Arama sonuçları getiriliyor. KAPAT Narsist kişiler, kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden aşırı beğenirler. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görürler, sürekli beğenilme, ilgi ve onay beklentisi içindedirler.

Gittikleri her yerde özel ilgi göreceklerini düşünür, üstün yerleri hak ettiklerine inanırlar. Narsist birey, benlik saygısını bu şekilde besler. Ona göre en güzel, en yakışıklı, en parlak, en zeki odur ve o olacaktır. Hiç şüphesiz, böyle bir özsevicilikte hayal kırıklarına ve incinmelere sık rastlanır.

Beklentileri karşılanmayınca özsaygıları düşer, bu sebeple kişiler depresif hissedebilirler. Narsist kişiler, eleştiriye dayanamaz; sürekli övgü bekledikleri için, davranışları da bunları elde etmeye yönelik olacaktır.Bu kişiler, kendilerini daha üstün göstermek için, başkalarını kullanabilir ve onların haklarını hiçe sayabilirler.

Narsist kişilik neden gelişir? Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, söyle düşünebilir: Tedavisi var mıdır? Uzman Klinik Psikolog Nurdan GÜNDOĞDU

Kişilik bozukluğunun gelişiminde, 0-6 yaş, çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuk aileyle ilişki kurar. Özellikle anneyle kurduğu ilişki, onun kişilik gelişiminde ve sonraki yaşamında etkili olacaktır. Çocuk aileden gelen beklentileri karşılamak durumundadır ve aile çocuğu bu beklentileri karşılaması için, belli bir seviyede tutar.

 • Ancak, aile bunu bilinçli olarak yapmaz.
 • O, aile için en zeki, en başarılı, en uslusu olmalıdır.
 • Durum böyle olunca, çocuk kendi potansiyelini ortaya koyamaz ve kendi kararlarını alamaz hale gelir.Narsist kişilik bozukluğunun temelinde, erken çocukluk döneminde anne babanın yeterli eşduyum göstermemeleri; çocuğun uygun anne babalık ortamında gerçek dünyanın düş kırıklıkları ile yeterince karşılaşamaması yatmaktadır.

Anne babanın, çocuğun özelliklerini aşırı yüceltmeleri ve vurgulamaları ile sürekli beslenen çocuk, gereksizce büyüklenen özbenlik duygusu oluşturur. Bunun da “Narsizmin” oluşumunda önemli bir payı vardır. Ayrıca Narsistlerin öykülerinde, çocuklukta duygusal ihmal belirgindir.Narsist kişilerin derinlerine bakıldığında, yoğun bir değersizliğin hakim olduğu görünür.

 • Bu duygudan kurtulabilmek için, sürekli değerlerini yükselten aktiviteler içinde bulunurlar.
 • Bunlar başarılı olmaya çalışmak ve başarı peşinde koşmak gibi olabilir.
 • Ancak, tüm bu süreçlerin farkında değildirler, bunları bilinçsizce yaparlar.• Ben çok özel bir insanım• Üstün biri olduğum için, özel davranılmayı ve bir takım ayrıcalıklar tanınmasını hak ediyorum• Başkalarına uygulanan kurallar beni bağlamaz• Tanınmak, övülmek ve hayran olmak çok önemlidir• Benim konumuma saygı göstermeyenlerin cezalandırılması gerekir• Diğer insanlar, benim gerekmelerimi karşılamadılar• Hak ettiğim saygıyı görememem ya da hak ettiklerimin verilmemesi bağışlanamaz• Başkaları, kendilerine duyulan hayranlığı ve sahip oldukları varlığı hak etmiyor• İnsanların beni eleştirme hakları yok• Ben çok yetenekliyim, başkalarının benim durumuma gelebilmeleri için, kendilerine yeni yollar bulmaları gerekir• Ancak benim kadar zeki ve parlak olanlar beni anlayabilirler• Büyük şeyler istemek için her türlü nedenim varNarsistlerin dışa vurdukları kendini beğenmişlik ve güven havasının, başkalarının hayranlığını kazanması ve onların sözünü dinlemelerini sağlaması şaşırtıcı değildir.

Çevrelerindeki insanları tartarlar ve kendilerine saygı gösterecek gibi olanları hemen ayırt ederler. Narsistler, sıklıkla karşılığında pek bir şey beklemeden karşılarında hürmetle eğilecek, ‘düşünceli’ bağımlı bir kişiyi bulup çıkarırlar.Bazılarında ise, Narsistik yapı hemen fark edilmeyebilir.

 1. Mütevazi ve kibar görünmeye çalışabilir, övgü sevmeyebilirler.
 2. Endilerine yakından bakıldığında, derinlerinde yatan bir büyüklenmecilik olduğu söylenebilir.
 3. Örneğin işinde başarısızlığa uğrayan bir kişi, söyle yorum yapabilir: Bulunduğum konumda çalışıp çalışmamam benim için önemli değil, ama şirket benim gibi birini kaybetti.Narsist kişiler, insan ilişkilerinde sorun yaşarlar.

Sıklıkla sevgili ile yakınlaşma ve sonra ayrılma sorunları yaşarlar. Sık sık kavga edip tekrar tekrar barışırlar. Sıklıkla sevgili değiştirebilir, aynı kişiyle sürekli tartışma yaşayabilirler. Bu kişileri uzaktan tanıyanlar ise, kendilerini karizmatik ve çekici olarak nitelendirebilir.

 • Narsist kişiler genellikle politikacı, yönetici, bilim adamı, lider olurlar; ancak zaman zaman iş yerinde saldırgan ve bencil tutum sergileyebilirler.
 • Bu kişilerin iş yaşamı, sevgili ilişkileri, çocuklarıyla olan ilişkilerinin hemen hemen hepsinde problem vardır.
 • Narsist kişiler, özellikle Borderline kişilik yapısında olan sevgililer edinirler.

Bu kişiler ulaşılmaz kişiler olabilir ve elde ettiklerindeyse onları değersizleştirirler. Bu nedenle partnere sık sık öfke duyarlar. İlişkileri iyi gitmediğinde de, alternatif partner arayışına geçer, değersizlik duygularından kurtulabilmek için sık sık mastürbasyon yaparlar.

Tehlikeli sporlara yönelebilir, alkol ya da esrar tüketebilirler, pornografi ve sapkın ilişkiler içinde olabilirler. Bunlar kişinin savunma mekanizmasını oluşturur ve narsistik duygusal kırılmalar arttıkça, bu tür uğraşlar artış gösterecektir. Bu tarz kırılmalar, örneğin başarısız olma, hoşlandığı kadını elde edememe, eleştirilme, terk edilme gibi durumlarda, vücutta somatik hastalıklar belirebilir.

Örneğin kişinin beli, başı, sırtı ağrır, nefes almada güçlük çeker, aşırı yeme ya da tam tersi, iştahta azalma olur. Mide ve bağırsak, hazımsızlık sorunu yaşayabilir ve bu şikayetlerinden dolayı doktora başvurabilirler. Kişi boşalma, sertleşme, başka kadınlara aşırı ilgili, sık mastürbasyon, eşcinsel olabileceğine dair korkular yaşayabilir.Narsistik kişiler, terapiye zor gelen kişilerdir.

 1. Onlara göre, terapiye gelmek zayıflık göstergesidir.
 2. Bu nedenle, temel sebebin ruhsal sorunlar olduğunu düşünemezler ve terapiye gelmezler.
 3. Geliş sebepleri, genellikle depresyon, kaygı, panik atak, mutsuzluk, boşluk hissi ve cinsel sorunlardır.
 4. İnsan ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları için gelirler; aile içi çatışmaları vardır, parteri terk etmiştir ya da bir başarısızlığa uğramış olabilirler.Terapiye başvurma sırasında, temel sebep gözönünde bulundurulmalıdır.Narsistik kişilik bozukluğu, dinamik psikoterapi ile tedavi edilebilir.

Terapist için zor vakalar olabilir. Terapist, zaman zaman idealize edebileceği gibi, zaman zaman da öfke duyulan kişi olabilir. Terapi süreleri değişkenlik göstermekle birlikte, bazılarında bu durum uzun sürebilir. Konusunda uzman ve deneyimli bir terapist ile sonuç verimli olacaktır.

Narsistler kimden korkar?

İzole Etme / Bir Uyarı Sinyali Narsistik kişilik bozukluğuna sahip biriyle beraberseniz, sizi mümkün olduğunca yalnızlaştırmaya çalışacaktır. Bir narsistle evli olan veya uzun süreli bir ilişkiden çıkmış birçok insan sonunda ya yapayalnız kalır ya da kime güvenip kime güvenemeyeceğiyle ilgili tamamen kafası karışmıştır.

Önceki yazımda narsistik insanların ilişkide oldukları kişileri nasıl idealize ettiğinden bahsetmiştim. Bir insan size çok yüksek oranda ilgi ve sevgi gösterdiğinde, eğer çocukluk ve gençlik yaralarınız derinse bu sahte ilgiye kanmak hiç de zor değildir. Ancak bu ilgi gösterileri, pahalı hediyeler ve romantik sürprizlerin ardından yavaş yavaş ve fark ettirmeden işler değişir ve yalnızlaştırma safhası başlar.

Peki, narsistler sizi yalnızlaştırıp herkesten uzaklaştırmayı neden ve nasıl yapıyor? Çok yakın mesafeden baktığımızda büyük resmi görmek neredeyse imkânsızdır. Bu nedenledir ki kendimizdeki hataları veya ilişkimizdeki derin çatlakları fark etmemiz oldukça güçtür.

Oysaki çoğu zaman çevremizdeki insanların kusurlarını ve ilişkilerindeki sıkıntıları daha büyük bir ölçekten görmekte hiç de zorlanmayız. Narsistin korktuğu durum da tam olarak budur. Birilerinin büyük resmi görmesinden ve sizi uyarmasından korkarlar. Çünkü narsistler kendi iç benlikleri hiçbir zaman gerçekten oluşmamış küçük çocuklar gibidirler ve her gün evden çıkarken yüzlerine kendilerini korumak için gerekli gördükleri maskelerini takarlar.

Bu maskenin kayması ve bütün foyalarının meydana çıkması ise en büyük endişeleridir. Eğer kurban olarak seçtikleri kişi sadece narsistin bakış açısından bakmayı reddederse ve yaşadıkları ve hissettikleri ile ilgili konuşmaya başlarsa çevresindeki insanlar bir sorun olduğunun farkına varabilirler. Öte yandan narsist bunu o kadar gizli ve sinsi bir şekilde yapar ki çoğu zaman fark edilmez bile veya tamamen iyi niyetli bir çaba olarak yorumlanır. Örneğin, özellikle ilişkinin başlarında güya sizi o kadar seviyordur ki her anını sizinle geçirmek ister.

Size bir türlü doyamaz ve sürekli özler. Bu yüzden de yanınızda olmadığı zamanlar sık sık mesaj atar ve nasıl olduğunuzu sorar. Burada tabi ki narsistin amacı o yokken nerede ve kimlerle olduğunuzu öğrenmek, ondan uzakta iken bile onun varlığını ensenizde hissetmenizi sağlamaktır. Ayrıca kontrolü her zaman elinde tuttuğunu bilmeye ihtiyacı vardır.

O sizinle bu kadar çok vakit geçirmek isterken ve sizi bu kadar sevdiğini söylerken, sizin kendinize ve çevrenize vakit ayırmak istemeniz çoğu zaman kendinize bile bencillik gibi görünecektir. Onunla yeterince plan yapmadığınız için duygu sömürüleri yapıp, kendinizi kötü hissetmenizi sağlayabilir.

Bu ilişki için daha çok çabalamanız gerektiğini düşünmeye başlayabilirsiniz. Size karşı bu kadar ilgi gösteren birine karşı mesafeli olmak “narsistçe” davrandığınızı bile düşünmenize neden olabilir. Narsistlerin izole etmek için kullandıkları diğer bir yöntem de yakınınızdaki insanları kötülemek ve sizi onlara karşı doldurmaktır.

Arkadaşlarınızın ve aile üyelerinin size yeterince özen göstermediğinden, sizin onlara çok daha fazla önem verdiğinizden ama karşılığını alamadığınızdan bahsedebilirler. Arkadaşlarınızla aranızda geçen çok küçük bir tartışmayı size tekrar tekrar hatırlatabilirler.

 1. Bazen de tam arkadaşlarınızla planınız olduğu günler bir sürprizle çıkıp gelebilir ve sizi bir ikilemde bırakabilirler.
 2. Eğer planınız olduğundan ve bunu aslında onun da bildiğinden söz ederseniz; tamamen akıllarından çıktığını, sizi zor durumda bırakmak istemediklerini söyleyerek aradan rahatça sıyrılır veya sizin ona böyle bir şeyden hiç bahsetmediğinizi ve yanlış hatırladığınızı söyleyebilirler.

Her durumda sizi zor bir durumda bırakmış olurlar ve kendinizi iki şık arasında tercih yapmanız gereken bir noktada bulabilirsiniz. Eğer evliyseniz veya maddi açıdan ona bağlıysanız izole etme çok daha kolay olacaktır. Zaten aynı evi, aynı yatağı paylaşmaktasınızdır ve ona karşı daha fazla sorumluluk hissedersiniz.

Çocuklarınız varsa onlara yeterince vakit ayırmadığınızı ve evde oturup onlarla daha çok ilgilenmeniz gerektiğini söyleyebilir. Veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa sizinle aynı eve çıkmayı veya birlikte tamamen bambaşka bir şehre taşınmayı teklif edebilir ve böylece onun daha gözü önünde ve her şeyden uzakta olursunuz ve sizi kontrol etmesi çok daha kolaylaşır.

İzole etme nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin, istismarcı ve kontrolcü ilişkilerin en önemli aşamalarından biridir. Ne kadar çok etrafınızdaki insanlardan uzaklaşırsanız, o kadar çok başka fikirlerin ve farklı perspektiflerin dışında kalırsınız. Ayrıca o kadar yalnızlaşırsınız ki, o kadar çok yalnızlığınızı gidermek için yanınızdaki yılana sarılırsınız.

Narsistler sinirli mi?

Narsist Ne Demek 11.02.2016 17:07 Son Güncelleme: 15.02.2018 10:01 Haber Kaynağı: İyilik Sağlık / Cnnturk.com Bu kişilerin bazılarında psikolojik bir sorun olan narsistik kişilik bozukluğu olabilir. İlk bakışta kendini beğenmiş ve benmerkezci olarak algılanan bu kişilerin davranışlarının altında, aslında çok daha derin kişilik problemleri yatmaktadır.

Business Insider dergisi karşınızdakinin narsist olup olmadığını anlamanıza yardım etmek için, narsisistik davranış kalıplarına bakarak ekteki listeyi yayımlamış: Çekicidirler ve şık giyinirler Washington Üniversitesi’nden psikolog Simine Vazire’nin idare ettiği bir çalışmaya göre, narsistler genelde zarif ve fiziksel olarak çekici görülürler.

Diğer insanları aşağılamayı severler Narsistler kendilerini üstün görmeye devam edebilmek için diğer insanları aşağılarlar. “Hayranlık arayışı narsistler için bir uyuşturucu gibidir.” diyor Johannes Gutenberg Üniversite’sinde psikolog olan Mitja D. Back, ve ekliyor, “Uzun süren arkadaşlıklarında narsistler yeterince alkış alamıyor ve arkadaşlık anlamını yitiriyor, bu yüzden de sonraki doz için sürekli yeni arkadaşlıklara yöneliyorlar.” Karın kasları için mekik yerine plank yapın! İnsanlara dediklerini yaptırmayı severler Narsistler lider olmayı severler, çünkü böylece insanlara dediklerini yaptırabilir ve destek görmeye sürekli olarak duydukları ihtiyacı giderebilirler.

Duygularını dışa vurmazlar Harvard Tıp psikoloğu Craig Malkin, “Bir insan karşısında duygulanmak, arkadaşların, ailenin, ya da ara sıra yaşanan üzücü olayların kişiyi etkileyebildiğini gösterir” diyor ve ekliyor: “Kendileri dışında bir şeyden etkilenmek, narsistlerin mükemmel irade algısına meydan okur.” Bu yüzden, narsistler kendi duygularından bahsetmekten nefret ederler ve konuşma sırasında konu duygulardan açılırsa, özellikle de kendi duygularından, konuyu hemen değiştirirler.

Her zaman kontrolün kendilerinde olmasını isterler Duygularından konuşmaktan nefret ettikleri gibi, “Diğer insanların seçimlerinin merhametine kalmaya da dayanamazlar.” diyor Malkin. “Bu durum, onlara yenilmez ve tamamen bağımsız olmadıklarını, hatta birinden bir şey istemeleri gerekebileceğini, daha da kötüsü insanların hayır diyebileceklerini hatırlatır.” Bu yüzden öfke hissetmeden kontrolcü olabilirler.

Romantik ilişkilerde narsistler, onay vermeyen bakışlarla, son anda yaptıkları plan değişiklikleriyle ve sürekli geç kalmalarıyla insanları kontrol eder. Bu, narsistlerin diğer insanların seçim yapma kabiliyetini ellerinden alma şeklidir. Belirli kişileri yüceltirler Malkin’e göre, narsistlerin ilişkilere bakış açısı şöyledir: “Eğer mükemmel birisine yakın olursam, belki mükemmelliklerinin birazı bana geçer ve ben de mükemmel olurum.” Bu fikirden yola çıkarak, narsistler mükemmel buldukları insanlarla yakınlaşmaya çalışır.

İster bir meslektaş, isterse hoşlandıkları biri olsun. Havalı görünmek veya çıkar sağlamak için arkadaşlık kurarlar Narsisistik erkekler ve kadınlar arkadaşlarını farklı şekilde seçerler. Kadınlar değerli hissetmek için statü sahibi erkeklerle arkadaşlık kurarlar.

Erkekler ise kadınları tavlarken onlara yardım edebilecek tipte erkekler ararlar. İlişkilerde aldatırlar Güney Alabama Üniversite’nden psikolog Joshua Foster ve Georgia Üniversite’nden W. Keith Campbell, narsisistler partnerlerinin ilişkiye sadık olduklarını düşündüklerinde aldatmaya daha meyilli olduklarını keşfetti.

Ayrıca diğer insanları alışık olmadıkları cinsel davranışlara ikna etmekten zevk alırlar. Narsistlerin ilişkileri genel olarak 4 ay sürer Keith Campbell, araştırmaları sonucunda insanların narsistlerin gerçek yüzünü 4 ayda gördüğünü, bu yüzden ilişkinin 4 ay civarı sürdüğünü keşfetti.

 • Endilerini çok büyük görmüyorlarsa, içe dönük, aşırı duyarlı, savunmacı ve endişelidirler Psikologlar narsisizmi iki yönlü görürler.
 • Bir tarafta aşırı sinirli, yüksek sesli, empati kuramayan narsistler vardır.
 • Ama narsisizmin bir de yumuşak tarafı da var.
 • Gizli narsisizm denilen bu türün özellikleri ise içedönüklük, aşırı duyarlılık, savunuculuk ve endişeli olmaktır.
See also:  Qual O Signo De Dezembro?

Narsisizmin iki hali de ortak bir çekirdeğe sahiptir. Bu çekirdeğin özellikleri kibir, küstahlık, kendi ihtiyaçlarına çok duyarlılık ve başkalarınınkini umursamamaktır. Ebeveynleri tarafından çok takdir edilmiş ama aynı zamanda ihmal edilmişlerdir Sigmund Freud’a göre ebeveynin çocuğa yeterince vakit ayırmaması ve aynı zamanda aşırı takdir göstermesi yetişkin narsisiszmi ile yakından ilgili.

Narsistler genelde hangi burç olur?

En Narsist 5 Burç Belli Oldu ! Kendilerinden başka kimseyi beğenmeyen ve benmerkezci bir kişilik yapısına sahip olan kişiler, zaman zaman etrafındakilere pek çok konuda kök söktürebiliyor. İşte, burçlar kuşağının en kibirli ve narsist özelliklere sahip 5 burcu ve detaylar.

 • Gökyüzündeki cisimlerin ve astronomik fenomenlerin insanların kaderleri ve karakterleri üzerinde etkili olduğuna inanılıyor.
 • Bu inancın bundan yüzyıllar öncesinde dahi var olduğu kabul ediliyor.
 • Bilindiği üzere burçlar kuşağında bulunan 12 burcun özellikleri ve kişilik yapıları farklılık gösteriyor.
 • Yengeç gibi burçlar en fedakar burçlar olarak kabul edilirken, liderlik isteği yoğun olan burçlar ise, olarak ifade ediliyor.

Peki, en kibirli ve narsist burçlar hangileri? İşte burçlar kuşağındaki en narsist burçlar listesi. Astrolojiye göre bazı burçlar, yoğun özgüven duyuyor, kendilerini herkesten daha çok önemli görüyor ve yalnızca kendi isteklerini önemsiyor. Astrologların açıklamalarından yola çıkılarak en narsist 5 burç belli oldu.

Peki, siz onlardan biri misiniz? İşte kendilerinden başka kimseyi beğenmeyen ve narsist olmalarıyla bilinen burçlar listesi. ASLAN BURCU tarafından yönetilen Aslanlar özgüveni ile dikkat çeken insanlardır. Onlar, her ne kadar karşısındaki kişiye ve partnerklerine güven verir. Fakat yaralı bir egosu olan ya da derin güvensizlik nedeniyle iç sıkıntı yaşlayan Aslan burçları hayatlarındaki hiçbir şeyi dengeleyemez.

Narsist tavırlar sergileyen Aslan burcu insanına en iyi örnek teknoloji milyarderi Larry Ellison’dır. Ellison yaptığı bir açıklamada “Tanrı ile Larry arasındaki fark, Tanrı’nın Larry olduğuna inanmamasıdır” ifadesini kullanmıştır. BURCU İkizler burcu, burçlar kuşağının en meraklı burcu olarak öne çıkıyor.

 • Meraklı olduğu kadar da bencil ve kibirli olarak bilinen İkizler burcu, benmerkezci tavırları ile genellikle konuşmalarında dikkat çekiyor.
 • Çünkü kendileri hakkında konuşmayı seven bu burcun insanları, kendi olumlu özelliklerini aktarma konusunda iyidir.
 • Ayrıca işin iyi yanı, kendileri hakkında bir mizah anlayışlarına sahip olmalarıdır.

Bu sebeple rahatına düşkün olan bu burcun insanları bunu fazla ciddiye almazlar. Her zaman her durumda gülebilir ve olayları şakaya vurabilirler. BURCU Hava burçlarından biri olan Kova burcu, bir arkadaş grubunda her şeyi bilen o kişidir. Fikirlerini değiştirmelerini ya da hatalı olduklarını kabul etmelerini sağlamak dünyanın en zor şeyidir.

Bu nedenle kibirli burçlar arasında başı çeker diyebiliriz. Kova burcu insanları oldukça akıllıdır ve başkalarının bunu bilmesini severler. Bu burca sahip insanlar aynı zamanda zodyakın en hümanist insanlarıdır. Amaçlarına güçlü bir şekilde inanan Kovaların düşüncelerine diğerleri katılmazsa bu tutku kötüye gidebilir.

BAŞAK BURCU Astrolojinin her şeyi bilen ve en mükemmeliyetçi burcu hiç şüphesiz Başak’tır. Bu nedenle inanılmaz derecede kibirli insanlardır. Ayrıca haklı olduklarını bilmekle birlikte bunu saklamak istemezler. Dünyanın ne kadar parlak, yaratıcı ve harika olduklarını fark etmelerini isterler.

 1. Başak burçları, yeterince mükemmel olmadığında veya bilmediği bir şey keşfettiğinde kendini hırpalayabilir.
 2. Ancak kibirli olmalarına rağmen Başak burcu olan kişiler, birilerine yardım etmek veya bir sorunu çözmek için ellerinden geleni yapar.
 3. BURCU Akrep burçlarının kırmızı çizgisi ihanettir.
 4. İhanete uğradıklarını ya da hafife alındıklarını hissetmedikçe bencil ve kibirli değillerdir.

Ancak bir Akrep burcunun size olan güvenini kaybetmesine neden olursanız o zaman korkun. Çünkü onun ruhunda intikam isteği uyandırırsınız. Bu noktada ise size kin beslerler ve kendilerine karşı işlenen bu yanlışı düzeltmeyi görevleri olarak görürler. Aynı şekilde hayatlarındaki partnerleri aniden onlardan ayrılırsa ya da bir iş ortağı onları aldatırsa o kişiye bir ders vermeyi ya da kendi intikamını almayı büyük bir takıntı haline getirebilirler.

Narsist insanlar kimleri sever?

Uzun süreli narsistik bir ilişkiden yeni çıktıysanız, kendinize “Neden?” diye sorabilirsiniz: “Neden hayatıma bir narsisti dâhil ettim? Neden ilişkiye bunca zaman devam ettim? Neden narsist o kadar insan arasından av olarak beni seçti?” Belki de sadece tek bir ilişki de değildir söz konusu olan. Photo by Evan Dennis on Unsplash Empatik, şefkatli, duygusal insanlar Her ne kadar narsistler empati yoksunu insanlar olsalar da, narsistlerin ilgilendikleri kişiler genellikle oldukça empatik yapılıdırlar. Özellikle ilişkinin başlarında bir narsist size geçmişiyle ilgili acıklı hikâyeler anlatabilir, kendisini aldatan veya psikolojik sorunları olan eski sevgililerinden bahsedebilir veya aile travmalarını sizinle paylaşabilir.

 • Bu acıklı hikâyelerin belki bir kısmı doğrudur, belki de tümü birer yalandan ibarettir.
 • Öte yandan bu hikâyeleri dinlerken, empatik yapılı ancak sınırlarını korumayı çok iyi bilmeyen bir insansanız, duvarlarınızı gereğinden erken kaldırabilirsiniz.
 • Elbette insanlar kendileriyle ilgili hassas konulardan bahsedebilir ve birbirleriyle yoğun duygusal anlar paylaşabilirler.

Ancak burada narsistin temel amacı onlara bir an önce güvenmenizi sağlamak ve hayatınıza hızlı bir şekilde dâhil olmaktır. Oysaki duygusal açıdan sağlıklı insanlar arasındaki güven ve samimiyet zaman içerisinde kurulan bir şeydir. Narsistik ilişkide zamanla ilişki ilerlediğinde ve ilk zamanlardaki idealize etme evresinin yerini kaba ve kötü davranışlar almaya başladığında, narsist size karşı olan kötü davranışlarını bu acıklı hikâyeler ile rasyonalize etmeye çalışacaktır.

Şefkat duygusu fazlaca gelişmiş ve duygusal yapılı empatlar iseniz, siz de onları savunmaya geçebilir ve kötü davranışlarına ve istismara kılıf bulmaya çalışabilirsiniz. Çekici, başarılı, etkileyici insanlar Narsistler bir biçimde etkileyici olan insanların peşinden giderler. Etkileyiciden kasıt kimi zaman fiziksel anlamdaki güzellik/yakışıklılık, kimi zaman kariyer alanındaki başarı veya zekâ, kimi zaman ise maddi güç olabilir.

Eğer narsist dış görünüşe öncelik veren biriyse, sizin fiziksel çekiciliğinizin peşinden gidebilir. Eğer narsistin bir partnerde aradığı başarılı bir kariyerse, toplumsal saygınlık sağlayan mesleklere sahip olanlar ilgisini çekebilir. Sadece bunlar da değil.

 1. İyi aile ilişkileri olan insanlar, hobileri veya özel yetenekleri olanlar, geniş bir sosyal çevresi olan ve sevilen kişiler, kısacası hayatta belli alanlarda başarı gösteren insanlar narsistlerin çokça ilgisini çekecektir çünkü bu insanlar narsisti diğerlerinin gözünde iyi gösterecektir.
 2. Tabi ki her insan, partnerinin başarılı, güzel, zeki vs.

olmasını isteyebilir. Bunda hiçbir sorun yok. Ancak bir narsist için sizin bu özellikleriniz, onların toplumsal statülerini yükseltmeye hizmet eden bir araç gibidir. Özellikle ilişkinin başlarında, narsist sizi çok hızlı bir şekilde sosyal çevresine dâhil edebilir veya ailesiyle tanıştırabilir.

Siz bunları size değer vermesi olarak yorumlarken, onun çevresine asıl demek istediği şudur: “Bakın, ben ne elde ettim!” Sizin iyi özellikleriniz onlar için hem bir şov yapma fırsatı, hem de bir meydan okuma gibidir. Aynı zamanda, bu özellikler iyi bir kopyalama aracıdır da. Bir narsist sizin mimiklerinizi, kılık kıyafetinizi, duruşunuzu, konuşmanızı vb.

kopyalayarak adeta zamanla size dönüşebilir. Aynı şekilde insanların narsistleri bir partner olarak beğenmesinin altında da bazen bu tarz, statü ile alakalı özellikler olabilir. Çoğu narsist, kendilerinden emin duruşları dolayısıyla yüzeysel bir karizmaya sahiptir ve her şeye hakkı olduğunu düşünmeleri nedeniyle de içinde bulunduğumuz kapitalist düzende oldukça büyük başarılar yakalayabilirler.

Tüm bu özellikler, insanlara çekici gelebilir ve bu oldukça doğaldır. Ancak ne olursa olsun bunların hepsinin yüzeysel özellikler olduğunu unutmamak gereklidir. Eğer bir insanla yakın ilişkiler kurmak istiyorsak, yüzeysel özelliklerinin yanı sıra daha derin özellikleriyle de ilgilenmeliyiz. Bir narsist ise derinlerinde ne yazık ki kuru bir çöl gibidir.

Hayır demekte zorlanan, zayıf sınırları olan insanlar Narsistler, zayıf sınırları olan insanları severler. Sınırlarınız ne kadar zayıfsa, narsistin sizi istediği gibi şekillendirmesi ve manipüle etmesi o kadar kolaylaşır. Sınırlarımızın zayıf olması ise temelde öz saygı eksikliğimizden kaynaklanmaktadır.

Her ne kadar bir önceki maddede, narsistlerin hayatta çeşitli başarılar elde etmiş veya doğuştan bazı iyi nitelikleri olan insanları seçme eğilimi gösterdiğinden bahsetsek de, bu iyi nitelikleri olan insanlar aynı zamanda ciddi oranda öz saygı/öz sevgi/özgüven eksikliği yaşıyor da olabilirler. Bir insanın toplum önündeki başarılı ve kendinden emin duruşu, her zaman içinde kendinden emin hissettiği anlamına gelmez.

Ayrıca içten içe reddedilme korkusu yaşayan bir insansanız, “Hayır” demekte zorlanıyor da olabilirsiniz. Başkalarının sizi sevmesi ve sizi bırakmaması uğruna, kendi değer yargılarınıza sırtınızı dönebilir ve “Hayır” demek istediğiniz durumlarda bile kolaylıkla “Evet” diyebilirsiniz.

 • Bu durum, her daim kendi isteklerinin ön planda olmasını talep eden narsist için son derece cazip bir özelliktir.
 • Narsiste kendini iyi hissettiren insanlar Narsistler övgüye, ilgiye, sevgiye ciddi oranda açlık gösterebilirler.
 • Bu açlığı doyurmak için sürekli olarak kendilerini iyi hissettiren insanları yakınlarında tutmaya çalışırlar; yani övgüsünü, takdirini, sevgisini sakınmayan insanları.

Öte yandan narsistin içindeki boşluk öyle derindir ve bu sevgi, ilgi açlığı o kadar doyumsuzdur ki narsistin hayatındaki kişi tüm enerjisini tüketmesine rağmen bu açlığı doyuramaz. Bu noktada kaçınılmaz son gerçekleşir ve narsist kendine yeni ve henüz enerjisini kaybetmemiş bir av aramaya başlar. Photo by Cesar Carlevarino Aragon on Unsplash Aynı şekilde narsistlerin hayatlarındaki insanlar da çoğu zaman ilgiye, alakaya aç, yaralı insanlar olabilirler. Özellikle çocukluklarında istismar veya ihmale maruz bırakılan insanlar, narsistin kendilerini idealize etmesi ve özel hissettirmesi karşısında, kolaylıkla gardlarını indirebilir ve idealize edilmenin verdiği tatlı hisse kendilerini bırakabilirler.

 • İstismar ve ihmale maruz bırakılan insanlar çoğu zaman görünmez ve değersiz hissedebilir ve sevilmeyi, takdir görmeyi hak etmediklerini düşünebilirler.
 • Buna karşılık narsistin onlara gösterdiği “karşılıksız” gibi görünen ilgi kendilerini bir anda görünür kılar ve sevildiklerini hissettirir.
 • Başkalarını ve dünyayı; düzeltmeye, değiştirmeye ve kurtarmaya çalışan insanlar Belki de narsistte ilginizi çeken esas şey onun başarısı, karizması veya ilgisi, alakası değildir.

Beki de ona baktığınız ilk andan itibaren, narsistin pırıltılı dış kabuğunun altındaki yaralı ve korku dolu küçük çocuğu fark etmişsinizdir. Eğer siz de insanları ve dünyayı değiştirmeye, düzeltmeye, kurtarmaya çalışan idealist yapıda bir insansanız; narsistin içindeki bu yaralı çocuğu iyileştirme isteğiyle ona bağlanmış olabilirsiniz.

Buradaki temel sorun, sadece narsistin değişmeye/iyileşmeye kapalılığı değildir. Siz her ne kadar yardım etme isteği ile yola çıkmış olsanız da, yardım istemeyen birini değişime zorlamaya hakkınız yoktur. Eğer sizin de başkalarını değiştirmeye ve düzeltmeye karşı içinizde yoğun bir istek varsa, bunun onurlu gibi görünmesine rağmen, esasında ne kadar kontrolcü bir davranış olduğunu görmeye ve acıma ile sevgi duygusunu karıştırmamaya çalışın.

Başkalarını değiştirmeye ve düzeltmeye yönelmekten ziyade, kendimizi geliştirmeye ve daha iyi bir insan haline gelmeye çalışabiliriz. Fedakâr, verici, kendinden önce başkalarını düşünen insanlar Tüm bu özellikler kulağa çok hoş geliyor değil mi? Aslında, değil.

 1. Her ne kadar başka insanları düşünmek, onlara değer vermek harika özellikler olsalar da, eğer aşırı bir fedakârlık gösteriyorsak, kendimizi ihmal edip her durumda ilk olarak başkalarını düşünüyorsak, yanlış yoldayız demektir.
 2. Biz önce kendimize iyi bakabilmeli, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmeli ve kendimizi sevebilmeliyiz ki çevremizdeki insanları da düşünebilelim.

Bir insan “vermeye” odaklı yaşarsa, hayat onun karşısına her daim “almaya” odaklanan insanları çıkaracaktır. Burada önemli olan doğru dengeyi kurabilmektir. Ayrıca çoğu zaman aşırı fedakâr olan insanlar, karşılarındaki insan kendilerini bu çabaları için takdir etmediğinde kırılabilir, üzülebilir ve haksızlığa uğradığını düşünebilir.

 1. Buradaki durum kendi öz saygımızı, başkalarının görüş ve düşüncelerine bağlamış olmamızdan kaynaklanmaktadır.
 2. Hatayı kendinde aramaya meyilli ve başkaları adına sorumluluk alan insanlar Narsistler hiçbir zaman hatayı kendilerinde aramazlar.
 3. Çoğu zaman bir narsistin ağzından şu sözcüklerin döküldüğünü duyabilirsiniz: “Beni buna sen zorladın.

Bana bunu sen yaptırdın.” Tersine, narsistlerin partnerleri ise çoğu zaman hatayı önce kendilerinde arama eğilimi gösterebilirler. Karşınızdaki kişi bir duygusal manipülatör ise sizin bu özelliğinizi kullanmaya çalışacak ve kendi kötü davranışları için bile sizi suçlu hissettirmenin bir yolunu arayacaktır.

 1. Ciddi oranda fiziksel ve cinsel istismarın olduğu ilişkilerde bile, mağdur bir şekilde bu istismara neden olanın kendisi olduğuna ikna olabilmektedir.
 2. Burada önemli olan yine doğru dengeyi yakalamaya çalışmak ve başkalarının kötü davranışlarının sorumluluğunu üzerimize almaktan kaçınmaktır.
 3. Her insan kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelidir.

Siz de hayatınızın bir döneminde kendinizi adeta bir narsist mıknatısı olarak bulduysanız, uzun vadede yapmanız gereken şey sizi narsistlere karşı savunmasız bırakan travmalarınızla yüzleşmek; öz saygınızı, öz sevginizi ve öz güveninizi yükseltmek olacaktır.

Narsist neden yalan söyler?

Narsist Ne Demek Narsist, kendisine aşırı derecede hayranlık duyan kişidir. Narsist, diğer insanların duygularını anlamakta isteksizdir ve empati kuramaz. İsteksizliği ve empati kuramamasının bir sonucu olarak da yaptığı davranışlardan dolayı pişmanlık ve üzüntü yaşayamaz.

Narsist kişinin içinde bulunduğu yaşam kendisini nasıl etkiliyorsa dünyayı da o şekilde ele alır. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak da diğer kişilerin perspektifi ile dünyayı algılamakta sorun yaşar. Narsist, içinde bulunduğu hayatta uygun bir rol model bulamamıştır. Kendisini yetersiz ve değersiz hissetmiştir.

Çocukluk döneminde karşılıksız sevgi beklediği kişilerden sevgi ve değer görememiştir. Bunların sonucu olarak da özseverlik (narsisizm) duygusu gelişmiştir. Öz severlik duygusunun arka planında değersiz hissetmenin, kendisini yetersiz ve güçsüz olarak algılayan bireyin bunu dış dünyadan gizlemeye çalışmasının etkileri yatmaktadır.

Işi öz severlik duygusu ile kendisini biricik olarak ele almaya, dış dünyadaki insanların da önemsiz olduğu varsayımı ile hareket etmeye başlar. Narsist karşısındaki insanları çeşitli manipülasyon yöntemleri ile kullanabileceğinin farkındadır. Bu yüzden narsist, yakın ilişki kurduğu kişinin güven, sevgi ve saygı duygularını istismar etmekten çekinmeyecektir.

See also:  Shawty Ne Demek?

Karşısındaki kişilerin temel duygularını sömürebilmek için bütün imkanlarını değerlendirecektir. Manipülasyonlarının temelinde de bazı yalanlar bulunmaktadır. Karşısındaki kişilere bu manipülasyonlarda başarılı olmak uğruna söylemeyeceği yalan yoktur. Narsiste göre diğer insanların varlığı ve hisleri önemsizdir.

 • Önemsiz olan diğer insanlara karşı bir sorumluluk duygusu taşımayan narsist kişi, bencil tutumlara sahip olmaya ve yalan söylemeye başlayacaktır.
 • Bu davranışlardan dolayı pişmanlık duymayan kişi diğer insanların duygularını zerre önemsemeyecektir.
 • Güvene dayalı ilişkiler de bu yüzden narsist kişi için önemli olmayacaktır ve yalan söylemesinin sonuçları ile her karşılaşmasında insanları değersizleştirmeye varacak davranışlarda bulunacaktır.

Bununla beraber çoğu zaman söylediği yalanları açıklamak için yalan söylemedim şaka yaptım diyecektir. Toparlayacak olursak yalanın varlığı narsistin karşısındaki kişileri manipüle edebilmesi için başvurduğu en önemli silah olarak görmekteyiz. Narsist yalanları aracılığı ile kurbanlarını elinde tutmaya çalışır ve onların yaşamsal enerjilerini kendi çıkarları uğrunda kullanmaya çalışır.

Narsistler nelerden hoşlanır?

Aşağılanmak – Narsist bireyler aşağılanmaktan korkar çünkü bu durum özgüvenlerini zedeleyecek olan en büyük etkenlerden biridir. Narsistler başkaları tarafından övülmek, beğenilmek, üstün görülmek isterler. Bunun tam tersi ise aşağılanmaktır ve bu nedenle de bireyler gerek kalabalık ortamlarda gerekse de özel alanlarda aşağılanmaktan uzak kalmak isterler.

Bir kişi neden narsist olur?

Özsevici (Narsistik) Kişilik Bozukluğu | Sağlık Rehberi | Medilife Sağlık Grubu Arama sonuçları getiriliyor. KAPAT Narsist kişiler, kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden aşırı beğenirler. Diğer insanlara göre kendilerini üstün görürler, sürekli beğenilme, ilgi ve onay beklentisi içindedirler.

Gittikleri her yerde özel ilgi göreceklerini düşünür, üstün yerleri hak ettiklerine inanırlar. Narsist birey, benlik saygısını bu şekilde besler. Ona göre en güzel, en yakışıklı, en parlak, en zeki odur ve o olacaktır. Hiç şüphesiz, böyle bir özsevicilikte hayal kırıklarına ve incinmelere sık rastlanır.

Beklentileri karşılanmayınca özsaygıları düşer, bu sebeple kişiler depresif hissedebilirler. Narsist kişiler, eleştiriye dayanamaz; sürekli övgü bekledikleri için, davranışları da bunları elde etmeye yönelik olacaktır.Bu kişiler, kendilerini daha üstün göstermek için, başkalarını kullanabilir ve onların haklarını hiçe sayabilirler.

Narsist kişilik neden gelişir? Narsistik kişilik bozukluğu olan kişiler, söyle düşünebilir: Tedavisi var mıdır? Uzman Klinik Psikolog Nurdan GÜNDOĞDU

Kişilik bozukluğunun gelişiminde, 0-6 yaş, çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuk aileyle ilişki kurar. Özellikle anneyle kurduğu ilişki, onun kişilik gelişiminde ve sonraki yaşamında etkili olacaktır. Çocuk aileden gelen beklentileri karşılamak durumundadır ve aile çocuğu bu beklentileri karşılaması için, belli bir seviyede tutar.

Ancak, aile bunu bilinçli olarak yapmaz. O, aile için en zeki, en başarılı, en uslusu olmalıdır. Durum böyle olunca, çocuk kendi potansiyelini ortaya koyamaz ve kendi kararlarını alamaz hale gelir.Narsist kişilik bozukluğunun temelinde, erken çocukluk döneminde anne babanın yeterli eşduyum göstermemeleri; çocuğun uygun anne babalık ortamında gerçek dünyanın düş kırıklıkları ile yeterince karşılaşamaması yatmaktadır.

Anne babanın, çocuğun özelliklerini aşırı yüceltmeleri ve vurgulamaları ile sürekli beslenen çocuk, gereksizce büyüklenen özbenlik duygusu oluşturur. Bunun da “Narsizmin” oluşumunda önemli bir payı vardır. Ayrıca Narsistlerin öykülerinde, çocuklukta duygusal ihmal belirgindir.Narsist kişilerin derinlerine bakıldığında, yoğun bir değersizliğin hakim olduğu görünür.

 1. Bu duygudan kurtulabilmek için, sürekli değerlerini yükselten aktiviteler içinde bulunurlar.
 2. Bunlar başarılı olmaya çalışmak ve başarı peşinde koşmak gibi olabilir.
 3. Ancak, tüm bu süreçlerin farkında değildirler, bunları bilinçsizce yaparlar.• Ben çok özel bir insanım• Üstün biri olduğum için, özel davranılmayı ve bir takım ayrıcalıklar tanınmasını hak ediyorum• Başkalarına uygulanan kurallar beni bağlamaz• Tanınmak, övülmek ve hayran olmak çok önemlidir• Benim konumuma saygı göstermeyenlerin cezalandırılması gerekir• Diğer insanlar, benim gerekmelerimi karşılamadılar• Hak ettiğim saygıyı görememem ya da hak ettiklerimin verilmemesi bağışlanamaz• Başkaları, kendilerine duyulan hayranlığı ve sahip oldukları varlığı hak etmiyor• İnsanların beni eleştirme hakları yok• Ben çok yetenekliyim, başkalarının benim durumuma gelebilmeleri için, kendilerine yeni yollar bulmaları gerekir• Ancak benim kadar zeki ve parlak olanlar beni anlayabilirler• Büyük şeyler istemek için her türlü nedenim varNarsistlerin dışa vurdukları kendini beğenmişlik ve güven havasının, başkalarının hayranlığını kazanması ve onların sözünü dinlemelerini sağlaması şaşırtıcı değildir.

Çevrelerindeki insanları tartarlar ve kendilerine saygı gösterecek gibi olanları hemen ayırt ederler. Narsistler, sıklıkla karşılığında pek bir şey beklemeden karşılarında hürmetle eğilecek, ‘düşünceli’ bağımlı bir kişiyi bulup çıkarırlar.Bazılarında ise, Narsistik yapı hemen fark edilmeyebilir.

Mütevazi ve kibar görünmeye çalışabilir, övgü sevmeyebilirler. Kendilerine yakından bakıldığında, derinlerinde yatan bir büyüklenmecilik olduğu söylenebilir. Örneğin işinde başarısızlığa uğrayan bir kişi, söyle yorum yapabilir: Bulunduğum konumda çalışıp çalışmamam benim için önemli değil, ama şirket benim gibi birini kaybetti.Narsist kişiler, insan ilişkilerinde sorun yaşarlar.

Sıklıkla sevgili ile yakınlaşma ve sonra ayrılma sorunları yaşarlar. Sık sık kavga edip tekrar tekrar barışırlar. Sıklıkla sevgili değiştirebilir, aynı kişiyle sürekli tartışma yaşayabilirler. Bu kişileri uzaktan tanıyanlar ise, kendilerini karizmatik ve çekici olarak nitelendirebilir.

 1. Narsist kişiler genellikle politikacı, yönetici, bilim adamı, lider olurlar; ancak zaman zaman iş yerinde saldırgan ve bencil tutum sergileyebilirler.
 2. Bu kişilerin iş yaşamı, sevgili ilişkileri, çocuklarıyla olan ilişkilerinin hemen hemen hepsinde problem vardır.
 3. Narsist kişiler, özellikle Borderline kişilik yapısında olan sevgililer edinirler.

Bu kişiler ulaşılmaz kişiler olabilir ve elde ettiklerindeyse onları değersizleştirirler. Bu nedenle partnere sık sık öfke duyarlar. İlişkileri iyi gitmediğinde de, alternatif partner arayışına geçer, değersizlik duygularından kurtulabilmek için sık sık mastürbasyon yaparlar.

 1. Tehlikeli sporlara yönelebilir, alkol ya da esrar tüketebilirler, pornografi ve sapkın ilişkiler içinde olabilirler.
 2. Bunlar kişinin savunma mekanizmasını oluşturur ve narsistik duygusal kırılmalar arttıkça, bu tür uğraşlar artış gösterecektir.
 3. Bu tarz kırılmalar, örneğin başarısız olma, hoşlandığı kadını elde edememe, eleştirilme, terk edilme gibi durumlarda, vücutta somatik hastalıklar belirebilir.

Örneğin kişinin beli, başı, sırtı ağrır, nefes almada güçlük çeker, aşırı yeme ya da tam tersi, iştahta azalma olur. Mide ve bağırsak, hazımsızlık sorunu yaşayabilir ve bu şikayetlerinden dolayı doktora başvurabilirler. Kişi boşalma, sertleşme, başka kadınlara aşırı ilgili, sık mastürbasyon, eşcinsel olabileceğine dair korkular yaşayabilir.Narsistik kişiler, terapiye zor gelen kişilerdir.

Onlara göre, terapiye gelmek zayıflık göstergesidir. Bu nedenle, temel sebebin ruhsal sorunlar olduğunu düşünemezler ve terapiye gelmezler. Geliş sebepleri, genellikle depresyon, kaygı, panik atak, mutsuzluk, boşluk hissi ve cinsel sorunlardır. İnsan ilişkilerinde sorunlar yaşadıkları için gelirler; aile içi çatışmaları vardır, parteri terk etmiştir ya da bir başarısızlığa uğramış olabilirler.Terapiye başvurma sırasında, temel sebep gözönünde bulundurulmalıdır.Narsistik kişilik bozukluğu, dinamik psikoterapi ile tedavi edilebilir.

Terapist için zor vakalar olabilir. Terapist, zaman zaman idealize edebileceği gibi, zaman zaman da öfke duyulan kişi olabilir. Terapi süreleri değişkenlik göstermekle birlikte, bazılarında bu durum uzun sürebilir. Konusunda uzman ve deneyimli bir terapist ile sonuç verimli olacaktır.

Narsist insan kimi sever?

Uzun süreli narsistik bir ilişkiden yeni çıktıysanız, kendinize “Neden?” diye sorabilirsiniz: “Neden hayatıma bir narsisti dâhil ettim? Neden ilişkiye bunca zaman devam ettim? Neden narsist o kadar insan arasından av olarak beni seçti?” Belki de sadece tek bir ilişki de değildir söz konusu olan. Photo by Evan Dennis on Unsplash Empatik, şefkatli, duygusal insanlar Her ne kadar narsistler empati yoksunu insanlar olsalar da, narsistlerin ilgilendikleri kişiler genellikle oldukça empatik yapılıdırlar. Özellikle ilişkinin başlarında bir narsist size geçmişiyle ilgili acıklı hikâyeler anlatabilir, kendisini aldatan veya psikolojik sorunları olan eski sevgililerinden bahsedebilir veya aile travmalarını sizinle paylaşabilir.

 • Bu acıklı hikâyelerin belki bir kısmı doğrudur, belki de tümü birer yalandan ibarettir.
 • Öte yandan bu hikâyeleri dinlerken, empatik yapılı ancak sınırlarını korumayı çok iyi bilmeyen bir insansanız, duvarlarınızı gereğinden erken kaldırabilirsiniz.
 • Elbette insanlar kendileriyle ilgili hassas konulardan bahsedebilir ve birbirleriyle yoğun duygusal anlar paylaşabilirler.

Ancak burada narsistin temel amacı onlara bir an önce güvenmenizi sağlamak ve hayatınıza hızlı bir şekilde dâhil olmaktır. Oysaki duygusal açıdan sağlıklı insanlar arasındaki güven ve samimiyet zaman içerisinde kurulan bir şeydir. Narsistik ilişkide zamanla ilişki ilerlediğinde ve ilk zamanlardaki idealize etme evresinin yerini kaba ve kötü davranışlar almaya başladığında, narsist size karşı olan kötü davranışlarını bu acıklı hikâyeler ile rasyonalize etmeye çalışacaktır.

Şefkat duygusu fazlaca gelişmiş ve duygusal yapılı empatlar iseniz, siz de onları savunmaya geçebilir ve kötü davranışlarına ve istismara kılıf bulmaya çalışabilirsiniz. Çekici, başarılı, etkileyici insanlar Narsistler bir biçimde etkileyici olan insanların peşinden giderler. Etkileyiciden kasıt kimi zaman fiziksel anlamdaki güzellik/yakışıklılık, kimi zaman kariyer alanındaki başarı veya zekâ, kimi zaman ise maddi güç olabilir.

Eğer narsist dış görünüşe öncelik veren biriyse, sizin fiziksel çekiciliğinizin peşinden gidebilir. Eğer narsistin bir partnerde aradığı başarılı bir kariyerse, toplumsal saygınlık sağlayan mesleklere sahip olanlar ilgisini çekebilir. Sadece bunlar da değil.

 1. İyi aile ilişkileri olan insanlar, hobileri veya özel yetenekleri olanlar, geniş bir sosyal çevresi olan ve sevilen kişiler, kısacası hayatta belli alanlarda başarı gösteren insanlar narsistlerin çokça ilgisini çekecektir çünkü bu insanlar narsisti diğerlerinin gözünde iyi gösterecektir.
 2. Tabi ki her insan, partnerinin başarılı, güzel, zeki vs.

olmasını isteyebilir. Bunda hiçbir sorun yok. Ancak bir narsist için sizin bu özellikleriniz, onların toplumsal statülerini yükseltmeye hizmet eden bir araç gibidir. Özellikle ilişkinin başlarında, narsist sizi çok hızlı bir şekilde sosyal çevresine dâhil edebilir veya ailesiyle tanıştırabilir.

 1. Siz bunları size değer vermesi olarak yorumlarken, onun çevresine asıl demek istediği şudur: “Bakın, ben ne elde ettim!” Sizin iyi özellikleriniz onlar için hem bir şov yapma fırsatı, hem de bir meydan okuma gibidir.
 2. Aynı zamanda, bu özellikler iyi bir kopyalama aracıdır da.
 3. Bir narsist sizin mimiklerinizi, kılık kıyafetinizi, duruşunuzu, konuşmanızı vb.

kopyalayarak adeta zamanla size dönüşebilir. Aynı şekilde insanların narsistleri bir partner olarak beğenmesinin altında da bazen bu tarz, statü ile alakalı özellikler olabilir. Çoğu narsist, kendilerinden emin duruşları dolayısıyla yüzeysel bir karizmaya sahiptir ve her şeye hakkı olduğunu düşünmeleri nedeniyle de içinde bulunduğumuz kapitalist düzende oldukça büyük başarılar yakalayabilirler.

 • Tüm bu özellikler, insanlara çekici gelebilir ve bu oldukça doğaldır.
 • Ancak ne olursa olsun bunların hepsinin yüzeysel özellikler olduğunu unutmamak gereklidir.
 • Eğer bir insanla yakın ilişkiler kurmak istiyorsak, yüzeysel özelliklerinin yanı sıra daha derin özellikleriyle de ilgilenmeliyiz.
 • Bir narsist ise derinlerinde ne yazık ki kuru bir çöl gibidir.

Hayır demekte zorlanan, zayıf sınırları olan insanlar Narsistler, zayıf sınırları olan insanları severler. Sınırlarınız ne kadar zayıfsa, narsistin sizi istediği gibi şekillendirmesi ve manipüle etmesi o kadar kolaylaşır. Sınırlarımızın zayıf olması ise temelde öz saygı eksikliğimizden kaynaklanmaktadır.

 • Her ne kadar bir önceki maddede, narsistlerin hayatta çeşitli başarılar elde etmiş veya doğuştan bazı iyi nitelikleri olan insanları seçme eğilimi gösterdiğinden bahsetsek de, bu iyi nitelikleri olan insanlar aynı zamanda ciddi oranda öz saygı/öz sevgi/özgüven eksikliği yaşıyor da olabilirler.
 • Bir insanın toplum önündeki başarılı ve kendinden emin duruşu, her zaman içinde kendinden emin hissettiği anlamına gelmez.

Ayrıca içten içe reddedilme korkusu yaşayan bir insansanız, “Hayır” demekte zorlanıyor da olabilirsiniz. Başkalarının sizi sevmesi ve sizi bırakmaması uğruna, kendi değer yargılarınıza sırtınızı dönebilir ve “Hayır” demek istediğiniz durumlarda bile kolaylıkla “Evet” diyebilirsiniz.

 • Bu durum, her daim kendi isteklerinin ön planda olmasını talep eden narsist için son derece cazip bir özelliktir.
 • Narsiste kendini iyi hissettiren insanlar Narsistler övgüye, ilgiye, sevgiye ciddi oranda açlık gösterebilirler.
 • Bu açlığı doyurmak için sürekli olarak kendilerini iyi hissettiren insanları yakınlarında tutmaya çalışırlar; yani övgüsünü, takdirini, sevgisini sakınmayan insanları.

Öte yandan narsistin içindeki boşluk öyle derindir ve bu sevgi, ilgi açlığı o kadar doyumsuzdur ki narsistin hayatındaki kişi tüm enerjisini tüketmesine rağmen bu açlığı doyuramaz. Bu noktada kaçınılmaz son gerçekleşir ve narsist kendine yeni ve henüz enerjisini kaybetmemiş bir av aramaya başlar. Photo by Cesar Carlevarino Aragon on Unsplash Aynı şekilde narsistlerin hayatlarındaki insanlar da çoğu zaman ilgiye, alakaya aç, yaralı insanlar olabilirler. Özellikle çocukluklarında istismar veya ihmale maruz bırakılan insanlar, narsistin kendilerini idealize etmesi ve özel hissettirmesi karşısında, kolaylıkla gardlarını indirebilir ve idealize edilmenin verdiği tatlı hisse kendilerini bırakabilirler.

 • İstismar ve ihmale maruz bırakılan insanlar çoğu zaman görünmez ve değersiz hissedebilir ve sevilmeyi, takdir görmeyi hak etmediklerini düşünebilirler.
 • Buna karşılık narsistin onlara gösterdiği “karşılıksız” gibi görünen ilgi kendilerini bir anda görünür kılar ve sevildiklerini hissettirir.
 • Başkalarını ve dünyayı; düzeltmeye, değiştirmeye ve kurtarmaya çalışan insanlar Belki de narsistte ilginizi çeken esas şey onun başarısı, karizması veya ilgisi, alakası değildir.

Beki de ona baktığınız ilk andan itibaren, narsistin pırıltılı dış kabuğunun altındaki yaralı ve korku dolu küçük çocuğu fark etmişsinizdir. Eğer siz de insanları ve dünyayı değiştirmeye, düzeltmeye, kurtarmaya çalışan idealist yapıda bir insansanız; narsistin içindeki bu yaralı çocuğu iyileştirme isteğiyle ona bağlanmış olabilirsiniz.

 1. Buradaki temel sorun, sadece narsistin değişmeye/iyileşmeye kapalılığı değildir.
 2. Siz her ne kadar yardım etme isteği ile yola çıkmış olsanız da, yardım istemeyen birini değişime zorlamaya hakkınız yoktur.
 3. Eğer sizin de başkalarını değiştirmeye ve düzeltmeye karşı içinizde yoğun bir istek varsa, bunun onurlu gibi görünmesine rağmen, esasında ne kadar kontrolcü bir davranış olduğunu görmeye ve acıma ile sevgi duygusunu karıştırmamaya çalışın.

Başkalarını değiştirmeye ve düzeltmeye yönelmekten ziyade, kendimizi geliştirmeye ve daha iyi bir insan haline gelmeye çalışabiliriz. Fedakâr, verici, kendinden önce başkalarını düşünen insanlar Tüm bu özellikler kulağa çok hoş geliyor değil mi? Aslında, değil.

Her ne kadar başka insanları düşünmek, onlara değer vermek harika özellikler olsalar da, eğer aşırı bir fedakârlık gösteriyorsak, kendimizi ihmal edip her durumda ilk olarak başkalarını düşünüyorsak, yanlış yoldayız demektir. Biz önce kendimize iyi bakabilmeli, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmeli ve kendimizi sevebilmeliyiz ki çevremizdeki insanları da düşünebilelim.

Bir insan “vermeye” odaklı yaşarsa, hayat onun karşısına her daim “almaya” odaklanan insanları çıkaracaktır. Burada önemli olan doğru dengeyi kurabilmektir. Ayrıca çoğu zaman aşırı fedakâr olan insanlar, karşılarındaki insan kendilerini bu çabaları için takdir etmediğinde kırılabilir, üzülebilir ve haksızlığa uğradığını düşünebilir.

Buradaki durum kendi öz saygımızı, başkalarının görüş ve düşüncelerine bağlamış olmamızdan kaynaklanmaktadır. Hatayı kendinde aramaya meyilli ve başkaları adına sorumluluk alan insanlar Narsistler hiçbir zaman hatayı kendilerinde aramazlar. Çoğu zaman bir narsistin ağzından şu sözcüklerin döküldüğünü duyabilirsiniz: “Beni buna sen zorladın.

Bana bunu sen yaptırdın.” Tersine, narsistlerin partnerleri ise çoğu zaman hatayı önce kendilerinde arama eğilimi gösterebilirler. Karşınızdaki kişi bir duygusal manipülatör ise sizin bu özelliğinizi kullanmaya çalışacak ve kendi kötü davranışları için bile sizi suçlu hissettirmenin bir yolunu arayacaktır.

 1. Ciddi oranda fiziksel ve cinsel istismarın olduğu ilişkilerde bile, mağdur bir şekilde bu istismara neden olanın kendisi olduğuna ikna olabilmektedir.
 2. Burada önemli olan yine doğru dengeyi yakalamaya çalışmak ve başkalarının kötü davranışlarının sorumluluğunu üzerimize almaktan kaçınmaktır.
 3. Her insan kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmelidir.

Siz de hayatınızın bir döneminde kendinizi adeta bir narsist mıknatısı olarak bulduysanız, uzun vadede yapmanız gereken şey sizi narsistlere karşı savunmasız bırakan travmalarınızla yüzleşmek; öz saygınızı, öz sevginizi ve öz güveninizi yükseltmek olacaktır.

Narsist ailesine nasıl davranır?

Empati eksikliği narsist ebeveynin en belirgin özelliğidir. Empatiden yoksun bir anne ya da babayla büyüyen bir kız ya da erkek çocuğu kendini önemsiz hisseder. Duyguları onaylanmamıştır. Bu kız ya da erkek, kendi duygularını dikkate almaktan vazgeçer ve yetişkinliğinde, genellikle kendinden bahsetmekten vazgeçer.