Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Sadakat Ne Demek?

Sadakatli olmak ne demek?

Sadakat kelimesi günlük hayatta en sık kullanılan kelimelerin başında geliyor. Arapça kökenli olan bu sözcük hem sözüne riayet etmek hem de bir kişiye bağlılık anlamına gelir. Birini aldatan ya da arkasından iş çeviren kişiler içinse sadakatsiz sözcüğü kullanılır? TDK’ya göre Sadakat nedir, ne anlama gelir? Örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

 1. Sözüne ve yeminine bağlı olan kişiler sadakatli ya da sadık olarak tanımlanır.
 2. Güvenilir, dürüst ve doğru kelimeleri ise sadakatli ile eş anlamlı olarak kullanılabilir.
 3. Sadakat Nedir? Sadakat kelimesi kullanıldığı yere birçok anlama gelir.
 4. İnsan ilişkileri için kullanıldığında hem içten bağlılık hem de sözünde durmak demektir.

Aynı zamanda birisine verdiği sözün arkasında duran, dürüst insanlar da sadakat sahibi olarak nitelendirilir. Sadakat Ne Anlama Gelir? Dürüst olmak, yalandan ve hileden kaçınmak, ne olursa olsun bağlılık yeminin arkasında durmak anlamına gelen sadakat, en önemli insani değerlerden biridir.

Sadık kelimesi de sadakatten türetilmiştir ve güvenilir demektir. Güvenilir kelimesinin Osmanlıcadaki karşılığı muteberdir. Muteber kişiler verdiği sözleri geç de olsa tutarlar ve bu konuda hiçbir şekilde taviz vermezler. Türkçede sadece ”olmak” ve ”etmek” değil ”göstermek” kelimesi de yardımcı fiil olarak kullanılabilir.

”İlgi göstermek” tamlamasında olduğu gibi birisinin sadık biri olduğunu belirtmek için de ”sadakat göstermek” kelimesi kullanılır. Örnek Cümleler: 1- Ben ona o kadar sadakat göstermiş olmama rağmen beni yalanlarıyla kandırdı! 2- Onun gibi insanlara sadakat göstermek bile fazla! TDK’ya göre Sadakat Kelimesinin Sözlük Anlamı TDK’ya göre sadakat kelimesinin iki anlamı vardır.

Sadakat insan nedir?

Liyakat neden sadakati kapsamıyor, neden bir çalışan bir göreve layık dediğimizde sadakati bunun içinde düşünemiyoruz? Profesyonel dediğimiz, liyakat sahibi dediğimiz insan profilinin içinde sadakat genleri olmuyor mu? – Mehmet Erkan – İK Yöneticisi & Yazar Sadakat: İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

 • Liyakat: Bir kimsenin iş verilmeye uygunluğu, yaraşırlık durumu, kifayet.
 • Çok bunaldığımız, işin içinden çıkamadığımız, anlamlandıramadığımız, hepsinden önemlisi kabul edemediğimiz, yakıştıramadığımız bazı anlarda küçük bir Türkçe sözlük imdadımıza koşar.
 • Elimelerin ilk anlamları bize ferahlığın kapılarını aralar.

Herkesin ve her şeyin konuşulduğu gerçek-sanal ortamların uğultusunda, basit bir sözlük bize gerçeği fısıldar. Biz kavramların, jargonların, tezlerin, antitezlerin, kuramların, teorilerin kavgasında ortada kalmışken, gizli bir el usulca uzanıp bizi kaostan çıkarır.

Objektif: Nesnel, sübjektif karşıtı. Bir sıfat ve felsefe ile alakalı. Liyakat ve sadakatle kurduğumuz her cümlenin devamında mutlaka yer alan bir kelime. Ve bu üç kelimenin de yer aldığı her konuşmada muhtemelen bir haksızlığın, kırgınlığın ve kızgınlığın olması. Sadakatin kökeni sıdk, yani doğruluk, gerçeklik, içtenlik.

Dolayısı ile gerçeklik köprüsüyle objektifliğe komşu olabilir. Liyakat: Layık, yani hak eden, uygun olan, yaraşan şey. Bu da hakkaniyet köprüsü ile objektifliğe merdiven dayamış olabilir. Lakin biz sadakat ile liyakati tamamen birbirinin karşısında görürüz ve konu aşksa sadakati, konu işse liyakati baş tacı yaparız.

 • Aşkı şimdilik bir tarafa bırakırsak iş dünyasında sık sık bu iki kavramı zıt anlamlarda kullanır, çoğunlukla birbirine çarptırıp hakikati anlamaya, anlatmaya çalışırız.
 • Liyakat objektifliğin ta kendisi, sadakat objektifliği yutan canavar Şirketlerde konu birine bir iş vermekse; liyakat profesyonelliği, tarafsızlığı, nesnelliği, adaleti simgelerken, sadakat amatörlüğü, iş bilmezliği, adam kayırmayı ifade eder bir anda.

Liyakat o anda objektifliğin ta kendisi olurken, sadakat objektifliği yutan canavar olur. Konuyu sadece bir insanı işe almak olarak görmeyelim, bu bazen atama olur, bazen görevlendirme, bazen ihale etme, bazen tedarikçi seçimi, bazen de başka şeyler. Temelde tercihlerde liyakate mi sadakate mi bakıldığıdır tartışılan konu.

 • Sistem tercih yaparken liyakat ile davranmamızı ama şirketlerimize sadakatle bağlanmamızı ister.
 • Apitalizm sadakati çalışan bağlılığına hizmet ettiği sürece sever.
 • Emek para ilişkisinde katıksız bağlılık aramak da kapitalizmin yumuşak karnı olabilir.
 • Sonuçta para duyguyu iletmeyecek kadar yalıtkan bir nesne.

Son zamanlarda bu iki kavramın karşılaştırmasını daha sık duyar olduk. Bu kadar İnsan Kaynakları sistemleri, modern değerlendirme araçları, kariyer yönetimi teorileri, işe alım metodolojileri konuşurken sadakatin peynirin arkasından kafasını çıkaran fare gibi bize göz kırpması, bütün hijyen rüyalarımızı lekelemesi de cabası.

Sadakat gostermek ne demek?

Sadakat Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Sadakatsiz Kime Denir? Sadakat Ne Demek Arapçadaki söylenişi “ṣadāḳat” olarak bilinir. Arapçadan dilimize geçen bu ifade ise, Türkçede çok sık kullanılır. Sadakat sözcüğü ile ilgili TDK açıklaması kapsamında bazı açıklamalar sunulur. Sadakat Ne Demek? Sadakat kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir.

Sadakat TDK Sözlük Anlamı Nedir? Sadakat sözcüğü ile ilgili olarak TDK açıklamasında nazı açıklamalar sunulur. Sadakat ifadesi TDK açıklamalarında isim anlamında olan şu ifadeler dikkat çeker:Güçlü ve sağlam bir dostluk anlamına gelir,İçten bağlı olmak anlamına gelir. Sadakatsiz Kime Denir?

Sadakat kelimesinin kökeni ise, Sıdk kelimesi olarak bilinir. Sadık kelimesi ise, sadakatten türetilmiş olan bir kelimedir ve güvenilir anlamına gelir. Güvenilir kelimesinin Osmanlıcadaki karşılığı ise, muteber kelimesidir. Muteber kişilerin verdiği sözleri geç bir zaman da olsa tutarlar ve bu konuda da hiçbir şekilde taviz vermezler.

 1. Türkçede sadece ”etmek” ve ”olmak” değil ”göstermek” kelimesi de yardımcı bir fiil olarak bilinir.
 2. ”İlgi göstermek” tamlamasında da olduğu gibi birinin sadık birisi olduğunu anlamak için de ”sadakat göstermek” kelimesi sıkça kullanılır.
 3. Sadakatsiz ise, bağlı olmayan, sevgisine sadık olmayan kişi anlamına gelir.

Sevgiliye, dosta, ya da bir işe sadık kalamayan kişilere sadakatsiz adı verilir. : Sadakat Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? Sadakatsiz Kime Denir?

Islam’a göre sadakat nedir?

SADAKAT » Sorularla İslamiyet Doğruluk ve dürüstlük üzerine kurulmuş samimi ve sağlam dostluk, içten bağlılık ve gerçek dostluk kalb doğruluğu, samimiyet ve ihlas anlamında bir İslâm ahlakı terimi. Doğru olmak, sözünde durmak ve sözünü yerine getirmek anlamına gelen sadaka (sa-da-ga) fiilinden türemiş bir isimdir.Doğru muamelede bulunmak, sıdk ve ihlâs ile dostluk etmek, herhangi bir kişisel çıkar ve garazdan uzak ve her yönüyle Allah rızası için halis olan dostluk da sadakattir.

 • Sadakat; daha ziyâde kardeşinin Allah rızası için iyiliğini istemek ve ona hayırhak olmak, kardeşlik ve dostlukta hâlis ve samimi olmak anlamlarında kullanılır.
 • Herhangi bir doğruluk ve dürüstlüğe de sadakat denilir.
 • Zıddı hıyanettir.
 • Sıdkın (doğruluğun) zıddı ise kizb (yalan)dir.Müslümanların işlerinde ve çeşitli muamelelerinde birbirlerine karşı sadakat borcu vardır.

Meselâ evlilikte karı koca birbirlerine karşı sadakatle mükelleftirler. Evlilik süresince zevc ve zevce birbirlerine karşı sadakat göstermek mecburiyetindedirler. Eşler arasında boşanma sebeplerinden birisi de sadâkat borcunun ihlâlidir. Nasıl olursa olsun eşler arasında sadâkatin ihlali geçimsizlik sebebidir.İşçinin yanında çalıştığı işverenin iş sırlarından öğrendiklerini, işverenin rakibine açıklaması doğru değildir.

 1. İşçinin öğrenmiş olduğu sırları saklaması bir sadâkattir.
 2. İşçinin sadakatsiz olması, işveren için haklı bir fesih hakkı doğurur.
 3. İşveren, işçinin sadakat borcunu ihlâlinden zarara uğramışsa, bu zararın tazminini isteyebilir.Müslümanlar sözlerinde ve işlerinde sadık olmalıdırlar.
 4. Muamelelerinde ve iş münasebetlerinde çeşitli hile ve dalâverelerle birbirlerini aldatanlar hâindirler.

Peygamberimiz “Bizi aldatan bizden değildir” buyurmuştur. Dostluk, kardeşlik ve vefâkârlık da bir sadâkattir. Verilen sözü yerine getirmek, ahdinde durmak, borcu ödemek, din ve akılca lüzumlu görülen işleri ifâ etmek, emanetlere riayet etmek, üzerine aldığı vazifeleri-hakkını vererek- yerine getirmek ve vazifeleri ehline vermek de sadâkattir, aksi ihânettir.Hakkı bilerek ibadet ve taâtlarda ve kul haklarında tam bir sadakat gösteren, kötü huy ve nefsin âfetlerinden temizlenen kimse sadâkatli (sadık)” mü’mindir.

 1. Mü’minlerde sadâkatül-hakk (hakka bağlılık) en önemli esas ve temel vazifedir.İnsana sadâkat yakışır görse de ikrahYardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah (Ziya Paşa)Sırf Allah rızası için, iyilik ve hayır yollarında yardımlaşmak için sıdk ve ihlâs ile dostluk etmek de sadâkattir.
 2. Allah için doğruluk ve dürüstlük uğrunda, iman yolunda meydana gelen sadakati (dostluğu) muhafaza etmenin sevabı pek büyüktür.

Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Teâla Kıyamet gününde, benim büyüklüğüm için sevişenler (ve dost olanlar) nerede? Onları, benim himâyemden başka bir gölgenin olmadığı himayem altında gölgelendireyim, diye buyurur” (Müslimden naklen Mansûr Ali Nâsıf, et-Tâc, V, 83).Yine Rasûlüllah; aralarında akrabalık ve alış-veriş münasebeti bulunmadan Allah sevgisi ile O’nun yolunda sadâkatle sevişenlerin derecelerine peygamberler ve şehidlerin gıbta edeceklerini anlatarak şöyle buyurmuştur: “Vallahi, onların yüzleri nurdur ve nur üzerindedirler.

Sadakat ve güven aynı şey mi?

Güven ve Sadakat Nedir? – Güven, iki kişinin hiçbir baskı ve etki altında kalmadan birbirine karşı iyi niyet besleyerek korku, kaygı ve şüphe duymaksızın birbirlerine bağlanma, yakın olma, yakın hissetme ve inanma halidir. Sadakat ise, içinde tek olma, biricik olma, özel olma değer yargılarını içeren güven duygusunun daha da güçlü halidir.

 • Sadakat, genelde çiftler arasında romantik ilişkinin içinde aranan en önemli kriterlerden biridir.
 • Ancak güven duygusu oluşmadan sadakat duygusu oluşmamaktadır.
 • Güven duygusu ise çiftlerin birbirlerine sağlıklı bağlanma ve yakınlık kurma, ilişki sınırlarını doğru şekilde belirleme ve birbirlerine karşı doğru bir iletişim dili kullanma ile biçimlendirildiği zaman sadakat duygusu gelişmektedir.

Bu nedenle bir ilişki içerisinde güven ve sadakat kelimesini ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü çiftler sadece romantik ilişkilerinde değil, birbirlerine yakın oldukları her konudaki davranışlarına, konuşmalarına ve düşünce biçimlerine karşı güven geliştirmek isterler.

Örneğin çiftlerden biri gerçekten azimli ise diğeri partnerinin işinde başarılı olacağına güvenebilir. Başka bir çift örneğine bakacak olursak, partnerlerden biri evin ihtiyaçları konusunda sorumluluk sahibi ise her akşam eve gelirken evin ihtiyaçlarını marketten alarak geleceğine dair partnerine güven besleyebilir.

Ama çift olarak sadece birbirlerini sevmeye ve sadece birbirlerine ait olduklarına güvenebilmeleri için partnerlerin birbirlerine sadakat hissedip hissetmediklerini anlamak gerekir.

Sadakat bir erdem midir?

SADAKAT BİR ERDEM MİDİR?, Cilt: 24 Sayı: 2, 487 – 499, 30.06.2022 This article aims to examine whether the concept of loyalty can be a virtue on its own. Combining André Comte-Sponville’s views with Hannah Arendt’s, it discusses conditions in which loyalty can be regarded as a virtue.

Although “loyalty” is understood as a virtue in itself, it actually becomes a real virtue through the objects which loyalty makes its own object. We can identify this distinction by analyzing the different meanings of loyalty. Loyalty sometimes means faithfulness and devotion, whereas sometimes it justifies obedience.

In mass societies especially where totalitarianism is dominant, obedience is ensured through absolute loyalty. In this sense, loyalty only makes itself as an object. In other words, loyalty is a problem for itself, and in this case, obedience easily arises.

Through Hannah Arendt’s critique of totalitarianism, it can be asserted that the content of loyalty is political rather than ethical. However, it is disputable whether loyalty can be more than a tool in many ideological discourses, including Nazi ideology. Considering Hannah Arendt’s concepts of “confronting past” and loyalty, it becomes clear that the possibility of giving an ethical basis to loyalty lies in amplifying its political content.

Loyalty is both toxic and antitoxic for societies due to its connection to memories, Confronting the past is about expressing the truth and being able to develop judgments about the world. In our age, which is called the post-truth era, the bond of loyalty established with the past can be effective in reshaping the horizon for the future.

Arendt, H. (1976). The Origins of Totalitarianism. San Diego, New York, London: A Harvest Book. Arendt, H., McCarthy, M (1995). Between Friends: The Correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, 1949-1975 (Ed: Carol Brightman), New York: Harcourt Brace Arendt, H.(2010). Geçmişle Gelecek Arasında, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayınları. Arendt, Hannah (2012a). Totalitarizmin Kaynakları /2 Emperyalizm, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayıncılık. Arendt, H. (2012b). Kötülüğün Sıradanlığı: Eichmann Kudüs’te (çev. Özge Çevik). İstanbul: Metis Yayınları Arendt, Hannah (2014). Totalitarizmin Kaynakları /3 Totalitarizm, (çev. İsmail Serin), İstanbul: İletişim Yayıncılık Arendt, H. (2018). Siyasette Yalan, (çev. İmge Oranlı, Berfu Şeker), İstanbul: Sel Yayıncılık. Berktay, F. (2012). Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı, İstanbul: Metis Yayınları Dürr, T. (2009). “Gereksizlik: Arendt’in Dışlanma Üzerine Düşünceleri”, Doğumunun 100. Yılında Hannah Arendt (Haz: Sanem Yazıcıoğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Machiavelli, N. (1999). Prens (çev.N. Güvenç). İstanbul: Anahtar Kitaplar. Sponville A.C. (2004). Büyük Erdemler Risalesi, (çev: Işık Ergüden), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. TDK Online Sözlük, https://sozluk.gov.tr/ Stanford Felsefe Ansiklopedisi, https://plato.stanford.edu/entries/loyalty/

, Cilt: 24 Sayı: 2, 487 – 499, 30.06.2022 Bu makalede sadakat kavramının kendi başına bir erdem olup olamayacağı sorgulanmaktadır. André Comte-Sponville’in görüşlerinden Hannah Arendt’in görüşlerine uzanan bir değerlendirme ile sadakat kavramının bir erdem olacaksa bile hangi durumlarda erdem olacağı ele alınmaktadır.

 • Sadakat sözcüğü her ne kadar kendi başına bir erdem olarak görülse de aslında kendisine nesne olarak aldığı şey aracılığı ile bir erdem olabilir.
 • Bunu sadakatin farkı anlamlarına bakarak kavrayabiliriz.
 • Sadakat bazen vefa, bağlılık gibi anlamlara gelirken bazen de itaati meşrulaştırmaktadır.
 • Özellikle totalitarizmin egemen olduğu toplumlarda mutlak bir sadakate dayalı olarak kitle toplumunun itaat etmesi sağlanmaktadır.

Bu anlamıyla sadakat kendisine sadece kendisini nesne almaktadır. Yani sadakat, kendisi için söz konusu olmakta ve bu durumda itaati doğurmaktadır. Hannah Arendt’in totalitarizm eleştirisi ile birlikte, sadakatin içeriğinin etik olmaktan ziyade politik olduğu söylenebilir.

 1. Bununla birlikte sadakatin Nazi ideolojisi de dahil olmak üzere pek çok ideolojik söylemin aracı olmaktan daha fazlası olup olamayacağı da tartışmaya açıktır.
 2. Yine Hannah Arendt’in geçmişle hesaplaşma ve hakikate sadakat kavramları ele alındığında sadakate etik bir temel kazandırma imkânının onun politik içeriğini açmaktan geçtiği anlaşılacaktır.

Sadakati toplumlar için bir zehir olmanın yanısıra panzehir haline getiren şey, onun geçmişi hatırlama ile olan ilişkisidir. Geçmişle yüzleşme bir hakikatin dile getirilmesiyle ve dünya hakkında yargı verebilmek ile ilgilidir. Hakikat sonrası çağ diye adlandırılan bu çağda gelecek ufkunun yeniden biçimlendirilmesi için geçmişle kurulacak sadakat bağı etkili olabilir.

Arendt, H. (1976). The Origins of Totalitarianism. San Diego, New York, London: A Harvest Book. Arendt, H., McCarthy, M (1995). Between Friends: The Correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, 1949-1975 (Ed: Carol Brightman), New York: Harcourt Brace Arendt, H.(2010). Geçmişle Gelecek Arasında, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayınları. Arendt, Hannah (2012a). Totalitarizmin Kaynakları /2 Emperyalizm, (çev. Bahadır Sina Şener), İstanbul: İletişim Yayıncılık. Arendt, H. (2012b). Kötülüğün Sıradanlığı: Eichmann Kudüs’te (çev. Özge Çevik). İstanbul: Metis Yayınları Arendt, Hannah (2014). Totalitarizmin Kaynakları /3 Totalitarizm, (çev. İsmail Serin), İstanbul: İletişim Yayıncılık Arendt, H. (2018). Siyasette Yalan, (çev. İmge Oranlı, Berfu Şeker), İstanbul: Sel Yayıncılık. Berktay, F. (2012). Dünyayı Bugünde Sevmek: Hannah Arendt’in Politika Anlayışı, İstanbul: Metis Yayınları Dürr, T. (2009). “Gereksizlik: Arendt’in Dışlanma Üzerine Düşünceleri”, Doğumunun 100. Yılında Hannah Arendt (Haz: Sanem Yazıcıoğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Machiavelli, N. (1999). Prens (çev.N. Güvenç). İstanbul: Anahtar Kitaplar. Sponville A.C. (2004). Büyük Erdemler Risalesi, (çev: Işık Ergüden), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. TDK Online Sözlük, https://sozluk.gov.tr/ Stanford Felsefe Ansiklopedisi, https://plato.stanford.edu/entries/loyalty/

See also:  Cipro Ne IIn KullanıLıR?

: SADAKAT BİR ERDEM MİDİR?

Eşler arasında sadakat ne demek?

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin karşılıklı olarak sadık kalma (bir diğer ifade ile sadakat) yükümlülüğü bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü en geniş ifadeyle eşlerin birbirlerine sadık kalmasını ifade etmektedir.

Ailede sadakat nedir?

“Ailenin temel yapı taşlarından biri sadakat” – Ailenin temelini oluşturan 5S Kuralına dördüncüsü açıklayarak sözlerine devam eden Tarhan; “Dördüncü değer ise sadakattir. Sadakatin içerisinde iki kavram vardır: Doğruluk ve bağlılık. Bağlılık olması için muhakkak doğruluk olması gerekiyor.

 • Güven veren evliliği açık, şeffaf ilişkilerle sağlayabilirsiniz.
 • Sadakat yoksa güven oluşmuyor, güven oluşmayınca ailede en önemli kriterlerden olan güvenli alan sağlanamıyor.
 • Adın ve erkek eve geldiği zaman kendini sığınakta gibi, güvenli alanda hissetmesi lazım.
 • Taraflardan her ikisi de eve geldiğinde bunu hissedemiyorsa, evde huzurlu bir ortam yoksa sanki eve giderken mahkemeye gidiyor gibi hissediyorsa ev güvenli alan değildir.

Evin duvarlarını mahkeme duvarları yapmayalım. Eşler farkında olmadan çoğu zaman da iyi niyetle yapıyor bunu. Eşinin olumlu değil olumsuz özelliklerine odaklanıyor ve belki de tek olumsuz özelliğini daha iyi olsun diyerek düzeltmeye çalışıyor. Başkasını, eşini mükemmel beklemenin içerisinde gizli kibir var.

Evlilikte sadakat ne demek?

Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik Evlilikte Aldatma ve aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik “Akşamdan kalma adam, büyük bir baş ağrısı ile sabah uyanmış. Zorlukla gözlerini açıp, yerinden doğrularak, şöyle bir etrafına bakınmış.

Omodinin üstünde bir bardak su ve iki aspirin duruyormuş. Yatağın ayakucundaki sandalyede elbiseleri temiz ve ütülenmiş bir şekilde bekliyormuş. Aspirinleri içerken, komodindeki not dikkatini çekmiş; “Sevgilim, günaydın. Kahvaltın mutfakta. Ben alışverişe çıkıyorum, erken dönerim. Seni seviyorum”. Kalkıp, giyinmiş ve kahvaltı için mutfağa gitmiş.

Bakmış oğlu oturmuş, kahvaltı yapıyor. Masada da kendi servisi ve gazeteleri duruyor. Oğluna sormuş; -Evlat, dün gece ne oldu, biliyor musun? -Evet, dün gece saat 3’ü geçiyordu, sarhoş olarak eve geldiğinde, önce koridordaki sandalyeyi devirdin, ardından kustun, daha sonra da odanın kapısına kafanı çarptın, bir gözün morardı.

 • Adam, şaşırmış vaziyette: – Anlayamadım.
 • O zaman niye her şey temiz, kahvaltı hazır ve gazetem alınmış? -Annem seni sürükleyerek yatak odasına götürüp, pantolonunu çıkarmaya çalıştığında; “Bayan, beni yalnız bırakın, ben evli bir adamım” dedin.
 • İçten bağlılık olarak tanımlanan sadakat, birçok mutlu evliliğin adeta sırrı gibidir.

Eşe karşı duyulan güven, bağlılık mutluluğu ve huzuru da beraberinde getirir. Sadakatsizlik ise sadık olamamak, eşe bağlı kalamamaktır. Bu durum ise hem ilişkiyi hem de evliliği derinden etkiler. Sadakatsizlik kimi zaman duygusal, kimi zaman da fiziksel olabilmektedir.

Eşlerden bir tanesinin, bir başka insanla birlikte olması fiziksel sadakatsizlik olarak kabul edilirken, birine âşık olması, ondan hoşlanması ya da cinsel bir beraberlik yaşamasa dahi paylaşımlarda bulunması da sadakatsizlik olarak kabul görülür. Sadakatsiz eş, çoğunlukla evliliğinde bir şeylerin eksik olduğundan ve yeni birlikte olduğu kişide bu eksikliklerin tamamlandığından bahseder.

Fakat bu süreçte mevcut evlilik de devam etmekte, onunla da bağlar koparılamamaktadır. Sadakatsizlik erkekler kadar kadınlarda da sıkça görülen bir durumdur: 35 yaşında, evli bir kadın bu durumu şöyle anlatıyor: “Evli ve çocukları olan bir kadınım. Yaptığım şey doğru değil biliyorum ama insan duygularının önüne geçemiyor.

 1. Eşime hem haksızlık hem ihanet ediyorum; ama bir de işin cinsel anlamda yetersizlik durumu var.
 2. Evlendiğim günden beri eşim cinsel anlamda beni mutlu edemiyor.
 3. Uzun zaman aldatmayı asla düşünmedim ama bir yere kadar İnsan sonra birisinden mutlaka etkileniyor.
 4. Ben de duygusal anlamda boşlukta iken biri ile tanıştım önceleri sadece arkadaştık ama bana olan ilgisi, şefkati beni ona âşık etti.

Yaklaşık bir yıldır birlikteyiz, o da evli ben de. Bu ilişki tam anlamı ile beni eşimden soğuttu Fakat ne eşimden vazgeçebiliyorum, ne de onunla birlikte mutluyum.” İlişkilerde kadınların ve erkeklerin öncelikleri farklılıklar gösterir. Kadınlar çoğunlukla erkeklerin onları anlamadığından, yeterince ilgi ve şefkat gösteremediğinden şikâyet ederken, erkekler ise güçlü olduklarını, yeterli olduklarını hissetmek ister.

Kadının ilişkideki önceliği paylaşmak ve yakınlık hissetmektir. Kadının çoğu zaman sadakatsizlik gösterme nedeni, beklediği ilgiyi ve şefkati mevcut ilişkisinde bulaşamayışından dolayıdır. Erkekteki sadakatsizlik ise çoğu zaman cinsel haz arayışından kaynaklanmaktadır. Evliliklerde zamanla, flört sürecinde ve ilk yıllarında yaşanan heyecanın kaybolması, yeni partnerde kaybolan bu heyecanın yeniden hayat bulması da insanları ilişkide sadakatsizliğe yönelten nedenler arasındadır.

Genellikle sadakatsizliğe uğradığını öğrenen eş kadar, sadakatsizlik gösteren eş de bu süreçte duygusal olarak zarara uğrar. Yaşadığı bu ikilem psikolojik olarak kendisini zorlamakla birlikte, eşine yaşattığı psikolojik yıkımdan dolayı da kendisini suçlu hisseder.

 1. Evliliklerde sadakatsizlik, aldatma gibi durumlarda çiftler aile ve çift danışmanlığı ile bir uzman desteği alabilir.
 2. Bu süreçte psikolog yardımı ile hem bireysel, hem de çift olarak alınan destek yaşanan olayın en az zarar verecek şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır.
 3. Sadakatsizlik Genetik Mi? Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir çalışmaya göre, bazı insanların en sevdikleri insanlara dahi sadık kalamayışının nedeni sadakatsizliklerinin genetik olması.

İtalyan Corriere Della Sera Gazetesi’nde çıkan bir habere göre, New York Devlet Üniversitesinden bir grup bilim adamı, bazı insanların eşlerine sadık kalamamalarının nedeninin, alkol ve kumar alışkanlıklarıyla da ilgili olan ve hatta kişinin siyasi olarak daha “liberal” eğilimli olmasına yol açan DRD4 geni varyasyonu olabileceğini bildirdi.

Bilim adamları, 181 gencin DNA’sını ve cinsel geçmişlerini karşılaştırdı. DRD4 geni varyantını taşıyanların, kaçamak yapma ihtimallerinin diğerlerine göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koyan araştırmayı yürüten ekibin başındaki Justin Garcia, bunun kesinlikle, bu varyantı taşıyan herkesin evlilik dışı ilişkiye gireceği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Evliliklerde Sadakatsizlik ve Terapi Süreci Sadakatsizlik durumlarında eşlerle yapılan çalışmalarda: 1- Eşlerin; diğerinin uygun duygusal, cinsel ve sosyal sınırlarında anlaşmaları.2- İncinmiş eşin, ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlama ve affediciliği sağlama hakkında gönüllülük göstermesi.3- Sadakatsiz eşin böyle bir meseleye karıştığı için özür dilemesi ve incinmiş eşin ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlaması için mesele ile ilgili bilmek istediği bütün bilgileri vermesi.4- Eşlerin; mesele ile ilgili bireysel hassaslığı ve savunma olmaksızın uyarıcı ifadeleri tartışmaları.5- Eşlerin; ilişkilerindeki tehditleri belirlemeleri ve fark etmeleri.6- Eşlerin; birbirlerinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçların karşılamaya çalışmaları.7- Eşlerin; ilişkiyi yeniden yapılandırmak için sorumluluğu paylaşmayı geliştirmeleri ve birbirleri ile ilgili empati kurduklarını ifade etmeleri.8- Yazılı ve/veya sözlü kontrakt aracılığıyla, eşlerin, ilişkiyi yeniden yapılandırmada önemli alıştırmalar üzerinde açıkça anlaşmaları,.9- Eğer ilişki kurtarılamamışsa, kişilerin ayrılık için anlaşmaları sağlanır.

 1. Evliliği Sürdürmenin 7 İlkesi Psychotherapy Networker dergisi tarafından ‘Son 25 Yılın En ilham Verici İlk 10 Terapisti’ psikolog doktor John Gottman’a göre evliliği sürdürmenin yedi ilkesi: 1.
 2. Aşk haritanızı geliştirin.
 3. Gottman, beyninizde eşinizle ilgili bilgileri depoladığınız yeri aşk haritası olarak tanımlıyor.

Ne kadar çok bilgi olursa, o kadar iyi.) 2. Şefkatinizi ve hayranlığınızı ayakta tutun.3. Birbirinize sırtınızı değil, yüzünüzü dönün.4. Size bir şeyler öğretmesine izin verin. Bir ilişkide kimliğinizi korumak önemli ama eşinizden öğrenmek, esnek olmak da önemli.5.

Çözülebilir sorunları çözün. Halledilebilecek meseleler üzerinde uzlaşmak önemli. Bunun için şu beş basamağı dikkate alın: Yumuşak bir başlangıç yapın, tamir ve telafi girişimlerinde bulunmayı ve bu girişimleri kabul etmeyi öğrenin, kendinizi ve onu teskin edin, özveride bulunun ve birbirinizin hatalarına tolerans gösterin.6.

Temel sorunların çözülememesinin nedeni, her iki tarafın birbirinden çok farklı fikirlerinde inat etmesi. Uzlaşamazsanız bile, eşinizle empati kurmaya çalışın.7. Ritüeller, gelenekler, rol veya semboller üzerinden ikinizin de paylaştığı bir değerler sistemi yaratın.

Yazan Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir: “Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL’e aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL’in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik

Sadakat nedir psikoloji?

İlişkilerde Sadakat – PSİKOAKTİF TERAPİ MERKEZİ İlişkilerde Sadakat İnsan varolduğu bu yandan bu yana diğer insanlarla birlikte ilişki kurmak zorundadır. Bu durum insan için diğer biyolojik davranışları kadar normal bir davranıştır. İlişki kurma davranışını ayırmamız gerekirse bazı ilişkiler çeşitli nedenlerle ilişkilerdeki tarafların ilişkilerine bakış açısı nedeniyle daha özel bir hal almaktadır.

Bu ilişkiler genellikle içinde romantizm ve aşk barındıran ilişkilerdir. İçinde romantizm ve aşk barındıran ilişkilerde tarafların mutlu olabilmesi için her iki tarafında çeşitli davranışlarda bulunması gerekir. Bu davranışların başında partnerlerin birbirlerine duymuş olduğu sadakat kavramı gelmektedir.

Sadakat kavramı ise en kısa biçimde bir kişiye içten, samimi ve derin bir şekilde bağlanmak olarak tanımlanabilir. Sadakat kavramını bu şekilde tanımladıktan sonra sadakat kavramını iki alt başlık altında daha tanımlamaya gerek vardır. Bunlar sırasıyla partnere karşı duyulan duygusal sadakat ve partnere karşı duyulan cinsel sadakattir.

Duygusal sadakat partnere karşı duyulan duyguların başka bir kişiye duyulmamasıdır. Bu durum ilişki içindeki partnerlerin ilişkilerinden aldıkları doyumu arttırmakla birlikte bireylerin mutluluk oranlarını arttırmaktadır. Bir diğer sadakat türü ise cinsel sadakattir. Cinsel sadakat ise duygusal sadakatten ziyade genellikle duyguların işin içinde bulunmadığı bir durumdur.

Cinsel sadakatsizlik genelde evli çiftler arasında görülmekte ve evlilik birliğini temelden sarsarak evliliği boşanmaya kadar götüren bir harekettir. Günümüzde ikili ilişkilerin devlet ilişkileri kadar yoğun ve karmaşık olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle ikili ilişkilerde mutluluğu ve doyumu sağlayacak olan ve eşler arasında sadakati sağlayacak olan davranışlar şu şekildedir.

1) Partnerinize her zaman dürüst davranın2) İlişkinize olan bağlılığınızı gösterin3) Duygularınızda tutarlı olun4) İlişkinizi sürdürmek için çaba gösterin5) Partnerinize gerçek duygularınızla yaklaşın6) Sevginizi hareketlerinizle, sözlerinizle belirtin7) Partnerinize karşı gereksiz kıskançlık göstermeyin8) Partnerinizi hayatınızın her alanına dahil edin9) Partnerinizin fikir ve isteklerini dikkate alın10) Partnerinizi her an düşünün.

: İlişkilerde Sadakat – PSİKOAKTİF TERAPİ MERKEZİ

Sadakatin önemi nedir?

Sadakatin önemi – Ailenin ve toplumun güvencesi olarak niteleyebileceğimiz sadakatin ne gibi kazanımları olduğuna maddeler hâlinde değinmek istiyoruz.1. Sadakat, imanın sigortasıdır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” (İbn Hanbel, Müsned, XIV/251.) Bu hadis açıkça göstermektedir ki iman ile küfür nasıl bir arada bulunmuyorsa sıdk/sadakat ile yalan, emanet ile hıyanet/ihanet de bir arada bulunmaz.

Buna göre; bir kişide yalan veya ihanetin bulunması doğal olarak imana da zarar verecektir. İşte bu yönüyle sadakat, âdeta imanın bir sigortasıdır.2. Sadakat, imanın zorunlu bir gereğidir. Çünkü iman en temelde Kur’an’da beyan edildiği üzere emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaktır. (Hud, 11/112.) Dolayısıyla bir Müslümanın iman ettikten sonra kendisine emredildiği üzere, yani istikamet üzere yaşaması ve sadakatten ayrılmaması, olmazsa olmaz bir husustur.3.

Sadakat, kâmil bir mümin ve hakiki bir muhacir olmayı sağlayan bir haslettir. Zira mümin; güvenen, güven veren ve günahın her türlüsünden uzaklaşan kimsedir. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.

Muhacir ise Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçıp hicret eden kimsedir.” (Buhari, İman, 3.) Buna göre, nasıl ki Müslümanın elinden ve dilinden başkaları emin ve güvende oluyorsa aynı şekilde eşler de birbirinin elinden ve dilinden emin olmalı, başta sadakatsizlik olmak üzere her türlü günah ve yanlış davranıştan uzaklaşmalıdırlar.4.

Sadakat, nifakın/münafıklığın panzehridir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) münafıklığın alametini şu şekilde bildirmiştir: “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine itimat edilip bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.” (Buhari, İman, 23.) Bu üç alamete dikkat edilecek olursa hepsinin temelinde sıdk/sadakat ihlalinin olduğu görülecektir.

Konuştuğunda yalan söyleyen ve söz verdiği zaman sözünü tutmayan sözde sadakatsiz; emanete ihanet ettiğinde ise hâlde sadakatsiz davranmıştır. Kutlu Elçi’nin (s.a.s.) bildirdiğine göre ise bu vasıflar, nifak hastalığının alametleridir. Öyleyse nifak zehrine karşı en kuvvetli panzehir hiç şüphesiz sadakat üzere yaşamaktır.

Dolayısıyla nifak hastalığına düçar olmamak için “sadakat ilacı”nın hiçbir zaman unutulmaması gerekmektedir.5. Sadakat, dünyada selamet ve ahirette cennettir. Zira sadakat öyle bir gemidir ki okyanus ne kadar uçsuz bucaksız ve derin olursa olsun, fırtınalar ne kadar kuvvetli olursa olsun içerisinde bulunanları sahil-i selamete ulaştıracaktır.

 • Aynı şekilde yalan da öyle bir gemidir ki gemi ne kadar lüks ve güvenli olursa olsun, deniz de ne kadar sığ ve sakin olursa olsun bu gemi batmaya, içindekiler de boğulmaya mahkûmdur.
 • İşte bu noktada Hz.
 • Peygamber (s.a.s.) sadakatten ayrılmamak gerektiği hakikatini bizlere veciz bir şekilde şöyle bildirmektedir: “Sadakatten/doğruluktan ayrılmayın.

Çünkü sadakat/doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru/sıddık’ olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı/kezzab’ olarak tescillenir.” (Müslim, Birr, 105.) Bu hadisten de anlaşılacağı üzere sadakat, insanın hem dünyada hem de ahirette yüzünün ak olmasını sağlayacak ve kişiyi cennete ulaştıracak önemli bir haslettir.

Rabbim bizleri ve sevdiklerimizi hem kendimize hem Rabbimize hem eşlerimize hem de bütün insanlara karşı sadakatten ayırmasın. Âmin! Hadisten öğrendiklerimiz 1. Sadakat; imanın sigortası olan, kişiyi nifaka karşı koruyan ve mümini cennete ulaştıran bir haslettir.2. Mümin bir birey, hayatın tüm aşamalarında kendisine, Rabbine ve başta eşi olmak üzere bütün insanlara karşı sadakat üzere yaşamaya gayret etmelidir.

: Sadakat: Ailenin Güvencesi

Sadakatli olmak nasıl olur?

Sadık İnsanlar: Prensiplere Bağlı Kalmak Sadık insanlar her şeyden önce dürüsttür. Hayatlarını, değerleriyle ve saygı duygusuna olan bağlılıklarıyla oluşturdukları prensiplerine sadık kalarak yaşarlar. Onların hayatında ihanete, yalanlara ya da çıkarcı eylemlere yer yoktur.

Sadakat, güven duygusunun da ötesine geçen çok enteresan, çok derin bir kavramdır. Sadakat kavramının kökenini merak edenler için ilginç bir cevabı var. Bu bilim dalına göre sadakat, geçmişte bizim hayatta kalma mekanizmamız olarak işlev görüyordu. Atalarımızın tehlike ve zorluklarla dolu hayatlarında diğer insanlardan yardım ve destek almak, hayatta kalmak için adeta bir gereklilikti.

Ancak şu anda yaşadığımız dünyada artık bu kavram ehemmiyetini kaybetmiş durumda. Yine de bir yanımız hep hayatımızda bize iyi hissettirecek, bize samimiyet ve güvenlik hislerini sağlayacak insanlara ihtiyaç duyar. Yani, saygı ve bağlılık ile ihanet etmeyeceğinizin ve gizli kişisel çıkarlarla hareket etmeyeceğinizin sözünü tutmaktan bahsediyoruz.

 • Bazı insanlar sadakatin gerekli bir değer yargısı olduğunu, ancak gitgide yok olma tehlikesiyle yüzleştiğini söyler.
 • Ancak etraftaki sadık insan sayısı sandığınızdan da fazla.
 • Bununla birlikte, sadakatin ne anlama geldiğini bilmek de gerekir.
 • Endimizi bu fikrin çarpıtıldığı dinamiklerin içinde gayet kolayca bulabiliyoruz.
See also:  BugN Emekli Olsam Ne Kadar Maaş AlıRıM?

Haydi bunu daha yakından inceleyelim. “Sahibim, sen yolunda devam et ve ben seni son nefesime kadar doğruluk ve sadakatle takip edeceğim.” – William Shakespeare

Davranışsal sadakat nedir?

Davranışsal sadakat, tüketicinin ölçülebilen ve satışları direkt etkileyen davranışlarını ortaya çıkaran markayı, tekrar satın alma eğilimi olarak tanımlanır (Hammond, East, & Ehrneberg, 1996).

Çalışan Sadakati nedir?

Çalışan bağlılığı, basitçe ifade etmek gerekirse, bir çalışanın kişisel amaç ve menfaatlerinin, çalıştıkları şirketin vizyonu ve amaçları ile ne ölçüde uyumlu olduğudur.

Sadakat yükümlülüğü neleri kapsar?

I. Genel Olarak Sadakat Yükümlülüğü – Eşlerin birbirine sadık kalma yükümlülüğü Medeni Kanun’un 185. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun’da sadakat yükümlülüğünün tanımı yapılmamıştır. Doktrinde yapılan bir tanıma göre sadakat yükümlülüğü eşlerin birbirine yönelik tam ve sınırsız bağlılığını ifade eder.1 Sadakat yükümlülüğünün Medeni Kanun’un 2.

maddesinde düzenlenen dürüstlük kuralının evlilik birliği içerisinde eşler açısından somutlaştırılmış hali olduğu kabul edilmektedir.2 Sadakat yükümlülüğünün dava edilip zorla yerine getirilmesi mümkün olmadığından gerçek anlamda yüküm de sayılamaz.3 Bu yükümlülük cinsel, duygusal, düşünsel ve ekonomik sadakati kapsar.4 Eşlerin sır saklama, yalan söylememe ve gerçekleri gizlememe gibi yükümlülüklerinin temelinde de sadakat yükümlülüğü olduğu kabul edilmektedir.5 Bunun gibi eşlerin ekonomik durumlarıyla ilgili birbirine bilgi verme ve bu konuda yalan söylememe gibi ekonomik sadakat yükümlülüğü de vardır.6 Eşlerden birinin kazandığı paranın büyük bir kısmını içki, kumar veya benzeri alışkanlıklarına harcaması ve bu nedenle ev masraflarına katılmaması ekonomik sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil edebilir.7 Eşlerin sadakat yükümlülüğünün kapsamı geniş ve sadece cinsel sadakatten ibaret olmasa da kuşkusuz sadakat yükümlülüğü denilince akla ilk gelen cinsel sadakattir.

Cinsel sadakat eşlerin birbirleri dışında bir başkası ile cinsel ilişki kurmamasını ifade eder.8 Bu tür sadakat yükümlülüğüne aykırılık aldatılan eşin zina sebebine dayanan mutlak boşanma davası açmasına imkan verir.9 Zina sebebine dayanan davanın kabul edilerek boşanmaya karar verilmesi durumunda sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eşin kusurlu davranışı sebebiyle maddi ve manevi tazminat ödeme yükümlülüğü gündeme gelebilir.

Bunlara ek olarak Medeni Kanun’un 236. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca zina nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.10 Kanunda zinanın tanımına yer verilmemiş olsa da 11 cinsel sadakat yükümlülüğünün zinaya göre daha geniş bir kavram olduğu kabul edilmektedir.

Bir fiili zina sayabilmek için cinsel ilişkide bulunma aranırken 12 duygusal yakınlaşmalar, öpüşme, 13 yakın bedeni temaslarda bulunma 14 veya flört hali zina sayılmaz.15 Bu kapsamda cinsel ve duygusal içerikli konuşmalar veya yazışmalar sadece sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil eder.16 Bunun gibi kocanın izni olmaksızın yapay döllenme de zina sayılmaz.17 Bununla birlikte suçüstü zinayı ispat etmek kolay olmadığından bazı eylemler hakim tarafından zinanın bulunduğu sonucuna ulaşmasına neden olabilir.18 Örneğin mahkeme önüne gelen bir olayda gece vardiyasında çalışan kişinin, her zamankinden daha erken saatte eve döndüğü bir gecede eşini evde karşı cinsten birisi ile bulmasını zinanın varlığına ilişkin karine kabul etmiştir.19 Benzer şekilde hakim davalının bir başka erkek ile yatak odasında yarı çıplak olarak yakalanmasını zina sebebine dayanan boşanma için yeterli kabul etmiştir.20 Eşin bir üçüncü kişi ile otelde bir gece konaklaması veya birlikte tatile gitmesi, 21 ortak çocuk dünyaya getirmesi 22 veya kürtaja beraberce gitmesi eşin cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığına karine teşkil ederek hakim tarafından zina sebebine dayanan boşanma davasının kabul edilmesi sonucunu doğurabilir.23 Yargıtay verdiği bir kararda ilişkiye teşebbüs etmekle birlikte zina eyleminin elde olmayan sebeplerle tamamlanmamış olsa da bu eylemin zina sayılması gerektiği yönünde karar vermiştir.24 Belirtmekte fayda vardır ki üçüncü kişiyle rıza ile 25 girilmiş her cinsi münasebet de cinsel sadakat yükümlülüğüne her aykırılık gerekçesiyle zina sayılmayabilir.

 • Nitekim her ne kadar kanunda açıkça zina tanımı yer almasa da sadece karşı cinsle girilen cinsel ilişki zina kabul edilmektedir.
 • Buna göre eşlerden birinin hemcinsi ile girdiği cinsi ilişki sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etse de zina olarak kabul edilemez.26 Bu durumda aldatılan eşin haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayanan boşanma davası açabileceğini savunan yazarlar bulunsa da 27 bu ihtimalde aldatılan eşin evlilik birliğinin temelinden sarsılması 28 veya onur kırıcı davranış 29 olarak değerlendirilerek bu sebeplerden birine dayanan boşanma davası açarak evliliği sona erdirebileceğini ileri süren görüşler mevcuttur.30 Ancak dikkat edilmelidir ki bu gibi ihtimallerde evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanan dava açılmasının mümkün olduğu kabul edilirse eşini kendi hemcinsi ile aldatan kişi aleyhine MK 236/II hükmü uygulanamaz.31 Bu nedenle bizim de katıldığımız görüşe göre zina kavramını geniş yorumlamak ve eşin hemcinsi ile cinsel ilişkiye girmesini de zina olarak kabul etmek gerekir.32 Yargıtay da 2017 yılında önüne gelen olayda erkek erkeğe girilen cinsel ilişkiyi zina sayan ilk derece mahkemesinin kararını 33 onayarak zina kavramını geniş yorumlamış ve eşi dışında karşı ya da aynı cinsten başka birisi ile isteyerek gerçekleştirilen cinsel ilişki olarak kabul etmiştir.34 Cinsel sadakat yükümlülüğüne aykırılık zina sebebine dayanan boşanma davasının hukuki dayanağı olur.

Bunun dışında kalan ve sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil eden davranışlar, eylemin türüne göre Medeni Kanun’un 162. maddesi uyarınca hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedenine dayanan boşanma davasına hukuki dayanak oluşturabileceği gibi Medeni Kanun’un 163.

maddesi uyarınca haysiyetsiz hayat sürme nedenine dayanan boşanma davasına da hukuki dayanak oluşturabilir. Eylem sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil etmekle birlikte anılan bu davaların açılmasına hukuki dayanak oluşturacak nitelikte olmadığı diğer hallerde ise Medeni Kanun’un 166. maddesinde düzenlenmiş evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanan dava açılmasına hukuki dayanak oluşturabilir.

Sadakat yükümlülüğü her iki taraf için de emredici bir hükümdür ve taraflarca aksinin kararlaştırılması mümkün değildir.35 Bununla birlikte sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmış tarafın aldatılan eş tarafından affedilmesi de mümkündür. Affeden eşin zinaya dayanan boşanma davası açma hakkı sona erer.

Medeni Kanunun konuyu düzenleyen 185. maddesinde sadakat yükümlülüğünün evlilikle başladığı belirtilmiştir. Ancak nişanlanma süresince de tarafların sadakat yükümlülüğünün bulunduğu kabul edilmektedir.36 Nişanlanma ile başladığı kabul edilen bu yükümlülüğün evliliğin sona ermesine kadar devam edeceği belirtilmektedir.

Buna göre eşler hakkında ayrılık kararı verilmiş olsa ve eşler fiilen ayrı yaşamaya devam ediyor olsa da sadakat yükümlülüğü devam eder.37 Bunun gibi boşanma davası açılmış olmasının da sadakat yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı doktrinde 38 ve uygulamada kabul edilmektedir.39 Çalışmanın amacı boşanma davası açıldıktan ve eşler ayrı yaşamaya başladıktan sonra da cinsel sadakat yükümlülüğünün devam ettiğine ilişkin görüşün hukuki alt yapısını belirttikten sonra bu uygulamanın yarattığı olumsuz sonuçları gözler önüne sermek ve bu olumsuz sonuçları bertaraf etmek için çözüm önerileri sunmaktır.

Mutlak sadakat nedir?

Mutlak sadakatli müşteriler, hem hizmete bağlılığı olan hem de hizmeti alma sıklığı fazla olan müşterilerdir.

Sadakat ne demek Diyanet?

Niyette dürüstlük, söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olması anlamında bir ahlâk terimi.

Tasavvufta sadakat nedir?

“Sıddık” sâdık’ın mübalâğalı ism-i fâilidir. Bütün kalbiyle güvenip bağlanan ve tam inanıp tasdik eden anlamına gelir. Sadâkat, bir hakikate hiçbir şüphe ve tereddüt duymaksızın bağlanmak, gassal elindeki meyyit gibi teslim olmaktır. Tasavvufta manevî terakkî için böyle bir sadâkat ve teslimiyet aranır.

 • Ancak bu teslimiyet bir taraftan manevî terakkîyi sağlarken diğer taraftan nâehil müteşeyyihlerin istismarını da kolaylaştırma riskini barındırmaktadır.
 • O yüzdendir ki, Bediüzzaman Hazretleri aklın devre dışı bırakıldığı mürîdâne bir sadâkati değil “altın mı, bakır mı?” diye mihenge vuran muhakkikâne bir sadâkati istemiştir.

Sungur (rh) Ankara’dan ziyarete geldiğinde Üstad bir ara (o zaman için): “On ruhum olsa dokuzunu Hüsrev’e veririm. Sana ancak beş-altısını veririm” der. Sungur, bilâhare Üstad’ın bu taltifini merhum Hüsrev Altınbaşak’a ilettiğinde onun cevabı şu olur: “Bak Sungur Kardeşim! Şu masa tahtadır.

 • Bunda tek şüphe yok.
 • Eğer Üstad dese ki, demirdir.
 • Ben demir derim” 1 Halbuki Üstad Nursî (ra) ne ondan, ne de başkasından ahşaba “demir” diyecek kadar gözü kapalı bir sadâkat istemiş değildir.
 • İfrat veya tefrite gerek yoktur.
 • Oduna “odun” deniliverse bile yeterlidir.
 • SÖZÜ OLDUĞU GİBİ TUTMAK Abdullah b.
 • Ömer (ra) Sevgili Peygamberimiz’in (asm) sözlerine o kadar sadıktır ki, Allah Rasûlü (asm) Mescid-i Nebi’deki bir kapı için: “Şu kapıyı kadınlar için bıraksak” buyurdu diye, hanımların girip çıkmadığı vakitlerde bile bir daha o kapıyı kullanmamıştır.2 Sadâkat budur.

Zübeyir Gündüzalp, Üstad’ın hizmetine yeni girdiği ve bu işi başaramayacağını zannettiği zaman Ceylan Çalışkan’dan aldığı ilk ders: “Aklını karıştırma, yeter kardeşim” olur.”3 Bu tezgâhta yetişen Gündüzalp, Tevruz Apartmanında tesbîhatı, şarkta öğrendiği şekliyle “İlâhî salli ve sellim” diye okuyan birine namazdan sonra: “Tesbîhatı getir kardeşim.

Bak! ‘İlâhî’ var mı? Yok. Ben ayniyatçıyım. Risale-i Nur’da ne varsa o” diyerek metne sadâkat dersi vermiştir.4 Bediüzzaman Hazretleri, ilk zamanlar bazı has talebelerine tashih/tebdil yetkisi vermiştir. Bunlardan biri de İnebolulu Nazif Çelebi’dir (rh). Buna yetkili olduğu kendisine hatırlatılınca cevabı şu olur: “Hâşâ! Ne haddimize! Üstadımız bunu bize iltifat için söylemiştir.” NUR MESLEĞİNİN HİZMET TARZINI KORUMAK İnebolu kahramanlarından merhum Salih Uğurtan talebelikte henüz yenidir.

Çarşı pazarda Nur Talebeleri aleyhinde takip, istihza ve propaganda had safhadadır. Salih, Berber Ali Osman’ın (rh) dükkânına gider. Durumun vahametini kısaca anlatıp: “Osman! Gözler üstümüzde. Tedbir için derslere azıcık ara versek?” diye sorar. Berber, kapıya yakındır ve ayaktadır.

 1. Sen buraya gel hele” diye Salih’i yanına çağırır.
 2. Oturduğu yerden kalkıp safiyane gelen Salih’i, omzundan ittiği gibi kapı dışarı atar ve peşinden bağırır: “GİT, O KAFANI DÜZELT DE GEL!” 5 Eczacı Said Mutlu, İstanbul’da Üstad’ı ziyaret ettikten sonra merhum Mehmet Fırıncı da huzura girmiştir.
 3. Üstad, Abdülmuhsin Konevî ve Ziya Arun’a çok kızgındır: “Çocuk bunlar.

Çocuk olmasa tard edeceğim. Bilmiyorlar. Çocuk bunlar” deyip durmaktadır. Birden Fırıncı’ya dönerek: “Muhammed Kardaşım, sen hakem ol! Ben diyorum ki, Risale-i Nur’un neşir ve medrese tarzı hizmetlerinin devam ve inkişafı lâzım. Bunlar ise başka yerler, başka hizmetler düşüncesinde.” Meğer Said Mutlu ziyaret esnasında Üstad’a: “Sizin bu hizmet tarzınızla İslâm yayılmaz.

 • Toplumu ayağa kaldırmak için içtimâî ve siyâsî büyük hareketler de lâzım” türünden sözler söylemiştir.
 • Üstad bir kaç defa izah ettiği halde o yine ısrar etmiştir.
 • Üstelik Abdülmuhsin ve Ziya da onun fikirlerine meyletmiştir.
 • Üstad da buna hiddetlenmiştir.6 Neden bazı has talebeler gibi esnek davranmadığı kendisine sorulduğunda merhum Zübeyir: “Onlar, şerait ağır düşüncesiyle şefkatkârane, muhafaza edici şekilde gidiyorlar.

Ben ise Üstadımın ve Risale-i Nur’un, meslek ve meşrebini muhafaza üzerine hareket ediyorum” cevabını vermiştir.7 SUAL: Bazı içtimâî meseleler var ki, Risale-i Nurlar’da açıkça işlendiği halde Nurlar’a sadâkati şüphesiz olan bazı talebeler o meselelerde tevillerle haktan sapıyorlar.

Onlar sıddık değiller mi? Hakikati niçin göremiyorlar? CEVAP: Hilâle illa onu görmek için bakan ihtiyar bir âlim, kıvrılmış ak kaşını hilâl zannetmiş. Güçlü olana taraf olmanın kolaylığı ve sağladığı rahatlık, onu haklı görme arzusunu da doğurur. Sonra bu arzu fikir suretini giyer. Ama asıl acı olan ise, o fikre muhalif olan kardeşini düşman zanneder.

“Aç kalan kedi yavrusunu yiyeceği zaman onu fareye benzetir.” Siyasetçilerin ellere tutuşturduğu gözlüklerle Risaleye bakıldığında görülenler ile, Risale gözlüğünü takıp siyasetlere bakıldığında görülenler aynı olmaz. Hakikati, onunla bakan görür. Bu bakış farkı, sahabe dönemindeki ihtilâfların da temel sebebidir.

Evet “Bir nokta gözü kör eder.” SADÂKATİN MEYVELERİ Üstad Nursî: “Benim şimdiki talebelerim Ruslar’la harbederken benimle şarkta kendini ateşe atan fedailerden daha fedakârdırlar. Çünkü bir anda insan kendini ateşe atsa şehit olur gider. Devamlı surette sadâkatle fedakârlık ise öyle kolay değildir” der.8 Zor olmakla beraber böyle bir sadâkatin üç meyvesi vardır: BİRİNCİ MEYVE: Nasıl ki, nikâh bir nevi sadâkat sözü olduğundan nikâhlısına en mahremini açar.

Nurlar’a sadâkat üzere bağlı olana da Nurlar, kendi mahremini açar. Bu sadâkatten mahrum bakana ise örtüsünü çeker, sadece yüzünü gösterir. Sikke-i Tasdîk-i Gaybî’yi veya Mâidetü’l-Kur’ân’ı ve oralardaki yüzlerce işârât ve beşârâtı gördüğü halde hâlâ “acaba” ile bocalayan, daha başka kime ve neye sadâkat gösterebilir ki! Atalarımızın dediği gibi: “Okumayana dokuz hoca, geçinmeyene dokuz koca az gelir.” Binlerce mahkemeden beraat almış bir eser tam teslim ve tasdiki hak etmez mi? İKİNCİ MEYVE: Tesbîhatta “sadık olanlar” için hem Cehennemden kurtulmalarına, hem de mea’l-ebrar Cennete dahil olmalarına duâ edilmektedir.

 • Sadâkat şartını taşıyanlar, çift yönlü bu duâya mazhardır.
 • Taşımayanların ise sadece Cehennemden kurtulmaları için duâ edilmektedir.
 • Bediüzzaman’ın (ra), sadıklara müjdesi şudur: “Benimle gelen perişan kalmaz.
 • Benimle gelen arkadaş, eğer rûz-i mahşerde perişan olursa, o benim sırtıma yük olsun.
 • Yeter ki o, bu daireye ahdini bozmasın!” 9 ÜÇÜNCÜ MEYVE: Âlim olmak zordur; bir ömür ister ve ilmin sonu yoktur.

Hem de ilimle enaniyete düşme riski çoktur. Sadık olmak ise kolaydır ve sadâkat, ilimden daha selâmetli ve daha kısa bir terakkî yoludur. Zira peygamberlerden sonra beşerin en efdali Hz. Ebu Bekir’dir (ra). Onu o makama çıkaran vasıf ise sadâkatidir. O halde yol ikidir: Ya üzerinde binlerce hakkaniyet mühürlerinin ışıltısıyla parlayan Kur’ân nurlarına sarsılmaz bir itimat ve sadâkat.

 1. Ya da cüz’î akıl terazimize itimatla sosyete Müslümanı gibi terazimize ağır gelen kısımlara yan bakmak.
 2. DİPNOTLAR: 1) İhsan ATASOY, Hüsrev Altınbaşak, 253.2) Ebû Dâvûd, Salât, 52.3) İbrahim KAYGUSUZ, Z.
 3. Gündüzalp, s.147-148.4) İ.
 4. AYGUSUZ, age, s.315.5) İnebolu’lu Rasim SÜRAV’dan naklen.6) Mehmet Fırıncı’dan naklen, İ.

ATASOY; ayrıca bk.N. Şahiner, S. Şahitler, IV/362.7) Zübeyir Gündüzalp, Sorularla Risale Sitesi.8) A. Yeğin ve A. Badıllı’dan naklen, N. Şahiner, S. Şahitler, II/170; IV/179.9) Zübeyir Gündüzalp, Sorularla Risale Sitesi. YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi’ne aittir.

See also:  Epik Ne Demek?

Hayattaki en büyük erdem nedir?

Felsefe Kulübü – ”En büyük erdem, insanın iyiliğe doğru çaba göstermesi, bağlılık göstermesi ve vicdanının sesini dinlemesidir.” Üstün İnsan – Konfüçyus | Facebook.

Sadakat kelimesi nereden gelir?

“Sadakatten/doğruluktan ayrılmayın. Çünkü sadakat/doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür” (Müslim, Birr, 105.) Mutlu bir aile için “5-S” formülünden bahsedilir. Bunlar; sevgi, saygı, sabır, sorumluluk ve sadakat. Aile fertlerinin huzuru ve mutluluğu açısından bu sayılanlardan her birinin önemi olmakla birlikte sadakatin daha mühim bir konumu bulunmaktadır.

Zira sadakat olmadığı zaman diğerlerinin de çok bir ehemmiyetinin kalmadığı görülmektedir. Örneğin eşler birbirini ne kadar severse sevsin günün birinde bir ihanet/aldatma durumunda aileyi ayakta tutmak için sevgi kâfi gelmeyebileceği gibi taraflar arasında saygı da kalmayacaktır. Dolayısıyla mutlu bir aile için olmazsa olmazların başında şüphesiz ki sadakat gelmektedir.

Sadakat nedir? Sadakat kelimesi, sözlükte “kizb”in (yalan) zıddı olan “sıdk” (doğruluk, dürüstlük) kökünden türemiş olup hem kendimize hem Rabbimize hem de sevdiklerimize içten bağlılığımızı ifade etmektedir. Evlilik özelinde söylenecek olursa; tarafların nikâh anında birbirlerine verdikleri söze ve evlilik sözleşmesine sadık kalmasıdır.

Zira nikâh, bir akit olduğu gibi aynı zamanda bir ahittir. İşte sadakat, bu ahde zarar verecek her türlü davranıştan uzak durmaktır. Bu itibarla sadakat, evli birinin bir başkasıyla gönül ilişkisinin olmaması değildir sadece; sadakat, eşin rahatsız olacağı her türlü davranıştan yüz çevirmek ve kişinin kendisine yapılmasını istemeyeceği şeylerden kendisinin de uzak durmasıdır.

Esasında sadakat, sadece evlilik süreciyle sınırlı olmayıp hayatın tüm aşamalarında olması gereken bir yaşam biçimidir. Sadakat, “Birileri görür ve duyarsa mahcup olurum; ayıp olur.” diye takınılacak bir tavır değildir; sadakat, “Rabbime karşı mahcup olurum.” diye düşünerek her türlü yanlış tutum ve davranıştan uzak durmaktır.

Bu yönüyle sadakat, ihsan mertebelerinden bir mertebedir. Sadakatin önemi Ailenin ve toplumun güvencesi olarak niteleyebileceğimiz sadakatin ne gibi kazanımları olduğuna maddeler hâlinde değinmek istiyoruz.1. Sadakat, imanın sigortasıdır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” (İbn Hanbel, Müsned, XIV/251.) Bu hadis açıkça göstermektedir ki iman ile küfür nasıl bir arada bulunmuyorsa sıdk/sadakat ile yalan, emanet ile hıyanet/ihanet de bir arada bulunmaz.

Buna göre; bir kişide yalan veya ihanetin bulunması doğal olarak imana da zarar verecektir. İşte bu yönüyle sadakat, âdeta imanın bir sigortasıdır.2. Sadakat, imanın zorunlu bir gereğidir. Çünkü iman en temelde Kur’an’da beyan edildiği üzere emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmaktır.

(Hud, 11/112.) Dolayısıyla bir Müslümanın iman ettikten sonra kendisine emredildiği üzere, yani istikamet üzere yaşaması ve sadakatten ayrılmaması, olmazsa olmaz bir husustur.3. Sadakat, kâmil bir mümin ve hakiki bir muhacir olmayı sağlayan bir haslettir. Zira mümin; güvenen, güven veren ve günahın her türlüsünden uzaklaşan kimsedir.

Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Muhacir ise Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçıp hicret eden kimsedir.” (Buhari, İman, 3.) Buna göre, nasıl ki Müslümanın elinden ve dilinden başkaları emin ve güvende oluyorsa aynı şekilde eşler de birbirinin elinden ve dilinden emin olmalı, başta sadakatsizlik olmak üzere her türlü günah ve yanlış davranıştan uzaklaşmalıdırlar.4.

Sadakat, nifakın/münafıklığın panzehridir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) münafıklığın alametini şu şekilde bildirmiştir: “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, kendisine itimat edilip bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder.” (Buhari, İman, 23.) Bu üç alamete dikkat edilecek olursa hepsinin temelinde sıdk/sadakat ihlalinin olduğu görülecektir.

Konuştuğunda yalan söyleyen ve söz verdiği zaman sözünü tutmayan sözde sadakatsiz; emanete ihanet ettiğinde ise hâlde sadakatsiz davranmıştır. Kutlu Elçi’nin (s.a.s.) bildirdiğine göre ise bu vasıflar, nifak hastalığının alametleridir. Öyleyse nifak zehrine karşı en kuvvetli panzehir hiç şüphesiz sadakat üzere yaşamaktır.

Dolayısıyla nifak hastalığına düçar olmamak için “sadakat ilacı”nın hiçbir zaman unutulmaması gerekmektedir.5. Sadakat, dünyada selamet ve ahirette cennettir. Zira sadakat öyle bir gemidir ki okyanus ne kadar uçsuz bucaksız ve derin olursa olsun, fırtınalar ne kadar kuvvetli olursa olsun içerisinde bulunanları sahil-i selamete ulaştıracaktır.

Aynı şekilde yalan da öyle bir gemidir ki gemi ne kadar lüks ve güvenli olursa olsun, deniz de ne kadar sığ ve sakin olursa olsun bu gemi batmaya, içindekiler de boğulmaya mahkûmdur. İşte bu noktada Hz. Peygamber (s.a.s.) sadakatten ayrılmamak gerektiği hakikatini bizlere veciz bir şekilde şöyle bildirmektedir: “Sadakatten/doğruluktan ayrılmayın.

 1. Çünkü sadakat/doğruluk (insanı) iyiliğe, iyilik de cennete götürür.
 2. Işi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında ‘doğru/sıddık’ olarak tescillenir.
 3. Yalandan sakının! Çünkü yalan (insanı) kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür.
 4. Işi devamlı yalan söyler yalan peşinde koşarsa Allah katında ‘yalancı/kezzab’ olarak tescillenir.” (Müslim, Birr, 105.) Bu hadisten de anlaşılacağı üzere sadakat, insanın hem dünyada hem de ahirette yüzünün ak olmasını sağlayacak ve kişiyi cennete ulaştıracak önemli bir haslettir.

Rabbim bizleri ve sevdiklerimizi hem kendimize hem Rabbimize hem eşlerimize hem de bütün insanlara karşı sadakatten ayırmasın. Âmin! Hadisten öğrendiklerimiz 1. Sadakat; imanın sigortası olan, kişiyi nifaka karşı koruyan ve mümini cennete ulaştıran bir haslettir.2.

Eşler arasında sadakat ne demek?

Evlilik birliğinin devamı süresince eşlerin karşılıklı olarak sadık kalma (bir diğer ifade ile sadakat) yükümlülüğü bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü en geniş ifadeyle eşlerin birbirlerine sadık kalmasını ifade etmektedir.

Sadakat nedir psikoloji?

İlişkilerde Sadakat – PSİKOAKTİF TERAPİ MERKEZİ İlişkilerde Sadakat İnsan varolduğu bu yandan bu yana diğer insanlarla birlikte ilişki kurmak zorundadır. Bu durum insan için diğer biyolojik davranışları kadar normal bir davranıştır. İlişki kurma davranışını ayırmamız gerekirse bazı ilişkiler çeşitli nedenlerle ilişkilerdeki tarafların ilişkilerine bakış açısı nedeniyle daha özel bir hal almaktadır.

 1. Bu ilişkiler genellikle içinde romantizm ve aşk barındıran ilişkilerdir.
 2. İçinde romantizm ve aşk barındıran ilişkilerde tarafların mutlu olabilmesi için her iki tarafında çeşitli davranışlarda bulunması gerekir.
 3. Bu davranışların başında partnerlerin birbirlerine duymuş olduğu sadakat kavramı gelmektedir.

Sadakat kavramı ise en kısa biçimde bir kişiye içten, samimi ve derin bir şekilde bağlanmak olarak tanımlanabilir. Sadakat kavramını bu şekilde tanımladıktan sonra sadakat kavramını iki alt başlık altında daha tanımlamaya gerek vardır. Bunlar sırasıyla partnere karşı duyulan duygusal sadakat ve partnere karşı duyulan cinsel sadakattir.

Duygusal sadakat partnere karşı duyulan duyguların başka bir kişiye duyulmamasıdır. Bu durum ilişki içindeki partnerlerin ilişkilerinden aldıkları doyumu arttırmakla birlikte bireylerin mutluluk oranlarını arttırmaktadır. Bir diğer sadakat türü ise cinsel sadakattir. Cinsel sadakat ise duygusal sadakatten ziyade genellikle duyguların işin içinde bulunmadığı bir durumdur.

Cinsel sadakatsizlik genelde evli çiftler arasında görülmekte ve evlilik birliğini temelden sarsarak evliliği boşanmaya kadar götüren bir harekettir. Günümüzde ikili ilişkilerin devlet ilişkileri kadar yoğun ve karmaşık olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle ikili ilişkilerde mutluluğu ve doyumu sağlayacak olan ve eşler arasında sadakati sağlayacak olan davranışlar şu şekildedir.

1) Partnerinize her zaman dürüst davranın2) İlişkinize olan bağlılığınızı gösterin3) Duygularınızda tutarlı olun4) İlişkinizi sürdürmek için çaba gösterin5) Partnerinize gerçek duygularınızla yaklaşın6) Sevginizi hareketlerinizle, sözlerinizle belirtin7) Partnerinize karşı gereksiz kıskançlık göstermeyin8) Partnerinizi hayatınızın her alanına dahil edin9) Partnerinizin fikir ve isteklerini dikkate alın10) Partnerinizi her an düşünün.

: İlişkilerde Sadakat – PSİKOAKTİF TERAPİ MERKEZİ

Evlilikte sadakat ne demek?

Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik Evlilikte Aldatma ve aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik “Akşamdan kalma adam, büyük bir baş ağrısı ile sabah uyanmış. Zorlukla gözlerini açıp, yerinden doğrularak, şöyle bir etrafına bakınmış.

 1. Omodinin üstünde bir bardak su ve iki aspirin duruyormuş.
 2. Yatağın ayakucundaki sandalyede elbiseleri temiz ve ütülenmiş bir şekilde bekliyormuş.
 3. Aspirinleri içerken, komodindeki not dikkatini çekmiş; “Sevgilim, günaydın.
 4. Ahvaltın mutfakta.
 5. Ben alışverişe çıkıyorum, erken dönerim.
 6. Seni seviyorum”.
 7. Alkıp, giyinmiş ve kahvaltı için mutfağa gitmiş.

Bakmış oğlu oturmuş, kahvaltı yapıyor. Masada da kendi servisi ve gazeteleri duruyor. Oğluna sormuş; -Evlat, dün gece ne oldu, biliyor musun? -Evet, dün gece saat 3’ü geçiyordu, sarhoş olarak eve geldiğinde, önce koridordaki sandalyeyi devirdin, ardından kustun, daha sonra da odanın kapısına kafanı çarptın, bir gözün morardı.

Adam, şaşırmış vaziyette: – Anlayamadım. O zaman niye her şey temiz, kahvaltı hazır ve gazetem alınmış? -Annem seni sürükleyerek yatak odasına götürüp, pantolonunu çıkarmaya çalıştığında; “Bayan, beni yalnız bırakın, ben evli bir adamım” dedin. İçten bağlılık olarak tanımlanan sadakat, birçok mutlu evliliğin adeta sırrı gibidir.

Eşe karşı duyulan güven, bağlılık mutluluğu ve huzuru da beraberinde getirir. Sadakatsizlik ise sadık olamamak, eşe bağlı kalamamaktır. Bu durum ise hem ilişkiyi hem de evliliği derinden etkiler. Sadakatsizlik kimi zaman duygusal, kimi zaman da fiziksel olabilmektedir.

Eşlerden bir tanesinin, bir başka insanla birlikte olması fiziksel sadakatsizlik olarak kabul edilirken, birine âşık olması, ondan hoşlanması ya da cinsel bir beraberlik yaşamasa dahi paylaşımlarda bulunması da sadakatsizlik olarak kabul görülür. Sadakatsiz eş, çoğunlukla evliliğinde bir şeylerin eksik olduğundan ve yeni birlikte olduğu kişide bu eksikliklerin tamamlandığından bahseder.

Fakat bu süreçte mevcut evlilik de devam etmekte, onunla da bağlar koparılamamaktadır. Sadakatsizlik erkekler kadar kadınlarda da sıkça görülen bir durumdur: 35 yaşında, evli bir kadın bu durumu şöyle anlatıyor: “Evli ve çocukları olan bir kadınım. Yaptığım şey doğru değil biliyorum ama insan duygularının önüne geçemiyor.

Eşime hem haksızlık hem ihanet ediyorum; ama bir de işin cinsel anlamda yetersizlik durumu var. Evlendiğim günden beri eşim cinsel anlamda beni mutlu edemiyor. Uzun zaman aldatmayı asla düşünmedim ama bir yere kadar İnsan sonra birisinden mutlaka etkileniyor. Ben de duygusal anlamda boşlukta iken biri ile tanıştım önceleri sadece arkadaştık ama bana olan ilgisi, şefkati beni ona âşık etti.

Yaklaşık bir yıldır birlikteyiz, o da evli ben de. Bu ilişki tam anlamı ile beni eşimden soğuttu Fakat ne eşimden vazgeçebiliyorum, ne de onunla birlikte mutluyum.” İlişkilerde kadınların ve erkeklerin öncelikleri farklılıklar gösterir. Kadınlar çoğunlukla erkeklerin onları anlamadığından, yeterince ilgi ve şefkat gösteremediğinden şikâyet ederken, erkekler ise güçlü olduklarını, yeterli olduklarını hissetmek ister.

Adının ilişkideki önceliği paylaşmak ve yakınlık hissetmektir. Kadının çoğu zaman sadakatsizlik gösterme nedeni, beklediği ilgiyi ve şefkati mevcut ilişkisinde bulaşamayışından dolayıdır. Erkekteki sadakatsizlik ise çoğu zaman cinsel haz arayışından kaynaklanmaktadır. Evliliklerde zamanla, flört sürecinde ve ilk yıllarında yaşanan heyecanın kaybolması, yeni partnerde kaybolan bu heyecanın yeniden hayat bulması da insanları ilişkide sadakatsizliğe yönelten nedenler arasındadır.

Genellikle sadakatsizliğe uğradığını öğrenen eş kadar, sadakatsizlik gösteren eş de bu süreçte duygusal olarak zarara uğrar. Yaşadığı bu ikilem psikolojik olarak kendisini zorlamakla birlikte, eşine yaşattığı psikolojik yıkımdan dolayı da kendisini suçlu hisseder.

 • Evliliklerde sadakatsizlik, aldatma gibi durumlarda çiftler aile ve çift danışmanlığı ile bir uzman desteği alabilir.
 • Bu süreçte psikolog yardımı ile hem bireysel, hem de çift olarak alınan destek yaşanan olayın en az zarar verecek şekilde atlatılmasına yardımcı olacaktır.
 • Sadakatsizlik Genetik Mi? Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir çalışmaya göre, bazı insanların en sevdikleri insanlara dahi sadık kalamayışının nedeni sadakatsizliklerinin genetik olması.

İtalyan Corriere Della Sera Gazetesi’nde çıkan bir habere göre, New York Devlet Üniversitesinden bir grup bilim adamı, bazı insanların eşlerine sadık kalamamalarının nedeninin, alkol ve kumar alışkanlıklarıyla da ilgili olan ve hatta kişinin siyasi olarak daha “liberal” eğilimli olmasına yol açan DRD4 geni varyasyonu olabileceğini bildirdi.

Bilim adamları, 181 gencin DNA’sını ve cinsel geçmişlerini karşılaştırdı. DRD4 geni varyantını taşıyanların, kaçamak yapma ihtimallerinin diğerlerine göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya koyan araştırmayı yürüten ekibin başındaki Justin Garcia, bunun kesinlikle, bu varyantı taşıyan herkesin evlilik dışı ilişkiye gireceği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Evliliklerde Sadakatsizlik ve Terapi Süreci Sadakatsizlik durumlarında eşlerle yapılan çalışmalarda: 1- Eşlerin; diğerinin uygun duygusal, cinsel ve sosyal sınırlarında anlaşmaları.2- İncinmiş eşin, ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlama ve affediciliği sağlama hakkında gönüllülük göstermesi.3- Sadakatsiz eşin böyle bir meseleye karıştığı için özür dilemesi ve incinmiş eşin ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlaması için mesele ile ilgili bilmek istediği bütün bilgileri vermesi.4- Eşlerin; mesele ile ilgili bireysel hassaslığı ve savunma olmaksızın uyarıcı ifadeleri tartışmaları.5- Eşlerin; ilişkilerindeki tehditleri belirlemeleri ve fark etmeleri.6- Eşlerin; birbirlerinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçların karşılamaya çalışmaları.7- Eşlerin; ilişkiyi yeniden yapılandırmak için sorumluluğu paylaşmayı geliştirmeleri ve birbirleri ile ilgili empati kurduklarını ifade etmeleri.8- Yazılı ve/veya sözlü kontrakt aracılığıyla, eşlerin, ilişkiyi yeniden yapılandırmada önemli alıştırmalar üzerinde açıkça anlaşmaları,.9- Eğer ilişki kurtarılamamışsa, kişilerin ayrılık için anlaşmaları sağlanır.

 • Evliliği Sürdürmenin 7 İlkesi Psychotherapy Networker dergisi tarafından ‘Son 25 Yılın En ilham Verici İlk 10 Terapisti’ psikolog doktor John Gottman’a göre evliliği sürdürmenin yedi ilkesi: 1.
 • Aşk haritanızı geliştirin.
 • Gottman, beyninizde eşinizle ilgili bilgileri depoladığınız yeri aşk haritası olarak tanımlıyor.

Ne kadar çok bilgi olursa, o kadar iyi.) 2. Şefkatinizi ve hayranlığınızı ayakta tutun.3. Birbirinize sırtınızı değil, yüzünüzü dönün.4. Size bir şeyler öğretmesine izin verin. Bir ilişkide kimliğinizi korumak önemli ama eşinizden öğrenmek, esnek olmak da önemli.5.

Çözülebilir sorunları çözün. Halledilebilecek meseleler üzerinde uzlaşmak önemli. Bunun için şu beş basamağı dikkate alın: Yumuşak bir başlangıç yapın, tamir ve telafi girişimlerinde bulunmayı ve bu girişimleri kabul etmeyi öğrenin, kendinizi ve onu teskin edin, özveride bulunun ve birbirinizin hatalarına tolerans gösterin.6.

Temel sorunların çözülememesinin nedeni, her iki tarafın birbirinden çok farklı fikirlerinde inat etmesi. Uzlaşamazsanız bile, eşinizle empati kurmaya çalışın.7. Ritüeller, gelenekler, rol veya semboller üzerinden ikinizin de paylaştığı bir değerler sistemi yaratın.

Yazan Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir: “Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL’e aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır. Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL’in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Evlilikte Aldatma ve Aldatılma – Sadakat ve Sadakatsizlik

Sadakat ne demek Diyanet?

Niyette dürüstlük, söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olması anlamında bir ahlâk terimi.