Laboratorio Cianorte

Dicas, Recomendações, Ideias

Vasat Ne Demek?

Vasat bir insan ne demek?

Vasat Nedir? Tdk’ya Göre Vasatlık Ve Vasat Olmak Ne Demektir? Vasat hem gündelik yaşamda hem de İslam dini açısından “orta” olarak kullanılmaktadır. Bu derecelendirme özellikle din konularında arada kalmak manasına da çıkmaktadır. Vasat olmak ise dilimizde özellikle aşağılama ya da eleştiri yapma durumunda kullanılmaktadır.

 1. Elimenin diğer anlamı olan “ortam” ise çoğu zaman tıbbi ve biyolojik çalışmalar için sarf edilmektedir.
 2. Vasat Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 1.
 3. Orta derecede, orta.2. Ortam.3.
 4. Hücrenin kültür çalışmalarında kullanılan, bu hücreleri çoğaltmaya ve yaşatmaya yarayan, makro ve mikro boyuta sahip elementleri içerisinde barındıran tüm çözeltiler.4.

Hücrenin yaşamaya ve çoğalmaya devam etmek için gereksinim duyduğu çözelti ortamı. Vasatlık: Vasat olarak kabul edilme ve vasat olma durumu. Vasati: Ortalama olarak. : Vasat Nedir? Tdk’ya Göre Vasatlık Ve Vasat Olmak Ne Demektir?

Vasat halk dilinde ne demek?

Vasat kelimesi gündelik yaşamın içerisinde çok sık kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Halk arasında yaygın olarak bilinen bu kelime, aslında yanlış şekilde ele alınmaktadır. Pek çok vatandaş bu kelimenin anlamlarını öğrenmek için internetten araştırma gerçekleştiriyor.

 1. Peki, vasat ne demek? Vasat nedir? Vasat TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.
 2. Vasat kelimesi Arapça kökenli bir sözcük olarak öne çıkmaktadır.
 3. Bu kelime tek başına ya da farklı cümleler ile halk arasında yaygın olarak değerlendirilir.
 4. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin karşılığı olarak ‘orta’ karşımıza çıkmaktadır.

Yani herhangi bir durumun veya olgunun ortalamasını gösterir. Vasat Ne Demek? Vasat halk dilinde aslında yanlış şekilde algılanmış kelimeler arasında yer almaktadır. Herhangi bir durumun çok kötü ve çok aşağıda olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Ancak bu yanlıştır.

 • Doğrusu ise örneğin herhangi bir filmin, bir öğrencinin notlarının ya da bir çalışmanın ‘ortalama’ olduğunu gösteren bir kelime olarak öne çıkmaktadır.
 • Vasat Nedir? Vasat birçok değişik anlam üzerinden ele alınan ve gündelik yaşamda kullanılan kelimeler arasındadır.
 • Orta, – Ruh, ortam, Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan vasat sözcüğün anlamları bu şekildedir.

Gündelik yaşamda farklı durumlar için çok kötü ya da çok aşağıda gibi anlamlarda kullanılır. Ancak fakat kelimesi ortalama şeklinde nitelendirilmektedir. Vasatın altında dendiği zaman ise bu kelime ortalamanın altında olarak öne çıkıyor.

Vasat nasıl kullanılır?

Vasat Ne Demek? – Vasat kelimesi hem sıfat olarak kullanılan bir kelime hem de ruh bilimi alanında kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkar. İki farklı anlamı olan vasat genellikle halk dilinde yanlış bir şekilde algılanmış ve olumsuz bir anlam yüklenmiştir.

Ancak doğru kullanıldığında vasat, “ortalama” bir durumu ifade eden bir kelimedir. Sıfat olarak vasat, bir şeyin veya bir durumun orta seviyede ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu ifade eder. Bu kullanım, bir olayın veya bir nesnenin genel kalitesi veya performansıyla ilgili bir değerlendirme yaparken kullanılır.

Örneğin bir filmi değerlendirirken “Film vasattı” ifadesi, filmi ne çok beğendiğinizi ne de çok beğenmediğinizi ifade eder. Yani, filmin orta seviyede olduğunu ve sıradan bir deneyim sunmaktan öteye gitmediğini belirtir. Ruh bilimi alanında ise vasat, ortam anlamına gelir.

 • Bu terim, bir bireyin içinde bulunduğu sosyal, psikolojik veya fiziksel ortamı ifade eder.
 • İnsanlar, çevrelerine ve ortamlarına bağlı olarak davranışlarını şekillendirirler ve vasat bu bağlamda çevrenin veya ortamın genel niteliğini ifade eder.
 • Vasat kelimesi, herhangi bir durumu değerlendirirken nesnel bir ölçek sunmak amacıyla kullanılır.

Bu terim, bir şeyin ne çok başarılı ne de çok başarısız olduğunu ifade ederken tarafsız bir tutum sergiler. Vasatlık, mükemmellik veya zayıflık arasında yer alan bir noktayı temsil eder. Özellikle değerlendirme veya karşılaştırma yaparken vasat kelimesi objektif bir referans noktası olarak kullanılabilir.

Sonuç olarak vasat kelimesi orta seviyeyi ifade eden bir sıfat olarak kullanıldığı gibi ruh bilimi alanında da bir ortamı ifade eden bir terim olarak kullanılır. Vasat, herhangi bir durumun ortalama olduğunu ve ne çok iyi ne de çok kötü olduğunu anlatır. Ancak yanlış anlaşılan bir kelime olup halk dilinde genellikle olumsuz bir şekilde algılanır.

Doğru kullanıldığında ise vasat, tarafsız bir değerlendirme yapmak için kullanılan bir kelimedir. : Vasat Nedir: Vasat Ne Demek? Vasat Kelimesi Nasıl Yazılır?

Vasat ne demek biyoloji?

Vasat, hücre kültür çalışmalarında kullanılan ve hücrelerin çoğalması veya yaşaması için gereksinim duyduğu her türlü makro ve mikro elementleri bünyesinde bulunduran çözeltilere denir.

Vasat kadın ne demek?

Her kategorinin özellikleri neler? – Vasat: Duygusal dengesizliği yüksek ve dışa dönük kişiler. Ancak çok şeffaf değiller. Bu kategoride erkekten çok kadınların yer aldığı belirtildi. Rol modeli: Duygusal dengesizliği az ancak diğer karakter özellikleri açısından yüksek.

 • Yaşla birlikte rol modeli olma ihtimali de doğru orantılı bir şekilde artıyor.
 • Adınların, erkeklere kıyasla bu kategoride olma ihtimalleri daha yüksek.
 • Çekingen: Duygusal olarak istikrarlı ancak şeffaf ve dengesiz değiller.
 • Dışa dönük kimseler olmadıklarını söylemek mümkün.
 • Ancak uyum gösterme ve dürüst olma özelliklerini taşıyorlar.

Ben merkezci: Çok dışa dönük ancak şeffaflık, uyum gösterme ve dürüstlük konusunda ortalamanın altında kalıyorlar. Araştırmaya imza atan bilim insanlarından biri, bu kategoriyi “Bu kişilerle birlikte zaman geçirmek istemezsiniz” sözleriyle tarif ediyor.

Dinde Vasat ne demek?

Için sizi âdil bir ümmet kıldık’ ayetinde geçen ‘Vasat’ kelimesi, âdil anlamındadır.

Vasat Türkçe mi?

Vasat – Nişanyan Sözlük. Arapça wsṭ kökünden gelen wasaṭ وسط ‘iki şeyin ortası, meyan (ad)’ sözcüğünden alıntıdır.

Kültür vasatı nedir?

Mikroorganizmaların saf olarak üretilebilmeleri için hazırlanan besin ortamlarına kısaca ‘besiyeri’ veya ‘kültür vasatları’ denir.

Bilakis mi bilakis mi?

Bilakis Ne Demek? Tdk’da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? Bilakis, dilimizde zarf olarak kullanılan terimler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin manasına ilişkin açıklamalar Türk Dil Kurumu genel sözlüğü içerisinde yer almaktadır.

Bilakis Ne Demek? TDK’da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? – Aksi bir şekilde.

Bilakis, cümle içerisinde zıtlık anlamı vermek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda, kelimenin en yaygın anlamı “tam tersine” olarak belirtilmektedir. Bilakis teriminin anlamının görülebileceği bazı cümle örnekleri aşağıda yer almaktadır. – Toplantı sırasında bu konuda çok tecrübeli olduğunu vurgulamıştı, bilakis durum öyle değilmiş.

– Bilakis bu okuldan hiç de hoşlanmadığımı fark ettim. – Arkadaşlarını kıskandığını düşünebilirsiniz de bilakis onların aile yaşamını kıskandığını görmeniz gerek. Türk Dil Kurumu, anlamı merak edilen sözcükler konusunda başvurulabilecek en doğru kaynaktır. Bu kurum tarafından hazırlanan sözlükte bilakis teriminin de detaylı açıklamasına yer verilmiştir.

Bunun yanı sıra kelimenin Arapça olduğu ve zarf olarak kullanıldığı bilgilerine de erişilebilmektedir. Sözlük içerisinde bilakis ile ilgili yapılan açıklamalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. – Tersine olarak. – Tam tersine. – Tersine. – Aksine. : Bilakis Ne Demek? Tdk’da Bilakis Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

See also:  Qual A CotaO Do Euro Hoje?

Vasat toplum ne demek?

Vasat ümmet, “İfrat ve tefritten korunarak inancında, ahlÂkında, her türlü tutum ve davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmayı başaran dengeli, sağduyulu, ölçülü, insaflı ve uyumlu nesil, adaletli toplum” şeklinde de tanımlanmaktadır.

 • Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi Doç. Dr.
 • Hüseyin Kurt Semineri – 2 3.
 • Tevhîd, adalet, eşitlik Kur’ân’da “a‐d‐l” fiilinin isim formunda ilk akla gelen anlamı “adalet ve eşitlik”tir.
 • Bu çerçevede şu âyeti örnek verebiliriz: “Allah, adaleti, iyiliği ve yakınlara bakmayı emreder.
 • Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı yasaklar.

O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.” (Nahl, 16/90, 76) Bu âyetteki adl kelimesine İbn Abbâs, Hz. Peygamber’in (asm) sözlerine atıfla, “Allah’tan başka ilah olmadığına şehâdet etmek, O’nun eşi ve ortağı olmadığını söylemek, tevhid” şeklinde anlam vermiştir.

 1. Beydâvî’ye göre, adl, “inanç, ibadet ve davranışlarda orta yolu takip etmektir.” Beydâvî’nin bu tanımı, orta yol takibini esas alan İslâm’ın genelde hayata bakışıyla ilgili temel anlayışı gözler önüne sermektedir.
 2. Neticede Nahl 90’daki adl (adalet) kelimesi, Yüce Allah’ın varlık ve birliğine şeksiz imanı ifade eden tevhîdi, İslâm’ın genelde hayata bakışıyla ilgili temel anlayış olan orta yol prensibini, bireyin bizzat kendi nefsine ve diğer insanlara ve varlıklara karşı davranışlarını da kapsayan anlam genişliğine sahip bir kavramdır.

Dolayısıyla adalet, kulun Allah katındaki itibarını, bireyin kendisine saygısını ve diğer insanlar arasındaki saygınlığını temin eden bir erdemdir.4. Yüce Allah’ın kelimesi, Kur’ân’ın adaleti Kur’ân’da a‐d‐l fiili, isim formunda “Yüce Allah’ın kelimesi olan Kur’ân’ın adaleti” anlamında da kullanılmaktadır.

 1. Bu kapsamda şu âyeti örnek vermek mümkündür: “Rabbinin kelimesi (Kur’ân), doğruluk ve adalet bakımından tamdır.
 2. O’nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur.
 3. O, her şeyi işiten, hakkıyla bilendir.” (En’âm, 6/115) Gazzâlî, Allah‐kâinat‐Allah’ın fiilleri ve adalet kavramlarını ilişkilendirerek Yüce Allah’ın adaletinin anlamını bilmeden O’nun âdil olduğunu idrak etmenin, fiillerini, yaratıp yönettiği kâinatı tanımadan da adaletini anlamanın imkânsızlığını dile getirirken; İbn Teymiyye, Yüce Allah’ın adaletini “yaratıklarına nimet vermesi ve iyilikte bulunması” şeklinde tanımlar.

Kâinattaki tüm varlıklarla gerçekleşen hadiselerin hikmet ve adaletini kavrama arasında bir ilişkiden söz etmek gerekirse, bütün İslâm âlimleri Yüce Allah’ın bu anlamda da âdil olduğu konusunda görüş birliği içerisindedir. Yüce Allah, kullarına sayısız nimetler verip, onları bazı imtihanlara tabi tutarken mükemmel bir adalet uyguladığı gibi, O’nun insanlık ailesine ilettiği son ilâhî mesaj olan Kur’ân’ın tüm içeriği de doğruluk ve adalet bakımından mükemmeldir.

 1. Onda ifade edilen tüm söz ve tehditler, ödül ve cezalar şartlarını oluşturan herkesi mutlaka bulacaktır.
 2. Yüce Allah, asla kullarına zulmedici değildir.
 3. O’nun kâinattaki bütün tasarrufları ilâhî adaletine uygun olarak gerçekleşmektedir.5.
 4. Âdil, dürüst, güvenilir, özü sözü bir, doğru sözlü kişi Kur’ân’da a‐d‐l fiilinin, isim formunda kullanıldığı anlamlardan bir diğeri ise “âdil, karakterli, dürüst, güvenilir, özü sözü bir ve doğru sözlü kişi”dir.

O halde bu manalara da bakmak gerekir.6. Adalet-sıdk ilişkisi Farklı kalıplarıyla Kur’ân’da 155 defa kullanılan “sıdk”, sözlükte kizb’in karşıtı olarak “hakikati konuşmak, gerçeği söylemek, doğru, dürüst ve güvenilir olmak, doğrulamak, tamamen uymak, sözüne sadâkat göstermek” manalarına gelmektedir.

Bu fiilden masdar olan sıdk kelimesi ise, “doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, hakikati ifade eden ve gerçeğe uygun olan söz, sözün hem kalpte olana hem de dile getirilen duruma uygun olması” anlamlarını ifade etmektedir. Söz konusu nitelikleri taşıyan ve doğru sözün sahibi olan kişiye de sâdık denir.

Bir şeyin objektif gerçekliği “hak”, bunun aslına uygun olarak anlatılması “sıdk” kavramıyla ifade edilir. Sıdk kökünden türetilen ve “çok fazla doğru söyleyen” anlamındaki “sıddîk” kelimesi ise, “hiç yalan konuşmayan, doğruluğa aşırı derecede alıştığı için yalan konuşamayan, dosdoğru olan, sözünde duran, sözünde ve inancında doğru olduğunu uygulamalarıyla ispat eden, gerçek olduğuna inandığı şeyi onaylamakta tereddüt göstermeyen kişi, bütün söz, fiil ve hallerinde doğru olan kimse” manalarına gelmektedir.

 • Bu doğrultuda Kur’ân’da Hz.
 • İbrâhim, Hz.
 • İdrîs, Hz.
 • Yûsuf ve Hz.
 • Meryem sıddîk olarak nitelenmektedirler.
 • Ur’ân‐ı Kerîm’de Allah’a ve peygamberlerine iman eden kimseler “sıddîk” olarak tanıtılmakta ve şu ifadelere yer verilmektedir: “Allah’a ve elçilerine iman edenler var ya, işte onlar sıddîklar (özü sözü bir olanlar) ve Rab’leri katında şahitlerdir.

Onların mükâfatları ve nurları vardır. İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cehennemliklerdir.” (Hadîd, 57/19) Bu âyette geçen “sıddîkûn” kelimesi hakkında Mukâtil b. Süleymân, “verdikleri haberler konusunda peygamberlerden kuşku duymayanlar” ifadesini kullanırken, Dahhâk b.

Müzâhim “Allah’a iman edip peygamberleri tasdik edenler” açıklamasında bulunmaktadır. Müfessir Mücâhid ise, bu âyeti referans alarak Allah’a ve Rasûlüne iman eden herkesin sıddîklar gurubuna gireceğini ifade etmektedir. Adalet-vasat ilişkisi Kur’ân’da farklı türevleriyle toplam beş defa geçen “vasat” fiili, sözlükte “yerleştirmek, ortada veya merkezde olmak, ara bulucu olarak davranmak, aşırı uçlardan kaçınıp orta yolu tutmak” gibi anlamlara gelmektedir.

İsim olarak da “orta, merkez, öz, vücudun orta kısmı, ifrat ve tefritten uzak, mutedil söz, davranış ve hareket, çevre, etraf, âlem, mümessil, araç, orta derece” manalarına gelen vasat kelimesi, Kur’ân‐ı Kerîm’de “içine girmek, ortasına dalmak, ortalama, orta, dengeli, makul, adaletli, en akıllı, en âdil ve en dengeli” anlamlarında kullanılmaktadır.

 1. Bu kapsamda vasat kelimesi Bakara 143.
 2. Âyette şu şekilde geçmektedir: “Böylece sizi, insanlığa şahit / örnek olmanız için orta / ölçülü bir ümmet kıldık.
 3. Peygamber de sizin için bir şahit / örnektir.” (Bakara, 2/143) Âyette zikredilen “ümmeten vesatan” ifadesi çerçevesinde müfessirler tarafından yapılan değerlendirmeler şu şekildedir: Âyetin bağlam ilişkisini ve kıblenin Kudüs’ten Kâ‘be istikametine çevrilmesine karşı ehl‐i kitâbın takındığı olumsuz tavrı dikkate alan Kurtubî, “Kâ‘be nasıl dünyanın ortasında ise, İslâm ümmeti de orta bir ümmettir” ifadesini kullanmaktadır.

Vesat ümmet “akıl, kalp ve nefis arasında denge kurmuş, bu nedenle de ölçülü ve dengeli kişilerden kurulu bir toplumu ifade eder.” Vesat ümmet, “ifrat ve tefritten korunarak inancında, ahlâkında, her türlü tutum ve davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmayı başaran dengeli, sağduyulu, ölçülü, insaflı ve uyumlu nesil, adaletli toplum” şeklinde de tanımlanmaktadır.

Vesatın, nicelik olarak ‘orta’, nitelik olarak ‘denge ve adalet’ anlamından hareketle vasat ümmetten kasıt, nitelik anlamında bir ortalıktır. Bunu da en güzel ‘denge’ ifade eder. Bu ümmet için ‘dengeli’ vurgusu, Yahudi ve Hıristiyanlıkta dengenin bozulduğu anlamını da verir. Günümüz düşünce akımları göz önüne alındığında İslâm, gerçekten de ferdiyetçilik ile toplumculuk, sekülerizm ile teokrasi, dünya ile ahiret arasında dengeli ve orta bir yol takip etmektedir.

See also:  Libidon Ne Demek?

İslâm’ın bu durumu, Hz. Peygamber’in (asm) şu hadisini akla getirmektedir: “İşlerin en hayırlısı, orta yollu olanıdır.” O halde İslâm’ın inşa ettiği vasat toplum, Allah’a ve âhiret gününe iman eden, orta, dengeli, sağduyulu, âdil, mutedil ve insanlara örnek olan bireylerden kurulu bir toplumdur.

Vasat ne demek Ekşi?

Vasatın Sözcük Anlamı Vasat sözcüğü ‘Ekşi Sözlük’ vasat olanı, ‘Ne iyi ne kötü, ne entelektüel ne cahil, ne güzel ne çirkin’, öyleyse ‘ ortalamada ‘ olan olarak tanımlıyor. Fakat günlük hayatımızda vasat olan ‘nedense ortalama altındaymış hissi veren kişi’ olarak algılanır ve böyle tasvir ve tasavvur edilir.

Vasat ehli ne demek?

Bidâyetle nihayet arasında bulunan sâliklere ehl-i vasat (evâsıt) denilir.

Mikrobiyoloji Vasat nedir?

Besiyeri ( Vasat ): Mikroorganizmaların üretilmeleri, saf olarak elde edilmeleri ve çeşitli biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi için kullanılan, sıvı ya da katı olarak hazırlanan besleyici ortamlardır.

Bilhassa ne demek TDK?

Bilhassa Ne Demek? Tdk’ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir? Arapça kökenli olan bilhassa kelimesi Türkçede sıkça değerlendirilen bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu açısından ‘özellikle’ anlamına geldiğini söylemek mümkün. Herhangi bir konuyu daha vurgulu şekilde anlatabilmek için kullanılan bir sözcük olarak öne çıkıyor.

 1. Bilhassa Ne Demek? Bilhassa kelimesinin Türkçe karşılığı olarak ‘özellikle’ anlamı karşımıza çıkıyor.
 2. Bunu cümle içerisinde örneklemek gerekirse; ‘’Bu makalemde bilhassa, daha ziyade kanaat verici dokümanları malik olduğum için üzerinde duracağım” A.H.
 3. Çelebi TDK’ya Göre Bilhassa Kelimesinin Anlamı Nedir? Herhangi bir olayı ya da durumu vurgulamak açısından bilhassa kelimesi Türkçede çok önemlidir.

TDK ya göre bilhassa kelimesinin anlamı ‘özellikle’ şeklinde yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar aynı anlamı üzerinden gelmiş ve hala çok sık değerlendirilen sözcüklerden biridir. Başka bir örnek ile cevap vermek gerekirse; ‘’Bilhassa bu konuyu çok ciddiye alman gerekir.” Bu cümlede anlatılmak istendiği gibi ‘özellikle bu konuyu çok ciddiye alman gerekir’ gibi bir anlam üzerinden değerlendirmek mümkün.

Ümmeten Vasaten ne demek?

TEPAV | Ölümün elinden alamadığı adalet Hilmi Demir, Dr.07 Mart 2021 – Okunma Sayısı: 17042 Ahirete inanıyorsanız adaletin sizi beklediğini bilin derim. Bizi bekleyen adalet “Kul Hakkı”dır. Neden mi? İzah edeyim ama önce Ehl-i Sünnetin itikat kitaplarında kul hakkının neden yer aldığını açıklayalım Kul hakkı meselesi, Eş’ari kelamcısı İmamü’l-Harameyn el-Cüveynî ve Hanefî Hakîm es-Semerkandî ve Hanefi-Matüridi Ebü’l-Muîn en-Nesefî hazretlerinin eserlerinde geçmektedir.

 1. Benim kanaatim kul hakkının akaid metinlerine girmesinin ana gerekçesi, kul hakkının büyük günahlardan biri olmasıdır.
 2. Dolayısıyla bu günahı işleyen Müslümanın durumunu izah etmek gerekmiştir.
 3. Ul hakkı konusunda diğer günahlar gibi Allahü teala dilerse affeder diyemiyoruz.
 4. Bir kimse namaz kılmasa, içki içse yine günah kazanmış olur ama biz bu günahlarından dolayı bu kişinin ebedî azap göreceğini söyleyemeyiz.

Oysa kul hakkı böyle değildir, dünyada onun tekfir edip dinden çıkarmayız ama ahirette bu kişinin durumu konusunda açıkça onun zarar göreceğini söyleyebiliriz Bir diğer sebebi de akaid ilkelerinin, onun etrafında oluşan bir milletin kurucu ilkeleri olmasıdır.

 1. İslam ümmeti veya İslam milleti dediğimiz o büyük millet bu akaid ilkeleri etrafında bir araya gelir.
 2. Peki, İslam milletinin en önemli vasfı nedir? İmam Matüridi’ye göre adalettir.
 3. Ur’ân’da Allah “İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi vasat (örnek) bir ümmet yaptık” buyurmaktadır.

İmam Matüridi’ye göre “Vasat” ile kastedilen adil olmaktır. “Ümmeten vasaten”, ümmeten adilen demektir, çünkü o yüzden Allah Müslümanları insanlığa şahit kılmıştır. Ancak adil olanlar insanlığa şahitlik yapabilirler. Adaletin sağlanması ise hakların gözetilmesine, hakkı olana hakkını teslim etmeye, kimseye zulüm edilmemesine bağlıdır.

 • Bu yüzden de akaid metinlerinde açıkça bu ilkeye yer verilmiştir.
 • Hakîm es-Semerkandî yüzyıllarca temel metinlerden biri olan Sevȃdu’l-A’zam adlı metninin 42.
 • Meselesinde şöyle diyor: “Her kim ki, dünyada mü’min olarak ölen bir hasmı olur ve onu razı etmezse, o kişinin kıyamet gününde Allah’ın onun iyiliklerinden hasmına vereceğini bilmesi gerekir.

Bunun aksini düşünen ve ‘Allah iyiliklerimi hasmıma vermez’ diyen kimse bid’atçi durumuna düşer.” Burada “hasım” ile kastedilen borçlu demektir. Borçlu illa maddi olarak birine borç veren değildir, bir kimsenin hakkını gasbeden, onu haksız biçimde ele geçiren kimse de o hakkın sahibine karşı borçludur.

Bu ifadeler bize Hazreti Peygamber’in (aleyhisselam) müflis hadisini hatırlatmaktadır. Hazreti Ebu Hureyre’den gelen rivayete göre Peygamber efendimiz bir defasında “Müflis kimdir, bilir misiniz?” diye sormuştu. Sahabe: “Müflis aramızda parası ve malı olmayandır” diye cevap vermiştir. Rasulullah buna karşılık “Ümmetimden müflis kimse, kıyamet günü namaz, oruç, zekâtları ile birlikte gelir.

Bakılır ki ona sövmüş, buna iftira atmış, onun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, onu dövmüş. Bunun üzerine iyiliklerinden alınarak haksızlık yaptığı kimselere verilir. Haklar ödenmeden iyilikleri bittiği takdirde, bu sefer onların günahlarından alınarak buna yıkılır, sonra da bu kimse Cehenneme atılır” buyurmuştur.

Dolayısıyla ölmeden önce dünyada haklarını aldığımız insanlarla helalleşmemiz şiddetle bize tavsiye edilmiştir. Ayrıca burada Müslüman veya gayrimüslim ayrımı da gözetilmemektedir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnetin inanç ilkeleri adil bir toplum inşa etmek amacını güder “Kul hakkı diye bir şey Kur’ân’da var mı, bunu nereden çıkarıyorsunuz?” denebilir.

Hadislerde olduğunu biliyoruz. Kur’ân kul hakkından bahsediyor mu? Bahsetmiyorsa bu itikadi bir ilke olur mu? “Kur’ânda bunun karşılığı var mı” diyorlar, Kur’ân’da doğrudan kul hakkı kavramı bulunmaz, çünkü bizim kul hakkı dediğimiz şey Kur’ân’ın terminolojisinde zulümdür.

Zulüm yalnızca güce dayalı bir zorbalık değildir, zulüm bir başkasının hakkı olanı ona vermemek, hakkı olanı ondan haksız biçimde almaktır. Kul hakkı da bir zulümdür! Bunu nereden biliyoruz, nasların tefsiri mahiyetindeki hadislerden anlıyoruz. Hazret-i Aişe’den (radıyallahü anha) nakledilen bir hadiste şöyle deniyor: “Kim bir karış miktarı bir yere, haksız yere zulümle sahip olursa o yerin yedi katı boynuna geçirilir.” Şimdi demek ki, bir yeri haksız yere almak zulümdür, hak etmediğini almak Kur’ân’ın literatüründe zulüm, hak edene hakkını vermek adalettir.

Dolayısıyla adaletin zıttı zulümdür. Zulüm hakkın gasbıdır. Bir başkasına ait olan hakkı, isterseniz despotça alın, isterseniz hile ile alın, isterseniz kişi hiç fark etmeden alın hepsi sonuçta Allah katında zulümdür. O yüzden, her zulüm mutlaka kul hakkıdır, her kul hakkı da mutlaka zulümdür,

Bunlar birbirinden bağımsız değildir. Bu da bize başka bir usul ilkesini hatırlatmamızı gerektiriyor. Demek ki Kur’ân’da geçen bazı terimlerin daha iyi ve kapsamlı anlaşılması için hadislere başvurmamız gerekiyor. Hadisler bir yerde Kur’ân naslarının tefsirinde önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkıyor Bazı insanlar, internette yazmış “İslam’da kul hakkı diye bir şey yoktur” diye.

See also:  Qual O Significado De Sonhar Com Fogo?

“Bunu âlimler uydurmuş, böyle bir şey yok” diyor. Görüldüğü gibi hadisleri reddederseniz, tertemiz istediğiniz gibi kul hakkı yiyebilirsiniz gibi bir sonuç çıkıyor. Kur’ân’a baktığımızda zulüm affedilmeyecek bir günah olarak karşımıza çıkar: “Evet, o inkâr edenleri ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak, ne de onlara bir kurtuluş yolu gösterecektir.” (Nisa Suresi 168.

 • Âyet) “Allah tarafından affedilmeyecek iki günah var, bunlar şirk ve zulüm, dolayısıyla kul hakkı.
 • Bunun delili nedir derseniz? Nisa suresinin 168.
 • Âyetini hatırlamamız gerekir.
 • Gerçek şu ki inkâr edenlerle zulmedenler, zulmedenlerle inkâr edenler birlikte anılıyor, Allah onları bağışlayacak değildir, onları bir yola da iletecek değildir, dolayısı ile zalimi affetmeyeceğini Allah söylüyor.

Zulmün şirkten farkı ise şudur; zalimin affedilmesi için bir yol var, o yol Allah’ın hakkı değil kulun hakkı, o yolun gittiği yer, o kişinin zulmettiği kişi ile helalleşmesi, ona hakkını ödemesidir “Bu yargıya nereden varıyoruz?” diye sorabilirsiniz? Burada Ebu Hureyre’den (radıyallahü anh) nakledilen bir başka hadis bize yardımcı oluyor.

Nebî (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, (hak sahibine verilir.) Şâyet iyilikleri yoksa kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir.” Müflis hadisinin anlamına çok yakın olan bu hadis, hem zulüm ile kul hakkı kavramının nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu hem de helalleşmenin bağışlanmayı getireceğini gösteriyor.

Nasıl ki iman etmek, şirki ortadan kaldırıyorsa; hak sahibine hakkını iade edip adaletin tesis edilmesi de zulmün ve kul hakkının affına vesile olabiliyor. Kur’ân metnini anlamada geleneğin ve hadislerin rolü de böylece çok daha iyi anlaşılıyor sanırım.

Düz bir meal okuyucu eminim ki bu anlamları yakalayamayacaktır!. Kul hakkı yiyenin dünyadaki durumu nedir? Buna göre kul hakkı yiyen kâfir olur mu, olmaz! Biz ona bu dünyada küfür isnat edemeyiz, çünkü temel ilke; iman girdiği yerden çıkar, İman tasdik olduğu için ancak tekzip/inkâr onu yok eder. Tekzip olmadığına göre bu kimse kâfir değildir.

“Peki o kimsenin ahiretteki durumu nedir?” dediğimizde işte bu ilke hemen gündeme gelir. Ahiretteki durumu şudur: Bu kimse hakkını yediği kimse ile hesaplaşmadan cennete giremez, mutlaka helalleşmek zorundadır Allah dilerse kendi hakkına taalluk eden günahları affedebilir ama kul hakkını kulların helalleşmesine bırakır.

 • Adaletinin gereği böyledir.
 • Işi kul hakkından dolayı bir ceza ile karşılaşmak istemiyorsa yapması gereken iki şey vardır.
 • Birincisi helalleşecek.
 • Bu helalleşme nasıl olur? Ya karşıdaki bunu helal eder ya da öder karşılığını verir.
 • Bir de üzerine tövbe edecek, dolayısı ile tövbenin de buna eklenmesi gerektiğini anlıyoruz ki, bu günahtan kurtulsun.

Kişi bireysel hakları bireye, kamu haklarını ise beytülmale ödemek zorundadır. Birey şahıslarla helalleşebilir ama kamuyla helalleşme şansı yoktur. Şimdi Hazreti Ömer’in (radıyallahü anh) neden kamu görevini ateşten gömlek olarak gördüğünü anladınız sanırım.

Ul hakkı, toplumsal refah ve adaletin sağlanması için oldukça önemli bir ilkedir. Birey ya da kamudan üzerimize haksız yere geçecek bir hakkı ödemeden cennete giremeyeceğimizi bilmek bireyin öz-denetim mekanizmalarını güçlendirecektir. Hatta bireyden üzerimize geçen hakları bazen ödemeden de kişiye helal ettirmek mümkün iken kamudan üzerimize geçen hakları geri misliyle ödemeden asla affettiremeyiz.

İşte Hazreti Ömer’in, kendi özel işini yaparken kendi mumunu, kamu hizmeti görürken devletin mumunu yakmasındaki hassasiyeti sağlayan bilinç bu itikattır Kul hakkını yiyen bir kimse hakkını yediği kimse ile helalleşmedikçe ona hakkını ödemedikçe cennete gidemez, ilkesini cuma hutbelerinde, Kur’ân kurslarında, okullarda öğretsek, etkisi olmaz mı? Bence olur ama maalesef Ehl-i Sünnetin önemsediğini bugün biz önemsemez olduk! Nizamülmülk’ün dediği gibi: “Mülk küfr ile âbad olur, zulm ile âbad olmaz.” Allah gücü, mülkü yalnızca Müslümanlara vermez.

Bazılarımız ne yaparsak yapalım Allah’ın bize torpil geçeceğine inanıyor. Oysa Necm süresi 39. âyetinde belirtilen sünnetullah gereği; “şüphesiz her insana kendi emeğinden başkası verilecek değildir.” İnsan ancak emeğinin karşılığını alır, çalışan, aklını kullanan dünyayı imar eder. Adalet ve ahlak insanlığın yitik hikmetidir.

Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2020 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde ilk yirmisinde bir tane Müslüman ülkenin olmamasının gösterdiği gibi, kul hakkı konusunda Müslümanlar olarak sınıfta kalmış durumdayız! Etiketler:

Itidal Vasat ne demek?

Aşırı olmama, ne çok fazla ne çok az, tam gerektiği kadar olma, orta hâlde bulunma, ölçülü, dengeli ve soğukkanlı olma anlamlarını ifade etmek için itidal kelimesi kullanılır. Şiddet ve heyecandan uzak, davranışlarında dengeli olan kişi de mutedil olarak isimlendirilir.

Sizi vasat bir ümmet kıldık ne demek?

Böylece sizi (Kabeye yöneltmekle) vasat (orta yolda) bir toplum kıldık. Ki insanlara karşı şahit olasınız, Peygamber de size karşı şahit olsun. (Daha önce) senin ona yönelerek ibadet ettiğin Kâbe’den seni (Kudüs’e) çevirmemiz,(*) sadece geri dönmek isteyenlerden kimin Peygamber’e uyacağını ortaya çıkarmak içindi.

Vasat ne demek Ekşi?

Vasatın Sözcük Anlamı Vasat sözcüğü ‘Ekşi Sözlük’ vasat olanı, ‘Ne iyi ne kötü, ne entelektüel ne cahil, ne güzel ne çirkin’, öyleyse ‘ ortalamada ‘ olan olarak tanımlıyor. Fakat günlük hayatımızda vasat olan ‘nedense ortalama altındaymış hissi veren kişi’ olarak algılanır ve böyle tasvir ve tasavvur edilir.

Vasat Türkçe mi?

Vasat – Nişanyan Sözlük. Arapça wsṭ kökünden gelen wasaṭ وسط ‘iki şeyin ortası, meyan (ad)’ sözcüğünden alıntıdır.

Basar ismi ne anlama gelir?

Basar Ne Demek? Din Kültüründe Basar Sıfatı Ne Anlama Gelir? Arapça kökenli bir kelime olarak ön plana çıkan basar, özellikle hadis ve ayetlerde belli bir anlama sahiptir. Allah’ın nasip edilen görme sıfatı ile beraber öne çıkan bu kelime için, dini açıdan anlamı önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Basar Ne Demek? Öncelikle Kelime anlamı ile beraber ele alınmak gerekirse basar sözcüğü, ‘Sezmek ya da bilmek’ biçiminde ele alınır ve bu bağlamda değerlendirilir. Arapçada gündelik yaşam içerisinde kullanılması ile beraber, Türkçede pek fazla değerlendirilmez. Ancak dini açıdan ele alınması, hadislerde ve ayetlerde olması ile beraber önemli bir kelime olarak ön plana çıkıyor.

Din Kültüründe Basar Sıfatı Ne Anlama Gelir? En çok merak edilen konulardan biri olarak sorusu ile beraber din kültürde hangi sıfatta değerlendirilmesidir. Bu bağlamda ele alınması ile beraber basar sıfatının anlamı, ‘Görme duyusu, göz ve sezmek’ şeklinde ön plana çıkar.

Vasıta ne anlama gelir?

Vasitam.com – Bu arabanın sözlük anlamı. Pratikte ise araba kelimesinin @vasitamcom demek olduğunu hepimiz biliriz. 🚗 | Facebook.