Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Pediatri Ne Demek?

Pediatri Bölümü neye bakar?

Pediatri olarak da bilinen çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü, doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreç içinde yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.0 ile 18 yaş arasında, çocuk olarak tanımlanan kişilerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrası düzenli olarak uygulanması gereken aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişimi pediatri hekimlerince takip edilir.

Bu süreçte yapılan rutin muayenelerde bebeklerin boy, kilo, beslenme ve benzeri gelişiminin yanı sıra günlük yaşam becerilerinin, ifade ve anlamalarının gelişimi, nörolojik ve psikolojik gelişimleri gibi pek çok süreç kontrol ve takip edilir. Henüz iletişim becerisi gelişmemiş bebeklerin hastalıklarının zorlu tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimler, çocukluk döneminde bulunan bireylerin muayenelerini ise onların psikolojilerini göz önünde bulundurularak yapar.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra 4 yıl da pediatri bölümünde ihtisas yaparlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün pek çok yan dalı da mevcuttur. Bu dallarda uzmanlaşan pediatristler, ek eğitim sürecinden geçerler.

Pediatri nedir ne iş yapar?

Pediatri, bebek, ergen ve çocuk hastalıkları ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Yenidoğan döneminden ergenliğe uzanan süreçte yer alan tüm bireylerin tanı, takip, tedavisini gerçekleştirir.

Pediatri Çocuk doktoru mu?

Çocuk Doktoru – Pediatri iki kelimeden türemiştir; Paidi (Erkek Çocuk), İatros (Doktor), Pediatri (Halk arasında Çocuk Doktoru olarak bilinir) bebekler, çocuklar ve ergenlerin hastalık ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık gerektiren bir tıp dalıdır. Erken dönemde Hipokrat, Aristotales, Galen gibi tıpçılar 17-18 yaş altındakilerinin organizmasının çalışması, fizyolojisi, hastalıkları ve tedavisinin farklı olduğunu anlayıp yetişkinlerden ayırmışlardır.

Pediatri doktoru ne kadar maaş alır?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru İçin Maaş Geçmişi – eleman.net verilerine göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru 2023 yılında ortalama 78.000 TL maaş alıyor. Geçmişe baktığımızda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru, Ocak 2023 yılında ortalama 66.000 TL maaş alırken, Temmuz 2022’de ise ortalama 40.392 TL maaş alıyordu.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
Ocak 2017 8.400₺ 9.988₺ 14.300₺
Ocak 2018 9.400₺ 11.396₺ 16.500₺
Ocak 2019 12.000₺ 14.564₺ 21.100₺
Ocak 2020 13.800₺ 16.852₺ 24.500₺
Ocak 2021 16.800₺ 20.636₺ 30.100₺
Ocak 2022 24.700₺ 31.020₺ 45.800₺
Temmuz 2022 32.000₺ 40.392₺ 59.800₺
Ocak 2023 55.000₺ 66.000₺ 95.000₺
Temmuz 2023 65.500₺ 78.000₺ 110.000₺

Pediatri bölümü nasıl bir bölüm?

Pediatri Nedir, Türkçesi Ne Demek? Pediatri Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?, doğumdan genç erişkinliğe kadar çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığı ile ilgilenen tıp biliminin uzmanlık alanıdır. Pediatri Nedir? Pediatrik bakım, koruyucu sağlık hizmetlerinden akut ve kronik hastalıkların tanı ve tedavisine kadar geniş bir sağlık hizmetleri yelpazesini kapsamaktadır.

Gelişmekte olan çocuk üzerindeki biyolojik, sosyal ve çevresel etkilerle, hastalık ve işlev bozukluğunun gelişim üzerindeki etkisi ile ilgilenen bir disiplindir. Çocuklar yetişkinlerden anatomik, fizyolojik, immünolojik, psikolojik, gelişimsel ve metabolik olarak farklılık gösterir. Pediatri Doktoru Nedir? Birinci basamak pediatristleri, pediatrik tıbbi alt uzmanları ve pediatrik cerrahi uzmanlarını içeren bir terim olan çocuk doktoru, çocukların büyüme ve gelişme olaylarının sürekli değişen bu fonksiyonel durumunu ve bunun sonucunda yaşa göre belirler.

Bir çocuk doktoru, öncelikle çocukların sağlığı, refahı ve gelişimi ile ilgilenmektedir.4 yıllık tıp fakültesi eğitiminin yanı sıra, yalnızca çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için tıbbi bakımın tüm yönlerini içermektedir. Bu yetkinliklerin korunması tecrübe, hayat boyu devam eden ve öz değerlendirme ile sağlanır.

YaralanmalarEnfeksiyonlar,Genetik bozukluklarKanser çeşitleri,Organlarda görülen hastalıklar ve işlev bozukluklarıdır. Pediatri sadece hasta çocuğun acil tedavisi ile değil, aynı zamanda yaşam kalitesi, engellilik ve hayatta kalma üzerindeki uzun vadeli etkilerle de ilgilenir. Bunlar;Gelişimsel gecikmeler ve bozukluklar,Davranış sorunları,Fonksiyonel engeller,Sosyal stres,Depresyon ve anksiyete bozuklukları dahil zihinsel bozukluklardır.

Pediatri ortak bir uzmanlık alanıdır. Çocuk doktorlarının, sorunları olan çocuklara yardımcı olmak için diğer tıp uzmanları ve sağlık uzmanları ve pediatri alt uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Pediatri Bölümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler Yenidoğan bir bebeğin ya da bir çocuğun küçük bedeni, fizyolojik olarak bir yetişkinden önemli ölçüde farklıdır.

 • Yani çocukları tedavi etmek, bir yetişkini tedavi etmekle aynı değildir.
 • Doğuştan kusurlar, genetik varyans ve gelişim sorunları, yetişkinleri tedavi eden doktorlardan çok çocuk doktorları için daha fazla endişe kaynağıdır.
 • Ayrıca pediatride birçok yasal sorun vardır.
 • Çocuklar küçüktür ve çoğu yargı alanında kendi başlarına karar veremezler.

Vesayet, mahremiyet ve yasal sorumluluk her pediatrik prosedürde dikkate alınmalıdır. : Pediatri Nedir, Türkçesi Ne Demek? Pediatri Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Pediatri uzmanına ne denir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Çocuk olarak tanımlayabilecek ilgili 0-16 yaş aralığındaki bireylerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrasında belirli bir takvim süresi içinde uygulanması beklenen aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişim pediatri hekimleri tarafından takibi yapılır.

 1. Bu süre kapsamında yapılan rutin muayenelerde bebeklerin beslenme, boy, kilo ve benzeri gelişimlerle beraber gündelik yaşam becerilerinin, nörolojik ve psikolojik gelişimleri, ifade ve anlama gelişimleri gibi birçok sürecin kontrolü ve takibi yapılır.
 2. Bu çalışmaların tamamıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafında gerçekleştirilir.

Yazın çalışmamızda görev ve sorumluluklarına ve bu mesleğin eğitim sürecine değindik. Pediatri olarak değerlendirilen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doğumdan itibaren başlanarak ergenliğe kadar uzanan süre boyunca yer alan kişilerin tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen uzman hekim olarak tanımlanabilir.

Çocuk olarak tanımlayabilecek ilgili 0-16 yaş aralığındaki bireylerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrasında belirli bir takvim süresi içinde uygulanması beklenen aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişim pediatri hekimleri tarafından takibi yapılır. Bu süre kapsamında yapılan rutin muayenelerde bebeklerin beslenme, boy, kilo ve benzeri gelişimlerle beraber gündelik yaşam becerilerinin, nörolojik ve psikolojik gelişimleri, ifade ve anlama gelişimleri gibi birçok sürecin kontrolü ve takibi yapılır.

Tam olarak gelişmemiş olan bebeklerin hastalıklarının zorlu tanı ve tedavisi ile ilgilenen doktorlar, çocukluk döneminde bulunan kişilerin yapılacak muayenelerinde ise onların mevcut psikolojilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. Çocuk sağlığı ve hastalıları uzman hekimi, hasta olan her çocuğun pediatri bölümünde gerçekleşen muayene sonrasında, gerek duyulması halinde diğer branş hekimlerine yönlendirebilir.

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı hekim, motor gelişimi, doğumsal anormallikler, mental sağlık, büyüme, çocuğa yapılması beklenen aşı takipleri, beslenme, kilo kontrolü ve meydana gelen nörolojik sağlık sorunları başta olmak üzere sağlık durumunu olumsuz etkileyecek her türlü sağlık sorunuyla yakından ilgilenmektedir.

İlgili yazı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının birçok görevi bulunmaktadır. Yaş aralığı 0-16 grubunda yer alan çocuklarla ilgilen uzman hekimlerin genel görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Hastanın şikayet ve var olan tıbbi öyküsünü dinleyerek tıbbi geçmiş, rapor ve muayene sonuçlarını hasta bilgi formuna kaydetmek veya kaydedilmesini sağlamak Yedi dünyaya gelen ve büyüme çağında olan çocukları düzenli olarak muayene ederek büyüme ve gelişimlerini takip etmek ve aynı zamanda değerlendirmek Tam olarak hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak ve tanıyı belirlemek amacıyla tomografi, ultrason, manyetik rezonans, röntgen, idrar ve kan tahlili talep etmek ve değerlendirmek Aşı dönemine gelmiş olan çocukların aşı takvimine de uygun olacak şekilde yapılmasını sağlamak Yaş aralığı 0-16 arasında yer alan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olabilecek tıbbi bakım programlarını uygulamak Kontrolü altında yer alan hasta çocukların takibini yaparak yeni bir tedavi uygulama programı gerekmesi halinde bunu tam olarak değerlendirmek Hastaları tedavi etmek için veya önlemek amacıyla aşılama, ilaç ve diğer özel tıbbi bakımları reçete etmek Gerekmesi halinde kendi kontrolünde bulunduğu hastasını başka bir tıp uzmanına yönlendirmek En başta ebeveyni olmak üzere ve sonrasında ise hastanın kendisine test sonuçları hakkında veya reçetede yazılan ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirme bulunmak Toplum veya ebeveyn üyelerine diyet, fiziksel aktivite, hijyen ve hastalık konularında bilgilendirmelerde bulunmak Ölüm, hastalık ve doğuma ait istatistik bilgilerine ilişkin raporlar hazırlayarak sorumluluğunda altında bulunduğu devlet birimlerine sunmak Hasta mahremiyetine ait konuları üçüncü bir kişiyle paylaşmamak Hastanın muayene edilmesi sonrasında ortaya çıkan bulgu ve tetkik sonuçları kapsamında doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve uygulamak Çocuklarda meydana gelen sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapmak Çocukluk dönemlerinde kalp hastalıkları olan çocukları ilgili bölümlere yönlendirmek ve gerekli olan bilgileri bu bölümlere sağlanması hususunda onay vermek Çocuk döneminde meydana gelen romatizma hastalıkları ve vaskülitlere yönelik teşhis ve tedavileri uygulamak

Yukarıda yer alan görevler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından yerine getirilmektedir. Maaş alımları kurumsal özel hastanelerde oldukça iyi durumdadır. Kurumsal kimliği olan bir hastanede ortalama maaş alımları 18.000 TL seviyelerindedir. En yüksek maaş alımı ise 29.000 TL civarındadır.

Kamu hastanelerinde maaş alımları kamuya göre biraz daha düşüktür. Kamu hastanesinde ortalama maaş alımı 19.800 TL civarındadır. En yüksek maaş ise 28.000 TL seviyelerindedir. İlgili rakamların tamamı 2021 yılı için geçerli olup, kamu hastanelerinde çalışılması durumunda görev yapılan hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, kıdem yılı, nöbete kalınması, döner sermayeden gelen gelir ve operasiyonel girişimleri, bakılan hasta sayısı gibi kriterler dahilinde maaşlarda değişiklik olabilmektedir.

Kamu hastanesinde 5 yıllık bir mesleki birikime sahip olan, hastanenin 3. seviye coğrafi bölgede yer alması halinde ortalama 22.000 TL maaş alabilmektedirler. Şayet aynı mesleki birikime sahip olan bir özel hastanede ise bu maaş alımı ortalama 19.000 TL seviyesindedir.

Çocuk doktoruna ne ad verilir?

Pediatri Uzmanı Ne Demek? – Pediatri uzmanı; 0 – 18 yaş aralığındaki bebek, çocuk veya ergenlerin fiziksel gelişimlerini incelemek, olası hastalıkları teşhis ve tedavi etmekten sorumludur. Bunların yanı sıra koruyucu sağlık hizmeti sunar.

Çocuklarda 5 hastalık nedir?

Bir tür DNA virüsü olan, Parvovirus B19’un enfekte ettiği kişilerde ortaya çıkan beşinci hastalık, bifazik yani iki evreli olarak ilerleyen bir hastalıktır. Hastaların yanaklarında tokat izine benzer bir kızarıklık görüntüsü ortaya çıktığı için yaygın olarak tokatlanmış yanak sendromu olarak bilinir.

Dahiliye doktoru çocuğa bakar mı?

İç hastalıkları nedir, neye bakar? Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları; pek çok hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlığıdır. Peki iç hastalıkları nedir, neye bakar? ? Dahiliye ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için haberimizi okuyabilirsiniz.

Hastanelerin genellikle en çok olarak başvurulan kliniklerinden olan iç hastalıkları bölümü, birçok hastanın hastalığa ilişkin başlangıç belirtileri ile başvurduğu klinik olması nedeniyle çok önemlidir.İç hastalıkları; üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroit hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.İç hastalıkları alt özellikleri arasında alerji ve immünoloji, kardiyoloji (kalp hastalıkları), endokrinoloji (hormon hastalıkları), hematoloji (kan hastalıkları), bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji (bağırsak hastalıkları), nefroloji (böbrek hastalıkları), onkoloji (kanser), pulmonoloji akciğer hastalıkları) ve romatekoloji (artrit ve kas-iskelet sistemi hastalıkları) bulunmaktadır. Dahiliye bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar? – Grip– Zatürre– Bronşit– Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)– Astım– KOAH– Hipertansiyon– Kalp ritim bozuklukları– Kalp yetmezliği– Koroner kalp hastalıkları– Diyabet– Guatr– Ağız kuruluğu– Ülser– Gastrit– Mide ekşimesi– Öksürük– Karaciğer hastalıkları– Safra kesesi hastalıkları– Böbrek hastalıkları– Karın ağrısı– Kabızlık– İshal– Spastik kolon (sinirsel kolit)– Kansızlık– Hemofili– Troit hastalıkları– Obezite– Kolesterol ve trigliserit yüksekliği– Gut hastalığı– Ateşli eklem romatizması– Osteoporoz– İdrar yolu hastalıkları– Baş dönmesi– Baş ağrısı– Migren– Hepatit– Akdeniz anemisi– Kistler– Alerjiler– Sürekli hapşırma– Kanser Dahiliye bölümünden nasıl randevu alınır?

Dahiliye (İç Hastalıklar) bölümünden randevu almak oldukça basittir. hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

Pediatri hemşiresi ne demek?

.: Ana Sayfa » Dergiler ve Kitaplar » Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – Özel Konular » 2018 – Cilt 4 » 1 – Pediatri Hemşiresinin Rolleri Özel Sayısı Pediatri Hemşiresinin Rolleri ve Rollerinin Değerlendirilmesi Konusunda Yapılan Çalışmalar Studies on the Roles of Pediatric Nurses and Evaluation of Their Roles Selda YÜZER ALSAÇ a, Rana YİĞİT b a Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat b Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu, Mersin Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics.2018;4(1):8-11 Makale Dili: TR ÖZET Hemşireliğin uzmanlık alanlarından biri olan pediatri hemşireliği, çocuk ve aileyi bakımın merkezine alır ve yenidoğan döneminden başlayarak, ergenlik döneminin sonuna kadar tüm gelişim dönemlerini kapsar. Pediatri hemşiresi çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme ve gelişmesi, hastalıklardan korunması ve sağlığının en üst düzeyine çıkarılması, hastalandığında hasta çocuğun tedavisi, bakımı ve rehabilitasyonundan sorumlu kişidir.

See also:  Qual Melhor Site De Apostas?

Pediatri hemşirelerinin rol ve işlevlerinin yasal olarak tanımlanmış olmasına rağmen, pediatri hemşiresinin rolü, sağlık ve hastalık durumunda, bakım ile ilgili bilimsel ve teknolojik değişme ve gelişmeler nedeniyle sürekli olarak değişmektedir. Bu derlemede pediatri hemşiresinin rollerine ve bu rollerin değerlendirildiği çalışmalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler : Pediatri; çocuk hemşireliği; hemşirenin rolü ABSTRACT Pediatric nursing, one of the nursing specialties, which provides child and family-centered care is involved in all the developmental stages of a child, from the neonatal period to the end of adolescence.

A pediatric nurse is responsible for the healthy growth and development of a child within the family and society from physical, cognitive, emotional and social aspects. A pediatric nurse who plays an important role in protecting a child from diseases and maximizing the child’s health is also responsible for the treatment, care and rehabilitation of the child when the child is sick.

Although the roles and functions of pediatric nurses are legally defined, their role in the maintenance of health and treatment of diseases is constantly changing, due to scientific and technological changes and improvements related to care. This review includes studies investigating and evaluating the roles of pediatric nurses.

 1. Eywords : Pediatrics; pediatric nursing; nurse’s role 1.
 2. ULLANIM KOŞULLARI 1.1.
 3. Http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından ulaşılan internet sayfalarını (Hepsi birden kısaca ” SİTE ” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde ” SİTE “yi kullanmaktan vazgeçiniz. ” SİTE ” sahibi bu ” SİTE “de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, ” SİTE “‘yi, ” SİTE ” kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.1.2.

 • Bu ” SİTE “‘nin sahibi Türkocağı cad.
 • No:30, 06520 Balgat Ankara adresinde ikamet eden Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir (bundan böyle kısaca “Türkiye Klinikleri” olarak anılacaktır).
 • SİTE “‘de sunulan hizmetler “Türkiye Klinikleri” tarafından sağlanmaktadır.1.3.

Bu ” SİTE “‘de sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde ” SİTE “ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları “Türkiye Klinikleri” dilediği zaman değiştirebilir.

Bu değişiklikler periyodik olarak ” SİTE “‘da yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. “Türkiye Klinikleri” tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği ” SİTE ” hizmetlerinden yararlanan ve ” SİTE “ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.1.4.

İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” 30.03.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve web sitesi üzerinden yayınlanarak; ” SİTE “yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” ayrıca, “Türkiye Klinikleri” hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü ” KULLANICI Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.2.

 1. TANIMLAR 2.1.
 2. SİTE ” : “Türkiye Klinikleri” tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan http://www.turkiyeklinikleri.com alan adından ve/veya bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.2.2.
 3. ULLANICI : ” SİTE “ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.2.3.

LİNK : ” SİTE ” üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden ” SİTE “ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.2.4. İÇERİK : “Türkiye Klinikleri” ” SİTE “yi ve /veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.2.5.

 1. ULLANICI SÖZLEŞMESİ ” : “Türkiye Klinikleri”nin sunacağı özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişilerle “Türkiye Klinikleri” arasında elektronik ortamda akdedilen sözleşme.3.
 2. HİZMETLERİN KAPSAMI 3.1.
 3. Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbesttir.3.2.

“Türkiye Klinikleri” ” SİTE ” bünyesinde sunulacak servislerden yararlanabilmek için, ” KULLANICI “nın “Türkiye Klinikleri” tarafından belirlenecek özellikleri taşıması gereklidir. “Türkiye Klinikleri”, bu gerekliliği tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir.3.3.

Türkiye Klinikleri”nin ” SİTE ” üzerinden belirli bir ücret karşılığı veya ücretsiz olarak vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; – Sağlık sektörüne yönelik bilimsel makaleler, kitaplar ve bilgilendirici yayınları sağlamak. – – Bilimsel dergilere yönelik makale hazırlama aşamasında biçimsel, istatistikî ve editöryal destek sağlamak.4.

GENEL HÜKÜMLER 4.1. “Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” dâhilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.4.2. ” Türkiye Klinikleri”‘nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla ” SİTE ” üzerinde işlem yapabilirler.

 • Ullanıcıların, ” SİTE ” dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
 • Her KULLANICI, “Türkiye Klinikleri”nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, “Türkiye Klinikleri”ne açıkladığı ve/veya ” SİTE “ye gönderdiği her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin “Türkiye Klinikleri”ne açıkladığı ve/veya ” SİTE “ye gönderdiği sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

” KULLANICI ” ” SİTE ” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “Türkiye Klinikleri” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.4.3.

” SİTE ” dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “Türkiye Klinikleri”nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, “Türkiye Klinikleri” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Türkiye Klinikleri” yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.

“Türkiye Klinikleri”, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.4.4. ” KULLANICI “lar, ” SİTE “yi kullanarak, “Türkiye Klinikleri”nin, diğer ” KULLANICI “ların ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunamazlar.

” KULLANICI “ların işbu ” SİTE Kullanım Koşulları” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri ” SİTE ” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Türkiye Klinikleri”nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.4.5. ” KULLANICI “lar, ” SİTE ” dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

“Türkiye Klinikleri”, ” KULLANICI “lar tarafından “Türkiye Klinikleri”ne iletilen veya ” SİTE ” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.4.6.

” KULLANICI “lar, ” SİTE ” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Türkiye Klinikleri”nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.4.7.

“Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” dâhilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. “Türkiye Klinikleri”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ” KULLANICI “lar, “Türkiye Klinikleri”nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar.

Türkiye Klinikleri” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “Türkiye Klinikleri” tarafından yapılabilir. “Türkiye Klinikleri” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, ” KULLANICI “lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.4.8.

” SİTE ” üzerinden, “Türkiye Klinikleri”nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya “İÇERİK”lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

 • SİTE ” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Türkiye Klinikleri”nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.4.9.
 • Türkiye Klinikleri”, ” SİTE ” üzerinden ” KULLANICILAR ” tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve ” KULLANICI Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir.

Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. “Türkiye Klinikleri” aynı zamanda; KULLANICI veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ” SİTE “nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.5.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 5.1.
 2. Bu ” SİTE ” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ” SİTE “nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “Türkiye Klinikleri”ne aittir.

Kullanıcılar, “Türkiye Klinikleri” hizmetlerini, “Türkiye Klinikleri” bilgilerini ve “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Türkiye Klinikleri”nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde “Türkiye Klinikleri” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Türkiye Klinikleri”nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.5.2. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde “Türkiye Klinikleri” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “Türkiye Klinikleri”; “Türkiye Klinikleri” hizmetleri, “Türkiye Klinikleri” bilgileri, “Türkiye Klinikleri” telif haklarına tabi çalışmaları, “Türkiye Klinikleri” ticari markaları, “Türkiye Klinikleri” ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.6.

SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER “Türkiye Klinikleri”, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu ” SİTE Kullanım Koşulları”nı herhangi bir zamanda ” SİTE “‘da ilan ederek değiştirebilir. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları”nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

 1. İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.7.
 2. MUCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Türkiye Klinikleri” işbu ” SİTE Kullanım Koşulları”, gizlilik politikası ve ” KULLANICI Sözleşmesi”nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

Bu ve bunun gibi durumlar, “Türkiye Klinikleri” açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Türkiye Klinikleri”nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Türkiye Klinikleri”nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

 • Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dâhildir.8.
 • UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu ” SİTE Kullanım Koşulları” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.
See also:  Anestol Ne IE Yarar?

İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL İşbu ” SİTE Kullanım Koşulları” “Türkiye Klinikleri” tarafından ” SİTE ” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır.

Ullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini ” SİTE “yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “Türkiye Klinikleri”, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ” SİTE ” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.30.03.2014 Gizlilik Bildirimi → Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır. Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz. → www.turkiyeklinikleri.com Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış bir web sitesidir.

→ www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılarının kimliklerine, adreslerine, hizmet sağlayıcılarına ve benzeri bilgilerine erişemez. Bu bilgileri kullanıcılar isterse formlar yoluyla siteye gönderebilirler. Ancak, www.turkiyeklinikleri.com donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır: IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri.

www.turkiyeklinikleri.com kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, site içinde tutamaz. Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

→ www.turkiyeklinikleri.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır: -Web sitesini iyileştirmek,geliştirmek ve kaliteyi korumak, -Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak, -Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek, -Asılı yayınlar/yazışmalar göndermek, -Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek, -Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

→ www.turkiyeklinikleri.com adresini kullanmakla; -Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sorumlu tutulamayacağını, -Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini, -Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

 • Aşağıda belirtilen durumlarda Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • Sitesini kullanıcılara kapatabilir: -Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, -İstenilen bilgilerin içine ilan, reklam, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında, -Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında -Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulması durumunda.

→ Kod ve yazılım da dahil, sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır. → Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.in yazılı izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.

Sitede bulunan yazılım ve tasarımların her hakkı Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir. → Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır. Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

[email protected] 04.04.2014

Türkiyede kaç pediatri uzmanı var?

1) Mevcut Durum – Pediatri alanında 2014 yılı itibariyle 4601 uzman bulunmaktadır (Sağlık İnsangücü Raporu 2014). Bu sayıya 2011 ile 2019 arasında pediatriye yerleşen 6549 hekimi de eklediğimizde toplam sayı 11.150 olmaktadır. Türkiye’de ki pediatri uzman sayısının 2023 yılında yaklaşık 11.150 olacağını tahmin ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı atamalarında kırsal bölgelerin açılma sıklığında artış.Özel sektörde ihtiyacın azalması ve ücretlerin azalması.Akademik kadrolara geçişin zorlaşması.

Pediatrik yaş grubu ne demek?

Pediatrik yaş grubu 1 yaştan ergenlik çağının başlangıcına kadar olarak tanımlanmıştır, yani sekonder cinsiyet belirtilerin başlangıcına kadar. TYD eğitimliler için pediatrik yaş grubu 1 – 8 yaş olarak tanımlanmıştır.

17 yaşında hangi doktora gidilir?

– Çocuğun yaşına uygun sorumluluklarını yerine getirebilme, aile ve diğer bireyler ile iletişim kurabilme, gereğinde toplum kurallarına uygun davranabilme sosyal gelişim olarak tanımlanır. Yetiştikleri aile tipi, çocukların kişilik ve toplumsal davranışlarını etkiler. Pediatri Ne Demek Mavişehir Park Yaşam, Karşıyaka / İzmir 2010 yılı itibariyle önce İzmir Özel Tınaztepe Hastanesinde 5 yıl kadar görev aldım, yenidoğan yoğun bakım ünitesi sorumluluğunu sürdürdüm. Son olarak Medical Park İzmir Hastanesinde 2,5 yıl poliklinik hekimliği yaptım.

Bundan sonra çocuklarımızla daha fazla ilgilenebilmek ve ailelerimizi daha fazla bilgilendirebilmek için kendi muayenehanemi açmış bulanmaktayım.2010 yılı itibariyle önce İzmir Özel Tınaztepe Hastanesinde 5 yıl kadar görev aldım, yenidoğan yoğun bakım ünitesi sorumluluğunu sürdürdüm. Son olarak Medical Park İzmir Hastanesinde 2,5 yıl poliklinik hekimliği yaptım.

Bundan sonra çocuklarımızla daha fazla ilgilenebilmek ve ailelerimizi daha fazla bilgilendirebilmek için kendi muayenehanemi açmış bulanmaktayım. Pediatri Ne Demek Yenidoğan ve prematüre bebeklerin büyüme-gelişme takipleri, aşı uygulamaları ve taramalarının izlemi. Bebek bakımı, emzirme ve beslenme eğitimlerinin verilmesi. Laboratuvar testlerinin (kan, idrar, dışkı ve sürüntü) alınarak iş merkezimizde bulunan özel laboratuvarlar aracılığıyla çalıştırılması. Kızımın doğumundan buyana tanışıyoruz kızım 6 yaşında ikinci kızımda 1 yıldır takibinde maddiyattan uzak günün her saati rahatlıkla arayabileceğiniz güler yüzlü samimi iletişimi çok güzel biz çok seviyoruz kendisini herkese tavsiye ederim Oğlum 6 aylık iken tanışmıştık hocamızla.

Endisinin özguveni sayesinde oglumuz çeşitli rahatsızlıklardan hocamizin bize de aşiladiği aynı özguven ile cok sukur sorunsuz atlattık. Mesleki tecrübesinin yanında güler yüzlülüğü de çok üst seviyededır. Çağdaş tavsiyeleri ile birlikte günümüz kültür emperyalizmine uzak,egitici bilgilendirmeleri ile oğlumuz hayatına devam ediyor.

Perçem hanım 1 yaşındaki kızımın 4 aylıktan itibaren kontrollerini yapmakta. Her kontrol seansımızda bize ayırdığı geniş zaman nedeniyle yeni anne baba olan bizlerin aklında hiçbir soru işareti kalmadan bizi aydınlatıyor ve birçok konuda da rahatlatıyor 🙂 Kontrol seansları dışında da herhangi bir konuda kendisini aradığımızda aynı enerjiyle yardımcı oluyor.

Kendim de hekim olmama rağmen ilk bebeğim olduğu için paniklediğim her durumda bana terapi gibi gelen doktorumuza ailem adına sonsuz tesekkürler 🙂 2011 yılının Aralık ayında sabırsız bebeğimizin 7 aylık doğmasıyla tesadüfen kesişti yollarımız. Gerek kuvezde gerek taburcu olduktan sonra en güvendiğimiz doktorumuz oluverdi.

Bilgisiyle, duruşuyla en yakinimiz oluverdi. Kac hastane sigdirdik bu yillara. Aynı güven, aynı samimiyet, ayni ictenlik. Yıl 2018 birde kardeşi oldu sabırsız abimizin. biz yine gözümüz kapalı Perçem Hanım’in yanında aldık soluğu. Daha nice yıllara diyorum Perçem Hanım ‘la sağlıkla 🙏🙏 🌺 Perçem hanım 1 yaşındaki kızımın 4 aylıktan itibaren kontrollerini yapmakta.Her kontrol seansımızda bize ayırdığı geniş zaman nedeniyle yeni anne baba olan bizlerin aklında hiçbir soru işareti kalmadan bizi aydınlatıyor ve birçok konuda da rahatlatıyor 🙂 Kontrol seansları dışında da herhangi bir konuda kendisini aradığımızda aynı enerjiyle yardımcı oluyor.Kendim de hekim olmama rağmen ilk bebeğim olduğu için paniklediğim her durumda bana terapi gibi gelen doktorumuza ailem adına sonsuz tesekkürler:) Kızımın doğumundan buyana tanışıyoruz kızım 6 yaşında ikinci kızımda 1 yıldır takibinde maddiyattan uzak günün her saati rahatlıkla arayabileceğiniz güler yüzlü samimi iletişimi çok güzel biz çok seviyoruz kendisini herkese tavsiye ederim Oğlum 6 aylık iken tanışmıştık hocamızla.

 • Endisinin özguveni sayesinde oglumuz çeşitli rahatsızlıklardan hocamizin bize de aşiladiği aynı özguven ile cok sukur sorunsuz atlattık.
 • Mesleki tecrübesinin yanında güler yüzlülüğü de çok üst seviyededır.
 • Çağdaş tavsiyeleri ile birlikte günümüz kültür emperyalizmine uzak,egitici bilgilendirmeleri ile oğlumuz hayatına devam ediyor.

Perçem hanım 1 yaşındaki kızımın 4 aylıktan itibaren kontrollerini yapmakta. Her kontrol seansımızda bize ayırdığı geniş zaman nedeniyle yeni anne baba olan bizlerin aklında hiçbir soru işareti kalmadan bizi aydınlatıyor ve birçok konuda da rahatlatıyor 🙂 Kontrol seansları dışında da herhangi bir konuda kendisini aradığımızda aynı enerjiyle yardımcı oluyor.

 1. Endim de hekim olmama rağmen ilk bebeğim olduğu için paniklediğim her durumda bana terapi gibi gelen doktorumuza ailem adına sonsuz tesekkürler 🙂 2011 yılının Aralık ayında sabırsız bebeğimizin 7 aylık doğmasıyla tesadüfen kesişti yollarımız.
 2. Gerek kuvezde gerek taburcu olduktan sonra en güvendiğimiz doktorumuz oluverdi.

Bilgisiyle, duruşuyla en yakinimiz oluverdi. Kac hastane sigdirdik bu yillara. Aynı güven, aynı samimiyet, ayni ictenlik. Yıl 2018 birde kardeşi oldu sabırsız abimizin. biz yine gözümüz kapalı Perçem Hanım’in yanında aldık soluğu. Daha nice yıllara diyorum Perçem Hanım ‘la sağlıkla 🙏🙏 🌺 Perçem hanım 1 yaşındaki kızımın 4 aylıktan itibaren kontrollerini yapmakta.Her kontrol seansımızda bize ayırdığı geniş zaman nedeniyle yeni anne baba olan bizlerin aklında hiçbir soru işareti kalmadan bizi aydınlatıyor ve birçok konuda da rahatlatıyor 🙂 Kontrol seansları dışında da herhangi bir konuda kendisini aradığımızda aynı enerjiyle yardımcı oluyor.Kendim de hekim olmama rağmen ilk bebeğim olduğu için paniklediğim her durumda bana terapi gibi gelen doktorumuza ailem adına sonsuz tesekkürler:) Uzm.

Dr. Perçem Bosnalı ile Çocuklarımızın muayenelerini ve takiplerini muayenehanemde gerçekleştirmekte ve ailelerimiz tarafından 7 gün 24 saat telefonla ulaşılabilmekteyim.0 533 303 40 62 numaralı hattımızdan bizi arayarak veya aşağıdaki butona tıklayarak randevunuzu hemen şimdi planlayabilirsiniz. Mavişehir Park Yaşam.

Karşıyaka / İzmir 0533 303 40 62 [email protected] Uzm. Dr. Perçem Bosnalı’nın çocuk sağlığı ilgili çeşitli konularda hazırladığı yazılarına göz atın.,,,,,,,,,,, Çocukların aşılanması, koruyucu bir sağlık hizmetidir. Çocuklar için yan etki ve ölüm riski olan bazı hastalıklara karşı koruyan aşılar aynı zamanda toplum içerisinde de bağışıklık sağlayarak bulaşıcı hastalık salgınlarını önler.

Aile hekimleri ne kadar maaş alıyor?

Aile Hekimi İçin Maaş Geçmişi – eleman.net verilerine göre, Aile Hekimi 2023 yılında ortalama 35.000 TL maaş alıyor. Geçmişe baktığımızda Aile Hekimi, Ocak 2023 yılında ortalama 32.000 TL maaş alırken, Temmuz 2022’de ise ortalama 30.096 TL maaş alıyordu. Daha önceki yılların maaşları için eleman.net maaş geçmişi tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
Ocak 2017 5.500₺ 7.436₺ 11.400₺
Ocak 2018 6.200₺ 8.492₺ 13.100₺
Ocak 2019 7.900₺ 10.824₺ 16.700₺
Ocak 2020 9.000₺ 12.540₺ 19.500₺
Ocak 2021 11.000₺ 15.356₺ 23.900₺
Ocak 2022 16.200₺ 23.100₺ 36.300₺
Temmuz 2022 20.900₺ 30.096₺ 47.500₺
Ocak 2023 25.000₺ 32.000₺ 52.000₺
Temmuz 2023 33.000₺ 35.000₺ 55.000₺

Beyin cerrahı ne kadar maaş alıyor?

Beyin Cerrahı İçin Maaş Geçmişi – eleman.net verilerine göre, Beyin Cerrahı 2023 yılında ortalama 112.700 TL maaş alıyor. Geçmişe baktığımızda Beyin Cerrahı, Ocak 2023 yılında ortalama 96.800 TL maaş alırken, Temmuz 2022’de ise ortalama 59.488 TL maaş alıyordu. Daha önceki yılların maaşları için eleman.net maaş geçmişi tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
Ocak 2017 11.500₺ 14.740₺ 22.000₺
Ocak 2018 12.900₺ 16.808₺ 25.300₺
Ocak 2019 16.400₺ 21.428₺ 32.300₺
Ocak 2020 18.800₺ 24.772₺ 37.500₺
Ocak 2021 22.900₺ 30.360₺ 46.100₺
Ocak 2022 33.700₺ 45.672₺ 70.100₺
Temmuz 2022 43.600₺ 59.488₺ 91.600₺
Ocak 2023 75.000₺ 96.800₺ 145.000₺
Temmuz 2023 87.500₺ 112.700₺ 163.000₺

Çocuk Psikiyatrisi yan dal mı?

Genel Bilgiler Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi alan asistan hekimlerin; çocuk ve ergenlerde görülen psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi ilkeleri ile ilgili uluslararası nitelikte bir eğitim almaları temel hedefimizdir. Tıpta ve Diş hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre hazırlanan programımız, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olacak hekimlere bebeklikten ergenliğe gelişimsel, bilişsel, ruhsal ve davranışsal belirtilere yaklaşımda hasta haklarını ve etik değerleri önde tutan uygulamaları kazandırmayı hedeflemektedir.

Uzmanlık öğrencilerimiz psikiyatrik tanılarda kullanılan yöntemler, hasta takibi, psikofarmakolojik tedavilerin ilkeleri ve psikoterapotik yaklaşımlar üzerine eğitim göreceklerdir. Öğrencilerimizin hem mesleki hem de bilimsel anlamda kendilerini geliştirmeleri ve uzmanlık alanlarındaki evrensel gelişmeleri takip etmeleri teşvik edilecektir.

Anabilim dalımızda eğitim alan tüm asistanlarımız bulundukları yıl ve eğitim düzeylerine göre görevler alarak araştırma projelerinde çalışacak ve uluslararası nitelikte bilimsel eserler üretmenin ilkelerini öğrenecektir. Uzmanlık eğitimi alan öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası kongrelerde hem mesleki bilgilerini geliştirecek hem de anabilim dalımızda üretilen bilimsel çalışmaları sunarak deneyim kazanacaktır.

 • Anabilim dalımızın hedefleri, uluslararası düzeyde mesleki uygulamaları kazanmış ve ülkemizi temsil edebilecek nitelikte bilimsel araştırmalar düzenleyecek bilgileri edinmiş uzmanlar yetiştirmek olarak özetlenebilir.
 • Tarihçemiz Ruhsal belirtiler ve olumsuz etkileri insanlığın ilk dönemlerinden itibaren fark edilmiş ve psikiyatrik tanı ve tedavi ilkeleri bu şekilde gelişim göstermiştir.
See also:  Qual O Significado Do Nome JLia?

Yakın çağda, çocuk ve ergenlerin yetişkinlerden farklı özellik, ihtiyaç ve hakları bulunduğunun kabul edilmesi çocuk psikiyatrisinin ayrı bir dal olarak gelişimine katkı sunmuştur.1905’de Fransa’da Binet ve Simon tarafından ilk zeka testinin geliştirilmesi, çocuk psikiyatrisinin gelişiminde ilk adımlardan biri olarak görülebilir.

 1. Daha sonraki süreçte, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1930’da ilk çocuk psikiyatrisi kliniği kurulmuş ve 1935‘de Leo Kanner ilk çocuk psikiyatrisi kitabını yayınlamıştır.1958’de ise yine Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk psikiyatrisi ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir.
 2. Psikiyatride tanısal değerlendirmenin temel taşlarından biri olan Ruhsal Bozuklukların Tanı ve İstatistiksel El kitabı’nın (DSM) 1952’de yayımlanan ilk ve 1968 yayımlanan ikinci baskılarında çocuk psikiyatrisine sınırlı yer ayrılmasına karşın, DSM III’den itibaren ‘Bebeklik, Çocukluk veya Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar’ başlığı altında daha geniş kapsamlı yer verilmeye başlanmıştır.2013 yılında yayınlanan DSM 5’te ise çocuk ve ergenlikte görülen psikiyatrik tanılara, ayrı bir alt başlık yerine, bozukluğun görülme yaşına göre kronolojik bir sıra ile yer verilmiştir.

Türkiye’de çocuk psikiyatrinin gelişimi Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar dayanmaktadır. Ünlü Türk bilgin ve hekimi îbni Sina, 1014 yılında yazdığı ‘Kanun’ adlı eserinde çocuk ruh sağlığı konusunda günümüzde bilinen bazı kavramlarına değinmiştir. Osmanlı döneminde kurulan Şifa evleri ve vakfiyelerde ruhsal sorunları olan olgulara ve çocuklara bakım verilmiştir.

 • Ord. Prof. Dr.
 • İhsan Şükrü Aksel’in 1953 tarihli Psikiyatri Ders Kitabı’nda, Çocuk Psikiyatrisi üzerine küçük bir bölüm de yer almıştır.
 • Çocuk psikiyatrisi adı ile ilk kuruluş, 1956’da İstanbul Üniversitesi’nden Prof.
 • Aksel’in katkıları ile kurulan Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü olmuştur.1968’de ise Prof. Dr.

Rıdvan Cebiroğlu’nun başkanlığında Çocuk Psikiyatrisi Kürsüsü müstakil olarak kurulmuştur. İstanbul’daki bu gelişmelere paralel olarak, Ankara’da da çocuk ruh sağlığı ile ilgili çalışmalar yapılmış ve Dr. Mualla Öztürk 1958 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesinde “Çocuk Ruh Sağlığı” bölümünü kurmuştur.

Sonraki süreçte Dr. Mualla Öztürk, Dr. Atalay Yörükoğlu ve Dr. Birsen Sonuvar ile birlikte çocuk psikiyatrinin gelişimine katkı vermeyi sürdürmüştür. Dr. Atalay Yörükoğlu’nun çocuk ruh sağlığının geniş kitleler tarafından öğrenilmesine yönelik çabaları ve Türk Dil Kurumu Bilim ödülü alan “Çocuk Ruh Sağlığı” adlı kitabı toplumsal farkındalığı artırmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda, çocuk psikiyatrisi 1974 yılında alt bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir.9 Ekim 1997 tarihli YÖK kararıyla ise çocuk psikiyatrisi birimlerinin “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı”na dönüştürülmesine karar verilmiştir.

Sosyal pediatri hangi hastalıklara bakar?

Sosyal Pediatri bu anlayışla, aile, toplum, eğitim, ekonomik durum ve sağlık politikalarının çocuk ve sağlığı üzerine olan etkisini saptar ve toplumun kaynaklarını kullanarak ülkedeki bütün çocuklara sağlık hakkını ulaştırabilme kavramı üzerine değerlendirmeler yapar.

Pediatri asistanlığı kaç yıl?

Uzmanlık Eğitim Süreleri

Ana Dallar Eğitim Süreleri
10- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl
11- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 4 yıl
12- Deri ve Zührevi Hastalıkları 4 yıl
13- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 5 yıl

Pediatri bölümü nasıl bir bölüm?

Pediatri Nedir, Türkçesi Ne Demek? Pediatri Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?, doğumdan genç erişkinliğe kadar çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal sağlığı ile ilgilenen tıp biliminin uzmanlık alanıdır. Pediatri Nedir? Pediatrik bakım, koruyucu sağlık hizmetlerinden akut ve kronik hastalıkların tanı ve tedavisine kadar geniş bir sağlık hizmetleri yelpazesini kapsamaktadır.

Gelişmekte olan çocuk üzerindeki biyolojik, sosyal ve çevresel etkilerle, hastalık ve işlev bozukluğunun gelişim üzerindeki etkisi ile ilgilenen bir disiplindir. Çocuklar yetişkinlerden anatomik, fizyolojik, immünolojik, psikolojik, gelişimsel ve metabolik olarak farklılık gösterir. Pediatri Doktoru Nedir? Birinci basamak pediatristleri, pediatrik tıbbi alt uzmanları ve pediatrik cerrahi uzmanlarını içeren bir terim olan çocuk doktoru, çocukların büyüme ve gelişme olaylarının sürekli değişen bu fonksiyonel durumunu ve bunun sonucunda yaşa göre belirler.

Bir çocuk doktoru, öncelikle çocukların sağlığı, refahı ve gelişimi ile ilgilenmektedir.4 yıllık tıp fakültesi eğitiminin yanı sıra, yalnızca çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için tıbbi bakımın tüm yönlerini içermektedir. Bu yetkinliklerin korunması tecrübe, hayat boyu devam eden ve öz değerlendirme ile sağlanır.

YaralanmalarEnfeksiyonlar,Genetik bozukluklarKanser çeşitleri,Organlarda görülen hastalıklar ve işlev bozukluklarıdır. Pediatri sadece hasta çocuğun acil tedavisi ile değil, aynı zamanda yaşam kalitesi, engellilik ve hayatta kalma üzerindeki uzun vadeli etkilerle de ilgilenir. Bunlar;Gelişimsel gecikmeler ve bozukluklar,Davranış sorunları,Fonksiyonel engeller,Sosyal stres,Depresyon ve anksiyete bozuklukları dahil zihinsel bozukluklardır.

Pediatri ortak bir uzmanlık alanıdır. Çocuk doktorlarının, sorunları olan çocuklara yardımcı olmak için diğer tıp uzmanları ve sağlık uzmanları ve pediatri alt uzmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Pediatri Bölümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler Yenidoğan bir bebeğin ya da bir çocuğun küçük bedeni, fizyolojik olarak bir yetişkinden önemli ölçüde farklıdır.

Yani çocukları tedavi etmek, bir yetişkini tedavi etmekle aynı değildir. Doğuştan kusurlar, genetik varyans ve gelişim sorunları, yetişkinleri tedavi eden doktorlardan çok çocuk doktorları için daha fazla endişe kaynağıdır. Ayrıca pediatride birçok yasal sorun vardır. Çocuklar küçüktür ve çoğu yargı alanında kendi başlarına karar veremezler.

Vesayet, mahremiyet ve yasal sorumluluk her pediatrik prosedürde dikkate alınmalıdır. : Pediatri Nedir, Türkçesi Ne Demek? Pediatri Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Sosyal Pediatri hangi hastalıklara bakar?

PEDİATRİ ANABİLİM DALI Sosyal Pediatri, çocukların bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal sağlığını koruma, sağlam olduğu düşünülen çocukları değerlendirme ve sağlığın sürdürülmesini destekleme konusunda hizmet veren, araştırma ve eğitim yapan bir bilim alanıdır.

 1. Eğitim, aile, sosyal ve kültürel çevre, ekonomik durum ve politikaların çocuk sağlığına etkisini değerlendirir.
 2. Linik uygulamalar ile toplum sağlığı ilkelerini sentezleyebilir.
 3. Sosyal Pediatri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında klinik ve koruyucu hizmetleri bünyesinde barındırır.
 4. Türk Pediatri Yeterlilik Kurulu tarafından oluşturulan Asistan Eğitim Programında zorunlu olan 7 rotasyondan birisi Sosyal Pediatridir.

Sosyal Pediatri Bilim Dalı çalışanları; anne sütünün desteklenmesi ve bebek dostu hastane girişimleri, büyüme ve gelişmenin izlenmesi, çocukluk çağı hastalıklarına bütüncül yaklaşım, aşı ile korunulabilen hastalıkların önlenmesi, poliomiyelit eradikasyonu, kızamık eliminasyonu, demir gibi Türkiye, bebek ve küçük çocuk beslenmesi, gibi konuları kapsamakla birlikte özellikle Çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarının yönetiminde aktif olarak görev almakta ve danışmanlık yapmaktadırlar.

Pediatri uzmanına ne denir?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Çocuk olarak tanımlayabilecek ilgili 0-16 yaş aralığındaki bireylerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrasında belirli bir takvim süresi içinde uygulanması beklenen aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişim pediatri hekimleri tarafından takibi yapılır.

 1. Bu süre kapsamında yapılan rutin muayenelerde bebeklerin beslenme, boy, kilo ve benzeri gelişimlerle beraber gündelik yaşam becerilerinin, nörolojik ve psikolojik gelişimleri, ifade ve anlama gelişimleri gibi birçok sürecin kontrolü ve takibi yapılır.
 2. Bu çalışmaların tamamıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafında gerçekleştirilir.

Yazın çalışmamızda görev ve sorumluluklarına ve bu mesleğin eğitim sürecine değindik. Pediatri olarak değerlendirilen çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, doğumdan itibaren başlanarak ergenliğe kadar uzanan süre boyunca yer alan kişilerin tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen uzman hekim olarak tanımlanabilir.

 1. Çocuk olarak tanımlayabilecek ilgili 0-16 yaş aralığındaki bireylerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrasında belirli bir takvim süresi içinde uygulanması beklenen aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişim pediatri hekimleri tarafından takibi yapılır.
 2. Bu süre kapsamında yapılan rutin muayenelerde bebeklerin beslenme, boy, kilo ve benzeri gelişimlerle beraber gündelik yaşam becerilerinin, nörolojik ve psikolojik gelişimleri, ifade ve anlama gelişimleri gibi birçok sürecin kontrolü ve takibi yapılır.

Tam olarak gelişmemiş olan bebeklerin hastalıklarının zorlu tanı ve tedavisi ile ilgilenen doktorlar, çocukluk döneminde bulunan kişilerin yapılacak muayenelerinde ise onların mevcut psikolojilerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. Çocuk sağlığı ve hastalıları uzman hekimi, hasta olan her çocuğun pediatri bölümünde gerçekleşen muayene sonrasında, gerek duyulması halinde diğer branş hekimlerine yönlendirebilir.

Çocuk Sağlığı ve Uzmanı hekim, motor gelişimi, doğumsal anormallikler, mental sağlık, büyüme, çocuğa yapılması beklenen aşı takipleri, beslenme, kilo kontrolü ve meydana gelen nörolojik sağlık sorunları başta olmak üzere sağlık durumunu olumsuz etkileyecek her türlü sağlık sorunuyla yakından ilgilenmektedir.

İlgili yazı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının birçok görevi bulunmaktadır. Yaş aralığı 0-16 grubunda yer alan çocuklarla ilgilen uzman hekimlerin genel görev ve sorumluluklarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Hastanın şikayet ve var olan tıbbi öyküsünü dinleyerek tıbbi geçmiş, rapor ve muayene sonuçlarını hasta bilgi formuna kaydetmek veya kaydedilmesini sağlamak Yedi dünyaya gelen ve büyüme çağında olan çocukları düzenli olarak muayene ederek büyüme ve gelişimlerini takip etmek ve aynı zamanda değerlendirmek Tam olarak hastanın ayrıntılı fiziki muayenesini yapmak ve tanıyı belirlemek amacıyla tomografi, ultrason, manyetik rezonans, röntgen, idrar ve kan tahlili talep etmek ve değerlendirmek Aşı dönemine gelmiş olan çocukların aşı takvimine de uygun olacak şekilde yapılmasını sağlamak Yaş aralığı 0-16 arasında yer alan çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine yardımcı olabilecek tıbbi bakım programlarını uygulamak Kontrolü altında yer alan hasta çocukların takibini yaparak yeni bir tedavi uygulama programı gerekmesi halinde bunu tam olarak değerlendirmek Hastaları tedavi etmek için veya önlemek amacıyla aşılama, ilaç ve diğer özel tıbbi bakımları reçete etmek Gerekmesi halinde kendi kontrolünde bulunduğu hastasını başka bir tıp uzmanına yönlendirmek En başta ebeveyni olmak üzere ve sonrasında ise hastanın kendisine test sonuçları hakkında veya reçetede yazılan ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirme bulunmak Toplum veya ebeveyn üyelerine diyet, fiziksel aktivite, hijyen ve hastalık konularında bilgilendirmelerde bulunmak Ölüm, hastalık ve doğuma ait istatistik bilgilerine ilişkin raporlar hazırlayarak sorumluluğunda altında bulunduğu devlet birimlerine sunmak Hasta mahremiyetine ait konuları üçüncü bir kişiyle paylaşmamak Hastanın muayene edilmesi sonrasında ortaya çıkan bulgu ve tetkik sonuçları kapsamında doğru teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve uygulamak Çocuklarda meydana gelen sindirim sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavilerini yapmak Çocukluk dönemlerinde kalp hastalıkları olan çocukları ilgili bölümlere yönlendirmek ve gerekli olan bilgileri bu bölümlere sağlanması hususunda onay vermek Çocuk döneminde meydana gelen romatizma hastalıkları ve vaskülitlere yönelik teşhis ve tedavileri uygulamak

Yukarıda yer alan görevler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı tarafından yerine getirilmektedir. Maaş alımları kurumsal özel hastanelerde oldukça iyi durumdadır. Kurumsal kimliği olan bir hastanede ortalama maaş alımları 18.000 TL seviyelerindedir. En yüksek maaş alımı ise 29.000 TL civarındadır.

Kamu hastanelerinde maaş alımları kamuya göre biraz daha düşüktür. Kamu hastanesinde ortalama maaş alımı 19.800 TL civarındadır. En yüksek maaş ise 28.000 TL seviyelerindedir. İlgili rakamların tamamı 2021 yılı için geçerli olup, kamu hastanelerinde çalışılması durumunda görev yapılan hastanenin bulunduğu coğrafi bölge, kıdem yılı, nöbete kalınması, döner sermayeden gelen gelir ve operasiyonel girişimleri, bakılan hasta sayısı gibi kriterler dahilinde maaşlarda değişiklik olabilmektedir.

Kamu hastanesinde 5 yıllık bir mesleki birikime sahip olan, hastanenin 3. seviye coğrafi bölgede yer alması halinde ortalama 22.000 TL maaş alabilmektedirler. Şayet aynı mesleki birikime sahip olan bir özel hastanede ise bu maaş alımı ortalama 19.000 TL seviyesindedir.

Pediatrik yaş grubu ne demek?

Pediatrik yaş grubu 1 yaştan ergenlik çağının başlangıcına kadar olarak tanımlanmıştır, yani sekonder cinsiyet belirtilerin başlangıcına kadar. TYD eğitimliler için pediatrik yaş grubu 1 – 8 yaş olarak tanımlanmıştır.