Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Ohal Ne Demek?

OHAL ilan edilirse ne olur?

OHAL kararı sonrası yapılacaklar – Kanuna göre, OHAL kararının alınmasının ardından, felakete uğrayanların kurtarılması, hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler, para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanacak.

Gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanacak. Olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda olacak.

Bu amaçla, öncelikle o bölgedeki genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi devlet teşekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve mahalli idarelere başvurulacak. İhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanmaması halinde, imkan ve kaynakları da dikkate alınarak, bölgedeki özel kuruluşlara ve gerçek kişilere ait olanlara yükümlülük konulacak.

OHAL ne demek ne oluyor?

Olağanüstü Hal (OHAL) düzenlemesine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de meydana gelen depremler nedeniyle 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Alınan kararın ardından vatandaşlar ‘OHAL nedir, nasıl uygulanır ve OHAL ilan edilince ne olur?’ sorgulamalarını araştırmaya başladı. Peki, OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL ilan edilince ne olur? – Ohal Ne Demek 10 ilde 3 aylık OHAL kararı alınmasının ardından OHAL ile ilgili ayrıntılar merak edilmeye başladı. Türkiye ‘de meydana gelen deprem nedeniyle OHAL ilan edilince nasıl kararlar alınacağı sorgulanıyor. Peki, OHAL nedir, nasıl uygulanır? OHAL ilan edilince ne olur? OHAL NEDİR? Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır. Ohal Ne Demek OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR? OHAL’de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir; – Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması – Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama – Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması – OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması – Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması – Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme – Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması – Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması – İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması – Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama – Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması – Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması Ohal Ne Demek DÜNYADA OHAL ÖRNEKLERİ NELER? Fransa 2015 Paris saldırıları sonrasında olağanüstü hâl ilân etti. ABD 11 Eylül saldırıları sonrasında hâlen geçerli olan olağanüstü hâli ilân etti.12 Haziran 2016’da 2016 Orlando gece kulübü saldırısı sonucunda Florida eyaleti Orange County’de olağanüstü hâl ilân etti.

Wood Buffalo belediyesi Fort McMurray Yangını sonucunda Alberta, Kanada’da olağanüstü hâl ilân etti. Filipinler tropik fırtına felaketi sonucunda olağanüstü hâl ilân etti. Myanmar mezheplerle ilgili şiddet sonucunda Meiktila’da olağanüstü hâl ilân etti. Kırım, Ukrayna’daki enerji sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti.

Kaliforniya valisi Jerry Brown 6 Ocak 2016’da gerçekleşen gaz sızıntısı nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti. ABD’de Kuzey Karolina, Tennessee, Maryland, Pensilvanya, Georgia, Virginia, Batı Virginia ve New Jersey gibi eyaletler kar fırtınası nedeniyle olağanüstü hâl ilân ettiler.2016’da Venezuela’da protestolar nedeniyle olağanüstü hâl ilân etti. Ohal Ne Demek OHAL NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRER? OHAL ilanı kararı, verildiği gün Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur. TBMM tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL’in süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL’i kaldırabilir.

OHAL SÜRECİ NASIL İŞLER? Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL’de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

OHAL İLE SIKIYÖNETİM ARASINDAKİ FARK NEDİR? Olağanüstü halin kamu düzenini sağlamada yeterli olmadığı hallerde, ya da savaş veya yakın savaş tehlikesi halinde, yine MGK’nın tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nun kararıyla sıkıyönetim ilan edilebilir.

Sıkıyönetim de yine en fazla altı aylık bir dönem için ilan edilir, ancak dörder ay sürelerle uzatılabilir. Sıkıyönetim Bakanlar kurulu tarafından ilanıyla birlikte Resmi Gazete’de yayınlanır ve TBMM onayına sunulur. Olağanüstü hal ile sıkıyönetim arasındaki en temel fark, olağanüstü halde yetkinin mülki erkanda, sıkıyönetimde ise askerde olmasıdır.

Sıkıyönetimde Anayasa’da vatandaşlara tanınan hak ve özgürlüklerin tümü ya da bir bölümü askıya alınabilir, vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülükleri getirilebilir. Bazı suçlar için yargılama “özel mahkemelerde” yapılır.

Etiketler : Haberler – Haberler Recep Tayyip Erdoğan Nedir Ohal Deprem

Hangi illerde 3 ay OHAL ilan edildi?

Kararla Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da 8 Şubat günü saat 01.00’den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL nedir kim karar verir?

Ohal, 10 ilimizi kapsayacak şekilde 3 süreyle ilan edildi. Anayasa uyarınca ohal, MGK’nın tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilebiliyor ve genellikle doğal afet, salgın hastalık, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvuruluyor. Ohal Ne Demek Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili büyük oranda etkileyen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesindeki 10 ili kapsayan 3 ay sürecek OHAL ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan, “Anayasa’nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık” diye konuştu.

 1. OHAL NEDİR? Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
 2. OHAL NASIL İLAN EDİLİR? Ohal kararını Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu alır.

Altı ayı geçemez. Olağanüstü hâl koşulları devam ediyorsa Bakanlar Kurulu’nun isteği üzerine TBMM her seferinde 4 aydan fazla olmamak üzere uzatılabilir. Olağanüstü hâl bir bölgede ya da bütün ülkede geçerli olmak üzere ilan edilebilir. * Madde 119 – Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. OHAL’DE NE GİBİ KISITLAMALAR OLABİLİR? Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

 1. Ancak, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
 2. OHAL NASIL UYGULANIR? Olağanüstü hâlin uygulanmasında görev ve yetki olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il valisine; bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilân edilmesi halinde bölge valisine; birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilân edilmesi halinde koordinasyon ve işbirliği sağlanmak suretiyle bölge valilerine aittir.

OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDE HANGİ KARARLAR ALINABİLİR? Olağanüstü hal, hükümete vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlayabilecek ek tedbirler alma hakkı sağlar. Bu tedbirler şunlar; a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak, b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak, c) Kişilerin; üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el koymak, d) Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti koymak, e) Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, yayımlanmasını ve dağıtılmasını, bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya çoğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak veya izne bağlamak; basılması ve neşri yasaklanan kitap, dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuayı toplatmak, f) Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak, g) Hassasiyet taşıyan kamuya veya kişilere ait kuruluşlara ve bankalara, kendi iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırmak veya bunların artırılmasını istemek, h) Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak, i) Ruhsatlı da olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını veya naklini yasaklamak, j) Her türlü cephaneler, bombalar, tahrip maddeleri, patlayıcı maddeler, radyoaktif maddeler veya yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya diğer her türlü zehirler ve boğucu gazlar veya benzeri maddelerin bulundurulmasını, hazırlanmasını, yapılmasını veya naklini izne bağlamak veya yasaklamak ve bunlar ile bunların hazırlanmasına veya yapılmasına yarayan eşya, alet veya araçların teslimini istemek veya toplatmak, k) Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların bölgeye girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak, l) Bölge dahilinde güvenliklerinin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı düzenlemek, kayıtlamak veya yasaklamak, m) Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak, n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek, o) Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak.

OHAL İLE SIKIYÖNETİM ARASINDAKİ FARK NEDİR? Olağanüstü halin kamu düzenini sağlamada yeterli olmadığı hallerde, ya da savaş veya yakın savaş tehlikesi halinde, yine MGK’nın tavsiyesi ve Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu’nun kararıyla sıkıyönetim ilan edilebilir. Sıkıyönetim de yine en fazla altı aylık bir dönem için ilan edilir, ancak dörder ay sürelerle uzatılabilir.

Sıkıyönetim Bakanlar kurulu tarafından ilanıyla birlikte Resmi Gazete’de yayınlanır ve TBMM onayına sunulur. Olağanüstü hal ile sıkıyönetim arasındaki en temel fark, olağanüstü halde yetkinin mülki erkanda, sıkıyönetimde ise askerde olmasıdır. Sıkıyönetimde Anayasa’da vatandaşlara tanınan hak ve özgürlüklerin tümü ya da bir bölümü askıya alınabilir, vatandaşlar için para, mal, çalışma yükümlülükleri getirilebilir.

OHAL kac ay sürer?

Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır.

OHAL de neler yasak?

Darbe girişimi sonrasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı ve MGK ardından OHAL kararı çıktı.3 ay süreyle uygulanan OHAL hayatı nasıl etkileyecek? OHAL yasakları neler? OHAL’de hangi cezalar uygulanacak? OHAL cezaları nelerdir? Kimliksiz gezmenin cezası nedir? – Ohal Ne Demek Dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ay süreyle OHAL durumuna geçileceği açıklandı. Vatandaş tarafından en fazla merak edilen konulardan biri OHAL’in hayatı nasıl etkileyeceği, OHAL’in hangi yasakları getireceği, OHAL’de hangi cezaların uygulanacağı oldu.

Peki OHAL hayatı nasıl etkileyecek? OHAL’de hangi yasaklar uygulanacak? OHAL ŞARTLARI VE OHAL DURUMUNDA UYGULANACAK CEZALAR NELERDİR? 15 Temmuz darbe girişimin ardından Bakanlar Kurulu en az 3 ay sürecek olağanüstü hâl kararı aldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugün de Meclis’in onayına sunulması bekleniyor.

Peki olağanüstü hal nedir? Hayatımızı nasıl etkileyecek? İşte yanıtları; 1982 Anayasası’na göre olağanüstü hâl, “hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde” uygulanabilir.

Ayrıca doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar ağır ekonomik bunalım da olağanüstü hâlin nedeni olabilir. OHAL NASIL İLAN EDİLİR? Ohal kararını Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu alır, Meclis onaylar. Altı ayı geçemez. Olağanüstü hâl koşulları devam ediyorsa Bakanlar Kurulu’nun isteği üzerine TBMM her seferinde 4 aydan fazla olmamak üzere uzatılabilir.

Olağanüstü hâl bir bölgede ya da bütün ülkede geçerli olmak üzere ilan edilebilir. OHAL’DE NELER OLUR? Vatandaşlar için para, mal ve çalışma yükümlülükleri getirilebilir. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamesi çıkarılabilir.

 1. Olağanüstü hâllerde kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi oldukça genişler, bu kararnamelerin yargısal denetimi de yapılmaz.
 2. OHAL’DE NE GİBİ KISITLAMALAR OLABİLİR? Milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasa’da öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.
See also:  Qual O Teto Do Inss?

Ancak, kişinin yaşama hakkına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

OHAL NASIL UYGULANIR? Olağanüstü hâlin uygulanmasında görev ve yetki olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa il valisine; bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilân edilmesi halinde bölge valisine; birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilân edilmesi halinde koordinasyon ve işbirliği Başbakanlıkça sağlanmak suretiyle bölge valilerine aittir.

SINIRSIZ KARARNAME YETKİSİ OHAL süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 91. maddesindeki “Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez” şeklindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler (KHK) çıkarabilecek.

 1. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
 2. TAM YETKİLİ VALİLER Tam yetkili valilerin de görevlendirildiği OHAL’de koordinasyon, Başbakanlık ya da Başbakanın görevlendireceği bakanlıkça sağlanacak.
 3. Bunun için OHAL ilanına neden olan konuyla ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşan OHAL Koordinasyon Kurulu’nun yanı sıra bölge OHAL kurulları da öngörülebilecek.

OHAL valileri güvenlik konularının yanı sıra yerel yönetimlere ilişkin de önemli yetkilere sahip olacak. Buna göre, bölge valileri, OHAL’in gerektirdiği durumlarda yerel yönetimlerin organlarınca alınacak kararların uygulanmasında da yetkili olacak. OHAL’in bir ilde ilanı halinde bu konudaki karar alma yetkisi ise il valisinde bulunacak.

 1. GÖZALTI SÜRESİ UZATILABİLİYOR Anayasa’nın, “Kişi hürriyeti ve güvenliği” başlıklı 19.
 2. Maddesinde, gözaltı sürelerinin OHAL döneminde uzatılabileceğine ilişkin hüküm bulunuyor.
 3. Maddede, “Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır.

Kimse, bu süreler geçtikten sonra hakim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uzatılabilir” deniliyor. OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak mümkün olacak.

Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmaları ve toplanmaları, araçların seyirleri yasaklanabilecek. Kişilerin, üstünü, araçlarını, eşyalarını aratmak ve bulunacak suç eşyası ve delil niteliğinde olanlarına el konulabilecek. Olağanüstü hal ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti getirilebilecek.

Söz, yazı, resmi, film, plak, ses ve görüntü bantlarını ve sesle yapılan her türlü yayımı denetlemek, gerektiğinde kayıtlamak veya yasaklamak mümkün olacak. Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak veya yasaklamak gündeme gelebilecek.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YASAKLARI Kamu düzeni veya kamu güvenini bozabileceği kanısını uyandıran kişi ve toplulukların belli bölgelere girişini yasaklamak, bölge dışına çıkarmak veya bölge içerisinde belirli yerlere girmesini veya yerleşmesini yasaklamak sözkonusu olabilecek. Belli bölgelerde güvenliğin sağlanması gerekli görülen tesis veya teşekküllerin bulunduğu alanlara giriş ve çıkışı yasaklamak gündeme gelebilecek.

Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak mümkün olavak.

Dernek faaliyetlerini, her dernek hakkında ayrı karar almak ve üç ayı geçmemek kaydıyla durdurmak sözkonusu olacak. OTUZ GÜN İÇİNDE MECLİS’TE Meclis içtüzüğünün 128’inci maddesine göre, TBMM, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerini otuz gün içinde görüşüp sonuçlandırmak zorunda. TBMM, olağanüstü hâl ve sıkıyönetim KHK’sini reddedebilecek, aynen veya değiştirerek kabul edebilecek.

TBMM olağanüstü hâl KHK’sini reddetmiş ise bu KHK, ret kararının Resmi Gazetede yayımlandığı gün yürürlükten kalkacak. TBMM’nin olağanüstü hâl KHK’leri üzerindeki onay, değiştirerek onay ve ret işlemleri parlamento kararıyla değil, kanunla yapılabilecek.

 1. VURMA EMRİ YETKİSİ OHAL uygulamasında “teslim ol” emrine itaat edilmemesi veya silahla mukabeleye yeltenilmesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru müdafaa durumuna düşmeleri halinde görevli güvenlik kuvvetleri mensupları doğruca ve duraksamadan hedefe ateş edebilecekler.
 2. Güvenlik güçleri hakkında bu nedenle açılan soruşturma işlemleri de tutuksuz yapılabilecek.

OHAL DURMUNDAKİ CEZALAR OHAL kanunu çerçevesinde sıkılaştırılan güvenlik önlemleriyle kimlik kontrollerinin sıklığı artırılacak. Kimliğini yanında taşımamanın cezası ise 105 TL İşte kabahatlar kanunu çerçevesindeki bazı cezalar Dilencilik cezası: 105 TL Kimliği bildirmeme: 105 TL Rahatsız etme: 105 TL Kumar: 219 TL Gürültü: 105 TL Emre aykırı davranış: 219 TL Sarhoşluk: 105 TL Çevreyi kirletme: 35 TL İşgal cezası: 105 TL Kapalı alanda tütün mamüllerinin tüketilmesi: 105 TL

11 ilde OHAL ne zaman bitecek?

Deprem bölgesinde OHAL kaldırıldı mı? Ne zaman kaldırılıyor? Kahramanmaraş depremlerinden sonra 11 ilde ilan edilen OHAl kararı kaldırılıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz OHAL’i kaldıracaklarını açıkladı. OHAL kararı deprem bölgesinde ne zaman kaldırılacak? Ali İhsan Yavuz, 9 Mayıs’ta OHAL’in sona ereceğini açıkladı.

Yavuz, “OHAL 9 Mayıs’ta bitecek. Ortaya herhangi handikaplar çıkmasın diye önlemler alınmıştı, bir sorun olmayacak” diye konuştu.6 Şubat Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. Daha sonra Elazığ da OHAL illeri kapsamına alınmıştı.

OHAL ilan edilen iller, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Elazığ olarak açıklanmıştı. AK Partili Yavuz, seçim güvenliği ile ilgili olarak ise, “Biz araştırma yaptık, ne kadar kitle deprem bölgesinden başka illerde bulunuyor.

 • Bu kişilerin sayısı 1 milyona yakın.
 • Bunun 650 bini seçmen ama.
 • Yaklaşık söylüyorum.
 • Bu 650 bin seçmenin yaklaşık 500 bini 2019’da hangi şehirde kullanıyorsa o şehirde oy kullanabiliyor.
 • Dolayısıyla o ilin seçmeni haline getirmiş kendi.
 • ‘Deprem bölgesi boşaldı’ deniyor ya o doğru değil.
 • Aslında seçmen profili çok değişmemiş.

AFAD ihtiyacı olan depremzede seçmenleri seçimde taşıyacak” açıklamasını yaptı. : Deprem bölgesinde OHAL kaldırıldı mı? Ne zaman kaldırılıyor?

OHAL hangi illerde var?

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. OHAL, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde uygulamada olacak.

2023 OHAL ne zaman ilan edildi?

2023 OHAL NE ZAMAN BİTECEK? – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete’de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Ohal Ne Demek

Türkiye’de en son OHAL ne zaman oldu?

Türkiye – 1982 anayasasının 119-122 maddelerine göre Türkiye’de dört farklı türde sıra dışı yönetim vardır. Bunlar sıkıyönetim, olağanüstü hâl, seferberlik ve savaş hâlidir.121. maddeye göre: ” Anayasanın 119 ve 120 nci maddeleri uyarınca olağanüstü hâl ilânına karar verilmesi durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur ve kabulü doğrultusunda bu karar Resmî Gazetede yayımlanır.

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağrılır.
 • Meclis, olağanüstü hâl süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hâli kaldırabilir,” Türkiye tarihinde üç kez genel olağanüstü hâl ilân edilmiştir.1978 ila 1983 arasında sıkıyönetim olağanüstü hâl ile değiştirildi ve Kasım 2002’ye kadar yürürlükte kaldı.20 Temmuz 2016’da Türkiye askerî darbe girişimi sonrasında Türkiye genelinde 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilân edildi.21 Temmuz 2016 saat 01.00 itibarıyla olağanüstü hâlin geçerli olması mecliste 115’e karşı 346 oyla kabul edildi.20 Temmuz 2016’da ilan edilip, 7 kez uzatılan olağanüstü hâl uygulaması iki yılın ardından 18 Temmuz 2018’de tamamen kaldırıldı.

En son 2023 yılı Şubat ayında Güneydoğu Anadolu civarlarında meydana gelen depremin çok ciddi hasarlara sebep olması sebebiyle bölgedeki on ilde (Sonradan Elazığ da eklenerek on bire çıkarıldı) OHAL ilan edilmiş, depremzedelere gelen yardımlara zarar vermeye kalkışanlar OHAL kapsamında tutuklanmıştır.

OHAL ilan edilince bankadaki para ne olur?

Sayın Müşterilerimiz! KC Finansal Piyasa Düzenleme Geliştirme Ajansı tarafından yayınlanan emirnameye göre, Kazakistan’da 19 Ocak 2022 tarihe kadar ilan edilen Olağanüstü Hal durumu nedeni ile hanehalklarını ve ticari işletmeleri desteklemek için olağanüstü halden etkilenen birey ve tüzel kişilere yapılan kredi ödemeleri ertelenebilecektir,

 1. Ayrıca olağanüstü hal süresince müşterilerimizin kredi ödemelerine ceza işlenmeyecektir.
 2. Banka, olağanüstü hal sırasında kredi borçlunun mali durumunun bozulması veya hasar/zararın görmesini durumunda anapara borcu ve kredi faizleri (bundan sonra – kredi ödemelerinin ertelenmesi ) erteleyebilir.
 3. Redi borçlusunun mali durumunu ve faaliyetleri üzerindeki olağanüstü halin etkisini Banka özel olarak değerlendirecektir.5 Ocak 2022 tarihinden itibaren, mali durumunun değerlendirme sonuçlarına dayanarak, borçlu ile mutabık kalınarak Banka tarafından belirlenen süre için kredi ödemelerinin ertelenmesi sağlanabilecektir.

Kredi ödemelerinin ertelenmesi için borçlu tarafından, kredi ödemelerinin ertelenmesinin nedenini içeren Bankaya açıklamalı talep yazılır. Ayrıca mali durumun bozulmasını doğrulayan belgeler de dilekçeye eklenecektir. Başvurular 4 Nisan 2022 tarihine kadar Banka’ya yapılabilecektir.

Depremden zarar gören 10 il hangisi?

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin şiddeti Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ı da sarstı. Ohal Ne Demek

10 ilde 3 ay OHAL ilan edildi ne demek?

Son dakika haberi! Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir depreme uyandı. Beraberinde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Son bilgiler, depreme dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar: ”Uzmanlar deprem için ”Dünyada örneği yok” diyor. Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik. Halihazırda 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimizle, destek personeli enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve dışından ekiplerle sayı her geçen saat artıyor.

Jandarmamız, binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinde görev başındadır. TSK’mız binlerce personelinin yanı sıra 10 gemisi, 54 kargo uçağı dahil tüm imkanlarıyla çalışmalarda yer almaktadır. Bölgeye 1000’e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli 5 bin sağlık personeli aktarılmıştır.

Bakanlıklarımıza bağlı birimlere ilave, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediyelerimiz yardımları bölgeye göndermektedir CAN KAYBI 3 BİN 549’A YÜKSELDİ 3 bin 549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.10 İLDE 3 AYLIK OHAL Anayasanın 119.

Maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız. Savcılarımız, insanlık dışı yöntemlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül edenleri belirleyip gereken işlemleri yapıyor.

Yalan haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. Gün tartışma günü değil günü geldiğinde tuttuğumuz defteri açacağız. Deprem yaralarının sarılmasına yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesaplarına bağışta bulunmaya davet ediyorum.”

Etiketler : Haberler – Son Dakika Haberler Gündem Afad Kahramanmaraş Depremi Haber Kahramanmaraş Ohal Son Dakika Haberleri Deprem

2023 OHAL bitti mi?

OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE YARGI SÜRELERİNİN 06.04.2023 TARİHİNE KADAR DURDURULMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR Türkiye Barolar Birliği (TBB), yasal sürelerin 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm ülkede durdurulması ve diğer adli tedbirler için ivedilikle yasal düzenleme yapılması talebini hem yazılı hem sözlü olarak bir çok kez Adalet Bakanlığı’na iletmiştir.

Bakanlık tarafından Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılması yönünde hazırlık yapıldığının öğrenilmesi üzerine dün (10.02.2023) tekrar depremin tüm meslektaşlarımız yönünden etkileri ayrıntılı olarak gerek Sayın Adalet Bakanı’na gerekse diğer bakanlık yetkililerine izah edilerek aynı yöndeki talebimiz gerekçeleriyle açıklanmıştır.

Bugün, 11.02.2023 tarihli 32101 sayılı Resmî Gazete’nin 1 no’lu mükerrer basımında Cumhurbaşkanı Kararı ile yalnızca olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde geçerli olmak üzere bir kısım yargısal sürelerin 06 Şubat 2023 tarihinden (bu tarih dahil), 06 Nisan 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmıştır.

Kararnamenin 2. maddesinin 5. fıkrasında “Bu madde hükmü, olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 6/2/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından ülke genelinde uygulanır” demektedir.6.

fıkrasında “Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde bu madde hükmü, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar bakımından 06/03/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır” hükmü yer almaktadır.

See also:  Qual O Significado De Sonhar Com Cobra?

Böylelikle adli süreler deprem bölgesindeki avukat meslektaşlar için 2 ay, deprem bölgesi dışında olmakla birlikte deprem bölgesinde yakınları bulunan, kurtarma, zararın telafisi ve yardım çalışmaları için deprem bölgesine giden avukat meslektaşlar için 1 ay süreyle durdurulmuştur.Saygılarımızla. Türkiye Barolar Birliği

: OHAL İLAN EDİLEN İLLERDE YARGI SÜRELERİNİN 06.04.2023 TARİHİNE KADAR DURDURULMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

OHAL ücreti ne kadar?

‘Deprem bölgesinde çalışan kamu görevlilerine tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesi’ talebimiz kazanıma dönüştü Memur-Sen olarak, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra defalarca gündeme getirdiğimiz ‘deprem bölgesinde çalışan kamu görevlilerine tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesi’ talebi karşılık buldu.

Cumhurbaşkanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk’ü ziyaret ederek konuyu görüşmüş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde de talebin takipçisi olmuştuk. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 1 Mayıs’ta yapılan Memur-Sen 7.

Olağan Genel Kurulu’nda, depremden etkilenen bölgelerde çalışan kamu görevlilerinin taleplerini “Afet bölgesinde kamu görevlilerimiz var. Elazığ ve Malatya depreminde bir tazminat uygulaması yapıldı, bu çok kıymetliydi. Bu sebeple ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan bu büyük afette de görev yapan kamu görevlisi arkadaşlarımıza tazminat verilmesi gerektiğini buradan ifade ediyorum” sözleriyle dile getirmişti.

Israrlı çabalarımız sonuç verdi ve talebimiz kazanıma dönüştü.12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile deprem bölgesindeki kamu görevlilerine 6/2/2023 tarihinden itibaren 6 ay süreyle aylık 2.059,99 TL tazminat ve 972 TL fazla çalışma ücreti olmak üzere toplamda 3.031,99 TL ödeme yapılacak.

Buna göre Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri ile Adana ilinin Çukurova, Seyhan, Kozan, Yüreğir ilçeleri; Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çermik, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçeleri; Elazığ ilinin Merkez, Baskil, Karakoçan, Kovancılar, Maden ve Palu ilçelerinde sürekli görevle fiilen çalışmakta olan 657 sayılı Kanuna tabi personel, TSK personeli, akademik personel, sürekli veya geçici işçi olarak çalışan personel, 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak çalışan personel ile ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen diğer personele, deprem tarihinden (06.02.2023) tarihinden itibaren 6 ay süreyle 2.059,99.-TL tutarında tazminat ödenecektir.

 • Bu tazminat, bu bölgelerde sürekli fiilen görev yapmamakta iken depremle ilgili bir görevin ifası nedeniyle adı geçen il ve ilçelerde geçici olarak görevlendirilen personele de ödenecektir.
 • Yine bahse konu il ve ilçelerde depremler nedeniyle fiilen fazla çalışma yaptırılan personele de deprem tarihinden (06.02.2023) itibaren geçerli olmak üzere ayda 90 saati geçmemek üzere bütçe kanunun da belirlenen fazla çalışma ücretinin 2 katı tutarında (5,40 x 2 = 10,80.-TL) saat başı fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Bu suretle deprem bölgesinde sürekli görevle fiilen çalışan veya geçici olarak görevlendirilen kamu çalışanları aylık 3032 TL tutarında tazminat ve fazla çalışma ücreti almış olacaklardır.

2023/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında depremler sebebiyle OHAL ilan edilen bölgelerde çalışan kamu görevlileri idari izinli ve bu çerçevede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayıldıkları için, deprem sonrasında idari izinli sayılarak fiilen görev yapamayanlar ile esnek çalışma usullerine göre çalışanlar da tazminat ve yapmışlarsa fazla çalışma ücretinden yararlanacaklardır. Afet kapsamında kalan tüm illerdeki çalışanlara tazminat verilmelidir Öte yandan, AFAD tarafından Adana, Diyarbakır ve Elazığ illerinin tamamı ile Sivas ilinin Gürün ilçesi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmiş olmasına rağmen bahse konu yerlerin Karar kapsamına alınmaması eksikliktir, bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

: ‘Deprem bölgesinde çalışan kamu görevlilerine tazminat ve fazla çalışma ücreti ödenmesi’ talebimiz kazanıma dönüştü

OHAL bölgeleri nereler?

İlk olarak 8 ilde uygulanmaya başlandı: Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van. Daha sonra Adıyaman, Bitlis ve Muş mücavir (komşu) il olarak dahil oldu.1990’da Batman ve Şırnak’ın il olmasıyla bu sayı 13’e yükseldi. Bitlis, 1994’te mücavir il yerine olağanüstü hâl kapsamına alındı.

OHAL ilan edilirse ne olur Okullar kapanır mı?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan çalışmalardan en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. – OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 15 vakıf üniversitesi, 998 okul, 109 öğrenci yurdu ve askeri okullar kapatıldı.22 binin üzerinde öğretmen görevden alındı.

Tüm fakülte dekanlarının istifaları istendi. Rektörlerin de aralarında olduğu çok sayıda akademisyen açığa alındı. Soruşturmalar ise devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemi 19 Eylül’de başlayacak ancak veli ve öğrencilerin kafası karışık. Biz de sizin için OHAL’in eğitime yansımalarıyla ilgili en çok merak edilen 10 sorunun yanıtlarını araştırdık.

İşte cevapları: 1-) KAÇ ÜNİVERSİTE KAPATILDI? 23 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara’daki Turgut Özal ve Altın Koza (İpek); Bursa Orhangazi; Samsun’daki Canik Başarı; Diyarbakır’daki Selahattin Eyyubi; İstanbul’daki Fatih, Murat Hüdavendigar ve Süleyman Şah; Kayseri’de Melikşah; Konya’daki Mevlana, İzmir’deki Şifa, Gediz ve İzmir; Gaziantep’teki Zirve ile Adana’daki Kanuni olmak üzere toplam 15 üniversite kapatıldı.2-)KAPANAN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLER NE YAPACAK? Kapatılan üniversitelerdeki yaklaşık 65 bin öğrencinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aynı ildeki başka devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

 • Bu yerleştirmelerde öğrencilerin üniversite sınavlarındaki puanları dikkate alınmayacaktı.28 Temmuz’daki Yükseköğretim Genel Kurulu’nda alınan kararla; kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin hangi yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam edeceği de açıklanmıştı.
 • Ancak YÖK, 4 Ağustos’ta aldığı yeni kararla bu öğrencileri, üniversite sınavlarına girdikleri yıl aldıkları puana göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirmeye karar verdi.

Yerleştirmelerde öğrencilerin sınava girdikleri yıl aldıkları puanla, programın o yılki puanları dikkate alınacak. Öğrenciler, tercih yapacak ve yeniden yerleştirilecek. Kontenjan şartı aranmayacak. Yeniden yerleştirilen öğrenciler hangi sınıftaysa o sınıftan devam edecek.

 • Bulunduğu ilde okuduğu bölüme puanı yetmeyen öğrenci başka bir ilde eğitimini sürdürecek.3-) KAPATILAN ÜNİVERSİTELERİN BİNALARI NEREYE DEVREDİLDİ? Kapatılan 15 üniversitenin binaları mühürleme işleminden sonra Hazine’ye geçti, ardından Maliye Bakanlığı’na devredildi.
 • Maliye Bakanlığı, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm taşınmazlarının YÖK tarafından bu kuruluşların öğrencilerinin nakledildiği üniversitelere geçici tahsis edilmesine karar verdi.

Ancak YÖK’ün 4 Ağustos’ta aldığı karar sonrası bu durumda ne gibi değişlikler olacağı henüz bilinmiyor.4-)ÜNİVERSİTELERDE NELER YAŞANIYOR? YÖK tüm fakülte dekanlarının istifasını istedi. Aralarında rektörlerin de olduğu çok sayıda akademisyen görevden alındı.

Soruşturmalar devam ettiği için kaç akademisyenin görevden alındığı ve ne kadarı hakkında soruşturma açıldığına dair net bir sayı yok. Öte yandan OHAL kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Temmuz’da yapılan rektörlük seçimlerinin ardından yeni rektörleri atamaya başladı. Şu ana kadar aralarında ODTÜ, Ankara, YTÜ’nün de bulunduğu 11 üniversiteye rektör atadı.

YÖK’ün Cumhurbaşkanlığı’na hangi rektörleri kaçıncı sıradan sunduğu ise açıklanmadı.26 Temmuz’da yapılması planlanan ve aralarında Bartın, Hakkari, Yalova üniversitelerinin de bulunduğu 17 devlet üniversitesinin rektörlük seçimleri de ileri bir tarihe ertelendi.

 1. Seçimlerin ne zaman olacağına dair bir açıklama yapılmadı.5-) KAPANAN ÖZEL OKULLARIN ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU NE? Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde 998 özel okul kapatıldı.
 2. Bu kurumlarda okuyan yaklaşık 138 bin öğrencinin başka okullara nakledilmesi için çalışmalar başlatıldı.

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre kontenjan kısıtlaması olmadan okullara yerleştirilecek. Bu öğrenciler 30 Eylül’e kadar nakil olabilecek. Liselerdeki yaklaşık 40 bin öğrenci ise Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında aldığı puana göre başka okullara nakledilecek.

Normalde aylık yapılan nakiller, kapatılan okullardaki öğrencilerle sınırlı olmak üzere günlük olarak gerçekleştirilebilecek. Öğrenciler kontenjan dışı bir şekilde yerleştirilecek. İsteyenler özel okullara da kayıt olabilecek. TEOG kapsamında kapatılan okullara kayıt olanlar da 29 Temmuz akşamına kadar tercihlerini güncellediler.6-) VELİLER BU OKULLARA ÖDEDİKLERİ ÜCRETLERİ NASIL GERİ ALACAK? Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda Maliye Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğü bilgisini verdi.

Maliye Bakanlığı ise, bu okullara ödenen ücretlerle ilgili bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı. Yani bu okullara yapılan ödemelerin nasıl geri alınacağı belli değil.7-) BU OKULLARIN BİNALARINA NE OLACAK? Kapatılan özel okulların binaları Maliye Bakanlığı’na devredildi.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, bu binaların Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi için Maliye Bakanlığı’na başvuracaklarını söyledi. Tekin, tüm binalar MEB’e devredilecekmiş gibi illerde kapatılan okulların hangi okul türüne dönüştürüleceğinin ve hangi öğrencilere hizmet edeceğinin çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.

Kapatılan askeri okulların binalarının ne olacağı ise bilinmiyor.8-) GÖREVDEN ALINAN ÖĞRETMENLERİN YERLERİNİ NASIL DOLDURULACAK? Soruşturmalar kapsamında 22 bin öğretmen görevden alındı. MEB Müsteşarı Tekin sayının artabileceğini belirtti. Yeni eğitim dönemi için 15 bin ‘sözleşmeli öğretmen’ alınacak.

 • Öğretmenler KPSS sonucuna göre ve sözlü sınavla alınacak.
 • Sözlü sınavdan 100 üzerinden 60 puan alma şartı var.
 • Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptığı okulda kadroya atanacak.
 • Atandıkları yerde iki yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün başlıyor. Atamalar 10 Ekim’de. Atamaları tebliğ edilenler, bunu izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. En çok kontenjan 4 bin 334 ile sınıf öğretmenliğine verildi. Onu 1.555 kontenjanla İngilizce ve 1.479 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etti.9-) KAPATILAN ASKERİ LİSELERİN ÖĞRENCİLERİ NE YAPACAK? 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okullar kapatılarak, Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.

Bu konuda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Harp okulları aynen devam edecek. Yaptığımız şudur: Askeri liseleri kapattık, artık harp okullarına nasıl üniversiteden herkes girebiliyorsa, o şekilde bütün liselerden; meslek liselerinden, imam hatip liselerinden, düz liselerden herkes harp okuluna girecek.

Sınavı kazanan, şartları yerine getiren her vatan evladı bu kurumdaki şerefli görevini alacak. Okullara girişteki kısıtlamaları ortadan kaldırdık” dedi. Kuleli, Maltepe, Heybeliada ve Işıklar Askeri liseleri ile Ankara Bando Okulu’nda 10, 11 ve 12’nci sınıflara denk düşen toplam 3 bin 103 öğrenci bulunuyor.

Bu öğrencilerin liselere nakledilmesi kararlaştırıldı. Öğrenciler SBS ya da TEOG sistemlerinin hangisinden puanı varsa ona uygun olarak fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki okullara yerleştirilecek. Bu öğrencilerin 22 Ağustos’a kadar il ve ilçelerdeki nakil komisyonlarına başvuru yapmaları gerekecek.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar, puanlarına göre resen yerleştirilecek.10-) YÖK ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN NASIL BİR ÇALIŞMA HAZIRLIYOR? YÖK, askeri öğrencilerle ilgili komisyon kurdu. Harp okullarındaki yaklaşık 13 bin öğrenci için bir çalışma yapacak.30 Ağustos’ta mezun olacak astsubay ve subayların alanlarına ve puanlarına en uygun fakülte ve yüksekokullar belirlenecek.

TBMM OHAL ilan edildi mi?

OHAL kararı TBMM’de kabul edildi.

OHAL de işe gidilir mi?

Olağanüstü Hal Durumunda İşçi İşten Çıkarılabilecek Mi? TBMM’nin 20.07.2016 tarihinde aldığı, 1116 sayılı karar ile 21.07.2016 tarihinden itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal(“OHAL”) ilan edilmiştir.2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ile Anayasa’nın 120. maddesine göre alınan olağanüstü hal kararının uygulaması düzenlenmiştir.2935 sayılı Kanun’un 11.maddesinde;

 • ” Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:
 • n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek, “
 • ifadesi yer almaktadır. Bu hükme göre; OHAL döneminde yasal olarak işçi işten ancak ve ancak aşağıdaki durumlarda çıkarılabilecektir:
 1. İşçinin isteği: İşçinin, işveren ile arasındaki iş sözleşmesini feshetmesi yani istifası durumunda işçi işten çıkarılabilecektir.
 2. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri : 2935 sayılı kanunda OHAL durumda işten çıkarmak için uygun koşul olarak belirtilmesine rağmen; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin ve sağlık sebeplerinin neler olduğu bu kanunda düzenlenmemiştir. Bu nedenle; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin ve sağlık sebeplerinin ne olduğunun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesine bakılarak bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. İş Kanunu’nun 25. Maddesine göre;
 1. “Madde 25 – Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
 2. I- Sağlık sebepleri:
 3. a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
 4. b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun
 5. Sağlık Kurulunca saptanması durumunda,
See also:  Qual O Melhor RemDio Para Labirintite?

(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

 • II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
 • a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
 • b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
 • c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
 • d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
 • e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
 • f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.”
 • Halleri ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve sağlık sebepleri olarak kabul edilmiştir.

Normal emeklilik, belirli süreli iş akdinin sona ermesi veya feshi : Kanun gereği emeklilik koşullarını gerçekleştirmiş ve emekliliğe hak kazanmış kişiler OHAL durumunda emeklilik hakkını kullanarak işten ayrılmak istemesi durumunda işçi işten çıkarılabilir. Bununla beraber malulen emeklilik de OHAL durumunda gerçekleştirilebilir.

İşveren ile işçi arasındaki iş akdi altı ay veya bir yıl gibi belirli sürelere bağlanmışsa bu durumda iş akdinin süresinin sona ermesi veya feshedilmesi durumunda OHAL olsa bile işçi işten çıkarılabilir. Mevsimlik işlerde çalışanlar ya da proje bazlı işe alınan personeller bu kapsamda kabul edilir.

Yukarıda belirtilen; 2935 sayılı kanunun 11. Maddesinde sayılan haller haricindeki bir sebeple işçi çıkarmak isteyen işveren bu çıkarma sürecini 3 ay ertelemek durumunda kalacağını belirtmek gerekir. Olağanüstü hal kanununda yer alan bu sınırlama, ancak yetkili makamlarca alınan yazılı bir tedbir kararı ile mümkün olabilecektir.

Yani kanundaki bu maddenin varlığı, tek başına izin ya da erteleme için yeterli değildir. Olağanüstü hal ilan edilmişse bile, işverenlerin şu an için mevcut düzen ile devam etmeleri gerekmektedir. Ancak, bu konudaki bir izne bağlama ya da erteleme resmi olarak yayımlandığında, yukarıdaki hükümler geçerli hale gelecektir.

OHAL de ceza var mı?

OHAL kapsamında vatandaşların da bazı sorumlulukları var. Sorumluluklarını yerine getirmeyenleri ise para cezaları bekliyor. İşte o cezalar Dilencilik yaparken yakalanmanın cezası 105 lira.

Deprem ohali ne zaman bitiyor?

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, son açıklamasında ‘OHAL 9 Mayıs ‘ta bitecek.

3 ay OHAL ilan etmek ne demek?

Vikipedi, özgür ansiklopedi Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzenini tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

OHAL ilan edilince okullar kapanır mi?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan çalışmalardan en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. – OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile 15 vakıf üniversitesi, 998 okul, 109 öğrenci yurdu ve askeri okullar kapatıldı.22 binin üzerinde öğretmen görevden alındı.

Tüm fakülte dekanlarının istifaları istendi. Rektörlerin de aralarında olduğu çok sayıda akademisyen açığa alındı. Soruşturmalar ise devam ediyor. Yeni eğitim öğretim dönemi 19 Eylül’de başlayacak ancak veli ve öğrencilerin kafası karışık. Biz de sizin için OHAL’in eğitime yansımalarıyla ilgili en çok merak edilen 10 sorunun yanıtlarını araştırdık.

İşte cevapları: 1-) KAÇ ÜNİVERSİTE KAPATILDI? 23 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile Ankara’daki Turgut Özal ve Altın Koza (İpek); Bursa Orhangazi; Samsun’daki Canik Başarı; Diyarbakır’daki Selahattin Eyyubi; İstanbul’daki Fatih, Murat Hüdavendigar ve Süleyman Şah; Kayseri’de Melikşah; Konya’daki Mevlana, İzmir’deki Şifa, Gediz ve İzmir; Gaziantep’teki Zirve ile Adana’daki Kanuni olmak üzere toplam 15 üniversite kapatıldı.2-)KAPANAN ÜNİVERSİTELERDEKİ ÖĞRENCİLER NE YAPACAK? Kapatılan üniversitelerdeki yaklaşık 65 bin öğrencinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aynı ildeki başka devlet veya vakıf üniversitelerine yerleştirilmesi kararlaştırılmıştı.

Bu yerleştirmelerde öğrencilerin üniversite sınavlarındaki puanları dikkate alınmayacaktı.28 Temmuz’daki Yükseköğretim Genel Kurulu’nda alınan kararla; kapatılan üniversitelerdeki öğrencilerin hangi yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam edeceği de açıklanmıştı. Ancak YÖK, 4 Ağustos’ta aldığı yeni kararla bu öğrencileri, üniversite sınavlarına girdikleri yıl aldıkları puana göre yükseköğretim kurumlarına yerleştirmeye karar verdi.

Yerleştirmelerde öğrencilerin sınava girdikleri yıl aldıkları puanla, programın o yılki puanları dikkate alınacak. Öğrenciler, tercih yapacak ve yeniden yerleştirilecek. Kontenjan şartı aranmayacak. Yeniden yerleştirilen öğrenciler hangi sınıftaysa o sınıftan devam edecek.

 1. Bulunduğu ilde okuduğu bölüme puanı yetmeyen öğrenci başka bir ilde eğitimini sürdürecek.3-) KAPATILAN ÜNİVERSİTELERİN BİNALARI NEREYE DEVREDİLDİ? Kapatılan 15 üniversitenin binaları mühürleme işleminden sonra Hazine’ye geçti, ardından Maliye Bakanlığı’na devredildi.
 2. Maliye Bakanlığı, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının tüm taşınmazlarının YÖK tarafından bu kuruluşların öğrencilerinin nakledildiği üniversitelere geçici tahsis edilmesine karar verdi.

Ancak YÖK’ün 4 Ağustos’ta aldığı karar sonrası bu durumda ne gibi değişlikler olacağı henüz bilinmiyor.4-)ÜNİVERSİTELERDE NELER YAŞANIYOR? YÖK tüm fakülte dekanlarının istifasını istedi. Aralarında rektörlerin de olduğu çok sayıda akademisyen görevden alındı.

Soruşturmalar devam ettiği için kaç akademisyenin görevden alındığı ve ne kadarı hakkında soruşturma açıldığına dair net bir sayı yok. Öte yandan OHAL kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Temmuz’da yapılan rektörlük seçimlerinin ardından yeni rektörleri atamaya başladı. Şu ana kadar aralarında ODTÜ, Ankara, YTÜ’nün de bulunduğu 11 üniversiteye rektör atadı.

YÖK’ün Cumhurbaşkanlığı’na hangi rektörleri kaçıncı sıradan sunduğu ise açıklanmadı.26 Temmuz’da yapılması planlanan ve aralarında Bartın, Hakkari, Yalova üniversitelerinin de bulunduğu 17 devlet üniversitesinin rektörlük seçimleri de ileri bir tarihe ertelendi.

 • Seçimlerin ne zaman olacağına dair bir açıklama yapılmadı.5-) KAPANAN ÖZEL OKULLARIN ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU NE? Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde 998 özel okul kapatıldı.
 • Bu kurumlarda okuyan yaklaşık 138 bin öğrencinin başka okullara nakledilmesi için çalışmalar başlatıldı.

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre kontenjan kısıtlaması olmadan okullara yerleştirilecek. Bu öğrenciler 30 Eylül’e kadar nakil olabilecek. Liselerdeki yaklaşık 40 bin öğrenci ise Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında aldığı puana göre başka okullara nakledilecek.

 1. Normalde aylık yapılan nakiller, kapatılan okullardaki öğrencilerle sınırlı olmak üzere günlük olarak gerçekleştirilebilecek.
 2. Öğrenciler kontenjan dışı bir şekilde yerleştirilecek.
 3. İsteyenler özel okullara da kayıt olabilecek.
 4. TEOG kapsamında kapatılan okullara kayıt olanlar da 29 Temmuz akşamına kadar tercihlerini güncellediler.6-) VELİLER BU OKULLARA ÖDEDİKLERİ ÜCRETLERİ NASIL GERİ ALACAK? Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda Maliye Bakanlığı’nın çalışma yürüttüğü bilgisini verdi.

Maliye Bakanlığı ise, bu okullara ödenen ücretlerle ilgili bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı. Yani bu okullara yapılan ödemelerin nasıl geri alınacağı belli değil.7-) BU OKULLARIN BİNALARINA NE OLACAK? Kapatılan özel okulların binaları Maliye Bakanlığı’na devredildi.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, bu binaların Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisi için Maliye Bakanlığı’na başvuracaklarını söyledi. Tekin, tüm binalar MEB’e devredilecekmiş gibi illerde kapatılan okulların hangi okul türüne dönüştürüleceğinin ve hangi öğrencilere hizmet edeceğinin çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.

Kapatılan askeri okulların binalarının ne olacağı ise bilinmiyor.8-) GÖREVDEN ALINAN ÖĞRETMENLERİN YERLERİNİ NASIL DOLDURULACAK? Soruşturmalar kapsamında 22 bin öğretmen görevden alındı. MEB Müsteşarı Tekin sayının artabileceğini belirtti. Yeni eğitim dönemi için 15 bin ‘sözleşmeli öğretmen’ alınacak.

 • Öğretmenler KPSS sonucuna göre ve sözlü sınavla alınacak.
 • Sözlü sınavdan 100 üzerinden 60 puan alma şartı var.
 • Sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptığı okulda kadroya atanacak.
 • Atandıkları yerde iki yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün başlıyor. Atamalar 10 Ekim’de. Atamaları tebliğ edilenler, bunu izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak. En çok kontenjan 4 bin 334 ile sınıf öğretmenliğine verildi. Onu 1.555 kontenjanla İngilizce ve 1.479 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip etti.9-) KAPATILAN ASKERİ LİSELERİN ÖĞRENCİLERİ NE YAPACAK? 31 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile askeri okullar kapatılarak, Milli Savunma Üniversitesi kuruldu.

Bu konuda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Harp okulları aynen devam edecek. Yaptığımız şudur: Askeri liseleri kapattık, artık harp okullarına nasıl üniversiteden herkes girebiliyorsa, o şekilde bütün liselerden; meslek liselerinden, imam hatip liselerinden, düz liselerden herkes harp okuluna girecek.

Sınavı kazanan, şartları yerine getiren her vatan evladı bu kurumdaki şerefli görevini alacak. Okullara girişteki kısıtlamaları ortadan kaldırdık” dedi. Kuleli, Maltepe, Heybeliada ve Işıklar Askeri liseleri ile Ankara Bando Okulu’nda 10, 11 ve 12’nci sınıflara denk düşen toplam 3 bin 103 öğrenci bulunuyor.

 1. Bu öğrencilerin liselere nakledilmesi kararlaştırıldı.
 2. Öğrenciler SBS ya da TEOG sistemlerinin hangisinden puanı varsa ona uygun olarak fen ve sosyal bilimler liseleri dışındaki okullara yerleştirilecek.
 3. Bu öğrencilerin 22 Ağustos’a kadar il ve ilçelerdeki nakil komisyonlarına başvuru yapmaları gerekecek.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in açıklamalarına göre bu tarihe kadar başvuru yapmayanlar, puanlarına göre resen yerleştirilecek.10-) YÖK ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN NASIL BİR ÇALIŞMA HAZIRLIYOR? YÖK, askeri öğrencilerle ilgili komisyon kurdu. Harp okullarındaki yaklaşık 13 bin öğrenci için bir çalışma yapacak.30 Ağustos’ta mezun olacak astsubay ve subayların alanlarına ve puanlarına en uygun fakülte ve yüksekokullar belirlenecek.

Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebilir mi?

Olağanüstü hal (OHAL)’i kim ilan eder? – OHAL’i ilan etme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı dışında herhangi bir makam OHAL ilan edemez.

10 il için OHAL ne demek?

10 il için OHAL kararı: Sahada nasıl uygulanacak? Ohal Ne Demek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkezli depremler nedeniyle 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek (OHAL) kararı alındığını duyurdu. Ayrıca, illerin “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edileceğini de açıkladı. OHAL kim tarafından, hangi şartlarda ilan edilebilir? Anayasa’nın 119. Ohal Ne Demek OHAL ne zaman yürürlüğe girer? OHAL ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete’de yayımlanır ve aynı gün TBMM’nin onayına sunulur. tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL’in süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL’i kaldırabilir.10 il için yarın Meclis’te OHAL kararının oylanması bekleniyor. Ohal Ne Demek

OHAL sahada nasıl uygulanacak? – Depremin etkisinin en aza indirilmesi için destek paketleri devreye girecek. – Depremzedelerin barınma ihtiyacı giderilecek. – Spor salonları, konaklama alanları ve kamp gibi bölgeler depremzedelere tahsis edilebilecek. – Resmi ve özel eğitim kurumlarına bağlı yurtlar, depremzedeler için kullanılabilecek. Sağlık hizmetlerine öncelik verilecek – Depremzedelere devlet hastaneleri gibi özel hastanelerde de ücretsiz sağlık hizmeti verilecek. – Bölgedeki askeri birlikler yardımlarda görevlendirilebilecek. – Hasar tespiti için gerekirse bütün illerden teknik heyetler görev alacak. – Tüm harcamalar öncelikle kamu kaynakları ve yardımlardan sağlanacak. Ulaşım için düzenlemeye gidilebilecek – Temel gıda maddelerinin bölge dışına çıkarılması engellenebilecek. – Bölgedeki her bir aile için psikologlar görevlendirilecek. – OHAL bölgesine giriş ve çıkışlar kısıtlanabilecek. – Belirli bölgelerde yerleşim yasaklanabilecek. Grafik: Hafize Yurt Ateş

: 10 il için OHAL kararı: Sahada nasıl uygulanacak?